Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan"

Transkript

1 Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

2 Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter, samt ansatte i det sociale arbejdsområde, som ønsker at udvide deres faglige og personlige kompetencer til at kunne varetage mentorrollen. Det procesorienterede udviklingsarbejde gennem den nære relation. Kursusforløbet strækker sig over 4 ugers intensiv undervisning og træning i mentorfunktionen. At give et solidt teoretisk og praktisk fundament for arbejdet som mentor, og give redskaber og inspiration til kursisternes reflektion over egen praksis. At give læring og inspiration til en stadig faglig og personlig udviklingsproces, som et væsentligt element i arbejdet med procesorienterede professionelle relationer. Undervisningsform Tilrettelæggelse og varighed: Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktisk træning i grupper, gruppereflektion, observatørfeedback, skriftlige opgaver, mundtlig og skriftlig evaluering samt certificering. 4 sammenhængende ugemoduler. Undervisning hver dag fra kl til 15.00, og sideløbende med undervisningen etableres kursistrelationer, hvor der skal arbejdes med mentor- mentee rollerne over hele forløbet. Dette arbejde vil indbefatte få møder

3 Litteratur Praktiske spørgsmål udenfor undervisningstiden. Vi inddrager gæsteundervisere i flere af modulerne. Frokost hver dag fra kl Der vil blive udleveret et kompendium med MentorAkademiets eget materiale ved kursets start, og da det er et meget undervisningsintensivt kursus, er øvrige litteratur frivillig læsning til inspiration. Mentor - En hjertesag - Steen Hildebrandt/Birgit Toft MentorAkademiet - Kompendium Coaching - og kunsten at leve - Ole Vadum Dahl Coaching - Sofie Manning Enneagrammets Visdom - Riso & Hudson Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at maile eller ringe til Viggo Müller, MentorAkademiet, som er underviser på kurset på mail: eller ringe på tlf Viggo står for indholdet i kurset, og kan hjælpe med spørgsmål til undervisning, undervisningsplan mv.der vil være følgende gæsteundervisere på kurset: Katrine Andersen, Enneagramcoach, Anders Madsen, leder af bosted for sindslidende STOA, Formand for auditorkorpset i Akkreditering Danmark Heidi Sørensen, socialrådgiver og leder af bosted for sindslidende, STOA. Erik K. Rasmussen, mentor på HKI

4 Modul 1: Opstart og grundelementer i mentorarbejdet Indhold Mentorrollen og tilstødende arbejdsområder. Mentoren - fremtidens relationsarbejder. Introduktion til Mentor/Mentee roller- øveforløb Kompetancer & udviklingsområder - kursister Det gode møde & den bæredygtige relation. Arbejdet med personlige grænser & selvomsorg Formål - indholdsmæssige Du vil i modul 1 blive præsenteret for vores billede af, hvad og didaktiske overvejelser. fremtidens mentorfunktion stiller af krav til vidensområder, faglighed og personlige kvaliteter, og høre om vores erfaringer og ambitionsniveau for, hvad mentorarbejdet i sin mest positive form kan skabe af positive forandringer. Den første uge omhandler bevidstgørelse om, og træning i, mentorfunktionen. Med det formål, at du lærer, hvad der kræves på det personlige og faglige plan i arbejdet som mentor. Vores undervisning retter dig mod praksis, og det teoretiske stof du indlærer, vil hele tiden funderes gennem træning og reflektion over praksis i forløbet. Du vil derfor gennem hele kurset indgå i en mentor/mentee relation med en medstuderende, så du oplever mentorfunktionen fra begge sider - som udøver og modtager. For at kunne arbejde i nære relationer, er du nødt til at kende til dine egne styrker og udviklingspunkter, og vi vil, allerede i den første uge, "rette lampen"mod dig selv, så dine kompetancer og arbejdspunkter kommer i fokus, i en udviklingsproces som varer hele forløbet. Som mentor bruger du din personlighed og egne livserfaringer som fundamentet for dit arbejde, og det er vigtigt at lære, hvordan du gør det på en professionel og sund måde. Man må i mentorarbejdet turde kigge sig selv "efter i sømmene", fordi en mentorrelation er en arbejdsform, hvor du ikke kan distancere dig

5 fra dine egne arbejdspunkter og sårbare sider. Du er nødt til at kende dem, og arbejde med dem, for at udvikle din personlige rummelighed og dit faglige råderum. Dette indebærer evnen til at mærke andres og egne grænser, og du vil få skærpet disse evner gennem hele forløbet, så du lærer ikke at udsætte dig selv for unødig stress og blive mere præcis i dit arbejde. Du vil få ligeledes få viden om, hvilke opmærksomhedspunkter du skal forholde dig til, når du skal etablere dit første møde med din mentee, og hvad du skal tage højde for, i dit arbejde med at skabe en bæredygtig relation. Underviser/Undervisere Litteraturanbefalinger Mentor for socialt udsatte - forfatter: Tom Thingaard Pedersen. Mentor - En hjertesag - Steen Hildebrandt/Birgit Toft Viggo Müller, lærer, ID psykoterapeut, coach og mentor Modul 2: Psykologiske typer og personlig motivation Indhold Formål - indholdsmæssige og Introduktion til Enneagrammet som fokus for psykologiske typer, motivationsfaktorer og handlemønstre Personlige værdier - grundlaget for måden vi oplever andre og verden på. Fordybelse af samtaler - spørgeteknik, lytteteknik og træning i nærvær. Arbejdet som mentor kræver evnen til at møde og rumme mange

6 didaktiske overvejelser. forskellige typer mennesker, og vi arbejder med din forståelse for forskellighed, og udviklingen af din professionelle evne til arbejde med mange typer udfordringer, og alligevel bevare et overblik for, hvilke metoder du skal anvende for at din mentee udvikler sig. Undervisningen har fokus på teori og praksistræning, og du vil komme til at arbejde med din egen enneagramtype, dine personlige værdier, selvreflektion og træning i selvobservation. Du vil få en grundæggende viden om forskellige personlighedstypers måde at opfatte verden på, med udgangspunkt i deres personlige værdier, motiveringsfaktorer og handlemønstre. Vi har, blandt mange psykologiske typemodeller, valgt enneagrammet som konkret ramme for undervisningen i psykologiske typer. Du vil få indblik i typernes personlige værdier, hvad der motiverer dem i livet, og deres foretrukne måde at møde omverdenen på, hvilket udvikler din forståelse for dine medmenneskers forskelligartede personlige universer. Undervisningen har til formål, at anvise dig forskellige vinkler på, hvordan du kan møde din mentee, alt efter dennes personlige præferencer og værdier. Sidst på ugen indledes arbejdet med samtalen som redskab, og du vil lære teori og få praksistræning i, hvordan man arbejder konkret med at fordybe samtaler som væsentligt element i procesorienteret udvikling. Formålet er, at du lærer at sætte den praktiske ramme for en god samtale, at være nærværende, træne din evne til at lytte og stille den type spørgsmål, som fordyber et møde og giver samtalen mening. Du får desuden viden om nonverbal kommunikation, så du træner din opmærksomhed i at skabe et optimalt møde. Underviser/Undervisere Katrine Andersen, Enneagramcoach Viggo Müller, lærer, ID psykoterapeut, coach og mentor

7 Litteraturanbefalinger Enneagrammets Visdom: Ruso & Hudson Enneagrammet: Flemming Christensen Modul 3: Coaching, potentialefokusering, og samarbejde Indhold Coaching: Grundform, procesarbejde og handleplaner Mentoren som tovholder i samarbejdsrelationer Introduktion til arbejdet med unge med diagnoser. Introduktion til afdækning af begyndende misbrug. Formål - indholdsmæssige og didaktiske overvejelser. I uge 3 fokuseres på, hvordan du mest effektivt medvirker til din mentees udviklingsproces, og undervisningen indeholder konkrete redskaber og anvisninger til, hvordan du kan hjælpe mentee mod sine mål, og hvordan du kan tage ansvaret for at skabe gode samarbejdsrelationer. I ugen vil du desuden møde gæsteundervisere med specialfaglig viden om diagnoser og misbrug, samt høre en mentees oplevelse af at være i en mentorrelation. Vi videreudvikler dine samtalekompetencer gennem et grundkursus i coaching. Coaching, som metode, er et af de mest virkningsfulde værktøjer til at sætte struktur, energi og retning på vejen mod et mål. Du lærer, hvordan du sætter praktiske rammer om jeres arbejde, hvordan du afdækker potentialer og!arbejder med modstand, hvordan du laver handleplaner der holder, og hvordan du hjælper mentees potentialer til at folde sig ud. Fremfor alt er coaching orienteret mod empowering - du lærer at hjælpe et menneske til at hjælpe sig selv. Funktionen som tovholder i forhold til samarbejdspartnere er væsentlig. Der er i mange mentees liv ofte sat mange hjælpeforanstaltninger i gang, som i antal og forskellighed kan

8 være overvældende. Som mentor er det vigtigt, at du lærer dig, hvad der skal til for at få et overblik i forhold til samarbejdsrelationer, så din mentee kan få den rigtige hjælp og støtte på den mest præcise måde. Du får undervisning i de forskellige kommunale forvaltningers ansvars/fokusområder, deres arbejdsmetoder og specifikke "fagsprog", så jeres kommunikation bliver præcis og samarbejdet optimeres. Du vil ligeledes få indblik i, hvordan du opdager og forholder dig til, hvis din mentee er på vej ind i patologiske tilstande eller begyndende misbrug, og hvor du kan henvende dig for at skaffe den nødvendige ekspertise til at hjælpe din mentee. Underviser/Undervisere Viggo Müller, lærer, ID psykoterapeut, coach og mentor Anders Madsen, partner i STOA, Leder af bosted for sindslidende. Heidi Sørensen, socialrådgiver og leder af bosted for sindslidende, STOA. Litteraturanbefalinger Coaching og kunsten at leve - Ole Vadum Dahl Coaching - Sofie Manning Modul 4: Coaching, potentialefokusering, og samarbejde Indhold Formål - Din personlige mentorprofil Introduktion til Disney s model for kreativitet Hvordan skaber vi fremtidens mentorarbejdspladser? Certificering I uge 4 forbereder vi dig på dit fremtidige virke som mentor, og

9 indholdsmæssige og didaktiske overvejelser. hjælper dig til at finde din egen profil i arbejdet. Hvad er dine specielle kompetencer og potentialer? Hvad gør dig unik i mentorarbejdet? Vi hjælper dig til at samle det du har lært på kurset, så du kan målrette din indsats som mentor, og sørger for at dine faglige og personlige kvaliteter står stærkt og tydeligt i din bevidsthed. Du vil få undervisning i fremtidig jobsøgning som mentor, og beskrive din egen personlige mentorprofil. Vi vil guide gruppen gennem Disney's model for kreativitet med fokus på skabelsen af fremtidige områder for mentorarbejdet, så den enkelte kan byde ind med egne visioner og ideer for, hvordan rollen som mentor kan varetages. Formålet er, at gøre dig til medskaber af fremtidens brug af mentorer, og åbne op til dine kreative ideer, og de mange potentielle muligheder, der er for brug af mentorer i positivt forandrende relationsarbejde. Du vil gennemgå vores certificering, som består af en skriftlig del som sikrer os, at du har tilegnet dig det teoretiske stof, og en mundtlig evaluering af den enkelte kursist, hvor vi giver dig konstruktiv og empatisk feedback, med fokus på dine kvaliteter og inspiration til, hvordan du kan fortsætte din faglige udvikling. Underviser/Undervisere Viggo Müller, lærer, ID psykoterapeut, coach og mentor Litteraturanbefalinger MentorAkademiets Kompendium

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere