Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene."

Transkript

1 Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens formål... 3 Skoleperiodens mål... 3 a.ii. Faglig kvalificering a.iii. Personlig udvikling a.iv. Studiemæssige kvalifikationer b. Afdelingens pædagogiske værdigrundlag b.i. Planlægningsprincipper for undervisningen: b.ii. Organisering af undervisningen b.iii. Kursusfag: b.iv. Forholdet mellem Kursusfag og Projekterne: b.v. Undervisningsdifferentiering: b.vi. Elevindflydelse: b.vii. Læringsaktiviteter set i forhold til elev indflydelse og elevens selvstændighed: b.viii. Læsegrupper / Lektiecafe b.ix. Afdelingens pædagogiske grundsyn: b.x. Styrings- og arbejdsform: b.xi. Menneskesyn: b.xii. Grundforløbet i praksis: b.xiii. Lærernes dynamiske, pædagogiske virke b.xiv. Udvikling af lærerrollen b.xv. Læringsaktiviter - modulisering b.xvi. Læringsmiljøet c. Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger c.i. Kompetencevurdering c.ii. Realkompetence c.iii. Niveauerne i realkompetencevurderingen: c.iv. Personlig uddannelsesplan c.v. Uddannelsesbog c.vi. Elevplan: Kontaktlærer c.vii. Erhvervs- og uddannelsesvejlederen: c.viii. Lære og praktikpladskontor - LOP: c.ix. Studieaktivitet d. Undervisning i grundforløbet e. Valg af undervisningsformer f. Grundforløbspakker g. Overgang til hovedforløb h. Skolepraktik i. Påbygning og Valgfri undervisning Lokal bedømmelsesplan a. Løbende bedømmelse LUP niveau 2 Side 1 af 49 CPH West

2 a.i. Elev-evaluering a.ii. Elevens selvevaluering b. Bedømmelse af faglige kompetencer c. Bedømmelse af personlige kompetencer d. Afsluttende bedømmelse d.i. Valgfrie studierettede fag e. Eksamen Elevens uddannelsesplan a. Elevplan Ordensregler Beviser m.v Overgangsordning LUP niveau 2 Side 2 af 49 CPH West

3 1. Praktiske oplysninger Afdelingens navn: Strøm, Styring og IT Afdelingen ligger på adressen Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj. Denne lokale undervisningsplan er en forlængelse af EUD-afdelingens overordnede lokale undervisningsplan udarbejdet efter Erhvervsuddannelsesloven (LBK nr 171 af 02/03/2011) og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr 1514 af 15/12/2010. Uddannelsesbekendtgørelsen for indgangen Strøm, Styring og IT Samt ændringer til denne bekendtgørelse. Der kan der hentes yderligere information på følgende link (udannelsesguiden). Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med de lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan. 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser a. Afdelingens overvejelser: a.i. Grundforløbets formål Skoleundervisningen omfatter praktisk og teoretisk helhedsorienteret undervisning med henblik på, at give eleverne de fornødne generelle og specielle kvalifikationer og kompetencer som har betydning for den fortsatte uddannelse indenfor uddannelserne i indgangen. I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: Faglig kvalificering. Personlig udvikling. Studiemæssige kvalifikationer. Elevernes forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Elevernes viden om og færdigheder i relevant teknologi. Elevernes forudsætninger for fortsat selvstændig videregående uddannelse. Elevernes personlige udvikling. Elevernes forståelse af samfundet og dets udvikling, herunder virksomhedernes og de ansattes rolle i en erhvervsmæssig og samfundsmæssige sammenhæng. LUP niveau 2 Side 3 af 49 CPH West

4 Formålet (fra Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser ): 1. Motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser. 2. Give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed. 3. Bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling. 4. Imødekommer arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke. 5. Give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet. 6. Give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse. LUP niveau 2 Side 4 af 49 CPH West

5 Uddannelser indenfor indgangen: Automatik og procesuddannelsen. Data og kommunikationsuddannelsen. Elektriker uddannelsen. Elektronik og svagstrømsuddannelsen. Frontline - PC supporter. Frontline - radio & TV supporter. Teater, udstilling og eventtekniker. Vi udbyder: Data og kommunikationsuddannelsen. Elektriker uddannelsen. Elektronik og svagstrømsuddannelsen. Frontline - PC supporter (grundforløbet er fælles med Data og kommunikationsuddannelsen ). Frontline - radio & TV supporter ( grundforløbet er fælles med Elektronik og svagstrømsuddannelsen ). De fælles kompetence mål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for indgangen Strøm Styring & IT, er at eleverne kan: 1) udvælge og anvende hensigtsmæssige materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser, 2) anvende den tekniske dokumentation, som er relevant for indgangens uddannelser i forbindelse med udførelse af jobområdernes arbejdsopgaver, 3) udføre sine arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, 4) udvise kendskab til servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at udføre en god kundeservice, såvel intern som eksternt, 5) udvise kendskab til egen rolle i virksomhedsorganisationer, som er relevante for indgangens uddannelser, herunder samarbejde med forskellige faggrupper, og til betydningen af at være fleksibel og udføre kvalitetssikring af eget arbejde i relation til indgangens uddannelser, 6) udføre struktureret fejlfinding på relevante kredsløb under vejledning og løse enkelte opgaver inden for vedligehold og betjening og 7) udvise kendskab til arbejdstilrettelæggelse og planlægning. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. 2) Informationsteknologi, niveau F. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 5 af 49 CPH West

6 Automatik og procesuddannelsen. Udbydes ikke på CPH WEST. Der henvises til anden skole. Hvis du ønsker denne uddannelse, kan du henvende dig til en af vores studievejledere: På tlf.: LUP niveau 2 Side 6 af 49 CPH West

7 Data og kommunikationsuddannelsen. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: 1. under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering, foretage opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modulniveau, og kan endvidere opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder, 2. under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering og med relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer, udføre fejlfinding på og fejlretning af computere til modulniveau, og kan endvidere udføre funktionstest ved hjælp af relevante testprogrammer og i henhold til relevant dokumentation, 3. installere, konfigurere og opgradere et klient operativsystem på en computer, og kan endvidere foretage fejlretning, samt installation og konfiguration af drivere til interne og eksterne enheder, 4. foretage individuel tilpasning af et klient operativsystem, og herunder administration af lokale brugergrupper og rettigheder, samt konfiguration af systemet i forhold til anvendelse i et Workgroup eller Domain netværk og i forhold til fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang, 5. foretage installation af kabler, stik, Switche, Routere, m.v. i et LAN (Local Area Network) netværk, herunder udføre fejlfinding og fejlretning på netværket i form af lokalisering og udskiftning af defekte stik, og kan i den forbindelse anvende sin viden om fejlfindingsmetoder, og om praktisk brug af værktøjer som multimeter og kabeltester, 6. under vejledning og ved hjælp af relevante værktøjer, udføre fejlsøgning og fejlretning på et LAN (Local Area Network) netværk, 7. under vejledning arbejde med implementering af sikkerhed i et typisk netværksmiljø dækkende share-, fil- og loginsikkerhed på en local computer og account-sikkerhed på et netværk, og foretage installation af antivirus programmel på computere, 8. fremstille små simple programmer under anvendelse af et programmeringssoftware, herunder anvende viden om programmeringssprog og elementær programopbygning og udvikling, 9. i forbindelse med arbejdsopgaver inden for data og kommunikationsområdet, anvende faglige og tekniske termer på både dansk og et relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk på niveau F og 10. i forbindelse med arbejdsopgaver inden for data og kommunikationsområdet, arbejde med it og it-værktøjer, svarende til grundfaget Informationsteknologi, niveau E. Grundforløbsprøven skal være bestået. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1. Fremmedsprog engelsk F-niveau (skal være bestået sammen med grundforløbsprøven). 2. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. 3. Informationsteknologi E vejledende 2 uger indgår delvis i faglig undervisning. 4. Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 7 af 49 CPH West

8 Elektriker. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: 1. udføre stærk- og svagstrømsinstallationer samt tele-datainstallationer i bygninger håndværksmæssigt korrekt under vejledning, herunder vælge og anvende el-materiel efter fabrikantens anvisninger, under hensyntagen til el-sikkerhed, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen, 2. udføre mindre automatiske anlæg under vejledning, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer, 3. anvende dokumentation til at udføre mindre relætekniske opgaver samt tegne simple kredsskemaer og el-diagrammer under hensyntagen til gældende love og regler, 4. udføre el-tekniske beregninger under vejledning, herunder anvende matematiske og el-tekniske grundbegreber til beregning af spænding, strøm og effekt, 5. foretage tilslutning til el-forsyningsnettet, på baggrund af kendskab til produktion, transmission og distribution af elektrisk energi samt forsyningsnettets opbygning, 6. foretage eftersyn og afprøvning før idriftsætning af el-installationen under vejledning, samt foretage målinger på installationer og kredsløb med forskellige former for belastninger, 7. anvende gældende love og regler, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen vedrørende lysinstallationer og installation af brugsgenstande i boliger, 8. anvende digitale og analoge kredsløb samt logiske komponenter under vejledning og 9. skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer, herunder chokstrømme og høje temperaturer For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over de i 4 nævnte fælleskompetencer, tillige have opnået beståkarakter i grundfaget Matematik, niveau F. Dette gælder dog ikke for specialet el-montør Grundforløbsprøven skal være bestået. Grundforløbsprøven skal være bestået. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. Informationsteknologi, niveau F (vejledende 2 uger indgår delvis i faglig undervisning). Beståkarakter i grundfaget Matematik, niveau F (minimum 2 ingen eksamen) Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 8 af 49 CPH West

9 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: 1. montere, lodde og kontrollere komponenter efter standarder, der anvendes i industrien, 2. udvise forståelse for betydningen af rigtig håndtering af komponenter, printkort og apparater på baggrund af viden om ESD, 3. redegøre for digitaltekniske grundbegreber, talsystemer og kredsløb samt kontrollere data på digitale kredsløb under anvendelse af måleinstrumenter, 4. udvise et grundlæggende kendskab til komponenter og målemetoder og på denne baggrund afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion, 5. betjene og anvende måleinstrumenter, herunder tonegenerator, multimeter, spændingsforsyning og oscilloscope, samt anvende PC-baserede testsystemer, 6. redegøre for og udføre enkle beregninger på grundlæggende elektroniske og elektriske kredsløb indenfor branchen, 7. udføre fejlfinding på modulniveau under anvendelse af blok- og detaljediagrammer, måleinstrumenter og relevant teknisk dokumentation på dansk og engelsk, 8. udvise en grundlæggende viden om netværk herunder viden om routere, -switche, -firewals og it-sikkerhed samt LAN (Local Area Netwok) og WAN (Wide Area Network) og 9. arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag LUP niveau 2 Side 9 af 49 CPH West

10 Frontline PC- supporter. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: opbygge og konfigurere computere på modulniveau i henhold til relevant produktdokumentation og opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af enheder og udføre arbejdet under hensyntagen til ESD (Electro Static Discharge), det vil sige korrekt håndtering af enheder og printkort, foretage fejlfinding og fejlretning på computere til modulniveau under anvendelse af måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer samt udføre funktionstest af computere ved hjælp af testprogrammer, foretage opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modulniveau, opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder, foretage fejlfinding og fejlretning af computere til modulniveau under anvendelse af relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer og udføre funktionstest af computere ved hjælp af relevante testprogrammer i forbindelse med PC- teknik i henhold til relevant dokumentation som produktmanual og under hensyntagen til ESD-korrekt håndtering, udføre installation og konfiguration af drivere til interne og eksterne enheder samt af bruger-/clientoperativsystemer på computere, herunder individuel tilpasning og administration af lokale brugergrupper og rettigheder, samt udføre konfiguration i forhold til anvendelse i et workgroup- eller Domain netværk og i forhold til fjernadgang, herunder Remote Access og Virtual Private Network (VPN), i forbindelse med bruger-/clientoperativsystemer, udføre installation af kabler, stik, switch, router m.v. i et Local Area Network (LAN) og foretage fejlfinding og fejlretning på et lokalt netværk på baggrund af viden om fejlfindingsmetoder og ved brug af værktøjer, herunder multimeter og kabeltester, samt lokalisere og udskifte defekte stik i forbindelse med datakommunikation, arbejde med fejlfindingen på og vedligeholdelsen af et Local Area Network (LAN) under vejledning og ved hjælp af relevante værktøjer, arbejde med implementering af sikkerhed i typisk anvendte netværksmiljøer indeholdende Shares-, fil- og loginsikkerhed på local computer/via netværk under vejledning, samt foretage installation af antivirus programmel på computere, anvende faglige og tekniske termer på både dansk og relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for data og kommunikation og fremstille små simple programmer under anvendelse af et programmeringssoftware på baggrund af viden om programmeringssprog og elementær programopbygning og -udvikling Grundforløbsprøven skal være bestået. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag Der er ingen skolepraktik på denne uddannelse. LUP niveau 2 Side 10 af 49 CPH West

11 Frontline radio- tv-supporter. De særlige kompetence mål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er at eleverne kan: montere, lodde og kontrollere komponenter efter standarder, der anvendes i industrien, forstå betydningen af rigtig håndtering af komponenter, printkort og apparater på baggrund af viden om ESD, redegøre for digitaltekniske grundbegreber, talsystemer og kredsløb samt kontrollere data på digitale kredsløb under anvendelse af måleinstrumenter, udvise et grundlæggende kendskab til komponenter og målemetoder og på denne baggrund afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion, betjene og anvende måleinstrumenter, herunder tonegenerator, multimeter, spændingsforsyning og oscilloscope, samt anvende PC-baserede testsystemer, redegøre for og udføre enkle beregninger på grundlæggende elektroniske og elektriske kredsløb inden for branchen, udføre fejlfinding på modulniveau under anvendelse af blok- og detaljediagrammer, måleinstrumenter og relevant teknisk dokumentation på dansk og engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, udvise en grundlæggende viden om netværk herunder viden om routere, - switche, -firewalls og it-sikkerhed samt LAN (Local Area Network) og WAN (Wide Area Network) og arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F Eleverne skal tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Grundforløbsprøven skal være bestået. 12. Se beskrivelse af grundfagene i bekendtgørelsen om grundfag Der er ingen skolepraktik på denne uddannelse. LUP niveau 2 Side 11 af 49 CPH West

12 Teater-, udstillings- og eventtekniker. Udbydes ikke på CPH WEST, der henvises til anden skole. Hvis du ønsker denne uddannelse kan du henvende dig til en af vores studievejledere. Tlf.: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen (dvs. at du skal have en praktikaftale før du påbegynder uddannelsen). Der er ingen skolepraktik på uddannelsen. LUP niveau 2 Side 12 af 49 CPH West

13 Afsluttende bedømmelse - gældende for niveau F Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget. a.ii. Faglig kvalificering Eleven undervises i de håndværksmæssige, tekniske og teoretiske kundskaber og færdigheder inden for de repræsenterede fag og uddannelser. a.iii. Personlig udvikling I undervisningsforløbet arbejdes der især med: Motivationskvalifikationer, herunder medansvar for egen læring. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers virksomhed. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med fremstilling af produkter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning med vægt på deltager aktivitet og deltagerstyring. Valgkvalifikationer, hvor eleven trænes i at sætte personlige og faglige mål, evaluere disse og handle på baggrund heraf. a.iv. Studiemæssige kvalifikationer Med udgangspunkt i elevens behov og ønsker tilbydes eleven at gennemføre kompetencegivende eksamen i et eller flere fag, der kan have betydning for elevens videre uddannelse. LUP niveau 2 Side 13 af 49 CPH West

14 b. Afdelingens pædagogiske værdigrundlag. Undervisningen er opdelt i moduler, som gennemføres i kursusforløb og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Projekterne organiseres inden for den enkelte uddannelses kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres i projekterne. b.i. Planlægningsprincipper for undervisningen: Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere. Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de forefindes i branchen virkelighed. LUP niveau 2 Side 14 af 49 CPH West

15 b.ii. Organisering af undervisningen. Undervisningen udøves under følgende former: Projektorganiseret undervisning Afdelingen prioriterer den projektorganiserede undervisning høj. Minimum ca. 50 % projektorganiseret undervisning pr. modul og 50 % kursusbaseret undervisning. Lærerteamet planlægger og gennemfører undervisningen i projekter, hvilket indebærer et tværfagligt samarbejde mellem fagene og en sammenhæng mellem teori og praksis i de enkelte læringsaktiviteter. Kursusfagene planlægges og gennemføres af den eller de lærere, der har den faglige kompetence. Kursusfagene skal virke understøttende på de enkelte projekter; dvs. at kursets indhold skal tage sit udgangspunkt i projektets helhed. Projektundervisningens pædagogiske formål: Elevernes opmærksomhed og engagement fastholdes igennem projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs verden, hans forudsætninger, behov og ønsker. Elevernes motivation, engagement, interesser, aktiviteter, deltagelse og medbestemmelse sættes i centrum for undervisningen. Eleverne lærer at arbejde bevidst med planlægning, arbejdstilrettelæggelse samt refleksion over egne læreprocesser. Eleverne lærer at tage medansvar for valg, gennemførelse og evaluering af projekter. Eleven lærer at vælge, forberede og styre sin egen uddannelsesfremtid. I projektarbejdet stræbes mod hele arbejdsprocesser: Beslutte Planlægge Udføre Evaluere I de første projekter arbejder eleverne udelukkende med planlægning og udførelse, og senere i højere og højere grad både med beslutninger, planlægning, udførelse og evaluering. Lærerens opgave er at påtage sig den nødvendige rolle i forhold til den enkelte elev og gruppes behov. Nogle elever er fra starten relativt selvhjulpne, andre er det slet ikke. Derfor må læreren differentiere sin indsats og påtage sig de forskellige roller i projektarbejdet som passer til den enkelte elev/gruppe og hele tiden forsøge at finde den rigtige balance mellem de forskellige roller. Der vil ofte være et stort behov for, at læreren er mere synlig og udfarende som faglig igangsætter, og vejledende, idet eleverne er i den indledende del af deres uddannelse. b.iii. Kursusfag: Kursusfag tager sit udgangspunkt i et grundfag eller et områdefag. Se den specifikke undervisningsplan. b.iv. Forholdet mellem Kursusfag og Projekterne: I kursusfaget kan eleverne opnå de kvalifikationer som de skal anvende i projekterne for at opnå de krævede kompetencer. Den løbende og afsluttende evaluering/bedømmelse baserer sig udelukkende på de opnåede kompetencer i den projektorganiserede undervisning. LUP niveau 2 Side 15 af 49 CPH West

16 b.v. Undervisningsdifferentiering: Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden for grundforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. b.vi. Elevindflydelse: Lærerne i indgangen søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærerstyrende opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsform. b.vii. Læringsaktiviteter set i forhold til elev indflydelse og elevens selvstændighed: En grafisk fremstilling af de forskellige læringsaktivitetsudbuds forhold til graden af indflydelse og forventede selvstændighed. LUP niveau 2 Side 16 af 49 CPH West

17 LUP niveau 2 Side 17 af 49 CPH West

18 b.viii. Læsegrupper / Lektiecafe. Alle eleverne kan indgå i en læsegruppe/lektiecafe. Eleverne sammensætter selv deres læsegruppe og beslutter selv antallet af elever i deres læsegruppe. Eleverne skal overfor deres kontaktlærer dokumentere, hvilken læsegruppe/lektiecafe de indgår i. Læsegrupperne/lektiecafe skal mødes mindst en gang om ugen. Formålet med læsegrupperne/lektiecafe: Eleverne udveksler erfaringer fra undervisningen, besøg o.a. Eleverne støtter hinanden i projektopgaverne. Eleverne giver hinanden løbende feed back på de opgaver der arbejdes med. Eleverne kan bruge hinanden som inspiration ved løsning af opgaver. Eleverne skal bruge hinanden, når de skal på ture og ved besøg "ud af huset" Læsegrupperne/lektiecafeen er derudover indført med det formål at erstatte det sociale tomrum afskaffelsen af klassen medførte og herved minimere frafald. Formålet med læsegrupperne/lektiecafeen er medtaget i elevernes uddannelsesbog. b.ix. Afdelingens pædagogiske grundsyn: Afdelingens pædagogiske grundsyn bygger på to klassiske pædagogiske retninger, nemlig den Pædagogiske Humanisme og den Pædagogiske Realisme. Den Pædagogiske Humanisme tager sit udgangspunkt i elevens behov og interesser og Den Pædagogiske Realisme tager udgangspunkt i samfundet og i selve stoffet. Nødvendigheden af en sammenkædning af disse to pædagogiske retninger, er afstedkommet af de krav, der stilles fra politisk side og fra erhvervslivet. Fra politisk side opleves en fokusering på elevens selvrealisering = humanisme og fra erhvervslivets side opleves en fokusering på elevens faglige kunnen = realisme. Skolens nuværende pædagogiske værdigrundlag bygger på en overbevisning om at de tilsyneladende modstridende krav og forventninger kan forenes i en selvstændig pædagogisk retning, idet samfundets udvikling i høj grad peger hen imod en sammenkædning af individuelle behov og samfundsmæssige krav. Ungdomsgenerationen søger uddannelsestilbud, med det primære fokus, at få dækket individuelle behov. Reformen tager sigte på, at dette i større udstrækning bliver muligt at realisere for den enkelte, men søger samtidig via uddannelsernes fag -sammensætning og lovgrundlaget for erhvervsuddannelserne at sikre den almene dimension. Den hurtige teknologiske udvikling betyder endvidere, at det kan være svært at definere, hvilke konkrete faglige færdigheder, der uddannelsesmæssigt skal satses på. Dette medfører, at såkaldt bløde kvalifikationer, såsom omstillingsevne, fleksibilitet og samarbejdsevne, har opnået en status på linje med de såkaldt hårde kvalifikationer. En modsætning mellem den humanistiske og den realistiske anskuelsesmåde er selve stofvalget. Den humanistiske retning tager sit udgangspunkt i elevens behov og i elevens potentialer og den realistiske retning i ydre kvalifikationskrav. Igen bygger grundforløbets pædagogiske værdigrundlag på, at den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling indikerer en større dialektik imellem indre og ydre krav. LUP niveau 2 Side 18 af 49 CPH West

19 Skolens pædagogiske grundsyn bygger ikke udelukkende på disse 2 pædagogiske retninger, men deler også visse grundholdninger i den Kritiske Pædagogiske teori. Det gælder især undervisningsprincippet om induktiv undervisning, fra lærer til deltagerstyret undervisning, lærerrollen defineret som både mod- og medspiller og arbejdsformen som gruppe- og projektorienteret. I forhold til den Humanistiske Pædagogik er der ingen modsætninger i disse tre grundholdninger. Som styringsform er elevens behov sammenfaldende med en deltagerstyret undervisningsform og lærerrollen som coach udvides med funktionen som mod- og medspiller på elevens egne læringsprocesser. Skematisk fremstilling af de dele af de tre pædagogiske retninger som skolen bygger sit pædagogiske værdigrundlag på: Pædagogisk teori Pædagogisk realisme Pæd. humanisme Udgangspunkt Samfund - Stoffet Elev behov - interesser Mål Selvrealisering Kritisk pæd.. Teori Stofvalg Ydre kvalifikationskrav Elev behov - potentiale Uv. Princip Induktiv Induktiv Styring Elevens behov Deltagerstyret Lærerrolle Coacher, vejleder Mod- og medspiller Elevrolle Arbejdsform Aktiv - medansvar Individualiseret b.x. Styrings- og arbejdsform: Skolen fastholder, at eleverne har medansvar for egen læring. Det vil sige at gøre eleverne til medarbejdere på egne lærerprocesser. Dette sker ud fra det synspunkt at al undervisning og læring handler om, at det er den der udfører arbejdet, der lærer noget. Dette flytter undervisningen fra det deduktive til det induktive og ændrer lærerrollen fra tankpasseren til blandingsformen mellem coacheren og enzymet (mod- og medspiller). Denne elevrolle er eleverne som regel ikke vant til fra tidligere undervisningssammenhænge og den skal derfor tilegnes både holdningsmæssigt og fagligt. Denne lærings- og arbejdsform stiller krav til en demokratisk skolekultur og til læreren, der møder større krav til både forberedelse, faglig kunnen og viden, samt forståelse for branchens og samfundets teknologiske udvikling og den stiller krav til skolens fysiske rammer. LUP niveau 2 Side 19 af 49 CPH West

20 Undervisningen organiseres i helheder, der er synlige for deltagerne og kan danne grundlag for længerevarende strukturerede undervisningsforløb. Helheden i undervisningen anskues ud fra en samfundsrelevans, en personlig relevans og en faglig relevans. Udvikling af helhedsorienterede forløb kræver et tæt samarbejde lærerne imellem. Dette sker i faglige teams, der dækker hele Skolen. Helheden kan anskueliggøres i projektorienterede forløb, fagligt integrerede forløb og ved mindre gruppearbejder. Det tilstræbes at de projektorienterede forløb har en logisk progression hele perioden igennem; startende med mindre og overskuelige projektforløb, der fokuserer på samarbejde og planlægning og på en afdækning af den enkelte elevs potentialer. Afslutningsvis gennemføres projekter, der giver eleverne mulighed for at vise hele spektret af sin faglige og kreative kunnen. For at understøtte disse forløb på det faglige område, afvikles kursusforløb indenfor specifikke områder. b.xi. Menneskesyn: Det brede mål for undervisningen er det selvaktualiserende menneske. Med dette forstås et menneske, der er motiveret af en indre drivkraft, der bidrager til opretholdelsen og udviklingen af selvet, dvs. et menneske der søger en positiv selvopfattelse, har tillid til sig selv og et menneske der accepterer andre mennesker. Den positive selvopfattelse skal ses fuldstændig afhængig af andres gode vilje og samarbejde. Et selvaktualiserende menneske kan beskrives som spontant, skabende og vil være i stand til at tage chancer, eksperimentere og udforske, det vil acceptere sig selv, stole på egne følelser, tro og holdninger og kan derfor forholde sig til andre mennesker på en ansvarlig måde. Denne grundlæggende tendens eller drivkraft skal føre til vækst og modenhed, uafhængighed og selvstændighed og til selv-ansvarlighed. For at opnå et sådan mål er det vigtigt at følgende findes i undervisningen og i skolens daglige liv: empati, respekt og ægthed. Ved empati forstås evnen til at sætte sig i et andet menneskes sted, sådan at man ser verden som det andet menneske gør. Ved respekt menes en dyb respekt for andre mennesker uden vurdering eller fordømmelse, kritik eller latterliggørelse. Respekten skal også ses som en omsorg og interesse for det andet menneskes udvikling og vækst. Ved ægthed menes, at undervisningen skal være præget af en åben, ærlig og oprigtig tone. b.xii. Grundforløbet i praksis: Datateknikeruddannelsen / IT- supporteruddannelsen samt Frontline PC- supporteruddannelsen. Grundforløbet er fælles for alle uddannelserne. Der er følgende uddannelsesmuligheder, inkl. grundforløbet: Data & kommunikationsuddannelsen. IT supporter Frontline PC supporter Teleinstallationstekniker Mellem 2½ til 5 år. 2½ år. 2½ år. 3 år. LUP niveau 2 Side 20 af 49 CPH West

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere