KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING"

Transkript

1 LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE OG MEDARBEJDERE CERTIFICERINGER

2 Få en certificering OM PRINCE2 PRINCE2 er den mest udbredte Best Practice metode inden for projektledelse i verden. PRINCE2 står for Projects IN Controlled Environments version 2. PRINCE2 fokuserer på de faser, et projekt gennemløber, samt på styring af de komponenter, der indgår i faserne. PRINCE2 giver dig en værktøjskasse til at styre projekter og skabe et fælles sprog i organisationen;. Det er med til at give en ensartethed i styringen af organisationens projekter. PRINCE2 er udbredt i både den offentlige og den private sektor, og for en del virksomheder er en PRINCE2 certificering en forud2 sætning for ansættelse. GARUDA S PROFILVÆRKTØJ Garuda s Personprofil er udvik let i Danmark og tager udgangs punkt i danske ledere og medarbejdere. Værktøjerne bruges i en lang række større virksomheder, både til rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere. Værktøjet hjælper dig bl.a. med at kunne afdække de menneskelige ressourcer, der har betydning for arbejdsmæssig succes at skabe dialog om, hvordan de menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i jobbet at skabe et grundlag for en åben og ligeværdig dialog SIX SIGMA - Det oplagte supplement til dine Lean kompetencer. De sidste mange år har vi alle hørt historier om virksomheder, der har skabt væsentlige besparelser ved at anvende Lean til at forbedre virksomhedens processer. Imidlertid har Lean også nogle begrænsninger, hvilket gør, at et stigende antal organisationer vælger at supplere Lean tilgangen med Six Sigma. Hvor Lean fokuserer på at forkorte processen og fjerne spild, fokuserer Six Sigma på at øge kvaliteten af processens leverancer og skabe mere ensartet kvalitet.

3 Tag en kompetencegivende uddannelse det er billigere, end du tror! Har du brug for at få papir på dine lederkompetencer eller for at tilegne dig ny viden, som styrker dine kompetencer? Lederne tilbyder en række kompetencegivende uddannelser, som er målrettet dig, der sætter læring og kompetenceudvikling i fokus, og som vil styrke dit CV med nye kompetencer. Uddannelsesforløbets indhold og niveau er målrettet din rolle og dine udfordringer som leder, og du lærer af dygtige undervisere, der selv har ledelseserfaring. Lederuddannelserne udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi KEA og VIA University College og Copenhagen Business Academy under lov om åben uddannelse. Uddannelserne afsluttes med eksamen, og du vil ved bestået eksamen opnå 5-10 ECTS point pr. modul og du får dermed et kompetencegivende papir på din uddannelse. Har du ikke allerede en videregående uddannelse vil du kunne søge SVU til disse beløb. Se mere om dette under praktisk information side 19. Som noget nyt har vi i dette katalog også uddannelser på diplomniveau specielt rettet mod dig med en videregående uddannelse. LEDERUDDANNELSER AKADEMINIVEAU Ledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Leanledelse i praksis med mulighed for tilkøb af Six Sigma Salgspsykologi og grundlæggende salg HR og ledelse med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Coaching og konflikthåndtering Økonomi og forretningsforståelse LEDERUDDANNELSER DIPLOMNIVEAU Forandringsledelse Det personlige lederskab Ledelse og medarbejdere CERTIFICERINGER Prince2 - Foundation Prince2 - Praktitioner Six Sigma - Yellow Belt Six Sigma - Green Belt Garuda Ligeledes introducerer vi for første gang i dette katalog en række certificeringer som vil kunne styrke din kompetenceprofil. Håber at du finder noget der kan interessere dig. God fornøjelse! 3

4 Projektlederuddannelsen Kr ekskl. moms Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer Pris for valgfri PRINCE2 certificering kr ,- ekskl. moms Find yderligere information og datoer for de kommende hold på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. Med mulighed for tilkøb af PRINCE2 certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Projektstyring i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden vælge at supplere projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering. Har du tidligere arbejdet som projektleder, eller ser du dig selv som kommende projektleder, så giver denne uddannelse dig kompetencer, du kan bruge i dit fremtidige job. På modulet får du en faglig værktøjskasse, der gør dig i stand til at planlægge, organisere, styre og kvalitetssikre et projekt fra idé til levering. Uddannelsen giver dig redskaber til at analysere et projekts baggrund og forudsætning for succes; herunder rammer, omfang, indhold og sammenhæng konkrete værktøjer til at analysere den overordnede projektplanlægning samt etablering af en projektorganisation indsigt i vurdering af ressourceforbrug og allokering på baggrund af mål og delmål redskaber til at sikre rapportering og opfølgning for at højne kvalitet og effektivitet mulighed for at tilkøbe PRINCE2 Foundation certificering. Som leder bliver du bevidst om din rolle som projektleder får du konkrete værktøjer til at skabe ejerskab og teamsamarbejde i projektet får du forståelse for og redskaber til at sikre kommunikationen omkring projektet bliver du i stand til at anvende PRINCE2 i din rolle som projektleder. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. LÆS OM PRINCE2 CERTIFICERING PÅ SIDE 16 4

5 DET SIGER KURSISTERNE Vi har haft flere deltagere med på dette forløb for at skabe et fælles udgangspunkt og et fælles sprog omkring projektledelse. Kurset har været et rigtig godt fundament, hvor selv drevne projektledere har fået noget med hjem. Underviseren er som person meget inspirerende og løfter via sin erfaring og dygtighed kurset op på et højt niveau. Jørgen Dybro Projektchef, Lachenmeier Monsun A/S Jeg var lidt bekymret for, om kurset var for stor en mundfuld. Men jeg er SÅ glad for at være på dette forløb. Jeg har lært SÅ meget! Det er en super god underviser, der gør undervisningen levende og langt fra kedelig. Carina Ravn-Jonsen Chefsekretær, Direktion - BRFkredit Bank A/S Jeg har en baggrund som bygningskonstruktør og arbejder til dagligt som projekt- og byggeleder i en entreprenørvirksomhed og med dette kursus fik jeg rigtig mange praktiske redskaber jeg kan bruge i min dagligdag. Jeg mødte dygtige undervisere og engagerede medstuderende. Et kursus jeg varmt kan anbefale andre at deltage på. Casper Wolfhagen Projektleder - Bygningskonstruktør, hos DEKO 5

6 Lean ledelse Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Pris for en valgfri SixSigma certificering kr ,- ekskl. moms Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. Med mulighed for tilkøb af Six Sigma gult bælte certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Lean ledelse i praksis fra akademiuddannelsen. Du kan desuden supplere med en Six Sigma certificering. Lean er et af de mest anvendte og hurtigst voksende management-værktøjer til at implementere varige forandringer i virksomhedens processer og anvendes i dag globalt i alle typer af organisationer. Lean handler om at skabe hurtige, effektive processer uden spild. Som supplement til din Lean uddannelse har du mulighed for at tilkøbe en Six Sigma gult bæltecertificering, der tager yderligere 3 undervisningsdage. De to værktøjer supplerer hinanden perfekt i forhold til at arbejde med forbedring af processer. Uddannelsen giver dig overblik over og forståelse for basale værktøjer forståelse for, hvad forretningsprocesser er, og hvordan du kan arbejde med at forbedre dem ved at fjerne spild og fokusere på det, der skaber værdi træning i at skitsere løsninger til problemer og sammenligne løsninger for at finde den bedste træning i at kommunikere dine analyser effektivt Som leder bliver du i stand til at lede processer bliver du bevidst om, hvordan du optimerer virksomhedens processer og minimerer spild får du redskaber til at analysere og kvantificere problemer i en virksomhed får du forståelse for, hvordan du skaber et godt team som fundament for Lean arbejdet Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. 6

7 DET SIGER KURSISTERNE Jeg havde fornøjelsen af at være på Lean/Six Sigma kursus hos Lederne. Jeg oplevede det indholdsmæssigt som meget ambitiøst og relevant ift. at styrke mine egne kompetencer inden for procesoptimering. Undervisningen var nærværende og engageret med en lærer, som med stort overskud kunne få alle med uanset deres forudsætninger. Det gav desuden et frisk pust og en atmosfære af autenticitet, at han i undervisningen kunne trække på sine egne erfaringer med Lean/ Six Sigma. Jeg er efterfølgende blevet ansat som Lean Partner i en stor dansk virksomhed, og gør daglig brug af de redskaber, jeg lærte. I forbindelse med min ansættelse kunne jeg i øvrigt trække på en anbefaling fra lederen af den organisation hvor jeg udførte kursets eksamensprojekt. Peter Fristrup Særdeles relevant - noget enhver leder bør have i værktøjskassen. Undervisningen foregår som en god kombination af teori og case arbejde med særdeles motiverende underviser. Mikael Lenz Kabooki LÆS OM SIX SIGMA GUL BÆLTE CERTIFICERING PÅ SIDE 17 7

8 Ledelse i praksis Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Pris for valgfri Garuda certificering kr ,- ekskl. moms Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. DET SIGER KURSISTERNE Jeg har været virkelig glad for kurset i Ledelse i praksis, fordi jeg er blevet bekræftet i, at de ting jeg foretager mig i hverdagen ikke er helt skævt. Jeg har nu blot fået sat navn på de værktøjer og virkemidler jeg har til rådighed. Endvidere har jeg fået tilført nye værktøjer og teorier, som har givet mig et mere holistisk overblik samt bedre struktur på min daglige indsats som leder. Med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Ledelse i praksis fra akademi uddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda personprofil. Som leder er det vigtigt, at du er i stand til at kommunikere og skabe en god dialog. Vi sætter fokus på ledelse som fag samt din adfærd og kommunikation som leder. Samtidig får du øget indsigt i dine egne styrker og udviklingsmuligheder samt et solidt værktøj til medarbejderudvikling. Du kommer til at arbejde med din lederrolle og dine ledelses mæssige og kommunikative færdigheder. Du lærer, hvordan du bliver mere tydelig i din kommunikation og opnår derved større gennemslagskraft. Uddannelsen giver dig indsigt i forskellige ledelsesteorier øget bevidsthed om dig selv og din rolle som leder redskaber, der styrker dig i din kommunikation med andre redskaber til at læse og forstå andre mennesker træning i at skabe en god dialog. Som leder får du indsigt i, hvordan du bliver mere klar i din kommunikation med andre bliver du i stand til at nedsætte risikoen for unødige konflikter bliver du mere effektiv i dit lederskab. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. Flemming Sode Distriktschef - Logistikkompagniet LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 18 8

9 HR og ledelse Med mulighed for tilkøb af Garuda certificering Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Human Resources fra akademiuddannelsen og giver dig derudover mulighed for at få en certificering i Garuda personprofil. Har du arbejdet med HR, eller ser du dig selv arbejde med dette område, så er denne uddannelse noget for dig. Du får en række konkrete redskaber, der gør dig i stand til at varetage HR-opgaver med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du får samtidig mulighed for at blive certificeret i Garuda personprofil. Uddannelsen giver dig forståelse for sammenhæng mellem HR og virksomhedens øvrige forretning kendskab til udvikling og styring af personaleressourcer redskaber til at kunne håndtere en rekrutteringsopgave fra behov til ansættelse redskaber til at udarbejde en personalepolitik redskaber til at afdække og vurdere medarbejdernes kompetenceniveau i relation til virksomhedens behov. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Pris for valgfri GARUDA certificering kr ,- ekskl. moms Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. DET SIGER KURSISTERNE HR & Ledelse var det sidste fag på min Akademimerkonom, og gav mig rigtig god mulighed for at kombinere mine fag indenfor Ledelse med HR på en måde, jeg kunne bruge i praksis, ligesom det præsenterede mig for nye muligheder og metoder - f.eks. Garuda. Vores underviser var dejligt engageret og brugte sine værktøjer meget motiverende i såvel dialog som gruppearbejde, gjorde ikke bare undervisningen afvekslende, det gjorde også at stoffet blev godt indarbejdet og i dag bliver flittigt brugt. LÆS OM GARUDA CERTIFICERING PÅ SIDE 18 Rikke Werner 9

10 Coaching og konflikthåndtering Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. DET SIGER KURSISTERNE Jeg oplevede, at undervisningen på Ledernes Akademifag tog udgangspunkt i deltagernes hverdag. Det gjorde, at jeg fik relevante og anvendelige værktøjer, som jeg løbende kunne afprøve i praksis i mit arbejde som leder. Lær at løse konflikter Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Coaching og konflikthåndtering. Uddannelsen giver dig værktøjer til at udvikle dine lederkompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår, som et væsentligt element, følelsesmæssig intelligens så den ansattes relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. Uddannelsen giver dig praktiske værktøjer, der knytter sig til coaching i forbindelse med konflikthåndtering indsigt i redskaber, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering, konfliktløsning på individ/afdeling og på teamniveau mulighed for, i en struktureret sammenhæng, at udvikle egen ledelsespraksis omkring konflikthåndtering i organisationer og inden for eget ledelsesmæssigt felt værktøjer til at vurdere og gennemføre praksisnære problemstillinger, der involverer coaching og konflikthåndtering, og vælge relevante løsningsmodeller Som leder får du forståelse for, hvad coaching er, og hvordan det virker træning i professionelle coachteknikker og virkemidler indsigt i kommunikative virkemidler i forhold til coaching forståelse for, hvad en konflikt er, og hvad der optrapper og dæmper den bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter træning i konkrete coachingfærdigheder til konflikthåndtering forståelse for de organisatoriske rammer omkring konfliktsituationer konkrete redskaber til at udvikle din egen praksis som konfliktløser Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. På de dage, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. Caroline Maria Henriques Chef i Hans Knudsen Instituttet 10

11 Salgspsykologi Styrk dine salgskompetencer Denne uddannelse er bygget op omkring fagmodulet Salgspsykologi og grundlæggende salg fra akademiuddannelsen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad salgspsykologi er, og hvordan det kan bruges i praksis. Derved bliver du i stand til at aflæse og handle ud fra forskellige kunders adfærd. Du lærer at tilpasse din egen adfærd og kommunikation til forskellige person- og kundetyper, hvilket kan give grundlag for bedre salgsresultater. Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere et salg indsigt i forskellige adfærdsmodeller indsigt i udarbejdelse af salgsstrategier og i den forbindelse en tilhørende kommunikationsstrategi indsigt i begrebet stress og herunder redskaber til at håndtere det i en salgssituation Som leder bliver du mere bevidst om din position og rolle som salgsleder får du redskaber til at kunne målstyre dit salg får du kendskab til din egen personprofil og din reaktion på forskellige kundetyper får du indsigt i, hvordan kundemotiver analyseres og afdækkes Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. I de perioder hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. Som afslutning på uddannelsen skal du skrive en projektopgave, der danner grundlag for eksamen. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. DET SIGER KURSISTERNE På kurset fik jeg arbejdet med reflektion over de processer og værktøjer, der kunne gøre mig til en endnu bedre sælger. Og det blev jeg! Indholdet kunne overføres direkte til dagligdagen. Jeg kan kun anbefale alle, at tage dette kursus. Henrik Andersen Country Manager, Ibas Danmark 11

12 Økonomi og forretningsforståelse Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Kurserne er SVU berettiget find alle oplysninger samt vejledning om SVU på eller ring til os på telefon for personlig rådgivning om, hvor meget du kan opnå i SVU-støtte. Få styr på de økonomiske begreber Uddannelsen er bygget op omkring fagmodulet Ledernes forretningsforståelse fra akademiuddannelsen. Som leder er det vigtigt, at du har den nødvendige baggrund for at kunne gennemskue de økonomiske sammenhænge, du er en del af. Vi vil på dette kursus, bl.a. gennem en række cases fra erhvervslivet, give dig denne forståelse og indsigt på en spændende og anderledes måde, og du vil få helt konkrete redskaber, du efterfølgende kan bruge i et lederjob. Uddannelsen giver dig redskaber til at opbygge og vurdere et regnskab redskaber til at lave økonomiopfølgning indsigt i principperne for valg mellem forskellige finansieringsforslag viden om forskellige metoder til økonomisk optimering redskaber til at udarbejde budgetter og foretage budgetopfølgning redskaber til at analysere virksomhedens kapitalbehov Som leder bliver du styrket i din forståelse af grundlæggende økonomiske begreber og værktøjer din forståelse af sammenhænge mellem ledelsesmæssige beslutninger og økonomiske konsekvenser din evne til at kunne vurdere og handle ud fra en økonomisk vinkel Undervisningsform Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og veksler mellem teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. I de perioder, hvor der ikke er undervisning, vil der være selvstudie og opgaveløsning. ECTS-point og eksamen Ved bestået eksamen får du 10 ECTS-point. 12

13 Forandringsledelse Få fokus på forandringsprocesser Forandringsledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Hvis forandringer er et vilkår, er ledelsesopgaven så at styre forandringer i mål eller at lede mennesker? Dette er et af de centrale spørgsmål, vi vil fokusere på, og du får indsigt og redskaber til at kunne analysere og håndtere en forandringsproces. Som leder får du: teorier om organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser forståelse for virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklings - processer og interventionsmuligheder forståelse for ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer samt ledelsesmuligheder i forandringsprocesser forståelse for modstand mod forandringer og strategier til at håndtere disse Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon TILMELDING Du bliver i stand til at kunne iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesser i organisationen. Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, diskussioner og projekt arbejde. I perioden mellem undervisningsdagene vil der være selvstudie og opgave løsning. ECTS-point og eksamen Som afslutning på modulet vil du kunne gå til eksamen og opnå 5 ECTS-point. Der gælder samme undervisningsdage for holdet i København og holdet i Århus. 13

14 Det personlige lederskab Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon TILMELDING Styrk dit lederskab Dette forløb har fokus på ledelse af medarbejdere og skærper din opmærksomhed på og forståelse for samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. MODUL 1 - Ledelse og relationer På dette modul får du forståelse for betydningen af de relationer, der skabes mellem ledelse og medarbejdere, og du bliver i stand til at forstå og bruge gruppedynamikker og konfliktsituationer som ressourcer i samarbejdsprocesser. Som leder får du: indsigt i relationer mellem ledelse og medarbejdere samt mellem medarbejdere indbyrdes forståelse for, hvordan forskellighed og konflikter kan anvendes og danne praksis for at skabe udvikling og dynamik i samarbejdsprocesser MODUL 2 Dette modul giver dig en øget indsigt og forståelse for dine ledermæssige kompetencer. Du bliver i stand til at analysere din egen ledelsespraksis og se dig selv i sammenhæng med din organisation. Som leder får du Redskaber til at udvikle dit personlige lederskab Indsigt i forskellige ledelsesteorier Redskaber til at analysere din egen ledelsespraksis Indsigt i teorien omkring ledelsesetik Sådan underviser vi Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, diskussioner og projekt arbejde. I perioden mellem undervisningsdagene vil der være selvstudie og opgave løsning. ECTS-point og eksamen Som afslutning på de to moduler vil du skulle skrive en opgave, der danner grundlag for en mundtlig eksamen. Du vil derved kunne opnå 2x5 ECTS-point for de to moduler. Der gælder samme undervisningsdage for holdet i København og holdet i Århus. 14

15 Ledelse og medarbejdere Få fokus på dine relationer Kr ,- ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, eksamen og kursusmaterialer. MODUL 1 Dette forløb er en del af Diplomuddannelsen i ledelse. På kurset får du skærpet din opmærksomhed på og forståelse for samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Som leder får du Teorier om organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser Forståelse for virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Forståelse for ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer samt ledelsesmuligheder i forandringsprocesser Forståelse for modstand mod forandringer og strategier til at håndtere disse Du bliver i stand til at kunne iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesser i organisationen Find yderligere information og datoer på vores hjemmeside eller ring på telefon TILMELDING MODUL 2 Med udgangspunkt i dine egne erfaringer og problemstillinger arbejdes der på dette modul med fokus på lærings- og kompetenceudviklingsprocesser. Du får indblik i teorier og metoder om udvikling af menneskelige ressourcer, og du lærer at identificere dit eget perspektiv i virksomheden og dets betydning for etiske valg og beslutninger. Som leder får du forståelse og indsigt i teorier og metoder for udvikling af menneskelige ressourcer forståelse for organisatorisk udviklingsstrategi forståelse for din rolle som leder i relation til medarbejderne og organisationen Undervisningsform Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, diskussion og projektarbejde. I perioden mellem undervisningsdagene, vil der være selvstudie og opgaveløsning. ECTS-point og eksamen Som afslutning på de to moduler vil du skulle skrive en opgave, der danner grundlag for en mundtlig eksamen. Du vil derved kunne opnå 2x5 ECTS-point for de to moduler. I alt 10 ECTS point. 15

16 PRINCE2 certificeringer PRINCE2 Foundation Prisen for PRINCE2 Foundation er kr. (ex. moms). Hvis du tager PRINCE2 Foundation i forbindelse med Projektlederuddannelsen eller PRINCE2 Practitioner er prisen dog kr. (ex. moms). PRINCE2 Practitioner Prisen for PRINCE2 Practitioner er kr. (ex. moms). Se datoer og få yderligere information på vores hjemmeside eller ring på telefon Nyt kursus PRINCE2 er verdens mest benyttede metode til projektstyring. Metoden er international anerkendt og anvendes af virksomheder i hele verden. Med PRIN- CE2 minimerer du risikoen for fejl og øger sandsynligheden for succes med dine projekter. PRINCE2 kan gennemføres på to eksamensniveauer - Foundation og Practitioner. På Foundation-kurset lærer du PRINCE2 -metoden og hvordan du kan anvende den på projekter i praksis. Derefter har du mulighed for at gennemføre PRINCE2 Practitioner, hvor du får en dybere forståelse for PRINCE2 metoden. Det forudsættes at du har en projektlederuddannelse eller tilsvarende erfaring for at deltage på forløbet. PRINCE2 Foundation Kurset giver dig viden om PRINCE2 -metoden samt fortrolighed med denne, således at du i praksis kan arbejde som PRINCE2 -projektleder. Kurset afsluttes med den akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen. Som leder får du Grundig indføring i PRINCE2 som metode Indblik i metodens fordele Indgående kendskab til Best Practice på området Værktøjer der klæder dig på til at arbejde som PRINCE2 -projektleder Kursusforløbet Foundation kan du både gennemføre ved at deltage på et 3 dages kursusforløb eller som E-learning hvor du arbejder med stoffet hjemme hos dig selv og melder dig til eksamen når du føler dig klar. PRINCE2 Practitioner Dette 2 dags kursus er en overbygning til PRINCE2 Foundation. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at du har bestået eksamen i PRINCE2 Foundation. Kurset giver dig en større viden om PRINCE2, og du bliver klædt på til at anvende metoden i praksis. Efter kursets afslutning kan du dokumentere denne med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen. Som leder får du: Dybere forståelse af, hvordan temaerne anvendes i praksis Redskaber til at kunne begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete situationer Retten til at kunne anvende betegnelsen Registered PRINCE2 Practitioner ved bestået eksamen 16

17 Six Sigma certificeringer Bedre forretningsresultater via Six Sigma Her i Danmark har Lean i mange år har været det redskab man har anvendt til optimering af forretningsprocesser. Imidlertid har Lean også nogle begrænsninger, hvilket gør at et stigende antal organisationer vælger at supplere Leantilgangen med Six Sigma. Hvor Lean fokusere på at forkorte processen og fjerne spild, fokusere Six Sigma på at øge kvaliteten af processernes leverancer og skabe mere ensartet kvalitet. Six Sigma bruger et sæt analytiske værktøjer til kvalitetsstyring, herunder både simple og mere avancerede statistiske analyser, og skaber et fælles sprog i organisationen for at arbejde med forbedringer. Six Sigma kan anvendes både på større og mindre projekter, og kan bruges til at strukturere tilgangen til løbende forbedringer i dagligdagen. Six Sigma Yellow Belt På dette 3 dages kursus med Six Sigma Yellow Belt certificering får du de grundlæggende redskaber til at forstå og begynde at arbejde med Six Sigma som metode til optimering. Vi arbejder meget praksisnært og gennem en række eksempler fra virkeligheden vil du blive trænet i at kunne anvende de forskellige redskaber du bliver introduceret til. Six Sigma Yellow Belt Prisen for Six Sigma Yellow Belt er kr. (ex. moms). Six Sigma GREEN BELT Prisen for Six Sigma Green Belt er for medlemmer kr ,- (ex. moms). Ikke medlemmer kr ,- (ex. moms). Se datoer og få yderligere information på vores hjemmeside eller ring på telefon Six Sigma Green Belt Kursets tilgang baserer sig på, at vi kombinerer klasseundervisning med arbejde på projekter fra det daglige og med løbende coaching. Efterhånden som du lærer Six Sigma værktøjerne, bruger du dem umiddelbart efter på dit eget individuelle projekt med løbende hjælp fra en Black Belt instruktør. Kursets varighed er i alt 7 dage fordelt over 6 måneder. Målet er at sætte deltagerne i stand til at Analysere komplekse problemer Kvantificere problemer Undersøge årsager til problemer Skrive og evaluere business cases Definere og evaluere mulige løsninger Implementere løsninger Deltager forudsætning Det er en forudsætning for at deltage på Green Belt at du inden start har en Six Sigma Yellow Belt certificering. Certificering Du vil på baggrund af dit projekt hvor du arbejder med Six Sigma metoderne i praksis få en Green Belt certificering. 17

18 Garuda certificering Garuda certificering Prisen for Garuda er kr. (ex. moms). Se datoer og få yderligere information på vores hjemmeside eller ring på telefon Nyt kursus Har du ansvar for medarbejderudvikling og rekruttering kan du her få et spændende værktøj der kan fungere som et stabilt fundament for dit arbejde Du bliver certificeret i at kunne anvende Garudas fokusprofil på både ledere og medarbejdere og bliver i stand til at give tilbagemeldinger på en kompetent og konstruktiv måde. Med Garuda s Fokusprofil kan du bl.a. afdække hvilken type opgaver den enkelte medarbejder/ leder foretrækker og er bedst til. Det skaber afsæt for en kvalificeret og konstruktiv dialog omkring motivation, ansvar, udfordringer og udviklingsmuligheder og du kan derfor være langt mere præcis i din dialog med medarbejdere og ledere eller i situationer hvor du skal rekruttere en ny medarbejder. Garuda s personprofil er udviklet i Danmark og tager udgangspunkt i danske ledere og medarbejdere. Værktøjerne bruges i en lang række større virksomheder både til rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere. Værktøjet hjælper dig bl.a. med at kunne afdækker de menneskelige ressourcer, der har betydning for arbejdsmæssig succes. at skabe dialog om, hvordan de menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i jobbet. at afdække en medarbejders fokusområder at skabe et grundlag for en åben og ligeværdig dialog 18

19 Praktisk information Hvem har ret til at deltage og hvordan tilmelder jeg mig Hvem kan deltage Adgangskrav Akademiniveau Du skal have gennemført en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Du skal have 2 års relevant erhvervserfaring Adgangskrav Diplomniveau Du skal have en kort videregående eller mellemlang uddannelse (min. 2 år) 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse er afsluttet. Hvis du ikke umiddelbart opfylder disse krav, har du måske kvalificeret dig af anden vej, så prøv at kontakte os, så vil vi hjælpe dig med en afklaring. Få mere for pengene med Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fagene på akademiniveau er berettiget til at du kan søge statens Voksenuddannelsesstøtte(SVU). Vores lederuddannelser indeholder det obligatoriske pensum fra et eller flere fag på akademiuddannelsen. Hvis du ikke i forvejen har en videregående uddannelse har du derfor mulighed for at søge SVU til din lederuddannelse. SÅDAN TILMELDER DU DIG Du tilmelder dig direkte på lederkompetence.dk. Alle vores kurser og uddannelser er åbne for såvel medlemmer af Lederne som ikkemedlemmer. Så snart din tilmelding er registreret, sender vi dig en bekræftelse. YDERLIGERE : Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Ledernes Kompetence- Center : Leif Sonne Birgit Tygesen Vi hjælper dig gerne med at finde rundt i paragrafferne, og vi rådgiver dig både med hensyn til valg af din lederuddannelse og med at få dit tilskud igennem. Læs mere om SVU på Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes hjemmeside: Praktiske oplysninger Uddannelserne i dette katalog udbydes i samarbejde med Københavns Erhversakademi (KEA) Copenhagen Business Akademi samt Via University Collage under lov om åben uddannelse. Uddannelserne er planlagt som heltidsstudier og hvert modul afsluttes med en eksamen. Erhvervsakademierne har det pædagogiske og administrative ansvar for uddannelserne. 19

20 Københavns Erhvervsakademi - KEA KEAs formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Som statslig uddannelsesinstitution har KEA udbudsretten til at levere uddannelse på Akademiniveau, og denne ydelse leveres i dette tilfælde i samarbejde med Lederne. VIA University College VIA tilbyder en lang række mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland. Som statslig uddannelsesinstitution har VIA udbudsretten til at levere uddannelse på Akademiniveau, og denne ydelse leveres i dette tilfælde i samarbejde med Lederne. Copenhagen Business Academy Cphbusiness udbyder en række mellemlange videregående uddannelser på erhvervakademi- og Diplomniveau. Ledernes KompetenceCenter Vermlandsgade København S Tel.: Version

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere