Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred"

Transkript

1 Kapitel 7 (n2) Ledelse og coaching (n1) Af Vibe Strøier (n3) Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred introduktion til begrebet. Det vil indeholde en diskussion af, hvordan coaching kan benyttes som redskab i forhold til de udfordringer, som lederen står i. Til slut fokuseres på den psykologiske udvikling som kræves af ledere, for at de bliver gode coaches. Coaching er et af de mest brugte begreber i øjeblikket, når man taler om vor tids store dogme: At have sig selv som udviklingsprojekt hele livet igennem: Aldrig at gå i stå, aldrig at være mentalt fraværende, altid at være på, altid at være perfekt, sund, årvågen og forandringsparat. Lidt sarkastisk betragtet lader det til, at det moderne liv kræver så store udfordringer af det enkelte menneske, at vi hele tiden inviteres til at lade dimensioner af vores liv udvikles gennem coaching: Få dig en livsstilscoach, der hjælper dig med din tøjstil, en trænings-coach, der hjælper dig med din fysiske form, en mental-coach, der træner dig i meditation og afslapning. Den polsk-engelske professor i sociologi og ekspert i de psykologiske konsekvenser af globalisering, Zygmundt Bauman, udgav i 2005 bogen Liquid Life. Titlen er en metafor for den måde, dele af livet leves på i det moderne samfund et samfund, hvor de betingelser, som folk lever under, forandrer sig hurtigere, end man kan nå at tilpasse vaner og rutiner. Og hvor man derfor hele tiden er afhængig af at kunne blive opgraderet, f.eks. gennem coaching :

2 In short: liquid life is a precarious life, lived under conditions of constant uncertainty. The most acute and stubborn worries that haunt such a life are the fears of being caught napping, of failing to catch up with fast-moving events, of being left behind, of overlooking use by dates, of being saddled with possessions that are no longer desirable, of missing the moment that calls for a change of tack before crossing the point of no return. Liquid life is a succession of new beginnings yet precisely for that reason it is the swift and painless endings, without which new beginnings would be unthinkable, that tends to practice them, getting rid of things, takes precedence over their acquisition (Bauman 2005: 2). Hvis vi ser bort fra den moderne tids brug af coaching som et livsstils- og overlevelsesfænomen kender man coaching fra to områder: fra sportens verden og fra arbejdspladsernes verden. Sportsverdenen er måske den verden, som de fleste af os kommer til at tænke på, når vi hører begrebet coaching. Vi ser en amerikansk baseball-træner for os med kasketten omvendt på, der guider og lever med sit hold. Han er tæt på de enkelte sportsudøvere omkring deres sportspræstationer og den fysiske og mentale udvikling, det kræves af dem. Herhjemme er der også stort fokus på sports-coachene, som vi ofte følger ligeså meget som sportsheltene: Ulrik Wilbek, Michael Laudrup, Ole Ritter osv. Vi læser og hører interview om deres måde at træne deres hold på, deres syn på de enkelte sportsudøvere, deres værdier og deres evne til at motivere, kort sagt deres coaching-kompetencer. På arbejdspladserne er coaching en naturlig aktivitet, som foregår de fleste steder udført godt eller mindre godt. Coaching er en teknik, hvor lederne gennem støttende, rådgivende og opfølgende samtaler hjælper med til både at understøtte og udvikle medarbejdernes præstation og deres evne til at lære.

3 . Lederne deltager altså i deres medarbejderes udviklings- og læringsproces. Man kan tale om læring på job. Hvor kurser og uddannelse ofte foregår ved, at medarbejderne sendes et andet sted hen for at lære noget nyt, handler coaching om, at medarbejderne udvikler sig gennem refleksion i deres daglige konkrete arbejde. Coaching indebærer, at lederne sørger for at iscenesætte reflektoriske dialoger med deres medarbejdere, hvor man ved at hæve sig lidt op over dagligdagen, men ved hjælp af dagligdagens konkrete udfordringer har fokus på medarbejderens udviklings- og læreprocesser. Ledelse i dag kræver at lederen hele tiden har fokus på at udvikle sine medarbejderes ekspertise og ansvar. Og det gøres bedst ved regelmæssig coaching mellem lederen og medarbejdere, hvor der fokuseres på medarbejdernes daglige arbejdsopgaver. Coaching-begrebet Der er ekstremt stor fokus på lederskabet i disse år, hvilket også kan mærkes på den stigende interesse, der er blandt ledere for at få en decideret lederuddannelse. Coaching er et af de begreber, man kan være sikker på dukker op hyppigst, når man taler om leder-kompetenceudvikling. De nye dialogformer, som anvendes i moderne ledelse, betegnes ofte som coaching. Sat lidt på spidsen er coaching blevet et imperialistisk svar på de mange komplicerede processuelle aspekter af det lederskab, som den moderne leder står i. Lige så mange bøger og artikler, der udkommer om coaching, lige så mange definitioner er der selvfølgelig af, hvad coaching egentlig er. Jeg plejer at systematisere coaching-definitionerne indenfor et bestemt kontinuum.

4 Coaching som idrætspsykologisk begreb I den ene ende har vi de definitioner, der har deres rod i sportens verden: Idrætspsykologen Reinhardt Stelters bog Coaching, læring og udvikling (2002) sætter fokus på coaching som en bestemt relation, som trænere, undervisere og ledere kan og bør udvikle til deres udøvere, elever eller medarbejdere. Denne bestemte relation kommer til udtryk i følgende definition: Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle fokuspersoners faglige og personlige potentiale og selvreguleringsevne. Coaching skal forstås som deltagelse i fokuspersonens udviklings-og læringsproces (Stelter 2002: 14 Coaching som udviklingsbegreb I midten af kontinuummet ligger følgende definition, som vægter coachens rolle og evne til at sætte en målrettet udviklingsproces i gang: Som udgangspunkt handler coaching om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang. Ofte er det svært for os mennesker selv at komme i gang, at sætte os mål, holde fast og afslutte med succes. Men ved hjælp af en coach, som har en faglig viden og nogle særlige færdigheder, kan de fleste mennesker langt lettere få defineret og gennemført deres mål. Coaching handler også om personlig vækst, hvor dialogen mellem coach og fokusperson resulterer i en dybere indsigt og forståelse af egne tidligere valg (Blichmann og Kjerulf 2004: 17). * Coaching som en proces mod work-life-balance

5 I den anden ende af kontinuummet defineres coaching som en proces, der hjælper ledere til at træffe valg inden for det, faglitteraturen kalder work-life-balance. Denne definition ses for eksempel hos Whitmore: Erhvervslivet har overtaget for meget af for mange menneskers tilværelse med høje personlige omkostninger til følge. Stress, opløste ægteskaber, forsømte børn, dårligt heldbred og dårlig form er langt mere udbredt blandt erhvervsfolk, end de tør indrømme over for sig selv og andre. Grunden til dette er kravet om at præsentere resultater, men det er uundgåeligt, at deres præstationer også vil lide under det. Coaching er en nænsom måde at skærpe bevidstheden om den manglende balance på og til at hjælpe den coachede med at finde en vej frem, som vil gavne både arbejde og fritid (...) (Whitmore 1998: 8). * * Coaching som gensidig proces Fælles for de fleste definitioner af coaching er en klassisk opfattelse af coaching som envejspåvirkning: Nemlig at det er den person, der coaches, der skal udvikle sig: At en leder gør noget ved sine medarbejdere, eller at en coach gør noget ved den leder, han coacher. Det er derimod vigtigt at fastslå, at coaching er en gensidig proces. Coaching i dag er ikke blot en ensidig handling, men i høj grad et nødvendigt gensidigt ledelsesredskab i en tid, hvor den gamle klassiske ledelsesautoritet er under afvikling, og hvor nye relationer mellem ledere og medarbejdere spirer frem. Min mangeårige erfaring som ledelsescoach er, at den moderne organisation i højere og højere grad fokus på samskabende relationer mellem ledere og

6 medarbejdere. Coaching bliver her et samlebegreb for en organisationskultur, hvor lederen sammen med medarbejdere udforsker de udfordringer, som organisationerne rummer, og beskriver de stier, der skal betrædes. Coaching i dag handler ikke blot om lederens evne til at guide medarbejdere, men i lige så høj grad om lederens evne til at kunne udvikle sig selv via disse coachende processer. Og det er her, den store ledelsesudfordring ligger. Coaching: Hvordan? Talrige undersøgelser af god lederadfærd viser, at medarbejdere vægter lederes evne til at give feedback og udvikle dem meget højt. Der er ingen tvivl om, at lederes adfærd og holdning spiller en kæmpe rolle for medarbejdernes tilfredshed. Den moderne medarbejder stiller krav om ledelsesmæssigt nærvær i forhold til at være i en ramme, hvor det er klart, hvilke forventninger der er til den enkelte. Jeg hører oftere og oftere følgende udsagn fra medarbejdere om hvad de vægter hos en leder: at få anerkendelse og ros at blive udfordret og understøttet at få feedback og blive guidet at blive hørt og inddraget. Coaching spiller en vigtig rolle som en del af lederens værktøjer for at gøre det muligt at iscenesætte et arbejdsmiljø, der inddrager de ovennævnte faktorer. For at coaching på arbejdspladsen skal være effektiv og nyttig, er det vigtigt som leder at holde en struktur. Følgende trin kan anbefales som ramme i enhver coaching: a. Fastsættelse af tema b. Identificering af mål c. Reflekterende spørgsmål

7 d. Handlinger og målsætninger e. Opsamling og aftaler. a. Fastsættelse af tema: Vær enige om, hvad der er emnet for den coachende samtale. Sørg for som leder at gøre det så konkret som muligt. Der kan dukke andre tilstødende emner op, men der skal kunne drages konklusioner på den første formulering af emnet til sidst i samtalen. Sæt altid en tidsramme for samtalen. b. Identificer de mål, der skal arbejdes hen imod. Her er det vigtigt både at identificere de mål, der skal være for selve den konkrete coaching-session, men også at kunne bygge disse mål ind i længerevarende mål. De største fejl, ledere laver med coaching, er, at de ikke følger op på de mål, der sættes. Dermed mister medarbejderne en del af deres motivation. c. Lyt og anerkend medarbejdernes perspektiver. Det gamle udtryk aktiv lytning kommer til sin ret her. Lyt efter, hvad medarbejderne siger, hvor vedkommende er, og træn som leder i at stille nysgerrige og interesserede spørgsmål, der kan hjælpe medarbejderne til at kunne forholde sig reflektorisk til egne handlinger og synspunkter. Det er ved at stille disse spørgsmål, at lederen viser sit ægte engagement i medarbejderen, og det er her, at medarbejderen føler en genuin interesse fra lederens side. Dette kan ofte inspirere begge parter til interessante betragtninger. Lederen skal i denne fase af coachingen betragte sig som ikkevidende i forhold til den problematik, som medarbejderen anslår. d. I denne fase kommer lederens eventuelle egne erfaringer ind. Både de gode og de dårlige. Sammen med sin medarbejder udforsker lederen konsekvenserne af forskellige handlemuligheder. Her kan lederen fint give råd, men det er også her, man som leder skal være parat til selv at turde lade medarbejderen få råderum, og måske prøve at gøre tingene på en anderledes måde, end man selv havde tænkt sig.

8 e. I den afsluttende fase samler man som leder op på, hvad man har talt om, og hvilke aftaler der er blevet indgået. Husk at følge op. Fortæl også gerne, hvad du som leder har lært af samtalen, eller hvordan du er blevet inspireret. Det er klart, at der er stor forskel på, hvordan den enkelte medarbejder skal coaches. Er det en helt nyansat, som skal have ret klare retningslinjer med hensyn til organisationens procedurer, eller er det en dygtig faglig medarbejder, som skal blive bedre til at inddrage sit team i sit projekt? Det kan være gavnligt at tænke på billedet af et trafiklys som guideline til, hvor meget lederen skal dominere indholdet af coachingen. I det røde felt ligger coaching, hvor lederen er den rammesættende. Det kan f.eks. dreje sig om et forløb med en medarbejder, hvor vedkommende skal oplæres i at varetage en ny arbejdsfunktion. I en sådan coaching opsætter lederen nogle parametre, der er meget konkrete og meget målbare i starten af coaching-forløbet. Efterhånden som medarbejderen udvikler sine kompetencer, kan lederen slække på styringen og overlade mere og mere til medarbejderen selv. I det gule felt ligger coaching, hvor lederen stadig sætter rammen for medarbejderen, men hvor fokus ligger på, at medarbejderen også skal lære gennem egne erfaringer. Meget coaching foregår i det gule felt, f.eks. en medarbejder, som skal lære at blive mere inddragende i sin projektledelse. Man coacher som leder vedkommende ved hjælp af en nysgerrig og ikke udpræget dirigerende lederstil, der inviterer til, at medarbejderen fortæller om sine egne oplevelser. I det grønne felt coacher ledere medarbejdere, der har større faglig viden end dem selv. Coachingen kræver ikke, at lederne skal blive lige så gode faglige specialister som deres medarbejdere, men at man som leder alligevel kan være en interessant refleksionspartner.

9 Lederskabets oxymoroner Der stilles store og ofte modsatrettede krav til lederskabet. Det er særligt lederens dialogiske evner, der i dag er i fokus i de fleste organisationer. Lederen skal kunne skabe sammenhængskraft i et kompliceret landskab med ofte modsatrettede bevægelser. Det stiller store personlige krav til ledelse, først og fremmest om at kunne involvere andre. Samtidig er der implicitte forventninger til de enkelte ledere om at kunne håndtere sig selv i mange forskellige aspekter af lederskabet. Derved kan man sige, at lederen de og rekonstrueres konstant i nye kontekster. Lederen befinder sig hele tiden i en bevægelse mellem flere forskellige aspekter. Her vil det være relevant at anvende begrebet oxymoron, en figur, der rummer modsat rettede bevægelser, fordi begrebet er velegnet til at udforske, hvilken kompleksitet lederskabet befinder sig i. I det følgende diskuteres lederens oxymoroner med udgangspunkt i følgende metaforer: Mellem globalisering og lokalisering Mellem skakspil og Red Alert Mellem feltherre og borgfrue Mellem 68 ere og studieværter Mellem øgler og partisaner. Mellem globalisering og lokalisering Det mest overordnede af oxymoronerne er samtidigheden i de to modsatrettede bevægelser i det moderne samfund: globalisering og lokalisering. En vigtig del og effekt af globaliseringen er en konstant transcendens i organisationerne. Grænser og

10 rammer ændres konstant, hvilket betyder, at mange ledere befinder sig midt i processer, der simultant handler om adskillelse fra noget (fission), om sammensmeltning med noget andet (fusion) og om indlemmelse i noget tredje (integration). Samtidig med globaliseringens udadrettede bevægelse, der hele tiden kalder på diversitet, samvær, nye relationer, nye udfordringer, kontakt og nysgerrighed, er den modsatte bevægelse også på spil: lokaliseringen. Lokaliseringen handler om behovet for beskyttelse og identitetsdannelse. Om retten til på givne tidspunkter at være sig selv nok i fællesskabet, at lukke af for omverdenen og at kunne være beskyttet mod de konstante og påtrængende krav. Den store fokusering på det psykiske arbejdsmiljø handler om denne lokalisering og om de enkelte enheders behov for at have intern fred og ro til at håndtere omverdenens krav. Også værdigrundlagsdiskussionerne kan ses som et udtryk for dette behov for en identitetsdannelse: Vi er nødt til at vide, hvem vi selv er, og hvad vi står for, før vi kan åbne op for de andre. Disse bevægelser kræver stor kompetence fra lederne til på en gang at være vidende og ikke-vidende. Lederne skal vide, hvad disse processer kan medføre, mens de samtidig skal være parate til konstant at lade sig udfordre i deres egen viden, når der sker nogle andre ting, end den erfaring og teorier byder på Mellem skakspil og Red Alert En af de udfordringer, lederen står over for i moderne organisationer, er at kunne spille Skak og Red Alert på samme tid. Skakspillet er et spil, hvor spillepladen er kendt. Der er tid mellem trækkene, og når trækket er hos modspilleren, kan man ikke selv rykke. Spillerne ved samtidig præcis, hvad de forskellige brikker står for. Mange organisatoriske processer foregår i dag stadig med skakspillets kendte

11 langsommelighed. Der ventes i organisationer ofte længe på, at andre skal tage beslutninger, før man selv kan rykke. Det ser vi i den offentlige sektor i disse år, hvor man venter og venter, mens andre sidder med trækket. I fusioner kan ventetiden føles uendelig. Lederen skal være god til at vide og kommunikere ud i organisationen, hvornår der spilles skak, og om udspillet er hos nogle andre. Ellers bruger organisationen uanede mængder psykisk energi på at tale om sfærer, som den ikke har indflydelse på, eller på at prøve at skaffe sig indflydelse, hvor den ingen påvirkningsmuligheder har. Samtidig spilles der nogle helt andre spil, som metaforisk kan forstås ud fra de såkaldte Real Time Strategy-spil, der er interaktive computerspil. Red Alert er et sådant strategispil, der netop illustrerer den organisatoriske spilleplade. I Red Alert gælder følgende regler: Spillepladen konstrueres, mens man spiller. Spillerne konstruerer den sammen. Der er ingen reflektoriske pauser, man kan ikke stoppe spillets bevægelse. Forandringer hos nogle medfører øjeblikkelig en effekt hos flere andre. De etiske spilleregler må rekonstrueres undervejs, idet betingelserne for spillet ændrer sig fortløbende. De svage må gives handicap, og de stærke må rokere. Spillepladen konstrueres, mens man spiller Lederne er nødt til at invitere medarbejderne med i strategiprocesserne, da implementeringen i dag kun kan ske ved involvering. De tider er forbi, hvor lederne på kassemøder berettede om planerne, og medarbejderne derefter skulle motiveres til at gå med uden modstand. Der er ingen reflektoriske pauser, man kan ikke stoppe spillets bevægelse

12 Det moderne informationssamfunds hastige forandringsprocesser medfører et hurtigt voksende fænomen, jeg kalder kontaktkvalme. Vi orker ikke at tage telefonen, når vi kommer hjem. Naboens venlige hilsen fylder os med træthed, fordi vi er trætte af konstant at bevæge os ind og ud af en myriade af fysiske og virtuelle kontakter, der hele tiden kræver noget af os. Det stiller krav til ledere i dag om at kunne beskytte nogle medarbejdere mod arbejdets afhængighedsskabende relation. Hvor ledere ifølge ældre ledelsesteori førhen skulle motivere dovne og arbejdssky individer, må de i dag bruge tid på at sende dem hjem til deres familier og forhindre dem i at lade arbejdet fylde hele livet. Samme problematik gælder i høj grad også for lederne selv (jf. kapitel 5, afsnittet om selvomsorg). Forandringer hos nogle medfører øjeblikkelig effekt hos andre I takt med, at de gamle bureaukratiske kontrolformer opløses og erstattes af kontekstbestemte handlinger, stilles der større og større krav til medarbejdere om at kunne tage ansvarlige beslutninger. Flere og flere medarbejdere er grundet denne jobudvikling i kontakt med opgaver, der kræver langt større grad af selvstændighed end tidligere. Udviklingen stiller et langt større krav til lederens evne til den del af coachingen, der handler om oplæring og modning af medarbejderne. Samtidig med denne proces leder mange ledere i dag medarbejdere, der sagtens kan være større faglige specialister, end de selv er. Dette kræver, at lederen evner at udvikle de tillidsskabende relationer, som en sådan organisation konstant må arbejde for at bevare. Samtidig kræver det psykologisk og pædagogisk indsigt hos lederne at kunne følge fagprofessionelle medarbejdere i deres modningsprocesser. Netop her kommer den del af coachingen i spil, som bliver vigtig i fremtiden: Nemlig at lederen via coachende processer ikke blot hjælper, støtter og modner

13 medarbejderen, men via coaching bliver klogere på både indhold og rammer. Lederne har i dag selv brug for denne videnstilførsel via coaching, De svage må gives handicap, og de stærke må rokere Sammenlægninger og fusioner stiller skarpt på medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer. Det nytter ikke, at lederen er konfliktsky. Der skal oftere og oftere tales om, hvilke kompetencer medarbejderne, også de ældre, er nødt til at tilegne sig. Der er ingen retfærdighed til stede mere på arbejdspladser, sagde en ældre medarbejder til mig. Han havde været i den samme organisation i 35 år. Med retfærdighed mente han, at havde han haft den alder, han havde nu, og havde det været for ti år siden, så kunne han have hvilet lidt på laurbærbladene de sidste år af sin arbejdstid. Han havde fået lov at møde lidt senere, han var ikke blevet sendt på efteruddannelse i sine sidste år, og først og fremmest havde han været en slags orakel, som de unge kom til, fordi han vidste alt om virksomheden og dens kunder. Men i dag skulle han arbejde hårdt, han skulle konstant videreuddanne sig, og nu var det ham, der rendte de unge på dørene for at bede om råd. Der ligger en kæmpemæssig coaching-opgave i at finde gode løsninger for den store del af arbejdsmarkedet, som bliver den ældre del af arbejdsstyrken de næste par år. Ud over generelle politikker skal der mange steder findes og forhandles individuelle løsninger. Og igen kræver det coaching-evner af lederen, som i samarbejde med medarbejderne skal finde nye og brugbare løsninger for både ledere og medarbejdere. Mellem feltherre og borgfrue

14 Hvad enten man er leder af en socialforvaltning, en fabrikshal, en skole, en gruppe specialister eller et herberg for hjemløse, kræver ledelse i dag, at lederen personligt kan fusionere to forskellige dimensioner af lederskabet i sig selv: feltherren og borgfruen. Traditionelt set handler feltherren eller managementrollen om lederens evne til at sikre mål og retning, strategi, fokusering, kompetenceudvikling og ansættelse af folk med de rigtige kvalifikationer. Lederen orienterer sig om, hvad der sker i omverdenen, bringer nyt derfra og kæmper de rigtige slag. Borgfruen eller leadershiprollen handler om ledelse af de processuelle kvalifikationer og vedkommendes evne til at kunne skabe sammenhængskraft i organisationen gennem involvering og udvikling Et eksempel er det stærke fokus, der i dag er på lederens såkaldte emotionelle intelligens, det vil sige evnen til at involvere sig i reflektoriske processer og til at kunne lede medarbejdere med vidt forskellige køn, alder, uddannelse og kulturer den såkaldte mangfoldighedsledelse. I moderne organisationer bevæger man sig mere og mere væk fra den lineære ide om, at lederne lægger en strategiplan, som medarbejderne så skal implementere. De fleste ledere er i dag på herrens mark, hvis de ikke kan etablere processer, hvor involvering og planlægning foregår i samme proces. Det er netop nogle af disse processuelle egenskaber, der trænes via coaching: Evnen til at medtænke konteksten, til at lytte, til at involvere sig inden for en bestemt given ramme, til selv at kunne flytte sig via gode argumenter, til at vise fleksibilitet og til samtidig at kunne sætte rammer og trække grænser skarpt op. Mellem 68 ere og studieværter Det er vigtigt for lederen i dag at kunne håndtere generationsudfordringen. Rent aldersmæssigt skal lederen lede både bedsteforældre, forældre og børnebørn, og disse

15 forskellige generationer kan have meget forskellige syn på mange ting i organisationerne. De kan for det første have forskellige syn på ledelse. De ældre medarbejdere vil nok bringe deres autoritetsoprør med sig i graven, mens de unge har et helt andet forhold til autoriteter. Hvor 68 erne typisk forsøger at undgå ledelse og altid vil modtage et ledelsesmæssigt krav med et rungende nej, har mange unge medarbejdere det stik modsat. De elsker at blive spejlet, anerkendt, beundret og lyttet til af deres ledere på en måde, der for nogle ledere til tider kan synes at være for meget. Mange unge medarbejdere holder nøje regnskab med, hvem der får hvilken opmærksomhed af lederne. Generationerne kan også have et meget forskelligt syn på, hvilke forpligtelser de forskellige fællesskaber har på en arbejdsplads, og hvor frit individet skal stå i forhold til fællesskaberne. Mange konflikter mellem generationerne har ofte deres rod i, at de forskellige livsaldre tolker forholdet mellem individ og fællesskab forskelligt. Er individet underlagt fællesskabet i et vi? Eller er den øverste kontekst retten til individualitet? På mange arbejdspladser er der dog også megen glæde i samværet mellem generationerne, men det kræver lederens evne at kunne vurdere, hvad han skal inddrages i, og hvad generationerne selv må tale sig til rette om. Og igen evnen til en lyttende og empatisk, men også grænsesættende forståelse. Mellem øgler og partisaner Når forandringerne går hurtigere og hurtigere, og de kompetencer, hver enkelt medarbejder har været vant til at klare sig med, har kortere levetid, skal lederne være ekstremt gode til at kunne iscenesætte ritualer der kan sikre overgange. Hvad angår eksempelvis forandringsprocesser i organisationer, går man fejl som leder, hvis man

16 fokuserer på medarbejdernes modstand mod forandring. Modstand mod forandring tilhører et gammelt paradigme. I dag handler det ikke så meget om modstand mod, hvad der måtte komme, men veneration for, hvad der ikke længere er. Man kan i de hurtigt skiftende forhold i organisationer opleve perioder af vemod. Det, man som medarbejder har stået for, måske brændt for og været med til at bygge op, dér hvor man var partisan, bliver hurtigere og hurtigere utidssvarende. Mange medarbejdere kan have fornemmelsen af periodevist at blive forvandlet til en slags øgler, der engang måske bare sidste år stod for noget nyskabende men hvor det, der dengang var nyskabende nu er forældet. Hvis ikke disse transformationsprocesser skal blive til magtkampe og personlige nederlag, er det ekstremt vigtigt, at lederne taler om disse ting. Og sørger for, at de konstante forandringsprocesser hele tiden ledsages af anerkendelse af det fundament, der har gjort det muligt at skabe forandringerne. Ellers opstår der let en følelse af meningsløshed. Øglerne skal roses, for at de kan blive til partisaner igen. Lederens fire livsverdener Som inspiration til ledere, der skal lære coaching, kan det være nyttigt at introducere et eksistentielt perspektiv. Dette perspektiv udspringer af en ide om, at vi som mennesker hele tiden befinder os i fire livsverdener. En vigtig del af ledernes evne til at coache handler om deres evne til på et mere overordnet perspektiv at kunne håndtere disse livsverdener. Det eksistentielle perspektiv kommer fra den eksistentielle psykologi. Den engelske professor i psykologi Emmy Van Deurzen har skitseret en begrebsramme, som hun

17 kalder de fire livsverdener. Begrebsrammen beskriver den menneskelige eksistens grundlæggende dimensioner som de livsverdener, vi bevæger os i. Hver af dimensionerne rummer sine særlige menneskelige mål og sin særlige stræben og har en særlige betydning for hver enkelt leder. Nedenfor gennemgås disse fire dimensioner. Naturverdenen (Umwelt) den fysiske dimension I denne dimension er der fokus på lederens fysiske tilstedeværelse i verden. I den fysiske dimension interagerer vi med verden gennem vores sanser. Oprindeligt stammer begrebet Umwelt fra biologien, hvor det blev brugt til at beskrive de forskellige arters oplevelsesmæssige livsverden. I denne dimension er tryghed en vigtig værdi, og det meningsskabende i denne dimension ligger i at føle, at man udretter noget, og at det, man foretager sig, gør en forskel og giver konkrete resultater (Deurzen 1997: 141f.) Denne dimension er med det stadigt stigende fokus på stress blevet meget central. Kroppens muligheder og begrænsninger er en vigtig dimension i dag, men det er også vigtigt at arbejde med lederens evne til både at kunne handle og beskytte på samme tid. Med beskyttelse menes her gennem coaching som leder at få øje for, at kunne se, hvad der er vigtigt for medarbejdernes trivsel og meget handler i dag om at sikre at medarbejderne ikke arbejder for meget. Den sociale verden (Mitwelt) den sociale dimension I den sociale verden er vi et selv, der interagerer med andre. Dette område reguleres af vores følelser. Her er anerkendelse en af de vigtigste værdier, og netop her ligger også lederens evne til at kunne håndtere den følelsesmæssige kompleksitet, der altid er at finde i ledelse. Her skabes mening ved i fællesskab med andre at skabe værdi. Her konfronteres lederen konstant med sin evne til at opdage nye områder af det

18 menneskelige territorium. At kunne forholde sig reflekterende og fleksibelt til områder og mennesker er en meget vigtig del af ledelse, hvilket coaching i høj grad repræsenterer. Den private verden (Eigenwelt) den personlige dimension I denne dimension er vi optaget af at skabe selve den selvcentrerethed, der giver os en fornemmelse af stabilitet, integration og selv. Mening på dette niveau skabes gennem en fornemmelse af selvværd: en viden om, at man er et godt og værdifuldt menneske. Et vedvarende følgeskab gennem coaching er en vigtig dimension for fornemmelsen af at man er betydningsfuld, Og netop kontinuitet og opfølgning er vigtigt i coaching Ideologiverdenen (Uberwelt) den åndelige dimension Denne dimension er vigtig for moderne lederskab. Den handler om vores kontakt med ideernes verden og den mening, denne verden kan give os. I denne dimension af eksistensen tydeliggøres vores syn på tilværelsen: Her ligger vores forståelse af, hvad der giver mening i verden for os. Denne dimension optager en større og større plads i ledelseslitteraturen for øjeblikket hvor de eksistentielle og filosofiske betragtninger kommer til at fylde mere og mere. i øjeblikket, hvor de filosofiske betragtninger indtager en større og større plads. I denne dimension ligger lederens evne til at fastholde sine ledelsesmæssige visioner. Opsamling I denne artikel er coaching blevet belyst i en ledelsesmæssig kontekst. Begrebet dukker op mange steder i ledelseslitteratur og lederuddannelser. Selve begrebet er ikke et veldefineret begreb, man kan slå op i en ordbog.

19 Begrebet indeholder både associationer til sportens verden i form af resultatorienterethed og præstation, til den pædagogiske verden med oplæring og kompetenceudvikling og til den psykologiske verden med omsorg, forståelse og empati. På forunderlig måde er coaching altså et moderne flertydigt begreb og dets mangetydighed peger på den mangfoldighed af relationer, som en moderne leder skal håndtere Den trænende leder: At kunne opmuntre og styre team og hjælpe både det enkelte individ og de meget selvledende grupper i den moderne organisation. At kunne agere som en sportscoach, der både grænsesætter og opmunter på samme tid. Den pædagogiske leder: At kunne både lede medarbejdere der skal oplæres og medarbejdere der har større faglig viden end én selv. Den psykologiske leder: At kunne beskytte medarbejderne mod den globale verdens stress og jag og konstante krav om forandringer. Disse mangetydige krav stiller store fordringer til lederens personlige evne til at kunne modne og udvikle sig med lederopgaven. Så lederne skal også coaches

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter D. 19. jan. 2015, kl. 9.00-17.00 v/ Lykke Mose & Timo Bohni, Perspektivgruppen Roller og samarbejde

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed

Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Fold din faglighed ud Fokus på den dobbelte faglighed Hvad er det og hvordan sætter du den i spil? 12. Marts 2014 Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvad er dobbelt faglighed (1)? - Såvel bredde

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137

Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137 Køge kommune d. 4 juni - 2008 Oplæg om inklusion, faglighed og anerkendelse. Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137 Påstand 1 Sproget er som en lygte. Det vi taler om er det vi bliver i stand

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. Colette coach side 3 af 8 Introduktion Tak for din interesse for

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere