Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin."

Transkript

1 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles Mål. (http://ffm.emu.dk/) Opstarten af et nyt emne vil ske som en blanding af oplæg og information kombineret med fælles brainstorm, hvor eleverne er med til at åbne emnet om og finde den sti vi følger i arbejdet med emnet. Nedenstående årsplan skal ses som en skitsering af de elementer der vil og skal indgå uanset hvilken sti, vi sammen finder, men som vil blive koblet til/tageudgangspunkt i arbejdet med fællesemnet. Det overordnede tema er KULTUR og de to underordnede er familiekultur og ungdomskultur, set både i et globalt og et nationalt perspektiv. Der vil være timer hvor klasserne arbejder sammen, og det vil typisk være på blokdage, men som oftest arbejder klasserne hver for sig i fagene. Uge klasse 7.klasse Dansk, Historie, Samfundsfag og løbe/ læsebånd Vi arbejder med danskhed, at finde ud af hvad den danske kultur er, hvad kultur er. Vi arbejder med Fandango. Dette tværfagligt med samfundsfag og historie, vi sætter begrebet kultur i perspektiv globalt og historisk, og arbejder bl.a. med På blokdage vil der ligeledes være indhold relateret til Historie/Samfundsfag I læsebånd er det vigtigt at eleverne har en bog med. Skriftligt arbejder vi med "Min sjette danskbog", samt andet materiale. Der vil jævnligt være diktat. Løbebånd er tirsdag morgen. Der løbes og gås, indtil alle kan løbe, ruten er ca 2,5 km. Når vejret ikke tillader det mere, bliver der aktiviteter i hallen. Mandag morgen laver vi i en halv time nogle team- og classbuildingsøvelser, som skyder ugen godt i gang. Mandag over middag arbejder vi med den mundtlige del via Fandango 7: I den første periode arbejder vi med ungdomsnoveller og øver os i at fortolke teksterne. Senere skal vi arbejde med 70érne, hvor vi også kommer ind på det historiske og samfundsmæssige. I skriftlig dansk arbejder vi "Dansk Direkte 7) En del af blokdagene vil også blive brugt på dansk, historie og samfundsfag. Tirsdag morgen arbejdes der med diktat og brug af sitet ordbogen.com. Der er diktat ca. hver anden tirsdag, og de tirsdage hvor der ikke er diktat, arbejdes der med læsning og cooperativ learning strukturer med mundtlig dansk. Onsdag morgen er der løbebånd indtil vejret ikke tillader det mere. Derefter bliver der nogle fysiske aktiviteter i hallen, som har fokus på sammenhold og samarbejde i klassen.

2 2 af 6 Matematik I matematik i 6.klasse tager vi udgangspunkt i Matematikbogen og beskæftiger os med forskellige begreber. Nogle er kendte fra de tidligere år, mens nogle vil være helt nye for dem. De vil ligeledes fortsætte med træning af færdigheder i form af små afleveringer med ca. 20 opgaver. Timerne vil sideløbende med bogen tage udgangspunkt i flere praktiske opgaver, så det ikke kun er ren opgaveløsning. Brug af pc til arbejde med geometri, regneark, diagrammer o.a. vil være en stor del af tiden, da det er et værktøj de skal blive meget fortrolige med i faget. De vil løbende arbejde med problemorienteret opgaver, hvor de selv skal se sammenhænge med relevante regnemetoder til de opgaver de bliver stillet. I matematik skal 7.klasse mest arbejde med geometri i det første delemne ungdomskultur. Geometri er rigtig mange ting, men det de kommer til at arbejde mest med er målestoksforhold, areal, vinkler, design og forskellige dimensioner. Vi tager udgangspunkt i deres eget rum, hvor de skal indrette, tegne, designe og bygge. Vi starter med en flad tegning og ender med en rummelig konstruktion, som bliver udgangspunkt for forskellige beregninger. Børnene skal opleve at matematik kan bruges til noget praktisk og konkret. Vi skal desuden se på arkitekturen i forskellige lande, og selvfølgelig også i vores egen by Aalborg, hvor der findes mange spændende bygninger. Vi skal desuden arbejde med familien, hvor vi først arbejdede med forskellige boliger, skal vi nu arbejde mere med matematikken i boliger som forbrug, affald, genbrug og forskellige fritidsinteresser i familien. I matematik arbejder vi også sideløbende med træning af færdigheder, hvor de skal lave ugentlige afleveringer. Disse afleveringer er god træning, og børnene skulle gerne få en fornemmelse af, at emnerne i matematik giver en bedre forståelse af de opgaver som er i færdighedsregningen. Vi bruger mange forskellige materialer og værktøjer i matematik: Jeg laver nogle af de oplæg der bruges, matematikbogen, forskellige programmer til pc og tablets, internettet og meget mere. Jeg vil desuden bruge cooperativ learning, som gør at matematikken bliver lidt anderledes og mere bevægelsespræget.

3 3 af 6 Engelsk I det skriftlige arbejde fokuseres der på at nå slutmålene for 7.klasse Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, at de udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Vores fælles skoleemne "Kultur" er derfor et perfekt udgangspunkt til at tale om engelsktalende lande og Kulturen i engelsktalende lande, med afsæt i England og USA. Der vil i år kommer flere skriftlige afleveringer og i undervisningen vil eleverne opleve flere skriftlige udfordringer. Mange opgaver løses i CL struktur. " I det mundtlige arbejde fokuseres der på at nå slutmålene for 7.klasse. Undervisningen vil gennem forskellige arbejdsmetoder, skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Engelskundervisningen skal sikre, at eleverne oplever en form for tryghed ved sproget og derved bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur. Derfor vil mange af diskussionerne foregå i CL struktur, som kan sikre eleverne en tryghed til at turde ytre sig. Vi vil i år arbejde meget med læsning og eleverne vil opleve at få tekster som de skal læse hjemme og behandle i CL grupper i undervisningen. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Vi vil udover faste arbejdsrutiner, hvor vi øver basisfærdigheder, som måneder, dato, mærkedage og hverdagsgloser, have fokus på træning af grammatik og udvide det skriftlige arbejde. Dette vil foregå i I det skriftlige arbejde fokuseres på at nå slutmålene for 7.klasse og gerne snuse til lidt mere. Der afleveres ugentligt en lille oversættelses- /træningsopgave, som træner basisgrammatik og rutiner i det skriftlige engelsk. Der bliver også fokus på flere og støtte skriftlige opgaver og projekter, med afsæt i det fælles emne. Her inddrages arbejde med opslag i ordbøger og grammatikker forud for færdiggørelse og aflevering. Fokus på individuelle arbejdsmål og træning af disse. I det mundtlige arbejde fokuseres på at nå slutmålene for 7.klasse og gerne snuse til lidt mere. Der arbejdes med læsetekster, læseforståelse og samtale/debat i grupper og på klassen. Cooperative Learning inddrages i arbejdet med at udvikle hver enkelt elevs mundtlige sprogfærdighed, kommunikative kompetencer, udtale og ordforråd med afsæt i det fælles emne. Fokus på arbejdsrutiner, deltagelse og skolehjem samarbejde omkring dette. Ungdomskultur: 1 Bogen Diary of an (Un)Teenager med temaer omkring pubertet, venskaber, følelser og forventninger. 2 Bogen/magasinet: Zapp med temaer om unges kønsroller i Mellemøsten og herhjemme. Fokus på kulturforskelle på godt og ondt, samt fordomme. Materialet lægger op til at inddrage musik-faget. Familiekultur: Klassen har budt ind med ønsker om: Teenage-Rooms in Different Countries, Sparetime Culture & engelsksprogede sange. Vi arbejder med blandede tekster og genrer ud fra emnet. Mere info følger.

4 4 af 6 Tysk Frem til jul vil klassen være delt i 2 hold, der hhv. har tysk og fransk, de bytter efter efterårsferien. Til jul skal de endeligt vælge om de vil have tysk eller fransk. Vi arbejder med Alles Klappt, træner ordforråd og begynder at arbejde skarpt med grammatikken. Der vil være skriftlige afleveringer, ca. ugentligt. Vi vil sideløbende arbejde med tysk kultur, musik og historie, bl.a. 2. verdenskrig. Fransk - do 7. klasse arbejder indtil efterårsferien med den franske kultur: Paris, Fransk musik & billedkunst, politik & historie (Den franske Revolution). Emnet afsluttes med en større opgave og fremlæggelse for klassen. Ordforrådet skal udvides, ting repeteres. Grammatik-øvelser hver uge fra franskweekend.dk Efter Efterårsferien snakker vi om franske traditioner. Vi begynder at læse små tekster om konfirmation, skole, påske, jul. Vi afslutter året og emnet med at lave en Bûche de Noël i køkkenet. Træning af udtalelse og oplæsning + grammatiske øvelser Idræt Eleverne har været medbestemmende på at lave nogle længerevarende forløb hvor vi tager udgangspunkt i enkelte landes idrætskultur. Eksempelvis Basketball (USA), Cricket (England), Rugby (New Zealand), Kampsport - karate (Asien), Badminton (Danmark) og måske flere. Eleverne har været medbestemmende på at lave nogle længerevarende forløb hvor vi tager udgangspunkt i enkelte landes idrætskultur. Eksempelvis Basketball (USA), Cricket (England), Rugby (New Zealand), Kampsport - karate (Asien), Badminton (Danmark) og måske flere.

5 5 af 6 Science I Science vil de blive introduceret for biologi, geografi og lidt fysik/kemi. Frem til uge 41 skal de arbejde projektorienteret med et land, hvor de skal finde ud af noget om kulturen. Her er det skolen, mad, musik, sport, religion og traditioner der skal findes viden om. Det munder ud i en mundtlig fremlæggelse, hvor jeg har lagt stor vægt på at de får brugt en masse billeder/film og så lidt tekst som overhovedet muligt. Det at lave en god fremlæggelse er et kunststykke i sig selv :) Efterfølgende arbejde vi videre med geografien, hvor kortlære og andre øvelser med atlas er på programmet. De skal vide hvordan verden er skruet sammen og forstå hvorfor der ikke lever isbjørne på Sydpolen :) I fysik/kemi vil de blive introduceret for el-lære og gennemgå et forløb, hvor de ender ud med at have taget et lille "elkørekort". I science som hovedsageligt er biologi og geografi, skal vi frem til uge 41 arbejde mere med overemnet kultur og knap så meget med underemnet ungdomskultur. Kultur er jo mange ting, og i geografien er de forskellige verdensdele og lande med til at forklare hvorfor vores kultur er forskellig, og hvordan de er blevet så forskellige. Det er også geografien der skal prøve at forklare børn om de udfordringer forskellige kulture kan have i en moderne verden, og hvordan vi kan hjælpe hinanden. I biologien kommer det til at handle om forskellige kulturer i dyreriget og planteriget. I biologi starter vi med ferskvand som biotop, og her er der jo mange forskellige kulturer, som er meget afhængige af hinanden. Vi skal arbejde med fotosyntese, vanddyr og planter. Vi kommer til at være en del ude i biologi, og det bliver lidt mere eksperimenterende end geografien. Vi bruger hovedsageligt grundbogen Bios. I geografi starter vi med at få lidt styr på hvordan verden ser ud, og hvor forskellige lande er i forhold til hinanden. Vi skal desuden arbejde med hvordan forskellige klimaer kan påvirke og skabe forskellige kulture og hvilke fordele og ulemper klimaet indvirker på disse lande og kulture. Vi bruger hovedsageligt grundbogen Geotoper. Blokdage Musik Blokdagene bliver brugt som en fordybelsesdag, hvor der er tid til at gøre et mindre emne færdig på en eller to blokdage. De bliver også brugt til udflugter, da der her er tid til en tur ud af huset. Vi vil forsøge at gøre blokdagene mere kreative end den almindelige undervisning, da der igen her er tid til fordybelsen, hvor de andre dage har mange faglige skift. I år bliver de fleste blokdages indhold styret af dansk, historie og samfundsfag. Vi skal rundt i den musikalske verden og lytte til andre musikkulturer. Vi vil afprøve forskellige genrer i sammenspil.

6 6 af 6 Håndens Fag I håndens fag starter vi med sampling og fremstilling af egne lærreder. Temaet til sampling er ungdomskultur og hvem er jeg, og børnene finder selv de billeder som de vil sample på et lærred. Når de skal lave deres eget lærred, kommer de til at bruge teknikker både fra sløjd og billedkunst, og de skal selv designe rammen til lærredet. Vi skal desuden have et tegnekursus i det første forløb, samt et forløb hvor de selv byder ind med ideer til rummelige produkter. I dette forløb skal de selv designe, tegne og lave deres produkt. Dette produkt kan være alt fra en skulptur til en rampe til løbehjul/skateboard. Det vigtigst er processen og samarbejdet mellem design og håndværk. I håndens fag starter vi med sampling og fremstilling af egne lærreder. Temaet til sampling er ungdomskultur og hvem er jeg, og børnene finder selv de billeder som de vil sample på et lærred. Når de skal lave deres eget lærred, kommer de til at bruge teknikker både fra sløjd og billedkunst, og de skal selv designe rammen til lærredet. Vi skal desuden have et tegnekursus i det første forløb, samt et forløb hvor de selv byder ind med ideer til rummelige produkter. I dette forløb skal de selv designe, tegne og lave deres produkt. Dette produkt kan være alt fra en skulptur til en rampe til løbehjul/ skateboard. Det vigtigst er processen og samarbejdet mellem design og håndværk.

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere