Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens indhold og struktur Undervisningsformer og elementer Undervisere Assistenter og trainees Fysiske faciliteter Intern kvalitetssikring Eksamen og evalueringer - herunder censorkorps Organisation og ledelse Vision, værdigrundlag, Code of Honor og etiske regler Praktiske forhold LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 2

3 Velkommen til Life Academy Life Academy løfter mennesker til et smukkere, friere og rigere liv. Det vigtigste spørgsmål for Life Academy er HVEM ER DU? Og den primære opgave er at lære mennesker, at det faktisk er det vigtigste spørgsmål, de kan stille sig selv. Nysgerrigheden frigiver al den energi, der skal til, for at de selv kan trykke på deres indre powerknap og blive den, de i virkeligheden er. Life Academys vigtigste mission er at være et frirum for mennesker til at eksperimentere, lære, lege og øve sig i at udfolde sig som den de er med al den energi og power de indeholder. Life Academy løfter, giver indsigt og giver plads til menneskers udvikling. Life Academy skaber balance mellem krop, sind og ånd. Underviserne har alle gennemgået og gennemlevet de processer og den teori, vi underviser i, og har integreret det i deres liv og deres professionelle arbejde. I en læringsatmosfære af accept, ufordømmenhed og kærlig energi sker de transformationer og forløsninger, som er nødvendige for, at de kommende terapeuter tør stole på deres intuition, være i deres essens og møde kommende klienter lige der, hvor de er, og skabe de transformationer og forløsninger, som de har brug for. Alt sammen med udgangspunkt i kroppens signaler. Life Academy udbyder uddannelser og kurser, som i en let og legende energi løfter mennesker til et afbalanceret og rigt liv i private og professionelle sammenhænge. Varme Tanker Life Academy Christina og Charlotte LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 3

4 Uddannelsens formål Den 4-årige psykoterapeutuddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER PSYKOTERAPEUT fra Life Academy er opdelt i en 2-årig psykoterapeutisk grunduddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER COACH OG TERAPEUT og en 2-årig psykoterapeutisk overbygningsuddannelse med specialemoduler. Formålet med uddannelsen til INTEGRATIV ENERGI OG POWER PSYKOTERAPEUT er helt overordnet at kvalificere de studerende til at udøve psykoterapi i praksis i privat og offentligt regi. Hele tiden med en høj grad af formålsbevidsthed og fornemmelse for essens ud fra en grundlæggende overbevisning om, at alle mennesker rummer en unik energi og power, som kan frigives og løftes i et ligeværdigt energetisk samspil mellem klient og psykoterapeut. I dette samspil er kroppens landkort den centrale GPS og psykoterapeutens essens er garanten for en rummelig, ufordømmende og støttende atmosfære. De studerende opnår gennem uddannelsen de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer til at arbejde professionelt med mennesker og derigennem skabe sig en sund og succesfuld tilværelse som professionel psykoterapeut eller kombinere psykoterapeutiske redskaber med eksisterende eller nye jobsammenhænge med en sund personlig balance mellem familie, fritid og arbejde. Helt konkret er formålet at sætte de studerende i stand til at: Støtte og motivere mennesker i deres personlige og relationelle udvikling. Støtte mennesker i at overvinde hæmmende barrierer. Støtte mennesker i at takle kriser, konflikter, mismod og uligevægt. Støtte mennesker i at leve deres liv fuldt ud. Skabe og indgå i et åbent, givende og motiverende samspil med andre. Finde og udfolde deres unikke potentiale som psykoterapeut. Blive bevidst om egen rolle som psykoterapeut. Være i deres essens og ud fra klar formålsbevidsthed udvælge og anvende LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 4

5 psykoterapeutiske værktøjer i den konkrete situation i forhold til den konkrete klient. Integrative Energi & Power Psykoterapeuter behandler således livskriser, men ikke psykiatriske lidelser, dvs. en Integrativ Energi & Power Psykoterapeut behandler ikke: Psykiatriske patienter Voldsudøvere Mennesker med personlighedsforstyrrelser/tilbøjeligheder, hvis deraf følgende adfærd strider mod gældende lov, moral og etik Selvmordstruede mennesker Når de Integrative Energi & Power Psykoterapeuter møder disse mennesker i deres praksis, sender de dem videre i systemet til de rette behandlingssteder. Konkret er uddannelsens fire år inddelt således: 1. år - Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. På 1. år får de studerende en grundlæggende indsigt i psykoterapeutiske teorier og færdigheder. De gennemgår første del af en teoretisk og praktisk funderet grunduddannelse i eksistentiel-humanistisk psykoterapi, der inddrager elementer fra psykologisk forskning, transpersonel udvikling og den spirituelle tradition. De får en klarhed over, hvordan de kan hjælpe deres klienter med at tro på og opfatte sig selv, som værende gode nok, som dem de er. De lærer, hvordan de guider klienten til at acceptere sig selv og styrke sit selvværd. De får en væsentlig viden om koblingen mellem sproglig opfattelse og konkrete oplevelser. De kan stimulere den konstruktive, personlige søgen efter mening - gøre det ubevidste bevidst. De faglige fokusområder på uddannelsens første år er især: værdiafklaring ændring af overbevisninger hjemtagelse af projektioner afhængigheder af ting og mennesker tilgivelse dybdeforløsning af psykosomatiske problematikker LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 5

6 aktivering af den selvhelbredende krop dybdearbejde med delpersonligheder 2. år - Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. På den anden halvdel af grunduddannelsen arbejder de studerende videre med afklaringen af, hvordan de vil kunne arbejde med deres kommende terapiklienter gennem terapeutiske vinkler og indsigt. Der sættes bl.a. fokus på temaer som traumeforløsning og bearbejdning af sorg og fobier, samt på hvordan de studerende gennem arbejdet med klientens barndom og familiemæssige baggrund, kan hjælpe klienten til at bearbejde både de bevidste og de ubevidste erindringer. Der er fokus på ansvar, frihed og valg gennem klientens her og nu oplevelser, for at lære klienten at kunne opretholde gensidig dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser. De faglige fokusområder på uddannelsens andet år er især: afdækning af forsvarsmekanismer healing af indre såret barn healing af historien processen i at gå fra offer til ansvar dyb traumeforløsning chok, fobi, traume og sorg regressionsterapi drømmeterapi sjælsterapi progressionsterapi 3. år - Integrativ Energi & Power Psykoterapeut. På uddannelsens 3. år lærer de studerende, hvordan man som psykoterapeut arbejder med børn- og teenageproblemer. De lærer om udviklings- og børnepsykologiske forandringer i individet, der sker i takt med, at det bevæger sig frem i livsforløb, og om hvordan de bedst muligt hjælper deres klienter igennem såvel identitets- og livskriser som barndomsproblematikker og spiseforstyrrelser. De faglige fokusområder på uddannelsens tredje år er især: LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 6

7 børneterapi spiseforstyrrelser drama i tidlig barndom parforhold og parterapi familieterapi 4. år - Integrativ Energi & Power Psykoterapeut. På uddannelsens sidste og afsluttende år arbejder de studerende med specialemner i psykoterapi med forskellige bevidsthedsdimensioner og spirituelle temaer i psykoterapien og med kærlighed og seksualitet som terapitemaer. De bliver undervist i praksis og teori bag sundhedspsykologien. De lærer, hvordan de kan genkende personlighedsforstyrrelser, stille traumediagnoser og hjælpe deres kommende klienter til at forstå og bearbejde spirituelle oplevelser. De lærer at anvende spirituel psykoterapi som oplevelsesorienteret terapi. De faglige fokusområder på uddannelsens sidste år er især: kærlighed og seksualitet hypnose forløsning af spirituelle blokeringer traumediagnoser ift. metamedicin genkendelse af personlighedsforstyrrelser spirituelle healingsteknikker Overordnet set tilegner de studerende gennem hele uddannelsen evnen til at udvikle deres egen terapeutiske stil - ud fra den enkeltes ønsker og interesser. Den studerende er blevet bevidst om, at det er essentielt, at terapiformen skal tilpasses den enkelte klient. Derfor har den studerende lært at differentiere og vurdere deres klienter, så de er i stand til at vælge netop den psykoterapeutiske tilgang, der passer til den enkelte klients situation. Alt sammen med traumeforløsning hos klienten som det endelige mål. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 7

8 Optagelseskriterier Når du søger om optagelse på vores 2-årige uddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER COACH/TERAPEUT og/eller vores 4-årige uddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER PSYKOTERAPEUT, ser vi på følgende punkter: Uddannelsesmæssig baggrund Erhvervserfaring Terapeutisk og psykologisk viden Motivation og modenhed Du mailer eller afleverer ansøgningsskemaet og indkaldes herefter til en personlig optagelsessamtale. Optagelsessamtale Alle ansøgere kommer til en optagelsessamtale med uddannelsesleder og studievejleder Mette Otto Werner. Optagelsessamtalen tjener to formål. Dels får vi et indtryk af dine forudsætninger og din motivation, og dels får du en mulighed for at stille spørgsmål og får et overblik over de krav uddannelsen stiller til dig og de muligheder den giver dig. Der er også mulighed for at møde undervisere og studerende til vores Inspiration Day (se mere på Formelle krav til ansøgere til den 2-årige uddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER COACH/TERAPEUT Du skal have: en relevant uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter af min. 2 års varighed som fx SOSU-assistent, lærer, pædagog, ergoeller fysioterapeut, alternativ behandler mv. eller en anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. min. 3 års erhvervserfaring i den adgangsgivende uddannelse. terapeutisk og psykologisk viden. motivation og modenhed. I tilfælde, hvor en ansøger mangler 1-2 kvalifikationer, kan der gives dispensation. Uddannelseslederen gennemgår dispensationsteksten og evt. konsekvenser af at være optaget på dispensation. Det kan fx have konsekvenser ift. mulighederne for at fortsætte på psykoterapeutoverbygningen. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 8

9 Formelle krav til ansøgere til den 4-årige uddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER PSYKOTERAPEUT Du skal have: en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse af psykokogisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller en anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. min. 3 års erhvervserfaring i den adgangsgivende uddannelse. terapeutisk og psykologisk viden. motivation og modenhed. I tilfælde, hvor en ansøger mangler 1-2 kvalifikationer, kan der gives dispensation. Uddannelseslederen gennemgår dispensationsteksten og evt. konsekvenser af at være optaget på dispensation. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 9

10 Uddannelsens indhold og struktur a) Uddannelsens psykoterapeutiske fundament og metode Det videnskabelige udgangspunkt Det videnskabelige udgangspunkt for Life Academys uddannelse til Integrativ Energi og Power Psykoterapeut er den eksistentielle-humanistiske psykologi. Fokus i denne psykologiske retning er menneskets fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed. Mennesket har mulighed for at forme sin egen personlighed og dermed sit eget liv gennem valget (den eksistentielle psykologi) og ved at lytte til sine egne behov og foretage valg, der er i overensstemmelse med behovene (den humanistiske psykologi). Uddannelsens teori, praksis/metoder og kommunikationen mellem psykoterapeut og klient altså alt hvad der sker på uddannelsen er baseret på disse grundlæggende tanker og antagelser om den menneskelige natur. Psykoterapeuten møder klienten med det menneskesyn, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur, de dybeste lag af menneskets personlighed og selve grundlaget for dets væsen er af positiv karakter. Menneskets er grundlæggende og fundamentalt socialt, fremadrettet, rationelt og realistisk, dvs. klienten er et unikt væsen og dybest set OK. Mødet mellem psykoterapeut og klient foregår i et rum, som forudsætter, at klienten selv er den største ekspert, når det drejer sig om at løse sine egne problemer og komme videre i sin egen udvikling. Den terapeutiske samtale er en ligeværdig dialog præget af gensidig respekt. Psykoterapeutens rolle er ikke at tolke eller forklare klientens problemer og fungere som ekspert, men med sin faglighed og erfaring at skabe de bedst mulige betingelser for, at klienten kan hjælpe sig selv og realisere sine behov og drømme. Psykoterapeuten er i sin kommunikation åben og i stand til at opbygge et varmt, fortroligt og betingelsesløst accepterende forhold til klienten. Psykoterapeuten anerkender klientens ret til selv at afgøre, hvilken person han/hun vil være hhv. hvilket liv han/hun vil leve. Klienten har selv ansvaret for sin udvikling, og må selv foretage de afgørende valg og beslutninger i sit liv. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 10

11 Det grundlæggende menneskesyn Life Academys menneskesyn er holistisk og bygger ligeledes på tankerne og antagelserne i eksistentiel og humanistisk psykologi. Mennesket er en del af helheden, og helheden er en del af det enkelte menneske. Mennesker lever livet i indbyrdes forbundenhed og er her på jorden for at bidrage til fællesskabet. Hvert eneste menneske har sit eget verdensbillede, som er skabt fra fødslen og frem til nu. Dette verdensbillede præger det enkelte menneskes fortolkning af følelser, oplevelser, tanker og behov. Hos Life Academy ser vi det enkelte menneske som unikt og indeholdende et potentiale af stor visdom. Det er udgangspunktet for alt terapeutisk arbejde og gennemsyrer hele vores uddannelsesmiljø. Endvidere arbejder vi som tidligere nævnt ud fra, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur er af positiv karakter. Når klienten arbejder fra essens, forholder sig til sine problemer og udviklingspunkter fra det dybeste selv, skabes en varig forandring til det positive. Albert Einsteins sætning om, at problemer ikke kan løses på det niveau, hvorpå de er skabt, er derfor en grundlæggende sætning hos os. Den inderste kerne, essenstilstanden, er renset for delpersonligheder og mønstre, og når vi sanser livet fra dette grundlag, hentes der stor transformation/udvikling. Den eksistentielt orienterede amerikanske psykiater Irvin D. Yalom arbejder også med essensbegrebet i sin psykoterapi, og vores terapiform henter inspiration herfra. Kommunikation Med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske menneskesyn er kommunikationsformen hos Life Academy at møde hinanden med åbenhed, empati, nysgerrighed, rummelighed og respekt. Vi oplever alle virkeligheden forskelligt, vi har forskellige verdensbilleder, filtre, overbevisninger, repræsentationssystemer etc. Vi inddrager kropssprog, tonefald, kongruens, energiarbejde, formålsbevidsthed og metakommunikation vi kalibrerer og matcher/mismatcher. Alt sammen med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske grundsyn - altså hele tiden uden at tolke eller forklare klientens problemer eller fungere som ekspert, men med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for klientens selvhjælp og stræben efter at realisere sine behov og drømme, og her er det vigtigt, at terapeuten er åben og i stand til at opbygge et varmt, fortroligt og betingelsesløst accepterende forhold til klienten. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 11

12 Teoretisk er kommunikationen psykoterapeut og klient imellem baseret på kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers klientcentrerede terapi. Sundhed og sygdom Life Academy vægter sammenhængen mellem den fysiske og psykiske tilstand højt i uddannelsen, og vi arbejder med sammenhængen mellem sundhed, sygdom og traumer. Omdrejningspunktet for arbejdet med sundhed og sygdom er psykosomatikken, de biologiske processer og metasundhed. Vi arbejder ud fra de dybereliggende årsager og traumerne, som ligger bag. Traumerne giver fysiologiske problemer, ubalance i det autonome nervesystem og i kroppen. Gennem traumeforløsning skaber vi bedre vilkår for sundhed både i krop og sind. Teoretisk og terapeutisk tager vi bl.a. udgangspunkt i Peter Levines bog Væk Tigeren, Bruce Liptons Intelligente celler og Din intelligente krop af Susanne Bilander og Lars Mygind. Etikken i det terapeutiske arbejde Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling, sundhed og evne til at skabe meningsfulde interaktioner med sig selv og andre mennesker. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. Psykoterapeuten skal have indsigt i og forståelse for menneskets unikke verdensbillede og udviklingspotentiale. Psykoterapeuten skal adskille egne behov og værdisystemer fra klientens. Psykoterapeuten skal kunne danne sig overblik, have indlevelsesevne og en ikke-fordømmende holdning samt mestre forskellige terapeutiske teknikker, for at processen kan forløbe respektfuldt og tilfredsstillende. Psykoterapeuten har ansvar for sin egen professionelle udvikling. Læs de etiske regler sidst i studiehåndbogen. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 12

13 b) Studiebeskrivelse af uddannelsen her under beskrivelse af hvert level Den 4 årige uddannelse til INTEGRATIV ENERGI OG POWER PSYKOTERAPEUT indeholder i alt 1308 lektioner fordelt over 473 lektioner teori og metode, 153 lektioner egenterapi/gruppeterapi/selvrefleksion, 216 lektioner supervision og 466 lektioner færdighedstræning. Selve undervisningen foregår på levels. De to første år er der pr. år 6 levels á 4 dage fra kl. 10:00 til kl. 16:30, søndag dog til kl. 16:00. År 3 og 4 er der ligeledes 6 levels pr. år men kun á 2 dage, hver dag fra 10:00 til 16: a r Level 1 Forma l Forsta else af mig selv og omverden. Temaer EP-oplevelser, mit indre rum, kalibrering, rappore, matchning, tillid, repræsentationssystemer, metaprogrammer, indre kort over verden, terapeutisk spørgeteknik, feedbackmodel. Litteratur Essens af A:H: Almaas, 2. udgave, 1. oplag, 2003, Borgen. Grundbog i NLP 1 af Ole Vadum Dahl, 3. ændrede oplag, 1998, Jørgen Paludans Forlag. Livfuldhedens Magiske Skov af Mary O'Malley, 1. e- bogsudgave, 2014, Glædens Vitaminer/Damara. Dybdepsykologi fra Freud til Grof af Finn Nordentoft, 1. udgave, 2. oplag, 2009, Frydenlund. Psykosyntese terapi af Diana Whitmore, 1. udgave, 1. oplag, Kentaur. Terapiens essens af Irvin D. Yalom, 2. udgave, 2009, Gyldendal Akademisk. Lektioner 24 Level 2 Forma l Accept og større bevidsthedsudvidelse af mig selv. Temaer Ankring, positionering, livskort, offer/ansvarsbevidsthed, værdier, overbevisninger. Litteratur Grundbog i NLP 2 af Ole Vadum Dahl, 3. oplag, 2000, Jørgen Paludans Forlag. Eksistentiel psykoterapi af Irvin D. Yalom, 1. udgave, 9. oplag, 1998, Hans Reitzels Forlag. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 13

14 Lektioner 24 Eksistentiel psykoterapi i praksis af Ernesto Spinelli, 1. udgave, 2008, Gyldendal Akademisk. Level 3 Forma l Klarhed og frisættelse af mine afhængigheder. Temaer Fiskekrogen, tilgivelse, frisættelse, lyse/mørke projektioner, forsvar, afhængighed, motivation. Litteratur Afhængighed af Mary O'Malley, 2. udgave, 1. oplag, 2008, Borgen. Kast lys over skyggen af Debbie Ford, 3. udgave, 2. oplag, 2008, Borgen. Din historie er din styrke af Debbie Ford, 2. udgave, 1. oplag, 2003, Borgen. Når kærligheden os skiller af Debbie Ford, 2. udgave, 1. oplag, 2002, Borgen. Når skyggen tager over af Debbie Ford, 1. udgave, 2009, Borgen. Elsk det som er af Byron Katie, 1. udgave, 4. oplag, 2006, Borgen. Om at forandre sin tankegang og forvandle verden af Byron Katie, 1. udgave, 1. oplag, 2008, Borgen. Lektioner 24 Level 4 Forma l Den selvhelbredende krop. Temaer Meditation, psykosomatik, kost, motion, sundhed. Litteratur Det selvhelbredende menneske af Susanna Ehdin, 1. udgave, 7. oplag, 2005, Aschehoug. Din intelligente krop af Susanne Bilander & Lars Mygind, 1. udgave, 4. oplag, 2011, Frog & Toad Publishing. Helbred dit liv af Louise Hay, 1. udgave, 24. oplag, 1993, Strubes Forlag. De skjulte budskaber i vand af Masaru Emoto, 1. udgave, 1. oplag, 2005, SphinX Forlag. Sjælens anatomi af Caroline Myss, 1. udgave, 3. oplag, 2000, Borgen. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 14

15 Lektioner 24 Level 5 Forma l At være tro mod mig selv. Temaer Intuition-clairvoyance-din indre stemme, tidslinieterapi, metaforer, delpersonligheder, festen. Litteratur Sjælens univers af Steen Kofoed og Steen Krarup, 1. udgave, 5. oplag, 2005, Aschehoug. Lektioner 24 Level 6 Forma l Mig som coach/terapeut. Temaer Nærvær, mission, tillid, Disney-strategien, visionboard, The Secret, midtvejsopgave, evaluering. Litteratur The Secret/hemmeligheden af Ronda Byrne, 2. udgave, 1. oplag, 2007, Borgen. Din tankes kraft af Esther og Jerry Hicks, 2. udgave, 1. oplag, 2007, Borgen. Millionøsemetoden af Kirsten Stendevad og Christine Eilvig, 1. udgave, 2. oplag, 2008, Politikens Forlag. Find din passion på 4 uger af Pernille Melsted, 2. udgave, 3. oplag, 2007, Pretty Ink. Udlev din passion på 4 uger af Pernille Melsted, 1. udgave, 1. oplag, 2008, Pretty Ink. Lektioner a r Level 7 Forma l EP-teknikker til forandring. Temaer Forsvarsmekanismer, det indre beskyttelsesrum, healing af det indre sa rede barn, healing af de indre forældre, energi og power til forældre, bedsteforældre og generationer bag dem, dobbeltbindinger, forvandlingsbroen. Litteratur Rejsen hjem af John Bradshaw, 2. udgave, 2. oplag, 1997, Lindhardt og Ringhof. Tabt, fortabt, fundet igen af Jytte Back Grønkjær, 2. udgave, 2. oplag, 2011, Forlaget Hovedland. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 15

16 Lektioner 24 Udviklingspsykologiske teorier af Espen Jerlang mfl. 4. udgave, 2008, Gyldendal Akademisk. Level 8 Forma l Transformation i kroppens energisystem. Temaer Det terapeutiske rum, hjernen, kamp-frys-flugt, find dit indre kraftdyr, urkraften væk din tiger. Litteratur Væk tigeren af Peter Levine, 2. udgave, 3. oplag, 2007, Borgen. Den nødvendige smerte af Marianne Davidsen-Nielsen, 2. udgave, 2004, Gyldendal Akademisk. Lektioner 24 Level 9 Forma l Dyb forløsningsteknik. Temaer Trance, chok, fobi, traume og sorg. Litteratur Viljen sidder i hjertet af Arne Nielsson, 1. udgave, 1. oplag, 2009, People`s Press. Den nødvendige smerte af Marianne Davidsen-Nielsen, 2. udgave, 2004, Gyldendal Akademisk. Lektioner 24 Level 10 Forma l Spirituel terapi. Temaer Regressionsterapi, visualisering, spirituelterapi, sjælskontrakt, skytsengle, symboler. Litteratur Visualisering af Shakti Gawain, 5. oplag, 1992, Forlaget Apostrof. Sjælerejser af Michael Newton, 2. udgave, 2. oplag, 2003, Borgen. Fremtidens psykologi af Stanislav Grof, 1. udgave, 2001, Borgen. Lektioner 24 Level 11 Forma l Fremtiden som menneske, coach og terapeut. Temaer EP progressions terapi, det vise ra d, drømme- og tegneterapi, klientjournaler og kontrakter. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 16

17 Litteratur Samme sjæl i mange kroppe af Brian L Weiss, 1. udgave, 1. oplag, 2005, Borgen. Child Art Therapy af Judith Aron Rubin, 25. jubilæumsudgave, 2005, John Wiley And Sons Ltd. Drømmenes dimensioner af Ole Vedfelt, 5. udgave, 1. oplag, 2007, Gyldendal. Drømmens symbolik af Tom Chetwynd, 4. udgave, 8. oplag, 2013, Borgen. Koden til sjælen af James Hilmann, 1998, Borgen. Storhedens kald af Kenneth Sørensen, 1. udgave, 2012, Kentaur Forlag. Mønsterbrydning i et tilknytningsteoretisk perspektiv af Mette Høyer & Christina Stenstrup, e-bog, 2010, Dafolo. Relevante links pa journalføring: tommelfingerreglerne Lektioner 24 Level 12 Forma l Bevise forsta else for det faglige. Temaer Skriftlig eksamen 6 timer. A r 3 Forma l Børneterapi. Level 3.1. Temaer Børn af ny tid, Highly Sensitive Children, musik, tegneserier, metaforer, eventyr. Litteratur Krystalbørn, Indigobørn og fremtidens voksne af Anni Sennov, 2. udgave, 2006, Forlaget Good Adventures. Krystalbørnene af Doreen Virtue, 1. udgave, 2. oplag, 2008, SphinX Forlag. Dit kompetente barn af Jesper Juul, 1. udgave, 14. oplag, 1998, Schønberg. Sandplay Therapy af Barbara Labovitz Boik and E. Anna Goodwin, 2000, W. W. Norton & Company, Inc. Lektioner 12 LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 17

18 Level 3.2. Forma l Børne- og Teenagerterapi. Temaer Mit nummer i søskenderækken, teenager, børneklienter, teenage-metaforer, energiøvelse, EP-forbilledeteknik. Litteratur Din teenager skal coaches, ikke opdrages af Arne Nielsson, 1. udgave, 2007, People's Press. Børn om livet før livet af Jim B. Tucker, 1. udgave, 1. oplag, 2006, Borgen. Tegneterapi af Hanne Hostrup, 2. udgave, 2. oplag, 1992, Dansk Psykologisk Forlag. Oluf Martensen-Larsen: Forstå dit ophav og bliv fri af Kirsten Sørrig, 1. udgave, 11. oplag 2009, Borgen. Symboler, eventyr, metaforer og deres anvendelse i terapi af A ke Ho gberg, 1991, Olivia. The Secret to Teen Power af Paul Harrington, 2009, Simon & Schuster Ltd. Det gemmer sig i blyanten af Jytte Andersen, 1. udgave, 1. oplag, 2000, Gyldendal. Lektioner 12 Level 3.3. Forma l Spiseforstyrrelser. Temaer Spiseforstyrrelser, diagnoser, symptomer, adfærd, behandlingsmetoder, familien, søskende. Litteratur "Den anoreksiramte unge kan behandles i hjemmet" af Anne Marie Bukholt. Sygeplejersken, nr. 23, Find artiklen her: Anoreksi.aspx Kroppens fortællinger af Tove Hvid, 1. udgave, 10. oplag, 2005, Modtryk. Overvægtens psykologi af Tove Hvid, 2004, Modtryk. Lektioner 12 Level 3.4. Forma l Kampen om magt. Temaer Kontroldramaer kampen om energierne, LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 18

19 barndomsfamiliens oprindelige kontroldrama, imago. Litteratur Kærlighed & samliv af Harville Hendrix, 3. udgave, 6. oplag 2007, Borgen. Imago Kærlighedens terapi af Jette Sinkjær Simon, e- bog, 2013, Dansk Psykologisk Forlag. Hvad er det vi leger af Eric Berne, 4. udgave, 3. oplag, 1995, Nordisk Forlag. Lektioner 12 Level 3.5. Forma l Parforholdsterapi. Temaer Parforhold og parterapi, mandens og kvindens rolle Udlevering af 3. a rs opgave. Litteratur Elsk ham igen sådan får I kærligheden tilbage i jeres forhold af Ingrid Ann Watson, 1. udgave, 1. oplag, 2011, Gads Forlag. Principles of the Enneagram af Karen Webb, 2. udgave, 2012, Singing Dragon. Kærlighedens 5 sprog af Gary Chapmann, 4. reviderede udgave, 1. oplag, 2008, Forlagsgruppen Lohse. Lektioner 12 Level 3.6. Forma l Familie terapi. Temaer Forældre, børn, forældreroller/-overbevisninger, familieroller, familiemønstre og familieregler. Samtale med uddannelsesleder omkring 3. a rs opgave. Litteratur Voksne børn af alkoholikere af Janet G. Woititz, 1. udgave, 13. oplag, 2013, Borgen. Din kompetente Familie af Jesper Juul, 2. oplag, 2009, Forlaget Apostrof. Changing Family Life Cycle af Monica McGoldrich & Betty Carter, 2. udgave, 1989, Prentice Hall College. Helping families to change af Virginia Satir, James Stachowiak & Harvey A. Taschman, 1. udgave, 1994, Jason Aronson. Lektioner 12 LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 19

20 A r 4 Level 4.1. Forma l Psykopatologi. Temaer Læren om hvordan psykiske sygdomme opsta r og hvordan de kommer til udtryk i form af symptomer og personlighedstræk. Litteratur Psykiske kriser af Christina & Stanislav Grof, 1. udgave, 1. oplag, 1992, Borgen (originaltitel: The stormy search for the self). Grundbog i psykiatri af Erik Simonsen og Bo Møhl, 2010, Gyldendal Akademisk Lektioner 12 Level 4.2. Forma l Effektive teknikker til hypnoterapi. Temaer Effektiv og grundig indførsel i hypnoterapien, konkrete værktøjer. Litteratur Hynose og Hypnoterapi af Jens Jørgen Gravesen, 1. udgave, 3. oplag, 2009, Klim. Hypnoterapi i praksis af Jens Jørgen Gravesen, 1. udgave, 2012, Klim. Negativ spontanhypnose af Jens Jørgen Gravesen, 1. udgave, 2012, Klim. Hypnose og selvhypnose af William J. Ousby, 1. udgave, 1. oplag, 2001, Lamberth. Ubevidst intelligens af Ole Vedfelt, 2. udgave, 2002, Gyldendal. Lektioner 12 Level 4.3. Forma l Indsigt i egen seksualitet og egne kærlighedsmønstre og terapeutiske værktøjer til terapi og parterapi. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 20

21 Temaer Seksualitet og kærlighed. Litteratur Elsk ham igen sådan får I kærligheden tilbage i jeres forhold af Ingrid Ann Watson, 1. udgave, 1. oplag, 2011, Gads Forlag. Lektioner 12 Level 4.4. Forma l Enkel, dybdega ende og effektiv healingsmetode. Temaer Grundkursus i Thetahealing. Litteratur Theta Healing af Vianna Stibal, 2007, Rolling Thunder Publishing. Lektioner 12 Level 4.5. Forma l Læren om de naturlige biologiske processer læren om metamedicin og metasundhed. Temaer Grundkursus i metasundhed. Litteratur Kræft er ikke nogen sygdom det er en overlevelsesmekanisme af Andreas Moritz, 1. udgave, 4. oplag, 2012, Forlaget Hovedland. Intelligente celler af Bruce Lipton, 1. udgave, 2009, Borgen. Din intelligente krop af Susanne Bilander & Lars Mygind, 5. oplag, 2013, Frog & Toad Publishing. Fra Kræft til Kraft af Trine Helgerud, Bent Madsen & Dagfrid Kola s, 1. oplag, 2011, Frog & Toad Publishing. Lektioner 12 Level 4.6. Forma l Dyb indførsel i din egen og menneskets evolution ift. Spiritualitet. Temaer Spiritualitet. Litteratur Zero Limits ingen begrænsninger af John Vitale, 1. udgave, 1. oplag, 2010, Forlaget Thank You. Den guddommelige Matrix af Greg Braden, 1. udgave, 1. oplag, 2007, Borgen. Lektioner 12 LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 21

22 Generelt Film / Dvd'er vi anbefaler Livsstilsmagasiner You Can Heal Your Life af Louise Hay. Resentment & Jealousy af Byron Katie. Loss of a loved one af Byron Katie. TFT af Lars Mygind. Eksamensangst af Lars Mygind. The True power of water af Emoto. The Secret, Hemmeligheden. Verden på hovedet. The Shadow effect af Debbie Ford. Liv & sjæl - magasinet for bevidst livskvalitet. Psykologi indsigt, mental velvære, personlig udvikling. Litteratur/titler som er understreget er obligatorisk læsning, de øvrige titler er anbefalinger. Litteraturen er opdelt efter hvilket level de primært hører til. Det betyder, at der under enkelte levels kan stå mange bøger og under andre få. Litteraturen anbefales læst efter tilhørende level, hvor teori/metode og ikke mindst praksis gennemgås. Udover litteraturen bør alt udleveret materiale fra Life Academy nærlæses og øvelser gennemtrænes. Mellem de forskellige levels er der krav om både supervision, egenterapi og færdighedstræning se mere i det følgende kapitel, Undervisningsformer og - elementer. c) Krav til uddannelsesforløb og regler for tidsramme Uddannelsens 4 år skal tages i følgende rækkefølge for at være gældende: de 3 første år skal være sammenhængende. En pause i studiet kan derfor kun tages mellem 3. og 4. år. Der kan dog gives dispensation for pause ud over dette. De studerende skal som udgangspunkt være færdige med uddannelsen senest 6 år efter studiestart. Dispensation for denne regel kan ydes i særlige tilfælde, hvor begrundelsen er fx graviditet, forældre- eller plejeorlov, ændring i beskæftigelsessituation eller lignende. Uddannelseslederen vurderer efter skriftlig ansøgning fra de studerende, i hvilket omfang den gældende studieordnings formål er opfyldt, og om den studerende skal tage konkrete supplerende kurser for at opnå dispensation. LIFE ACADEMY STUDIEHÅNDBOG SIDE 22

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1.

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1. Moduloversigt For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut 1. år (modul 1-10) 1 Introduktion til oplevelsesorienteret psykoterapi PI og

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode som udviklet af Inger Poulsen & Inger Thormann Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Litteraturliste for uddannelsen til Spirituel Integrativ krops- & Psykoterapeut

Litteraturliste for uddannelsen til Spirituel Integrativ krops- & Psykoterapeut Litteraturliste for uddannelsen til Spirituel Integrativ krops- & Psykoterapeut Titler skrevet med fed er obligatorisk læsning, de øvrige er anbefalelsesværdige. På denne liste er bøgerne delt op efter

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU:

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: unik uddannelse for unge for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: s At brænde igennem s at træffe bevidste valg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere