Curriculum Vitae for Randi Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae for Randi Jensen"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Randi Jensen Navn: Randi Jensen Adresse: Løbjerg 11 Postnr og by 3460 Birkerød Telefon: Mobil: Fastnet: Født: 16. april 1952 Civilstand: Fraskilt Resumé: Jeg er et godt valg som projektleder/ teamleder, kvalitetsspecialist/tester eller til en projektsupport rolle, fordi jeg: Har 25+ års erfaring med projekt/ teamledelse for mindre projekter. Har været testkoordinator og tester på komplekse erhvervsligningssystemer. Er en tester og sætter en stor ære i at finde fejl før produktion. Har et stort forretningsmæssigt kendskab til flere af de statslige IT-områder. SKAT Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen. Har overblik over komplekse sammenhænge og tænker hele vejen rundt. Stor erfaring med opfølgning - kvalitet, test, projektstatusrapporteringer og processer. Har samarbejdet internationalt på tværs af virksomheder, lande og kulturer. Kommunikerer godt med mennesker på alle niveauer i en organisation. Har gennemført en PRINCE2-certificering som har også har fokus på roller og samarbejde. Trives med at gøre en forskel og skabe resultater. Ansættelser: Konsulent i getahead (frivilligt) et proaktivt jobsøgningsnetværk for veluddannede med en merkantil baggrund. Varetager en administrator-rolle CSC Danmark oprindeligt Datacentralen / datterselskaberne Datacentralen Geodata og Global Information Systemer: Titel Rolle arbejdsområde Seniorkonsulent - Project Control Manager og Quality Lead Nordic Seniorkonsulent - Business Analyst, Workflow Analyst, Project Control Analyst, Tester Public/ Nordic Seniorkonsulent- Teamleder, Business Analyst og Tester SKAT SVUR ejendomssalg og Vurdering Seniorkonsulent- projektleder, Business Analyst og Tester SKAT SLS-E erhvervsligning Konsulent Planlægger SKAT Stamregister for erhvervsdrivende og Erhvervsligning Scan Atlas (Electrolux Group) Marketingassistent / Produktchefassistent Ansvarsområder var produktsortiment for 5 varemærker indenfor hårde hvidevarer, markedsanalyser, branchestatistikker samt opbygning og ajourføring af produktarkiv og produktspecifikationer. CV Randi Jensen side 1

2 Faglige Kompetencer Projektopfølgning og kvalitetssikring: Projektrapportering stor erfaring med opfølgning indenfor flere brancher Statusrapportering til ledelse på forskellige niveauer Udarbejdelse af Brugervejledninger og Guidelines på engelsk og dansk Dokumentation og optimering af forretningsprocesser Dybt kendskab til processer indenfor forretning, projektledelse og systemudvikling Opfølgning på processer for projektledelse, udvikling og konfigurationsstyring Videndeling gennem support til projektledere Projektledelse: Ledelse af mange mindre offentlige projekter igennem 20 år. Projektstørrelse 4-12 personer Udarbejdelse af diverse styringsmæssige dokumenter i alle projektfaser Projektplanlægning og opfølgning Estimering af aktiviteter og projekter Nøgleperson i forbindelse med koordinering af tidsplaner med kunde omfattende mange projekter og flere leverandører Testkoordinator PRINCE2-certificering Systemudvikling: Business Analyst med bred erfaring i alle aspekter af analyse, modellering, test af IT softwareapplikationer og dokumentation Kravanalyse og fastlæggelse Udviklingsmetoder: Objektorienterede metoder, strukturerede metoder og SYSKON Erfaren tester: Fra unittest, modultest til integrationstest. Har anvendt HP Quality Center Stor erfaring med dokumentation af såvel Softwaresystemer-som Test Personlige Kompetencer: Ansvarsbevidst og engageret Sætter stor ære i at yde en god indsats og aflevere til aftalt tid. Bliver grebet af en opgave og gør meget for at løse den på bedst mulig måde. Mestrer såvel overblik som detaljer Jeg kan se løsninger i en større kontekst og forebygge problemer. Tager ting op selvom det er uden for mit ansvarsområde. Samarbejder med mennesker på forskellige niveauer og med forskellig baggrund. Erfaring med at arbejde sammen med mennesker på forskellige niveauer og med forskellig baggrund. Kan lytte, og tale med de fleste mennesker. Gennem gensidig respekt og fælles accept opnås de bedste resultater. Analytisk og struktureret Ved systematisk at gennemarbejde krav og løsninger, fremskaffes manglende materiale og kravene omsætte stil løsning. Ved større tests, opdeles områderne på en struktureret måde, og det gennemtænkes om alt relevant er dækket ind. Vedholdende og omhyggelig Er god til at løse opgaver, der kræver et langt sejt træk. Jeg har stærk til tal. Og er meget omhyggelig med, at det jeg leverer, er korrekt. Kvalitetsbevidst reviewer altid det jeg laver eller får andre til det. Arbejdsform Team/ Selvstændigt Trives med at indgå i et team og opnå et resultat i fællesskab. Samtidig trives jeg også med at have stor frihed til selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver. CV Randi Jensen side 2

3 Relevant erhvervserfaring: Project Control Manager i Nordic PMO (Project Management Office) og Quality Lead for et nordisk kundeområde. Project Control Manager i Nordic PMO Opfølgning på Project Compliance, statusrapporteringer samt ad hoc rapportering til forretningsområder, såvel til nationale, nordiske som regionale modtagere. Herud over har jeg bl.a. udført følgende: Udviklet grundlag til månedlige statusmøder for projektporteføljer for mange kundeområder bl.a. projektoversigt, KPI, projektstatus, nøgletal, ressourceplaner samt kompetenceudvikling. Ydet support og guidance til projektkontorer i Skandinavien og Baltikum. Koordineret nordiske tiltag vedr. det globale statusrapporteringsværktøj PERFORMA med systemejere i England. Været mentor og ledet et nordisk netværk vedr. statusrapportering. Været Project Management Officer for 3 områder vedr. projektrapportering såvel applikationsområder som infrastrukturområder. Varetaget opfølgning på eksterne revisionspåtegninger på infrastrukturområdet. Øget kvalitet i statusrapporteringer pga. opfølgning på compliance vedr. projektledelse og udvikling samt konfigurationsstyring herunder bl.a. opfølgning på aktions-, mitigerings- og projektplaner, fremdrift, ressourceallokering m.m. Udviklet adskillige guidelines til internt og externt brug bl.a. en engelsk QuickGuide vedr. projektrapportering med søgefaciliteter til projektledere. Quality Lead Opfølgning og rapportering på i hvilket omfang projekter lever op til de processer vedr. projektledelse, udvikling samt konfigurationsstyring, der anses for best practice. Fungeret som mentor for projektlederne vedr. de forskellige projektledelsesdiscipliner. Synliggjort projektlederes anvendelse af processer. Tilpasning af kvalitetssystem samt processer i nordisk regi samt ajourføring af processer i kvalitetssystem forud for CMMI- certificering Business Analyst, Workflow Analyst, Project Control Analyst, Tester True Up: (Due Diligence på bagkant) ved overtagelse af en kundes globale IT-ydelser Ansvarlig for oprettelse af kontraktdatabaser i Notes Kontaktperson til Account Executives for lande vedr. den samlede økonomiske afrapportering Ansvarlig for konsolidering af alle landene excelark til koncernniveau. Arbejdssprog primært engelsk lejlighedsvis fransk, tysk, svensk og norsk. Leverede hele resultatet fra True Up processen på 20 CD-ROM er. I forbindelse med review af konsolidering til koncernniveau fandt jeg manglende kontraktregistreringer for et stort 2-cifret millionbeløb. Indførelse af Workflow Management vedr. bestillinger for 2 store områder. Strukturerede, optimerede og dokumenterede forretningsprocesser vedr. bestillinger på 2 accounts. Opbyggede strukturer i World Sourcing Management et globalt Portfolio system Vedligeholdt og opdaterede bestillinger i World Sourcing Management CV Randi Jensen side 3

4 Portfoliostruktur for med samlet oversigt over Kundeområder, Projekttyper, projektantal samt bestillinger, størrelse og ressourcetræk. Ensartet håndtering af processen inden for de enkelte kundeområder. Overblik over samtlige delsystemer for de 2 accounts. Projektopfølgning for alle projekter i Nordic Project Guidance and Control (PG&C) Udarbejdelse af totaloversigter i Excel ark baseret på alle nordiske statusrapporteringer med assistance fra en indisk kollega hver måned. Udtræk til brug for Quality Leads og Delivery Assurance samt regional rapportering. Opgørelse af udvalgte parametre- KPI - til Balanced Scorecard. Support til projektledere i hele Norden - I gennemsnit en aktiv projektbeholdning på ca vedr. softwareapplikationsudvikling. Rapporter til tiden samt forbedringer af rapporteringskvaliteten ved løbende at gennemføre review af statusrapporter direkte med projektledere hvilket var mit initiativ. Stort forretningsmæssigt kendskab til alle projektopgaver. Tester/ Business Analyst på 3 forskellige kundeområder. Test og regressionstest gennem anvendelse af projektspecifikke testværktøjer til test af batch, og Mainframe IMS/DB2. Udvikling og afvikling af testcases i HP Quality Center til test af Web applikationer og Unix applikationer. Testområder blev på min foranledning reduceret med ca. 30 % for en gruppe på ca. 25 testere. Test af en output- beskrivelse resulterede i en betalt løsningsændring, da den oprindelige løsning ikke var tilstrækkelig gennemtænkt og ville have resulteret i en kaotisk situation for kunden Projektleder, Teamleder, Testkoordinator, Business Analyst og Tester på 3 områder for kunden SKAT SVUR Statens Vurderings Register, SLS-E Statens ligningssystem for erhvervsdrivende og CIR-S Centralt Indeholdelsespligtiges Register- stamdelen Kundeansvarlig for 4 delsystemer inden for SVUR ejendomsvurderingsopgaven i 12 år og 3 delsystemer indenfor SLS-E erhvervsligning i 9 år. Tester ved flere lejligheder for en anden offentlig kunde(domstolsstyrelsen). 2 år som Estimering, udarbejdelse af projekthåndbog, projektplaner, bidrag til kravspecifikation, analyse, design, system- og testdokumentation, driftsinstruks, konfigurationsstyring og kvalitetssikring af systemer. Overordnet kontakt med driftsafdeling ved implementering af projekter vedr. SALG og KORR. Nøgleperson ved SKATs koordinering af tidsplaner for hele ejendomsvurderingsområdet vedr. udveksling af data med mange systemer og leverandører. Koordinering med øvrige lignings- og skattesystemer. Udvikling af statistisk testmateriale og databaseudtræk med SAS og SQL. Testkoordinator og vært ved kundetest med op til 25 externe deltagere fra hele landet. Tester af såvel batchsystemer, 3270 applikationer og webapplikationer. Registeromlægning af hele SVUR-området og nyudvikling af flere ejendomsvurderingssystemer og erhvervsligningsystemer. bl.a. online udsøgning på Branchenøgletal. Alle projekter gennemført alle årene til tiden til kundernes fulde tilfredshed Oplæring af såvel kunder og medarbejdere i systemområderne. CV Randi Jensen side 4

5 IT-erfaring: 31 år i CSC Danmark / Datacentralen Metoder Værktøjer Strukturerede metoder for udvikling og test Objektorienterede metoder for udvikling og test SYSKON Windows PC Environment: Microsoft Office: Word, Excel og PowerPoint - MS Project Report Builder Visio Access Abc FlowCharter wordperfect kendskab kendskab kendskab Værktøjer: IBM Mainframe Environment: Øvrige Værktøjer TSO SAP ( udtræk) ISPF/PDF SAS Easytrieve IMS/DL1 Notes databaser DB2 HP Quality Center Cobol HTML/ XML Fileaid SQL JCL DCF () Sprog: Engelsk professionelt Forstår, taler, læser og skriver flydende Svensk professionelt Forstår, taler og læser flydende Norsk professionelt Forstår, taler og læser flydende- Fransk konversation Forstår, taler og læser godt Tysk konversation Forstår, taler og læser godt Italiensk basalt kendskab 3 års undervisning Uddannelse: 1976 HA Den almene erhvervsøkonomiske eksamen (Bachelor), Handelshøjskolen i Århus Nysproglig student fra Viborg Katedralskole Certificering: 2013 PRINCE2 Projektledelse Kurser: 2013 PRINCE2 Practioner (Certificat) Metier PRINCE2 Foundation (Certifikat) Metier Mindfullnes workshops InDesign, LaTex, Kommunikation 2012 Workshops i Agil udvikling, Lean Telekonferencer vedr. Best Practice vedr. projektrapportering, processer og projektledelse Tema forløb med erfaringsudveksling. F.eks. 12 lektioner vedr. projektledelse og de udfordringer, der er i et projekts forskellige faser. Med CSC certificat og optjening af PMP- points. CV Randi Jensen side 5

6 Specialistuddannelse i kvalitet vedr. projektledelse og projektledelsesprocesser. MS Project CSC Best Practice (CSC certifikat), CSC Estimeringsmodel (CSC certifikat), Introduktion til Function Point-metoden 2010 GPMF Global Project Management Framework- Kvalitetssystem CSC Quality Assesments i forbindelse med CMMI certificering 2009 MS Project Grundlæggende -teknologisk Institut 2007 Software test - Teknologisk Institut 2006 GPF Global Project Framework Global English - Professionelt niveau Excel for økonomi og regnskabsmedarbejdere - Teknologisk Institut Excel grundlæggende og Excel videregående, - Teknologisk institut 2002 Introduktion til Java og HTML PLOS Projektledelse og Styring. Instruktørstyret CBT-uddannelse samt workshop (CSC certifikat) CSC s kvalitetssystem baseret på Catalyst Objektorienteret systemudvikling og Design Supplerende projektlederuddannelse hos Datacentralen Strukturerede metoder for analyse, design, test og kvalitet Offentlig forvaltning, NLP, supplerende kundebetjening, forhandlingsteknik, samarbejdskursus m.v. I alt 4-5 mdr. kursus Datacentralens konsulentuddannelse omfattende basisuddannelse i planlægning, test, programmering, kundebetjening, præsentationsteknik og projektledelse m.v. I alt 6 måneders kursus Supplerende oplysninger: Referencer: Sikkerhedsgodkendt hos PET : Kørekort: Foreningsarbejde: Min familie: Fritiden: Oplyses efter aftale Hemmeligt Personvogn B Revisor - Birkegruppen (DDS de blå spejdere) i 13 år og for Ravnsholt Division i 3 år Forældrerepræsentant i 15 år fra dagpleje til folkeskolens afslutning for mine børn. Certificeret Mål-, bane- og vendedommer i dansk svømmeunion Er mine 2 voksne døtre, min svigersøn samt mine 2 dejlige børnebørn. Samvær med familie og venner en tur i skoven, en teatertur eller blot et måltid mad sammen. TEMA-klubben med socialt samvær og foredrag en gang om måneden. I sommerhalvåret spiller jeg golf I vinterhalvåret spiller jeg bridge. At rejse er at leve og få ny inspiration. CV Randi Jensen side 6

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Tina Milaa Islevhusvej 72A 2700 Brønshøj 44 44 42 55 40 54 22 59 tina@milaa.dk

Tina Milaa Islevhusvej 72A 2700 Brønshøj 44 44 42 55 40 54 22 59 tina@milaa.dk CV for Tina Milaa Resultatorienteret projektleder sprog/it Jeg har igennem mere end 20 år opbygget mine kernekompetencer inden for localisation, dvs. oversættelse og tilpasning af software og mobiltelefoner

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring Systemudvikler / Projektleder Navn: Jesper Pedersen Født: 8. marts 1966 IT-erfaring siden: 1990 Certifikater: ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Personlig profil Jesper er en alsidig konsulent

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Lars Pries Tammosevej 16 3320 Skævinge 26146427 lars.pries@gmail.com www.larspries.dk Stamdata Fornavn/efternavn: Lars Pries Adresse: E-mail adresse: Website:

Læs mere

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE Kybele Consult Linkedin link se nedenfor. Tlf.: + 45 27 59 78 82 På linkedin findes referencer og anbefalinger. CVR-nr. 27 05 01 31 kybeleconsult@kybele.dk www.kybeleconsult.dk http://dk.linkedin.com/in/kybeleconsult

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

CV for Kim Weiss-Poulsen

CV for Kim Weiss-Poulsen Generelle oplysninger Alder 41 år Civil status Samlevende, 1 søn på 5 år Kørekort (kat-b) og egen bil siden 1991 IT erfaring Professionelt siden 2000. PC kendskab siden 1991. Hjemmecomputere siden 1982

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

2008-2012 Business Process Manager (BPM) Sales and Marketing, Carlsberg Danmark A/S

2008-2012 Business Process Manager (BPM) Sales and Marketing, Carlsberg Danmark A/S CURRICULUM VITAE Christian Donsrud Vegas Alle 4 2770 Kastrup (+45) 2728 8299 christian@donsrud.dk http://dk.linkedin.com/pub/christian-nikolaj-donsrud/1/938/794 Profil Jeg er en udviklingsorienteret person

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere