Kursus og uddannelsespolitik. Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus og uddannelsespolitik. Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28"

Transkript

1 Kursus og uddannelsespolitik Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej Vedtaget i MED gruppen 21. april 2015

2 Indledning På Bank-Mikkelsens Vej ønsker vi at have en kursus- og uddannelses politik, der er gennemskuelig og ensartet. Politikken har som udgangspunkt til formål at sikre, at medarbejderne har mulighed for at få den viden, som vi mener der skal til for at kunne arbejde med de målgrupper, der bor på Bank- Mikkelsens Vej 20-28, og at sikre, at der på Bank-Mikkelsens Vej er et gennemskueligt og ensartet kursus og uddannelses niveau. Samtidig ønsker vi, at der på Bank-Mikkelsens Vej er en samarbejdskultur, som bygger på teamarbejde, fælles holdninger og leveregler. Det forventes derfor, at der er en indsigt i og forståelse overfor de kollegaer, man arbejder sammen med, og at alle respekterer og er indstillet på at bruge hinandens kompetencer og ressourcer. Generelt Der tilbydes ikke uddannelse eller kursus på Bank-Mikkelsens Vej udover de beskrevne kurser / uddannelser i denne politik. Efter gennemført prøvetid vil det først være muligt at få tilbudt kursus og uddannelse. Der afviges kun i særlige tilfælde, hvis der skulle opstå særlige og evt. individuelle behov i forhold til beboergrupper og/eller medarbejdergrupper. Ledelsen vurderer løbende, hvilke kurser udbudt af Gentofte Kommune, som medarbejderne på BMV skal deltage på/i. Grundpakken på Bank-Mikkelsens Vej i forhold til kursus Brandkursus hvert andet år Førstehjælpskursus hver andet år Introduktion og sidemandsoplæring i hygiejne og hygiejneregler gives til nye medarbejdere som en del af intro for nye medarbejdere Introduktion og sidemandsoplæring i forbindelse med medicingivning og medicinproceduren gives til nye medarbejdere som en del af intro for nye medarbejdere Medarbejdere, der har opgaven at være medicinansvarlig og/eller er ansvarlig for kvalitetssikring af medicin, skal tilbydes medicinkursus så hurtig som muligt efter opgavens start Forflytningskursus tilbydes i de huse, hvor der er brug for viden om konkrete og korrekte forflytningsteknikker af uddannet forflytningsvejleder 2

3 Uddannelse Neuropædagogisk efteruddannelse: Et antal medarbejdere i hvert af husene i forudsigelighedsmiljøet tilbydes årligt en neuropædagogisk efteruddannelse med særligt fokus på mennesker med udviklingshæmning. Udbyder af kurset: Antal undervisningsdage: 20 dage Opgaveskrivning: Kursusindhold: Viss Videnscenter Skanderborg Sølund Der afsættes 1 dag svarende til 8 timer pr. medarbejder Hjernens udvikling, opbygning og funktioner Neuropsykologi den dynamiske hjerne. Sammenhængen mellem mentale processer og adfærd. Udvikling mental retardering, sanseintegration og neuroaffektiv udvikling. Udviklingsforstyrrelser epilepsi, psykiatriske lidelser, autisme spektrum forstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser Neuropædagogiske metoder og principper med særlig fokus på mennesker med funktionsnedsættelse Pædagogiske observationsmodeller og analyseredskaber, herunder forudsætningsobservation, udviklingsbeskrivelse og neuropsykologisk screening Udarbejdelse og fremlæggelse af neuropædagogisk projekt Fagligt udviklingsprogram: Medarbejdere ansat i psykiatrimiljøet tilbydes grundkursus i indsigtspædagogikken indenfor de første 2 års ansættelse eller når der er det tilstrækkelige antal medarbejdere til at oprette et hold. Udbyder af kurset: Cand.psyc. Jens Frimodt Antal undervisningsdage: 10 enkelte dage over 1 år, med opgaver imellem undervisningsdagene. Kursusindhold Videnskabsteorier De psykodynamiske grundprincipper Den psykoseksuelle udvikling Personlighedsmodellen Strukturmodellen Forsvarsmekanismer Selvets udvikling Angst Sammenfatning af de foregående moduler 3

4 Anamnese og beskrivelse af borger Borgeranalyse Kurset har til formål at: Forøge kvalificeringen af den pædagogiske / behandlingsmæssige proces Skabe et fælles begrebsapparat, der præciserer processen mellem personale / borger Skabe basis for pædagogisk tværfaglighed gennem et ensartet begrebsapparat Skabe større sikkerhed i arbejdet, større konfliktløsningskapacitet og mindre voldsrisiko Analyseapparat med konkrete anvisninger til udvikling af selvværdsfølelse og livskvalitet Handleredskaber til sikring af, at borgeren kommer i første række Løbende faglig opkvalificering: Medarbejdere ansat i psykiatrimiljøet og forudsigelighedsmiljøet tilbydes årligt 1 hel eller 2 halve dages faglig opkvalificering i viden, som er relevant for de målgrupper, som bor på Bank-Mikkelsens Vej Medarbejdere ansat i psykiatrimiljøet tilbydes årligt 1 hel eller 2 halve kursusdage i viden som er relevant i forhold til borgere med udviklingshæmning og psykisk sygdom (Oligofreni). Kursusdagene erstatter nogle af team- og personalemøderne. Medarbejdere ansat i forudsigelighedsmiljøet tilbydes årligt 1 hel eller 2 halve kursusdage i viden, som er relevant i forhold til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Kursusdagene erstatter nogle af team- og personalemøderne. Administrationen Medarbejderne i administrationen tilbydes de uddannelser, der udbydes i Gentofte Kommune, som er nødvendige for blandt andet at kunne anvende Gentofte Kommunes økonomi, løn og personale systemer. Medarbejdere i administrationen tilbydes deltagelse i Leder- og administrationsgruppens løbende (leder) udviklingsforløb med Cand.psyc. Jens Frimodt. Ledelsen Ledere deltager fra ansættelsestidspunktet i Gentofte kommunes til en hver tid gældende lederudviklingsforløb. Lederne deltager i Leder- og administrationsgruppens løbende (leder) - udviklingsforløb med Cand.psyc. Jens Frimodt. Supervision Medarbejdere på Bank-Mikkelsens Vej tilbydes årligt 1 hel eller 2 halve dages faglig supervision. Supervisionen erstatter nogle af team- og personalemøderne. 4

5 Ledelsen Lederne modtager løbende coaching i teamledelsesgrupperne af Cand.psyc. Jens Frimodt. Lederne kan efter aftale med forstanderen tilbydes individuel coaching hos Cand.psyc. Jens Frimodt og/eller igennem Gentofte Kommunes HR afdeling. Team- og huskursus Medarbejdere i alle 4 team tilbydes årligt minimum 1 hel eller 2 halve kursusdage med holdninger og leveregler. Kursusdagene erstatter nogle af team- og personalemøderne. Der afholdes Huskursus for de 4 medarbejderteam, 2 sammenhængende dage hver andet år, altså 2 team pr. år. (de første Huskurser gennemføres efter en konkret vurdering i efteråret 2015 eller foråret 2016) Teamlederne og administrationen afholder 2 heldagsmøder årligt samt et ledelses- og administrations seminar 2 sammenhængende dage. Tillidsvalgte og MED AMR: TR: MED: Arbejdsmiljøuddannelse til alle AMR repræsentanterne, som tilbydes via Gentofte kommune inkl. en opfølgningsdag. Der udbydes kursus til TR via deres fagforening, hvilket bliver refunderet til arbejdsstedet. TR deltager også i kursus dage via kommune. Der skal dog altid tages højde for arbejdsstedet situation. MED-uddannelse til MED repræsentanterne, som tilbydes via Gentofte kommune. MED kursus dage i kommunen for MED-grupper, 4 dage. Målsætningsseminar Der afholdes en gang årligt i november/januar måned et målsætningsseminar, hvor MED gruppen, administrationen, ledelsen samt evt. gæster deltager. Målsætningsseminaret afholdes over 2 sammenhængende dage. 5

6 Merituddannelse, diplomuddannelse m.fl. Kursus og uddannelses politikken giver ikke nogen bestemt ramme for bevilling af Merituddannelse, diplomuddannelse eller andre længerevarende uddannelser eller efteruddannelser. Ledelsen og TR vil 2 gange årligt tage stilling til de evt. skriftlige ansøgninger om Merituddannelse, Diplomuddannelse m.fl. fra medarbejdere i organisationen. Principperne som vil ligge til grund for en bevilling/afslag er: Der kan søges om orlov med løn under forudsætning af, at vi kan få en erstatningsmedarbejder i jobrotation. (en vurdering af) ansøgerens samlede aktuelle uddannelses-kursus og kompetence niveau - altså behovet for, at medarbejderen opkvalificeres via den ønskede uddannelse, (en vurdering af) hvad det vil tilføre organisationen. og har organisationen brug for denne specifikke opkvalificering hos den pågældende, - eller som denne uddannelse vil tilføre organisationen, (en vurdering af) det enkelte teams medarbejdersituation, belastningsniveau og ressourceramme, En samlet vurdering af og prioritering ift. de afsatte kursus og uddannelsesmidler for indeværende eller næstkommende år. Uddannelsesafgift samt øvrige udgifter forbundet med uddannelsen betales af medarbejderen selv. * 6

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere