Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13, 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Fysik B 1a 2a Dennis Nielsen Den benyttede holdbetegnelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Termisk energi Kræfter Gasser og væsker Ellære Bevægelse Bølger og lys Bølger og lyd Atom og kernefysik AT forløb, Renæssancen - Galilei og verdensbilledet Astronomi Kosmologi Vindmøller Eksperimentelt projekt Side 1 af 13

2 Titel 1 Termisk energi Fysik med perspektiver, Energi og Effekt Termisk energi version side 5-39 Journal eksperimenter: Blyposen Side 77 Kogekanden Uden vejledning (linearitet mellem t og T) Blanding af vand, siderne Effekt fra hånd, Uden vejledning Varmekapacitet for metal, side 69 Rapporteksperiment: Isens smeltevarme 1, Modeller for afkøling Siderne 72, Anvendt uddannelsestid 9 blokke. Termisk energi Eksperimentelt arbejde, behandling af data, Brug af dataopsamlingsprogram Klasseundervisning, Eksperimentelt arbejde. Side 2 af 13

3 Titel 2 Kræfter Egne noter: Første kig på kræfter version side 3 til 21 Noten omfatter beskrivelse af: Tyngdekraft, deformationskræfter og gnidningskræfter. En beskrivelse af addition af kræfter og Newtons tre love. Journalforsøg Sammenhæng mellem masse og tyngdekraft. Eftervisning af F = k x for en fjeder. Undersøgelse af gnidningskraften. Anvendt uddannelsestid: 5 blokke Kraftbegrebet Eksperimentelt arbejde og opgaveregning Klasseundervisnin /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 3 af 13

4 Titel 3 Gasser og væsker Egne noter: Gasser og væsker ver side 5-27 Noten omfatter Definition af tryk, Tryk fra en væskesøjle, Måling med manometer, Temperaturmåling og definition af kelvinskala, Gaslovene: Gay Lussacs lov, Boyles lov, Idealgas ligningen og p-v arbejde. Demonstrationsforsøg: p = k T Journalforsøg p V = k Rapport øvelse: Tryk fra væskesøjle Hel dag på med besøg på Grundfos med emnet Pumper Arbejdsark: Besøg på Grundfos Der udarbejdes rapport over pumpeforsøg udført på Grundfos Anvendt uddannelsestid 8 blokke Gasser og væsker. Samarbejde med Grundfos, med henblik på at vise at fysik spiller en rolle i teknologi og samfundsudvikling. Emnet for samarbejdet var cirkulationspumpen Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 13

5 Titel 4 Ellære Strøm spænding og modstand ver siderne 1-15, Noten omfatter: Strømstyrke, Kirshoffs førte lov, Spændingsfald, Kirshoffs anden lov, Elektrisk effekt, Resistans, Ohms lov, sammensætning af resistanser, resistans i lange ledere, spændingsforsyningen Eksperimenter Ohms lov Modstand i lange ledere Energiindhold i batterier Joules lov (udført i 2. g mens ovenstående er udført i 1. g) Anvendt uddannelsestid 9 blokke Elektricitet Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 5 af 13

6 Titel 5 Bevægelse Egne noter: Bevægelse ver 056 Siderne 5-16, 18-23, 24-28, 32-37, 39-41, Siderne omfatter emnerne: Sted, hastighed, acceleration, frit fald, kastebevægesen, kræfter, Newtons anden lov, fjederkræfter, luftmodstand, arbejde, mekanisk energi. Eksperimenteltarbejde: Faldforsøg med vejledning: Faldlov Fence ver 003. Omfatter Faldlov vist med Vernier Picet Fence, Analyse af videoklip af faldende bold med Logger Pro, Faldende bold målt med motiondetektor. Luftmodstand med vejledning: Luftmodstand. Omfatter simulationsforsøg med Algodoo, måling på faldende kagforme/kaffefiltre, brug af regneark. Bevægelse på bakke Vise at a = sin (v) når en vogn kører ned ad en skrå bane Vise at den mekaniske energi er bevaret når en vogn kører ned af en skrå bane (Videoanalyse Videoanalyse af svingende fjeder Viser at den mekaniske energi er bevaret. (Film fra nettet og 1 side vejledning) Opsamling fra sidste år: Afladning af kapacitorer Anvendt uddannelsestid 13 Eksperimentet arbejde, arbejde med simulations programmer. Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer /eksperimentelt arbejde Side 6 af 13

7 Titel 6 Bølger Lys Egne noter: Lys og bølger version Siderne 5-19, 38-45, Noten omfatter: Brydningslov, Total refleksion, Bevis for brydningslov, Optisk gitter, Konstruktiv destruktiv interferens, Sæbeboblens farver, Farver på linseoverflader. Egne noter: Matematisk beskrivelse af bølger Side 1-6 Ledsaget af geogebra apps med animerede bølger Orbit 2 side ( He Ne laser) Eksperimentelt arbejde: Brydningsindeks for rektangulær klods Brydningsindeks bestemt ved total refleksion Brydningsindeks bestemt ved hjælp af klods laser og vådt papir. Bestemmelse af gitterkonstant, Bølgelændeområder for synligt lys Vejledning i skriftligt arbejde og dataanalyse side 1 til 14 Vejledning i opgaveregning og rapportskrivning, herunder et afsnit om hvordan man dokumenterer beregninger lavet i Logger Pro Brug af phet apps: Anvendt uddannelsestid 8 blokke Kompetencer, læreplanens mål, progression Skiftligt arbejde - tilrettelægge og udføre forsøg, databehandling Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 13

8 Titel 7 Bølger og Lyd Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Egne noter Lyd og bølger ver Siderne 1-25, 26-47, Noten omfatter Øret, Lydens hastighed, frekvens, Bølgeformlen, Stående bølger, Musikinstrumenter, Mål for lyd, Støj fra vindmøller, hørelsen. Matematisk beskrivelse af bølger Eksperimenter Forløb med 3 øvelser med gruppejournal Lydens hastighed bestemt ved hjælp af klaptræ Side i noten Bølgelængdebestemmelse ved hjælp af to mikrofoner Side i noten Snorebølger side i noten To øvelser med gruppejournal db(a) skala (måling med støjmåler) Frekvenser i flaske (Måling af frekvensen af toner der opstår når der blæses hen over flaskemunding Demoeksperimenter Bestemmelse af lydhastighed i resonansrør (luft og CO 2) Bestemmelse af bølgelængder for brint ved hjælp af gitter. Anvendt uddannelsestid 5 blokke Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 8 af 13

9 Titel 8 Atom og kernefysik Atomfysik: Niels Bohrs Atomteori, Helge Krag, pdf dokument (læs selv side 6-9) Fælles forsøg i grupper: Bestemmelse af bølgelængde af linjer i britspektret Arbejde med PHET app: Fotoelektrisk effekt (bestemmelse af Plancks Konstant) Egen note om fotoelektrisk effekt: Fotoelektrisk effekt ver 006 i alt 8 sider. Bølgemodel /Partikelmodel for lys (hypotetisk deduktiv metode) (tavle 52 Kernefysik: Orbit 2 Siderne 11-12, 14, 16-18, 20-21, 22-26, 28-29, 31-32, 38-41, 43-44, Egne noter Radioaktivitet ver 2 004: siderne 4-11, (11-24 læs selv), 24-37, Noten omfatter: Henfaldsloven, Aktivitet, kulstof 14 datering, bundaflejringer, kalium argon datering. Vejledninger med teori for dødtid, henfaldslov, halveringstid, absorption af stråling og halveringstykkelse. Eksperimenter (Beskrevet i Egen note side 37-48) Halveringstid for Ba Absorption af gamma i bly Tællestatistik Dødtid for Geigerrør Anvendt uddannelsestid 10 Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisninganvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 9 af 13

10 Titel 9 AT forløb, Renæssancen - Galilei og verdensbilledet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Egen note Galilei AT på 21 sider, om: Det Aristoteliske verdensbillede, Teleskoper, paradigmeskift, Galileis tidlige opdagelser med teleskopet. Jupiters måner, Månens bjerge, Venus faser. Eksperimenter: Eftervisning af linseformel. Teleskoper bestående af to samlelinser Anvendt uddannelsestid 2 blokke af 90 min Kompetencer, læreplanens mål, progression Forståelse af verdensbilledet, paradigmeskift. Klasseundervisning /eksperimentelt arbejde Side 10 af 13

11 Titel 10 Astronomi Egne noter: Fysik C og B, , version 18, siderne 1-29 Noten omfatter: Introduktion til Stellarium, Himmelkuglen (ækvator, ekliptika, meridian), Korteste dag længste dag, jævndøgn, (arbejde med Stellarium) Keplers love, ellipsen, de tre love (arbejde med Stellarium) Venus Merkur og Mars på himlen, retrograd bevægelse (arbejde med Stellarium) Månen, formørkelser (arbejde med Stellarium) 6 blokke af 90 min Arbejde med programmer Klasseundervisning/ gruppearbejd /anvendelse af fagprogrammer/ Side 11 af 13

12 Titel 11 Kosmologi Egne noter: Kosmologi, ver 031 side 1-20 Noten omfatter: Udforskning af universet (Aristoteles, Galilei, Herschel, galakser) Hubbles lov, universets alder, hastighed, afstande, størrelsesklasser. Big bang (på en side) Anvendt uddannelsestid 5 Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/ oplæg Side 12 af 13

13 Titel 12 Vindmøller Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Eksperimentelt projekt, hvor vindmølle undersøges: Belastningsafhængighed Vingestilling Støjforhold Turbine effektivitet Vindhastighedes betydning Vingearealets betydning Summariske vejledning udleveret Der afleveres omfattende laboratorie journaler. Anvendt uddannelsestid 4 blokke af 90 min Eksperimentelle kompetencer Eksperimentelt arbejde Side 13 af 13

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium Spørgsmål 1 Energi & energiforbrug Du skal præsentere emnet energi med vægt på energiforbrug og energibesparelser i forbindelse med hjemmets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution HTX Sukkertoppen Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter.

Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter. Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter. Figur 1.2. Solens omløbstid i sin bane (vist som en røde cirkel)

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Eksperimentel Matematik. En inspirationsbog

Eksperimentel Matematik. En inspirationsbog Eksperimentel Matematik En inspirationsbog Eksperimentel Matematik Matematiklærerforeningen 2007 Matematiklærerforeningen, 2007 Udgivet af Matematiklærerforeningen med støtte fra Undervisningsministeriet.

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Teoretisk og praktisk Danmark er et konstitutionelt monarki, Ulan Bator er hovedstad i Mongoliet og formlen for den pythagoræiske læresætning lyder a 2 +b 2 =c 2 er alle eksempler på viden, som nemt lader

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

SPECIFIKKE FORMER FOR BEGREBSFASTLÆGGELSE SAMT POLYSEMI/HOMONYMI I DE TEKNISKE FAGSPROG TEKSTFORSTÅELSE OG OVERSÆTTELSE

SPECIFIKKE FORMER FOR BEGREBSFASTLÆGGELSE SAMT POLYSEMI/HOMONYMI I DE TEKNISKE FAGSPROG TEKSTFORSTÅELSE OG OVERSÆTTELSE 280 SPECIFIKKE FORMER FOR BEGREBSFASTLÆGGELSE SAMT POLYSEMI/HOMONYMI I DE TEKNISKE FAGSPROG TEKSTFORSTÅELSE OG OVERSÆTTELSE Christian Quist Handelshøjskolen i København Abstract This article focuses on

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere