Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik B (C-B) Janus Juul Povlsen g1fyb4b5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Mekanik og kræfter Energi Bølger, lyd og lys Elektricitet og EL-lære Atomfysik Elementarpartikelfysik Astronomi og kosmologi Bevægelse og Galilei og renæssansen Repetition og eksperimentel projekt

2 Titel 1 Mekanik og kræfter Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen1: Systime. 1. udgave 4. oplag , 33-41, Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen2: Systime. 1. udgave 3. oplag de øverste seks linjer (dog ikke de nederste seks linjer på side 238) 2. udgave 1. oplag SYSTIME side og udgave 1. oplag SYSTIME side 214 øverst. Figur til opgave 6.2 side 232 og formlen øverst side 233. Side Omfang Anvendt uddannelsestid 20 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Mekanik og kræfter (I:III), Fysiske størrelser og enheder. SI-enheder. Kosmisk zoom, tilstandsformer, densitet, tyngdekraften, tyngdeaccelerationen, tryk, (temperatur, gasser, Boyle Mariottes lov, Gay Lussacs 1. lov, Archemides lov, opdrift, densitet). Trykket i en væskesøjle. Newtons love. Eksperimentelt arbejde med rapport: Bestemmelse af tyngdeaccelerationen g på tre forskellige måder: a) Matematisk pendul og stopur. b) Newtonmeter og lodder med og uden dataopsamling. Lineær regression i Excel regneark. c) Kugle der falder lodret gennem luften og potensregression i Excel regneark. Boyle Mariottes lov, Gay Lussacs 1. Lov Archimedes lov

3 Titel 2 Energi Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen1: , 200 Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen1: og , Spektrum 1 side (udleveres som noter/kopier) 2. udgave 1. oplag SYSTIME side Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen Aktiv Fysik C L&R Uddannelse side 78 figur 1.99 og side 79 figur Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen Aktiv Fysik C L&R Uddannelse side:29-34 og figur 1.98 side 78 Omfang Anvendt uddannelsestid 11 lektioner Energi, Mekanisk energi og arbejde. Forskellige energiformer, effekt, nyttevirkning. Energi, termisk energi og varme, varmekapacitet og specifik varmekapacitet, smelte og fordampningsvarme. Fra samfundsdebatten: Drivhuseffekt, bæredygtig udvikling og global opvarmning. Stefan Boltzmansstrålingslov. Beregning af jordens overflade temperatur i fire forskellige tilfælde med og uden drivhuseffekt, samt med og uden reflektion. Isprøver fra Grønland og antarktis. Anvendelse af isprøver til bestemmelse af temperarturen og kuldioxidindholdet af atmosfæren. Bæredygtig udvikling: Nej til fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas). Ja til vedvarende energiformer: Vindenergi, solenergi og vandkraft.

4 Mekanisk energi. Bevis for den potentielle energi. Kinetisk energi. Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. Fællesforsøg uden rapport: En blypose kastes gennem luften og rammer bordet. Der kunne dog konstateres en mindre temperaturstigning af blyet. Eksperimentelt arbejde uden rapport: Eksperimentelt arbejde med rapport: Specifik varmekapacitet for en eller flere lodder Bestemmelse af fordampningsvarmen for vand.

5 Titel 3 Bølger, lyd og lys Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen1: Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen1: Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen Aktiv Fysik C L&R Uddannelse side: Omfang 2. udgave 1. oplag SYSTIME side 335 nederst (figuren) Anvendt uddannelsestid 26 lektioner Emne: Bølger og lys. Frekvens, amplitude. Harmoniske bølge, periodiske bølger. Konstruktiv og destruktiv interferens. Gitterligning. Lydstyrke, EM-stråling. Lysets farve, Interferens, optisk gitter. Bestemmelse af bølgelængde for en rød og grøn laser. Bestemmelse af gitterkonstant. Bestemmelse af rilleafstand for en cd og dvd. Maksimalt antal ordener. Lydstyrke. Lys: uv, synligt og IR. Hvad er deres bølgelængde. Lyd: ultralyd, hørbar lyd, infralyd. Hvad er deres frekvenser. Brydningsloven. Bevis for brydningsloven. Brydningsloven og bevis for denne. Totalreflektion. Regnbue og halo. Fatamorgana og lyslederkabel. Stående bølger. Bølgdelængde for lyd. Lydens hastighed. Stående bølger i et åbent og et havtåbent resonansrør. Stående bølger på en streng og stående lydbølger i et helt og halvt åbent resonansrør. Perspektivering: Bestemmelse af lydens hastighed. Sonar. Ultralydskanning. Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. Fællesforsøg uden rapport: Bestemmelse af bølgelængden for lyd ved forskellige frekvenser. Frekvensanalyse af guitar, resonanskasse og halvt og heltåbent resonansrør.

6 Eksperimentelt arbejde med rapport: a) Bestemmelse af rilleafstand for cd og dvd b) Bestemmelse af bølgelængde for laser c) Stående bølger på en streng. d) Bestemmelse af lydens hastighed på flere forskellige måder. e) Frekvensanalyse af en guitarstreng

7 Titel 4 Elektricitet og EL-lære Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen2: udgave 1. oplag SYSTIME side udgave 2. oplag og 2. udgave 1. oplag SYSTIME side Aktiv fysik C af Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen (L & R Uddannelse): side (men ikke begrebet lyskvalitet side 103) Omfang Anvendt uddannelsestid 10 lektioner Elektronik. EL-lære. Karakteristikker. Ohms 1. lov. Kirshoffs 1. lov. Spændningsforskel. Strøm. Resistans, elektrisk ladning, serie og paralelkobling af resistorer. Karakteristikker. Ohms 2. lov. Kobling af resistorer (repetition). Nyttevirkning af en pære. Lysdioden. Elektrisk energi og effekt. Joules lov. Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. Fællesforsøg: Bestemmelse af karakteristikken for konstantan. Eksperimentelt arbejde uden rapport: Eksperimentelt arbejde med rapport: Karakteristikken for en glødepære, konstantan, en resister og lysdioder. Bestemmelse af nyttevirkning for en glødepære (mht. at lyse med synligt lys).

8 Titel 5 Atomfysik Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen2: 1. udgave 2. oplag: side og udgave 1. oplag SYSTIME side 53-90, og side Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen2: 1. udgave 2. oplag: side udgave 1. oplag SYSTIME side og side Aktiv fysik C af Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen (L & R Uddannelse): side Noter fra smartboardtavlen om emnet finstrukturopdeling af brintatomets energiniveauer (Starkeffekten, Zeemaneffekten, Dirac med kvantetallet n og j. Lambshift). Omfang Anvendt uddannelsestid 27 lektioner Atomfysik. Atomets opbygning. Fotoner. Bohrs atommodel. Emission og absorption. Brintatomet. Brintspektret. Balmerserien. Lymanserien. Rydbergformlen. Fotoelektrisk effekt. Der blev også kort nævnt comptonspredning. Fotoelektrisk effekt. Pardannelse. Atomfysik. Atomets opbygning. Fotoner. Bohrs atommodel. Emission og absorption. Brintatomet. Brintspektret. Balmerserien. Liniespektrum og absorptionsspektrum. Perspektivering til kosmologi og rødforskydning (rødforskydning og rødforskydningstal). Atomkernen. Radioaktivitet. Henfaldsloven. GM-rør. Kernefysik. Bevarlesessætninger ved kerneprocesser. Kernekort. Aktivitet. Ekstra guf: Samt Starkeffekten, Zeemaneffekten, Dirac med kvantetallet n og j. Lambshift. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. Fællesforsøg uden rapport:

9 Brintspektret hvor vinklen bestemmes ud fra to ensvinklede trekanter. Simulering af henfaldsloven ved kast med 330 terninger. Simulering af henfaldsloven ved kast med terninger (simuleret med en computer Forsøg med henfaldsloven og et GM-rør. Eksperimentelt arbejde med rapport: a) Absorption af gammastråling i bly. b) Afstandskvadratloven. Brintspektret

10 Titel 6 Elementarpartikelfysik 2. udgave 1. oplag SYSTIME side og figur 9.5 side 326 Aktiv fysik C af Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen (L & R Uddannelse): side 152 og side Omfang Anvendt uddannelsestid 2 lektioner Atomfysik og elementarpartikelfysik. De fire naturkræfter. Kvarkmodellen. Cern. Klasseundervisning med højstyring.

11 Titel 7 Astronomi og kosmologi Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen1: 43-68, Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen2: , og 232, de øverste seks linjer samt figur , , (dog ikke ligning 5.1 side 290) Internettet om Einsteinringe side 85. Aktiv fysik C af Bjarning Grøn, Philip Kruse Jakobsen og Jette Rygaard Poulsen (L & R Uddannelse): side og side udgave 1. oplag SYSTIME side , 2. udgave 1. oplag SYSTIME side og side , , , , , Internettet om exoplaneter. Hans Kjeldsen og Torben Arentoft: De dynamiske stjerner. 1. oplag. Fysikforlaget Side Omfang Anvendt uddannelsestid 30 lektioner Kosmologi og astronomi. Døgnets længde, månens faser, tidevand (herunder springflod og nipflod), solformørkelse, måneformørkelse, fuldmåne, nymåne. Nat og dag. Jordens rotationstid, årstider, nipflod og springflod. Ringformet solformørkelse. Rødforskydning, Hubbles lov, det kosmologiske princip. Big Bang. Keplers love. Kosmologi: Universtets alder, afstandsbestemmelse i universet, Vi er skabt af stjernestøv, Baby-univers-teorien. Supernova. Kosmologi: Stjernes liv og død, neutronstjerne, sorthul, mørkt stof, mørk energi. Einsteinring. Hviddværg. Kosmologi: Speciel og generalrelativitetsteori. Tvillingeparadokset, ormehuller og tidsrejser, exoplaneter. Keplers love. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

12 Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. Titel 8 Bevægelse og Galileis faldlov Finn Elvekjær og Torben Benoni: FysikABbogen2: , de øverste seks linjer, udgave 1. oplag SYSTIME side Omfang 2. udgave 1. oplag SYSTIME side og side øverst og side Anvendt uddannelsestid 12 lektioner Bevægelse og Galilei faldlove. Retliniet bevægelse med konstant hastighed og retliniet bevægelse med konstantaccelaration. Fysik i samspil med historie: Perspektivering til Galilei og renæsancen, matematisk pendul, lodret kast og Galilei faldlove. Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. Eksperimentelt arbejde med rapport: En kugle falder lodret gennem luften (bestem tyngdeaccelerationen ved anvendelsen af Galilei faldlov).

13 Titel 9 Repetition og eksperimentel projekt Omfang Anvendt uddannelsestid 12 lektioner Eksperimentelt projekt 1. Afstandskvadratloven med en pære og en lyscensor (i modsætning til tidligere, hvor der var anvendt en gammakilde og et GM-rør, 2. konisk pendul til bestemmelse af tyngdeaccelerationen g. 3. Forsøg med Alwoots faldmaskine (find accelerationen a og derefter g) 4. Brydningsindeks for glas 5: Bestemmelse af grænsevinklen for totalreflektion fra gals til luft. Klasseundervisning med højstyring. Eksperimentelt arbejde uden rapport: Projekt

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Spørgsmål 1 Energi & energiforbrug Du skal præsentere emnet energi med vægt på energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med hjemmets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter.

Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter. Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter. Figur 1.2. Solens omløbstid i sin bane (vist som en røde cirkel)

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Enkelt og dobbeltspalte

Enkelt og dobbeltspalte Enkelt og dobbeltsalte Jan Scholtyßek 4.09.008 Indhold 1 Indledning 1 Formål 3 Teori 3.1 Enkeltsalte.................................. 3. Dobbeltsalte................................. 3 4 Fremgangsmåde

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Laserfysik gennem eksperimenter

Laserfysik gennem eksperimenter Laserfysik gennem eksperimenter Af Jes Henningsen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Artiklen beskriver en serie eksperimenter der kan udføres med den samme helium-neon laser, og som kan danne

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere