Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf. 86 66 22 68 - www.hgs.dk. Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper"

Transkript

1 Havredal gl. Skole, Ulvedalsvej 32, 7470 Karup J - tlf Undervisningsplan for Grøn Servicemedhjælper 2008

2 Indhold Uddannelsens formål...3 Pædagogik...4 Opbygning af undervisningsplan...6 Anlæg og pleje af udendørsarealer...7 Brug og vedligeholdelse af almindeligt forekommende gartnerimaskiner...8 Bygningsvedligeholdelse...9 Brug og vedligeholdelse af almindeligt forekommende håndværktøj Service og Rengøring Køkken IT i hverdagen IT undervisning/overbygning Boundervisning og kontaktlærersamarbejde Arbejdspladskendskab Arbejdsmiljø/Ergonomi IT-hjælpeværktøjer Interne kurser Grundlæggende værkstedslære og grundlæggende el-lære Grundlæggende IT og Udvidet IT 1 og Beskæring Mindre gartnerimaskiner Motorsav Kørekort Praktik - intern og ekstern Intern praktik - Grøn Servicemedhjælper Intern praktik - Grøn Pedelservice Evaluering Fritid Ekskursioner - rejser Bilag Bilag evaluering - de bløde værdier Bilag - evaluering - køkken Timefordeling Undervisningssplan side 2

3 Uddannelsens formål et med Grøn Servicemedhjælper Uddannelse er at give et helhedsorienteret tilbud der stiler imod: at den enkelte elev, under uddannelsen, får udviklet sine potentialer - fagligt, personligt og socialt - hen imod størst mulig selvhjulpethed i voksenlivet i forhold til arbejde, bolig og fritid. at den enkelte elev gennem undervisningen tilskyndes til at bruge IT som kompenserende hjælpemiddel. at den enkelte elev om muligt erhverver sig et kørekort til traktor eller personbil at der efter endt uddannelse etableres job, ordinært eller støttet at der efter endt uddannelse etableres en bolig, evt. med den nød-vendige bostøtte. Undervisningsplan side 3

4 Pædagogik Havredal gl. Skoles arbejde er baseret på en anerkendende, ressourceorienteret og ligeværdig pædagogik. Metoderne er dels mesterlæren, hvor eleverne, i praktiske værksteder, arbejder konkret og projektorienteret sammen med en faglærer (mesteren), dels situeret læring, hvor teoretiske emner tages op i netop den situation/sammenhæng, hvor den er relevant, giver mening og derfor også bedre forstås. Ung til ung - læring. Vi arbejder bevidst med de unge som gode rollemodeller for hinanden både indenfor det faglige, det sociale og det personlige. Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer, der er elevens sparringspartner i forhold til: handleplaner, evalueringer, trivsel, økonomi, fritid, personlige anliggender + praktikevaluering. Skolen arbejder pt. med følgende konkrete værdier i forholdet imellem medarbejderne og de unge: Værdier Elev/medarbejder Respekt: Respekt Den voksne som forbillede God atmosfære - vi undlader nedladende tone - vi taler ikke om eleven i eget eller andres påhør - vi er forsigtige med ironi - vi fremhæver positive træk og styrkesider - vi giver opgaver som eleverne magter - vi inddrager de unge i processen - vi giver lov til fejltagelser - vi giver tid og rammer for nærvær Undervisningsplan side 4

5 Pædagogik - fortsat Den voksne som forbillede: - Den voksne skal udvise God atmosfære glæde engagement lyst ansvarlighed respekt - vi vil fremme en fælles bevidsthed om normer og regler, så vores mål og forventninger er tydelige - vi vil passe på som voksne at holde aftaler at benytte respektfuld sprogbrug vise omsorg for hinanden Præget af - glæde - engagement - tid - åbenhed - tillid - respekt Derfor vil vi: - give ros/anerkendelse - møde glad på arbejde - være nærværende/vise interesse - give rum og tid - se de unge i øjnene og lytte - arbejde sammen med de unge - bruge fysisk berøring/kontakt når det er relevant - give noget af sig selv, fortælle om os selv - oplevelser, historier. - Finde på overraskelser i hverdagen (en kage, en udflugt, et skægt indslag) - prioritere gode fysiske rammer (ild i brændeovnen, servietter, lys, hygge) - tale pænt til hinanden Undervisningsplan side 5

6 Opbygning af undervisningsplan Uddannelsen er opbygget således, at der er tre niveauer indenfor hvert fag. Eleven er orienteret om: Det er øverste niveau - ofte med abstrakte emner. Nogle elever vil aldrig kunne magte at have det overblik, der kræves for at kunne forholde sig til emnerne. Andre har et større abstraktionsniveau og kan forholde sig til emnerne i større eller mindre grad. Fælles er, at det er emner, der er berørt i undervisningen. Eleven skal have kendskab til: Punkter, der står her, vil være tilgængelige for de fleste elever. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og der tages igennem hele uddannelsen hensyn til den enkeltes formåen. For nogle vil det således være absolut opnåeligt at have mere end et kendskab til punkterne, mens det for andre slet ikke er indenfor rækkevidde. Det gælder dog for alle, at man i værkstederne har behandlet emnerne. Eleven kan: Der er i hvert fag ting, som vi klart forventer, at alle elever ved deres uddannelses afslutning har været igennem og kan i det omfang deres handicap tillader det. Læses denne vej! Det vil således være helt individuelt fra elev til elev, hvor langt de når i dybden i de forskellige fag. Undervisningsplan side 6

7 Anlæg og pleje af udendørsarealer Det overordnede formål med anlæg og pleje af udendørsarealer er, at eleven gennem sin uddannelse har lært at indgå i et team, der tager sig af haveanlæg og vedligehold. Det forventes, at eleven ved mindre opgaver kan arbejde selvstændigt. Eleven er orienteret om Plantesamfund og havetyper Grundlæggende opbygning af befæstede arealer Enkelte plejeniveauer Botanisk systematik Eleven skal have kendskab til Vækstforhold og anvendelsesområder for almindeligt forekommende træer, buske og planter Håndtering af bar-rodsplanter Ikke kemisk renholdelse kontra kemisk renholdelse Jordbearbejdning, såning Bekæmpelse af skadedyr Anvendelse af dækmaterialer Næringsstofbalancer og gødningsmuligheder Frugt og grøntsager i haven såning, vækst, høst og opbevaring Pasning af væksthus Eleven kan Kende almindeligt forekommende træer, buske og planter Plante alt fra løg, udplantningsplanter til træer og buske Vedligeholde befæstede arealer Udføre ukrudtsbekæmpelse - manuelt, mekanisk og maskinelt Grundlæggende beskæring Slå græs, buskrydde og skære kanter Håndterehåndredskaber Så, plante og prikle Undervisningssplan side 7

8 Brug og vedligeholdelse af almindeligt forekommende gartnerimaskiner At lære eleven at begå sig fornuftigt med de mest almindelige gartnerimaskiner Eleven er orienteret om Relevante maskintyper Smøremidler Eleven skal have kendskab til Anvendelsesområder for forskellige maskiner Arbejdsmetoder Fejlfinding af simple defekter Hvordan man foretager mindre reparationer Eleven kan Bruge maskiner som buskrydder, plæneklipper, fræser, motorsav og hækklipper sikkerhedsmæssigt forsvarligt Klargøre maskiner Vedligeholde maskiner m. benzin og olie Bruge forskellige typer brændstof korrekt Høre og reagere, når der er fejl og defekter Undervisningsplan side 8

9 Bygningsvedligeholdelse At give eleven alment kendskab og grundlæggende færdigheder indenfor servicemedarbejderens arbejde i forbindelse med bygningsvedligeholdelse Eleven er orienteret om Grundlæggende arbejdsmetoder og materialevalg inden for: Murer- og betonarbejde, el, snedker- og tømrerarbejde, VVS og malerarbejde Eleven skal have kendskab til Snedker- og tømrerarbejde: Materialevalg Reparation af træværk Justering og reparation af vinduer Reparation og udskiftning af låse Malerarbejde: Eleven kan Snedkerarbejde: Malerarbejde: Diverse malingstyper,- fordele og ulemper Miljø/ikke miljøvenlig maling Udvendig/indvendig maling Spartle Servicere vinduer, døre, håndtag og låse Foretage mindre reparationer på inventar og træværk Opsætte mindre inventar Selvstændigt udføre vedligeholdelse ud- og indvendigt Orden og rengøring: Holde orden på værkstedet Holde orden på arbejdspladsen Undervisningsplan side 9

10 Brug og vedligeholdelse af almindeligt håndværktøj At give eleven kendskab til almindeligt håndværktøj samt bruge det forsvarligt Eleven er orienteret om Håndværktøj El-værktøj Måleinstrumenter, måleudstyr Bore-, skære og slibemaskiner Trykluftudstyr Eleven skal have kendskab til Anvendelsesområder for de forskellige typer af værktøj/maskiner Arbejdsmetoder Loven om elværktøj Eleven kan Klargøre værktøjer/maskiner Bruge de enkelte værktøjer/maskiner sikkerhedsmæssigt forsvarligt Vedligeholde værktøjer/maskiner Undervisningsplan side 10

11 Service og Rengøring Forståelse for rengøringens nødvendighed af hensyn til hygiejne, materialernes holdbarhed og almen sundhed. Træning i praktiske færdigheder indenfor faget. Eleven er orienteret om Rengøringsmidlernes indhold og virkning Rengøringsmidlernes mærkning Bakterier og bakteriers vækstvilkår Eleven skal have kendskab til Forskellige rengøringsmidler og brugen heraf Dosering af rengøringsmidler Brug af rengøringsklude og andre rengøringsremedier Eleven kan Vurdere hvornår der trænger til rengøring Arbejde systematisk med en hensigtsmæssig arbejdsrækkefølge i rengøringen Rydde op Pudse vinduer og spejle Tørre støv af Støvsuge Vaske gulv Rengøre badeværelset Undervisningesplan side 11

12 Køkken At eleven lærer grundregler, metodik og varekendskab, så de med viden, ansvarlighed og glæde tør at gå i gang i eget køkken. De skal blive bevidste om madens vigtighed for sjæl og krop. Eleven er orienteret om Ernæring Kroppens anatomi Sundhedslære/motion Varekendskab Eleven skal have kendskab til Vigtigheden af sund og varieret kost Sunde madvarer kontra usunde Indkøb + økonomi Køkkenredskaber og deres brug Brugen af opskrifter Kolde anretninger/arrangementer Eleven kan De vigtigste grundprincipper i: Håndtering af kød Håndtering af grøntsager Bagning Almen køkkenmetodik Grundreglerne for fødevarehygiejne: Forsvarlig tilberedning Opbevaring Opvarmning mm. Personlig hygiejne Grundprincipper i rengøring: Opvask Almen rengøring Undervisningsplan side 12

13 IT i hverdagen Eleven skal lære at implementere IT/telekommunikation som et naturligt kompenserende hjælpemiddel f.eks. ved at bruge oplæsningsprogrammer og stavestøtte Eleven er orienteret om Antivirusprogrammer, firewall og passwords Eleven skal have kendskab til Hvordan IT kan give mange muligheder Hvordan PDA en/smartphones kan bruges i hverdagen f.eks. ved indkøb, som navigationsredskab, diktafon m.v. Eleven skal have kendskab til kalenderprogram og opgaveplanlægning på computer/ PDA/SmartPhones. Almindelig god tone i forhold til brug af IT Eleven kan Bruge specialundervisningsprogrammer som støtte i hverdagen Bruge IT/telekommunikation som et naturligt kompenserende hjælpemiddel f.eks. oplæsningsprogrammer og stavestøtte Sende og modtage mails bl.a. voic (mail med lyd) Finde oplysninger via internettet som f.eks. rejseplanlægning m.v. Bruge skolens portaler f.eks. Radio Havredal og IKT-portalen Bruge de mest almindelige programmer f.eks. tekstbehandling Bruge digitalt kamera og lægge billederne på computeren Undervisningsplan side 13

14 IT undervisning/overbygning Undervisningen er individuel og afhænger af behov. At oplære elever med særlige behov for kompenserende hjælpemidler, så de kan arbejde sikkert og selvstændigt At oplære elever med særlig flair for IT, så de er i stand til at lære fra sig eller lave forskellige større projekter. Eleven er orienteret om Hvilke programmer, der ligger i Microsoft Office-pakken, og hvad de kan bruges til Eleven skal have kendskab til Hvordan IT kan give mange muligheder som værktøj i hverdagen Hvilke muligheder der er for antivirus og firewall og hvordan det installeres Hvordan man kan lave præsentationer v.h.a. PowerPoint Hvordan man opretter forskellige former for hotmails, og hvornår man kan bruge dem. Hvordan man kan oprette og bruge kontaktpersoner i Outlook Eleven kan Bruge PC/PDA en/smartphones i hverdagen f.eks. ved indkøb, som navigationsredskab, diktafon m.v. Bruge kalenderprogram og opgaveplanlægning på computer/pda/ SmartPhones Bruge almindelig god tone i forhold til brug af IT Grundlæggende billedbehandling bl.a. komprimere billeder, fjerne røde øjne, rette billeder op m.v. Håndtere filer eksempelvis lave mapper, gemme, flytte og kopiere filer og lagre på forskellige medier. Bruge mere end de mest elementære funktioner i Word. Bruge Excel til at lave simple budgetter o.lign. Undervisningsplan side 14

15 Boundervisning og kontaktlærersamarbejde Eleven skal lære at blive så selvhjulpen som muligt indenfor det personlige spekter: Fornuftig fritid, hygiejne, økonomi, kost, orden og organisering generelt. Eleven er orienteret om: Lokalsamfundet Samfundsforhold Privatøkonomi Hygiejne Eleven skal have kendskab til og trænes i: Hvorledes man indgår i sociale sammenhænge i fritiden Hvordan man finder og arbejder med sine personlige potentialer Hvordan man planlægger sin fritid Hvordan man indretter sig og bor Hvordan man formulerer sig skriftligt Hvordan man styrer sin privatøkonomi Tilberede egne måltider i passende mængde Eleven kan: Holde orden på sit værelse Holde orden på sit tøj og sin tøj vask Tage ansvar for sin personlige hygiejne Forholde sig til den personlige økonomi evt. med støtte Bruge hensigtsmæssige kontaktformer Undervisningsplan side 15

16 Arbejdspladskendskab Eleven skal lære at begå sig på forskellige arbejdspladser Eleven er orienteret om Danske samfundsforhold Opbygningen af arbejdsmarkedet Eleven skal have kendskab til Hvorledes man indgår i sociale sammenhænge på arbejdspladsen (være aktiv, positiv) Hvordan man kommunikerer Hvordan man formulerer sig skriftligt Eleven kan Indgå i et arbejdsfællesskab Møde til aftalt tid Møde velsoigneret i passende arbejdstøj Udvise stabilitet/ansvarlighed i forhold til sit arbejde Deltage i intern kommunikation og om nødvendigt bruge kompenserende hjælpemidler Undervisningsplan side 16

17 Arbejdsmiljø/Ergonomi At eleven lærer at beskytte og skåne sig selv, både fysisk og psykisk. Eleven skal være bevidst om, at lovgivningen giver ham/ hende visse rettigheder og stiller krav, som en arbejdsgiver er ansvarlig for og skal efterleve. Eleven er orienteret om Kroppens opbygning Arbejdsmiljøloven Miljøfarligt affald Eleven skal have kendskab til Korrekt arbejdsteknik Førstehjælp Praktisk anvendelse af miljøkoder Eleven kan Bruge personlige værnemidler Udføre affaldssortering fra værksted og husholdning Bruge korrekt løfte og bæreteknik Begå sig hensigtsmæssigt på en arbejdsplads Undervisningsplan side 17

18 IT-hjælpeværktøjer På Havredal gl. Skole bruger vi pr. december 2007 følgende hjælpeværktøjer: Generelt på PC en: Funktion Oplæsning Skærmoplæsning Ordforslag til skrivning i fx. Word Til oplæsning på fremmede maskiner Mail: Funktion Lyd-mail Program CD-Ord fra Mikroværkstedet CD-Ord fra Mikroværkstedet CD-Ord fra Mikroværkstedet Adgangforalle Program Scanning: Funktion Program/Hardware Hurtig oplæsning af korte tekster C-pen fra Mikroværkstedet Konvertering af scannede elementer til Scansoft paperport 9,0 oplæsning PDA: Funktion Kalender Alarm hjælp til faste rutiner Vejledninger til udførelse af forskellige funtioner fx. udskiftning af thermorude Brug af diktafon til hukommelsesstøtte Mobiltelefon: Funktion Oplæsning og skrivning af SMS er Kalender Kontaktpersoner IT-portaler: Funktion Forskellige vejledninger lavet som huskesedler til de unge på skolen. Vejledninger: Funktion Vi laver levende vejledninger i brug af forskellige funktioner i diverse edbprogrammer og portaler, så de unge kan se og høre, hvordan tingene virker. Program Outlook Outlook Fra skolens Læringsbank Program Gratis program til downloadning fx. til nokiatelefon på: support/software/pcsuite.php Telefonens kalendersystem Telefonens funktion Program VP-klubberne på Radio Havredal og IKT-portalens Læringsbank Program Adobe Captivate Undervisningsplan side 18

19 Interne kurser Værkstedskurser: At sikre at alle elever intensivt har været igennem udvalgte opgaver og fået specifik viden, som de kan få brug for i et kommende arbejdsliv. Det drejer sig om nedenstående kurser: Grundlæggende værkstedslære 2 ugers varighed Her gennemgås de mest almindelige værktøjer og der udføres simple metal, træ, mure og VVS opgaver Grundlæggende el lære 1 uges varighed El loven gennemgås, eleven samler ledninger og prøver at lave mindre reparationer Grundlæggende IT 2 ugers varighed Eleven lærer at bruge den udleverede computer oplæsningsprogrammer, voic , fil håndtering, , internet etc. Udvidet IT - 2 x 1 uges varighed Eleven får et udvidet kendskab til filhåndtering. Derudover gennemgås de forskellige programmer i Microsoft Office-pakken og eleverne får kursus i h.h.v. Word, Excel og PowerPoint, ligesom vi arbejder med kontaktpersoner, kalender og opgavestyring i Outlook. Forløbet indeholder også et grundlæggende kursus i billedbehandling. Beskæring 2 x 1 uges varighed Teoretisk som praktisk undervisning i beskæring Mindre gartnerimaskiner vedligehold og mindre reparationer - 2 ugers varighed Teoretisk som praktisk undervisning Motorsav - 2 ugers varighed Teoretisk som praktisk undervisning med hovedvægten lagt på sikkerhed omkring arbejdet med motorsav Dansk og regning: At eleven får mulighed for frivilligt at vedligeholde og opkvalificere faglige færdigheder i dansk og regning. At eleven igennem den frivillige faglige undervisning får trænet og forbedret brugen af kompenserende hjælpemidler. Undervisningssplan side 19

20 Interne kurser At sikre at eleven intensivt har været igennem udvalgte opgaver og fået specifik viden, som de kan få brug for i et kommende arbejdsliv. Grundlæggende værkstedslære Varighed 2 uger Indhold Her gennemgås de mest almindelige værktøjer og der udføres mindre reparationer. Murerarbejde: VVS: Opmåling af materialer Mørtel og betonblandinger Spartelmaterialer Reparation af murværk, gulve Murermaterialer Brug og bearbejdning af fugemasse/spartelmasse Vandsystemers opbygning, stophaner m.m. Reparation og vedligeholdelse af toiletter Reparation af vandhaner og blandingsbatterier Holde tilsyn med varmesystemer Grundlæggende el-lære Varighed 1 uge Indhold Her gennemgås el-loven, eleven samler ledninger og prøver at lave mindre reparationer. Teori: Loven omkring elarbejde Praksis: Lave forlængerledninger Tilslutning af HFI anlæg Skifte sikringer Skifte pærer og lysstofrør Undervisningsplan side 20

21 Interne kurser - fortsat I forbindelse med uddannelsesstart får eleven udleveret en computer, og får samtidig et grundlæggende kursus i brug af maskinen samt de regler, som skolen har for brugen af maskinen. Grundlæggende IT Varighed 2 uger Indhold Grundlæggende funktioner i Windows Filhåndtering Hjælpeprogrammer bl.a. oplæsningsprogrammer og ordstøtte Mail - herunder voic Internet Skolens forskellige portaler Grundlæggende tekstbehandling Grundlæggende viden om digitale billeder Grundlæggende billedbehandling Udvidet IT 1 og 2 Varighed 2 x 1 uge Indhold Udvidet filhåndtering Gennemgang af Microsoft Office-pakken - herunder udvidet kursus i Word - grundlæggende kursus i Excel - præsentation af PowerPoint Antivirusprogrammer: - hvad findes der - hvordan virker de Outlook: - kontaktpersoner, kalender og opgavestyring Billedbehandling: - forskellige redigeringsfunktioner Undervisningsplan side 21

22 Interne kurser - fortsat At sikre at eleven intensivt har været igennem udvalgte opgaver og fået specifik viden, som de kan få brug for i et kommende arbejdsliv. Beskæring Varighed 2 x 1 uge Indhold Teoretisk som praktisk undervisning. Her gennemgås forskellige beskæringsteknikker og -opgaver. Beskæring af: - frugttræer - frugtbuske - prydbuske - stedsegrønne buske - stedsegrøn bunddække - træer - drivhusplanter fx tomater, agurker, kiwi og vin - slyngplanter - roser - stauder Styning af større træer Håndtering og slibning af beskæringsværktøj Undervisningsplan side 22

23 Interne kurser - fortsat Mindre gartnerimaskiner - vedligehold og mindre reparationer Varighed 2 uger Indhold Teoretisk som praktisk undervisning. Teori: Praksis: Personlig sikkerhed ved brug og reparation af maskinerne Hydraulik 2- og 4-taktsmotorers opbygning og vedligeholdelse Gennemgang af sikkerhed og brug af - Pladevibrator - Fræsere - Pælebor - Græsklippere - Buskrydder - Højtryksrensere - Vinkelsliber - Kantskærer - Hækklippere Olieklassificering 2- og 4-taktsbenzin Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af de forskellige maskiner Sikkerhedstjek på maskiner Undervisningsplan side 23

24 Interne kurser - fortsat Motorsav Varighed 2 uger Indhold Teoretisk som praktisk undervisning med hovedvægten lagt på sikkerhed omkring arbejdet med motorsav. Teori: Praksis: Sikkerhed ved saven Personligt sikkerhedsudstyr Sikkerhed ved fældning samt fældningsteknik Vedligeholdelse af saven Træfældning - herunder afgrening og fældesnit Arbejdsteknikker og arbejdsstillinger Undervisningsplan side 24

25 Kørekort Det er vores erfaring, at det er en stor fordel i forbindelse med jobsøgning at være i besiddelse af kørekort. For unge med særlige behov kan det at tage kørekort dog være en gevaldig stor mundfuld. Der vil være en gråzone af elever, for hvem vi skønner, at det ikke lige nu er opnåeligt at tage bilkørekort. Her kan vi vælge at hjælpe dem igennem til et traktorkørekort. Traktorkørekortet er der brug for på arbejdspladser, hvor man har større maskiner til f.eks. græsslåning. Vi ansøger om kørekort til personbil til de 2. års elever, som, vi mener, kan gennemføre processen. En af skolens lærere følger teoriundervisningen tæt og følger løbende op på undervisningen. Når eleven har fået kørekortet tilstræber vi, at han/hun får lov til at køre mest muligt i skolens biler. Den første tid altid sammen med en lærer, indtil vi vurderer, at han/ hun er en sikker bilist. De dygtigste bilister, som i Job-øjemed kunne tænkes at profitere af det, tilbydes at tage trailerkørekort. Også her følger en lærer undervisningen og øver med eleven på skolen. Undervisningsplan side 25

26 Praktikforløb - Intern såvel som ekstern Eleven får mulighed for at danne sig et indtryk af arbejdsopgaverne indenfor forskellige brancher, og får desuden mulighed for at udvikle sit kendskab til arbejdsopgaverne i den givne branche, samt får en mulighed for at prøve sig selv af på en rigtig arbejdsplads. Intern praktik- Grøn Servicemedhjælper - Skolepedel på HGS I løbet af de 3 år eleverne er i gang med deres uddannelse til Grøn Servicemedhjælper, bliver de i en 5-ugers periode i løbet af uddannelsen afprøvet en intern praktik i den grønne servicemedhjælperfunktionen på skolen. Praktikken bruges til at afprøve den enkelte elevs evner og færdigheder til at varetage de funktioner, der hører en typisk Servicemedhjælpers arbejdsopgaver til og desuden til at afdække, om der er nogle ting, som eleven skal have forbedret sine kundskaber til eller arbejde mere med. Intern praktik- Grøn Pedelservice Havredal gl. Skole ejer en momsregistreret anlægsgartnervirksomhed Grøn Pedelservice. Grøn Pedelservice er en coach-godkendt virksomhed. Året rundt tager de ud i en radius af knap 30 km fra skolen, og anlægger samt vedligeholder haver. Virksomheden har kontor og maskinpark på skolens grund. Medarbejderne spiser med i de pauser, når de har mulighed for det, ligesom de deltager i det ugentlige personalemøde. I starten af uddannelsen til Grøn Servicemedhjælper skal alle elever på skift være minimum 14 dage hos Grøn Pedelservice. Sidenhen på uddannelsen er det en oplagt praktikmulighed både for elever med interesse for anlægs- og havearbejde og for elever, der måske er usikre på at skulle ud på en rigtig arbejdsplads. Ekstern praktik Havredal gl. Skole har med tiden fået opbygget et stort og godt netværk af praktiksteder. Vi opererer efterhånden med en liste med over 50 samarbejdspartnere. Vi har praktiksteder både i lokalområdet og i elevernes hjemkommuner. Vi har virksomheder af varierende størrelse. Arbejdspladser med alsidige opgaver, med udpræget håndværker profil, med udelukkende udendørsopgaver. Der er mulighed for at få enhver elevs ønsker og behov opfyldt. Undervisningssplan side 26

27 Intern praktik - Grøn Servicemedhjælper At afprøve den enkelte elevs evner og færdigheder til at varetage de funktioner, der hører til en typisk Servicemehjælpers arbejdsopgaver. Den enkelte elevs evner afprøves i forhold til: - Ansvar - Brug af IT - Udvise selvstændighed samt kunne tage beslutninger - Prioritere egen tid i forhold til: 1. Arbejdspgavernes rækkefølge 2. Tidsforbrug kontra relevans 3. Vejret Opgavestyring v.h.a. kalenderprogram og PC/PDA/Smartphone Elevens færdigheder afprøves indenfor følgende områder: Diverse servicefunktioner udendørs: - Græsslåning/buskrydning - Snerydning - Hente avis - Dagligt vedligehold af biler - Pudse vinduer - Ukrudt - Cykler - Hejse flag - Tømme rygespande Diverse servicefunktioner indendørs: - Efterse varmeanlæg/rense fyr - Soretere og omdele post internt - Rengøring - Smøre låse - Plaster og div. forbindsmidler - Markulere - Tømme papirkuve - Låse af Undervisningsplan side 27

28 Intern praktik - Grøn Pedelservice At afprøve den enkelte elevs færdigheder til at varetage de funktioner, der hører til Grøn Pedelservice s arbejdsopgaver. Endvidere afprøves den enkelte elevs forhold til ansvarlighed, kvalitetsforståelse og arbejdsmetoder. Arbejdet foregår i samarbejde med en medarbejder fra afdelingen (mesterlære princippet), og der tages individuelle hensyn til den enkelte elev/praktikant. Brug af maskiner 1. Græsslåmaskine 2. Buskrydder 3. Hækklipper 4. Fræser 5. Motorsav (dem der har været på kursus) 6. Fortage mindre reparationer Sikkerhedsudstyr 1. Høreværn 2. Sikkerhedsbukser 3. Hjelm 4. Sikkerhedssele (minilæsser) 5. Ergonomi Klargøring af maskiner 1. Påfyldning af brandstof (4 t. og 2 t. diesel) 2. Tjek af olie og hydraulikolie Elevernes færdigheder med de ovennævnte maskiner 1. Eleven kan køre maskinen op og ned af traileren 2. Eleven kan indstille maskinen rigtigt 3. Eleven kan køre lige (græsslåning) 4. Eleven har overblik over stedet (start og slut) Undervisningsplan side 28

29 Intern praktik - Grøn Pedelservice - fortsat Brug af håndredskaber 1. Kendskab til og brug af de forskellige redskaber. (Rive, kost, osv.) 2. Arbejdsmetoder Belægningsarbejde 1. med opgaven 2. Kendskab til de forskellige fliser (mønster) 3. Opmåling 4. Fliseskæring 5. Løfte og bæretekniker Biler Klargøring af biler 1. Ansvarlighed 2. Brændstof/olie 3. De rigtige ting til opgaven er med 4. På og afmontering af trailer (hvis trailerkort haves) 5. Aflåse bilen Undervisningsplan side 29

30 Evaluering Eleven skal være bevidst om sit værd/ potentiale. Eleven skal være opmærksom på og arbejde med sin personlige fremtræsden i forhold til job/arbejdsmarked. Eleven skal være opmærksom på, hvad han/ hun skal arbejde med kortsigtede såvel som langsigtede mål. Eleverne skal nå flest mulige mål anført i uddannelsesplanen. Skolen skal kunne tilrettelægge det rette faglige forløb for den enkelte elev. To typer evaluering På de enkelte værksteder evalueres eleven umiddelbart efter hvert afsluttet forløb Evalueringen går tæt på det konkrete forløb - fagligt og personligt. Eleven vurderes på en individuel skala fra 1-5 af værkstedets lærer. Værdien 1 er laveste vurdering eleven er særdeles urutineret og har meget at arbejde med. Et 5 tal derimod betyder, at eleven arbejder utroligt selvstændigt og sikkert. Bilag med eksempel på evalueringspunkterne - de bløde værdier - side 33 og køkken - side 34 er vedlagt. Elevsamtaler Mindst en gang hvert år afholder souschef, kontaktlærer og elev elevsamtale. Samtalen foregår efter et samtaleskema. et med elevsamtalen er dels at give eleven et overblik over, hvordan det går set fra skolens synspunkt og dels at give eleven tid til at få formuleret hvordan han/ hun ser sin livsbane, således at skole og elev i fællesskab skal udstikke retningslinier for det kommende arbejdsår. Hvad skal eleven arbejde med (fagligt og adfærdsmæssigt) og hvad skal vi, som skole arbejde med (adfærdsmæssigt samt fag værksteder og ønskede praktikemner). Skønnes det nødvendigt, afholdes der hyppigere samtaler. Undervisningsplan side 30

31 Fritid Vi bestræber os på at tilbyde mange og varierede aktiviteter i fritiden - eksempler i listeform: Havredal gl. Skole har tilknyttet sit eget oplysningsforbund, hvor der arrangeres: - kurser - foredrag - kulturelle aktiviteter - ekskursioner - musikundervisning/band Vi har ansat fritidsmedarbejdere/2 seminariestuderende, der arrangerer: - biografture, shoppeture, spil, idræt på skolen/i lokal hal, week-end-ture og råhygge IT-week-end Festival - sidste week-end i august UFL - Unge for Ligeværd Motion/idræt Fodboldturneringer i skoleregi Indsamling med Spildopperne i Viborg IT-muligheder/netforbindelse på alle værelser + fællesrum Eleverne udfører frivilligt arbejde i lokal genbrugs Undervisningsplan side 31

32 Ekskursioner - rejser Som en del af uddannelsen arrangeres der for samtlige elever hvert år en ekskursion/rejse af en uges varighed. Turen er obligatorisk og alle elever deltager. Vi indtænker i disse rejser såvel det sociale, det personlige som det faglige aspekt. Det giver en læring og en række oplevelser, der fint supplerer vores daglige arbejde. Kammeratskab, vovemod, ansvarlighed, kendskab til et andet land (sprog, anden møntfod, natur osv.), gode manerer på udebane og meget mere. Vi har de sidste 2 år arrangeret en rejse til Tenerife. Primært som et tilbud til tredjeårseleverne. Vi har de sidste 13 år arrangeret en vinterekskursion for ca. 60 deltagere til et skisportssted. Denne tur er budt ud til unge fra hele landet til Landsforeningen Ligeværds ungdomsforening Unge For Ligeværd - UFL. Vi er meget opmærksomme på, at vores målgruppe har et stort behov for netværk. Ikke kun hos os men bredere. Undervisningsplan side 32

33 Bilag - evaluering Bløde værdier i relation til arbejdsmarkedet/job Niveauer i forhold til de bløde værdier 1 = Eleven fremtræder MEGET svag på dette område 2 = Eleven fremtræder svag på dette område 3 = Eleven fremtræder stabil på dette område 4 = Eleven fremtræder stærk på dette område 5 = Eleven fremtræder MEGET stærk på dette område Undervisningsplan side 33

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Jobigen Udviklingsforløb Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Udviklingsforløb Velkommen til Jobigen Jobigen er en del af Jobcenter Kolding. Vores tilbud er målrettet dig, der modtager sygedagpenge.

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser.

Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser. Erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud til ledige i A-kasser og Jobcentre - særligt tilrettelagte kurser. Ishøj Daghøjskole tilbyder virksomheds- og erhvervsrettede holdforløb, med henblik på at introducere

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Ejendommen består af 2 hoveddele; 1 administrationsbygning på ca. 1.300 m2 samt en højloftet produktionshal

Ejendommen består af 2 hoveddele; 1 administrationsbygning på ca. 1.300 m2 samt en højloftet produktionshal Notat til Viborg Kommune Teknik og Miljø, Plan Nedenstående er en kort beskrivelse af Viborg Produktionsskole, skolens forventede indretning og brug af bygningerne på Mark Stigs Vej 2c, 8800 Viborg, skolens

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg

Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Beskrivelse af undervisningsforløb på Bygholm Landbrugsskole i Grøn omsorg Målgruppen er de unge, som ikke kan følge et ordinært grundforløb eller en sammenhængende grundforløbspakke. Målet med undervisningen

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere