Notat. Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347. Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28"

Transkript

1 Notat Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato Emne Serverrum og køl Initialer PVHA/pvha Fordeling: Indledning...2 Resume...2 Anbefaling...2 Varmebelastning, UPS og serverbestykning fremtidtplaner....3 Servere, UPS og andet udstyr...3 Fremtidsplaner...3 Varmebelastning...4 Batterier...5 Nuværende indretning og køling...6 Kølebestykning...6 Indretning...8 Luftfordeling...8 Serverrums og køleanlæggets nuværende energiforbrug...9 Køleanlæggets mulige ydelse og energiforbrug ved omlægning Konklusion på den nuværende kølemetode og indretning Ideel indretning og køling af et serverrum Adskillelse af kold og varm luft Direkte køling i racket Afskærmning i kolde og varme zoner Temperaturforhold Køleløsning Fjernkøling Forslag til ny køleløsning og indretning Anbefaling...17 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr ENERGISCREENING doc / Side 1 af 17

2 Indledning Denne rapport omhandler en energianalyse foretaget hos Kirkeministeriets serverrum placeret i kælderen på Frederiksholmskanal 21, København Rapporten har fokus på at skitsere optimale, men samtidig realistiske energiforbedringer i forbindelse med kølingen i af serverrummet. Data er baseret på besøg i serverrummet samt oplysninger fra bl.a. Preben Nielsen service afdelingen og it controller Thomas Lia. Resume Efter gennemgang kan det konstateres, at kølingen af serverrummet kan energi optimeres. De primære faktorer der med fordel kan ændres er følgende: Opdeling i kolde og varme zoner eller server racks med rear door cooling. Opgradering og justeringer af det eksisterende køleanlæg. Etablering af større indirekte frikøling. Mulig etablering af fjernkøle forsyning fra Københavns energi. Nærværende rapport har opstillet et forslag til ændring af kølesystemet til Kirkeministeriets serverrum. Opsummerer af resultaterne ved mulig omlægning af køleanlægget. Det skal bemærkes at ændring er nødvendig hvis udstyret skal tilkobles fjernkøling fra Københavns Energi (KE). Forbrug køl nuværende kwh Forbrug køl optimeret kwh Besparelses potentiale kwh/år Besparelses potentiale Kr/pr.år Anbefaling Det nuværende køleanlæg kan forsyne serverrummet med nødvendig køling. Enhederne er blevet udskiftet løbende i serverrummet, men den generelle stand er undermiddel og anlægget har en forventet minimum restlevetid på 5 år. Det ENERGISCREENING doc 2

3 anbefales derfor at arbejde videre med en løsning med tilslutning til fjernkøl fra Københavns Energi eller ombygning af køleanlægget under loftet. I den forbindelse er det yderst vigtigt at få inddelt serverrummet i kolde og varme zoner ved hjælp af behørig afskærmning eller etablere server racks med rear door cooling, når der skal udskiftes server enheder. Det anbefales det at fortsætte med virtualisering og konsolidering for derigennem af sænke elforbruget til servere og køling. Varmebelastning, UPS og serverbestykning fremtidtplaner. Servere, UPS og andet udstyr Oplysningerne er i nærværende afsnit er indhentet fra UPS og køleforbrugsmålinger. Kirkeministeriet har to serverrum med tilsluttes køleanlæg samt en mindre krydsfeltsrum der ønskes tilsluttet til det centrale køleanlæg. Fremtidsplaner Ifølge Preben Nielsen og Thomas Lia findes der følgende konkrete planer for udvidelse, samt områder hvor der kan effektiviseres: Konkrete udvidelsesplaner: Indretning af køl via glykol køleanlægget i krydsfelts rummet. Belastning 3-5 kw belastning Nedenfor er identificeret områder hvor det vil være muligt at implementere energibesparelser. Med de rette licenser til eks. VMWare, vil der også være mulighed for at reducere belastningen om natten. Det er vanskeligt at estimere potentialet da det kræver en mere fyldestgørende undersøgelse, men der er tale om et væsentligt potentiale. Der vil formodentlig også være en fordel at yderligere konsolidere enhederne for at få tilstrækkelig fremtid plads. Dette besparelsespotentialet bør undersøges nærmere. Overordnet kan det forventes, at belastningen i serverrummet over tid øges ENERGISCREENING doc 3

4 Varmebelastning For at estimere den samlede varmebelastning i serverrummet er der foretaget målinger af UPS-anlæggets og køleanlæggets energiforbrug. Måling er foretaget overen en periode fra 28 september 2009 til 25 november Alle systemer i serverrummet er koblet på UPS anlægget, og ved at måle forbruget på dette fås et komplet overblik over varmebelastningen i serverrummet. Resultatet af målingerne og beregninger er præsenteret i nedenstående tabel: A Arbejdsdage dage 6095 timer B Weekender mv dage 2664 timer C Gennemsnits dag 6 kw 6 timer kl 09 - kl 15 D Gennemsnits nat 4,5 kw 18 timer kl 16 - kl 08 E Timer/år dagsdrift 1524 timer A x C F Timer/år nat drift 7236 timer 365x24-E G Forbrug kwh/år dag 9144 kwh E x C H Forbrug kwh/år nat kwh D x G I Totalt forbrug kwh G + H J Extra forbrug 6600 kwh Se note Luft/luft anlæg K Forbrug køl nuværende kwh I / 4,3 + J L Forbrug køl optimeret 5486 kwh I / 9,2 M Besparelses potentiale kwh/år K - L Besparelses potentiale Kr/pr.år M x 2,00 kr / kwh Figur 1: Belastningen på UPS og køleanlægget fordelt på faser. Tabellen viser en stabil belastning på i gennemsnit 4,7kW varmelast ENERGISCREENING doc 4

5 Gennemsnits effektivitet af køleanlægget, nu og evt. forbedret. Jan Feb Mar Apr Maj Jun 7 C/12 C C/18 C Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snit COP 7 C/12 C 2 1,5 2, ,3 12 C/18 C 3,5 3, ,2 * COP = Coefficient of performance = produceret køleeffekt / optaget elektrisk effekt UPS anlæg I forbindelse med estimering af kølebelastningen i serverrummet antages det, at UPS anlægget har et internt tab på ca. 5 %. Dette funderes i, at UPS-anlægget er af nyere dato og i god stand. Fra producentens hjemmeside er angivet, at tabet er i den størrelsesorden. Belysning Belysningen i rummet bidrager også til varmebelastningen. Det estimeres at lyset bidrager med en varmebelastningen på ca. 1,0 kw når den er tændt. Set i et overordnet perspektiv er denne varmebelastning næsten uden betydning da lyset udelukkende er tændt når der er personale i rummet, hvilket ikke er ret tit. Det vil således heller ikke være økonomisk rentabelt at udskifte belysningen i serverummet. Varmebelastning fra belysning er ikke medregnet i den samlede belastning. Varmebelastning i serverrummet: Gennemsnits varmebelastning af serverrummet: Dags drift, spidsbelastning 6 kw Nat og lavdrift 4,5 kw Maksimalt belastning i dagsdrift inkl ups tab. 6 kw Batterier Enhederne blev ikke termograferet, men blev visuelt inspiceret. Der var ingen bemærkninger til systemet og der blive ikke observeret unormal høj temperatur. Det kan dog klart anbefales at enhederne termograferet under årligt tjek, for at verificerer at overflade temperaturen ikke er over ca. 25 C ENERGISCREENING doc 5

6 Det er ikke optimalt at UPS anlægget og batterierne er installeret i serverrummet. UPS anlægget varmebelaster serverrummet unødigt. Det anbefales at enheden installeres i separat rum og evt. frikøles via filtreret frisk luftventilation fra det fri. Nuværende indretning og køling Kølebestykning Køleeffekten til serverrummet bliver produceret af 1 stk. glykol køleanlæg. Anlægget har en kølekapacitet på ca.6-10 kw afhængig af udetemperaturen. Køleanlæg med indbygget kondensatorer er placeret undertaget på loftet af bygningen. Anlæggene er bestykket som vist i Tabel 1 Køleanlæg bestykning Type Rhoss CWA 12 Copeland Scroll Antal 1 anlæg Kølemiddel R407C Vedligeholdelsestilstand Middel Serviceaftale Ja / lovkrav Estimeret EER ( Energy 2,5 Efficiency Ratio ) Køleydelse ved 7 C/12 C 30% glykol 6-10 kw Ved 27 C omgivelses temperatur. Fan coil antal 4 stk. Fancoil ydelse 1,5 kw/stk = 6,0 kw ved 20 C rum Frikøle coil Fuld frikøle kapacitet ved 0 C ude temp. Tabel 1: Bestykning af køleanlæg Det benyttede kølemiddel er R407C der fordampes ved direkte ekspansion i vandkøleanlægget og køler glykolen til 7 C Køleanlægget er placeret på loftet under taget. Der er ikke trinregulering eller anden mulighed for at variere køleanlæggets køleproduktion. Tå toppen af køleanlægget er monteret en frikøle enhed. Denne enhed bortleder varmen fra den ca.12 C varme glykol fra serverrummet. Frikøle enheden har en kapacitet på ca. 6 kw ved en udetemperatur på ca. 0 C ENERGISCREENING doc 6

7 Det skal bemærkes at placeringen af køleanlægget er meget kritisk, ved sommer drift, da lufttemperaturen under loftet nemt kan kommer over 45 C. Denne høje temperatur bevirker lav virkningsgrad på køleanlægget. Ved direkte udeluft tilslutning til kondensatoren på køleanlægget, kan der opnås en energibesparelse på ca. 50% mindre elforbrug til drift af kompressoren. Skitse af eksisterende køleanlæg: Kølemiddel Lovgivningen for anvendelse af kølemidler er de seneste år skærpet med henblik på at udfase miljøskadelige kølemidler, hvilket har medført, at alle kølemidler som tilhører HCFC gruppen så som freon R22 udfases. R407C er et såkaldt HFC køllemiddel som ikke er omfattet af samme restriktioner som HCFC kølemidler. Dog gælder det for HFC kølemidler, at anlægsfyldningen holdes under 10 kg og anlægsfyldningen ikke må øges i forbindelse med udvidelse af et kølesystem. Hvis der er behov for ekstra kølekapacitet er det tilladt at stille nye R407c køleanlæg op så længe hver køleenhed har en kølemiddel fyldning under 10 kg. Vurdering af de eksisterende køleanlæg Det vurderes at de eksisterende køleanlæg er under middel stand. Glykol anlægget er tilsluttet med armerede plastslanger der er samlet med spændebånd ENERGISCREENING doc 7

8 Køleanlæg under loft Plast glykolrør. Anlægget er af ældre dato, dog er fancoils i de to serverrum udskiftet år Glykolrørsystemet består af plastslanger. Dette kan give problemer ved slangebrud. Hvis der opstår brud på en glykol slange kan og vil glykolen forurene bygninger og materiel, med meget store genere for husets brugere til følge. Det anbefales at tænke i langsigtet strategi mht. til serverrummet og nedkøling af dette. Hvis der ønskes yderligere udvidelse af serverrummets kapacitet anbefales det at glykol temperaturen hæves fra ca. 7 C til 12 samt at der installeres serverkabinetter med rear door cooling og større fan coils. Indretning Der er installeret 2 fancoils i hvert rum til nedkøling af serverrummet. De 2 enheder forsynes med kold glykol fra køleanlægget. De 4 fan coil kan forsynes med kold glykol fra kølemaskinen eller fra frikølecoilen. Systemet styrer fra serverrummet samt indstiller på køleanlægget lokalt. Luftfordeling De 2 fancoils forsyner serverne med køling ved at blæse kold luft ud midt i rummet, hvorefter luften suges ind gennem rackenes forside og ud på den varme bagside. Fra den varme side af serverne blandes luften delvist med den kolde luft fra fan coilen. Fancoil enhederne styres via en rumtermostat indstillet på mellem 18 C og 20 C ENERGISCREENING doc 8

9 Figur 2: Uhensigtsmæssig opblanding af kold og varm luft i serverrummet. Fremløbstemperaturen på det kolde vand (glykolen) er indstillet til 7 C. Dette giver en luft udblæsnings temperatur på ca. 12 C-15 Serverrums og køleanlæggets nuværende energiforbrug Det årlige energiforbrug til køleanlægget er estimeret til: Varmebelastning: Gennemsnit Af målte belastninger Køleanlæggets ydelse Ved 7 C/12 C glykol Effektoptag køleanlæg Energiforbrug pr år: Serverrummet Køleanlægget Totalt elforbrug CO 2 belastning (1825kWh/tons CO 2 ) Økonomi: Energiomkostninger (2,00 kr./kwh) 6kW 6-10kW 4 kw kwh kwh kwh 38 tons kr./år ENERGISCREENING doc 9

10 Køleanlæggets mulige ydelse og energiforbrug ved omlægning Ved en omlægning fra 7 C/12 C til 12 C/18 C Varmebelastning: Gennemsnit Af målte belastninger Køleanlæggets ydelse Ved 12 C/18 C glykol Effektoptag køleanlæg Energiforbrug pr år: Serverrummet Køleanlægget Totalt elforbrug CO 2 belastning (1825kWh/tons CO 2 ) Økonomi: Energiomkostninger (2,00 kr./kwh) 4,7-6,0kW 2x35kW Op til 2 kw kwh kwh kwh 31 tons kr./år Som grundlaget for beregningen er det skønnet, at et optimeret køleanlæg effektivitet, Års COP, er ca 7-8. Dette medfører, at der i gennemsnit anvendes 1,33 kw til el til at fjerne de op til 6 kw varmelast. Hvis kølevands temperatur sættet ændres fra 7 C /12 C til 12 C /18 C vil års COP kunne hæves til 9,2. Dette vil give et årsforbrug på køleanlægget på kwh. Et besparelses potential på kwh eller 7,1 ton CO 2 Kølesystemet har ikke redundant kapacitet og ved kølenedbrug kan serverne bliver for varme og svigte. Det er ønskeligt at serverrummet kan udvides i fremtiden og senere evt. kobles til fjernkøling. Hvis serverrummet yderligere varmebelastes kan de nuværende fan coils ikke følge med belastningen og yderligere udbygning med nye fan coils er nødvendig ENERGISCREENING doc 10

11 Det anbefales at når der skal installeres nye serverracks, installeres de i enten kolde og varme gader, med rear door cooling (se skitse) eller med hævet EDB gulv, således at der bliver helt adskillelse mellem den kolde tilgangsluft til serverne og den varme afgangsluft fra serverne. Rum temperaturen kan derved hæves så den anbefalede tilgangstemperatur indstilles til mellem 19 C og 24 C. I den nuværende rumopbygning er installation med rear door cooling nok den nemmeste ombygnings mulighed. De eksisterede racks kan bibeholdes indtil serverne skal udskiftes. Løbende kan der opstilles kabinetter med rear door cooling, således at serverrummet kan udbygges løbende og samtidig kan tilsluttes fjernkøling i fremtiden. Rear door enhederne tilkobles glykolen direkte. Billed og skitse af rear door cooling server racks Billed og figur illustrerer den optimal opdeling af varm og kold luft. Hvis rear door cooling ikke er en ønskelig løsning, kan rummet opdeles i kolde og varme gader, hvor køleluften adskilles. Denne driftstilstand opnås ved at benytte begge fancoil sektioner til køling, samt fysisk adskillelse af de kolde og varme områder i serverrummet ENERGISCREENING doc 11

12 Figur 3: ideel opdeling af kold og varm luft, med fan coil drift. Den fysiske adskillelse af den kolde og varme luft kan udføres som vist på figur 3, f.eks. ved at opsætte plexiglasplader mellem dx-fancoils og serverracks. Dette arbejde er et enkelt indgreb er typisk kan udføres af et tømrefirma. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre effektiv afskærmning i hver ende af serverrackene. I forbindelse med etableringen af de kolde og varme zoner er det også vigtigt at lukke åbne huler i rackene. Mange af rackene i serverrummet er halvtomme, og den kolde luft fra køleanlægget vil blive suget direkte igennem racket og tilbage til køleanlægget. Dette er uhensigtsmæssigt og energikrævende ENERGISCREENING doc 12

13 Konklusion på den nuværende kølemetode og indretning Den totale køleydelse for anlægget er ca kw, denne kan lige matche varmebelastningen på ca.6 kw, fra serverrummet. Yderligere udbygning af serverrummet er ønskeligt og det er ønskeligt at krydsfeltsrum på 3-5 kw tilkobles glykol kølesystemet. Således at køleanlægget belastes med totalt ca. 11 kw. Dette kræver at: Temperaturen omlægges til 12 C/18 C vand. Fancoil i serverummet udskiftes/udbygges så de kan arbejde med den høje fremløbstemperatur. At køleanlægget tilføres direkte udeluft i sommer perioden, således at anlægs kapaciteten kan holdes på 10 kw og strømforbruget nedsættes. Der er ikke foretaget en effektiv adskillelse af den kolde indblæsningsluft og den opvarmede udblæsningsluft i serverrummet, hvilket kræver en lav rum- og luftafgangtemperatur fra fan coilen. Det anbefales af der installeres serverrack med rear door cooling. Således at rumtemperaturen kan holde på 19 C-24 C. Med den nuværende indretning opblandes luften fra fan coilen før luften når indsugningssiden på serverne. Resultatet af den aktuelle driftstilstand er, at energiforbruget til køling er større end nødvendigt ENERGISCREENING doc 13

14 Ideel indretning og køling af et serverrum Nærværende afsnit beskriver de hovedregler der bør følges i forbindelse med energieffektiv indretning af serverrum. Efterfølgende afsnit kommer ind på konkrete forslag til forbedringer af det eksisterende køleanlæg. Adskillelse af kold og varm luft Indretning af et energieffektivt serverrum skal grundlæggende sikre, at det er muligt at adskille den kolde indblæsningsluft og den varme udsugningsluft, da opdeling i kolde og varme zoner, er en de parametre der har størst indflydelse på energiforbruget til køling. Overordnet kan en effektiv adskillelse opnås ved at benytte et af nedenstående køleprincipper: Kølingen integreret direkte i serverracket med køleflade. serverrummet indrettes med kolde og varme zoner Direkte køling i racket Ved direkte køling er der installeret en køleflade direkte i eks. Luftafgangssiden på racket. Denne metode giver stor fleksibilitet ved indretning af serverrummet og stiller ikke store krav til korrekt placering af serverracks. Med hensyn til driftssikkerhed, kan det være kritisk hvis der går hul på en vandkreds. Det er dog vurderet, at denne løsning er hensigtsmæssig sammenlignet med alternativerne beskrevet i næste afsnit. Afskærmning i kolde og varme zoner En opdeling af serverrummet i kolde og varme zoner kræver en fysisk adskillelse af de kolde og varme områder i serverrummet. Dette kan gøres ved flere forskellige metoder, f.eks. ved anvendelse af plexiglas eller anden afskærmning. Der kan med fordel etableres døre i afskærmningen. Temperaturforhold Ved begge løsninger skal man som udgangspunkt altid sikre, at indblæsningsluften ligger på ca. 24 C - og efter passage af serverne ca.35 C. Som tommelfingerregel kan der spares 3 % af energiforbruget til køling, for hver grad indblæsningstemperaturen hæves op til 24 C ENERGISCREENING doc 14

15 Køleløsning Der er flere muligheder når man vælger køleanlæg, men som hovedregel gælder det, at den billigste løsning i indkøb let risikere at blive den dyreste i drift. Derfor er den ideelle løsning mht. energieffektivitet, et kølesystem som er baseret på frikøling i så stor en del af året som muligt. Dernæst ønskes en fremløbstemperatur på 15 C og returtemperatur på 20 C i systemets vandkreds. Frikøling til serverrum kan grundlæggende udføres efter de 2 nedenstående principper: Indirekte frikøling Direkte frikøling Indirekte frikøling forstås som et system bestående af en udedel med tørkølere og en indedel med fancoils for vand. Mellem inde og udelen er en vandkreds som afgiver- hhv. optager varme. De eneste energiforbrugende komponenter i et indirekte frikøleanlæg er pumper og ventilatorer. Et sådan system kan benyttes op til ca. 15 C udetemperatur hvis pladsforhold i serverrummet tillader den nødvendige størrelse fancoil for vand. Direkte frikøling er baseret på at indblæse udeluften direkte til serverrummet via et kanalsystem mellem indsugningsspjæld og indblæsningsspjældet i serverrummet. Denne metode tillader frikøling op til 23 C i udetemperatur, hvis pladshensyn tillader at etablere et rørsystem som er tilstrækkelig stort til at distribuere den nødvendige luftmængde både ind og ud af serverrummet. Fjern Fjernkøling Københavns Energi A/S har tilbud muligheden for leverance og tilslutning af fjernkøl til området på Slotsholmen ENERGISCREENING doc 15

16 KE har indikeret følgende Temperatursæt: 6 C fremløb og 16 C returløb. KE kræver at der opstiller en veksler mellem deres kreds og husets lokale kølekreds. Veksleren giver et temperaturtab, således at det kan forventes at fremløbstemperaturen vil blive ca. 9 C Se skitse af systemet: Fjernkøl 16 C ud Lokalt anlæg 16 C ud Fan coils og server racks 35 C luft ind 6 C ind 9 C Pumpe 17 C luft ud Det meget vigtigt at KE kan garanterer for konstant leverancen af fjernkølevand til serverrumssystemet, ellers er det bedre at beholde det eksisterende kølesystem indtil leverance af fjernkøl kan garanteres året rundt. Forslag til ny køleløsning og indretning Der er lagt vægt på at de oplistede forslag til en forbedret køleløsning i Serverrummet hos Kirkeministeriet Frederiksholmskanal 21, skal sikre lavest mulige driftsomkostninger til køling og det er derfor oplagt at benytte frikøling flest mulige timer om året. I det temperaturinterval hvor frikøling ikke er muligt, skal kølingen produceres af et konventionelt køleanlæg. Rear door cooling og større frikøle coils anbefales. Dette giver flere drifttimer med en COP på op til 11 Det eksisterende køleanlæg fungerer ikke optimalt, da køleenheden er placeret under taget. Denne placering giver meget høj sommer drift temperatur. Det anbefales at anlægget tilsluttes direkte udeluft i sommer perioden. Det anbefales at ændre glykol temperaturen til et fremløb på ca. 12C og et returløb på ca. 18C i forbindelse med opstilling af rack skabe med rear door cooling. Dette optimerer temperaturen til rear door cooling og passer samtidig med den fremtidige mulighed for fjernkøling da fjernkøl leverer en fremløbstemperatur på ca. 6 C og en krævet retur temperatur på 15 C ENERGISCREENING doc 16

17 Anbefaling Det nuværende køleanlæg i under middel stand. Glykol rørsystemet er af midlertid karakter og der er store chancer for slangebrud med mulig forurening af glykol til følge. Det anbefales at gennemgå anlægget og opgrader det således at det kan tilsluttes fjernkøl fra Københavns Energier. Dette vil fjerne glykol forurenings risikoen og nedlægget de gamle køleanlæg. Der skal i nær fremtid planlægge udskiftning af køleanlægget for at garanteret konstant og problemfri køleforsyning. Kombineret med udskiftning af serverenhederne anbefales det at installerer server racks med rear door cool. ALECTIA A/S Peter Viking Hansen Virum Direkte tlf ENERGISCREENING doc 17

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Rambøll Informatik 1

Rambøll Informatik 1 Rambøll Informatik 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

JN Data A/S. Energibesparelser og Lessons Learned

JN Data A/S. Energibesparelser og Lessons Learned JN Data A/S Energibesparelser og Lessons Learned Kort om JN Data A/S Ejet 50/50 af Jyske Bank og Nykredit Partner BEC, SDC og BankData Mission: Levere sikker og stabil drift I 2008 valgte JN Data at lade

Læs mere

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer Dansk Betondag Termoaktive dæk 3. sept. 2009 Lars A. Reimer Termoaktive dæk Termoaktive konstruktioner imidd Middelfart Sparekasse Baggrund Projektet Forventning Produktion Montage Installation Opfølgning

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING Rasmus Bundegaard Eriksen KØLEFORBRUGERNE Små anlæg Komfort Proceskøling Store anlæg POTENTIALE FOR FJERNKØLING 5.000 MW køling Betydeligt potentiale for fjernkøling

Læs mere

Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI 1 Indledende besøg Besøg d. 16/6-03 af: Repræsentant fra SKI: Søren Østergaard Jensen Anders Faksedahl Statens og Kommunernes Indkøbsservices serverrum er beliggende

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES Global Energy Saving Program FACTORIES IN 9 COUNTRIES Ames Loves Park Arkandelphia Monterrey Freeport Silkeborg Kolding Gråsten Nordborg Flensburg Neumünster Reyrieux Grodzisk Wroclaw Povazska Trata Wuqing

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen RISØ 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

FJERNKØLING: DET BILLIGE, STABILE OG CO2-VENLIGE VALG!

FJERNKØLING: DET BILLIGE, STABILE OG CO2-VENLIGE VALG! FJERNKØLING: DET BILLIGE, STABILE OG CO2-VENLIGE VALG! Fordele ved fjernkøling MILJØFORDELE BETYDELIG CO2-REDUKTION (OP TIL 70 %) LAVERE DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER ØKONOMIBESPARELSER PÅ OP

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Fjernkøling Nye perspektiver. Magnus Foged 23. april 2009 Københavns Energi

Fjernkøling Nye perspektiver. Magnus Foged 23. april 2009 Københavns Energi Fjernkøling Nye perspektiver Magnus Foged 23. april 2009 Københavns Energi 1 Hvorfor fjernkøling? Centrale anlæg er mere effektive som ved fjernvarme! Veludbygget fjernvarmesystem kan udnyttes om sommeren

Læs mere

Idéoplæg. Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg

Idéoplæg. Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg Idéoplæg Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg IDÉOPLÆG 2014506 Udvidelse af kølekapacitet i Odense og Svendborg ORIENTERING OUH nærmer sig meget stærkt kapacitetsgrænsen på de centrale køleanlæg

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Termoaktive betonkonstruktioner

Termoaktive betonkonstruktioner 1 6. December 2006 Termoaktive betonkonstruktioner, Projektleder, COWI Energi i bygninger 1 Skærpede energirammekrav i Bygningsreglementet Typiske gamle værdier for brutto energiforbrug: Rumopvarmning

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Få en CUBE lavet med frit farvevalg og efter mål

Få en CUBE lavet med frit farvevalg og efter mål Indret dit serverrum med klimaskærm og opnå store besparelser på energiforbruget. Med en klimaskærm skabes en lukket CUBE, som adskiller kold- og varm luft. Cabinet System er totalleverandører af kundetilpassede

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING EHSAN B. HAGHIGHI PhD, Thermal Specialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJECT MANAGER, ELECTRONICS DANTHERM

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE... 3 KLIMASKÆRM... 3 VARMEINSTALLATIONER... 4 VENTILATION...4 BELYSNING... 5 ANDET... 5 BESPARELSESPOTENTIALE... 6

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Performancetest Case om IDA-huset Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Nyt er godt Men det er ikke altid det der til rådighed Ofte står vi ikke med en

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Mikkel Willum Projektleder 16. Maj 2017 Temadag afholdt i Høje Taastrup Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR A/S Organisationen Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsen Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk Grundvandskøling Svend Erik Mikkelsen Seniorspecialist COWI A/S sem@cowi.dk 1 Princip 2 Udvidelse af begrebet grundvandskøling Fakta Kildetemperatur på konstant ca. 10 grader C året rundt Kan bruges direkte

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere