Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset og kostskolen i Sønderjylland Stx Fysik A-niveau Carl Gustaf Blixen-Finecke 2cFY Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Energi Kernefysik Bølger Mekanik impuls Universet Ellære Elektriske og magnetiske felter Partikelfysik Differentialligninger og fysik Side 1 af 9

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Energi. : Varmefylde, herunder kalorimetri.- Fossile brændstoffer- beskrivelse af forskellen mellem varmt og koldt på atomart plan effekt energispild (nyttevirkning) - Smeltning og fordampning Kinetisk-potentiel-mekanisk og varmeenergi. - Solenergi. Litteratur Noter om Energi og bølger ( Forfatter: Carl Gustaf Blixen. Emner: Varmefylde, kalorimetri, fossile brændstoffer, brændværdi, forskellen mellem varmt og koldt på atomart plan, strøm, el-værk, effekt, fission, kædereaktion, atomkraft, solen som energikilde, energispild(nyttevirkning). Havbølger, bølgelængde, frekvens, hastighed, amplitude, formlen v = λ f, det elektromagnetiske spektrum, varmestråling, interferens, gitterformlen. : 55 sider) Side 1-27 og side opgives Noter om effekt og solenergi( Forfatter: Carl Gustaf Blixen. Emner: Effekt, solenergi. : 25 sider) Noter om kinetisk energi, potentiel energi, varmeenergi og energiomsætning.(forfatter : Carl Gustaf Blixen. Emner: Kinetisk energi, potentiel energi, varmeenergi og energiomsætning. : 22 sider). FysikAB1 (Knud Erik Nielsen m.fl. 1 udgave. Forlaget HAX ) Siderne Måling af varmefylde Måling af flammes temperatur Bestemmelse af smeltevarme. Bestemmelse af fordampningsvarme Energibevarelse ved frit fald Måling af effekt af elpære Dannelse af varmeenergi ved stød Bestemmelse af solstrålingens intensitet 25 timer Fysik og hverdagen Eksperimentelt arbejde og rapportskrivning Brug af IT-udstyr i fysik ( Ved nogle af øvelserne blev benyttet IT-udstyr ved målingerne) Laboratoriearbejde Side 2 af 9

3 Skriftligt arbejde: Rapport over samtlige nævnte øvelser. Opgaveregning Titel 2 Kernefysik : Radioaktivitet( α stråling, β stråling, γ stråling -elektronindfangning) Aktivitet, henfaldsloven, halveringstid Standsning af radioaktiv stråling Dosis - Einsteins relation mellem masse og energi Atomkraft(fission) Fusion Noter om energi og bølger (omtalt tidligere) Siderne Note om henfaldsloven (Forfatter: Carl Gustaf Blixen Emner: Aktivitet, henfaldsloven og halveringstid. : 21 sider ) Fysik A2 (Knud Erik Nielsen m.fl. 1 udgave. Forlaget HAX) Siderne 62-76, 89-91, FysikABbogen 2 ( Finn Elvekjær. Torben Benoni. Systime 1. udgave Siderne Supplerende stof Kernekraft og fusion Dosis Henfaldsloven udledt ved hjælp af differentialligning 20 timer Teknologi. Matematik og fysik.. Skriftligt arbejde: Opgaveregning Side 3 af 9

4 Titel 3 Bølger : Hvad menes med en bølge Bølgelængde, frekvens, hastighed og amplitude, samt formlen v = λ f - Elektromagnetisk stråling det elektromagnetiske spektrum varmestråling interferens- gitter, herunder måling af bølgelængde af lys - brydning Bohrs atommodel emission og absorption. Litteratur Noter om energi og bølger(omtalt tidligere): Siderne 37-47, FysikAB1 Siderne , , Fysik A2 Siderne Supplerende stof Udledning af gitterformlen Bølgelængde af lyset fra en laser Måling af hårtykkelse ved hjælp af interferens Brydning 20 timer Interferens Beviser Mundtlighed Opgaver Gruppearbejde Skriftligt arbejde: Rapport over alle nævnte øvelser. Opgaveregning Titel 4 Mekanik : Hastighed og acceleration ved hjælp af differentialregning. Jævn bevægelse og bevægelse med konstant acceleration Kræfter(tyngdekraft, normalreaktion, gnid- Side 4 af 9

5 ningskraft, Hookes lov, luftmodstand, gravitationskraft) resulterende kraft, opløsning af kræfter Newtons anden lov. Både for bevægelse i en og to dimensioner - Forskellige former for bevægelse (opbremsning, frit fald, skråplan, skråt kast, jævn cirkelbevægelse.) tryk og opdrift Arbejde, herunder arbejdssætningen. Potentiel energi knyttet til gravitationskraften. Note om kinematik.(forfatter: Carl Gustaf Blixen Emner: Jævn bevægelse, hastighed og acceleration ved hjælp af differentialregning, bevægelse med konstant acceleration behandlet ved hjælp af stamfunktion. : 23 sider.). Noter om kraft( Forfatter: Carl Gustaf Blixen Emner : Tyngdekraft, normalreaktion, gnidningskraft, opløsning af kræfter, Newtons anden lov. : 14 sider ) Noter om arbejde( Forfatter : Carl Gustaf Blixen. Emner : Arbejdssætningen. : 2 sider) Noter om jævn cirkelbevægelse ( Forfatter : Carl Gustaf Blixen. Emner: Jævn cirkelbevægelse opfattet som et fald. : 10 sider) Fysik A2 Siderne: 7-15, , , , , 245 (formlen for energien knyttet til gravitationskraften er anført uden bevis) Supplerende stof Bevægelsesproblemer behandlet ved hjælp af differentialligninger. : Gnidning Bestemmelse af tyngdeaccelerationen Opdrift Skråt kast. 50 timer Eksperimentelt arbejde. Matematik og fysik Gruppearbejde Skriftligt arbejde: Rapport over alle nævnte øvelser. Opgaveregning Titel 5 impuls Side 5 af 9

6 : Impuls. Impulssætning. Impulsbevarelse ved stød. Noter om impuls ( Forfatter : Carl Gustaf Blixen. Emner: Impuls. Impulssætning både i tilfælde af konstant og varierende kraft. Impulsbevarelse ved stød. : 10 sider) Impulsbevarelse ved stød. 8 timer Bevarelsessætninger Skriftligt arbejde: Rapport over øvelse Opgaveregning Titel 6 Universet : Verdensbilleder gennem tiderne Forklaring af månens faser, variation af dagens længde og årstiderne ved hjælp af vores nuværende verdensbillede kosmologi, herunder rummets udvidelse, rødforskydning og bestemmelse af afstand til og hastighed af en fjern galakse. FysikAB1 Siderne 7 9, 16 25, 28 29, , Fysik A2 Siderne timer Dagligdagen forklaret ved hjælp af fysikken Paradigmeskift Side 6 af 9

7 Titel 7 Ellære : Ladning, strømstyrke, spændingsforskel, Kirchoffs love, effekt, resistans og Ohms første lov Noter om ellære (Forfatter: Carl Gustaf Blixen Emner: Ladning, strømstyrke, spændingsforskel, udledning af formlen for effekt, resistans, ohms første lov, Kirchoffs love. : 27 sider ) Resistans bestemt ved hjælp af karakteristik Resistans bestemt ved opvarmning af vand 10 timer Begrebet spændingsforskel. Skriftligt arbejde: Rapport over øvelser Titel 8 Elektriske og magnetiske felter : Elektrisk felt og kraft på ladet partikel i elektrisk felt, spændingsforskel, bevægelse af ladet partikel i elektrisk felt. Magnetfelt og kraft på ladet partikel i magnetfelt, kraft på strømførende stykke i magnetfelt, bevægelse af ladet partikel i magnetfelt samt i kombination af magnetfelt og elektrisk felt. Induktion. Fysik For 3.g (Esper Fogh m.fl. Forlaget HAX 1991) Siderne Fysikkens verden 3 (Finn Elvekjær m.fl. Gad 1997) Siderne Side 7 af 9

8 15 timer Titel 9 Partikelfysik : Elementarpartikler ( Leptoner, kvarker, hadroner) Vekselvirkninger ( den svage, den stærke og den elektromagnetiske. Vekselvirkningsvirkningspartikler. Farveladning) Bevarede størrelser (Energi, impuls, ladning, leptontal, baryontal, flavour og farveladning) Relativitetsteori( tidsforlængelse og relativistisk mekanik) Detektion af partikler Universets byggesten( Michael Cramer Andersen m.fl. Fysikforlaget 2012) Siderne (i denne forbindelse er også udtrykket for impuls og kinetisk energi i relativitetsteorien gennemgået, de er ikke nævnt i teksten. Energi og impuls af fotonen er ligeledes gennemgået) På de nævnte sider er stof angående usikkerhedsrelationerne dog oversprunget. 15 timer Forståelse af vekselvirkningerne og bevarelsessætninger. Sammenligning mellem klassisk og relativistisk mekanik Titel 10 Differentialligninger og fysik : Hookes lov, harmonisk svingning, model for afkøling af termo- Side 8 af 9

9 kande. Potentiel energi knyttet til fjeder. Projekt fjeder ( Forfatter : Carl Gustaf Blixen. Emner : Hookes lov, harmonisk svingning. : 10 sider) Projekt termokande ( Forfatter : Carl Gustaf Blixen. Emner : Model for afkøling af termokande. Fysik A2 Side 245 (formlen for energien knyttet til fjederkraften er anført uden bevis) Bestemmelse af fjederkonstant Eftervisning af formel for svingningstid Opstilling og efterprøvning af model for afkøling af termokande 10 timer Eksperimentelt arbejde. De to projekter tilsammen havde form af et længerevarende eksperimentelt forløb Arbejde i grupper Skriftligt arbejde: Rapport over de to projekter. Side 9 af 9

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Spørgsmål 1 Energi & energiforbrug Du skal præsentere emnet energi med vægt på energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med hjemmets

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Partiklers energitab ved passage gennem stof

Partiklers energitab ved passage gennem stof Partiklers energitab ved passage gennem stof Skrevet af Heidi Lundgaard Sørensen, Shuhab Hussain, Martin Spangenberg og Rastin Matin. Vejleder: Lektor Hans Bøggild. Afleveringsdato: 31. marts 2008. Resumé

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Poul Nielsen. Roms vandforsyning. - en fortælling om dengang for længe siden

Poul Nielsen. Roms vandforsyning. - en fortælling om dengang for længe siden Poul Nielsen Roms vandforsyning - en fortælling om dengang for længe siden Fysikforlaget 004 1 Roms vandforsyning en fortælling om dengang for længe siden (C) 004 Fysikforlaget og Poul Nielsen Omslagsfoto

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere