Lærer Asger Spangsberg Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærer Asger Spangsberg Christensen"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse (kan hentes som pdf via dette link): Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og Fysik B (stx-bekendtgørelse) niveau Lærer Asger Spangsberg Christensen Hold fyba Oversigt over gennemførte undervisningsforløb: Opdateret: Forløb 1 Indledning Afsluttet Forløb 2 2. Kræfter, Tryk, Opdrift Afsluttet Forløb 3 3 Luftens tryk, Temperaturer og gasser. Afsluttet Forløb 4 4. Energi nyttevirkning og arbejde. Afsluttet Forløb 5 5. Mekanisk energi. Afsluttet Forløb 6 6. Termisk energi og varme. Afsluttet Forløb 7 7. Ellære. Afsluttet Forløb 8 8. Bølger Afsluttet Forløb 9 9. Bevægelse, Astronomi, Verdensbillede. Afsluttet Forløb Atomer Afsluttet Forløb Kerner Afsluttet Forløb Forløb Oversigt over anvendte forkortelser. FB: FysikBogen, Finn Elvekjær, G.E.C Gad, 1. udg DLU: Det levende univers, Helle & Henrik Stub, Nyt Teknisk Forlag 2012 Øvelser i teksten er kun medtaget hvis de er nævnt i undervisningsbeskrivelsen eller i listen med afleveringsopgaver. 15:20:21]

2 Titel 1 Indledning. (kun øvelser der er nævnt skal laves/læses) FB s472 s473 FB s11 - s27 Læs øvelse 3.4 s19 & 4.2 s24 Målemetoder & usikkerhed, areal Gennemsnit og spredning, bredde længde areal Lineær regression, Sprits massefylde Intro, Undervisningsplan Kompendium Øvelse 1A: Massefylder Afleveringssæt 1 (Facit & opgaver) Specielt for fybca: Lektiecafenote På skolen finder du nemmest filerne i q:\ac\fpro Herfra kan du kopiere filer over på USB-stick Anvendt uddannelsestid:5 Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Dataopsamling, Databehandling, Præsentation af data, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, FPro. 15:20:22]

3 Titel 2 Kræfter, Tryk, Opdrift Læs FB s30-60 Læs øvelse 3.3 s38 Læs øvelse 4.3 s42 (r Jord, m Jord, 1kg giver F = 9.82N) Læs øvelse 2.1, 2.2 s & 2.3 s52 Læs øvelse 5.1s63 Tyngdeaccelerationen: kraft som fkt af masse Tryk i væsker: Tryk som fkt af dybde Læs øvelse 4.1s60. Lavet på klassen: Tryk i væsker: Opdrift som fkt af volumen Alle regressioner som pdf-fil Facit til Afleveringssæt 2 (alle opgaver) Anvendt uddannelsestid:11 Kompetencer/Faglige mål:naturvidenskabelig arbejdsmetode, Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Dataopsamling, Databehandling, Præsentation af data, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, FPro, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde. 15:20:22]

4 Titel 3 Luftens tryk, Temperatur & Gasser FB s61 - s87 Læs øvelse 4.1, 4.2, 4.3 s86-87 Idealgassimulation Denne animation skal du eksperimenter med derhjemme eller på værkstedet Note 03: Kinetisk Molekyleteori Note 03: Daltons Lov Forsøg: Øvelse 4: Gaslove Facit til Afleveringssæt 3 (opg 2 & 4) Facit til Afleveringssæt 4 (4.3.7 s409) Anvendt uddannelsestid:9 Kvalitative fysiske modeller, Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde. 15:20:22]

5 Titel 4 Energi, Nyttevirkning, Arbejde FB Læs 3.2 s124 På side 120 tilføjes: A = F s cos(α) Læs afsnit om gassers udvidelse i denne note: Note 04: om Gassers udvidelse Varmestråling DLU s DLU & 226 Potentiel energi: De tre kløfters dæmning WikiPedia Øvelse 7: Planckstråling Facit til Afleveringssæt 4 (opg 4.2s106, 4.1s126) Anvendt uddannelsestid:6 Kvalitative fysiske modeller, Teknisk-naturvidenskabelig indsigt og argumentation, Almen dannelse, Perspektivere fysikkens bidrag, Klasseundervisning, Skriftligt arbejde. 15:20:23]

6 Titel 5 Mekanisk energi FB s (de første sider indgår også i foregående emne) I noten nedenfor studeres meget grundigt til og med EKS 1: Note: Eksempler til mekanisk energi Facit til Afleveringssæt 4 (sidste to opgaver) Bevis for at E kin = ½m v 2 Anvendt uddannelsestid:6 Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Teknisk-naturvidenskabelig indsigt og argumentation, Databehandling, Præsentation af data, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, Skriftligt arbejde, Projektarbejdsform, Eksperimentelt arbejde. 15:20:23]

7 Titel 6 Termisk energi og Varme Note 06: Tilstandsformer og Termisk energi FB s øvelse 3.2s151 (læses) Journalforsøg lavet af CB-holdet og gennemgået for alle: Apparatur, Måleresultater for Opvarmning og Fordampning Nedenstående to noter er gennemgået under andre emner, men hører også til her: Note 03: Kinetisk Molekyleteori Animation: Planckkurver - Varmestråling Øvelse 1: Varmefylde og smeltevarme Facit til Afleveringssæt 5 (8.1s201) Facit til Afleveringssæt 6 (første opgave) Anvendt uddannelsestid:8 Kvalitative fysiske modeller, Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Teknisk-naturvidenskabelig indsigt og argumentation, Almen dannelse, Perspektivere fysikkens bidrag, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, Projektarbejdsform, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde. 15:20:24]

8 Titel 7 Ellære FB s Læs øvelserne 4.3s43, 2.2s172, 2.4s s182, 4.4s s188, 5.4s s197 Journalforsøg: Ellære: Batteri 9.2 s205 Note: 07 Van de Graaff & Lyn (læs om Van de Graaff) Journalforsøg: Ellære Journalforsøg: Ellære: 1) Ohms lov Journalforsøg: Ellære: 2) I, U, R, P i elpære De sidste to som PDF-fil Facit til Afleveringssæt 5 Facit til Afleveringssæt 6 Øvelse 6: Varmeledning og varmetransport Materiale om energiforsyning/brintceller: 1. Fossilt energisystem 2. Vedvarende energisystem 3. HydrogenLagring 4. Brændselsceller Øvelse 9: Brintceller Karakteristik bilag til forsøg 9 VidenOm Lyn 27'20''.mpg Anvendt uddannelsestid:14 Kvalitative fysiske modeller, Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Teknisk-naturvidenskabelig indsigt og argumentation, Dataopsamling, Databehandling, Præsentation af data, Formidling, Almen dannelse, Perspektivere fysikkens bidrag, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, FPro, Projektarbejdsform, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde. 15:20:24]

9 Titel 8 Bølger FB s (der er fejl i formler s255 - brug supplement) DLU s37 40 Øv 4.1 s23 (læst) Øv 2.4s218ff (læst) Øv 2.5 s220ff (læst) Øv 2.6 s222ff (læst - s223 overspringes) Note: 08 Supplement til Fysikbogen om bølger vedr s 217. Udledning af gitterformel: (uddybning/supplement til s234) Note (kig grundigt på figurerne) PowerPoint Note: 08_Rødforskydning & Hubbles Lov Journalforsøg om overtoner Øvelse 3: Lys Facit til Afleveringssæt 6 BLG udbr BLG int1 BLG int2 (FPro-filer) Note om jordskælv (supplement til FB s222 øv 2.6) Animation: Tsunamis and Earthquakes Animation: RayleighWave Film med stemmegaffel; Analyse i LoggerPro Anvendt uddannelsestid:15 Kvalitative fysiske modeller, Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Teknisk-naturvidenskabelig indsigt og argumentation, Dataopsamling, Databehandling, Præsentation af data, Fysiske modeller Klasseundervisning, FPro, Kursistpræsentation, Projektarbejdsform, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde, Film 15:20:24]

10 Titel 9 Bevægelse, Newtons love. Astronomi, Verdensbillede FB s352 s381 Formel for kinetisk energi: (konstant kraft, vo = 0) Newtons 2. lov: F = m a, dvs. ΔE kin = A = F Δs = m a Δs = m a (½a t 2 ) = ½m (a t) 2 = ½m v 2 Verdensbilledets udvikling (se også Verdensbillede og atomfysik fra 10. Atomfysik) Tycho Brahes verdensopfattelse Keplers love og Newtons udgave (se evt DLU s75-81) Kosmologi (se også Hubbles Lov fra 8. Bølger) Universet (ikke detaljerne, se evt DLU s ) Øvelse 8: Skrå kast Det er en god idé at kigge på fysikhistorie.dk Solsystemets bestanddele: Wikipedia Exoplaneter: Wikipedia Facit til Afleveringssæt 8 Anvendt uddannelsestid:8 Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Dataopsamling, Databehandling, Præsentation af data, Formidling, Perspektivere fysikkens bidrag, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller. Klasseundervisning, FPro, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde, Film 15:20:25]

11 Titel 10 Atomer Note: Introduktion til atomfysik FB s Side 1, 4 -> 11 i Note om Skaller, Røngten mv Note: Opsummering om atomfysik Applet om Planckstråling Applet om fotoelektrisk effekt E kin, elektron = h f - A L Youtube-link, der viser orbitalerne. Spektrallinier i neon. Øvelse 7: Planck Stråling Bilag til øvelse 7: Solen A-stjerne Facit til Afleveringssæt 7 Anvendt uddannelsestid:10 Kvalitative fysiske modeller, Kvantitative fysiske modeller, Samspil teori og eksperiment, Almen dannelse, Perspektivere fysikkens bidrag, Eksperimentelt grundlag, Fysiske modeller Klasseundervisning, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde. Film 15:20:25]

12 Titel 11 Atomkerner FB s262 s266, s , (siderne er teori til øvelse 2 vedr absorption siderne er oversprunget) DLU & Stabilitet af Atomkerner Kernereaktioner fra øvelse 2 &: Bevægelse i atomkerne Øvelsesvejledning til øvelse 2 Kernekort er udleveret, men I kan også bruge en af disse: Kernekort Kernekort (For henfaldstyper skal 'Decay Mode' være valgt) (I InternetExplorer kan man Zoom, og se detaljerede opl) Øvelsesvejledning til øvelse 2 Quarks (kun de fundamentale partikler) Facit til Afleveringssæt 8 Anvendt uddannelsestid:8 Kvantitative fysiske modeller, Teknisk-naturvidenskabelig indsigt og argumentation, Dataopsamling, Databehandling, Fysiske modeller Klasseundervisning, FPro, Skriftligt arbejde, Eksperimentelt arbejde, Film 15:20:26]

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Spørgsmål 1 Energi & energiforbrug Du skal præsentere emnet energi med vægt på energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med hjemmets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Partiklers energitab ved passage gennem stof

Partiklers energitab ved passage gennem stof Partiklers energitab ved passage gennem stof Skrevet af Heidi Lundgaard Sørensen, Shuhab Hussain, Martin Spangenberg og Rastin Matin. Vejleder: Lektor Hans Bøggild. Afleveringsdato: 31. marts 2008. Resumé

Læs mere