Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1"

Transkript

1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

2 Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten er en milepæl i barnets liv, som har stor opmærksomhed. Det har betydning for et barns udvikling og læring, at den foregår som en kontinuerlig proces, hvor der er helhed og sammenhæng. I Gladsaxe har vi valgt et forløb med fire elementer, som indgår i de pædagogiske aktiviteter. Disse skal hjælpe og støtte barnet i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. Der er således skabt et godt grundlag for, at overgangen fremstår som et sammenhængende forløb, der knytter sig til Gladsaxe kommunes målsætninger på børneområdet. Trine Græse Formand for børne- og undervisningsudvalget

3 Indledning Det er væsentligt i Gladsaxe Kommunes målsætninger på børneområdet at sikre helhed og sammenhæng i børnenes hverdag i daginstitution, SFO, skole og i overgangen mellem disse. I 2006 vedtog vi et forløb for børnenes overgang fra daginstitution til skole. Forløbet involverer børn og forældre i konkrete aktiviteter, som understøtter samarbejde om barnets udvikling og læring. Forløbet kan genkendes, uanset hvilken daginstitution, SFO og skole barnet går i. I denne pjece præsenterer vi forløbet og de elementer, som indgår i det. Det er vores vision at nå frem til, at pædagoger og lærere i fællesskab samarbejder og understøtter barnets udvikling og læring i overgangen, således at forældre og børn oplever helhed og sammenhæng. Forløbets fire elementer En samarbejdsaftale, som beskriver distriktssamarbejdet mellem daginstitutioner og skole i forbindelse med skolestart. Den konkrete samarbejdsaftale kan læses på daginstitutionernes og skolernes hjemmeside. 1 2 Et udviklingsskema, som indeholder pædagogers og forældres samlede vurdering af barnets potentialer og kompetencer, nedskrevet ca. et år før skolestart og ved den afsluttende forældresamtale i daginstitutionen. Udviklingsskemaet anvendes blandt andet i forbindelse med klassedannelse og forældresamtale i skolen.

4

5 3 En her er jeg kuffert, som indeholder barnets tegning af sin familie, en tegning af min drøm om skolen, en foto/tekst planche barnets kompetenceprofi l som beskriver barnets stærke sider, og endelig et målebånd som viser barnets højde lige før skolestart. Disse ting skal støtte barnet, når det skal fortælle om sig selv i de nye sammenhænge i SFO og børnehaveklasse. Barnet har sin kuffert med i SFO 1. juni som er den dag de starter i SFO. Kufferten følger med barnet i børnehaveklasse i august og året efter i 1. klasse.

6 4 En her er vi skattekiste med børnegruppens skattede ting dvs. et foto af børnegruppen, de tre mest skattede sange og fælleslege. To A3 sider med foto og tekst fra børnegruppens afsluttende projekt i daginstitutionen og endelig en kreativ fællesgave der skal pynte i den kommende SFO. Børn og pædagog afleverer skattekisten i SFO på en aftalt besøgsdag i maj og den følger med i børnehaveklassen i august. Skattekisten vender tilbage til daginstitutionen mandag i uge 41, idet børnene har besøgsdag i deres gamle daginstitution. Denne dag afleverer og henter forældre deres barn i den daginstitution, barnet har gået i før skolestart.

7 Frit skolevalg Forældre har frit skolevalg, derfor har politikerne besluttet, at der uanset skolevalg skal være en genkendelighed i den måde, daginstitution og skole skaber sammenhæng og helhed i børn og forældres overgang fra daginstitution til skole. I forløbet er der også plads til lokale variationer. Børn, der skal i privatskole, arbejder i daginstitutionen med de samme overgangsaktiviteter som de øvrige børn. Børnene får deres kufferter med hjem, så forældre kan formidle sammenhæng til skolen. Sammenhæng og helhed i skolestarten I hvert skoledistrikt er der tradition for, at skolen og de omliggende daginstitutioner samarbejder, så børn og forældre oplever den bedst mulige skolestart. Med de fire elementer er der genkendelighed i overgangsaktiviteterne på tværs af kommunens institutioner og skoler. Børnene besøger SFO en og børnehaveklassen. Der er tværgående børneaktiviteter. Forældrene deltager i informationsmøder. SFO, skole- og børnehaveklasseledere besøger daginstitutionerne for at hilse på de kommende skolebørn. Samarbejde om børnenes udvikling og læring Overgangsaktiviteterne og de fire elementer skal medvirke til et tæt samarbejde mellem forældre og personale om barnets udvikling og læring. I forbindelse med de pædagogiske aktiviteter og de to udviklingssamtaler, som foregår i året før, barnet starter i børnehaveklasse, vil forældre sammen med pædagogerne konkludere, hvordan de kan støtte og udvikle barnet i forbindelse med skolestart. Konklusionerne skriver vi ind i barnets udviklingsskema, som forældrene får. Skemaet anvender vi også som grundlag for at sammensætte den børnehaveklasse, børnene skal gå i. Forældre medbringer udviklingsskemaet til forældresamtale i børnehaveklassen, så samtale om barnets udvikling og læring bliver en sammenhængende proces.

8 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 2860 Søborg gladsaxe.dk Telefon: Layout: Grafia Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag Maj 2007

9 Beskrivelse af samarbejdet mellem Høje Gladsaxe skole og de børnehaver, som afleverer børn til Høje Gladsaxe skole Børnehaverne i Høje Gladsaxe skoledistrikt er: Lundegården, Hyldegården, Mosen og Højmarksvej. Samarbejdet har foregået de sidste mange år og udvikles stadig til gavn for de involverede børn, forældre, børnehaver, skolen og SFO. Distriktet samarbejder efter kommunens politik om pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng (link) Formålet med samarbejdet er at sikre, at børnene får en god skolestart, og at oplysninger, som er relevante til understøttelse af barnets videre udvikling, følger med barnet. Oplysningerne bruges i første omgang til at lave en god klassedannelse. Og dernæst bruges de af lærere og pædagoger til at få et bedre kendskab til børnenes beskrevne forudsætninger og til en videreudvikling af børns kompetencer. Beskrivelse af skolestartens forløb I januar måned begynder indskrivningen til skolerne. Skolen får, fra Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe, tilsendt stamkort på kommende børn i Høje Gladsaxe skoledistrikt. Fra Børne- og Kulturforvaltningen sendes brev til samtlige familier, og Høje Gladsaxe skole vedlægger information om indskrivning i uge 3. Her er forældre og børn er meget velkomne til at komme på besøg i indskolingsafdelingen og få en samtale med skolens ledelse. I samme brev vedlægges et oplysningsark, som skal udfyldes. Arket indeholder faktuelle oplysninger om barnet og der spørges særligt til, hvilken børnehave barnet går i, hvilke eventuelle kammerater barnet gerne vil gå i klasse med og barnets modersmål. I februar måned får skolen et overblik over kommende skolebørn og der skrives til hjem, som ikke har svaret på den første henvendelse. I marts har skolen det samlede overblik over tilmeldte børn. Børnehaverne har, jævnfør politikken Helhed og sammenhæng, afholdt 2 udviklingssamtaler med forældrene om det enkelte barn, i løbet af det sidste år i børnehaven. Den 2. udviklingssamtale bliver renskrevet og underskrevet af forældre og børnehave. Dette skema sendes til skolen senest starten af april, og de danner grundlaget for skolens klassedannelse. Såfremt der er særlige forhold at tage hensyn til inviterer børnehaven til et møde med både skole og forældre.

10 Herefter udarbejder skolens ledelse ud fra eventuelle forældreønsker forslag til klassedannelse for kommende skoleår. Klassedannelsen foregår efter principper, som er besluttet i Skolebestyrelsen. Principperne for klassedannelsen i en ikke prioriteret rækkefølge er følgende: Ligelig fordeling af børn fra boligområder Ligelig fordeling af drenge og piger Ligelig fordeling af ét - og tosprogede børn Mulighed for valg af kammerater Inden den endelige klassedannelse formidles til forældrene, forelægges forslaget til børnehaverne, som kommenterer forslaget. Alt dette for at sikre klasser, som kan fungere godt i 10 år. I løbet af maj sendes klassedannelsen ud til alle forældrene, som i løbet af de næste 7 14 dage kan komme med kommentarer. Inden børnene starter på SFO den 1. juni, kommer de på besøg på SFO og skole. Besøget foregår i formiddagstimerne og er med til at skabe tryghed ved overgangen fra børnehave til SFO og skole. Besøgsdagen kaldes i Gladsaxe Kommune for Skattekistedagen (Se Helhed og Sammenhæng) Link Den 1. juni starter børnene i SFO. Pædagogerne er opmærksomme på at overgangen fra børnehave til SFO skal være så tryg som mulig, og har derfor sat sig grundigt ind i, hvilke børn, de modtager, ud fra de oplysninger, der er modtaget fra børnehaven om det enkelte barn. I SFO-starten skal børnene lære deres SFO at kende, både de fysiske rammer og de daglige rutiner. Derudover arbejder SFO-pædagogerne meget med aktiviteter og lege, som børnene kender fra børnehaven, og som er indeholdt i de skattekister og kufferter børnene har medbragt, og langsomt udvikler og udfordrer pædagogerne børnene i forhold til deres kompetencer. På flere møder mellem børnehaver, SFO og skole er arbejdet omkring skolestarten blevet evalueret. På alle møder er der udtrykt stor tilfredshed med arbejdet, som sikrer at børnene ikke begynder som små ubeskrevne blade, men som de personer, de har nået at udvikle sig til, i løbet af tiden i børnehaven. Børnehavernes arbejde inden skolestart Det sidste år i børnehaven arbejdes der på at sikre at det enkelte barn er godt rustet til livet i skole og SFO. Der arbejdes med indholdet til det enkelte barns kuffert og i foråret arbejdes der med et fælles projekt som skal i skattekisten i henhold til Helhed og sammenhæng (link) Pædagogerne følger op på barnets kompetencer, samt støtter barnet, hvor det kan have behov for det. Et eksempel kunne være, hvis barnet ikke er selv kan tage tøj af og på. Et andet

11 kunne være, hvis barnet har svært ved at lytte til/acceptere kammeraterne og derfor deltage i fælles lege. Børnehavens iagttagelser og arbejde med barnets udvikling og trivsel bliver formidlet til forældrene, dels for at forældrene kan støtte barnet hjemme, og dels for at sikre, at forældrene ved hvordan deres barn har det, og hvad det kan i børnehaven. I børnehaverne afholdes der en udviklingssamtale med forældrene om deres barn i juni til august året inden skolestart. Her tales om barnets kompetencer og områder, som barnet evt. skal støttes i. Der aftales, hvordan dette gøres både i børnehaven og hjemme. I samarbejde med forældrene udfyldes et udviklingsskema. I januar til marts måned inden skolestart afholdes 2. udviklingssamtale, hvor der samles op i forhold til barnets kompetencer og områder barnet evt. fortsat skal støttes i. Der udarbejdes et fælles konklusionsskema, som underskrives og overleveres til skolen. Læreparathed/ skoleparathed Vores fælles mål for overgangen fra daginstitution til skole er meget vigtige. For at børnene skal kunne lære og udvikle sig, skal der være nære, forpligtende relationer. Børnene skal videreudvikle deres kompetencer. De skal være selvstændige, have mod og lyst til at få nye kammerater, og til ikke at lade sig kue. Det betyder, at vi i daginstitutionerne skal udfordre børnene, så de vil være i stand til bedre at kunne tilpasse sig livet i skolen. Samtidig er det også vigtigt, at skolen i starten medinddrager situationer, som børnene er bekendt med i forvejen fra deres børnehavetid. Hvilket igen vil betyde, at skolen skal have en nøje indsigt i, hvad og hvordan, man arbejder i de forskellige børnehaver, der er tilknyttet skolen. Det, at være klar til at starte skole er ikke kun at kunne sidde stille og lytte. Der er også nogle helt andre færdigheder, børnene skal kunne mestre i dag. Det, at være læreparat, er, at kunne udvikle personlige kompetencer og sociale færdigheder. Børnene skal kunne indgå i sociale relationer med hinanden. De skal have et behov for at være sammen med andre. De skal have forståelse (indfølingsevne) for andre børn og voksne. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan vi tale om en begyndende læremotivation. Overgang fra SFO til skolen Børnehavebørnene har i juni måned været på SFO-en. Her lærer pædagoger og børn hinanden godt at kende. Børnene får mulighed for at prøve at være et par timer i børnehaveklassen sammen med deres kommende børnehaveklasselærer og pædagog. Det giver en tryghed for børnene at have prøvet at være i børnehaveklassen, inden de skal starte i august. Pædagogerne fra SFO holder samtaler med børnenes kommende børnehaveklasselærer, hvor de fortæller om, hvordan starten på SFO er gået, og videregiver relevante oplysninger ud fra oplevelser af det enkelte barns start i SFO. Derudover er pædagogen fra SFO også pædagog i klassen, idet gruppen i SFO er klassen i skolen.

12 Samarbejdsaftalen mellem Høje Gladsaxe skole og daginstitutionerne indebærer en tilbagevendende plan for møder over et år: Januar måned: Tilbagemelding fra skole til daginstitutionerne om, hvordan det går de børn der startede sidste sommer (afholdes på skolen). Marts: Overlevering via skemaer fra daginstitution til skole. April/maj: Møde mellem skole og daginstitutionerne vedrørende klassedannelsen for de kommende skolebørn (afholdes på skolen). Maj: Informationsmøde på SFO. Maj: Skattekistedag på SFO/skole (børnene kommer med deres skattekister fra børnehaverne) Mandag i uge 41: Børnene besøger deres gamle børnehave og har skatteki-sterne med tilbage fyldt med indhold fra SFO en. På Høje Gladsaxe skole og daginstitutionernes vegne.

13 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den Pædagogisk kontinuitet, overgang SFO/skole fritidsklub. Januar Ledelsesmøde for SFO og fritidsklub: Evaluering af foregående års forløb Overordnet planlægning af årets samarbejdsforløb. Fokus på børn/børnegrupper med særlige behov. Plan for kendskab til hinandens område udarbejdes. Februar 3. klasses pædagog og teamlærer mødes med modtagne pædagog fra fritidsklubben: Detailplanlægning og aftaler for samarbejdsaktiviteter. Indmeldelsesblanket til fritidsklub og klubpjecen udleveres af SFO til 3. klassebørnenes forældre. Forældre, der ønsker fritidsklubplads pr. 1. juni, afleverer indmeldelsesblanket på SFO en senest 1. april eller pladsanvisningen. SFO-ledelsen sender indmeldelsesblanketterne samlet til pladsanvisningen. Inden 1. april Afholder SFO en forældremøde og orienterer om overgangsforløbet for deres børn. Fritidsklubben kan deltage i mødet. April Ledelsesmøde SFO og fritidsklub: Planlægning af det fælles forældremøde i maj. Fritidsklubklub overgangspapiret: Forældrenes, teamlærernes og SFO pædagogernes beskrivelse af, hvilken nyttig viden fritidsklubben skal have og være opmærksom på ved det enkeltes barns indkøring i klubben. Inden 1. maj Fritidsklub børn fortæller på SFO/skole om det at gå i fritidsklub. Maj SFOen deltager med kommende fritidsklub børn i en fælles aktivitet i fritidsklubben: Sportsstævne, ture og andre arrangementer. Inden 15. maj Afholder SFOen og fritidsklubben fælles forældremøde i klubben: Fritidsklubben præsenteres og en detaljeret præsentation af fritidsklubbens pædagogi-ske virke gennemgås.

14 September Ledelsesmøde SFO og fritidsklub: Evaluering af overgangsforløbet. Kommende forældremøde. Forældremøde i fritidsklubben: Hvordan er overgangen fra SFO til fritidsklub forløbet for deres børn. Oktober Opfølgningsmøde for SFO pædagog, teamlærer og klubpædagog: Hvordan er det gået det enkelte barn i overgangen fra SFO til klub. Generelt Forløbsmæssig sammenhæng mellem én skole og én fritidsklub. Jf. Klubpjecen side I foråret 2008 deltager teamlærerne fra de afgivne skoler i det omfang det er muligt. Fra skolestart i august 2008 er der fuld deltagelse fra alle involverede parter. Samarbejdsaftalen gælder for alle børn i normalforløb. Børn med specialtilbud drøftes særskilt. Der afholdes evaluering af aftalen i november eller december Samarbejdsaftalen bliver lagt ind på de enkelte skolers intranet og fritidsklubbernes hjemmeside.

15 Samarbejde med klubberne Børneaktiviteter: Rollespil: 1 gang om måneden i 7 mdr. om året samarbejde vi om en rollespilsdag i klub Høje Gladsaxe. Der deltager børn fra 2. og 3.kl samt klubbørn og selvfølgelig også pædagoger fra både sfo og klub. Selve optakten til rollespil laves på skift mellem pædagogerne fra sfo og klub. Diskoteksfest: I marts og april bliver 3.kl inviteret til diskotek i klub Høje Gladsaxe. Diskoteksfesten er fra 3.kl til 5.kl Vi deltager med alle de 3.klasser, der har lyst og 2 pædagoger fra sfo. Teater m.m.: Klub Piraten inviterer flere gange årligt til teater, modeshow, udstillinger m.m. og vi deltager med 3.kl Besøg i klubberne: I maj besøger vi en gang om ugen klub Høje Gladsaxe, med de 3. klasser som skal gå i klubben. Vi besøger klub Piraten 2 dage i løbet af maj, med de børn der skal gå i Piraten. Det er klubberne der står for indholdet på disse besøgsdage. Ledelses- og pædagogopgaver: I november mødes ledelserne i klub og sfo, og drøfter den kommende overgang. I februar mødes 3.kl. pædagoger med de pædagoger fra klub som skal modtage børnene og udarbejder en detailplan for overgangen. Klubben indkalder til dette møde. I marts afholdes et forældreinformationsmøde i en af klubberne. Mødet handler ikke om den enkelte klub, hvad det vil sige at gå i klub. Sfo erne indkalder til dette møde. I løbet af foråret laves der på sfo en børnesamtaler. Det er børnenes mulighed for at fortælle klubben lidt om hvem de er. Det skrives i et skema og udleveres til klubben inden klubstart. SFO en sørger for at indmeldelserne til klub, og sender disse til pladsanvisningen, samt aflevere en navneliste til klubberne

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole 3. udgave

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole 3. udgave gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole 3. udgave Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole 4. udgave 2017 Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til skole Kære forældre

Læs mere

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole Om overgangen fra børnehave Til skole 1 Kære forældre Nu er jeres barn ved at blive så stort, at I skal tage stilling til, om jeres barn skal begynde i skole. Det er en stor omvæltning for jeres barn og

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet

Pædagogisk kontinuitet Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børnenes hverdag Præsenteret af Områdeleder Tina Hjortshøj og Pædagogerne Dorthe Hansen og Jeanette Nielsen Februar 2015 Rammen for samarbejdet mellem Dagtilbud

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Pædagogisk Kontinuitet

Pædagogisk Kontinuitet Pædagogisk Kontinuitet Helhed og Sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem Dagtilbud og Skole Annette Quist Jeppesen Pædagogisk konsulent 1 Kort om Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune har 66.656 indbyggere

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE I SAMUELSGAARDEN

OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE I SAMUELSGAARDEN OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE I SAMUELSGAARDEN MÅL FOR OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE - fra vuggestue til børnehave, fra børnehave til fritidshjem og fra fritidshjem til klub. Målet er at overgangen skal

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Værdier: - Åbenhed og samarbejde mellem børnene, forældrene, Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen er til stor

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

I skole - fakta om skolestart

I skole - fakta om skolestart Greve Kommune Center for skoler Skoleåret 2008 / 2009 I skole - fakta om skolestart august 2007 Forældreorientering om indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse Kære forældre. Greve Kommune vil med

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

gladsaxe.dk Vi har brug for hinanden en guide til forældre i Høje Gladsaxe og Marielyst

gladsaxe.dk Vi har brug for hinanden en guide til forældre i Høje Gladsaxe og Marielyst gladsaxe.dk Vi har brug for hinanden en guide til forældre i Høje Gladsaxe og Marielyst Har dine børn mange legekammerater, som har en anden kulturel baggrund? Det vil vi gerne hjælpe dem til at få Der

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På:

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På: 2016 1 FORORD Livet består bl.a. af overgange og udfordringer. Muligheder for at lære nyt. I Vejle kommune er det besluttet, at der skal være en rød tråd i overgangen fra daginstitution til skole. Den

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE KOMMUNER - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE KOMMUNER - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE KOMMUNER - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM 1 KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar 2009

Læs mere

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På:

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På: 2016 1 FORORD Livet består bl.a. af overgange og udfordringer. Muligheder for at lære nyt. I Vejle kommune er det besluttet, at der skal være en rød tråd i overgangen fra daginstitution til skole. Den

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Skolestart i børnehøjde Det handler om børn, men det er de voksne, der er i spil!

Skolestart i børnehøjde Det handler om børn, men det er de voksne, der er i spil! Skolestart i børnehøjde Det handler om børn, men det er de voksne, der er i spil! Inger Nøddekær, skolekonsulent i Gladsaxe Kommune Helhed og sammenhæng en kommunal ramme Helhed og sammenhæng i børnenes

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Ikær 2016-2017 Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Den Røde Tråd - Fritidstilbud

Den Røde Tråd - Fritidstilbud Den Røde Tråd - Fritidstilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Plan for overgange Evaluering 2012 Baggrund for evalueringen Af Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole fremgår det, at udvalget vedrørende

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Overgang fra børnehave til SFO/skole

Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgangskonceptet er revideret i august 2013 på baggrund af en rundspørge blandt alle skoler og børnehuse omkring samarbejdet og overgangen fra børnehave til SFO og

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om brobygning mellem dagtilbud, SFO og skole Mål med brobygning

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Overgang fra vuggestue til børnehave

Overgang fra vuggestue til børnehave Overgang fra vuggestue til børnehave Til forældre Den Integrerede Institution Den Flyvende Kuffert Nyrnberggade 33 2300 København S Tlf.: 32571706 www.den-flyvende-kuffert.dk 1 Overgang fra vuggestue til

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Overgange. Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Denne folder tilhører:

Overgange. Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Denne folder tilhører: Overgange Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole Denne folder tilhører: Indhold: D Albertslund Kommunes overgangsmodel E Forståelsesrejser G Forældremøde

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

Oplæg til årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse

Oplæg til årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse August 2015 Oplæg til årshjul brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse For at sikre en tryg overgang alle skolestartere og deres ældre i Vordingborg Kommune fra til skole

Læs mere

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole Ikær 2015-2016 Brobygning mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skole,

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

for møde i skolebestyrelsen

for møde i skolebestyrelsen BOGENSE SKOLE Mødedato: 06.11.2013 Blad 972 REFERAT for møde i skolebestyrelsen onsdag den 6. november 2013 kl 17.30 på lærerværelset afd. Bogense Fraværende: Mie, Dan, 1. Jacob Nielsen klubleder er med

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune - Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune Indledning Overgangen fra daginstitution til skole og fritidstilbud er en betydningsfuld fase i børns liv. Med indførsel

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Overgangen mellem daginstitution, skolesproggrupper og skole for tosprogede børn.

Overgangen mellem daginstitution, skolesproggrupper og skole for tosprogede børn. Overgangen mellem daginstitution, skolesproggrupper og skole for tosprogede børn. Målgruppen er børn, der har modtaget 4a støtte Vedlagte skema er udarbejdet i samarbejde mellem Børn og Unge-afdelingen

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere