InterAction. Proceskompetence VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InterAction. Proceskompetence VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING"

Transkript

1 InterActin Prceskmpetence VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING 2002

2 Udvikling af prceskmpetence. Dit udbytte. Med vre åbne uddannelser sigter vi md, at du sm deltager: kan udvikle din rlle sm katalysatr g knsultativ leder fr fremskridt i den ønskede retning. lærer at stimulere det bedst mulige samvirke i frbindelse med prblemafklaring g udvikling. tilegner dig g videreudvikler metder til mere præcist at frstå en given situatin g den pgave, der skal løses. aktiverer dine kmmunikatinsfærdigheder i retning af endnu større persnlig fleksibilitet. Vi frventer, at den røde tråd fr dig sm deltager vil blive vævet af knkrete erfaringer under uddannelsesfrløbet, øget bevidsthed m situatiners muligheder g krav samt en resulterende sikker evne til at træde i karakter sm ændringsfrmidler. Prcesknsulent uddannelsen. Uddannelsen g enkeltmdulerne henvender sig til: dig sm har dit virke inden fr udvikling g uddannelse, eller dig sm er leder henhldsvis medarbejder i en anden funktin, hvr der er fkus på udvikling af individer g teams. Vi tilbyder en prces, der afspejler dine ønsker m at investere i en intensiv persnlig g faglig udvikling til gavn fr den helhed, sm du indgår i. En fleksibel mdel. De uddannelsesveje g værktøjer, sm vi tilbyder her, kan følges sm kmplette frløb, sm udvalgte enkeltstrækninger g gerne gså i kmbinatin med kmpetenceløft, der gennemføres internt i din virksmhed. Vi ønsker på denne måde at gøre det lettere fr dig g dine klleger at tilgdese såvel øvrige arbejdspgaver, rytmen i det persnlige liv g ønsker m videreudvikling g vækst. Der er frdele ved at gennemføre uddannelser sammen med et fast hld, men vi har gså gde erfaringer med at vre deltagere følger dele af uddannelsen frskudt. Det centrale er, at du deltager på de tidspunkter, der gør det lettest fr dig at engagere dig i den udfrskning, sm er en central del af den persnlige erkendelsesprces. Vres baggrund. Vi ønsker at tilbyde et tæt g resultatskabende samspil mkring design g gennemførelse af den enkelte pgave. Siden vres etablering i 1986 har vi i kredsen af interne g eksterne partnere mkring InterActin løst et strt antal udfrdrende knsulent- g træningspgaver. Vi har et stærkt fkus på frtsat udvikling af udviklingsveje g værktøjer, hvrmed vi kan bistå individer, teams g hele rganisatiner med at pnå ønskede kmpetenceløft. 2 VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING

3 Frm g indhld. Uddannelsen tager udgangspunkt i udfrskning af deltagernes erfaringer g bevæger sig hen imd stadigt mere praktiske vinkler på de emner, der indgår i de enkelte wrk shps, se venligst side 4-6. Frandringer. Færdighedsmæssigt fkuserer vi på frskellige typer frandringer: Udvikling gennem tid (fra fase til fase) Livs- Generering af nye muligheder læring Afhjælpning af prblemer Sm deltager udfrsker du gennem superviserede øvelser frskellige prcesser g tilgange, der pbygger dine persnlige færdigheder mht. hvrfr man sm leder/knsulent/kllega kan g bør gribe ind, hvrdan man kan rganisere sit bidrag (interventin) g hvad prcesknsultatin i praksis går ud på at gøre. Såvel de enkelte wrk shps sm Prcesknsulent uddannelsens Del I g II kan gennemføres sm selvstændige frløb, idet færdiggørelse af Del II dg frudsætter Del I (eller anden relevant baggrund). Uddannelsen giver adgang til de udviklingsfrløb sm gennemføres af vres samarbejdspartner Sensry Systems Training i Sktland/England/Irland, Spanien g herhjemme. Skriftlig dkumentatin er til rådighed på dansk g/eller engelsk. Størstedelen af undervisningen på Del II frestås af den sktske psyklg Jhn McWhirter (Jhn underviser på engelsk, øvelser gennemføres på det sprg, sm du fretrækker). 3

4 Oversigt ver wrk shps Titel Indhldsbeskrivelse (alle kan følges sm enkeltvalg) Gennemføres Mduler, der indgår på Prcesknsulent Del I Vidensgrundlaget: Dit g andres krt ver verden Prces- Præferencer: Persnlig stil g JbKrav (InterActin PersnPrfil) Sprget sm frandringsredskab (spørge-/ præsentatinsfærdigheder) Persnlig gennemslagskraft Hvad er frskellen på en teri m g en mdel af verden. Hvad er, g hvrdan bruger vi hele tiden viden, frmeninger g verbevisninger. Fra sansemæssigt input til utput (handling). Frskellige måder at bruge sanserne. Frskelle på tilstande g prcesser. Dine persnlige strategier: Vaner g andre mønstre i adfærd. Frskellige typer hldninger g mulige knsekvenser i dit liv. Hvrdan udvikler vi vrt krt ver verden; kan man bidrage til at andre udvikler deres? Enkle veje til udvikling af adfærd. Deltagere i Prcesknsulent uddannelsen kan pnå certificering sm bruger af InterActin PersnPrfil. Dette værktøj gør det lettere at skabe en ønsket udvikling på baggrund af en præcis krtlægning af JbKrav, en persns Prces- Præferencer eller en karakteristik af en gruppe (f.eks. en målgruppe eller en gruppe interessenter i en prces). PersnPrfil er et udviklings- g dialgredskab, sm både kan anvendes ved udviklingssamtaler, beslutninger m videreuddannelse g/eller jbmæssig mplacering, udvikling af teams m.m. Du vil erfare, at den feedback, sm du giver ved hjælp af dette redskab, vil blive mødt med en meget høj grad af accept hs andre invlverede, frdi knklusinerne med str præcisin bekræfter g udvider de frnemmelser, sm man intuitivt allerede er på spret af. Prfilen freligger såvel på dansk sm på engelsk. InterActin PersnPrfil kan med frdel anvendes sm udgangspunkt fr jbinterviews. Tilbydes gså sm et pc- g webbaseret udviklingsværktøj fr teams - f.eks. prjektgrupper, der vil fremme effektivitet g større efficiens gennem en åben g præcis dialg m den enkeltes bidrag helheden. Læs mere på Frståelse fr sprg - brug af sprg. Hvrdan fungerer vre sprglige mdeller af vre erfaringer. Hvrdan kan sprget være en kilde til at frstå mønstre i tanker g plevelser hs en selv g andre. Frmuleringer, der gør sprget mere virkningsfuldt. Hvrdan med et dagligdags g præcist sprgbrug fremme en ønsket udvikling. Den fraktale sprgmdel. Deltagelsen mfatter bl.a. superviseret adgang til vres webbaserede træning i persnlig kmmunikatin. Besøg Veje til velfungerende præsentatiner af egne frslag. Vekselvirkningen mellem at lede g følge. Hvrdan øge sandsynligheden fr at pnå en ønsket effekt? Hvilken rlle kan mine egne frudantagelser spille? Situatinsfrnemmelse g adfærdsmæssig fleksibilitet januar september februar ktber februar ktber 4-5. marts ktber 4 VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING

5 Mduler, der indgår på Prcesknsulent Del I Stress g vitalitet Dig g dine relatiner (Hvad kan vi lære af Virginia Satir) Håndtering af vanskelige frhandlinger, dilemmaer g knflikter Vanskeligheder g prblemer den psyklgiske førstehjælpskasse Fra teknik til metde (Integratin, Del I) I ngle lande er der lvgivning, der frbyder dårligt psykisk arbejdsmiljø. Danske samarbejdsudvalg skal arbejde fr både prduktivitet g trivsel. Men stress g ikke vitalitet pleves fte stærkt på (g udenfr) arbejdsmarkedet. Stress synes især at ptræde ved stre pgavemængder (ikke mindst når de tilgår ujævnt), plevelsen af ikke at have indflydelse på egen situatin g fraværet af scial støtte (ngen at tale med). Ngle stressplevelser ledsages af fysilgiske prcesser, der kan være ubehagelige g på sigt helbredstruende (f.eks. hjerte/karsygdmme). Vi vil mdellere, hvad den enkelte plever sm stressende, hvrdan mønstre fr stress hhv. vitalitet fungerer, hvrfr visse ting er mere stressende end andre, hvrfr det ville være attraktivt at kunne håndtere tingene anderledes, hvrdan dette ville være, samt hvad der kan kmme ud af dette. Speciallæge Benny Dahl, Ph.d., supplerer med de seneste lægevidenskabelige resultater vedr. stress g vitalitet. Læs gså knceptet - Virksmhedens SundhedsRegnskab på Virginia Satir var en fremragende prcesknsulent. Især blev hun kendt fr sit engagerende g effektive arbejde med familier g teams. Satir invlverede aktivt mennesker i at synliggøre frskellige kmmmunikatinsstile. Den direkte plevelse hjalp den enkelte med at hlde rede på sine længsler g erkende dybereliggende mønstre på vejen til ønskede frandringer. Gennem mdellering af Satirs kmpetencer er det blevet muligt fr andre gså at identificere hidtidigt begrænsende leveregler g finde nye alternativer, der muliggør et liv i en højere grad af verensstemmelse med ens værdier. Mike Stein er uddannet sm psykiatrisk sygeplejerske (RMN) g arbejder i dag sm en afhldt træner g supervisr. Ikke sjældent går ptentielt nyttige frandringsprcesser i stå, idet de invlverede tilsyneladende giver slip på styr g gashåndtag. Hvad er mtivatin g hvilke tegn er der, sm kan øge frståelsen fr en persns mtivatin. Hvrdan ser g hører man, hvad ngen lægger vægt på (g vil undgå). Hvrdan kmmer knflikter til udtryk g hvrdan kan de håndteres? Hvrdan skabe et fælles træk i samme retning? Håndtering af vanskelige frhandlinger. Hvad er vanskeligheder, prblemer g begrænsninger. Udfrskning af dagligdagens udfrdringer: hvr man jeg gøre en frskel fr mig selv g andre. Knkrete færdigheder i prblemafklaring g generering af nye muligheder samt udvikling ver tid. Hvrdan sikre, at det man vælger at fkusere på sm leder/ændringsfrmidler/prcesknsulent, er relevant fr de invlverede. Besøg gså Udvikling af persnlig arbejdsmetde: Hvad jeg/andre gør, hvrdan jeg/andre gør det, hvrfr jeg/andre gør det. hvad der virker, hvrdan det virker, hvrfr det virker. Selvledelse, selvevaluering g videre udviklingsplan. Integratin i frhld til egne udbytter marts 4-5. nvember marts nvember april nvember 3-4. juni 2-3. december juni december 5

6 Mduler, der indgår på Prcesknsulent Del II Mdelling fr Persnal and Business Develpment: Part A: Using Mdels in Business Part B: Mdelling in Business. Øvrige mduler Mdelling is the prcess f building mdels. We are all natural mdellers and we utilise mdels t make sense f the wrld and t learn key elements in any skill. Mdelling is the central life skill. As ur apprach (DBM ) is the mdelling f mdelling it can be used t replicate examples f gd standard skills all the way thrugh t the very best examples f excellence. Excel-lence is nly the best f the current standard r paradigm. In recent years standards and paradigms themselves have been changing mre frequently. Cpying excellence is nt enugh; we als need t mdel innvatin. This wrk shp is divided int tw parts, which can be utilised separately r in sequence: In Part A yu will explre what mdels are and hw they are used and peratinalised. In Part B yu will explre mdelling as a life skill. Thrugh ut yu will wrk with expanding yur understanding f hw the wrld wrks and hw yu may make it wrk in yur chsen field f persnal r business cmpetence. Mdellering sm arbejdsmetde Systemic Leadership and Team Wrk Prces-Præferencer g design af udviklingsprcesser Operatinalising Values Integratin april april Dater under planlægning Prcentknsulent uddannelsen - din adgang til et systemisk udviklingsfrløb. Prcesknsulent uddannelsen er udviklet på baggrund af en systemisk tilgang til udvikling g læring. Til grund ligger metden Develpmental Behaviural Mdelling. DBM er baseret på the Study f the Prcessing f Subjective Experience g udviklingsarbejdet ledes af den sktske psyklg Jhn McWhirter. Der er tale m en praktisk tilgang til arbejdet med frandringsprcesser hs individer g grupper af individer med inspiratin fra frskellige felter, bl.a. System Teri g Kybernetik, Ericksnsk hypnse, Lingvistik, Gestalt psyklgi, samt Kas Teri g Fraktal Mdellering. DBM er ikke blt en samling værktøjer 1. Der er tale m en integreret metde, sm etablerer rammebetingelser fr at udvikle effektive færdigheder, hvrmed mennesker kan bevæge sig hen imd deres mål i tilværelsen. DBM anviser veje til at bruge værktøjer på den mest efficiente måde, g er understøttet af en detaljeret udfrskning af, hvrfr nget virker, dvs. en erkendelseslære (epistemlgi). Læs mere m de frskellige uddannelsesmuligheder, sm du har i Danmark, Sktland, England, Irland g Spanien på g Tidligere deltagere beretter m en afgørende persnlig g faglig udvikling i frm af nye indsigter g kmpetencer vedr. frmidling g udvikling fr individer, teams g rganisatiner. Læs nærmere vedr. tilmelding, priser m.v. på side 7. 1 Ngle af anvendelsesmråderne er: Hvrdan få ledelse til at virke, hvrdan få kmmunikatin til at virke, hvrdan få frandringer til at virke, hvrdan få grupper til at virke, hvrdan empwerment etc. 6 VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING

7 Generelle infrmatiner. Henvender sig til ambitiøse ændringsfrmidlere Vres ambitin Baggrund fr at vi udbyder disse uddannelser Udbytter af at deltage Sammensæt dit eget idealfrløb Arbejde med egne udfrdringer Opbygge netværk Uddannelse med baggrund i praksis Adgang til systemisk videreuddannelse Priser Kursusdages mfang Sted Yderligere plysninger g tilmelding hs Dater fr Prcesknsulent Del I (i alt 18 dage) Den kmplette uddannelse g de enkelte wrk shps henvender sig til alle, der ønsker at øge sandsynligheden fr psitive frandringer gennem at starte med sig selv. At give deltagerne et sikkert udgangspunkt fr at realisere egne muligheder i rllen sm knsulent g knsultativ leder, der bidrager psitivt til helheden. Ønsket m at frmidle nye metder med en stærk frankring i løbende praktisk brug. Ønsket m at bidrage til en frening af teri g praksis, g skabe en tæt dialg mellem s selv sm eksterne knsulenter g virksmhedernes egne nøglepersner. Egen persnlig g faglig udvikling. Dygtighed sm frmidler af andres udvikling, individuelt g i små g større grupper. Vælg det mduler, sm umiddelbart appellerer mest til dig g kmpletter gerne med øvrige mduler på sigt. Frløbene er pbygget sm en serie persnlige udfrskninger, der sigter md, at den enkeltes frståelse pbygges løbende med udgangspunkt i egne erfaringer. Sm deltager på uddannelsen kan du se frem til at pbygge et persnligt netværk af str værdi fr din udvikling. Vi udbyder uddannelsen parallelt med vres egen anvendelse af de indgående tilgange. Uddannelsen er integreret med et løbende udviklingsarbejde med fkus på levedygtige teams g rganisatiner. Del I g II udgør tilsammen den kmplette Prcentknsulent uddannelse, sm kvalificerer til at frtsætte på verbygningsuddannelserne Systemic Cunseling and Cnsultancy. Prcentknsulent uddannelsen kster kr ekskl. mms pr. del. Prisen er inkl. skriftlige materialer, adgang til supervisin mellem mduler g evt. certificering sm bruger af InterActin PersnPrfil. Frplejning bestående af mrgenkaffe med rundstykker, frkst med vand, te, kaffe g kage, samt frugt betales særskilt g beløber sig til kr. 160 inkl. mms pr. kursusdag. wrk shps kster kr pr. dag ekskl. mms, inklusiv frtæring g eventuelle materialer. Persner, der tidligere har gennemført vre kmplette uddannelser, har adgang til at gentage dele af uddannelsen til 10% af den aktuelle pris. Gennemførte, lignende længere træningsfrløb giver adgang til at deltage til reduceret pris efter nærmere aftale. 9.15: Mrgenkaffe g rundstykker , sidste dag i et mdul dg til kl Valbygårdsvej 62C, 2500 Valby, med mindre andet udtrykkeligt plyses ved tilmelding. Vre kntrtider er mandag-trsdag , fredag Ring/skriv/mail til: InterActin I/S, Stre Kngensgade 92, DK-1264 København K, att. Olfert Rahbek, tlf , mbil , direkte fax , e- mail: Frløb frår 2002: januar, februar, februar, 4-5. marts, marts, marts, april, 3-4. juni, juni. Certificeringsdag efter aftale. Frløb efterår 2002: september, ktber, ktber, ktber, 4-5. nvember, nvember, nvember, 2-3. december, december. Certificeringsdag efter aftale. 7

8 InterActin PersnPrfil. Få inspiratin til udvikling v.hj.a. 360 frståelse af individuelle PrcesPræferencer. I en tid hvr samarbejde i teams vinder frem sm afløser fr hierarkisk kntrl er traditinelle udefrakmmende vurderinger af persnalet under afløsning af selvvurderinger kmbineret med 360 mgivelsesplevelse. Den enkelte tager initiativ til at pnå indsigt i mgivelsernes plevelse af egen adfærd, typisk hs de persner, sm man arbejder sammen med. Min egen pfattelse af mine ressurcer g persnlige stil Andres pfattelse af mine ressurcer g stil Mit mål ift. udfrdringer, sm jeg tager ansvar fr at møde Udvikling gennem dialg med mig selv g andre Fr et team kan det være af str værdi at det enkelte team medlem øger frståelsen fr egne præferencer samt at alle deltager i at pbygge et sprg fr nuancerne i den fælles kultur. Til den ende har mange af vre kunder valgt at uddanne prjektrganisatinens medlemmer ud fra de mønstre, sm indgår i InterActin PersnPrfil. Der er ikke tale m 12 frskellige rller, men langt mere ngle præcise indgange til bedre at frstå nuancerne i frskellige menneskers præferencer adfærdsmæssigt, vanemæssigt g værdimæssigt: Hen imd Spntan Aktiv Tillid Intern Muligheder Udadvendt Uafhængighed Mennesker Abstrakt Lighed Tænke Væk fra Reflektiv Bevis Ekstern Opgaver Knkret Prcedure Planlæggende Indadvendt Samarbejde Frskellighed Føle InterActin PersnPrfil findes i en manuel, en pc- g en webbaseret udgave, hvr de t sidstnævnte frenkler bearbejdningen af spørgeskemaer samt pstillingen af visuelle diagrammer samt idegenerering i frbindelse med den enkeltes videre udvikling. InterActin PersnPrfil anvendes bl.a. sm udviklingsværktøj i frbindelse med implementering af udviklingssamtaler samt udvikling af individuelt engagement (empwerment = befuldmægtigelse af teamets medlemmer). Vi tilrettelægger gerne interne certificeringsfrløb afpasset din virksmheds behv. Et gennemgående træk ved vre udviklingsaktiviteter er et fkus på det rigest mulige infrmatinsgrundlag sm et udgangspunkt fr relevante, effektive løsninger. På adressen kan du læse mere m ngle af de knkrete værktøjer g prcesser, sm er udviklet i tæt samspil med vre kunder. På sitet giver vi endvidere eksempler på mulige interne uddannelsesfrløb. 8 VEJE OG VÆRKTØJER TIL UDVIKLING

9 Opnå certificering sm bruger af InterActin PersnPrfil. Deltagere i Prcentknsulent uddannelsen kan pnå brugsrettighed til InterActin PersnPrfil. Til brug i frbindelse med interne frandringsprjekter kan værktøjet udbygges med Indflydelsesstilene, der beskriver ngle centrale ledelsesmønstre, hvrmed en ønsket rganisatrisk udvikling kan fremmes: Gribende ind ved afvigelser Straffende g belønnende Målstyrende Inspirerende Individuelt hensyntagende (knsultativ) Virkende gennem eget eksempel Prcesknsulent uddannelsen giver rig lejlighed til at udvikle ønskede stile, herunder ikke mindst den individuelt hensyntagende - knsultative - stil. Hvad siger tidligere deltagere. Tidligere var jeg meget fkuseret på målet g gik glip af en masse værdifuld infrmatin undervejs i prcessen. I dag plever jeg hldbare resultater, hvis prcessen får lv til at tage den tid, der skal til - selvfølgelig med øje fr verhldelse af deadlines. Kirsten Sørensen, Le Et indhldsrigt g velplanlagt kursus med et str persnligt udbytte. Udbytterigt med de mange øvelser i mindre grupper, idet stffet blev tilegnet ved at afprøve terier i praksis. Dette gav adskillige persnlige plevelser af "aha" typen. Jeg synes, at vi arbejdede meget grundigt med stffet, der var flere gentagelser af samme tema, men med en ny synsvinkel, sm igen gav en ny plevelse. Jeg er yderst tilfreds med frløbet, g har anbefalet klleger at deltage. Lise Mgensen, Nv Nrdisk A/S. Kurset har været igangsættende, lærerigt g inspirerende. Det bedste var, at der ikke bare var tale m teretisk indlæring, men at nye begreber blev knyttet tæt sammen med egne plevelser. Niels Brgen, Brgens Frlag A/S. Gad vide...? er mantraet på uddannelsen, g svaret må gerne være nuanceret g tæt på præcist. "Sådan cirka" er bare ikke gdt nk. Olferts undervisning er gennemtænkt, helt ned i detaljen. Han har str frståelse fr hvrdan man bedst indlærer sm vksen, derfr tilpasses undervisningen gså de enkelte hld. Charltte Ritt, selvst. knsulent g cach Jeg har haft str frnøjelse af kurset. Det bedste fr mig er, at det er meget plevelsesrienteret g hele tiden giver mulighed fr at bservere nyt. Det har været meget gdt fr mig at følge et nyt hld, efter at jeg har haft mulighed fr at frdøje stffet fra det første kursus. Hanne Fabricius, Nv Nrdisk A/S. Jeg lærte en betydelig mere systemisk, prces- g detailrienteret tilgang. Det har åbnet mine øjne g har givet en dybere, bevidst frståelse af de menneskelige ressurcer. Kenneth Børgesen, selvst. knsulent g underviser Jeg har fået en større indsigt i mine egne reaktinsmønstre, g fået større frståelse fr andres mdel af verden. Min værktøjskasse er blevet væsentlig større. Implementeringen af det tillærte i min dagligdag har været lettere, end jeg før har plevet ved enkeltstående kurser. Anni Nielssn, Lederudvikling, Unibank A/S Mit udbytte har været utrlig strt. Jeg er blevet meget pmærksm på, hvrledes min adfærd g kmmunikatin virker på andre g har fået værktøjer til at tilpasse begge dele. Min kmmunikatin er blevet mere målrettet g effektiv. Den detaljerede dkumentatin har gjrt, at jeg umiddelbart har været i stand til at msætte materialet til det daglige arbejde - herunder udvikling af gde effektive kurser. Krt g gdt - der er ikke een dag, hvr jeg ikke bruger det lærte. Arne Flyvhlm, Persnaleenheden, Kmmunedata I/S Usædvanlig inspirerende! Flemming Hvidesteen, Danisc Flexible. 9

10 gadvide.dk iwnder.biz udtrykdigselv.dk Individuelle g rganisatriske læreprcesser. En vekslen mellem at lede g følge. Når prblemer skal afhjælpes g nye muligheder virkeliggøres, er der brug fr gde rllemdeller. De øverste lederes eksempel kan ikke stå alene; der er behv fr at hver enkelt i rganisatinen bidrager med den indsigt, kunnen g sikkerhed, hvrmed en ønskværdig retning kan realiseres. Dette indebærer et værdibaseret samspil, der kan beskrives sm en gensidig leden g følgen. Men ikke alle værdiprcesser er lige effektive. F.eks. handler det j ikke bare m at kræve et fælles fdslag gennem definitiner eller instruerende regelsæt. Når tingene lykkes, føler de invlverede sig engageret i en prces, der fremmer en langsigtet ansvarlighed ikke bare intellektuelt, men med hjerte, lever g nyrer. Vidensbaserede prcesser fører til mere relevante resultater. Operatinalisering af værdier er en af de virksmhedsmfattende prcesser, sm står i frgrunden fr vrt arbejde med rganisatinsudvikling. Her kan det være vres pgave at sætte invidividuelle g lkale pfattelser, hldninger g pririteringer til fælles debat. Dette kan ske i et ganske højt frandringstemp, hvr vres erfaring med at engagere rganisatinens medlemmer (bl.a. webbaseret) går hånd i hånd med dynamiske wrk shps. Vi medvirker til krdinerede løsninger, der gør visiner, resultater g pririterede pgaver til centrale mdrejningspunkter fr frløbet i vres kundes rganisatin. Fr en nærmere dialg m dette g andre aspekter af individuel, teammæssig g rganisatrisk udvikling, kntakt Olfert Rahbek, partner. Besøg gså vrt web site: InterActin Tlf Mbil Dir. fax interactin.dk

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Fra Syrien til Samsø

Fra Syrien til Samsø Fra Syrien til Samsø - Alternativets svar på flygtningesituatinen g den glbale ubalance Vres verden er i disse år i en histrisk ubalance. Krige, katastrfer g klimafrandringer har tvunget mere end 60 milliner

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere