Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning - Devireg 550 termostat"

Transkript

1 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat

2 Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side Indstille perioder med sænkning af temperaturen Side 12-14

3 Tillykke Du har købt en Devireg 550 termostat, som er en integreret del af et DEVI varmesystem. DEVI har udviklet Devireg 550 for at gøre dit gulvvarmesystem og opvarmningen af dit hjem miljørigtigt. Devireg 550 arbejder dynamisk med både rumog gulvtemperaturen for at give dig den højst mulige komfort på den mest økonomiske måde. Devireg 550 bruger de første par dage til at lære, hvordan opvarmningen af rummet gøres på den mest optimale måde. Men den nøjes ikke med det. Devireg 550 bliver ved med at lære mht. opvarmningen af rummet og forbedrer sig hele tiden. På den måde forbedrer den også løbende din komfort og økonomi. Vi ønsker dig mange års komfort med dit nye DEVI varmesystem. Advarsel Pas på, at der ikke hænger gardiner eller håndklæder foran termostaten :

4 Brugervejledning - Devireg 550 Om termostaten Indledning Devireg 550 er en temperaturregulator, som kan tilpasse sig rummet. Den er specielt konstrueret til gulvvarmesystemer, men kan også bruges til andre varmesystemer (fx med elradiatorer). Devireg 550 er forsynet med evnen til at lære sig rummets afkølings- og opvarmningsegenskaber, - huske dem og løbende justere sit program efter årstidernes skiften. Det betyder, at du kan indstille din Devireg 550 til de ønskede temperaturer én gang for alle. Så sørger Devireg 550 for, at du får den ønskede varmekomfort sommer og vinter - uanset hvordan vejret er udenfor. skyldes et vindue, der står åbent i 10 minutter. Selv indstillingen af perioder med temperatursænkning (fx om natten) er meget enkel. Du behøver ikke at beregne, hvor tidligt opvarmningen skal begynde for at opnå en bestemt temperatur til et bestemt tidspunkt. Du skal kun angive på termostaten, hvornår du ønsker komforttemperatur, så klarer Devireg 550 resten. Devireg 550 ved, hvornår opvarmningen skal begynde for at imødese din valgte komforttemperatur på det rette tidspunkt ud fra de oplysninger, den har om rummet. Devireg termostaten som tænker selv! Devireg 550 er også i stand til at opdage et pludseligt temperaturfald i rummet. I stedet for at påbegynde en kraftig opvarmning af rummet bruger Devireg 550 alle sine informationer og erfaringer til at se, om temperaturfaldet bare 2

5 Om termostaten Symbol for timer slået til Symbol for frostsikring Symbol for, at rumtemperaturen er under den temperatur, som termostaten er indstillet til Symbol for grader Numerisk display for tid, temperatur, tekst m.m. Ugedage 18 00:00 6 Indikation af AM/PM tid ved 12 timers ur Blinkende prik for aktuel tid timers urkrans, der viser aktuel tid og indstillinger af timer Symbol for indstilling af ur Symbol for indstilling af timer Knap 3

6 Brugervejledning - Devireg 550 Knap på termostat Man kan bruge termostatknappen på tre måder: - ved at dreje på den. - ved at trykke på den. - ved at trykke på den og holde den inde i et bestemt antal sekunder. x sek. 4

7 Om termostaten Slå termostat fra/til For at kunne slå termostaten fra, skal timerfunktionen (angivet med timersymbol øverst på termostatens display) først være frakoblet. Tryk på knappen for at slå timerfunktion fra. For at slå termostaten fra, skal du dreje knappen mod uret for at sænke temperaturen til under +5 C (1 ved skala). Så vises OFF på displayet OFF For at slå termostaten til igen skal du hæve temperaturen til over +5 C (1 ved skala). Det gør man ved at dreje knappen med uret. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den ønskede temperatur (5 til 35 ) ikke vist på displayet; så vises i stedet en skala fra 1 til 10. Hvert skalatrin dækker ca. 5. 5

8 Brugervejledning - Devireg 550 Slå timerfunktion til/fra Når timerfunktionen til perioder med temperatursænkning (fx om natten) er slået til, vises et timersymbol (ur) øverst på displayet. - For at slå timerfunktionen fra, skal du trykke på knappen. - For at slå timerfunktionen til, skal du trykke på knappen igen. Læs mere om, hvordan man indstiller perioder med sænkning af temperaturen på side :0 C Urkrans Urkransen viser perioder med normal temperatur og perioder med temperatursænkning (fx om natten). Den blinkende prik viser det aktuelle tidspunkt (for hver halve time). 6

9 Om termostaten Netværksopsætning med en styrende mastertermostat Hvis der er installeret flere Devireg 550 termostater i huset og el-installatøren har valgt at forbinde dem i et netværk med en mastertermostat, som styrer diverse indstillinger på de øvrige termostater (også kaldet slaver), bliver bl.a. følgende indstillinger styret centralt fra mastertermostaten: Kontakt evt. el-installatøren for at høre, om termostaterne i huset er forbundet i et netværk, og hvilken termostat der i så fald er defineret som master. Ur Ugedag Faste perioder med temperatursænkning (timerfunktion) Hvis termostaterne er forbundet i et netværk, skal evt. ændringer af ur, ugedag og/eller perioder med temperatursænkning foretages på mastertermostaten. Ændringerne vil derefter slå igennem på alle slavetermostater. 7

10 Brugervejledning - Devireg 550 Indstille ugedag og ur Indstille ugedag 1 Hold knappen inde i 3 sekunder. Nu vises symbolet for indstilling af ur og nummeret på ugedagen på displayet. 2 Drej knappen frem eller tilbage, indtil uret passerer 0:00. For hver gang uret passerer 0:00 tælles nummeret på ugedagen 1 op/ned afhængigt af, om du drejer frem eller tilbage. Det nummer, du vælger, bliver nummeret på den aktuelle ugedag. Numrene 1-7 er ikke bundet til en bestemt ugedag, så du kan frit vælge, hvilken dag i ugen der skal være nr. 1, 2, osv. Eksempel: Hvis det er tirsdag og du vælger 2 på displayet, bliver tirsdag til ugedag 2. 3 Stil dernæst uret ved at dreje knappen frem eller tilbage, hhv. til højre eller venstre. 4 Tryk på knappen for at gemme indstillingen sek : :

11 Indstille ugedag og ur Indstille ur Uret er ikke på forhånd indstillet fra fabrikken. 1 Hold knappen inde i 3 sekunder. Nu vises symbolet for indstilling af ur og nummeret på ugedagen på displayet. 2 Stil uret ved at dreje knappen frem eller tilbage, hhv. til højre eller venstre. 3 Tryk på knappen for at gemme indstillingen. 1 3 sek :

12 Brugervejledning - Devireg 550 Indstille temperatur Konstant temperatur Termostaten kan indstilles til konstant temperatur ved at slå timerfunktionen fra (se hvordan man slår timeren til/fra på side 6). Indstillingen med konstant temperatur kan fx anvendes som Party mode eller for at sænke temperaturen konstant, når man er bortrejst over flere dage. Konstant temperatur er markeret med en ubrudt urkrans. 20:0C Faste perioder med temperatursænkning Termostaten kan vha. timerfunktionen indstilles med faste perioder, hvor der sker en temperatursænkning, fx om natten. Det betyder, at termostaten automatisk skifter mellem økonomiog komforttemperatur. Læs mere om, hvordan man indstiller perioder med temperatursænkning på side 12. Hvis timerfunktionen er slået til, markeres det med et timersymbol i form af et ur (og en urkrans, hvis der er angivet faste perioder med temperatursænkning). Displayet viser ønsket temperatur. Men i perioder med temperatursænkning bliver temperaturen sænket i forhold til det angivne niveau for temperatursænkning. Det antal grader (fx 5 C), som temperaturen sænkes med, er defineret i forbindelse med installationen af termostaten. 20:0 C 10

13 Indstille temperatur Slå timerfunktion til/fra Man slår timerfunktionen til/fra ved at trykke på knappen. Der vises et timersymbol på displayet, når timerfunktionen er slået til. Hæve temperatur Drej knappen med uret for at hæve temperatur. 20:0 C 20:0C Sænke temperatur Drej knappen mod uret for at sænke temperatur. Frostsikring For at skifte til frostsikring skal du dreje temperaturen ned til +5 C. Så vises symbolet for frostsikring på displayet. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den ønskede temperatur (5 til 35 ) ikke vist på displayet; så vises i stedet en skala fra 1 til 10. Hvert skalatrin dækker ca. 5. 5:0C 11

14 Brugervejledning - Devireg 550 Indstille perioder med temperatursænkning (timerfunktion) Timeren er ikke på forhånd sat fra fabrikken. 1 Hold knappen inde i 6 sekunder. Nu vises symbolet for indstilling af timer og tallene for ugedage. 2 Vælg den ugedag, du vil begynde med, ved at dreje på knappen til den ønskede ugedag vises. Du kan læse om indstilling af ugedag på side sek. 3 Tryk på knappen for at vælge ugedag. Nu er du klar til at begynde indstilling af perioder. 00: :00 12

15 Indstille perioder med temperatursænkning 4 Drej nu knappen frem til det første tidspunkt, hvor du vil have normal temperatur, fx klokken 06:00. Uret benytter intervaller på 30 minutter. 5 Tryk på knappen. 6 Drej videre til temperaturen igen skal sænkes, fx klokken 07:30. Det antal grader (fx 5 C), som temperaturen sænkes med i en periode med temperatursænkning, er defineret i forbindelse med installationen af termostaten. 7 Tryk på knappen. 8 Drej frem til næste periode, hvor du ønsker normal temperatur, fx klokken 15: :00 07: Tryk på knappen. 8 15:

16 Brugervejledning - Devireg Drej dernæst frem til det tidspunkt, hvor sidste sænkning af temperaturen skal begynde, fx klokken 22: Tryk på knappen. 12 Drej videre for at lave indstillinger for den følgende ugedag og fortsæt indtil du har lavet indstillinger for alle ugens syv dage. Hver gang uret passerer midnat (kl ), skiftes der til næste ugedag. 13 Hold til sidst knappen inde i tre sekunder for at gemme dine indstillinger og afslutte. Displayet vender derefter tilbage til normal visning. Med Devireg 550 skal du kun indstille det tidspunkt, hvor du ønsker, det skal være varmt, så finder termostaten selv ud af resten. Du behøver altså ikke forsøge at beregne, hvornår opvarmningen skal begynde for at opnå den ønskede temperatur. Det klarer Devireg :30 00:

17 Fejlmeddelelser på termostaten Fejlmeddelelser på termostaten Devireg 550 har et indbygget system, som konstant undersøger varmesystemet, termostaten selv og et muligt netværk for funktionsfejl. Hvis der opstår en fejl, vil displayet blinke og den fundne fejl kan aflæses. Fejlnummeret kan ses på ugedagene 1-7. Fejl på gulvføler/følerledning eller overophedning af termostaten vil medføre frakobling af varmen. Nr. Fejl Hvad gør jeg? 2 Konfigureret som Master, men har registreret endnu en Master. 3 Konfigureret som Slave, men har ikke modtaget styremeldinger fra en masterenhed. 4 Termostaten er slukket på grund af overophedning. Tilkald el-installatør (Kun én enhed må konfigureres som Master). Tilkald el-installatør (En af enhederne skal konfigureres som Master). Tilkald el-installatør (Termostaten skal køle af, og en reset udføres via termostatens grundopsætning). 5 Følerfejl. Gulvføleren kortsluttet. Tilkald el-installatør (Gulvføleren skal udskiftes). 6 Følerfejl. Gulvføleren afbrudt. Tilkald el-installatør (Gulvføleren skal udskiftes). 7 Uret er ikke indstillet. Indstil uret. 15

18 Brugervejledning - Devireg 550 Notater Ugedag 1 er sat til: Temperaturen sænkes antal grader om natten: Husets termostater er forbundet i et netværk med én mastertermostat (Ja/Nej): Hvilken termostat er evt. defineret som mastertermostat: 16

19 DEVI-GARANTIEN GARANTIBEVIS Indstille perioder med temperatursænkning De har købt en Devireg 550 termostat, som udgør en integreret del af et DEVI varmesystem, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. Et DEVI varmesystem er en komplet varmeløsning med Deviflex varmekabler, Devireg termostater samt Devifast monteringslister. Skulle der mod forventning opstå et problem med Deres Devireg system, er vi hos DEVI, med produktionsenheder i Danmark, og som leverandør indenfor den Europæiske Union, underlagt de almindelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gældende lovgivningsbestemmelser i de enkelte lande, hvilket forudsætter at: DEVI yder 10 års garanti på Deviflex varmekabler og 2 års garanti mod materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående GARANTIBEVIS udfyldes korrekt og i henhold til instruktionerne, og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for DEVI eller en autoriseret DEVI-forhandler. Bemærk venligst, at GARANTIBEVISET skal være udformet på dansk, samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt øverste venstre hjørne af forsiden på installationsvejledningen DEVI forpligter sig til at reparere eller levere en ny enhed gratis for kunden. I tilfælde af fejlbehæftede Devireg termostater forbeholder DEVI sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gælder ikke for installationer, der er foretaget af uautoriserede elektrikere, eller fejl, som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af andre, eller ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader, som måtte opstå. Såfremt DEVI anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. DEVI Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. DEVI vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vore kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning. Navn: Adresse: Postnummer: Telefon: Bemærk: Garantien gælder kun, hvis nedenstående udfyldes. << Se øvrige betingelser til venstre. Elektriske installationer udført af: Installationsdato: Termostattype: Produktionskode: DEVI A/S Bødkervej 8 DK-7100 Vejle Phone: Fax:

20 Varenummer: Version:

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere