7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10."

Transkript

1 Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes Successiv kalkulation Benyttes til estimering Milepælsplanlægning Mere detaljeret om milepæle 8. Sammenhæng med internationale standarder PMI: Her omtales CPM i planlægningsprocessen 6.5 Develop Schedule IPMA: I IPMAS ICB omtales CPM i den tekniske kompetence 1.11 Time & project phases PRINCE2: Her omtales CPM i temaet Plans. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis Del 4 Vidensbanken: Planlægnings- og specifikationsfasen Planlægning og styring af tid 10. Definitioner 11. Web referencer 12. Litteraturliste A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4th edition, PMI, 2008 Office of Government Commerce: Managing Successful Projects with PRINCE2, Stationary Office Books, 2009 Office of Government Commerce: Directing Successful Projects with PRINCE2, Stationary Office Books, 2009 IPMA Competence Baseline (ICB), version 3, IPMA,

2 4.3.5 Milepælsplanlægning 0. Engelsk betegnelse Milestone: Milepæl Milestone Plan: Milepælsplan Milestone Chart: Milepælsdiagram 1. Beskrivelse Mens en traditionel tidsplan visualiseret i et stav-diagram eller et netværks-diagram (4.3.3), viser de aktiviteter, der skal til for at udføre projektet, fokuserer milepælsplanen på de slutdatoer (milepæle), hvor noget skal være opnået eller være udført. Påbegynd holdningsundersøgelse blandt personalet Besøg på andre virksomheder Opmærksomhedstræning gennemført Beslutning om kick-start Styregruppen nedsat Styregruppen uddannet Påbegynd kundeundersøgelse Uddannelse af andre ledere xxx uddannede 10 Quality Action Teams nedsat og i arbejde Ferie April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Tid Figur 1 Milepælsplan. Eksempel med plan for QAT = Quality Action Teams. 2. Hvor og hvornår værktøjet benyttes Milepælsplanen udarbejdes i fasen Planlægning og specifikation, men allerede i fasen Før projektet besluttes kan en overordnet plan udarbejdes

3 Projektlederens værktøj 3. Hvordan værktøjet benyttes Trin nr. Trin navn Aktivitet Supplerende bemærkning 1 Overordnede milepæle 2 Supplerende milepæle 3 Milepælenes afhængigheder Fx med udgangspunkt i målhierarkiet (4.2.2) eller produktnedbrydningen (4.3.2 PBS) findes projektets overordnede milepæle De øvrige milepæle fastlægges De indbyrdes afhængigheder mellem milepælene samt disses tidsmæssige placering fastlægges 4 Aktiviteter For hver milepæl listes de aktiviteter, der skal udføres for at sikre, at milepælen nås 5 Estimering af ressourcer 6 Udarbejdelse af milepælsplan Ressourceforbruget for at nå en given milepæl fastlægges Milepæls-planen kan nu præsenteres Når alle milepæle er nået, skal projektet være udført og alle mål opnået. Der må ikke være overlap mellem milepælene, og hver milepæl skal kunne defineres klart og forståeligt. Da milepælene repræsenterer vigtige opfølgningspunkter, bør milepæle for store og vigtige projektleverancer suppleres med forudgående milepæle for delleverancer, tests, inspektion osv. Dette for at sikre mod et såkaldt big bang, hvor alt sættes på et bræt. De forudgående milepæle giver projektlederen mulighed for rettidig indgriben, hvis opfølgningen afslører problemer. De supplerende milepæle for leverancer til projektet kan være myndighedsgodkendelser, styregruppemøder, faseovergange/ gatemøder i projektmodellen, andre vigtige møder osv. Milepælsplan Milepælsplan (fig.1) Hjælpemidler 224

4 4.3.5 Milepælsplanlægning Rev. Nr.: Projektets navn Dato: Projektleder: Ansvarlig for skabelonen: Milepæl navn Milepæl nr. Milepælens resultat Milepælens målbare succeskriterier Ansvarlig for milepælen Ressourceforbrug Starttidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Sluttidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Afhængig af milepæl nr. Aktiviteter der fører til milepælen: Aktivitetens nr. Aktivitetens navn Ansvarlig Ressourcer Afhængig af aktivitet nr. Starttidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Aktuelt starttidspunkt Sluttidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Aktuelt sluttidspunkt Varighed 4 225

5 Projektlederens værktøj Milepælsliste Rev. Nr.: Projektets navn Dato: Projektleder: Ansvarlig for skabelonen: Milepæl nr. Milepæl navn Ansvarlig Ressourcer Afhængig af milepæl nr. Tidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Aktuelt tidspunkt 4. Supplerende bemærkninger Milepælsplanen kan udføres manuelt, og det kan være en god idé at gøre det samlet i projektgruppen for derved at sikre ejerskab, vidensdeling m.m. 5. Begrænsninger Milepælsplanen skal fremstå overskuelig, og detaljeringsgraden tilpasses målgruppen. 6. Hjælpemidler Emne Brug Bog Digitalt medie Milepælsliste Milepælsplan (fig.1) Beskrivelse af milepælen Listning af samtlige projektets milepæle Viser eksempel på Milepælsplan Der kan her arbejdes videre med udgangspunktet Der kan her arbejdes videre med udgangspunktet Der er mange andre måder at udarbejde en Milepælsplan på 226

6 4.3.5 Milepælsplanlægning 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Milepælsplanlægning Projektnedbrydning Input til Milepælsplanlægningen Tidsplan Planlægning med aktiviteter Målhierarki Input til Milepælsplanlægningen 8. Sammenhæng med internationale standarder PMI: Benytter følgende planlægningsprocesser: 6.1 Define Activities 6.2 Sequence Activities 6.3 Estimate Activity Resources 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule IPMA: I IPMAS ICB omtales planlægning i den tekniske kompetence 1.11 Time & project phases PRINCE2: Benytter produktbaseret nedbrydning, PBS, og det er beskrevet i temaet Plans. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis Del 4 Vidensbanken: Planlægnings- og specifikationsfasen Planlægning og styring af tid 10. Definitioner 11. Web referencer Link til open source planlægningsværktøj: 12. Litteraturliste A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4th edition, PMI, 2008 Office of Government Commerce: Managing Successful Projects with PRINCE2, Stationary Office Books, 2009 Office of Government Commerce: Directing Successful Projects with PRINCE2, Stationary Office Books, 2009 IPMA Competence Baseline (ICB), version 3, IPMA,

7 4.3.6 Styring af projektets tid 0. Engelsk betegnelse Schedule Baseline: Basistidsplan 1. Beskrivelse Når projektet er planlagt (4.3.3, 4.3.5) fastfryses planen, og projektlederens opgave er nu at sikre, at planen holder. Den fastfrosne plan kaldes ofte basistidsplanen (schedule baseline) og opfølgning på projektet sker op mod denne. Man kan fx følge op på en plan vist som Gantt-diagram, hvor både basistidsplanen og den aktuelle status vises. Figur 1 Gantt-diagram med basistidsplan (Schedule Baseline) og aktuel status. Eksemplet viser en plan for en undersøgelse med afsluttende rapportskrivning. 2. Hvor og hvornår værktøjet benyttes Styring af projektets tid foregår primært i fasen Udførelse og opfølgning. 228

8 4.3.6 Styring af projektets tid 3. Hvordan værktøjet benyttes Trin nr. Trin navn Aktivitet Supplerende bemærkning Hjælpemidler 1 Information om projektets status 2 Opfølgning på plan 3 Korrigerende handlinger Projektlederen indsamler data om projektets aktuelle stade Status sammenlignes med basistidsplanen Projektlederen iværksætter tiltag så projektet så vidt muligt igen følger basistidsplanen Projektlederen skal så vidt muligt basere sin informationsindhentning fra uigendrivelige facts. Vær bl.a. opmærksom på Hope Creep, hvilket er det fænomen, at projektdeltagerne rent faktisk er bagud i forhold til basistidsplanen, men at de alligevel rapporterer, at de er på planen. Dette skyldes, at ingen vil skuffe, og at de har en tro på, at de indhenter det, de er bagud. Status vs. Basistidsplanen præsenteres på Aktivitetslisten eller Milepælslisten eller grafisk, fx på Gantt-diagrammet Tjekliste: Styring af projektets tid Aktivitetsliste Milepælsliste Gantt-diagram med basistidsplan og aktuel status (fig.1) Tjekliste: Styring af projektets tid 4 229

9 Projektlederens værktøj Aktivitetslisten Rev. Nr.: Projektets navn Dato: Projektleder: Ansvarlig for skabelonen: Aktivitetens nr. Aktivitetens navn Ansvarlig Ressourcer Afhængig af aktivitet nr. Starttidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Aktuelt starttidspunkt Sluttidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Aktuelt sluttidspunkt Varighed Milepælsliste Rev. Nr.: Projektets navn Dato: Projektleder: Ansvarlig for skabelonen: Milepæl nr. Milepæl navn Ansvarlig Ressourcer Afhængig af milepæl nr. Tidspunkt (udfyldes kun hvis fastlagt) Aktuelt tidspunkt 230

10 4.3.6 Styring af projektets tid Tjekliste: Styring af projektets tid Rev. Nr.: Projektets navn Dato: Projektleder: Ansvarlig for tjeklisten: Information om projektets status 1 Sørg for at indhente så korrekte informationer om projektets stade som muligt 2 Sørg så vidt muligt for, at oplysningerne om projektets stade er faktabaserede 3 Udsagn baseret på tro og håb bør verificeres af alternativ kilde 4 Vurdér altid kilden, du modtager informationen fra hvilke interesser har kilden? Hvor pålidelige har tidligere oplysninger fra kilden været? Påvirker du kildens oplysninger ved din væremåde? Korrigerende handlinger 5 Opbyg en kultur, der ikke accepterer forsinkelser, og hvor der gribes rettidigt ind Opbyg en kultur med åbenhed, så problemerne kommer frem, mens man endnu kan nå at korrigere Find projektets kritiske sti (4.3.4) og forsøg at påvirke aktiviteterne på denne i tilfælde af forsinkelser. Fx ved at sætte flere ressourcer ind, købe hjælp udefra, overarbejde, skære ned på scope m.m. I tilfælde af truende forsinkelser er en anden løsning at forsøge at få kunden til at acceptere tidsfristforlængelse (uden bøder/erstatning), få kunden til at acceptere reduceret scope, få kunden til at acceptere dårligere kvalitet Husk: det værste man kan gøre, hvis man er ved at blive forsinket, er ikke at gøre noget. 4. Supplerende bemærkninger Der er en nær sammenhæng mellem styring af projektets tid og styring af projektets omkostninger. 5. Begrænsninger Erfaringen viser, at det svære ved styring af store projekters tid, er at få sandheden frem og handle rettidigt. Intet værktøj kan sikre dette

11 Projektlederens værktøj 6. Hjælpemidler Emne Brug Bog Digitalt medie Tjekliste: Styring af projektets tid Aktivitetsliste Milepælsliste Gantt-diagram med basistidsplan og aktuel status (fig.1) Hjælper projektlederen til at opnå realistisk status samt giver input til korrigerende handlinger, hvis forsinkelser skal indhentes Listning af samtlige projektets aktiviteter Listning af samtlige projektets milepæle Eksempel på Ganttdiagram med basistidsplan og opfølgning Der kan her arbejdes videre med udgangspunktet Der kan her arbejdes videre med udgangspunktet Der kan her arbejdes videre med udgangspunktet Der er mange måder, hvorpå et Ganttdiagram med basistidsplan og opfølgning kan præsenteres 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Styring af projektets tid Tidsplan Planlægning med aktiviteter Milepælsplanlægning Planlægning med milepæle Kritisk sti Benyttes i forbindelse med korrigerende handlinger 8. Sammenhæng med internationale standarder PMI: PMI har følgende proces for styring af projektets tid: 6.6 Control Schedule IPMA: I IPMAS ICB omtales planlægning og herunder styring af tiden i den tekniske kompetence 1.11 Time & project phases PRINCE2: Her benyttes produktbaseret nedbrydning, PBS, og det er beskrevet i temaet Plans, hvor styring af tiden også beskrives. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis Del 4 Vidensbanken: Udførelse og opfølgning Planlægning og styring af tid 10. Definitioner 11. Web referencer Link til open source planlægningsværktøj: Værktøjet kan også benyttes til opfølgning. 232

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006

Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Mange udviklingsingeniører kommer på et tidspunkt i deres karriere til at udfylde en projektlederrolle i forbindelse med et udviklingsprojekt.

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Microsoft Project 2000 - Introduktion

Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Engelsk Copyright

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri

1.0 Forord. Planlægningskompetencer indenfor byggeri 1.0 Forord 1.1 Resume Rapporten undersøger i hvilket omfang de tekniske uddannelsesinstitutioner uddanner bachelorstuderende i tilgængelige og globalt alment anvendte planlægningskoncepter, metoder og

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design of an it system for operation management at Næstved Sygehus Roskilde Universitet (RUC) Department of Communication, Business

Læs mere