STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX"

Transkript

1 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX

2 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT - MATEMATIK 5. MATEMATIK - SAMFUNDSFAG 6. SAMFUNDSFAG - MATEMATIK 7. ENGELSK - SAMFUNDSFAG - MATEMATIK 8. TYSK - ENGELSK - SAMFUNDSFAG B 9. FRANSK - ENGELSK - SAMFUNDSFAG B 10. SPANSK - ENGELSK - SAMFUNDSFAG B 11. ENGELSK - SPANSK - TYSK/FRANSK 12 MUSIK - ENGELSK 13. MUSIK - MATEMATIK STUDIEHÆFTE 2015/2016 Velkommen side 3 Oversigt over dine valg side 4 Elevdemokrati - Elevrådet side 5 Dit sprogvalg side 6 Dit valg af kunstnerisk fag side 8 Gymnasiets opbygning side 10 De 13 studieretninger side 12 De enkelte studieretninger m/elevudtalelser side 14 Mange måder at lære på side 28 Studier i ind- og udland side 30 Er du til mere? side 32 Studiemiljø, samvær og kultur side 34 Hvorfor VG? Elever svarer side 36 Eliteidræt og uddannelse side 38 Åbent Hus: Mandag d. 26. jan side 39 Redaktion: Pia Gars Jensen (ansvarshavende), Hanne Christensen, Lene Svanholm Rosenbeck og Gunnar Bay (grafisk design). Korrektur: Redaktionen samt Annegrete Rømer og Carsten Erichsen. 1. udgave VG - Studiehæfte STX 2

3 Kære elev i grundskolen. Kære gæst. Velkommen til Virum Gymnasium På VG lægger vi vægt på den enkelte elevs læring, tilbyder stor fleksibilitet i forhold til det brede fagudbud og understøtter høj faglighed. Vi har i skoleåret g-klasser, 13 2g- og 12 1g-klasser. VG er altså en stor skole, som giver mange muligheder i forhold til valg af fag, aktiviteter og tilbud efter skoletid, men også med plads og hensyn til den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Det sidste understøtter vi med vores skemastruktur. Undervisningen er fra kl Herefter kan den enkelte elev udfordre sig selv ved vores hjælp i lektiecaféen, deltage i sportscaféen, studiekredse, musical, talentudvikling eller noget helt andet. Når du sidder med dette hæfte i hånden, er det fordi du snart skal træffe en stor beslutning: nemlig hvilken studieretning, der tiltaler dig, og hvilke(t) sprog og kunstnerisk fag du vil have. Det er vigtigt du er bevidst om det valg. Det er mange valg. Det endelige studieretningsvalg træffes først efter grundforløbet i første semester, og vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe dig med det valg. Du kan få et overblik over de enkelte studieretninger ved at læse videre. Der er både elevudtalelser om og modeller over studieretningerne. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på VG, hvis du har spørgsmål og vi modtager dig selvfølgelig også gerne på skolen, hvis du har lyst til at komme til Åbent Hus, besøgsdag eller har brug for en afklarende samtale. God læselyst og beslutning. Mette Kynemund Rektor Fællesskab, sammenhold, udvikling, læring... 3 VG - Studiehæfte STX

4 Oversigt over dine valg: Her kan du se en oversigt over, hvilke valg du skal træffe og hvornår! 2015 Februar Du skal vælge: 1) Gymnasium. 2) Andet fremmedsprog. 3) Kunstnerisk fag. 4) Foreløbigt ønske om studieretning. Maj juni August December Du får at vide, hvilket gymnasium du er optaget på. Undervisningen begynder i grundforløbsklassen. Endeligt valg af studieretning. Foreløbigt valg af valgfag Januar Undervisningen begynder i studieretningsklassen Februar Endeligt valg af valgfag Juni Du bliver student. VG - Studiehæfte STX 4 Glade studenter 2014

5 Elevdemokrati Elevrådet byder velkommen! På Virum Gymnasium har vi et utrolig indflydelsesrigt elevråd, bestående af en repræsentant fra hver enkelt klasse på den måde fungerer vi som alle elevernes talerør. Vi er altså 39 elever, der til daglig sørger for at varetage elevernes interesser og opretholde dialogen mellem de mange elev-, lærer- og ledelsesrepræsenterede udvalg. Én gang om måneden mødes vi og evaluerer de seneste begivenheder, idéer og ønsker men for at opnå de bedste resultater, er det vigtigt, at alle bliver hørt. Derfor har vi brug for dig, der har lyst til at deltage i elevdemokratiet det er nemlig her at din mening bliver hørt. Derudover er elevrådet også en oplagt mulighed til at stifte nye bekendtskaber på tværs af klasser og årgange. Man får altså indsigt i og indflydelse på skolens hverdag. Det lyder måske som en tyngende opgave, men tyngden er ikke større end, at den kan passes inden for skoletiden. Hvis du har lyst til at repræsentere din klasse og være en del af skolens vigtigste organ, er du mere end velkommen i elevrådet. Elevrådsformændene David og Rasmus Elevrådsformændene Rasmus Dela og Daniel Zinck på Route 66 Vi glæder os til at se jer! Elevrådet VG - Studiehæfte STX

6 DIT SPROGVALG Sprogvalget kan ikke gøres om, når først du er startet! I gymnasiet skal du have mindst to fremmedsprog. Alle elever har engelsk som fremmedsprog nr. 1. Du skal vælge fremmedsprog nr. 2, før du begynder i gymnasiet. Du kan gå videre med det sprog, du har i folkeskolen, fransk eller tysk på fortsætterniveau. Fortsættersprog er obligatorisk på B-niveau, men kan hæves til A-niveau. Du kan også vælge et sprog, du ikke har haft i forvejen. På Virum Gymnasium tilbyder vi fransk, kinesisk, spansk og tysk på begynderniveau. Begyndersprog afsluttes normalt på A-niveau. Hvis du har matematik på A-niveau i kombination med fysik eller kemi på A-niveau, kan begyndersprog afsluttes på B-niveau. Læs mere på - under Kommende elever eller Fagene TYSK I Tysk Begyndersprog lærer du det tyske sprog fra grunden og opøver færdigheder i at anvende sproget til kommunikation. Er tysk dit fortsættersprog, bliver du trænet i gradvist at blive dygtigere til at kommunikere sikkert og nuanceret. Sproget er mål i sig selv og også et middel til at opnå viden og forståelse for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. VG - Studiehæfte STX 6 Besøg ved East Gallery Berlin

7 FRANSK Er fransk dit begyndersprog, vil vi starte fra basis. Du vil få træning i at forstå sproget og i at formulere dig gradvist mere nuanceret. Er fransk dit fortsættersprog, videreudvikler du din evne til at kommunikere. Du vil træne dine sproglige færdigheder og få indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransktalende lande. Mont Saint Michel La Alhambra SPANSK Begyndersprog Du lærer spansk fra basis. Kommunikation er omdrejningspunktet. Du får træning i at forstå sproget og i at formulere dig på skrift og i tale. Du arbejder med moderne tekster, internet, film og billeder. Du får kendskab til kultur, historie og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika, og hvis du deltager i vores udvekslingsprogram i 2g, kommer du til at lære unge spaniere godt at kende og får måske venskaber for livet. KINESISK Begyndersprog I Kinesisk A lærer du at tale og forstå kinesisk gennem træning af udtale, lytte-øvelser, tekstlæsning og opbygning af basalt ordforråd. Herudover lærer du at skrive de 200 mest ofte fremkomne skrifttegn. I takt med den sproglige indlæring vil du også opnå en grundlæggende viden om kinesiske kultur- og samfundsforhold - emner som du arbejder med i den sproglige indlæring. Med Kinesisk A bliver du i stand til at kunne begå dig i landet socialt såvel som sprogligt, og det giver dig en god ballast i tilfælde af, at du ønsker at arbejde videre med sproget efter endt studentereksamen. 7 Kalligrafi i 1g VG - Studiehæfte STX

8 Dit Kunstneriske fag... i hele 1g: - Valget kan ikke gøres om! Billedkunst Faget billedkunst forsøger at besvare spørgsmålet, hvordan forskellige visuelle udtryksformer afspejler vores syn på verden. Faget er både teoretisk og meget praktisk - man arbejder selv med at skabe billeder inden for forskellige teknikker og genrer. Målet med undervisningen er at opbygge en kunst- og kulturhistorisk viden. Dette gøres gennem oplevelse og analyse af kunst (f.eks. museumsbesøg) og i det praktiske arbejde. Det praktiske og teoretiske samles og beskrives i elevens portfolio, som danner udgangspunkt for den afsluttende eksamen. Du skal vælge et af de kunstneriske fag - før du begynder i gymnasiet. Mød fagene ved Åbent Hus 26. januar 2015 VG - Studiehæfte STX 8 Dramatik I dramatik arbejdes med teater på mange forskellige måder. Først og fremmest skal du selv stå på en scene og lære, hvordan du bruger krop og stemme til at skabe et scenisk udtryk. Du skal arbejde med teorier bag scenearbejdet og fordybe dig i et par teaterhistoriske perioder for bedre at kunne forstå nogle af teatrets centrale begreber. I den afsluttende forestilling, som vises for et publikum, skal du kombinere din teoretiske og praktiske viden om teater, og dermed blive i stand til at realisere en kunstnerisk idé.

9 Dit Kunstneriske fag... i hele 1g: - Valget kan ikke gøres om! Mediefag I mediefag lærer du at forholde dig analytisk, kritisk og nuanceret til de forskellige medieprodukter, som vi alle sammen kender fra TV, film og internet. Intet er helligt, og alt kan diskuteres - fra nyhedsudsendelser over realityshows og reklamer til ungdomskomedier og gysere. Mediefag er i høj grad et praktisk og konkret fag, hvor du lærer, hvordan medieproduktion foregår, da vi gennem hele forløbet laver produktioner som musikvideoer, reklamefilm, novelle-film, dokumentarfilm og journalistiske indslag. Du skal vælge et af de kunstneriske fag - før du begynder i gymnasiet. Mød fagene ved Åbent Hus 26. januar 2015 Musik I musik skal du synge og spille på instrumenter og stifte bekendtskab med mange forskellige musikgenrer. Dermed udvides din musikalske horisont, og dit analytiske musikøre trænes. Du skal arbejde med teori og lære at læse noder og rytmer. Din klasse skal optræde med sammenspilsnumre på skolen, og dermed udvikles dine samarbejdsevner, og du oplever det musikalske fællesskab, man får ved at spille og synge sammen. 9 VG - Studiehæfte STX

10 STUDIE- RETNINGS- FORLØB 2½ år GRUND- FORLØB ½ år 3g + 2g + 1g 1g OBLIGATORISKE FAG: Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/begynder A) Matematik C Samfundsfag C Fysik C Biologi C Kemi C eller Naturgeografi C (Desuden skal enten fysik, biologi, kemi/naturgeografi eller matematik vælges på B niveau) Kunstnerisk fag C Idræt C Religion C Oldtidskundskab C OBLIGATORISKE FAG: Dansk Engelsk 2. fremmedsprog Fysik Biologi Matematik STUDIERETNINGSFAG: Normalt 3 fag Studieretningsprojekt (i 3.g) Samfundsfag Kunstnerisk fag Idræt GYMNASIETS OPBYGNING VG - Studiehæfte STX 10

11 VALGFAG: 1-3 valgfag afhængig af den enkelte studieretning. Ligger normalt i 3.g. Almen Studieforberedelse Naturvidenskabeligt grundforløb Almen sprogforståelse Alle fag på VG A-niveau B-niveau C-niveau Biologi Billedkunst Astronomi Bioteknologi Biologi Billedkunst Engelsk Dramatik Dans Fransk Begyndersprog Fransk Fortsættersprog Datalogi Fransk Fortsættersprog Fysik Design Fysik Idræt Dramatik Kemi Kemi Erhvervsøkonomi Kinesisk Begyndersprog Matematik Filosofi Matematik Mediefag Innovation Musik Musik Kemi Samfundsfag Naturgeografi Kinesisk Områdestudium Spansk Begyndersprog Psykologi Latin Tysk Begyndersprog Religion Mediefag Tysk Fortsættersprog Samfundsfag Musik Tysk Fortsættersprog Naturgeografi Psykologi Retorik 11 VG - Studiehæfte STX

12 De 13 STUDIERETNINGER Natur- 1 Matematik A Fysik A/B Kemi A/B videnskabelige 2 Bioteknologi A Matematik A Fysik B 3 Biologi A Kemi B Matematik B 4 Biologi A Idræt B Matematik B Samfunds- 5 Matematik A Samfundsfag B videnskabelige 6 Samfundsfag A Matematik B 7 Engelsk A Samfundsfag B Matematik B 8 Tysk A Engelsk A Samfundsfag B Sproglige 9 Fransk A Engelsk A Samfundsfag B 10 Spansk A Engelsk A Samfundsfag B 11 Engelsk A Spansk A Tysk/Fransk A/B Kunstneriske 12 Musik A Engelsk A 13 Musik A Matematik B Kommentarer Når der angives A/B betyder det, at studieretningen oprettes med A, hvis næsten alle dens elever ønsker det, ellers tilbydes A-niveauet som valgfag. I studieretninger med matematik B vil der altid være mulighed for at tage et A-niveau i matematik som valgfag. I studieretning 11 fortsætter man med 2. fremmedsprog fra folkeskolen og begynder på 3. sprog (spansk) i januar. Når vi sammensætter studieretningerne endeligt i december i 1g, vil vi forsøge at opfylde jeres samlede fagønsker bedst muligt. Derfor kan studieretningerne blive anderledes end de her skitserede og eventuelt indeholde andre fag. VG - Studiehæfte STX 12

13 For at blive student kræves ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, Biologi, Fysik, Kemi, Engelsk, Latin eller Fortsættersprog Konsekvens af ovenstående: Hvis man vælger et begyndersprog i kombination med samfundsfag A eller musik A skal man have et ekstra A-niveau fag. Ydermere skal du have: en række fag, som er obligatoriske og uafhængige af, hvilken studieretning du vælger. 2 3 særlige studieretningsfag, som kan være en videreførelse af fag, du har i forvejen eller helt nye fag. 3 naturvidenskabelige fag på C-niveau: Fysik, biologi og enten kemi eller naturgeografi. Et af disse fag - eller matematik - skal du desuden hæve til B-niveau. 1 3 valgfag, afhængig af den enkelte studieretning. På de efterfølgende sider vil hver studieretning være illustreret ved 8 kasser. * De gule kasser er studieretningsfag * De blå kasser er naturvidenskabelige fag eller matematik B - begge dele udenfor studieretning * De grønne kasser er valgfag 13 VG - Studiehæfte STX

14 De naturvidenskabelige studieretninger... Virum Gymnasium er en del af netværket Danske Science Gymnasier (DASG). I de naturvidenskabelige studieretninger vil du møde kombinationer af de naturvidenskabelige fag og matematik. Du vil opleve, hvordan matematikken udover at være et selvstændigt fag bliver et vigtigt redskab for de naturvidenskabelige fag. Typisk for de naturvidenskabelige studieretninger er: - At du får mulighed for at undre dig, undersøge, arbejde hands-on og udføre eksperimenter i vores nye science-lokaler. - At der er samarbejde med de videregående uddannelser, fx LIFE og PHARMA på Københavns Universitet og DTU, hvor du vil møde den nyeste forskning. - At der er kontakt til store og mindre virksomheder, hvor den naturvidenskabelige viden bliver omsat i praksis. - At der er mulighed for at deltage i såvel nationale som internationale naturvidenskabelige projekter, fx Bio OL, Fysik OL, Kemi OL, Geo OL og Georg Mohr-konkurrencen i matematik. - At computeren bliver et naturligt redskab i arbejdet med at undersøge virkeligheden. Ølbrygning i Bioteknologi VG - Studiehæfte STX 14

15 1. Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B. A- niveau Ma Fy/Ke/Eng/2. spr B- niveau Ma Fy Ke C- niveau Bio Ke Valgfag Asger Aaen Nedergaard, 3a Fysik A, Matematik A, Kemi B Jeg har egentlig altid vidst, at jeg gerne ville læse matematik og fysik/kemi det har altid været en stor interesse. Jeg har heldigvis heller aldrig fortrudt valget, selvom det kan blive noget så nørdet, men det er netop i problemløsningen, den sjove udfordring ligger. Problemløsningen på studieretningen består selvfølgelig primært af forsøg i undervisningen, som matematikken kan understøtte. Der er en vis tilfredsstillelse ved at sætte tusindvis af volt til en dims, man aldrig har set før, og derefter faktisk gennemskue og regne på, hvad der skete. Fagene hænger altså helt naturligt sammen, og det samme gør lærerteamet i de naturvidenskabelige fag, som er rigtigt gode til deres fag, og går meget op i det faglige. Alle ved, hvad en interesseret lærer gør for undervisningen. Med hensyn til valgfag er der selvfølgelig mange, der er relevante for studieretningen, men personligt har jeg valgt idræt på B-niveau som en fantastisk afvigelse fra skolebænken. På studieretning 1 og 2 kan du afslutte begyndersprog efter 2 år. På studieretning 1 dog kun hvis du vælger fysik eller kemi på A-niveau. Emma Amalie Petersen-Sonn, 3a Kemi A, Matematik A, Fysik B Da jeg skulle vælge studieretning i begyndelsen af gymnasiet, var det den naturvidenskabelige linje, der fangede min interesse. Jeg kunne godt lide matematik og kemi, så derfor valgte jeg studieretningen med matematik A, kemi B og fysik B. Det viste sig også at være et rigtig godt valg for mig. I 2g skulle jeg tage stilling til, hvilket af mine B-fag, jeg skulle hæve til A-niveau.. Ved juletid var jeg ved at være fast besluttet på, at det skulle være kemi. Jeg havde i den tid, jeg indtil videre havde gået i gymnasiet, syntes, at et var rigtig spændende at lave forsøg og lære om, hvordan verden hænger sammen fra kemiens synsvinkel. Derfor valgte jeg kemi, og denne beslutning er jeg også rigtig glad for, at jeg tog. Kemi A er et hyggeligt hold, hvor vi går endnu mere i dybden med stoffet, og så lærer vi om en masse nye, interessante emner. STUDIERETNINGER 15 VG - Studiehæfte STX

16 1. Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B. A- niveau Ma Fy/Ke/Eng/2. spr B- niveau Ma Fy Ke C- niveau Bio Ke Valgfag Kasper Riber Meldgaard, 3b Matematik A, Fysik A/B Oprindeligt havde jeg ikke tænkt mig, at jeg skulle være naturvidenskabelig, men det besluttede jeg undervejs i introforløbet. Det er super fedt, når man kan bruge fx matematikken i fysik og kemi, efterhånden som alle tre fag udbygges. Desuden laver man nogle virkelig sjove og spændende forsøg i begge fag på B-niveau, og meget af det kan sagtens oversættes til dagligdag; f.eks. er det super godt at have lært el-lære, når årets Roskilde-anlæg skal bygges. Her i 3.g har jeg så valgt at hæve Engelsk B til A-niveau. Det gjorde jeg, dels fordi jeg godt kan lide det engelske sprog, men i høj grad også fordi det hjælper mig til at udvikle min evne til at formulere mig. Også det at skulle formulere svær matematik er en god udfordring. Studieretning 1 har også den funktion, at man kan komme ind på tonsvis af videregående uddannelser, da man, næsten uden at opdage det, får både Fysik B og Kemi B på eksamensbeviset. Efter gymnasiet kunne jeg godt tænke mig at arbejde med innovation og ingeniørkunst, evt. i udlandet, så min endelige fagkombination er meget bevidst. Silkeborgsøerne udforskes i Naturvidenskabeligt Grundforløb på introturen VG - Studiehæfte STX 16

17 2. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B A- niveau Biotek Ma B- niveau Biotek Ma Fy C- niveau Bio Ke Valgfag Bioteknologi A, Matematik A Jeg valgte en studieretning med bioteknologi, fordi jeg havde svært ved at vælge mellem biologi og kemi. Bioteknologi tilbyder en sammenhæng mellem disse fag og giver en bred vinkel på de emner, der undervises i. Man får en naturvidenskabelig forklaring på, hvordan verden og mennesket fungerer, både psykisk og fysisk, og vi tager løbende aktuelle emner op, for eksempel inden for medicin. Det er vigtigt at vælge en studieretning ud fra ens interesser, da man på gymnasiet kommer til at arbejde rigtig mange timer med fagene på skolen og derhjemme. Faget Bioteknologi åbner mange døre til de videregående Maria Caroline Weilguny, 3b uddannelser, bla. sundhedsvidenskab, og giver tillige adgangsmuligheder svarende til biologi og kemi på B-niveau. Det kunne jeg godt lide, da jeg efter folkeskolen ikke var sikker på hvilken vej, jeg skulle gå efter gymnasiet og derfor ikke ville lukke for en masse muligheder. 3. Biologi A, Kemi B, Matematik B A- niveau Bio Ma/Eng/2. spr B- niveau Bio Ke Ma C- niveau Bio Ke Valgfag Rasmus Moltke Nielsen, 3c Biologi A, Kemi B Jeg valgte min studieretning udelukkende ud fra, hvad jeg havde lyst til at bruge tre år på. Jeg valgte studieretningen med Biologi A, Kemi B og Matematik B, fordi jeg synes, det er tre spændende fag, som jeg også vil arbejde videre med efter gymnasiet. Både biologi og kemi har praktiske forsøg som en del af pensum. Det giver en god variation i fagene, og noget man kan koble den teoretiske viden til. Jeg har efterfølgende hævet matematik til A-niveau, fordi jeg synes, det er et sjovt fag. På den måde får jeg også adgang til flere videregående uddannelser. I 3g har jeg desuden valgt Astronomi som valgfag, så jeg er endt med at være meget naturvidenskabelig. 17 VG - Studiehæfte STX

18 4. Biologi A, Idræt B, Matematik B A- niveau Bio Ma/Eng/2. spr B- niveau Bio Idræt Ma C- niveau Bio Ke Valgfag Marie Welløv Borch 3d Biologi A, Idræt B, Matematik B Det var en stor udfordring at vælge min endelige studieretning, da jeg ikke havde nogen idé om, hvad jeg skulle efter gymnasiet. Men det gik hurtigt op for mig, at jeg inspireres af det naturvidenskabelige. Jeg er en meget idrætsglad pige og har altid interesseret mig for biologien, altså var Biologi-A og Idræt-B det oplagte valg for mig. Det er en unik kombination af fag, idet de afspejles i hinanden, og der arbejdes meget tværfagligt. Biologi på A-niveau er en stor, men spændende og lærerig udfordring, der supplerer idrætsteorien godt. For med idræt på B-niveau er der både praktisk og teoretisk idræt, der giver et afbræk fra den øvrige undervisning. Jeg har valgt min studieretning med fokus på, hvad jeg kan lide. Hermed tror jeg på, at man opnår de bedste resultater, da motivationen er størst ved noget, man brænder for. Karateforløb i Idræt B VG - Studiehæfte STX 18

19 19 VG - Studiehæfte STX

20 De samfundsvidenskabelige studieretninger... I de samfundsvidenskabelige studieretninger vil det faglige indhold blive tonet efter, hvilket niveau de tre fag samfundsfag, engelsk og matematik indgår på. Jeres kompetencer fra engelsk og matematik vil styrke arbejdet i samfundsfag. Typisk for de samfundsvidenskabelige studieretninger er - at det internationale perspektiv åbner vores øjne for omverdenen. - at der sættes fokus på politiske, sociologiske, økonomiske forhold i såvel Danmark som især i de engelsksprogede lande - at emner som globaliseringens udfordringer og internationale forhold vil blive sat på dagsordenen - at livet uden for skolen trækkes med ind i undervisningen, fx ved besøg i Dansk Industri og fagforeninger samt møder med politikere eller som tilskuere i studiet til Debatten på DR2 Paneldebat som optakt til Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 VG - Studiehæfte STX 20

21 5. Matematik A, Samfundsfag B, Biologi C. A- niveau Ma Sa/Eng/2. spr B- niveau Ma Sa Valgfag C- niveau Bio Ke Valgfag Emma Kirstine Willerslev, 3f Matematik A, Samfundsfag B Da jeg skulle vælge studieretning, havde jeg absolut intet begreb om, hvad jeg engang efter gymnasiet kunne have lyst til at studere. Jeg tog derfor udgangspunkt i de fag, der interesserede mig, men havde hele tiden i tankerne, hvilke muligheder fagene kunne give mig efterfølgende. På nuværende tidspunkt er jeg blevet klar over, at det er interessen for faget og ikke mulighederne for, hvad man kan blive bagefter, der skal afgøre valget af studieretning, da det for mig netop har været interessen, der har holdt motivationen oppe gennem alle 3 år. Det har således gjort lektiemængden og modulerne overskuelige på en mørk vinterdag i februar. Fordelene ved denne studieretning er, at fagene matematik og samfundsfag supplerer hinanden så godt og lapper ind over hinanden på så mange områder samtidig med, at fagene hver især kan medvirke til en større forståelse for, hvordan man kan benytte teorierne i praksis. Og så betyder et valg af matematik på A-niveau efter min mening, at det faglige niveau hæves generelt i klassen. Jeg har i øvrigt her i 3g hævet tysk til A-niveau, religion til B-niveau, og så har jeg valgt filosofi på C-niveau. Mette Kim Bohnstedt, bachelor fra CBS, fortæller om sine studier på Harvard University. STUDIERETNINGER 21 VG - Studiehæfte STX

22 6. Samfundsfag A, Matematik B, Biologi C A- niveau Sa Ma/Eng/2.spr B- niveau Sa Ma Valgfag C- niveau Bio Ke Valgfag Laurids Brandt Laursen-Keldorff, 3h Samfundsfag A, Matematik B Det er essentielt og samtidig interessant at følge med i den verden, vi lever i. Det er vigtigt at være en samfundsborger, der engagerer sig i vores demokrati og de værdier, der skal ligge til grund for Danmarks udvikling. En forståelse af den internationale politiks strukturer er afgørende, hvis man vil følge med i og forstå, hvad der foregår på den globale politiske scene. Dette er bl.a. årsagen til, at jeg valgte samfundsfag på A-niveau. Matematikken hænger fint sammen med samfundsfag, når vi opstiller hypoteser over tabeller for at forklare samtidens tendenser, og vi selv udregner de tabeller, der understøtter de teorier, vi arbejder med i samfundsfag. Matematik åbner adskillige døre til videregående uddannelser og er samtidig et fascinerende fag, der udfordrer og giver lyst til mere. Alt i alt har Samfundsfag A, Matematik B, Biologi C været den helt rigtige studieretning for mig, og den har givet mig mange gode faglige og sociale oplevelser. Cand. scient. adm. Marie Nielsen holder oplæg om situationen i Syrien VG - Studiehæfte STX 22

23 7. Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B. A- niveau Eng Sa/Ma/2. spr B- niveau Sa Ma Valgfag C- niveau Bio Ke Valgfag Engelsk A, Samfundsfag B Da jeg skulle starte på gymnasiet, havde jeg svært ved at vælge den endelige studieretning. Min faglige interesse er bred, og da mit valg endte med Engelsk A, Samfundsfag B og Matematik B, skyldes det primært de mange muligheder for at fordybe sig. Selv har jeg valgt spansk på A-niveau samt i 3g at hæve biologi til B-niveau for at vedligeholde både sproglige og naturvidenskabelige interesser. Studieretningsfagene supplerer hinanden, og derfor kan man let trække paralleller mellem fagene. Dette giver et bedre udgangspunkt for blandt andet forståelsen af samfundet og mennesket, som jeg har tænkt mig at studere yderligere efter gymnasiet på en videregående uddannelse. Kristina Schwenn Madsen, 3y London calling! STUDIERETNINGER 23 VG - Studiehæfte STX

24 De sproglige studieretninger... I de sproglige studieretninger vil du møde kombinationer af engelsk og fransk, spansk og tysk og mulighed for latin. Du vil opleve, hvordan det bliver lettere at lære flere sprog, jo mere sprog man kan. Men sprogfag er mere end sprogindlæring. De er også kulturfag. Typisk for de sproglige studieretninger er - at du vil komme til at beherske flere af de store sprog og kunne se sammenhænge mellem dem - at du vil arbejde intensivt med de forskellige fremmedsprogskompetencer: tale, lytte og skrive - at du vil se sprogfaget som indgangen til kulturforståelse og internationalt samarbejde og som en nødvendighed for at kunne begå sig i en globaliseret verden - at der søges kontakter til de relevante lande, fx ved vores udvekslingsaftale med et gymnasium uden for Barcelona VG - Studiehæfte STX 24

25 8. Tysk forts. A, Engelsk A, Samfundsfag B A- niveau Eng Ty B- niveau Valgfag Sa Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Sofie Marker Meilvang, 3y Tysk A, Engelsk A Da jeg valgte tysk på A-niveau havde det allermest at gøre med, at det at kunne beherske et sprog åbner en masse døre til forskellige kulturer og udfordrer din verdensanskuelse. Tysk er et fag, der lige siden grundskolen har interesseret mig, og derfor har det givet mig mod på at fordybe mig i sproget og blive dygtigere her i gymnasiet. På A-niveau udvikles sproghjernen både mundtligt og skriftligt med en hel ny analytisk tilgang. Derudover vil jeg vove at påstå, at tysk også udvikler og styrker ens evner i andre fag, hvor man skal sidde og pusle med noget, for at det går op, som f.eks. i matematik. Derfor har det været nemt sidenhen at vælge matematik på A-niveau, da der i begge fag kan sættes to streger under resultatet. 9. Fransk forts. A, Engelsk A, Samfundsfag B A- niveau Eng Fra B- niveau Valgfag Sa Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Ida-Sophie Astrup Wrisberg, 3j Fransk A, Engelsk A Jeg har valgt studieretningen Fransk A, Engelsk A. Jeg mener, at man skal vælge fag i gymnasiet ud fra interesse og evner, da det holder motivationen oppe, og desuden medfører interessen for et fag et bedre resultat i det lange løb. Jeg har en forkærlighed for fransk sprog og kultur og har været så heldig at være på udveksling et år i Paris. Derfor valgte jeg også Fransk A, da jeg på den måde kan vedligeholde sproget. Desuden har jeg valgt Engelsk A samt matematik og idræt på B-niveau. I dag er kommunikation på tværs af landegrænser vigtig. Derfor er det en fordel at kunne flere forskellige sprog for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Med denne studieretning er du godt rustet til din videre uddannelse! STUDIERETNINGER 25 VG - Studiehæfte STX

26 10. Spansk A, Engelsk A, Samfundsfag B A- niveau Eng Sp B- niveau Valgfag Sa Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Natgeo Valgfag/psykologi Samara Maya Fog, 3k Spansk A, Engelsk A Da jeg skulle vælge studieretning, var det vigtigt for mig at beskæftige mig med noget, som jeg både fandt interessevækkende, og som jeg var god til. Eftersom jeg havde været et år på udveksling i Brasilien, hvor jeg lærte at tale portugisisk, var det oplagt for mig at vælge den sproglige studieretning Spansk A og Engelsk A. Jeg elsker at rejse og opleve forskellige kulturer og sprog, så dette var en afgørende faktor for mit valg. I 2.g valgte jeg at hæve matematik til B-niveau, hvilket giver flere muligheder for videregående uddannelser. I 3.g valgte jeg at hæve billedkunst til B-niveau, og jeg valgte psykologi som valgfag. Jeg synes, det er vigtigt at vælge sin studieretning efter det, man syntes er mest spændende, og som man føler, man kan håndtere bedst muligt. Valg efter hjerte og interesse giver ofte bedre resultat og kan være med til at holde motivationen oppe. Udvekslingsstuderende fra Badalona ved Barcelona VG - Studiehæfte STX 26

27 STUDIERETNINGER Den tre-sproglige STUDIERETNING 11. Engelsk A, Spansk A, Tysk forts. A/B ell. Fransk forts. A/B A- niveau Eng Sp B- niveau Valgfag Sp Bio/Natgeo/Fy/Ma C- niveau Bio Sp Natgeo Stemningsbilleder fra AT-rejserne til London og Andalusien. 27 VG - Studiehæfte STX

28 De kunstneriske studieretninger... I de kunstneriske studieretninger er Musik A det bærende fag, som kan kombineres på forskellige måder med fagene matematik og engelsk. Ved det indgående arbejde med musik vil du opleve, hvordan et kunstnerisk fag i samarbejdet med andre fag kan tilføje nye vinkler. Typisk for de kunstneriske studieretninger er - at der er rig mulighed for at udfolde sig musikalsk, hvad enten det er som sanger, musiker eller teoretiker - at du vil opleve, hvordan den teoretiske side af faget underbygger den praktiske - at sammenspil giver dig mulighed for både at prøve kræfter med instrumenter, du ikke er fortrolig med, og lærer dig, hvor afhængig man er af hinanden i musikkens verden - at du vil møde det professionelle musikmiljø ved koncerter eller musikteaterforestillinger uden for skolen Med musik til Malmø VG - Studiehæfte STX 28

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent?

Tid til Talent. Virum Gymnasium Vi rummer mere. Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Tid til Talent Er du forfatter- eller forskerspire? Har du et særligt talent? Virum Gymnasium hjælper dig med at udvikle det! Virum Gymnasium Vi rummer mere 1 VG - Tid til Talent Redaktion: Birgit Riedel

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere