STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX"

Transkript

1 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX

2 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT - MATEMATIK 5. MATEMATIK - SAMFUNDSFAG 6. SAMFUNDSFAG - MATEMATIK 7. ENGELSK - SAMFUNDSFAG - MATEMATIK 8. TYSK - ENGELSK - SAMFUNDSFAG B 9. FRANSK - ENGELSK - SAMFUNDSFAG B 10. SPANSK - ENGELSK - SAMFUNDSFAG B 11. ENGELSK - SPANSK - TYSK/FRANSK 12 MUSIK - ENGELSK 13. MUSIK - MATEMATIK STUDIEHÆFTE 2015/2016 Velkommen side 3 Oversigt over dine valg side 4 Elevdemokrati - Elevrådet side 5 Dit sprogvalg side 6 Dit valg af kunstnerisk fag side 8 Gymnasiets opbygning side 10 De 13 studieretninger side 12 De enkelte studieretninger m/elevudtalelser side 14 Mange måder at lære på side 28 Studier i ind- og udland side 30 Er du til mere? side 32 Studiemiljø, samvær og kultur side 34 Hvorfor VG? Elever svarer side 36 Eliteidræt og uddannelse side 38 Åbent Hus: Mandag d. 26. jan side 39 Redaktion: Pia Gars Jensen (ansvarshavende), Hanne Christensen, Lene Svanholm Rosenbeck og Gunnar Bay (grafisk design). Korrektur: Redaktionen samt Annegrete Rømer og Carsten Erichsen. 1. udgave VG - Studiehæfte STX 2

3 Kære elev i grundskolen. Kære gæst. Velkommen til Virum Gymnasium På VG lægger vi vægt på den enkelte elevs læring, tilbyder stor fleksibilitet i forhold til det brede fagudbud og understøtter høj faglighed. Vi har i skoleåret g-klasser, 13 2g- og 12 1g-klasser. VG er altså en stor skole, som giver mange muligheder i forhold til valg af fag, aktiviteter og tilbud efter skoletid, men også med plads og hensyn til den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Det sidste understøtter vi med vores skemastruktur. Undervisningen er fra kl Herefter kan den enkelte elev udfordre sig selv ved vores hjælp i lektiecaféen, deltage i sportscaféen, studiekredse, musical, talentudvikling eller noget helt andet. Når du sidder med dette hæfte i hånden, er det fordi du snart skal træffe en stor beslutning: nemlig hvilken studieretning, der tiltaler dig, og hvilke(t) sprog og kunstnerisk fag du vil have. Det er vigtigt du er bevidst om det valg. Det er mange valg. Det endelige studieretningsvalg træffes først efter grundforløbet i første semester, og vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe dig med det valg. Du kan få et overblik over de enkelte studieretninger ved at læse videre. Der er både elevudtalelser om og modeller over studieretningerne. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på VG, hvis du har spørgsmål og vi modtager dig selvfølgelig også gerne på skolen, hvis du har lyst til at komme til Åbent Hus, besøgsdag eller har brug for en afklarende samtale. God læselyst og beslutning. Mette Kynemund Rektor Fællesskab, sammenhold, udvikling, læring... 3 VG - Studiehæfte STX

4 Oversigt over dine valg: Her kan du se en oversigt over, hvilke valg du skal træffe og hvornår! 2015 Februar Du skal vælge: 1) Gymnasium. 2) Andet fremmedsprog. 3) Kunstnerisk fag. 4) Foreløbigt ønske om studieretning. Maj juni August December Du får at vide, hvilket gymnasium du er optaget på. Undervisningen begynder i grundforløbsklassen. Endeligt valg af studieretning. Foreløbigt valg af valgfag Januar Undervisningen begynder i studieretningsklassen Februar Endeligt valg af valgfag Juni Du bliver student. VG - Studiehæfte STX 4 Glade studenter 2014

5 Elevdemokrati Elevrådet byder velkommen! På Virum Gymnasium har vi et utrolig indflydelsesrigt elevråd, bestående af en repræsentant fra hver enkelt klasse på den måde fungerer vi som alle elevernes talerør. Vi er altså 39 elever, der til daglig sørger for at varetage elevernes interesser og opretholde dialogen mellem de mange elev-, lærer- og ledelsesrepræsenterede udvalg. Én gang om måneden mødes vi og evaluerer de seneste begivenheder, idéer og ønsker men for at opnå de bedste resultater, er det vigtigt, at alle bliver hørt. Derfor har vi brug for dig, der har lyst til at deltage i elevdemokratiet det er nemlig her at din mening bliver hørt. Derudover er elevrådet også en oplagt mulighed til at stifte nye bekendtskaber på tværs af klasser og årgange. Man får altså indsigt i og indflydelse på skolens hverdag. Det lyder måske som en tyngende opgave, men tyngden er ikke større end, at den kan passes inden for skoletiden. Hvis du har lyst til at repræsentere din klasse og være en del af skolens vigtigste organ, er du mere end velkommen i elevrådet. Elevrådsformændene David og Rasmus Elevrådsformændene Rasmus Dela og Daniel Zinck på Route 66 Vi glæder os til at se jer! Elevrådet VG - Studiehæfte STX

6 DIT SPROGVALG Sprogvalget kan ikke gøres om, når først du er startet! I gymnasiet skal du have mindst to fremmedsprog. Alle elever har engelsk som fremmedsprog nr. 1. Du skal vælge fremmedsprog nr. 2, før du begynder i gymnasiet. Du kan gå videre med det sprog, du har i folkeskolen, fransk eller tysk på fortsætterniveau. Fortsættersprog er obligatorisk på B-niveau, men kan hæves til A-niveau. Du kan også vælge et sprog, du ikke har haft i forvejen. På Virum Gymnasium tilbyder vi fransk, kinesisk, spansk og tysk på begynderniveau. Begyndersprog afsluttes normalt på A-niveau. Hvis du har matematik på A-niveau i kombination med fysik eller kemi på A-niveau, kan begyndersprog afsluttes på B-niveau. Læs mere på - under Kommende elever eller Fagene TYSK I Tysk Begyndersprog lærer du det tyske sprog fra grunden og opøver færdigheder i at anvende sproget til kommunikation. Er tysk dit fortsættersprog, bliver du trænet i gradvist at blive dygtigere til at kommunikere sikkert og nuanceret. Sproget er mål i sig selv og også et middel til at opnå viden og forståelse for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. VG - Studiehæfte STX 6 Besøg ved East Gallery Berlin

7 FRANSK Er fransk dit begyndersprog, vil vi starte fra basis. Du vil få træning i at forstå sproget og i at formulere dig gradvist mere nuanceret. Er fransk dit fortsættersprog, videreudvikler du din evne til at kommunikere. Du vil træne dine sproglige færdigheder og få indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransktalende lande. Mont Saint Michel La Alhambra SPANSK Begyndersprog Du lærer spansk fra basis. Kommunikation er omdrejningspunktet. Du får træning i at forstå sproget og i at formulere dig på skrift og i tale. Du arbejder med moderne tekster, internet, film og billeder. Du får kendskab til kultur, historie og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika, og hvis du deltager i vores udvekslingsprogram i 2g, kommer du til at lære unge spaniere godt at kende og får måske venskaber for livet. KINESISK Begyndersprog I Kinesisk A lærer du at tale og forstå kinesisk gennem træning af udtale, lytte-øvelser, tekstlæsning og opbygning af basalt ordforråd. Herudover lærer du at skrive de 200 mest ofte fremkomne skrifttegn. I takt med den sproglige indlæring vil du også opnå en grundlæggende viden om kinesiske kultur- og samfundsforhold - emner som du arbejder med i den sproglige indlæring. Med Kinesisk A bliver du i stand til at kunne begå dig i landet socialt såvel som sprogligt, og det giver dig en god ballast i tilfælde af, at du ønsker at arbejde videre med sproget efter endt studentereksamen. 7 Kalligrafi i 1g VG - Studiehæfte STX

8 Dit Kunstneriske fag... i hele 1g: - Valget kan ikke gøres om! Billedkunst Faget billedkunst forsøger at besvare spørgsmålet, hvordan forskellige visuelle udtryksformer afspejler vores syn på verden. Faget er både teoretisk og meget praktisk - man arbejder selv med at skabe billeder inden for forskellige teknikker og genrer. Målet med undervisningen er at opbygge en kunst- og kulturhistorisk viden. Dette gøres gennem oplevelse og analyse af kunst (f.eks. museumsbesøg) og i det praktiske arbejde. Det praktiske og teoretiske samles og beskrives i elevens portfolio, som danner udgangspunkt for den afsluttende eksamen. Du skal vælge et af de kunstneriske fag - før du begynder i gymnasiet. Mød fagene ved Åbent Hus 26. januar 2015 VG - Studiehæfte STX 8 Dramatik I dramatik arbejdes med teater på mange forskellige måder. Først og fremmest skal du selv stå på en scene og lære, hvordan du bruger krop og stemme til at skabe et scenisk udtryk. Du skal arbejde med teorier bag scenearbejdet og fordybe dig i et par teaterhistoriske perioder for bedre at kunne forstå nogle af teatrets centrale begreber. I den afsluttende forestilling, som vises for et publikum, skal du kombinere din teoretiske og praktiske viden om teater, og dermed blive i stand til at realisere en kunstnerisk idé.

9 Dit Kunstneriske fag... i hele 1g: - Valget kan ikke gøres om! Mediefag I mediefag lærer du at forholde dig analytisk, kritisk og nuanceret til de forskellige medieprodukter, som vi alle sammen kender fra TV, film og internet. Intet er helligt, og alt kan diskuteres - fra nyhedsudsendelser over realityshows og reklamer til ungdomskomedier og gysere. Mediefag er i høj grad et praktisk og konkret fag, hvor du lærer, hvordan medieproduktion foregår, da vi gennem hele forløbet laver produktioner som musikvideoer, reklamefilm, novelle-film, dokumentarfilm og journalistiske indslag. Du skal vælge et af de kunstneriske fag - før du begynder i gymnasiet. Mød fagene ved Åbent Hus 26. januar 2015 Musik I musik skal du synge og spille på instrumenter og stifte bekendtskab med mange forskellige musikgenrer. Dermed udvides din musikalske horisont, og dit analytiske musikøre trænes. Du skal arbejde med teori og lære at læse noder og rytmer. Din klasse skal optræde med sammenspilsnumre på skolen, og dermed udvikles dine samarbejdsevner, og du oplever det musikalske fællesskab, man får ved at spille og synge sammen. 9 VG - Studiehæfte STX

10 STUDIE- RETNINGS- FORLØB 2½ år GRUND- FORLØB ½ år 3g + 2g + 1g 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Samfundsfag C Fysik C Biologi C Kemi C eller Naturgeografi C (Desuden skal enten fysik, biologi, kemi/naturgeografi eller matematik vælges på B niveau) Kunstnerisk fag C Idræt C Religion C Oldtidskundskab C OBLIGATORISKE FAG: Dansk Engelsk 2. fremmedsprog Fysik Biologi Matematik STUDIERETNINGSFAG: Normalt 3 fag Studieretningsprojekt (i 3.g) Samfundsfag Kunstnerisk fag Idræt GYMNASIETS OPBYGNING VG - Studiehæfte STX 10

11 VALGFAG: 1-3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning. Ligger normalt i 3.g. Almen Studieforberedelse Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Alle fag på VG A-niveau B-niveau C-niveau Biologi Billedkunst Astronomi Bioteknologi Biologi Billedkunst Engelsk Dramatik Dans Fransk Begyndersprog Fransk Fortsættersprog Datalogi Fransk Fortsættersprog Fysik Design Fysik Idræt Dramatik Kemi Kemi Erhvervsøkonomi Kinesisk Begyndersprog Matematik Filosofi Matematik Mediefag Innovation Musik Musik Kemi Samfundsfag Naturgeografi Kinesisk Områdestudium Spansk Begyndersprog Psykologi Latin Tysk Begyndersprog Religion Mediefag Tysk Fortsættersprog Samfundsfag Musik Tysk Fortsættersprog Naturgeografi Psykologi Retorik 11 VG - Studiehæfte STX

12 De 13 STUDIERETNINGER Natur- 1 Matematik A Fysik A/B Kemi A/B videnskabelige 2 Bioteknologi A Matematik A Fysik B 3 Biologi A Kemi B Matematik B 4 Biologi A Idræt B Matematik B Samfunds- 5 Matematik A Samfundsfag B videnskabelige 6 Samfundsfag A Matematik B 7 Engelsk A Samfundsfag B Matematik B 8 Tysk A Engelsk A Samfundsfag B Sproglige 9 Fransk A Engelsk A Samfundsfag B 10 Spansk A Engelsk A Samfundsfag B 11 Engelsk A Spansk A Tysk/Fransk A/B Kunstneriske 12 Musik A Engelsk A 13 Musik A Matematik B Kommentarer Når der angives A/B betyder det, at studieretningen oprettes med A, hvis næsten alle dens elever ønsker det, ellers tilbydes A-niveauet som valgfag. I studieretninger med matematik B vil der altid være mulighed for at tage et A-niveau i matematik som valgfag. I studieretning 11 fortsætter man med 2. fremmedsprog fra folkeskolen og begynder på 3. sprog (spansk) i januar. Når vi sammensætter studieretningerne endeligt i december i 1g, vil vi forsøge at opfylde jeres samlede fagønsker bedst muligt. Derfor kan studieretningerne blive anderledes end de her skitserede og eventuelt indeholde andre fag. VG - Studiehæfte STX 12

13 For at blive student kræves ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Engelsk, Latin eller Fortsættersprog Konsekvens af ovenstående: Hvis man vælger et begyndersprog i kombination med samfundsfag A eller musik A skal man have et ekstra A-niveau fag. Ydermere skal du have: en række fag, som er obligatoriske og uafhængige af, hvilken studieretning du vælger. 2 3 særlige studieretningsfag, som kan være en videreførelse af fag, du har i forvejen eller helt nye fag. 3 naturvidenskabelige fag på C-niveau: Fysik, biologi og enten kemi eller naturgeografi. Et af disse fag - eller matematik - skal du desuden hæve til B-niveau. 1 3 valgfag, afhængig af den enkelte studieretning. På de efterfølgende sider vil hver studieretning være illustreret ved 8 kasser. * De gule kasser er studieretningsfag * De blå kasser er naturvidenskabelige fag eller matematik B - begge dele udenfor studieretning * De grønne kasser er valgfag 13 VG - Studiehæfte STX

14 De naturvidenskabelige studieretninger... Virum Gymnasium er en del af netværket Danske Science Gymnasier (DASG). I de naturvidenskabelige studieretninger vil du møde kombinationer af de naturvidenskabelige fag og matematik. Du vil opleve, hvordan matematikken udover at være et selvstændigt fag bliver et vigtigt redskab for de naturvidenskabelige fag. Typisk for de naturvidenskabelige studieretninger er: - At du får mulighed for at undre dig, undersøge, arbejde hands-on og udføre eksperimenter i vores nye science-lokaler. - At der er samarbejde med de videregående uddannelser, fx LIFE og PHARMA på Københavns Universitet og DTU, hvor du vil møde den nyeste forskning. - At der er kontakt til store og mindre virksomheder, hvor den naturvidenskabelige viden bliver omsat i praksis. - At der er mulighed for at deltage i såvel nationale som internationale naturvidenskabelige projekter, fx Bio OL, Fysik OL, Kemi OL, Geo OL og Georg Mohr-konkurrencen i matematik. - At computeren bliver et naturligt redskab i arbejdet med at undersøge virkeligheden. Ølbrygning i Bioteknologi VG - Studiehæfte STX 14

15 1. Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B. A- niveau Ma Fy/Ke/Eng/2. spr B- niveau Ma Fy Ke C- niveau Bio Ke Valgfag Asger Aaen Nedergaard, 3a Fysik A, Matematik A, Kemi B Jeg har egentlig altid vidst, at jeg gerne ville læse matematik og fysik/kemi det har altid været en stor interesse. Jeg har heldigvis heller aldrig fortrudt valget, selvom det kan blive noget så nørdet, men det er netop i problemløsningen, den sjove udfordring ligger. Problemløsningen på studieretningen består selvfølgelig primært af forsøg i undervisningen, som matematikken kan understøtte. Der er en vis tilfredsstillelse ved at sætte tusindvis af volt til en dims, man aldrig har set før, og derefter faktisk gennemskue og regne på, hvad der skete. Fagene hænger altså helt naturligt sammen, og det samme gør lærerteamet i de naturvidenskabelige fag, som er rigtigt gode til deres fag, og går meget op i det faglige. Alle ved, hvad en interesseret lærer gør for undervisningen. Med hensyn til valgfag er der selvfølgelig mange, der er relevante for studieretningen, men personligt har jeg valgt idræt på B-niveau som en fantastisk afvigelse fra skolebænken. På studieretning 1 og 2 kan du afslutte begyndersprog efter 2 år. På studieretning 1 dog kun hvis du vælger fysik eller kemi på A-niveau. Emma Amalie Petersen-Sonn, 3a Kemi A, Matematik A, Fysik B Da jeg skulle vælge studieretning i begyndelsen af gymnasiet, var det den naturvidenskabelige linje, der fangede min interesse. Jeg kunne godt lide matematik og kemi, så derfor valgte jeg studieretningen med matematik A, kemi B og fysik B. Det viste sig også at være et rigtig godt valg for mig. I 2g skulle jeg tage stilling til, hvilket af mine B-fag, jeg skulle hæve til A-niveau.. Ved juletid var jeg ved at være fast besluttet på, at det skulle være kemi. Jeg havde i den tid, jeg indtil videre havde gået i gymnasiet, syntes, at et var rigtig spændende at lave forsøg og lære om, hvordan verden hænger sammen fra kemiens synsvinkel. Derfor valgte jeg kemi, og denne beslutning er jeg også rigtig glad for, at jeg tog. Kemi A er et hyggeligt hold, hvor vi går endnu mere i dybden med stoffet, og så lærer vi om en masse nye, interessante emner. STUDIERETNINGER 15 VG - Studiehæfte STX

16 1. Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B. A- niveau Ma Fy/Ke/Eng/2. spr B- niveau Ma Fy Ke C- niveau Bio Ke Valgfag Kasper Riber Meldgaard, 3b Matematik A, Fysik A/B Oprindeligt havde jeg ikke tænkt mig, at jeg skulle være naturvidenskabelig, men det besluttede jeg undervejs i introforløbet. Det er super fedt, når man kan bruge fx matematikken i fysik og kemi, efterhånden som alle tre fag udbygges. Desuden laver man nogle virkelig sjove og spændende forsøg i begge fag på B-niveau, og meget af det kan sagtens oversættes til dagligdag; f.eks. er det super godt at have lært el-lære, når årets Roskilde-anlæg skal bygges. Her i 3.g har jeg så valgt at hæve Engelsk B til A-niveau. Det gjorde jeg, dels fordi jeg godt kan lide det engelske sprog, men i høj grad også fordi det hjælper mig til at udvikle min evne til at formulere mig. Også det at skulle formulere svær matematik er en god udfordring. Studieretning 1 har også den funktion, at man kan komme ind på tonsvis af videregående uddannelser, da man, næsten uden at opdage det, får både Fysik B og Kemi B på eksamensbeviset. Efter gymnasiet kunne jeg godt tænke mig at arbejde med innovation og ingeniørkunst, evt. i udlandet, så min endelige fagkombination er meget bevidst. Silkeborgsøerne udforskes i Naturvidenskabeligt Grundforløb på introturen VG - Studiehæfte STX 16

17 2. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B A- niveau Biotek Ma B- niveau Biotek Ma Fy C- niveau Bio Ke Valgfag Bioteknologi A, Matematik A Jeg valgte en studieretning med bioteknologi, fordi jeg havde svært ved at vælge mellem biologi og kemi. Bioteknologi tilbyder en sammenhæng mellem disse fag og giver en bred vinkel på de emner, der undervises i. Man får en naturvidenskabelig forklaring på, hvordan verden og mennesket fungerer, både psykisk og fysisk, og vi tager løbende aktuelle emner op, for eksempel inden for medicin. Det er vigtigt at vælge en studieretning ud fra ens interesser, da man på gymnasiet kommer til at arbejde rigtig mange timer med fagene på skolen og derhjemme. Faget Bioteknologi åbner mange døre til de videregående Maria Caroline Weilguny, 3b uddannelser, bla. sundhedsvidenskab, og giver tillige adgangsmuligheder svarende til biologi og kemi på B-niveau. Det kunne jeg godt lide, da jeg efter folkeskolen ikke var sikker på hvilken vej, jeg skulle gå efter gymnasiet og derfor ikke ville lukke for en masse muligheder. 3. Biologi A, Kemi B, Matematik B A- niveau Bio Ma/Eng/2. spr B- niveau Bio Ke Ma C- niveau Bio Ke Valgfag Rasmus Moltke Nielsen, 3c Biologi A, Kemi B Jeg valgte min studieretning udelukkende ud fra, hvad jeg havde lyst til at bruge tre år på. Jeg valgte studieretningen med Biologi A, Kemi B og Matematik B, fordi jeg synes, det er tre spændende fag, som jeg også vil arbejde videre med efter gymnasiet. Både biologi og kemi har praktiske forsøg som en del af pensum. Det giver en god variation i fagene, og noget man kan koble den teoretiske viden til. Jeg har efterfølgende hævet matematik til A-niveau, fordi jeg synes, det er et sjovt fag. På den måde får jeg også adgang til flere videregående uddannelser. I 3g har jeg desuden valgt Astronomi som valgfag, så jeg er endt med at være meget naturvidenskabelig. 17 VG - Studiehæfte STX

18 4. Biologi A, Idræt B, Matematik B A- niveau Bio Ma/Eng/2. spr B- niveau Bio Idræt Ma C- niveau Bio Ke Valgfag Marie Welløv Borch 3d Biologi A, Idræt B, Matematik B Det var en stor udfordring at vælge min endelige studieretning, da jeg ikke havde nogen idé om, hvad jeg skulle efter gymnasiet. Men det gik hurtigt op for mig, at jeg inspireres af det naturvidenskabelige. Jeg er en meget idrætsglad pige og har altid interesseret mig for biologien, altså var Biologi-A og Idræt-B det oplagte valg for mig. Det er en unik kombination af fag, idet de afspejles i hinanden, og der arbejdes meget tværfagligt. Biologi på A-niveau er en stor, men spændende og lærerig udfordring, der supplerer idrætsteorien godt. For med idræt på B-niveau er der både praktisk og teoretisk idræt, der giver et afbræk fra den øvrige undervisning. Jeg har valgt min studieretning med fokus på, hvad jeg kan lide. Hermed tror jeg på, at man opnår de bedste resultater, da motivationen er størst ved noget, man brænder for. Karateforløb i Idræt B VG - Studiehæfte STX 18

19 19 VG - Studiehæfte STX

20 De samfundsvidenskabelige studieretninger... I de samfundsvidenskabelige studieretninger vil det faglige indhold blive tonet efter, hvilket niveau de tre fag samfundsfag, engelsk og matematik indgår på. Jeres kompetencer fra engelsk og matematik vil styrke arbejdet i samfundsfag. Typisk for de samfundsvidenskabelige studieretninger er - at det internationale perspektiv åbner vores øjne for omverdenen. - at der sættes fokus på politiske, sociologiske, økonomiske forhold i såvel Danmark som især i de engelsksprogede lande - at emner som globaliseringens udfordringer og internationale forhold vil blive sat på dagsordenen - at livet uden for skolen trækkes med ind i undervisningen, fx ved besøg i Dansk Industri og fagforeninger samt møder med politikere eller som tilskuere i studiet til Debatten på DR2 Paneldebat som optakt til Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 VG - Studiehæfte STX 20

21 5. Matematik A, Samfundsfag B, Biologi C. A- niveau Ma Sa/Eng/2. spr B- niveau Ma Sa Valgfag C- niveau Bio Ke Valgfag Emma Kirstine Willerslev, 3f Matematik A, Samfundsfag B Da jeg skulle vælge studieretning, havde jeg absolut intet begreb om, hvad jeg engang efter gymnasiet kunne have lyst til at studere. Jeg tog derfor udgangspunkt i de fag, der interesserede mig, men havde hele tiden i tankerne, hvilke muligheder fagene kunne give mig efterfølgende. På nuværende tidspunkt er jeg blevet klar over, at det er interessen for faget og ikke mulighederne for, hvad man kan blive bagefter, der skal afgøre valget af studieretning, da det for mig netop har været interessen, der har holdt motivationen oppe gennem alle 3 år. Det har således gjort lektiemængden og modulerne overskuelige på en mørk vinterdag i februar. Fordelene ved denne studieretning er, at fagene matematik og samfundsfag supplerer hinanden så godt og lapper ind over hinanden på så mange områder samtidig med, at fagene hver især kan medvirke til en større forståelse for, hvordan man kan benytte teorierne i praksis. Og så betyder et valg af matematik på A-niveau efter min mening, at det faglige niveau hæves generelt i klassen. Jeg har i øvrigt her i 3g hævet tysk til A-niveau, religion til B-niveau, og så har jeg valgt filosofi på C-niveau. Mette Kim Bohnstedt, bachelor fra CBS, fortæller om sine studier på Harvard University. STUDIERETNINGER 21 VG - Studiehæfte STX

22 6. Samfundsfag A, Matematik B, Biologi C A- niveau Sa Ma/Eng/2.spr B- niveau Sa Ma Valgfag C- niveau Bio Ke Valgfag Laurids Brandt Laursen-Keldorff, 3h Samfundsfag A, Matematik B Det er essentielt og samtidig interessant at følge med i den verden, vi lever i. Det er vigtigt at være en samfundsborger, der engagerer sig i vores demokrati og de værdier, der skal ligge til grund for Danmarks udvikling. En forståelse af den internationale politiks strukturer er afgørende, hvis man vil følge med i og forstå, hvad der foregår på den globale politiske scene. Dette er bl.a. årsagen til, at jeg valgte samfundsfag på A-niveau. Matematikken hænger fint sammen med samfundsfag, når vi opstiller hypoteser over tabeller for at forklare samtidens tendenser, og vi selv udregner de tabeller, der understøtter de teorier, vi arbejder med i samfundsfag. Matematik åbner adskillige døre til videregående uddannelser og er samtidig et fascinerende fag, der udfordrer og giver lyst til mere. Alt i alt har Samfundsfag A, Matematik B, Biologi C været den helt rigtige studieretning for mig, og den har givet mig mange gode faglige og sociale oplevelser. Cand. scient. adm. Marie Nielsen holder oplæg om situationen i Syrien VG - Studiehæfte STX 22

23 7. Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B. A- niveau Eng Sa/Ma/2. spr B- niveau Sa Ma Valgfag C- niveau Bio Ke Valgfag Engelsk A, Samfundsfag B Da jeg skulle starte på gymnasiet, havde jeg svært ved at vælge den endelige studieretning. Min faglige interesse er bred, og da mit valg endte med Engelsk A, Samfundsfag B og Matematik B, skyldes det primært de mange muligheder for at fordybe sig. Selv har jeg valgt spansk på A-niveau samt i 3g at hæve biologi til B-niveau for at vedligeholde både sproglige og naturvidenskabelige interesser. Studieretningsfagene supplerer hinanden, og derfor kan man let trække paralleller mellem fagene. Dette giver et bedre udgangspunkt for blandt andet forståelsen af samfundet og mennesket, som jeg har tænkt mig at studere yderligere efter gymnasiet på en videregående uddannelse. Kristina Schwenn Madsen, 3y London calling! STUDIERETNINGER 23 VG - Studiehæfte STX

24 De sproglige studieretninger... I de sproglige studieretninger vil du møde kombinationer af engelsk og fransk, spansk og tysk og mulighed for latin. Du vil opleve, hvordan det bliver lettere at lære flere sprog, jo mere sprog man kan. Men sprogfag er mere end sprogindlæring. De er også kulturfag. Typisk for de sproglige studieretninger er - at du vil komme til at beherske flere af de store sprog og kunne se sammenhænge mellem dem - at du vil arbejde intensivt med de forskellige fremmedsprogskompetencer: tale, lytte og skrive - at du vil se sprogfaget som indgangen til kulturforståelse og internationalt samarbejde og som en nødvendighed for at kunne begå sig i en globaliseret verden - at der søges kontakter til de relevante lande, fx ved vores udvekslingsaftale med et gymnasium uden for Barcelona VG - Studiehæfte STX 24

25 8. Tysk forts. A, Engelsk A, Samfundsfag B A- niveau Eng Ty B- niveau Valgfag Sa Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Sofie Marker Meilvang, 3y Tysk A, Engelsk A Da jeg valgte tysk på A-niveau havde det allermest at gøre med, at det at kunne beherske et sprog åbner en masse døre til forskellige kulturer og udfordrer din verdensanskuelse. Tysk er et fag, der lige siden grundskolen har interesseret mig, og derfor har det givet mig mod på at fordybe mig i sproget og blive dygtigere her i gymnasiet. På A-niveau udvikles sproghjernen både mundtligt og skriftligt med en hel ny analytisk tilgang. Derudover vil jeg vove at påstå, at tysk også udvikler og styrker ens evner i andre fag, hvor man skal sidde og pusle med noget, for at det går op, som f.eks. i matematik. Derfor har det været nemt sidenhen at vælge matematik på A-niveau, da der i begge fag kan sættes to streger under resultatet. 9. Fransk forts. A, Engelsk A, Samfundsfag B A- niveau Eng Fra B- niveau Valgfag Sa Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Ida-Sophie Astrup Wrisberg, 3j Fransk A, Engelsk A Jeg har valgt studieretningen Fransk A, Engelsk A. Jeg mener, at man skal vælge fag i gymnasiet ud fra interesse og evner, da det holder motivationen oppe, og desuden medfører interessen for et fag et bedre resultat i det lange løb. Jeg har en forkærlighed for fransk sprog og kultur og har været så heldig at være på udveksling et år i Paris. Derfor valgte jeg også Fransk A, da jeg på den måde kan vedligeholde sproget. Desuden har jeg valgt Engelsk A samt matematik og idræt på B-niveau. I dag er kommunikation på tværs af landegrænser vigtig. Derfor er det en fordel at kunne flere forskellige sprog for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Med denne studieretning er du godt rustet til din videre uddannelse! STUDIERETNINGER 25 VG - Studiehæfte STX

26 10. Spansk A, Engelsk A, Samfundsfag B A- niveau Eng Sp B- niveau Valgfag Sa Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Samara Maya Fog, 3k Spansk A, Engelsk A Da jeg skulle vælge studieretning, var det vigtigt for mig at beskæftige mig med noget, som jeg både fandt interessevækkende, og som jeg var god til. Eftersom jeg havde været et år på udveksling i Brasilien, hvor jeg lærte at tale portugisisk, var det oplagt for mig at vælge den sproglige studieretning Spansk A og Engelsk A. Jeg elsker at rejse og opleve forskellige kulturer og sprog, så dette var en afgørende faktor for mit valg. I 2.g valgte jeg at hæve matematik til B-niveau, hvilket giver flere muligheder for videregående uddannelser. I 3.g valgte jeg at hæve billedkunst til B-niveau, og jeg valgte psykologi som valgfag. Jeg synes, det er vigtigt at vælge sin studieretning efter det, man syntes er mest spændende, og som man føler, man kan håndtere bedst muligt. Valg efter hjerte og interesse giver ofte bedre resultat og kan være med til at holde motivationen oppe. Udvekslingsstuderende fra Badalona ved Barcelona VG - Studiehæfte STX 26

27 STUDIERETNINGER Den tre-sproglige STUDIERETNING 11. Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. A/B ell. Fransk forts. A/B A- niveau Eng Sp B- niveau Valgfag Sp Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Sp Natgeo Stemningsbilleder fra AT-rejserne til London og Andalusien. 27 VG - Studiehæfte STX

28 De kunstneriske studieretninger... I de kunstneriske studieretninger er Musik A det bærende fag, som kan kombineres på forskellige måder med fagene matematik og engelsk. Ved det indgående arbejde med musik vil du opleve, hvordan et kunstnerisk fag i samarbejdet med andre fag kan tilføje nye vinkler. Typisk for de kunstneriske studieretninger er - at der er rig mulighed for at udfolde sig musikalsk, hvad enten det er som sanger, musiker eller teoretiker - at du vil opleve, hvordan den teoretiske side af faget underbygger den praktiske - at sammenspil giver dig mulighed for både at prøve kræfter med instrumenter, du ikke er fortrolig med, og lærer dig, hvor afhængig man er af hinanden i musikkens verden - at du vil møde det professionelle musikmiljø ved koncerter eller musikteaterforestillinger uden for skolen Med musik til Malmø VG - Studiehæfte STX 28

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsaften mandag den 27. januar 2014 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@edu.virum-gym.dk

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2014-2015

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2014-2015 Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2014-2015 1 Indhold: 1. Generelt om rejser på VG s. 2 2. 1g fag- og Introtur.s. 3 3. 2g studietur s. 4 4. 3G AT rejsen.s. 5 5. Udvekslingsrejser..s. 6 6. Betaling af

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX

Rybners Gymnasium. Teknisk Gymnasium HTX Rybners Gymnasium Teknisk Gymnasium HTX 2015 2 HTX Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium Rybners Tekniske Gymnasium er et moderne gymnasium, hvor nysgerrighed bliver omsat til viden og færdigheder.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere