News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie"

Transkript

1 News forår år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem år senere fulgte de første to tørlastmedarbejdere, og siden er udviklingen gået med ekspresfart Udvikling i tre trin Kontoret i Singapore er i dag NORDENs regionale hovedkontor i Asien. Det beskæftiger nu 16 medarbejdere inden for tørlast og tank chartering, operations og skibsadministration, og opgaverne inden for både ejerskab og kontrol af skibe er i hastig vækst. Målet med etableringen af kontoret i 1997 var i første omgang at få et bedre fodfæste på tankmarkedet i Asien, der i stor udstrækning kontrolleres fra Singapore. Samtidig ville vi kunne være til stede hos vores tankkunder i regionen i lokal tidszone, og vi ville få en bedre forståelse for, hvordan markederne herude opererer, fortæller Peter Borup, der er chef for NORDENs aktiviteter i Asien og leder af kontoret i Singapore. Som næste træk opgraderede NORDEN i 2002 kontoret med dannelsen af en fuldtonet tørlastafdeling med specialister inden for både chartering og operations. Det skulle sikre NORDEN et godt brohoved for at udvide sine tørlastaktiviteter i Asien og Australien, og samtidig skabe grundlaget for etablering af øvrige kontorer på nøglemarkeder i Asien, bl.a. Kina og Indien. Som et tredje trin på stigen etablerede NORDEN i 2003 det Singapore- Fortsættes side 2 Inde i bladet Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie Karriere til søs Uddannelsen som skibsofficer byder på fire intensive år på skolebænken, på skibsbroen og i maskinrummet På jagt efter kunder på verdens største marked NORDENs kontor i Annapolis tegner sig for godt en sjettedel af NORDENs samlede aktiviteter Fødselsdagssang på gårdspladsen NORDENs bestyrelsesformand sang for, da næstformand Alison J. F. Riegels fyldte

2 Markederne i Kina og Indien er så enorme, at der bare skal ske små udsving i importen eller eksporten for at påvirke verdensmarkedet voldsomt meget. Så det er et godt eksempel på pointerne i kaosteorien om, at et bask med en sommerfugls vinger i Kina kan give et kraftigt nys på den modsatte side af kloden baserede selskab, NORDHVAL Pte. Ltd., der skulle eje og kontrollere en stigende flåde af tørlastskibe og produkttankere lokalt i regionen. Og hovedparten af disse mål er nået i løbet af NORDENs første 10 år i Singapore, fastslår han. Regionalt hovedkontor Kontoret, der holder til i en skyskraber med udsigt over Singapore Eastern Anchorage, har kort fortalt fire typer opgaver: 1. Bearbejde markeder og kunder i Sydøstasien (bl.a. Thailand og Indonesien) og Australien. 2. Sikre regional markedsudvikling, bl.a. gennem tæt samarbejde med kontorerne i Mumbai og Shanghai om transporter til og fra Indien og Kina, samt samarbejdsaftaler i regionen. 3. Være regionalt hovedkontor, herunder håndtere alt regnskab og administration for de to andre NORDEN-kontorer i Asien. 4. Støtte NORDHVAL Ltd. Pte. i opgaverne med at opbygge og kontrollere en attraktiv aktiv flåde. Viden er afgørende Teamet i Singapore er meget internationalt: Kontoret har medarbejdere fra både Singapore, Japan, Indonesien og Danmark med hver deres specialkompetencer. Og de fleste er meget ude i felten hos kunder og samarbejdspartnere. For, som Peter Borup formulerer det: Det er let at sidde på kontoret og ophæve tyngdeloven i en havn. Man skal ud og se forholdene og forstå de reelle betingelser i havnene og i de andre led i transport- og servicekæden. Der er mange penge på spil, når et skib kan koste USD pr. dag. Konkurrencen ifht. kunderne er stor. Her er pris den ene vigtige parameter, og viden er den anden. Vores fingeraftryk på alle de opgaver, vi løser, skal være: Kvalitet, service, fleksibilitet og viden. På den måde har vi mulighed for at opbygge kundeloyalitet. NORDENs bestyrelse på visit NORDENs bestyrelse besøgte Singapore i januar 2007 i anledning af kontorets 10 års jubilæum i landet. Her var de værter for en middag med Singapores transport- og finansminister Lim Hwee Hwa, hvor også Mr. Tay Lim Heng, CEO for Maritime & Port Authority of Singapore (MPA) deltog. I sin velkomst til middagen fremhævede NORDENs bestyrelsesformand, Mogens Hugo Jørgensen, at NORDEN gennem sine 10 år i Singapore havde oplevet en markant vækst i antallet af aktiviteter med afsæt i Singapore, der derfor er blevet et naturligt brohoved for NORDENs aktiviteter i Asien. Singapore er NORDENs andet ben i forhold til Rederiets shippingaktiviteter inden for både ejerskab og kontrol af skibe, fastslog han. Grundig briefing Under besøget i Singapore fik NORDENs bestyrelse en grundig briefing om NORDENs aktiviteter i Asien. Den fik også lejlighed til at møde NORDHVAL s eksterne bestyrelsesmedlemmer, Robert Sumantri, CEO for ALtus Pte. Ltd. og Professor Pang Eng Fong, Dean of Singapore Management University, samt repræsentanter for MPA, Center for Maritime Studies og fra Singapore Shipping Association. VED MIDDAGEN DELTOG SINGAPORES TRANSPORT- OG FINANSMINISTER, LIM HWEE HWA. HUN SES HER I SAMTALE MED (FRA VENSTRE) PETER BORUP, MOGENS HUGO JØRGENSEN OG CARSTEN MORTENSEN. 2

3 Mod nye mål Kul, salt og olie De vigtigste transporter, som kontoret i Singapore tegner sig for, er kultransporter ud af Indonesien til Thailand, Indien og Middelhavet og transport af salt og mineraler fra Australien. Navnlig på kulområdet er NORDEN kendt i regionen for sin store kompetence. NORDEN har netop gennemført et stort seminar i Indonesien om kultransport med undervisning af både havnekaptajner, agenter og virksomhedernes indkøbere. Også på tankområdet er der rift om NORDENs services. Tankafdelingen i Singapore har inden for det seneste år næsten fordoblet antallet af kunder, de betjener. Derfor er der for nylig tilføjet en operationsafdeling til at varetage Norient Product Pools operationer i lokal tidszone. Stor flåde NORDEN har gennem de seneste år oparbejdet en stadig stigende flåde, ejet og kontrolleret fra Singapore og med Singapore som flagstat. NORDEN kontrollerer aktuelt 25 skibe gennem NORDHVAL Pte. Ltd. og dets datterselskaber. Så en betydelig del af min tid går med at være på farten, fortæller Peter Borup, der som følge af opgaverne i NORDHVAL og hyppige besøg på NORDENs kontorer i Mumbai og Shanghai er et kendt ansigt i Singapore Airlines. Enormt potentiale Foruden opgaverne med at sikre laster og pleje kunder her-ognu har kontoret også en række vigtige opgaver i forhold til udviklingen af NORDENs aktiviteter i Asien på længere sigt. Økonomierne i Asien er under hastig forandring, og navnlig Kina og Indien er så store markeder, at selv små forandringer i import- og eksportmønstrene kan få meget stor betydning for den internationale skibstransport og hermed for NORDENs muligheder i regionen. F.eks. bruger Kina 2,4 mia. t. kul om året. Importen er pt. 35 mio. t. Stiger dette tal til bare det dobbelte, vil det lægge beslag på 70 Handymax tørlastskibe på årsbasis, og det vil have voldsomme konsekvenser for efterspørgslen efter tonnage og dermed også for fragtraterne. Derfor er det også en vigtig opgave for os på kontoret i Singapore at holde nøje øje med udviklingen og vurdere, hvilke konkrete skridt, NORDEN skal tage. Der er et enormt potentiale i Asien, fortæller Peter Borup. Målene for NORDEN i de kommende år er sat, og de er ambitiøse: Vi vil være et førende rederi og den foretrukne partner inden for global tramp shipping. Det vil vi opnå via øget fokusering af aktiviteterne og udbygning af vores position på de markeder og segmenter, hvor NORDEN har særlige kompetencer og derfor kan gøre en forskel. I 2007 og årene, der følger, vil vi til stadighed udvikle vores organisation, processer og medarbejdere og fokusere endnu mere på opbygning og udvikling af varige relationer til vores partnere. Samtidig vil vi fortsætte den aktive risikostyring og opretholde et stærkt finansielt beredskab, så vi kan udnytte de muligheder, der viser sig i markedet. Med NORDENs solide resultat i 2006, der er det tredje bedste i Rederiets historie, står vi rigtig godt rustet til at nå disse mål 2007 bliver, om muligt, et endnu mere spændende år med mange nye aktiviteter, store forandringer og tårnhøje forventninger. Aktiviteten på alle markeder er stor, og fragtraterne navnlig inden for tørlastsegmentet er startet ud på et højt niveau i 1. kvartal, og det forventes at fortsætte gennem året. Vi har samtidig 67 skibe i ordre, heraf 22 til levering i På de indre linjer skrider arbejdet med Vision, Mission og Værdier frem i alle grene af organisationen, og ombygningen af NORDENs nye hovedkvarter går planmæssigt. Samlet forventer NORDEN, at indtjeningen for 2007 vil sætte ny rekord for Rederiet. Du kan i dette nummer af NORDEN News læse mere om NORDENs strategi for de kommende år og se eksempler på Rederiets markedsbearbejdning, bl.a. i Asien og Nordamerika. Du kan også læse om udfordringerne som søofficersaspirant til lands og til vands samt om NORDENs nye hjemmeside, der snart sættes i søen. God læselyst. CARSTEN MORTENSEN 3

4 STRATEGI: NORDEN vil være den foretrukne Kursen er sat: NORDENs mål er at være et førende rederi og den foretrukne partner inden for global tramp shipping. Målet skal nås via organisationsudvikling, partnerfokus, risikostyring og finansiel styrke og fokusering af NORDENs aktiviteter på tørlast- og tankområdet Organisationsudvikling NORDEN adskiller sig ikke fra de konkurrerende rederier ved de fysiske aktiver, da skibe og skibstransporter frit kan erhverves i markedet. Det, der gør forskellen, er organisationens kompetencer og evne til at beskæftige og drive disse aktiver. Derfor ser NORDEN det som et af de væsentligste konkurrenceparametre at fastholde gode medarbejdere og kontinuerligt arbejde på at udvikle organisationens samlede kompetencer. Partnerfokus NORDEN er afhængig af gode forhold til såvel skibsværfter som kunder, og Rederiet lægger stor vægt på at behandle disse som partnere. Selskabet er overbevist om, at opbygning og vedligeholdelse af varige relationer til partnere på lang sigt giver Rederiet de bedste betingelser for at udbygge og beskæftige flåden. Risikostyring Aktiv risikostyring i forhold til udsving i fragtrater og skibspriser er en af grundpillerne i Rederiets forretningsmodel. NORDEN har derfor en del af flåden beskæftiget på langsigtede kontrakter. NORDEN følger markederne tæt og tilpasser løbende afdækningen af flåden i forhold til Selskabets vurdering af markedsforhold og -udsigter. Finansiel styrke NORDEN opretholder et stærkt finansielt beredskab for at kunne udnytte de muligheder, der opstår under mere omskiftelige markedsforhold. Selskabets kapitalstruktur reflekterer til stadighed, at Rederiet har betydelige forpligtelser i form af fremtidige timecharterbetalinger og betalinger til værfter for kommende nybygninger. Tørlast: Førende inden for Panamax, Supramax og Handysize Kritisk masse Selvom størrelse ikke er et mål i sig selv, er det vigtigt at opbygge kritisk masse og synlighed i markedet. Det har en positiv indflydelse på mulighederne for at tiltrække nye kunder og opretholde en høj effektivitet og en god udnyttelse af flåden. Væsentlige stordriftsfordele er opnået inden for Supramax og Panamax segmenterne, og NORDEN vil fortsat udvikle disse segmenter. Hertil kommer at Rederiets satsning på det nye segment, Handysize, giver mulighed for at tilbyde kunderne en bredere og mere fuldstændig service. Udbygning af kerneflåden Det er blevet mere attraktivt at kontrollere tonnage, da det giver mulighed for en meget attraktiv indtjening i de perioder, hvor raterne ligger højt. NORDEN vil derfor øge kerneflådens andel af den samlede tørlastflåde. Tank: Større flåde Udbygning af tankflåden Tankmarkedet er præget af en konsolidering blandt udbyderne, drevet af store, børsnoterede rederier. Samtidig bliver kunderne større og større, og enkelte kunder primært globale oil traders går selv ind i shipping. Det betyder, at det løbende bliver sværere at leje kapacitet i det korte marked. NORDEN vil derfor fortsat udbygge sin tankflåde gennem både nybygninger og langtidsindbefragtninger. 4

5 Jakke sættes på denne arm Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste årsresultat i NORDENs historie. Og med stigende fragtmarkeder og flere skibssalg er forventningerne, at 2007 bliver det bedste år i Rederiets historie partner Stærk produkttank pool Beskæftigelsen af produkttanktonnagen vil finde sted gennem Norient Product Pool, der har som mål altid at være blandt de tre største produkttank pools i verden. Det skal sikre kunderne et bredt udbud og tilgængelig tonnage overalt i verden. Operatør i Aframax Tankafdelingen indledte i 2006 et strategisk skifte i Aframax segmentet i retning af reduceret kapitalbinding i egen tonnage. NORDEN vil fremover fokusere indsatsen mere og mere på operatøraktiviteter i dette segment. NORDENs strategi er beskrevet mere udførligt i NORDENs Årsrapport 2006, der kan ses eller downloades på Resultatet for 2006 blev USD 177 mio. svarende til DKK mio. mod USD 336 mio. (DKK mio.) i rekordåret De væsentligste årsager til faldet i årets resultat er lavere avancer fra salg af skibe (USD 55 mio. mod USD 128 mio.), lavere dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter (USD -27 mio. mod USD 26 mio.) samt et fald i resultat for afskrivninger (EBITDA) på USD 50 mio. som følge af lavere realiserede fragtrater. Svagt fragtmarked i 1. halvår Tørlastafdelingens resultat før afskrivninger (EBITDA) blev USD 126 mio. (USD 165 mio.), svarende til et fald på 24%. Hovedårsagen til faldet var lavere realiserede fragtrater som følge af tidligere indgået afdækning og et svagt fragtmarked i 1. halvår. Tankafdelingens resultat før afskrivninger faldt 16% til USD 48 mio. (USD 57 mio.). Faldet skyldes et højere omkostningsniveau som følge af flere indbefragtede skibe og færre egne skibe. Årets resultat gør NORDEN endnu mere solidt funderet økonomisk. Rederiets egenkapital steg til USD 714 mio. ved afslutningen af 2006 mod USD 611 mio. i Tårnhøje forventninger NORDEN er godt positioneret til at drage fordel af de aktuelt høje fragtrater, særligt inden for tørlastsegmentet. I 2007 forventer NORDEN et rekordresultat på USD mio. efter skat (ca. DKK mio.). Heri indgår avancer fra skibssalg på USD 95 mio. (ca. DKK 550 mio.). Alle tallene kan ses mere udførligt i NORDENs årsrapport 2006, der kan downloades fra NORDENs hjemmeside Her kan man også se en webcast af adm. direktør Carsten Mortensens og finansdirektør Jens Fehrn-Christensens præsentation af NORDENs årsregnskab. Roadshow NORDEN kommunikerer også resultatet ad andre kanaler for at opnå øget international bevågenhed. I forbindelse med offentliggørelsen af årsresultatet for 2006 har adm. direktør Carsten Mortensen og vice president Martin Badsted fra Corporate Secretariat i dagene marts 2007 gennemført et internationalt roadshow med præsentation af NORDEN overfor udvalgte investorer i New York, Boston og London. Fortsat udbygning af flåden Udvidelsen af NORDENs flåde fortsatte, men med større fokus på egne skibe. Flåden af egne skibe blev udbygget fra 10 til 14, og den samlede aktive flåde egne skibe samt indbefragtede skibe udgjorde 153 skibe ved årets afslutning. NORDEN havde endvidere 14 egne nybygninger i ordre. 5

6 Karriere til søs et job Uddannelsen som skibsofficer byder på fire intensive år med jævnlige skift mellem teori på skolebænken og praksis, på broen og i maskinrummet. Bagefter ligger verden åben Det stod ikke skrevet i stjernerne, at jeg skulle få en karriere til søs, for der er ingen tradition for at arbejde på havet i min familie, fortæller Simon Olesen, skibsofficersaspirant i NORDEN siden I 9. klasse var jeg i erhvervspraktik på skoleskibet Georg Stage, og det var første gang, jeg var ombord på et rigtigt skib. Det syntes jeg var spændende, og jeg fik lyst til at fortsætte ad den vej, men tog lige en HF først efter 10. klasse, siger han. Havet trak Under HF uddannelsen trak havet dog så meget, at jeg fik jeg lov til at gennemføre et fem-måneders togt med Georg Stage til bl.a. Færøerne, Norge og Orkneyøerne. Jeg fandt ud af, at jeg kan li det at arbejde og rejse samtidig, at der er en række faste opgaver, du skal lave, men at du alligevel ikke kan forudsige din arbejdsdag. Derfor lå en karriere som skibsofficer lige for, da jeg skulle vælge spor, forklarer Simon, der begyndte på skibsofficersuddannelsen i august På grund af sit togt med Georg Stage fik han godskrevet det første halve års skoleophold og begyndte direkte på værkstedsskolen. Hands-on Her fik vi undervisning i håndværksmæssige færdigheder og lærte selv at udføre reparationer. Fagene omfatter bl.a. materialelære, værkstedsteknik, vedligehold af maskiner, el-lære og svejsekursus. Jeg kan godt lide den form for kombination af teori og praksis, at man både ved hvordan, tingene skal gøres, og at man også selv kan udføre dem. At man har hands-on, siger han.

7 uden grænser Rundt overalt på skibet Så fulgte Simons første søpraktik, der foregik ombord på produkttankeren m.t. NORDAMERIKA. Praktikopholdene foregår udelukkende på NORDENs tankskibe, hvor man får den mest alsidige uddannelse og træning, for her er der nemlig en række skærpede krav til viden om sikkerhed og last-håndtering. NORDAMERIKA sejlede med benzin-produkter i Middelhavet. Ruten gik mellem spanske havne, Suezkanalen, Italien og Algeriet. På denne tur snusede Simon til opgaverne som matros. På første søpraktik skal man bl.a. lære skibet godt at kende. På broen lærte Simon instrumenterne at kende og fik en introduktion til de mange processer der sker, når man skal klargøre skibet til ankomster og afgange. Samtidig fik han en skriftlig opgave med at beskrive skibets forskellige funktioner. Det gav både overblik og hjalp med til at få alle fagudtrykkene på plads. I maskinrummet gik Simons første søpraktik med almindelig vedligeholdelse af pumper og elektriske anlæg. Samtidig hjalp han maskinmesteren med forefaldende arbejde. Sø-ben På sin første længere sejlads lærer man også typisk at få sø-ben, men det havde Simon lært allerede på Georg Stage. Det tager lidt tid at lære at få sø-ben, men det handler om ligesom når man står på ski at tage af for kurver og bevægelser med benene, så man ikke oplever, at skibet gynget så meget, som det faktisk gør, og man derfor ikke bliver søsyg eller træt i kroppen, forklarer Simon. Nye fag og simulatortræning Hans 2. skoleophold foregik på Maritimt Uddannelses Center Vest i Esbjerg. Denne del af uddannelsen, der fremover vil foregå på SIMAC i Svendborg, varede 12 måneder. Her bliver der gået mere i dybden med de fag, der var på Teori 1 og værkstedsskolen. Samtidig er der en række nye fag, bl.a. søret, lastbehandling og stuvning, motorlære, meterologi, skibsadministration og kommunikation. Skoleforløbet var hårdt, men lærerigt. Der er hele tiden fokus på, at vi skal kunne se, at de ting, vi lærer, skal kunne anvendes ombord. Der er derfor mange praktiske øvelser, herunder træning af sejlads og fejlfinding via simulatortræning. I faget navigation skal man bl.a. via radar kunne finde ud af, hvor man befinder sig. Man skal kunne planlægge en sejlads fra start til slut, udstikke kurser, udregne tidspunkter og fordele lasten mm. Man skal også kunne anvende gamle søkort og en sekstant for en sikkerheds skyld, forklarer Simon. Over Atlanten fire gange Så var Simon ude at sejle i to omgange først seks måneder på Aframax råolietankeren m.t. NORD STEALTH og dernæst fire måneder på produkttankeren m.t. NORD PRINCESS. NORD STEALTH sejlede i starten charter i Nordsøen mellem England, Norge og Tyskland. Herefter fulgte fire Atlantture i tiden lige efter orkanen Katrina, hvor der var ekstra efterspørgsel efter olie til det amerikanske marked. Opholdet gav mig en god forståelse for arbejdet i forbindelse med laste- og losse operationer, og jeg lærte at omsætte de færdigheder, jeg havde lært, til virkelighedens verden, siger han. Forbi ækvator Herefter fulgte fire måneder under varmere himmelstrøg. Simon påmønstrede NORD PRINCESS i Rotterdam ved det nybyggede skibs første losning efter overtagelsen fra værftet i Kina. NORD PRINCESS skulle sejle trampfart for Norient Product Pool. Turen gik i første omgang fra Holland over Gibraltar, Algeriet, Tyrkiet og Suezkanalen. Herefter gik det via Det Røde Hav og Persergolfen sydover langs Afrikas kyst til Kenya, Tanzania og Sydafrika (se beskrivelsen af denne rejse i NORDEN News sommer 2006). 7

8 Uddannelsen som juniorofficer giver mig mange kort på hånden. Det er en fin måde at få en dobbelt uddannelse på vi bliver uddannet både i maskindelen og til opgaverne på broen. Vi kan vælge at fortsætte med begge uddannelsesgrene eller specialisere os Mange havnebesøg Undervejs lå skibet en del i havn og ventede. Som aspirant ombord med færre skemalagte pligter end den faste besætning, gav det mulighed for nogle udflugter af et par timers varighed i de forskellige havnebyer. På papiret lyder det nok lidt mere eksotisk, end det er. Selvfølgelig kommer man ud og ser verden, oplever andre kulturer, typer vejr og landskaber, når der er havneanløb. Men man har hele tiden mange faste opgaver, også når man er i havn så det bliver sjældent til mere end en ½ dag i ny og næ, fortæller Simon. Båd- og brandrulle Undervejs i 2. søpraktik skal man løse en række opgaver f.eks. beskrive hvordan man vil gennemføre en båd- og brandrulle (brandøvelse). Meget af kommunikationen ombord sker via Standard Operating Procedures for at sikre, at der handles korrekt efter de gældende foreskrifter og best practice og at opgaverne løses ensartet ombord på NORDENs skibe. Som søofficer skal man kunne kommunikere regler og instruktion klart og tydeligt til de menige medarbejdere, mundtligt og på engelsk, der er det officielle søfartssprog på grund af de mange nationaliteter ombord. Det fik Simon også rig lejlighed til at prøve kræfter med i praksis. Efter ankomsten til Sydafrika satte NORD PRINCESS atter kursen mod Persergolfen og Fjernøsten. Simon gik fra borde i Persergolfen ved Dubai og fortsatte hjem til sidste skoleophold på SIMAC. Træning i scenarier Det meste af undervisningen på det afsluttende skoleophold er bygget op om scenarier og tværfaglige projekter, og der anvendes simulatorer i undervisningen. F.eks. skal man lære at: Bringe et skib fra A til B (tage højde for vejrforhold, årstid, last og reglerne i de farvande, man skal sejle i). Beregne rute og anløb, tid til lastning og losning, brændstof og oliebehov. Håndtere uforudsete ting, f.eks. nedbrud af en central maskindel. Hvad vil vi man gøre ved problemet og hvordan? Der skal under skoleopholdet laves en stor skriftlig opgave inden for et selvvalgt emne. Uddannelsen afsluttes med eksaminer i maskinlære, navigation, elektroteknik og lastbehandling. To uddannelser i én Samlet set synes jeg, at uddannelsen som juniorofficer giver mig mange kort på hånden. Det er en fin måde at få en dobbelt uddannelse på vi bliver uddannet både i maskindelen og til opgaverne på broen. Som juniorofficerer har vi naturligvis ikke de samme kompetencer som seniorofficererne. Vi ved lidt om det hele og er ikke eksperter i dybden. Vi kan vælge at fortsætte med begge uddannelsesgrene eller specialisere os, fortæller Simon. Jeg ved endnu ikke, hvor jeg havner på sigt. I første omgang kommer man som nyuddannet juniorofficer ud tre måneder som navigatør eller tre måneder som maskinmester. Var der frit valg på alle hylder ville jeg nok godt starte ud i Nordeuropa eller Middelhavet på en lille produkttanker. Der er mange havneanløb, hvor der sker noget nyt hele tiden, og det er det, man lærer af, siger Simon. 8

9 Slut med finanserne Efter 15 år i spidsen for NORDENs økonomi har finansdirektør Jens Fehrn-Christensen annonceret, at han ønsker at takke af til sommer og gå tidligt på pension. Nu skal kalenderen fyldes med aftaler om løb, golf og jagt og tid til gode romaner og grundig avislæsning i stedet for møder, beregninger og beretninger. Og så skal der også lige være plads til et par bestyrelsesposter Det har været 15 år med konstant vækst i aktiviteterne og store forandringer. NORDEN er gået fra at være et dansk, internationalt orienteret rederi med base i København, en balance på DKK 750 mio. og en aktiv flåde på 11 skibe til at være et internationalt rederi med kontorer i seks lande, en balance på DKK mio. og en aktiv flåde på 153 skibe, fortæller Jens Fehrn-Christensen. Snævre og brede opgaver Med den kraftige vækst og de mange nye aktiviteter og ændrede danske og internationale regler er den finansielle styring i NORDEN blevet mere og mere kompleks og tidskrævende gennem de 15 år. Derfor er opgavepaletten på nogle områder blevet mere snæver og specialiseret og på andre bredere. Hvor jeg i starten var meget direkte involveret i række opgaver med nybygninger, finansiering, afleveringer og modtagelse af skibe, investeringsberegninger mm., har min hverdag gradvist handlet mere og mere om risikostyring, regnskaber, budgetter, forsikringsforhold, processer, beslutninger og ledelse, forklarer Jens Fehrn-Christensen. der står på spring til at tage mere ansvar og udvikle forretningen og organisationen. Det vil jeg ønske alle mine snart forhenværende kollegaer god vind med, siger han. Klokkestreng Hvad jeg ikke kommer til at savne er følelsen af at hænge i klokkestreng. At der hele tiden er nye finansielle deadlines for regnskaber, præsentationer og beregninger. Der har sjældent været tid til at finde og genopdage sin hvilepuls eller til dybere refleksion, hvor man løfter sig op og ser det hele med nye øjne ovenfra, siger Jens Fehrn-Christensen. Et savn på kort og lang sigt NORDEN vil på både kort og langt sigt komme til at savne Jens faglige dygtighed, store brancheindsigt og hans fine kvaliteter som kollega og strateg, og det har jeg også fortalt ham, siger adm. direktør Carsten Mortensen. Men hans beslutning var taget. Og det har jeg på mange måder god forståelse for: Har man muligheden for at skifte spor og realisere mange af de projekter, man har gået og drømt om, er det bare om at gøre det, siger Carsten Mortensen. Grundig overlevering Jens Fehrn-Christensen fortsætter dog for fuld damp i NORDEN nogle måneder endnu. Det præcise tidspunkt for hans sidste arbejdsdag i Amaliegade 49 afhænger nemlig af, hvornår NORDEN er klar med en afløser på posten som finansdirektør, for det er aftalt, at Jens Fehrn- Christensen giver en god og grundig overlevering af nøglerne til pengeskabet til den nye m/k på posten. Fantastisk ånd Jeg synes, jeg kan forlade NORDEN med god samvittighed, for Rederiet er inde i en rigtig god gænge og har en række spændende muligheder foran sig. Men det er da med blandede følelser, jeg siger stop, for jeg kommer til at savne mange ting i hverdagen: Der er en fantastisk ånd. Man er glad for at gå på arbejde hver dag. Hele holdet spiller godt sammen, og der er mange gode holdspillere, JENS FEHRN-CHRISTENSEN ER FØDT I HAN KOM TIL NORDEN I 1992 SOM FINANSDIREKTØR OG BLEV I 2000 OPTAGET I DIREKTIONEN MED ANSVAR FOR FINANS, ØKONOMI, RISIKOSTY- RING, FORSIKRINGSFORHOLD MV. HAN ER UDDANNET CAND. MERC. OG HAR TIDLIGERE VÆRET FINANSCHEF I J. LAURITZEN A/S OG UNDERDIREKTØR I OVE SKOU REDERIAKTIESELSKAB. 9

10 På jagt efter kunder på verdens største marked NORDENS kontor i Annapolis tegner sig for godt en sjettedel af NORDENs samlede aktiviteter på tørlastområdet. Men der er gode muligheder for vækst. Kun en begrænset del af transporterne har været i åbent udbud, men den tendens er nu ved at vende i kølvandet på orkanen Katrina og de seneste års stigende fragtrater Mellem nord og syd NORDENs kontor i USA blev oprettet i Det er placeret i Annapolis i staten Maryland på grænsen mellem nord og syd. Maryland kaldes også Old Line State og The Free State, fordi staten under den amerikanske borgerkrig udgjorde grænsen mellem Nord- og Sydstaterne. Som følge heraf kunne de våbenføre mænd frit afgøre, om de ville kæmpe på Nord- eller Sydstaternes side. Placeringen mellem nord og syd passer godt til NORDENs opgaver, kunder og markedsbearbejdning, fortæller Thomas Jarde, der siden 2004 har været chef på kontoret i Annapolis. Selvom USA s maritime centrum ligger i Stamford i staten Connecticut, lidt nordøst for New York ca. 300 km. fra Annapolis, er det kun få af NORDENs kunder, der befinder sig der, forklarer han. THOMAS JARDE, 34, HAR VÆ- RET GENERAL MANAGER PÅ NORDENS KONTOR I ANNA- POLIS I USA SIDEN JULI FØR DET ARBEJDEDE HAN I NORDENS TØRLASTAFDELING MED ANSVAR FOR HANDYMAX CHARTERING I ATLANTEN. Vidtstrakt marked Kontoret i Annapolis dækker et geografisk meget stort område. Medarbejderne har ansvaret for kundekontakt og markedsbearbejdning i Canada, USA og Centralamerika. Samtidig varetager kontoret udvalgte kunderelationer i Sydamerika, bl.a. Chile og Venezuela og operationsopgaver i forbindelse med sejlads til og fra havne i Nord- og Sydamerika og havneanløb i Nordamerika. Der er i dag otte medarbejdere tilknyttet kontoret to befragtere, tre operatører og tre port captains. Endnu en befragter starter på kontoret 1. maj. Alle medarbejdere er meget i marken på besøg hos kunder og samarbejdspartnere eller ude i havnene. Rundrejser til kunderne Det afgørende er derfor ikke, hvor kontoret ligger, men tilgængeligheden til kunderne, og det vil i vores sammenhæng i høj grad sige afstanden til en lufthavn og størrelsen af denne. Her ligger Annapolis fortrinligt med nem adgang til tre store lufthavne Baltimore Washington International, Ronald Reagan Washington National Airport og Dulles International Airport. Vores møder med kunder og mæglere sker over hele USA. Meget af den daglige kontakt sker naturligvis over telefon og via s, men vi tager også på en række rundture, hvor vi besøger flere af vores samarbejdspartnere i et bestemt område på samme tur. I gennemsnit prøver vi at møde hver enkelt face-toface to gange om året, og det er en høj frekvens i så stort et markedsområde, hvor kunderne typisk er spredt ud langs alle kyster. Vi besøger samtidig shippingmiljøet i Stamford gennemsnitligt en gang om måneden for at pleje miljøet og nogle af vores samarbejdspartnere, der holder til der og så selvfølgelig for at få ideer og tips til kundeemner og transporter, siger Thomas Jarde. Koks, korn og cement NORDENs vigtigste varer ud af USA er koks (petcoke) og korn ud af Mississippi, men med oprindelse i Midtvesten. De to varer tegner sig tilsammen for over 2/3-del af lastningerne. 10

11 NORDEN i USA Lastninger Losninger Mineraler 4% Koks (petcoke) 49% Øvrige 9% Cement 40% Landbrugsvarer 5% Gips 11% Slagger 12% Metal 13% Korn 29% Salt/Svovl 13% Kul 15% SLÆBEBÅD VED MILE MARKER 185 PÅ MISSISSIPPI. DET ER EN AF DE TO SLÆBEBÅDE, DER BENYTTES, NÅR NORDEN LOSSER CEMENTSKIBE. SLÆBEBÅDEN FLYTTER PRAMME (BARGES) TIL OG FRA SKIBET, NÅR DE ER TOMME OG NÅR DE ER FULDE, SÅ DER HELE TIDEN ER PRAMME AT LOSSE I. De væsentligste indgående varer er: Cement fra Fjernøsten, kul fra Sydamerika, salt fra Chile, slagger fra Europa og Japan og gips fra Europa. Næsten alle af NORDENs 190 havneanløb i USA i 2006 foregik i fire hovedområder: US Gulf/Texas: Petcoke fra de mange raffinaderier. Langs Mississippi: Indgående: Cement. Udgående: Korn. Østkysten (New York og Baltimore): Indgående: Salt og cement. Udgående: Metalskrot. Vestkysten (Long Beach, Portland, Seattle, Vancouver (Canada): Indgående: Kul, korn og slagger. Udgående: Metalskrot. Flere typer kunder De kunder, vi har, er meget forskellige. De svinger lige fra firmaer, der har en organisation, der kan løse alle opgaver inden for transport og i princippet kun er interesserede i selve skibet til firmaer, hvor vi leverer udvidede services. Det kan f.eks. være selv-losning af lasten til kundens flodpramme og løsninger, hvor vi er med i flere led i værdikæden. Det er selvfølgelig forskellige parametre, der er vigtige for de to typer kunder. Men for vores kunder er viden om deres forretning og de enkelte råvarer afgørende. Det samme gælder selvfølgelig pris, kvalitet og levering. Det er hele servicepakken, så at sige, forklarer Thomas Jarde. Anderledes markedsforhold En ting, der overraskede mig meget, da jeg kom herover, er at de potentielle kunder i modsætning til f.eks. i Europa ikke er nær så synlige, og at de giver sig mindre til kende. Vi kender måske kundeemner inden for hvert af segmenterne og tror, vi har hegnet dem ind, men der dukker hele tiden nye muligheder og nye emner op. Kan man finde dem, er der uanede muligheder for at gøre forretninger. Historisk skyldes det nok, at mange af navnlig de mindre kunder har benyttet en fast mægler og transportør i en lang årrække, hvor svingninger i fragtrater har været minimale, og gevinsterne ved et ændret set-up har ikke været så store. Opgaverne har derfor ikke for alvor været i udbud eller i fri konkurrence. Men det er de på vej til nu, fortæller Thomas Jarde. 11

12 Wake up call Med de eksplosive stigninger i fragtraterne i kølvandet på de voksende transportmængder til Kina og genopbygningen efter orkanen Katrina fik mange virksomheder nemlig et veritabelt wake up call. Søtransporten udgør i dag en større andel af slutprisen for mange produkter. Når kunderne skulle ud og forny deres aftaler hos deres faste mægler eller transportør, var raterne med et slag blevet betydeligt højere. Der var dermed meget større mulige gevinster at hente ved at udbyde opgaverne og få tilbud fra flere sider. Det har åbnet markedet meget op, men samtidig også lagt yderligere fokus på priser og leveringsbetingelser. Mere fokus på kvalitet Efter nogle år, hvor det amerikanske markeds fokus på shipping har været noget lavt prioriteret i sammenligning med f.eks. Europa, er der som følge af det nye og mere åbne marked meget mere fokus på uddannelse og efteruddannelse inden for shippingområdet. Alt i alt betyder det, at markedet vil åbne sig yderligere, og at virksomhederne vil være endnu mere fokuserede på at få effektive og pålidelige transportløsninger af en høj kvalitet. Og det vil være til NORDENs fordel, mener Thomas Jarde. Fra isbjørne til alligatorer Jan Andersen har været port captain på NORDENs kontor i Annapolis siden Det er en opgave, der medfører mange rejser til havne og samarbejdspartnere i alle hjørner af USA og Canada. Det giver et godt indblik i de store kontraster og kulturforskelle, det mægtige markedsområde spænder over. De typiske rejser sker til Canada i nord, Texas/Louisianna i syd og langs Mississippi River i midtvesten. Her er to af Jans oplevelser fra hverdagen som port captain i kontrasternes land: Isbjørnesikker hoveddør I oktober 2006 oplevede Jan, hvad det vil sige at kæmpe mod uret. M.v. NORD ACE lå i Churchill i Canada og ventede og ventede på at kunne laste korn. Vinden var 25 knob (13 m/ sek.). Der var tre m høje bølger udenfor havnen, hvor skibene lå ankret op. Det sneede kraftigt, og der var tekniske problemer med kornelevatoren på havneanlægget. Datoen for, hvornår skibene skulle være ude af havnen og ude af Hudson Bay (1000 km væk) af hensyn til is-sæsonen, nærmede sig med syvmile-skridt. Lastningen blev dog nået på målstregen, fordi firmaet, der drev kornsiloen ekstraordinært gav garanti for isbryderassistance og en speciel ispilot. Under opholdet i Churchill fik Jan oplevet, hvad det vil sige at bo tæt på naturen. Indgangsdørene til alle huse var jernbeklædte for at sikre dem mod indbrud fra sultne isbjørne, og der var lokalt påbud om ikke at låse sin bil og om at lade nøglerne sidde i tændingslåsen, så en eventuel forbipasserende kunne komme væk i en fart, hvis en isbjørn blev lidt for interesseret i nærkontakt. Jan så dog kun isbjørne ved en enkelt lejlighed, nemlig på en officiel isbjørnesafari på tundraen. Slange på taget Området omkring den sydlige del af Mississippi har været vant til lidt af hvert. Da orkanen Rita hærgede kort efter Katrina, sad Jan Andersen inden døre og betragtede det kraftige blæsevejr. Dagen efter var det allerede business as usual, og alle var i gang med at fortsætte arbejdet, hvor de slap og udbedre skaderne efter orkanen. Jan oplevede selv en direkte følge af de vældige naturkræfter. En viste det sig relativt harmløs slange havde fundet ly oppe under et halvtag i flugten fra de stigende vandmasser, og da den drattede ned på taget af Jans bil under en bilvask, bed den ham i fingeren. De blev vist lige forskrækkede begge to. Der er også mange alligatorer i Louisiana, men mest i sumpene, ikke inde ved den brede vandvej, Mississippi. Her kan man til gengæld tit få øje på store skildpadder. 12

13 Medarbejdernyt TIL LANDS Nye medarbejdere November 24. november 2006: Teresa Chong, 31, ansat som accounts manager på NORDENs kontor i Singapore. 27. november 2006: Soo Bin Cheong, 36, ansat som corporate secretary på NORDENs kontor i Singapore. Januar 1. januar 2007: Julie Mailind, 37, ansat som assistant operations manager i Tørlast. 1. januar 2007: Klaus Vilstrup, 56, ansat som legal advisor i Tørlast. 1. januar 2007: Karina Hindsberg, 32, ansat som financial assistant i Finans. 1. januar 2007: Mette Molin, 33, ansat som controller i Control sektionen i Tørlast. 1. januar 2007: Alex Hjortnæs, ansat som senior newbuilding manager i Teknisk afdeling. 7. januar 2007: Vivian Wang, 25, ansat som chartering manager på NORDENs kontor i Shanghai. 8. januar 2007: Mona Mao, 32, ansat som documentation manager på NORDENs kontor i Shanghai. 18. januar 2007: Mohamad El-Muzayen, 29, ansat som IT supporter i IT afdelingen. Februar 1. februar 2007: Jan Ivarsen, 47,ansat som chartering manager i Handysize i Tørlast. 1. februar 2007: Brigitta Johansen, 35, ansat som assistant operations manager i Norient Product Pool A/S. 1. februar 2007: Morten Ligaard, 41, ansat som general manager i den nye Claims & Insurance afdeling i Management. 5. februar 2007: Brian Funk Boldemann, 23, ansat som student assistant i Teknisk afdeling. 12. februar 2007: Michael Guldmann Petersen, 40, ansat som general manager i Operations i Tørlast. Marts 1. marts 2007: Peder Prang Nielsen, 55, ansat som Operations Manager i Panamax Operations i Tørlast. April 1. april 2007: Klaus Stamp, 47, ansat som general manager i den nyoprettede Bunker afdeling i Tørlast. 1. april 2007: Anders Borella, 27, ansat som bunker manager i den nyoprettede Bunker afdeling i Tørlast. 1. april 2007: Tom Ringsted, 57, ansat som senior operations manager i Handysize Operations i Tørlast. 1. april 2007: Mikkel M. Nielsen, 30, ansat som head of management support i Management Support afdelingen i Tørlast. Stillingsskift og udnævnelser Januar 1. januar 2007: Peter Norborg er blevet forfremmet til vice president i Tørlast. 1. januar 2007: Peter Borup kan tilføje group vice president til sin titel som managing director, NORDEN Asia. 1. januar 2007: Martin Badsted er blevet forfremmet til vice president, Corporate Secretariat i Management. 1. januar 2007: Søren Westergaard er blevet forfremmet til general manager, New Building i Teknisk afdeling. 1. januar 2007: Erik Carlsen, Teknisk afdeling, er blevet forfremmet til senior superintendant. 1. januar 2007: Jesper Svenstrup, Chartering Handymax, er blevet forfremmet til senior chartering manager. 1. januar 2007: Laser Huang, NORDENs kontor i Shanghai, er blevet forfremmet til senior chartering manager. 1. januar 2007: Allan Wodstrup, Norient Product Pool A/S, er blevet forfremmet til chartering manager. 1. januar 2007: Thomas Hechmann, Norient Product Pool A/S, er blevet forfremmet til chartering manager. 1. januar 2007: Mette Brylov, Finans, har fået nyt arbejdsområde som financial controller. 1. januar 2007: Christian Ratenburg er overgået fra 1. maskinmester til en stilling som assistant superintendent i Teknisk afdeling. 1. januar 2007: Echo Zhang er overgået fra en stilling som assistant chartering manager på NORDENs kontor i Shanghai til at skulle gennemføre et 1-års trainee program i NORDENs Tørlastafdeling. Februar 1. februar 2007: Ole Clausen, senior claims manager, er overgået fra Claims afdelingen i Tørlast til den nye Claims & Insurance afdeling. 12. februar 2007: Michael Steenfelt er overgået fra stilling som general manager i Operations i Tørlast til ny stilling som QA & development manager i Operations i Tørlast. 12. februar 2007: Maibritt Overgaard Jacobsen er overgået fra en stilling som financial assistant i Finans til en ny stilling som controller i Control i Tørlast. Marts 1. marts 2007: Kristian Wærness er blevet forfremmet til senior vice president i Finans. 1. marts 2007: Christian Danmark er blevet forfremmet til vice president i Finans. 1. marts 2007: Claus B. Jensen er overgået fra stilling som kaptajn til ny stilling som port captain tilknyttet NORDENs kontor i Annapolis, USA. 1. marts 2007: Mette Stenild Grøn er forfremmet til senior operations manager i Panamax Operations i Tørlast. April 1. april 2007: Mark Bastian Neumann overgår fra en stilling som chartering manager i Tørlastafdelingen til general manager på NORDENs kontor i Rio. Juni 1. juni 2007: Anders Hansen overgår fra en stilling som general manager på NORDENs kontor i Rio til senior chartering manager i Tørlast. 13

14 Mærkedage Februar 28. februar 2007: Kjeld Rasmussen, 65, havde 20 års jubilæum i NORDEN og fratrådte samme dag sin stilling som senior vice president i Finans, idet han gik på pension. April 7. april 2007: Alex Hjortnæs, netop overgået til ny stilling som senior newbuilding manager i Teknisk afdeling, fylder 60 år. 8. april 2007: Hanne Kamp Larsen, accounting manager i Norient Product Pool A/S, fylder 40 år. 13. april 2007: Anne-Grethe Frøslov, financial assistant i Finans, fylder 60 år. 23. april 2007: Mohamad El-Muzayen, IT support i IT afdelingen, fylder 30 år. Maj 23. maj 2007: Mette Brylov, financial controller i Finans, fylder 30 år. Juni 9. juni: Morten K. Jacobsen, corporate controller i Management, fylder 30 år. TIL SØS Nye medarbejdere December: 5. december 2006: Milan Rosendahl Falsing, 20, ansat som officersaspirant (single). Januar: 1. januar 2007: Ronni Alexander Wilhelm Jensen, 26, ansat som officersaspirant (dual). 1. januar 2007: Stefan Henrik Mougaard, 21, ansat som officersaspirant (dual). 1. januar 2007: Matias Würtz Andersen, 24, ansat som officersaspirant (single). 1. januar 2007: Morten Humle Christensen, 30, ansat som officersaspirant (single). 1. januar 2007: Toke Larsen, 24, ansat som officersaspirant (single). 1. januar 2007: Andreas Bregendahl, 27, ansat som officersaspirant (single). 21. januar 2007: Lars Eghoff, 41, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD PRINCESS. 30. januar 2007: Anders Jørn Hansen, 63, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD PRINCESS. 30. januar 2007: Mogens Lund, 50, genansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD ASIA. NORDEN kalender 25. april 2007: Generalforsamling 1. maj 2007: Udbyttebetaling 24. maj 2007: Delårsrapport for 1. kvartal maj 2007: Premiere på NORDENs nye hjemmeside 30. maj 2007: Navngivning og levering af Hull No (Panamax 82,300 tdw), Tsuneichi Shipyard, Japan Stillingsskift og udnævnelser December: 4.december 2006: Jens-Ole Thomasen er overgået fra stilling som overstyrmand til ny stilling som skibsfører på m.t. NORD THUMBELINA. Bevægelser i NORDENs flåde TØRLAST Levering til egen flåde NORDEN har taget levering af m.v. NORD WHALE (bygget 2004; tdw på 11,925 m; 189,8 m LOA; 32,26 beam) den 26. januar NORDEN har taget levering af m.v. NORD OCEAN (bygget 2003; tdw på 12 m; 190 m LOA; 32,26 beam) den 8. februar

15 Stor interesse for trainee-uddannelsen i NORDEN Der var stor forhåndsinteresse og talstærkt fremmøde, da NORDEN sidst i januar holdt informationsmøde om uddannelsen som shipping trainee i Rederiet. 72 mødte op, og de hørte Michael Steenfeldt fortælle om NORDEN, traineeforløbet og karrieremulighederne i Danmark og i udlandet. Samtidig gav de to nuværende trainees, Christian Hornum og Søren Tolbøll Nielsen eksempler på hverdagens opgaver og på udfordringerne som trainee i NORDEN. Programmet bød også på visning af den nye NORDEN trainee-film, der med afsæt i interviews af tre nuværende trainees; Christian Hornum, Nickie Neumann Hansen og Oliver Ritz, fortæller om den toårige uddannelse, opgaverne inden for befragtning og operation samt kulturen og karrieremulighederne i NORDEN. Spørgelysten bagefter var stor. De typiske spørgsmål var: Kan man selv vælge, hvor man bliver udstationeret?, Er det hårdt at være trainee? og Skal man have matematik på B-niveau?, fortæller Michael Steenfeldt, der ser den store forhåndsinteresse som et resultat af både mere intensiv markedsføring fra NORDENs side, præsentation af NORDEN på karrieredage på CBS og Lyngby Handelsskole samt deltagelse i Uddannelseskaravanen, der som et led i den generelle kampagne for Det Blå Danmark besøgte op mod 150 gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler i efteråret NORDEN er lige nu i fuld gang med at rekruttere de trainees, der skal starte 1. august Salg af skibe NORDEN har solgt m.v. NORD PHOENIX (bygget 2000; 50,244 tdw) og m.v. NORD SPIRIT (bygget 1997; tdw). Skibene er leveret til de nye ejere henholdsvis d. 18. januar 2007 og 15. februar TANK Langtidsindbefragtning NORDEN har leveret m.t. NORD STEALTH (bygget 2001; tdw) tilbage til ejerne den 8. februar Salg af skibe NORDEN har solgt m.t. NORDATLANTIC (bygget 2001; tdw) og m.t. NORDEUROPA (bygget 2000; mt). Skibene er leveret til de nye ejere henholdsvis d. 2. marts 2007 og 26. marts Flåde status Medio marts 2007 bestod NORDENs flåde af følgende skibe: Tørlast Tank Total Aktiv flåde - Egen flåde Certepartier med købsoption Andre certepartier Total antal skibe Til levering - Til egen flåde (100%) 8* Til egen flåde (J/V) 6* Certepartier med købsoption Andre certepartier Totalt antal til levering * Heraf 1 solgt 15

16 Ny hjemmeside skal løfte NORDENs kommunikation NORDEN søsætter snart en helt ny hjemmeside. Foruden en ny og mere moderne grafisk profil byder den nye hjemmeside på markant mere indhold, nemmere navigation og en lang række nye funktionaliteter. Der vil bl.a. være en mere udførlig præsentation af NORDENs forretningsområder og en række nye informationer og services til investorer og pressen. Hjemmesiden vil også få et nyt samlet karriere-univers og nemme indgangsdøre med nyttige links til investorer og presse, samarbejdspartnere og potentielle medarbejdere. Målet er at gøre alle informationer om NORDEN mere overskuelige, og gøre det nemt og enkelt for de forskellige målgrupper at finde de informationer, de søger. Samtidig skal hjemmesiden give et godt indblik i de menneskelige værdier, der er en meget væsentlig del af NORDEN, og som er med til at gøre Rederiet unikt. version 2.0 går i luften den 24. maj 2007 i forbindelse med præsentationen af NORDENs resultat for 1. kvartal Fødselsdagssang på gårdspladsen Næstformand i NORDENs bestyrelse, Alison J.F. Riegels, fyldte 60 år den 7. marts Repræsentanter fra NORDENs ledergruppe og bestyrelse overraskede fødselaren på hjemmeadressen med flerstemmig fødselsdagssang på gårdspladsen og blomster i anledning af den runde dag. Alison J. F. Riegels er direktør i A/S Motortramp og har været medlem af NORDENs bestyrelse siden NORDENS BESTYRELSESFORMAND, MOGENS HUGO JØRGENSEN, OVERRAKTE BLOMSTER TIL ALISON J.F. RIEGELS, DER BAGEFTER BØD PÅ MORGENKAFFE. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade København K Danmark Ledelse Telefon: Telefax: Tørlastafdeling Telefon: Telefax: Teknisk Afdeling Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: Tankafdeling Telefon: Telefax: Norient Product Pool A/S Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Artikler: Bottomline Communications A/S Layout og grafisk produktion: Boje & Mobeck as

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere