Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper"

Transkript

1 Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper 2008

2 Indhold Uddannelsens formål...3 Pædagogik...4 Opbygning af undervisningsplan...6 Anlæg og pleje af udendørsarealer...7 Brug og vedligeholdelse af almindeligt forekommende gartnerimaskiner...8 Bygningsvedligeholdelse...9 Brug og vedligeholdelse af almindeligt forekommende håndværktøj Service og Rengøring Køkken IT i hverdagen IT undervisning/overbygning Boundervisning og kontaktlærersamarbejde Arbejdspladskendskab Arbejdsmiljø/Ergonomi IT-hjælpeværktøjer Interne kurser Grundlæggende værkstedslære og grundlæggende el-lære Grundlæggende IT og Udvidet IT 1 og Beskæring Mindre gartnerimaskiner Motorsav Kørekort Praktik - intern og ekstern Intern praktik - Grøn Servicemedhjælper Intern praktik - Grøn Pedelservice Evaluering Fritid Ekskursioner - rejser Bilag Bilag evaluering - de bløde værdier Bilag - evaluering - køkken Timefordeling Undervisningssplan side 2

3 Uddannelsens formål et med Grøn Servicemedhjælper Uddannelse er at give et helhedsorienteret tilbud der stiler imod: at den enkelte elev, under uddannelsen, får udviklet sine potentialer - fagligt, personligt og socialt - hen imod størst mulig selvhjulpethed i voksenlivet i forhold til arbejde, bolig og fritid. at den enkelte elev gennem undervisningen tilskyndes til at bruge IT som kompenserende hjælpemiddel. at den enkelte elev om muligt erhverver sig et kørekort til traktor eller personbil at der efter endt uddannelse etableres job, ordinært eller støttet at der efter endt uddannelse etableres en bolig, evt. med den nød-vendige bostøtte. Undervisningsplan side 3

4 Pædagogik Havredal gl. Skoles arbejde er baseret på en anerkendende, ressourceorienteret og ligeværdig pædagogik. Metoderne er dels mesterlæren, hvor eleverne, i praktiske værksteder, arbejder konkret og projektorienteret sammen med en faglærer (mesteren), dels situeret læring, hvor teoretiske emner tages op i netop den situation/sammenhæng, hvor den er relevant, giver mening og derfor også bedre forstås. Ung til ung - læring. Vi arbejder bevidst med de unge som gode rollemodeller for hinanden både indenfor det faglige, det sociale og det personlige. Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer, der er elevens sparringspartner i forhold til: handleplaner, evalueringer, trivsel, økonomi, fritid, personlige anliggender + praktikevaluering. Skolen arbejder pt. med følgende konkrete værdier i forholdet imellem medarbejderne og de unge: Værdier Elev/medarbejder Respekt: Respekt Den voksne som forbillede God atmosfære - vi undlader nedladende tone - vi taler ikke om eleven i eget eller andres påhør - vi er forsigtige med ironi - vi fremhæver positive træk og styrkesider - vi giver opgaver som eleverne magter - vi inddrager de unge i processen - vi giver lov til fejltagelser - vi giver tid og rammer for nærvær Undervisningsplan side 4

5 Pædagogik - fortsat Den voksne som forbillede: - Den voksne skal udvise God atmosfære glæde engagement lyst ansvarlighed respekt - vi vil fremme en fælles bevidsthed om normer og regler, så vores mål og forventninger er tydelige - vi vil passe på som voksne at holde aftaler at benytte respektfuld sprogbrug vise omsorg for hinanden Præget af - glæde - engagement - tid - åbenhed - tillid - respekt Derfor vil vi: - give ros/anerkendelse - møde glad på arbejde - være nærværende/vise interesse - give rum og tid - se de unge i øjnene og lytte - arbejde sammen med de unge - bruge fysisk berøring/kontakt når det er relevant - give noget af sig selv, fortælle om os selv - oplevelser, historier. - Finde på overraskelser i hverdagen (en kage, en udflugt, et skægt indslag) - prioritere gode fysiske rammer (ild i brændeovnen, servietter, lys, hygge) - tale pænt til hinanden Undervisningsplan side 5

6 Opbygning af undervisningsplan Uddannelsen er opbygget således, at der er tre niveauer indenfor hvert fag. Eleven er orienteret om: Det er øverste niveau - ofte med abstrakte emner. Nogle elever vil aldrig kunne magte at have det overblik, der kræves for at kunne forholde sig til emnerne. Andre har et større abstraktionsniveau og kan forholde sig til emnerne i større eller mindre grad. Fælles er, at det er emner, der er berørt i undervisningen. Eleven skal have kendskab til: Punkter, der står her, vil være tilgængelige for de fleste elever. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og der tages igennem hele uddannelsen hensyn til den enkeltes formåen. For nogle vil det således være absolut opnåeligt at have mere end et kendskab til punkterne, mens det for andre slet ikke er indenfor rækkevidde. Det gælder dog for alle, at man i værkstederne har behandlet emnerne. Eleven kan: Der er i hvert fag ting, som vi klart forventer, at alle elever ved deres uddannelses afslutning har været igennem og kan i det omfang deres handicap tillader det. Læses denne vej! Det vil således være helt individuelt fra elev til elev, hvor langt de når i dybden i de forskellige fag. Undervisningsplan side 6

7 Anlæg og pleje af udendørsarealer Det overordnede formål med anlæg og pleje af udendørsarealer er, at eleven gennem sin uddannelse har lært at indgå i et team, der tager sig af haveanlæg og vedligehold. Det forventes, at eleven ved mindre opgaver kan arbejde selvstændigt. Eleven er orienteret om Plantesamfund og havetyper Grundlæggende opbygning af befæstede arealer Enkelte plejeniveauer Botanisk systematik Eleven skal have kendskab til Vækstforhold og anvendelsesområder for almindeligt forekommende træer, buske og planter Håndtering af bar-rodsplanter Ikke kemisk renholdelse kontra kemisk renholdelse Jordbearbejdning, såning Bekæmpelse af skadedyr Anvendelse af dækmaterialer Næringsstofbalancer og gødningsmuligheder Frugt og grøntsager i haven såning, vækst, høst og opbevaring Pasning af væksthus Eleven kan Kende almindeligt forekommende træer, buske og planter Plante alt fra løg, udplantningsplanter til træer og buske Vedligeholde befæstede arealer Udføre ukrudtsbekæmpelse - manuelt, mekanisk og maskinelt Grundlæggende beskæring Slå græs, buskrydde og skære kanter Håndterehåndredskaber Så, plante og prikle Undervisningssplan side 7

8 Brug og vedligeholdelse af almindeligt forekommende gartnerimaskiner At lære eleven at begå sig fornuftigt med de mest almindelige gartnerimaskiner Eleven er orienteret om Relevante maskintyper Smøremidler Eleven skal have kendskab til Anvendelsesområder for forskellige maskiner Arbejdsmetoder Fejlfinding af simple defekter Hvordan man foretager mindre reparationer Eleven kan Bruge maskiner som buskrydder, plæneklipper, fræser, motorsav og hækklipper sikkerhedsmæssigt forsvarligt Klargøre maskiner Vedligeholde maskiner m. benzin og olie Bruge forskellige typer brændstof korrekt Høre og reagere, når der er fejl og defekter Undervisningsplan side 8

9 Bygningsvedligeholdelse At give eleven alment kendskab og grundlæggende færdigheder indenfor servicemedarbejderens arbejde i forbindelse med bygningsvedligeholdelse Eleven er orienteret om Grundlæggende arbejdsmetoder og materialevalg inden for: Murer- og betonarbejde, el, snedker- og tømrerarbejde, VVS og malerarbejde Eleven skal have kendskab til Snedker- og tømrerarbejde: Materialevalg Reparation af træværk Justering og reparation af vinduer Reparation og udskiftning af låse Malerarbejde: Eleven kan Snedkerarbejde: Malerarbejde: Diverse malingstyper,- fordele og ulemper Miljø/ikke miljøvenlig maling Udvendig/indvendig maling Spartle Servicere vinduer, døre, håndtag og låse Foretage mindre reparationer på inventar og træværk Opsætte mindre inventar Selvstændigt udføre vedligeholdelse ud- og indvendigt Orden og rengøring: Holde orden på værkstedet Holde orden på arbejdspladsen Undervisningsplan side 9

10 Brug og vedligeholdelse af almindeligt håndværktøj At give eleven kendskab til almindeligt håndværktøj samt bruge det forsvarligt Eleven er orienteret om Håndværktøj El-værktøj Måleinstrumenter, måleudstyr Bore-, skære og slibemaskiner Trykluftudstyr Eleven skal have kendskab til Anvendelsesområder for de forskellige typer af værktøj/maskiner Arbejdsmetoder Loven om elværktøj Eleven kan Klargøre værktøjer/maskiner Bruge de enkelte værktøjer/maskiner sikkerhedsmæssigt forsvarligt Vedligeholde værktøjer/maskiner Undervisningsplan side 10

11 Service og Rengøring Forståelse for rengøringens nødvendighed af hensyn til hygiejne, materialernes holdbarhed og almen sundhed. Træning i praktiske færdigheder indenfor faget. Eleven er orienteret om Rengøringsmidlernes indhold og virkning Rengøringsmidlernes mærkning Bakterier og bakteriers vækstvilkår Eleven skal have kendskab til Forskellige rengøringsmidler og brugen heraf Dosering af rengøringsmidler Brug af rengøringsklude og andre rengøringsremedier Eleven kan Vurdere hvornår der trænger til rengøring Arbejde systematisk med en hensigtsmæssig arbejdsrækkefølge i rengøringen Rydde op Pudse vinduer og spejle Tørre støv af Støvsuge Vaske gulv Rengøre badeværelset Undervisningesplan side 11

12 Køkken At eleven lærer grundregler, metodik og varekendskab, så de med viden, ansvarlighed og glæde tør at gå i gang i eget køkken. De skal blive bevidste om madens vigtighed for sjæl og krop. Eleven er orienteret om Ernæring Kroppens anatomi Sundhedslære/motion Varekendskab Eleven skal have kendskab til Vigtigheden af sund og varieret kost Sunde madvarer kontra usunde Indkøb + økonomi Køkkenredskaber og deres brug Brugen af opskrifter Kolde anretninger/arrangementer Eleven kan De vigtigste grundprincipper i: Håndtering af kød Håndtering af grøntsager Bagning Almen køkkenmetodik Grundreglerne for fødevarehygiejne: Forsvarlig tilberedning Opbevaring Opvarmning mm. Personlig hygiejne Grundprincipper i rengøring: Opvask Almen rengøring Undervisningsplan side 12

13 IT i hverdagen Eleven skal lære at implementere IT/telekommunikation som et naturligt kompenserende hjælpemiddel f.eks. ved at bruge oplæsningsprogrammer og stavestøtte Eleven er orienteret om Antivirusprogrammer, firewall og passwords Eleven skal have kendskab til Hvordan IT kan give mange muligheder Hvordan PDA en/smartphones kan bruges i hverdagen f.eks. ved indkøb, som navigationsredskab, diktafon m.v. Eleven skal have kendskab til kalenderprogram og opgaveplanlægning på computer/ PDA/SmartPhones. Almindelig god tone i forhold til brug af IT Eleven kan Bruge specialundervisningsprogrammer som støtte i hverdagen Bruge IT/telekommunikation som et naturligt kompenserende hjælpemiddel f.eks. oplæsningsprogrammer og stavestøtte Sende og modtage mails bl.a. voic (mail med lyd) Finde oplysninger via internettet som f.eks. rejseplanlægning m.v. Bruge skolens portaler f.eks. Radio Havredal og IKT-portalen Bruge de mest almindelige programmer f.eks. tekstbehandling Bruge digitalt kamera og lægge billederne på computeren Undervisningsplan side 13

14 IT undervisning/overbygning Undervisningen er individuel og afhænger af behov. At oplære elever med særlige behov for kompenserende hjælpemidler, så de kan arbejde sikkert og selvstændigt At oplære elever med særlig flair for IT, så de er i stand til at lære fra sig eller lave forskellige større projekter. Eleven er orienteret om Hvilke programmer, der ligger i Microsoft Office-pakken, og hvad de kan bruges til Eleven skal have kendskab til Hvordan IT kan give mange muligheder som værktøj i hverdagen Hvilke muligheder der er for antivirus og firewall og hvordan det installeres Hvordan man kan lave præsentationer v.h.a. PowerPoint Hvordan man opretter forskellige former for hotmails, og hvornår man kan bruge dem. Hvordan man kan oprette og bruge kontaktpersoner i Outlook Eleven kan Bruge PC/PDA en/smartphones i hverdagen f.eks. ved indkøb, som navigationsredskab, diktafon m.v. Bruge kalenderprogram og opgaveplanlægning på computer/pda/ SmartPhones Bruge almindelig god tone i forhold til brug af IT Grundlæggende billedbehandling bl.a. komprimere billeder, fjerne røde øjne, rette billeder op m.v. Håndtere filer eksempelvis lave mapper, gemme, flytte og kopiere filer og lagre på forskellige medier. Bruge mere end de mest elementære funktioner i Word. Bruge Excel til at lave simple budgetter o.lign. Undervisningsplan side 14

15 Boundervisning og kontaktlærersamarbejde Eleven skal lære at blive så selvhjulpen som muligt indenfor det personlige spekter: Fornuftig fritid, hygiejne, økonomi, kost, orden og organisering generelt. Eleven er orienteret om: Lokalsamfundet Samfundsforhold Privatøkonomi Hygiejne Eleven skal have kendskab til og trænes i: Hvorledes man indgår i sociale sammenhænge i fritiden Hvordan man finder og arbejder med sine personlige potentialer Hvordan man planlægger sin fritid Hvordan man indretter sig og bor Hvordan man formulerer sig skriftligt Hvordan man styrer sin privatøkonomi Tilberede egne måltider i passende mængde Eleven kan: Holde orden på sit værelse Holde orden på sit tøj og sin tøj vask Tage ansvar for sin personlige hygiejne Forholde sig til den personlige økonomi evt. med støtte Bruge hensigtsmæssige kontaktformer Undervisningsplan side 15

16 Arbejdspladskendskab Eleven skal lære at begå sig på forskellige arbejdspladser Eleven er orienteret om Danske samfundsforhold Opbygningen af arbejdsmarkedet Eleven skal have kendskab til Hvorledes man indgår i sociale sammenhænge på arbejdspladsen (være aktiv, positiv) Hvordan man kommunikerer Hvordan man formulerer sig skriftligt Eleven kan Indgå i et arbejdsfællesskab Møde til aftalt tid Møde velsoigneret i passende arbejdstøj Udvise stabilitet/ansvarlighed i forhold til sit arbejde Deltage i intern kommunikation og om nødvendigt bruge kompenserende hjælpemidler Undervisningsplan side 16

17 Arbejdsmiljø/Ergonomi At eleven lærer at beskytte og skåne sig selv, både fysisk og psykisk. Eleven skal være bevidst om, at lovgivningen giver ham/ hende visse rettigheder og stiller krav, som en arbejdsgiver er ansvarlig for og skal efterleve. Eleven er orienteret om Kroppens opbygning Arbejdsmiljøloven Miljøfarligt affald Eleven skal have kendskab til Korrekt arbejdsteknik Førstehjælp Praktisk anvendelse af miljøkoder Eleven kan Bruge personlige værnemidler Udføre affaldssortering fra værksted og husholdning Bruge korrekt løfte og bæreteknik Begå sig hensigtsmæssigt på en arbejdsplads Undervisningsplan side 17

18 IT-hjælpeværktøjer På Havredal gl. Skole bruger vi pr. december 2007 følgende hjælpeværktøjer: Generelt på PC en: Funktion Oplæsning Skærmoplæsning Ordforslag til skrivning i fx. Word Til oplæsning på fremmede maskiner Mail: Funktion Lyd-mail Program CD-Ord fra Mikroværkstedet CD-Ord fra Mikroværkstedet CD-Ord fra Mikroværkstedet Adgangforalle Program Scanning: Funktion Program/Hardware Hurtig oplæsning af korte tekster C-pen fra Mikroværkstedet Konvertering af scannede elementer til Scansoft paperport 9,0 oplæsning PDA: Funktion Kalender Alarm hjælp til faste rutiner Vejledninger til udførelse af forskellige funtioner fx. udskiftning af thermorude Brug af diktafon til hukommelsesstøtte Mobiltelefon: Funktion Oplæsning og skrivning af SMS er Kalender Kontaktpersoner IT-portaler: Funktion Forskellige vejledninger lavet som huskesedler til de unge på skolen. Vejledninger: Funktion Vi laver levende vejledninger i brug af forskellige funktioner i diverse edbprogrammer og portaler, så de unge kan se og høre, hvordan tingene virker. Program Outlook Outlook Fra skolens Læringsbank Program Gratis program til downloadning fx. til nokiatelefon på: support/software/pcsuite.php Telefonens kalendersystem Telefonens funktion Program VP-klubberne på Radio Havredal og IKT-portalens Læringsbank Program Adobe Captivate Undervisningsplan side 18

19 Interne kurser Værkstedskurser: At sikre at alle elever intensivt har været igennem udvalgte opgaver og fået specifik viden, som de kan få brug for i et kommende arbejdsliv. Det drejer sig om nedenstående kurser: Grundlæggende værkstedslære 2 ugers varighed Her gennemgås de mest almindelige værktøjer og der udføres simple metal, træ, mure og VVS opgaver Grundlæggende el lære 1 uges varighed El loven gennemgås, eleven samler ledninger og prøver at lave mindre reparationer Grundlæggende IT 2 ugers varighed Eleven lærer at bruge den udleverede computer oplæsningsprogrammer, voic , fil håndtering, , internet etc. Udvidet IT - 2 x 1 uges varighed Eleven får et udvidet kendskab til filhåndtering. Derudover gennemgås de forskellige programmer i Microsoft Office-pakken og eleverne får kursus i h.h.v. Word, Excel og PowerPoint, ligesom vi arbejder med kontaktpersoner, kalender og opgavestyring i Outlook. Forløbet indeholder også et grundlæggende kursus i billedbehandling. Beskæring 2 x 1 uges varighed Teoretisk som praktisk undervisning i beskæring Mindre gartnerimaskiner vedligehold og mindre reparationer - 2 ugers varighed Teoretisk som praktisk undervisning Motorsav - 2 ugers varighed Teoretisk som praktisk undervisning med hovedvægten lagt på sikkerhed omkring arbejdet med motorsav Dansk og regning: At eleven får mulighed for frivilligt at vedligeholde og opkvalificere faglige færdigheder i dansk og regning. At eleven igennem den frivillige faglige undervisning får trænet og forbedret brugen af kompenserende hjælpemidler. Undervisningssplan side 19

20 Interne kurser At sikre at eleven intensivt har været igennem udvalgte opgaver og fået specifik viden, som de kan få brug for i et kommende arbejdsliv. Grundlæggende værkstedslære Varighed 2 uger Indhold Her gennemgås de mest almindelige værktøjer og der udføres mindre reparationer. Murerarbejde: VVS: Opmåling af materialer Mørtel og betonblandinger Spartelmaterialer Reparation af murværk, gulve Murermaterialer Brug og bearbejdning af fugemasse/spartelmasse Vandsystemers opbygning, stophaner m.m. Reparation og vedligeholdelse af toiletter Reparation af vandhaner og blandingsbatterier Holde tilsyn med varmesystemer Grundlæggende el-lære Varighed 1 uge Indhold Her gennemgås el-loven, eleven samler ledninger og prøver at lave mindre reparationer. Teori: Loven omkring elarbejde Praksis: Lave forlængerledninger Tilslutning af HFI anlæg Skifte sikringer Skifte pærer og lysstofrør Undervisningsplan side 20

21 Interne kurser - fortsat I forbindelse med uddannelsesstart får eleven udleveret en computer, og får samtidig et grundlæggende kursus i brug af maskinen samt de regler, som skolen har for brugen af maskinen. Grundlæggende IT Varighed 2 uger Indhold Grundlæggende funktioner i Windows Filhåndtering Hjælpeprogrammer bl.a. oplæsningsprogrammer og ordstøtte Mail - herunder voic Internet Skolens forskellige portaler Grundlæggende tekstbehandling Grundlæggende viden om digitale billeder Grundlæggende billedbehandling Udvidet IT 1 og 2 Varighed 2 x 1 uge Indhold Udvidet filhåndtering Gennemgang af Microsoft Office-pakken - herunder udvidet kursus i Word - grundlæggende kursus i Excel - præsentation af PowerPoint Antivirusprogrammer: - hvad findes der - hvordan virker de Outlook: - kontaktpersoner, kalender og opgavestyring Billedbehandling: - forskellige redigeringsfunktioner Undervisningsplan side 21

22 Interne kurser - fortsat At sikre at eleven intensivt har været igennem udvalgte opgaver og fået specifik viden, som de kan få brug for i et kommende arbejdsliv. Beskæring Varighed 2 x 1 uge Indhold Teoretisk som praktisk undervisning. Her gennemgås forskellige beskæringsteknikker og -opgaver. Beskæring af: - frugttræer - frugtbuske - prydbuske - stedsegrønne buske - stedsegrøn bunddække - træer - drivhusplanter fx tomater, agurker, kiwi og vin - slyngplanter - roser - stauder Styning af større træer Håndtering og slibning af beskæringsværktøj Undervisningsplan side 22

23 Interne kurser - fortsat Mindre gartnerimaskiner - vedligehold og mindre reparationer Varighed 2 uger Indhold Teoretisk som praktisk undervisning. Teori: Praksis: Personlig sikkerhed ved brug og reparation af maskinerne Hydraulik 2- og 4-taktsmotorers opbygning og vedligeholdelse Gennemgang af sikkerhed og brug af - Pladevibrator - Fræsere - Pælebor - Græsklippere - Buskrydder - Højtryksrensere - Vinkelsliber - Kantskærer - Hækklippere Olieklassificering 2- og 4-taktsbenzin Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af de forskellige maskiner Sikkerhedstjek på maskiner Undervisningsplan side 23

24 Interne kurser - fortsat Motorsav Varighed 2 uger Indhold Teoretisk som praktisk undervisning med hovedvægten lagt på sikkerhed omkring arbejdet med motorsav. Teori: Praksis: Sikkerhed ved saven Personligt sikkerhedsudstyr Sikkerhed ved fældning samt fældningsteknik Vedligeholdelse af saven Træfældning - herunder afgrening og fældesnit Arbejdsteknikker og arbejdsstillinger Undervisningsplan side 24

25 Kørekort Det er vores erfaring, at det er en stor fordel i forbindelse med jobsøgning at være i besiddelse af kørekort. For unge med særlige behov kan det at tage kørekort dog være en gevaldig stor mundfuld. Der vil være en gråzone af elever, for hvem vi skønner, at det ikke lige nu er opnåeligt at tage bilkørekort. Her kan vi vælge at hjælpe dem igennem til et traktorkørekort. Traktorkørekortet er der brug for på arbejdspladser, hvor man har større maskiner til f.eks. græsslåning. Vi ansøger om kørekort til personbil til de 2. års elever, som, vi mener, kan gennemføre processen. En af skolens lærere følger teoriundervisningen tæt og følger løbende op på undervisningen. Når eleven har fået kørekortet tilstræber vi, at han/hun får lov til at køre mest muligt i skolens biler. Den første tid altid sammen med en lærer, indtil vi vurderer, at han/ hun er en sikker bilist. De dygtigste bilister, som i Job-øjemed kunne tænkes at profitere af det, tilbydes at tage trailerkørekort. Også her følger en lærer undervisningen og øver med eleven på skolen. Undervisningsplan side 25

26 Praktikforløb - Intern såvel som ekstern Eleven får mulighed for at danne sig et indtryk af arbejdsopgaverne indenfor forskellige brancher, og får desuden mulighed for at udvikle sit kendskab til arbejdsopgaverne i den givne branche, samt får en mulighed for at prøve sig selv af på en rigtig arbejdsplads. Intern praktik- Grøn Servicemedhjælper - Skolepedel på HGS I løbet af de 3 år eleverne er i gang med deres uddannelse til Grøn Servicemedhjælper, bliver de i en 5-ugers periode i løbet af uddannelsen afprøvet en intern praktik i den grønne servicemedhjælperfunktionen på skolen. Praktikken bruges til at afprøve den enkelte elevs evner og færdigheder til at varetage de funktioner, der hører en typisk Servicemedhjælpers arbejdsopgaver til og desuden til at afdække, om der er nogle ting, som eleven skal have forbedret sine kundskaber til eller arbejde mere med. Intern praktik- Grøn Pedelservice Havredal gl. Skole ejer en momsregistreret anlægsgartnervirksomhed Grøn Pedelservice. Grøn Pedelservice er en coach-godkendt virksomhed. Året rundt tager de ud i en radius af knap 30 km fra skolen, og anlægger samt vedligeholder haver. Virksomheden har kontor og maskinpark på skolens grund. Medarbejderne spiser med i de pauser, når de har mulighed for det, ligesom de deltager i det ugentlige personalemøde. I starten af uddannelsen til Grøn Servicemedhjælper skal alle elever på skift være minimum 14 dage hos Grøn Pedelservice. Sidenhen på uddannelsen er det en oplagt praktikmulighed både for elever med interesse for anlægs- og havearbejde og for elever, der måske er usikre på at skulle ud på en rigtig arbejdsplads. Ekstern praktik Havredal gl. Skole har med tiden fået opbygget et stort og godt netværk af praktiksteder. Vi opererer efterhånden med en liste med over 50 samarbejdspartnere. Vi har praktiksteder både i lokalområdet og i elevernes hjemkommuner. Vi har virksomheder af varierende størrelse. Arbejdspladser med alsidige opgaver, med udpræget håndværker profil, med udelukkende udendørsopgaver. Der er mulighed for at få enhver elevs ønsker og behov opfyldt. Undervisningssplan side 26

27 Intern praktik - Grøn Servicemedhjælper At afprøve den enkelte elevs evner og færdigheder til at varetage de funktioner, der hører til en typisk Servicemehjælpers arbejdsopgaver. Den enkelte elevs evner afprøves i forhold til: - Ansvar - Brug af IT - Udvise selvstændighed samt kunne tage beslutninger - Prioritere egen tid i forhold til: 1. Arbejdspgavernes rækkefølge 2. Tidsforbrug kontra relevans 3. Vejret Opgavestyring v.h.a. kalenderprogram og PC/PDA/Smartphone Elevens færdigheder afprøves indenfor følgende områder: Diverse servicefunktioner udendørs: - Græsslåning/buskrydning - Snerydning - Hente avis - Dagligt vedligehold af biler - Pudse vinduer - Ukrudt - Cykler - Hejse flag - Tømme rygespande Diverse servicefunktioner indendørs: - Efterse varmeanlæg/rense fyr - Soretere og omdele post internt - Rengøring - Smøre låse - Plaster og div. forbindsmidler - Markulere - Tømme papirkuve - Låse af Undervisningsplan side 27

28 Intern praktik - Grøn Pedelservice At afprøve den enkelte elevs færdigheder til at varetage de funktioner, der hører til Grøn Pedelservice s arbejdsopgaver. Endvidere afprøves den enkelte elevs forhold til ansvarlighed, kvalitetsforståelse og arbejdsmetoder. Arbejdet foregår i samarbejde med en medarbejder fra afdelingen (mesterlære princippet), og der tages individuelle hensyn til den enkelte elev/praktikant. Brug af maskiner 1. Græsslåmaskine 2. Buskrydder 3. Hækklipper 4. Fræser 5. Motorsav (dem der har været på kursus) 6. Fortage mindre reparationer Sikkerhedsudstyr 1. Høreværn 2. Sikkerhedsbukser 3. Hjelm 4. Sikkerhedssele (minilæsser) 5. Ergonomi Klargøring af maskiner 1. Påfyldning af brandstof (4 t. og 2 t. diesel) 2. Tjek af olie og hydraulikolie Elevernes færdigheder med de ovennævnte maskiner 1. Eleven kan køre maskinen op og ned af traileren 2. Eleven kan indstille maskinen rigtigt 3. Eleven kan køre lige (græsslåning) 4. Eleven har overblik over stedet (start og slut) Undervisningsplan side 28

29 Intern praktik - Grøn Pedelservice - fortsat Brug af håndredskaber 1. Kendskab til og brug af de forskellige redskaber. (Rive, kost, osv.) 2. Arbejdsmetoder Belægningsarbejde 1. med opgaven 2. Kendskab til de forskellige fliser (mønster) 3. Opmåling 4. Fliseskæring 5. Løfte og bæretekniker Biler Klargøring af biler 1. Ansvarlighed 2. Brændstof/olie 3. De rigtige ting til opgaven er med 4. På og afmontering af trailer (hvis trailerkort haves) 5. Aflåse bilen Undervisningsplan side 29

30 Evaluering Eleven skal være bevidst om sit værd/ potentiale. Eleven skal være opmærksom på og arbejde med sin personlige fremtræsden i forhold til job/arbejdsmarked. Eleven skal være opmærksom på, hvad han/ hun skal arbejde med kortsigtede såvel som langsigtede mål. Eleverne skal nå flest mulige mål anført i uddannelsesplanen. Skolen skal kunne tilrettelægge det rette faglige forløb for den enkelte elev. To typer evaluering På de enkelte værksteder evalueres eleven umiddelbart efter hvert afsluttet forløb Evalueringen går tæt på det konkrete forløb - fagligt og personligt. Eleven vurderes på en individuel skala fra 1-5 af værkstedets lærer. Værdien 1 er laveste vurdering eleven er særdeles urutineret og har meget at arbejde med. Et 5 tal derimod betyder, at eleven arbejder utroligt selvstændigt og sikkert. Bilag med eksempel på evalueringspunkterne - de bløde værdier - side 33 og køkken - side 34 er vedlagt. Elevsamtaler Mindst en gang hvert år afholder souschef, kontaktlærer og elev elevsamtale. Samtalen foregår efter et samtaleskema. et med elevsamtalen er dels at give eleven et overblik over, hvordan det går set fra skolens synspunkt og dels at give eleven tid til at få formuleret hvordan han/ hun ser sin livsbane, således at skole og elev i fællesskab skal udstikke retningslinier for det kommende arbejdsår. Hvad skal eleven arbejde med (fagligt og adfærdsmæssigt) og hvad skal vi, som skole arbejde med (adfærdsmæssigt samt fag værksteder og ønskede praktikemner). Skønnes det nødvendigt, afholdes der hyppigere samtaler. Undervisningsplan side 30

31 Fritid Vi bestræber os på at tilbyde mange og varierede aktiviteter i fritiden - eksempler i listeform: Havredal gl. Skole har tilknyttet sit eget oplysningsforbund, hvor der arrangeres: - kurser - foredrag - kulturelle aktiviteter - ekskursioner - musikundervisning/band Vi har ansat fritidsmedarbejdere/2 seminariestuderende, der arrangerer: - biografture, shoppeture, spil, idræt på skolen/i lokal hal, week-end-ture og råhygge IT-week-end Festival - sidste week-end i august UFL - Unge for Ligeværd Motion/idræt Fodboldturneringer i skoleregi Indsamling med Spildopperne i Viborg IT-muligheder/netforbindelse på alle værelser + fællesrum Eleverne udfører frivilligt arbejde i lokal genbrugs Undervisningsplan side 31

32 Ekskursioner - rejser Som en del af uddannelsen arrangeres der for samtlige elever hvert år en ekskursion/rejse af en uges varighed. Turen er obligatorisk og alle elever deltager. Vi indtænker i disse rejser såvel det sociale, det personlige som det faglige aspekt. Det giver en læring og en række oplevelser, der fint supplerer vores daglige arbejde. Kammeratskab, vovemod, ansvarlighed, kendskab til et andet land (sprog, anden møntfod, natur osv.), gode manerer på udebane og meget mere. Vi har de sidste 2 år arrangeret en rejse til Tenerife. Primært som et tilbud til tredjeårseleverne. Vi har de sidste 13 år arrangeret en vinterekskursion for ca. 60 deltagere til et skisportssted. Denne tur er budt ud til unge fra hele landet til Landsforeningen Ligeværds ungdomsforening Unge For Ligeværd - UFL. Vi er meget opmærksomme på, at vores målgruppe har et stort behov for netværk. Ikke kun hos os men bredere. Undervisningsplan side 32

33 Bilag - evaluering Bløde værdier i relation til arbejdsmarkedet/job Niveauer i forhold til de bløde værdier 1 = Eleven fremtræder MEGET svag på dette område 2 = Eleven fremtræder svag på dette område 3 = Eleven fremtræder stabil på dette område 4 = Eleven fremtræder stærk på dette område 5 = Eleven fremtræder MEGET stærk på dette område Undervisningsplan side 33

Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Uddannelsesplan for Grøn Servicemedhjælper

Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Uddannelsesplan for Grøn Servicemedhjælper Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk Uddannelsesplan for Grøn Servicemedhjælper 2008 Indhold Uddannelsens formål...3 Pædagogik...4 Opbygning af uddannelsesplan...6

Læs mere

Grundlæggende værkstedslære Varighed 2 uger

Grundlæggende værkstedslære Varighed 2 uger Grundlæggende værkstedslære 2 uger Her gennemgås de mest almindelige værktøjer og der udføres mindre repara-tioner. Murerarbejde: VVS: Opmåling af materialer Mørtel og betonblandinger Spartelmaterialer

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Job 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU-job er en del af den 3-årige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. STU er for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Jobigen Udviklingsforløb Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Udviklingsforløb Velkommen til Jobigen Jobigen er en del af Jobcenter Kolding. Vores tilbud er målrettet dig, der modtager sygedagpenge.

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser.

Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser. Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser. Ishøj Daghøjskole tilbyder virksomheds- og erhvervsrettede holdforløb, med henblik på at introducere

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV Skive det er RENT LIV Afklarings og ressourceforløb ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten Ressourceforløb. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Målgruppe Borgere som kommune/jobcenter ønsker beskrevet med henblik på vurdering af ressourcer og barrierer samt udvikling i forhold til fremtidige

Læs mere

En rigtig håndværker.

En rigtig håndværker. En rigtig håndværker. Hvis denne beskrivelse opfylder dine mål, er det starten på de første 20 uger af din uddannelse. Beskrivelsen indeholder de krav samfundet og skolen forlanger du kan efter 20 ugers

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

kombineret ungdomsuddannelse Facility del 1

kombineret ungdomsuddannelse Facility del 1 Mål niveau Facility del 1 Begynder Gennemført Begynder: Arbejder regelorienteret / opskriftorienteret Deltageren har arbejdet med teknikken/funktionen, men skal have præcise instruktioner. Elevens navn

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

SELVEVALUERING 2014/15

SELVEVALUERING 2014/15 SELVEVALUERING 204/5 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad opnår skolens elever faglige kompetencer, så de selvstændig kan klare egen husholdning? Model: Med udgangspunkt i Målopfyldelsesevaluering Rødding

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder Forår 2016 Generelle indlæringsvanskeligheder CSV Voksenspecialundervisning Undervisning for personer med generelle indlæringsvanskeligheder og sent udviklede Undervisningstilbuddene for perioden august

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Undervisningsplan. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Bodelen. Navn på den unge. Hverdagsbillede af den unge. for

Undervisningsplan. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Bodelen. Navn på den unge. Hverdagsbillede af den unge. for Undervisningsplan for Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og Bodelen Hverdagsbillede af den unge Navn på den unge LivogJob, Stubbekøbing Hans Egedesvej 5 4850 Stubbekøbing Tlf. 5444 1705 mail@livogjob.dk

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Botræning på Det ny Havredal

Botræning på Det ny Havredal Botræning på Det ny Havredal På Det ny Havredal tager vi altid udgangspunkt i hele individet, og dette gælder også i botræningen, hvor vi arbejder helhedsorienteret. Dette betyder, at vi arbejder med hele

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen

Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen Oplæg: Konference Fra sundhedspolitik til resultater i dagtilbud 30. november 2011 Ved Projektkonsulent Mie Storgaard Afdelingsleder i Dagplejen

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer Qasapermiut Forstander: Anton Berthelsen Souschef: Ole Benjaminsen 9 medarbejdere på skift deriblandt souschef 1 Skipper 1 skibsassistent 1 Køkkenassistent 1 kontorassistent Plads til 7 beboere omsorgssvigtede

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Afdeling Servicekoncept

Afdeling Servicekoncept Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4

Læs mere

Del 1. Fundamentet. Del 1 Fundament

Del 1. Fundamentet. Del 1 Fundament Del 1. Fundamentet Indhold: Harløse Skoles målsætning Overordnede værdier for samarbejdet: Team-work, tillid ejerskab og fællesskab Overordnet værdier for undervisningsmiljøet på Harløse skole Mål for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Avanceret teknisk fotografering

Avanceret teknisk fotografering Avanceret teknisk fotografering Deltageren får indsigt i basiskameraindstillinger, men lærer herefter at arbejde med de fototeknikker, der bruges til de enkelte programmer, herunder panorama-, 360 - og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere