LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen:"

Transkript

1 LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: Situation Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfæno. Kulturelle udtryksfor Side 1 mener. mer og værdier. Afleveres i institutionen Vuggestuen: følelser udtrykkes tillid, tryghed kropssprog, vise følelser reaktioner udtrykkes værdier, normer håndtere at sige farvel har meget brug for sætte ord på følelser kendte voksne Børnehaven: følelser udtrykkes tillid, tryghed ved de kropssprog, vise følelser reaktioner udtrykkes håndtere at sige farvel voksne, andre børn verbalt udtryk, lave aftale selv gå ud at vinke sætte ord på følelser værdier, normer Vaske hænder Vuggestuen: "jeg kan selv" vente tur snak undervejs eks. åbne vandhane varme / kulde rene hænder før man sæben bobler /skum sæbe på rører mad smøge ærmer op selv Børnehaven: jeg kan selv - rutine vente tur snak i ventekøen eks. åbne vandhane, sæbe varme /kulde rene hænder før man beg. forståelse af vigtighed af hygiejne smøge ærmer op selv rører mad hygiejne / bakterier tørre hænder selv Borddækning Vuggestuen: sætter madkassen på hjælper lidt til benævne service tage kopper /tallerkenerskrald at bruge tallerkener pladsen ud af skabet kopper, kniv, gaffel Børnehaven:Overblik over situation samarbejde med det tale sammen om op- håndtere/ koordinere skrald / miljø at bruge tallerkener hvad skal huskes det andet barn om gaven. Tælle bakker/ tallerkener / kopper,kniv,gaffel tælle hvem der gør hvad begrebsverden mælk /kopper mm erfare egen formåen den store lærer den få det talte til at stemme mindre med det antal der skal yde for fællesskabet bruges

2 Situation Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfæno- Kulturele udtryksfor- Side 2 mener mer og værdier Spisning Vuggestuen: spise selv hjælpe hinanden bede om hjælp mundmotorik(tygning) snak om maden, hvor normer, bordskik klare få regler om bord-række hinanden ting samtale øje/hånd koordination kommer den fra madpakkens indhold skik eks. lære at holde en sundt / usundt kniv/gaffel mad el. hælde mælk op æstetik kniv/gaffel v. maddag Børnehaven: klare bordskik /regler hjælpe hinanden bede om hjælp mundmotorik(tygning) snak om maden,hvor værsgo, vente evt. spise med bestik række hinanden ting samtale øje/håndkoordination kommer den fra bordskik, normer selv hælde mælk op sundt / usundt kniv/gaffel finmotorik, kniv/gaffel æstetik sidde på stol Bleskift Vuggestuen:Når den voksne samarbejde snak undervejs gå op af stige til pusle- bleens indhold brug af ble benævner egen hand- voksen tæt på benævner bord opdage hinandens køn ling hjælpes barnet til ta tur, vente løfte numsen, når ble på at forstå. står op og bliver skiftet: "kan selv", hente ble + bruger balancen smide i skraldespand øve toiletbesøg Børnehaven:Hjælper til ved bleskift. Samarbejde snak omkring bleskift ogsamme som vuggestuenhvis lykkes på toilet, brug af toilet på sigt bleskift, Opfordres til at sidde ta tur - vente toilettræning toilettræning interesseret i resultat øve renlighed på toilet med henblik voksen kontakt på at blive renlig. Evt. skylle ud Sove til middag Vuggestuen: lære selv at tage tøj af/på at klare stigen selv Børnehaven: tager selv tøj af/på snak om det barnet gørtage tøj af/på gå til krybbe kravle op ad stigen lukke sele selv sut på knage efter søvn slappe af,hvile snak om det barnet skal tage tøj af/på gøre selv komme i seng lægge sut, sovedyr på plads efter søvn slappe af/ hvile

3 Side 3 mener mer og værdier Garderobe Vuggestuen:øve sig i at tage tøj at vente på tur tale om begreber fin, grovmotorisk årstid / vejr bestemmerpåklædning af/på tage hensyn foran, bagved, eks. lyne, knapper, påklædning øve højre/venstre højre, venstre bukser på bede om hjælp Børnehaven: øve højre / venstre vente på tur tale om begreber fin, grovmotorisk årstid / vejr bestemmerpåklædning være selvhjulpen hjælpe hinanden foran, bagved stå på et ben, knapper påklædning vise omsorg, hjælpe tage hensyn højre, venstre mm vurdere (kan selv?) køkultur bede om hjælp Legepladsen Vuggestuen:opleve "jeg kan" mest "lege ved siden af" tales, benævnes cykler, går, kravler, oplever varme/kulde de ældste beg. leg medbruger kropssprog hopper ned, triller, sand / vand f.eks. en mere på cyk- (slå, bide nogen gange)balancerer, gynge, årstiden, buske, træer len. rutsje. lys / mørke føler med hinanden, når nogen er kede af det Børnehaven: opleve "jeg kan" i øve aftaler i leg tales, forhandles, cykle, hoppe, kravle, lære om kryb, i rollelegene kommer mange sammenhængeleg, samarbejde, benævnes mm løbe, gå, klatre, trille, planter, ild, vand, disse til udtryk f.eks. løse konflikter tage hensyn kropssprog bruges balancere, gynge, kulde, varme, far / mor / barn, hvem knytte venskaber hjælpe hinanden snurre, rutsje, hase- lys, mørke gør hvad føle med hinanden stræk årstider, træer, buske Gamle lege som videreløse konflikter eksperimentere gives. knytte venskaber Leg Vuggestuen: ser på andre/nysgerrigestadig små "egoister" snak ved handling hele kroppen, især undersøgende begyndende læring om leg ved siden af, men begyndende samspil ældste: synge, rime grovmotorik eksperimenterer eks. hvad man må / ikke må også med hinanden beg. venskaber sætter stole sammen, ældste: beg. rolleleg hvor langt kan vi hoppe Børnehaven: se på andre, derefter social opmærksomhedlave aftaler, forhandle afhængig af legen, someksperimentere lærer om hinandens deltage i leg lytte snak ved handlinger oftest hele kroppen undersøge sig selv og normer og værdier knytte venskab venskab knyttes fortælle både grov og finmoto- andre normer, hvad må vi, erfare egen formåen konflikter håndteres diskutere risk kan være redskaber i hvad gør man ikke fantasi, lærer at udtryk-samspil, forhandle synge, rime legen ke, gennemleve følelserøve aftaler dialog under legen ved anerkendelse stimu leres selvværdet

4 Side 4 mener mer og værdier Samling + sang Vuggestuen: følelser, mærker glædedeler sangen med tegn (også tegn til tale)fagter, fingermotorik evt. indhold i sangen tradition Sang koncentration andre fagter rytmer eks. dyr indhold kan udtrykke vente tur ord / rytme danse / hoppe noget kulturelt begreber Børnehaven: turde sige noget lære at lytte fortælle om oplevelser sidde stille for en stundårstider udtrykkes i fortællling Samling + sang følelser, mærke glæde vente på tur tale, mimik, kropssprogv.sang rytmer, fagter evt. indhold i sangen af f.eks. oplevelser koncentration dele sang med andre ord/rytmer/fagter fin/grovmotorik begreber Nedenstående er aktiviteter, der foregår ugentligt / jævnligt: Gå tur i nærmiljø + skov Vuggestuen:beg. trafikforståelse Svært for børnene at Ord på det man ser gå byens haver, træer, trafik lære at tage hensyn. begreber, foran, bag mmvære vedholdende fugle, hundelorte, byens liv, forretninger Holder i klapvogn eller vejret toget, postbudet prøver at gå 2 sammen her bor jeg skov: i den ene side. ujævn skovbund giver skovens dyr øvelse i balance. boldbaner: rulle, trille løbe, kaste, sanse Børnehaven: trafikforståelse passe på hinanden sætter ord på det man gå byens haver, træer, trafik gå forrest / have ansvarpasse på sig selv ser være vedholdende blomster, fugle, hunde-byens liv, forretninger f.eks. huske at stoppe gå ved siden af hinan- begreber som for, bag, lorte, mv. toget, postbudet den, holde i hånd, venstre, højre vejret kirken tage hensyn her bor jeg skov: Kendskab til nærområ-leg / samarbejde ord på det man ser ujævn skovbund giver årstid / dyr / planter det/fantasi / kreativitet hjælpe hinanden f.eks.lave aftaler øvelse i balance, koor- eksperimentere/ viden op og ned af grøfter dinering af hele kroppenundersøge fordybelse pga. højt til sanserne passe på miljø loftet hasestræk

5 Side 5 mener. mer og værdier Sal / hal- motorik/rytmik Vuggestuen:Kendskab til egen for- Lære at respektere tur motorik/sprog hænger hele kroppen måen (er svært) og ta hensyngrundlæggende tør efterhånden flere sammen ting= små sejre= begreber, for, bag, øget selvværd ved siden af Børnehaven: Kendskab til egen for- samarbejde motorik og sprog hænger optimale forhold for at egen fysisk udvikling? gamle lege måen respektere tur grundlæggende sammen komme "hele vejen hvis vi ale løfter? drama fra hverdagen tør efterhånden flere tage hensyn kombinationsmulighed rundt" ting = små sejre = drage omsorg for andretegn og symboldtimuleøget selvværd gi plads til andre ring del af fællesskab begreber, for, bag mm Historielæsning - bøger Vuggestuen:mindste ser billeder lære at være flere om stimulere sprog/begreber voksne viser mimik un-afhængig af indhold indhold i bog kan indeældste kan lytte til en bog kendskab til nye ord der fortælling, så børnene holde normer, morale, kort historie lære at respektere at bedre forstår gode/onde få viden man ikke altid kan få sit bogvalg opfyldt. Børnehaven: at lytte, få viden tage hensyn ved at stimulerer sprog/ begrebmimik hos fortælleren afhængig af indhold de fleste bøger vil også forstå, koncentration sidde roligt kendskab til nye ord historien kan dramati- have et kulturelt indhold fantasi, danne billeder respektere at det ikke seres normer deltage i biblioteksbe- nødvendigvis bliver eget det gode, onde mm søg bogønske indflydelse på bogvalg aktivt lyttende Tegne, male,modellere Vuggestuen:beg. læring af farver samarbejde om brug evt. snak under fin, grovmotorisk udtrykke følelser følelser af farver udførelsen store bevægelser Børnehaven: former, farver samarbejde evt. snak under fin, grovmotorisk Kan evt. være motivet udtrykke følelser følelser vente på tur udførelsen blyantsgreb for både tegning og ler fantasi farveblanding

6 Side 6 mener mer og værdier. Maddage Vuggestuen: lyst til at smage fælles spisning dialog om hvad man håndtere bestik mv hvor kommer maden frandre måder at spise på hjælper lidt til tilbereder / spiser andre traditioner for mad ser processen i fht. kultur, tro. Børnehaven: erfare egen formåen i deltage i indkøb dialog i hele processenhvad gør mad ved voreshvor kommer maden frandre måder at spise på tilberedelsen som kok bidrage til krop andre traditioner for mad lyst til at smage fællesskabet håndtere diverse køk- i fht. kultur, tro. ukendte ting samarbejde kenting, bestik mv. relatere til egen tidlige-demokrati = indflydelse re erfaring på hvad der skal spises hygiejne, håndvask fordybelse overblik Fødselsdage Vuggestuen:prøve at være i centrumdele ud sang, humør evt. fagter tradition mærke glæde de andre vente på at få håndtere ispind eller synge for at glæde lign. fødselsdagsbarnet Børnehaven: at være i centrum dele ud sang, humør evt. fagter hvad er et år? tradition mærke glæde de andre vente på at fåfortælle hvad man har håndtere ispind eller synge for at glæde fået af gaver lign. fødselsdagsbarnet laver gave eks. tegning Temaer I 09 vil vi i både vuggestue og børnehave forsøge jævnligt at have overskrifter for 1-2 uger. Det kan f.eks. være begreber, farver eller grovmotorik der er i fokus. Vi vil så i hverdagen være ekstra opmærksomme på at benævne eller gøre noget ekstra ud af f.eks. grovmotorikken. Årligt: Emneuger Der er årligt 2 fælles emneuger, som planlægges ca. 1-2 mdr. før. Der laves kvalitetskoncept + læringsskema for disse. I 09 er emnet Sang, drama og musik.

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Målsætning i Mulighedernes Vuggestue og Børnehave Udfra Blooms og Kratwanis Læringstaxonomi Side 1/8

Målsætning i Mulighedernes Vuggestue og Børnehave Udfra Blooms og Kratwanis Læringstaxonomi Side 1/8 Ethvert barn skal have kendskab til sin familie Målsætning i Mulighedernes Vuggestue og Børnehave Side 1/8 Ethvert barn opnår en realistisk mestringsopfattelse Ethvert barn kan mærke og sætte sine egne

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog

Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Hjælp dit barn med at udvikle sit sprog Mor, and Ja, anden spiser dit brød Dit barn lærer af dig Denne folder henvender sig til alle forældre, der ønsker viden om barnets sproglige udvikling og forslag

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere