Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene."

Transkript

1 Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens formål... 3 Skoleperiodens mål... 3 a.ii. Faglig kvalificering a.iii. Personlig udvikling a.iv. Studiemæssige kvalifikationer b. Afdelingens pædagogiske værdigrundlag b.i. Planlægningsprincipper for undervisningen: b.ii. Organisering af undervisningen b.iii. Kursusfag: b.iv. Forholdet mellem Kursusfag og Projekterne: b.v. Undervisningsdifferentiering: b.vi. Elevindflydelse: b.vii. Læringsaktiviteter set i forhold til elev indflydelse og elevens selvstændighed: b.viii. Læsegrupper / Lektiecafe b.ix. Afdelingens pædagogiske grundsyn: b.x. Styrings- og arbejdsform: b.xi. Menneskesyn: b.xii. Grundforløbet i praksis: b.xiii. Lærernes dynamiske, pædagogiske virke b.xiv. Udvikling af lærerrollen b.xv. Læringsaktiviter - modulisering b.xvi. Læringsmiljøet c. Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger c.i. Kompetencevurdering c.ii. Realkompetence c.iii. Niveauerne i realkompetencevurderingen: c.iv. Personlig uddannelsesplan c.v. Uddannelsesbog c.vi. Elevplan: Kontaktlærer c.vii. Erhvervs- og uddannelsesvejlederen: c.viii. Lære og praktikpladskontor - LOP: c.ix. Studieaktivitet d. Undervisning i grundforløbet e. Valg af undervisningsformer f. Grundforløbspakker g. Overgang til hovedforløb h. Skolepraktik i. Påbygning og Valgfri undervisning Lokal bedømmelsesplan a. Løbende bedømmelse LUP niveau 2 Side 1 af 49 CPH West

2 a.i. Elev-evaluering a.ii. Elevens selvevaluering b. Bedømmelse af faglige kompetencer c. Bedømmelse af personlige kompetencer d. Afsluttende bedømmelse d.i. Valgfrie studierettede fag e. Eksamen Elevens uddannelsesplan a. Elevplan Ordensregler Beviser m.v Overgangsordning LUP niveau 2 Side 2 af 49 CPH West

3 1. Praktiske oplysninger Afdelingens navn: Strøm, Styring og IT Afdelingen ligger på adressen Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj. Denne lokale undervisningsplan er en forlængelse af EUD-afdelingens overordnede lokale undervisningsplan udarbejdet efter Erhvervsuddannelsesloven (LBK nr 171 af 02/03/2011) og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr 1514 af 15/12/2010. Uddannelsesbekendtgørelsen for indgangen Strøm, Styring og IT Samt ændringer til denne bekendtgørelse. Der kan der hentes yderligere information på følgende link (udannelsesguiden). Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med de lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan. 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser a. Afdelingens overvejelser: a.i. Grundforløbets formål Skoleundervisningen omfatter praktisk og teoretisk helhedsorienteret undervisning med henblik på, at give eleverne de fornødne generelle og specielle kvalifikationer og kompetencer som har betydning for den fortsatte uddannelse indenfor uddannelserne i indgangen. I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: Faglig kvalificering. Personlig udvikling. Studiemæssige kvalifikationer. Elevernes forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Elevernes viden om og færdigheder i relevant teknologi. Elevernes forudsætninger for fortsat selvstændig videregående uddannelse. Elevernes personlige udvikling. Elevernes forståelse af samfundet og dets udvikling, herunder virksomhedernes og de ansattes rolle i en erhvervsmæssig og samfundsmæssige sammenhæng. LUP niveau 2 Side 3 af 49 CPH West

4 Formålet (fra Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser ): 1. Motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser. 2. Give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed. 3. Bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling. 4. Imødekommer arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke. 5. Give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet. 6. Give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse. LUP niveau 2 Side 4 af 49 CPH West

5 Uddannelser indenfor indgangen: Automatik og procesuddannelsen. Data og kommunikationsuddannelsen. Elektriker uddannelsen. Elektronik og svagstrømsuddannelsen. Frontline - PC supporter. Frontline - radio & TV supporter. Teater, udstilling og eventtekniker. Vi udbyder: Data og kommunikationsuddannelsen. Elektriker uddannelsen. Elektronik og svagstrømsuddannelsen. Frontline - PC supporter (grundforløbet er fælles med Data og kommunikationsuddannelsen ). Frontline - radio & TV supporter ( grundforløbet er fælles med Elektronik og svagstrømsuddannelsen ). De fælles kompetence mål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for indgangen Strøm Styring & IT, er at eleverne kan: 1) udvælge og anvende hensigtsmæssige materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser, 2) anvende den tekniske dokumentation, som er relevant for indgangens uddannelser i forbindelse med udførelse af jobområdernes arbejdsopgaver, 3) udføre sine arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, 4) udvise kendskab til servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at udføre en god kundeservice, såvel intern som eksternt, 5) udvise kendskab til egen rolle i virksomhedsorganisationer, som er relevante for indgangens uddannelser, herunder samarbejde med forskellige faggrupper, og til betydningen af at være fleksibel og udføre kvalitetssikring af eget arbejde i relation til indgangens uddannelser, 6) udføre struktureret fejlfinding på relevante kredsløb under vejledning og løse enkelte opgaver inden for vedligehold og betjening og 7) udvise kendskab til arbejdstilrettelæggelse og planlægning. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. 2) Informationsteknologi, niveau F. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 5 af 49 CPH West

6 Automatik og procesuddannelsen. Udbydes ikke på CPH WEST. Der henvises til anden skole. Hvis du ønsker denne uddannelse, kan du henvende dig til en af vores studievejledere: På tlf.: LUP niveau 2 Side 6 af 49 CPH West

7 Data og kommunikationsuddannelsen. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: 1. under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering, foretage opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modulniveau, og kan endvidere opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder, 2. under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering og med relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer, udføre fejlfinding på og fejlretning af computere til modulniveau, og kan endvidere udføre funktionstest ved hjælp af relevante testprogrammer og i henhold til relevant dokumentation, 3. installere, konfigurere og opgradere et klient operativsystem på en computer, og kan endvidere foretage fejlretning, samt installation og konfiguration af drivere til interne og eksterne enheder, 4. foretage individuel tilpasning af et klient operativsystem, og herunder administration af lokale brugergrupper og rettigheder, samt konfiguration af systemet i forhold til anvendelse i et Workgroup eller Domain netværk og i forhold til fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang, 5. foretage installation af kabler, stik, Switche, Routere, m.v. i et LAN (Local Area Network) netværk, herunder udføre fejlfinding og fejlretning på netværket i form af lokalisering og udskiftning af defekte stik, og kan i den forbindelse anvende sin viden om fejlfindingsmetoder, og om praktisk brug af værktøjer som multimeter og kabeltester, 6. under vejledning og ved hjælp af relevante værktøjer, udføre fejlsøgning og fejlretning på et LAN (Local Area Network) netværk, 7. under vejledning arbejde med implementering af sikkerhed i et typisk netværksmiljø dækkende share-, fil- og loginsikkerhed på en local computer og account-sikkerhed på et netværk, og foretage installation af antivirus programmel på computere, 8. fremstille små simple programmer under anvendelse af et programmeringssoftware, herunder anvende viden om programmeringssprog og elementær programopbygning og udvikling, 9. i forbindelse med arbejdsopgaver inden for data og kommunikationsområdet, anvende faglige og tekniske termer på både dansk og et relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk på niveau F og 10. i forbindelse med arbejdsopgaver inden for data og kommunikationsområdet, arbejde med it og it-værktøjer, svarende til grundfaget Informationsteknologi, niveau E. Grundforløbsprøven skal være bestået. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1. Fremmedsprog engelsk F-niveau (skal være bestået sammen med grundforløbsprøven). 2. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. 3. Informationsteknologi E vejledende 2 uger indgår delvis i faglig undervisning. 4. Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 7 af 49 CPH West

8 Elektriker. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: 1. udføre stærk- og svagstrømsinstallationer samt tele-datainstallationer i bygninger håndværksmæssigt korrekt under vejledning, herunder vælge og anvende el-materiel efter fabrikantens anvisninger, under hensyntagen til el-sikkerhed, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen, 2. udføre mindre automatiske anlæg under vejledning, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer, 3. anvende dokumentation til at udføre mindre relætekniske opgaver samt tegne simple kredsskemaer og el-diagrammer under hensyntagen til gældende love og regler, 4. udføre el-tekniske beregninger under vejledning, herunder anvende matematiske og el-tekniske grundbegreber til beregning af spænding, strøm og effekt, 5. foretage tilslutning til el-forsyningsnettet, på baggrund af kendskab til produktion, transmission og distribution af elektrisk energi samt forsyningsnettets opbygning, 6. foretage eftersyn og afprøvning før idriftsætning af el-installationen under vejledning, samt foretage målinger på installationer og kredsløb med forskellige former for belastninger, 7. anvende gældende love og regler, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen vedrørende lysinstallationer og installation af brugsgenstande i boliger, 8. anvende digitale og analoge kredsløb samt logiske komponenter under vejledning og 9. skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer, herunder chokstrømme og høje temperaturer For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over de i 4 nævnte fælleskompetencer, tillige have opnået beståkarakter i grundfaget Matematik, niveau F. Dette gælder dog ikke for specialet el-montør Grundforløbsprøven skal være bestået. Grundforløbsprøven skal være bestået. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. Informationsteknologi, niveau F (vejledende 2 uger indgår delvis i faglig undervisning). Beståkarakter i grundfaget Matematik, niveau F (minimum 2 ingen eksamen) Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 8 af 49 CPH West

9 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: 1. montere, lodde og kontrollere komponenter efter standarder, der anvendes i industrien, 2. udvise forståelse for betydningen af rigtig håndtering af komponenter, printkort og apparater på baggrund af viden om ESD, 3. redegøre for digitaltekniske grundbegreber, talsystemer og kredsløb samt kontrollere data på digitale kredsløb under anvendelse af måleinstrumenter, 4. udvise et grundlæggende kendskab til komponenter og målemetoder og på denne baggrund afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion, 5. betjene og anvende måleinstrumenter, herunder tonegenerator, multimeter, spændingsforsyning og oscilloscope, samt anvende PC-baserede testsystemer, 6. redegøre for og udføre enkle beregninger på grundlæggende elektroniske og elektriske kredsløb indenfor branchen, 7. udføre fejlfinding på modulniveau under anvendelse af blok- og detaljediagrammer, måleinstrumenter og relevant teknisk dokumentation på dansk og engelsk, 8. udvise en grundlæggende viden om netværk herunder viden om routere, -switche, -firewals og it-sikkerhed samt LAN (Local Area Netwok) og WAN (Wide Area Network) og 9. arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 9 af 49 CPH West

10 Frontline PC- supporter. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: opbygge og konfigurere computere på modulniveau i henhold til relevant produktdokumentation og opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af enheder og udføre arbejdet under hensyntagen til ESD (Electro Static Discharge), det vil sige korrekt håndtering af enheder og printkort, foretage fejlfinding og fejlretning på computere til modulniveau under anvendelse af måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer samt udføre funktionstest af computere ved hjælp af testprogrammer, foretage opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modulniveau, opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder, foretage fejlfinding og fejlretning af computere til modulniveau under anvendelse af relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer og udføre funktionstest af computere ved hjælp af relevante testprogrammer i forbindelse med PC- teknik i henhold til relevant dokumentation som produktmanual og under hensyntagen til ESD-korrekt håndtering, udføre installation og konfiguration af drivere til interne og eksterne enheder samt af bruger-/clientoperativsystemer på computere, herunder individuel tilpasning og administration af lokale brugergrupper og rettigheder, samt udføre konfiguration i forhold til anvendelse i et workgroup- eller Domain netværk og i forhold til fjernadgang, herunder Remote Access og Virtual Private Network (VPN), i forbindelse med bruger-/clientoperativsystemer, udføre installation af kabler, stik, switch, router m.v. i et Local Area Network (LAN) og foretage fejlfinding og fejlretning på et lokalt netværk på baggrund af viden om fejlfindingsmetoder og ved brug af værktøjer, herunder multimeter og kabeltester, samt lokalisere og udskifte defekte stik i forbindelse med datakommunikation, arbejde med fejlfindingen på og vedligeholdelsen af et Local Area Network (LAN) under vejledning og ved hjælp af relevante værktøjer, arbejde med implementering af sikkerhed i typisk anvendte netværksmiljøer indeholdende Shares-, fil- og loginsikkerhed på local computer/via netværk under vejledning, samt foretage installation af antivirus programmel på computere, anvende faglige og tekniske termer på både dansk og relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for data og kommunikation og fremstille små simple programmer under anvendelse af et programmeringssoftware på baggrund af viden om programmeringssprog og elementær programopbygning og -udvikling Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag Der er ingen skolepraktik på denne uddannelse. LUP niveau 2 Side 10 af 49 CPH West

11 Frontline radio- tv-supporter. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: montere, lodde og kontrollere komponenter efter standarder, der anvendes i industrien, forstå betydningen af rigtig håndtering af komponenter, printkort og apparater på baggrund af viden om ESD, redegøre for digitaltekniske grundbegreber, talsystemer og kredsløb samt kontrollere data på digitale kredsløb under anvendelse af måleinstrumenter, udvise et grundlæggende kendskab til komponenter og målemetoder og på denne baggrund afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion, betjene og anvende måleinstrumenter, herunder tonegenerator, multimeter, spændingsforsyning og oscilloscope, samt anvende PC-baserede testsystemer, redegøre for og udføre enkle beregninger på grundlæggende elektroniske og elektriske kredsløb inden for branchen, udføre fejlfinding på modulniveau under anvendelse af blok- og detaljediagrammer, måleinstrumenter og relevant teknisk dokumentation på dansk og engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, udvise en grundlæggende viden om netværk herunder viden om routere, - switche, -firewalls og it-sikkerhed samt LAN (Local Area Network) og WAN (Wide Area Network) og arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F Eleverne skal tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Grundforløbsprøven skal være bestået. 12. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag Der er ingen skolepraktik på denne uddannelse. LUP niveau 2 Side 11 af 49 CPH West

12 Teater-, udstillings- og eventtekniker. Udbydes ikke på CPH WEST, der henvises til anden skole. Hvis du ønsker denne uddannelse kan du henvende dig til en af vores studievejledere. Tlf.: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen (dvs. at du skal have en praktikaftale før du påbegynder uddannelsen). Der er ingen skolepraktik på uddannelsen. LUP niveau 2 Side 12 af 49 CPH West

13 Afsluttende bedømmelse - gældende for niveau F Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget. a.ii. Faglig kvalificering Eleven undervises i de håndværksmæssige, tekniske og teoretiske kundskaber og færdigheder inden for de repræsenterede fag og uddannelser. a.iii. Personlig udvikling I undervisningsforløbet arbejdes der især med: Motivationskvalifikationer, herunder medansvar for egen læring. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers virksomhed. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med fremstilling af produkter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning med vægt på deltager aktivitet og deltagerstyring. Valgkvalifikationer, hvor eleven trænes i at sætte personlige og faglige mål, evaluere disse og handle på baggrund heraf. a.iv. Studiemæssige kvalifikationer Med udgangspunkt i elevens behov og ønsker tilbydes eleven at gennemføre kompetencegivende eksamen i et eller flere fag, der kan have betydning for elevens videre uddannelse. LUP niveau 2 Side 13 af 49 CPH West

14 b. Afdelingens pædagogiske værdigrundlag. Undervisningen er opdelt i moduler, som gennemføres i kursusforløb og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Projekterne organiseres inden for den enkelte uddannelses kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres i projekterne. b.i. Planlægningsprincipper for undervisningen: Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchen virkelighed. LUP niveau 2 Side 14 af 49 CPH West

15 b.ii. Organisering af undervisningen. Undervisningen udøves under følgende former: Projektorganiseret undervisning Afdelingen prioriterer den projektorganiserede undervisning høj. Minimum ca. 50 % projektorganiseret undervisning pr. modul og 50 % kursusbaseret undervisning. Lærerteamet planlægger og gennemfører undervisningen i projekter, hvilket indebærer et tværfagligt samarbejde mellem fagene og en sammenhæng mellem teori og praksis i de enkelte læringsaktiviteter. Kursusfagene planlægges og gennemføres af den eller de lærere, der har den faglige kompetence. Kursusfagene skal virke understøttende på de enkelte projekter; dvs. at kursets indhold skal tage sit udgangspunkt i projektets helhed. Projektundervisningens pædagogiske formål: Elevernes opmærksomhed og engagement fastholdes igennem projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs verden, hans forudsætninger, behov og ønsker. Elevernes motivation, engagement, interesser, aktiviteter, deltagelse og medbestemmelse sættes i centrum for undervisningen. Eleverne lærer at arbejde bevidst med planlægning, arbejdstilrettelæggelse samt refleksion over egne læreprocesser. Eleverne lærer at tage medansvar for valg, gennemførelse og evaluering af projekter. Eleven lærer at vælge, forberede og styre sin egen uddannelsesfremtid. I projektarbejdet stræbes mod hele arbejdsprocesser: Beslutte Planlægge Udføre Evaluere I de første projekter arbejder eleverne udelukkende med planlægning og udførelse, og senere i højere og højere grad både med beslutninger, planlægning, udførelse og evaluering. Lærerens opgave er at påtage sig den nødvendige rolle i forhold til den enkelte elev og gruppes behov. Nogle elever er fra starten relativt selvhjulpne, andre er det slet ikke. Derfor må læreren differentiere sin indsats og påtage sig de forskellige roller i projektarbejdet som passer til den enkelte elev/gruppe og hele tiden forsøge at finde den rigtige balance mellem de forskellige roller. Der vil ofte være et stort behov for, at læreren er mere synlig og udfarende som faglig igangsætter, og vejledende, idet eleverne er i den indledende del af deres uddannelse. b.iii. Kursusfag: Kursusfag tager sit udgangspunkt i et grundfag eller et områdefag. Se den specifikke undervisningsplan. b.iv. Forholdet mellem Kursusfag og Projekterne: I kursusfaget kan eleverne opnå de kvalifikationer som de skal anvende i projekterne for at opnå de krævede kompetencer. Den løbende og afsluttende evaluering/bedømmelse baserer sig udelukkende på de opnåede kompetencer i den projektorganiserede undervisning. LUP niveau 2 Side 15 af 49 CPH West

16 b.v. Undervisningsdifferentiering: Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden for grundforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. b.vi. Elevindflydelse: Lærerne i indgangen søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærerstyrende opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsform. b.vii. Læringsaktiviteter set i forhold til elev indflydelse og elevens selvstændighed: En grafisk fremstilling af de forskellige læringsaktivitetsudbuds forhold til graden af indflydelse og forventede selvstændighed. LUP niveau 2 Side 16 af 49 CPH West

17 LUP niveau 2 Side 17 af 49 CPH West

18 b.viii. Læsegrupper / Lektiecafe. Alle eleverne kan indgå i en læsegruppe/lektiecafe. Eleverne sammensætter selv deres læsegruppe og beslutter selv antallet af elever i deres læsegruppe. Eleverne skal overfor deres kontaktlærer dokumentere, hvilken læsegruppe/lektiecafe de indgår i. Læsegrupperne/lektiecafe skal mødes mindst en gang om ugen. Formålet med læsegrupperne/lektiecafe: Eleverne udveksler erfaringer fra undervisningen, besøg o.a. Eleverne støtter hinanden i projektopgaverne. Eleverne giver hinanden løbende feed back på de opgaver der arbejdes med. Eleverne kan bruge hinanden som inspiration ved løsning af opgaver. Eleverne skal bruge hinanden, når de skal på ture og ved besøg "ud af huset" Læsegrupperne/lektiecafeen er derudover indført med det formål at erstatte det sociale tomrum afskaffelsen af klassen medførte og herved minimere frafald. Formålet med læsegrupperne/lektiecafeen er medtaget i elevernes uddannelsesbog. b.ix. Afdelingens pædagogiske grundsyn: Afdelingens pædagogiske grundsyn bygger på to klassiske pædagogiske retninger, nemlig den Pædagogiske Humanisme og den Pædagogiske Realisme. Den Pædagogiske Humanisme tager sit udgangspunkt i elevens behov og interesser og Den Pædagogiske Realisme tager udgangspunkt i samfundet og i selve stoffet. Nødvendigheden af en sammenkædning af disse to pædagogiske retninger, er afstedkommet af de krav, der stilles fra politisk side og fra erhvervslivet. Fra politisk side opleves en fokusering på elevens selvrealisering = humanisme og fra erhvervslivets side opleves en fokusering på elevens faglige kunnen = realisme. Skolens nuværende pædagogiske værdigrundlag bygger på en overbevisning om at de tilsyneladende modstridende krav og forventninger kan forenes i en selvstændig pædagogisk retning, idet samfundets udvikling i høj grad peger hen imod en sammenkædning af individuelle behov og samfundsmæssige krav. Ungdomsgenerationen søger uddannelsestilbud, med det primære fokus, at få dækket individuelle behov. Reformen tager sigte på, at dette i større udstrækning bliver muligt at realisere for den enkelte, men søger samtidig via uddannelsernes fag -sammensætning og lovgrundlaget for erhvervsuddannelserne at sikre den almene dimension. Den hurtige teknologiske udvikling betyder endvidere, at det kan være svært at definere, hvilke konkrete faglige færdigheder, der uddannelsesmæssigt skal satses på. Dette medfører, at såkaldt bløde kvalifikationer, såsom omstillingsevne, fleksibilitet og samarbejdsevne, har opnået en status på linje med de såkaldt hårde kvalifikationer. En modsætning mellem den humanistiske og den realistiske anskuelsesmåde er selve stofvalget. Den humanistiske retning tager sit udgangspunkt i elevens behov og i elevens potentialer og den realistiske retning i ydre kvalifikationskrav. Igen bygger grundforløbets pædagogiske værdigrundlag på, at den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling indikerer en større dialektik imellem indre og ydre krav. LUP niveau 2 Side 18 af 49 CPH West

19 Skolens pædagogiske grundsyn bygger ikke udelukkende på disse 2 pædagogiske retninger, men deler også visse grundholdninger i den Kritiske Pædagogiske teori. Det gælder især undervisningsprincippet om induktiv undervisning, fra lærer til deltagerstyret undervisning, lærerrollen defineret som både mod- og medspiller og arbejdsformen som gruppe- og projektorienteret. I forhold til den Humanistiske Pædagogik er der ingen modsætninger i disse tre grundholdninger. Som styringsform er elevens behov sammenfaldende med en deltagerstyret undervisningsform og lærerrollen som coach udvides med funktionen som mod- og medspiller på elevens egne læringsprocesser. Skematisk fremstilling af de dele af de tre pædagogiske retninger som skolen bygger sit pædagogiske værdigrundlag på: Pædagogisk teori Pædagogisk realisme Pæd. humanisme Udgangspunkt Samfund - Stoffet Elev behov - interesser Mål Selvrealisering Kritisk pæd.. Teori Stofvalg Ydre kvalifikationskrav Elev behov - potentiale Uv. Princip Induktiv Induktiv Styring Elevens behov Deltagerstyret Lærerrolle Coacher, vejleder Mod- og medspiller Elevrolle Arbejdsform Aktiv - medansvar Individualiseret b.x. Styrings- og arbejdsform: Skolen fastholder, at eleverne har medansvar for egen læring. Det vil sige at gøre eleverne til medarbejdere på egne lærerprocesser. Dette sker ud fra det synspunkt at al undervisning og læring handler om, at det er den der udfører arbejdet, der lærer noget. Dette flytter undervisningen fra det deduktive til det induktive og ændrer lærerrollen fra tankpasseren til blandingsformen mellem coacheren og enzymet (mod- og medspiller). Denne elevrolle er eleverne som regel ikke vant til fra tidligere undervisningssammenhænge og den skal derfor tilegnes både holdningsmæssigt og fagligt. Denne lærings- og arbejdsform stiller krav til en demokratisk skolekultur og til læreren, der møder større krav til både forberedelse, faglig kunnen og viden, samt forståelse for branchens og samfundets teknologiske udvikling og den stiller krav til skolens fysiske rammer. LUP niveau 2 Side 19 af 49 CPH West

20 Undervisningen organiseres i helheder, der er synlige for deltagerne og kan danne grundlag for længerevarende strukturerede undervisningsforløb. Helheden i undervisningen anskues ud fra en samfundsrelevans, en personlig relevans og en faglig relevans. Udvikling af helhedsorienterede forløb kræver et tæt samarbejde lærerne imellem. Dette sker i faglige teams, der dækker hele Skolen. Helheden kan anskueliggøres i projektorienterede forløb, fagligt integrerede forløb og ved mindre gruppearbejder. Det tilstræbes at de projektorienterede forløb har en logisk progression hele perioden igennem; startende med mindre og overskuelige projektforløb, der fokuserer på samarbejde og planlægning og på en afdækning af den enkelte elevs potentialer. Afslutningsvis gennemføres projekter, der giver eleverne mulighed for at vise hele spektret af sin faglige og kreative kunnen. For at understøtte disse forløb på det faglige område, afvikles kursusforløb indenfor specifikke områder. b.xi. Menneskesyn: Det brede mål for undervisningen er det selvaktualiserende menneske. Med dette forstås et menneske, der er motiveret af en indre drivkraft, der bidrager til opretholdelsen og udviklingen af selvet, dvs. et menneske der søger en positiv selvopfattelse, har tillid til sig selv og et menneske der accepterer andre mennesker. Den positive selvopfattelse skal ses fuldstændig afhængig af andres gode vilje og samarbejde. Et selvaktualiserende menneske kan beskrives som spontant, skabende og vil være i stand til at tage chancer, eksperimentere og udforske, det vil acceptere sig selv, stole på egne følelser, tro og holdninger og kan derfor forholde sig til andre mennesker på en ansvarlig måde. Denne grundlæggende tendens eller drivkraft skal føre til vækst og modenhed, uafhængighed og selvstændighed og til selv-ansvarlighed. For at opnå et sådan mål er det vigtigt at følgende findes i undervisningen og i skolens daglige liv: empati, respekt og ægthed. Ved empati forstås evnen til at sætte sig i et andet menneskes sted, sådan at man ser verden som det andet menneske gør. Ved respekt menes en dyb respekt for andre mennesker uden vurdering eller fordømmelse, kritik eller latterliggørelse. Respekten skal også ses som en omsorg og interesse for det andet menneskes udvikling og vækst. Ved ægthed menes, at undervisningen skal være præget af en åben, ærlig og oprigtig tone. b.xii. Grundforløbet i praksis: Datateknikeruddannelsen / IT- supporteruddannelsen samt Frontline PC- supporteruddannelsen. Grundforløbet er fælles for alle uddannelserne. Der er følgende uddannelsesmuligheder, inkl. grundforløbet: Data & kommunikationsuddannelsen. IT supporter Frontline PC supporter Teleinstallationstekniker Mellem 2½ til 5 år. 2½ år. 2½ år. 3 år. LUP niveau 2 Side 20 af 49 CPH West

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD-indgangene

Lokal undervisningsplan, EUD-indgangene Lokal undervisningsplan, EUD-indgangene 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Formålet

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115494

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115494 Side 1 af 22 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 138 af 28/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Hovedforløb

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Hovedforløb FORLØBIG UDGAVE AF 11.05.20. Industrioperatør Tradium Randers lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Hovedforløb Indgangen: Produktion og Udvikling 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold uv tid - Uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Grundforløb

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Grundforløb FORLØBIG UDGAVE AF 11.05.2010. Industrioperatør Tradium Randers lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Grundforløb Indgangen: Produktion og Udvikling 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold uv tid - Uddannelsen

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Lokal undervisningsplan Produktion og udvikling Grundforløb Smed

Lokal undervisningsplan Produktion og udvikling Grundforløb Smed Lokal undervisningsplan Produktion og udvikling Grundforløb Smed 2.0 Praktiske oplysninger... 3 Støtte til eleverne:... 3 Erhvervs- og uddannelsesvejlederen:... 3 Lære og praktikpladskontor - LOP:... 3

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Udkast til. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen

Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen Karsten Holm Sørensen Side 1 epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter epuc.dk Fokus området Oversættelse fra bekendtgørelser til undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation LBK nr. 183 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK PROFIL FOR SKOLENS MEDARBEJDERE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE ODENSE-VEJLE INFORMATION OG VEJLEDNING LÆS MERE PÅ SDE.DK MÅL Syddansk Erhvervsskole vil være et kompetencecenter

Læs mere

Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen

Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen BEK nr 445 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.97T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 239 af

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for grundforløb.

Lokal undervisningsplan for grundforløb. Lokal undervisningsplan for grundforløb. 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt til at udbyde fællesindgangen Sundhed,

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Stenhugger Afstigningsmulighed som stenindustriarbejder Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere