Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag"

Transkript

1 Projektledelse Teori og praksis 5. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag

2 Projektledelse Teori og praksis 5. udgave,. oplag, 204 Nyt Teknisk Forlag 204 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, Omslag: Henrik Stig Møller Dtp: Narayana Press Isbn: Isbn, e-bog: Fotos: S. 59: Storebæltsforbindelsens østbro. Søren Madsen/Sund og Bælt S. 66: Skinnenet. Scanpix/Henning Bagger S. 288: World Trade Centre,. september, 200. Scanpix/Helene Seligsmans S. 329: Voltaire. Wikimedia S. 348: West Vanguard. Bjarne Kousholt S. 349: Operaen. Henrik Stig Møller S. 442: Søren Kierkegaard. Tegning af P. C. Klæstrup, ca Det Kongelige Bibliotek, kort- og billedeafd. S. 460: DR Byen under opførelse (2005). Dragør Luftfoto S. 48: HMS Victory. Scanpix/Bandphoto Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne e-bog må ikke finde sted. Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade 7 47 København K Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag,

3 Forord Fortæl mig jeg glemmer Vis mig jeg husker Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog Denne bog er baseret på Storytelling. Det vil sige, at jeg ved hjælp af små historier cases forsøger at vise, hvad jeg mener. Historierne håber jeg slår måske også nogle toner an, som får dig som læser til selv at tage fat i din hverdag og gøre en indsats frem mod vores fælles mål bedre projekter. Det er nemlig det, jeg gerne vil med bogen! Mange bøger om projektledelse er baseret på den metode, der er beskrevet i første linje af det kinesiske ordsprog ovenfor. I denne bog forsøger jeg at anbringe min pædagogiske metode mellem linje to og linje tre. Hvis du som læser af og til føler, det bliver for meget, at jeg prædiker holdninger og adfærd, så det måske provokerer dig ja, så er det sådan set OK med mig. For så er du jo involveret! Jeg ved fra de kurser, jeg holder, at nogle projektlederkandidater mener, at det faglige skal holdes skarpt adskilt fra holdninger og adfærd. Det er jeg ikke i stand til, så nu er du advaret, kære læser. Hvis vi definerer kompetence som følger: Kompetence = viden + erfaring (færdigheder) + personlig indstilling (adfærd) eller på engelsk: Competence = Knowledge + experience + personal attitude så er formålet med denne bog kort og godt: At medvirke til at øge læsernes kompetencer som projektledere. Forskning viser, at talent og personlige karakteristika er et individuelt fundament for det enkelte menneske, som er vanskeligt påvirkeligt. Derimod kan kompetencerne udvikles, og det vil vi gøre i det følgende. Jeg har samlet viden sammen fra mange kilder og nedfældet den i bogen på en håber jeg systematisk og overskuelig måde. 3 INDHOLD

4 Forord Jeg har selv i mit liv opnået megen erfaring med projektledelse, og denne forsøger jeg blandt andet ved hjælp af cases at videregive til læserne. Experience is not what happens to you, it is what you do with what happens to you. Aldous Huxley (Engelsk forfatter, ) Jeg forsøger ydermere at påvirke læsernes personlige indstilling jeres holdninger bl.a. via måden, jeg skriver på, via citater, cases m.m. Bogen er bygget op i syv dele: Del : Projekter og projektledelse Handler om, hvad et projekt egentlig er. Hvad projektledelse helt overordnet går ud på, hvilke faser projektet indeholder: Dets livscyklus, dets interessenter, dets organisation samt de rammer og omgivelser, der er for projektet. Med andre ord: Nye læsere starter her! Denne del er således beregnet til at læse samlet ikke som opslag eller spotvis læsning. Er du nogenlunde erfaren som projektleder og vil hurtigt ind til the real thing, kan du roligt springe Del over. Del 2: Standarder og normer for projektledelse Giver et overblik over de mest udbredte internationale standarder og normer for projektledelse. Også denne del kan du springe over, hvis du har travlt. Ellers er Del 2 anvendelig som opslagsværk, hvis du vil vide noget om en eller alle de fire standarder/normer, som jeg beskriver. Del 3: Projektlederen Skal du ikke springe over. Her gennemgår jeg projektlederens personlige egenskaber og fortæller historier om, hvordan du skal håndtere diverse situationer og historier om, hvordan du ikke skal gøre. Del 3 handler også om, hvordan man bliver projektleder, om uddannelser, erfaringer og certificeringsordninger. Endvidere gives der nogle bud på, hvordan du bliver en bedre projektleder. Jeg har den grundholdning, at vi kan mønstre nok så mange metoder, standarder og procedurer for projektledelse, men når støvet har lagt sig, er projektlederen og dennes evne til at lede projektet det vigtigste i projektet. Derfor er Del 3 vigtig! 4 INDHOLD

5 Før projektet besluttes Før projektet besluttes Planlægningsog specifikationsarbejdet Planlægning og specifikation Udførelses- og opfølgningsfasen Udførelse og opfølgning Aflevering af opgaven og evaluering af projektet Aflevering og evaluering Drift og vedligehold Drift og Vedligehold Forord Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering omfang og indhold omfang og indhold omfang og indhold omfang og indhold omfang og indhold Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Personaleledelse Personaleledelse Personaleledelse Personaleledelse Personaleledelse kommunkation kommunkation kommunkation kommunkation kommunkation Risikostyring Risikostyring Risikostyring Risikostyring Risikostyring indkøbsaftaler indkøbsaftaler indkøbsaftaler indkøbsaftaler indkøbsaftaler interessenter interessenter interessenter interessenter interessenter Figur Hvordan kan man læse Del 4? Del 4: Vidensbanken Er bogens største del og kernen med alle værktøjerne. Her deler jeg projektet op i fem faser: Før projektet besluttes Planlægnings- og specifikationsarbejdet Udførelses- og opfølgningsfasen Aflevering af opgaven og evaluering af projektet Drift og vedligehold og i hver fase gennemgår jeg alt efter relevans i den pågældende projektfase de ti hovedområder, du som projektleder skal kunne beherske: 5 INDHOLD

6 Forord Sammenhæng og koordinering omfang og indhold Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af omkostninger Kvalitetsledelse Personaleledelse kommunikation Risikostyring indkøbsaftaler Interessentledelse Denne matrixstruktur gør det muligt for dig at slå ned på lige det område, du aktuelt har brug for at vide noget om. Endvidere er der mulighed for at læse Del 4 på den anden led. Eksempelvis kan man læse alle fem afsnit om Planlægning og styring af omkostninger i et stræk. Før projektet besluttes Planlægnings- og specifikationsarbejdet Udførelses- og opfølgningsfasen Aflevering af opgaven og evaluering af projektet Drift og vedligehold Sammenhæng og koordinering s. 6 omfang og indhold s. 64 Planlægning og styring af tid s. 84 Planlægning og styring af omk. s. 88 Kvalitetsledelse s. 97 Personaleledelse s. 205 kommunikation s. 208 Risikostyring s. 25 indkøbsaftaler s. 222 interessenter s. 224 Sammenfatning s. 230 Sammenhæng og koordinering s. 236 omfang og indhold s. 239 Planlægning og styring af tid s. 25 Planlægning og styring af omk. s. 27 Kvalitetsledelse s. 275 Personaleledelse s. 279 kommunikation s. 285 Risikostyring s. 295 indkøbsaftaler s. 309 interessenter s. 34 Sammenfatning s. 323 Sammenhæng og koordinering s. 330 omfang og indhold s. 334 Planlægning og styring af tid s. 343 Planlægning og styring af omk. s. 354 Kvalitetsledelse s. 362 Personaleledelse s. 370 kommunikation s. 394 Risikostyring s. 43 indkøbsaftaler s. 48 interessenter s. 428 Sammenfatning s. 438 Sammenhæng og koordinering s. 443 omfang og indhold s. 447 Planlægning og styring af tid s. 452 Planlægning og styring af omk. s. 457 Kvalitetsledelse s. 46 Personaleledelse s. 463 kommunikation s. 469 Risikostyring s. 472 indkøbsaftaler s. 473 interessenter s. 476 Sammenfatning s. 479 Sammenhæng og koordinering s. 482 omfang og indhold s. 487 Planlægning og styring af tid s. 49 Planlægning og styring af omk. s. 494 Kvalitetsledelse s. 497 Personaleledelse s. 503 kommunikation s. 509 Risikostyring s. 5 indkøbsaftaler s. 53 interessenter s. 5 Sammenfatning s. 56 Figur 2 Læsevejledning læsning på tværs 6 INDHOLD

7 Forord Blandt de mange, der underviser i projektledelse, er der en on-going diskussion om, hvorvidt stoffet skal fremlægges disponeret efter emner eller følge de faser, projektet gennemløber. I nærværende bog tilgodeses således begge muligheder, således som det er illustreret på figur : Emneopdelt: Emnet Planlægning og styring af omkostninger er valgt, og i bogen læses de fem afsnit, der vedrører dette. Faseopdelt: Fasen Udførelses- og opfølgningsfasen er valgt, og det tilsvarende kapitel i bogen læses. Del 4 er primært tænkt og optimeret som opslagsværk. Den opmærksomme læser vil endvidere finde ud af, at den struktur, jeg har valgt for Del 4, meget ligner den, som Project Management Institute (PMI) (se side 65) har valgt i sin Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide) verdens mest udbredte vejledning for projektledelse. Min holdning er, at jeg ikke vil opfinde endnu en måde at disponere emnet på, men i stedet benytte en anerkendt opdeling. Som bekendt går vores liv jo i retning af mere globalisering og internationalisering. Valget af PMI-metoden som udgangspunkt skal ikke forstås således, at jeg er helt og aldeles enig og følger den slavisk. Fx gør PMI ikke meget ud af drift og vedligehold, men vælger den udbredte opfattelse, at projektlederen kan tage på en tiltrængt ferie efter veloverstået afleveringsforretning. Her har jeg i stedet et solidt afsnit om netop drift og vedligehold. Også de mere bløde ting gør jeg mere ud af, end der bliver gjort i den ret stringente og procesorienterede PMBOK Guide. Så det er PMBOK Guidens emneopdeling, jeg har valgt at tage udgangspunkt i hverken mere eller mindre. Prisen for den valgte struktur i bogen er, at du som læser kan møde et vist overlap. Fx vil nogle af de emner, jeg tager op i Del 3, Projektlederen, uvægerligt blive nævnt igen i Del 4. Mellem de enkelte afsnit i Del 4 vil der også være overlap for at sikre bogens anvendelighed som opslagsbog. Del 5: Videregående projektledelse Handler om ledelse af flere projekter på en gang samt om dynamisk projektledelse. Således kommer jeg her bl.a. ind på Scrum, Lean og Partnering. 7 INDHOLD

8 Forord Del 6: Projektet i virksomheden Berører en række af de problemstillinger, der opstår i en organisation med flere projekter, fx projektkulturen i organisationen, hvordan der træffes beslutninger m.m. Her gennemgås også modeller og måling af projektmodenhed samt beslutningsmodeller. Del 7: Projektledelse i fremtiden Et bud på, hvad vi kan forvente os af fremtidens projektledelse. Og så er der naturligvis appendices, ordforklaringer (dansk/engelsk), litteraturliste, caseoversigt og stikordsregister. & Til slut nogle praktiske oplysninger Bogen er renset for webadresser de ændrer sig jo hele tiden så dem finder du i stedet på bogens hjemmeside Jeg har også tilladt mig at bruge nogle cases flere gange men med forskellige vinkler. I stedet for at henvise til cases i andre afsnit har jeg de få gange, jeg genbruger en case, valgt at gentage den. Da casene er et vigtigt element i bogen, er der bagest et register over samtlige cases med angivelse af disses vigtigste pointer. Man kan således direkte finde en case, der fx viser et eksempel på udarbejdelse af en risikoanalyse. Herudover skal jeg henlede opmærksomheden på værktøjsbogen Projektlederens værktøj over 00 metoder til projekt- og forandringsledelse. Værktøjsbogen er skrevet på foranledning af input fra de mange undervisere, der efterhånden bruger Projektledelse teori og praksis. Alle værktøjer i bogen er præsenteret på samme overskuelige måde, og skabeloner og tjeklister er lagt ud på bogens webside i word-formater. Tanken er, at projektlederne efter at have læst teorien i Projektledelse teori og praksis hurtigt skal kunne komme i gang med at bruge tingene i praksis. For at lette brugen af begge bøger er denne bog forsynet med henvisninger til værktøjerne i værktøjsbogen. Disse henvisninger er placeret i margin, hvor de har relevans, og består af en lille skruenøgle og det relevante værktøjs navn. Til sidst vil jeg lige nævne, at projektlederfaget jo er meget influeret af det engelske sprog. Derfor har jeg visse steder tilladt mig både at skrive den danske tekst og den tilsvarende engelske, ligesom jeg nogle steder lader den engelske tekst stå alene uden oversættelse. For at bringe balance i tingene vil jeg afslutte dette forord med tre citater, der får lov at stå helt alene. 8 INDHOLD

9 Forord Man kan ikke lære at gennemføre projekter ved at læse bøger. Kun ved at gennemføre projekterne selv og ved at gøre sig sine egne erfaringer. Hvad virker for mig? Hvad virker ikke for mig? Der er ikke nogen anden vej. Man kan lade sig inspirere ved at læse om projekter. Ved at snakke med andre om projekter. Ved at forberede sig selv gennem at skrive om projekter. Man kan også lære teknikker og søge inspiration i kurser, seminarer og foredrag. Det er alt sammen udmærket men du skal også gøre dig dine egne erfaringer! Michael Karvø og Lars Bo Pedersen i bogen Projektledelse i tværfaglige teams Slå følge med dem, der søger sandheden, og sky dem, der mener, de har fundet den. Jens Martin Knudsen (Dansk astrofysiker, ) Hvor det i grunden dog er behageligt at passiare på papiret, så får man dog lov til selv at snakke, uden at nogen afbryder en. H.C. Andersen (Dansk digter, ) 9 INDHOLD

10 Forord til 5. udgave Forord til 5. udgave De væsentligste ændringer i 5. udgave er følgende: Der er sat et afsnit ind om den fællesstatslige it-projektmodel. I begyndelsen af 203 udgav PMI 5. udgave af sin PMBOK Guide. Heri blev antallet af vidensområder udvidet fra 9 til 0, idet kommunikation blev delt i to: kommunikation og Interessentledelse. Da denne bogs struktur følger strukturen i PMBOK Guiden, har introduktionen af det 0. vidensområde, Interessentledelse, medført en del ændringer. Den nye udgave af PMBOK Guiden gennemgår jeg i kapitel 2. ISO0006 Guidelines for Quality Management in Projects er i 202 afløst af den nye ISO-standard, ISO 2500 Guidance on Project Management. Afsnittet om ISO i kapitel 2 er derfor skrevet om. Da ISO 2500, som tæt følger PMBOK Guidens anbefalinger, ventes at få stor betydning for fremtidens projektledelse, er den nye standard beskrevet ganske udførligt. Afsnittet Interessentledelse i fasen Udførelse og opfølgning er helt nyt. Her er råd til, hvordan man udøver praktisk interessentledelse. Der er også en helt ny case Henriettes bryllup der illustrerer, hvordan også helt jordnære interessentproblemstillinger kan gribes an og håndteres ved brug af interessent- og risikoanalysen i et tæt parløb. Afsnittet Interessentledelse i fasen Aflevering og evaluering er helt nyt med råd om spørgeskemaundersøgelser og inddragelse af interessenterne i projektevalueringen. Afsnittet Interessentledelse i fasen Drift og vedligehold er nyt. Den nye K03 Standardkontrakt for agile it-projekter er omtalt. Med de to bøger Projektledelse teori og praksis og Projektlederens værktøj håber jeg at have givet et væsentligt skub i retning af mit mål: Bedre projekter God fornøjelse med bogen! Bjarne Kousholt, november INDHOLD

11 Indhold Forord 3 Forord til 5. udgave 0 Projekter og projektledelse 5 Hvad er et projekt? 6 Materielle og immaterielle projekter 25 Hvorfor projekter? 3 Projektledelse 35 Projektets faser og livscyklus 39 Projektets interessenter 5 Organisering af projektet 54 Projektets omgivelser og rammer 57 Sammenfatning 60 Standarder og normer for projektledelse 63 2 PMI 65 ISO 72 IPMA 77 PRINCE2 82 Sammenfatning 88 Projektlederen 9 3 Projektlederens opgaver og udfordringer 9 Projektlederens kompetencer 0 Mintzbergs lederroller 05 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 06 Belbins teamroller 08 Adizes fire roller 09 Blake og Mouton Ledergitteret Situationsbestemt ledelse Hersey og Blanchard 2 Uddelegering 4 Emotionel intelligens 7 Motivation og primadonnaer 9 Primadonnaledelse 24 Kulturel forståelse 28 Politiske kompetencer 30 Politisk korrekthed 3 Commitment 33 Projektledelse som karrierevej 37 Oversigt over projektledercertificering 39 Coaching 40 Mentorskab 40 Modgang 42 Sammenfatning 46

12 Indhold Vidensbanken 49 4 Før projektet besluttes 56 Sammenhæng og koordinering 6 omfang og indhold 64 Projektets formål 65 Brainstorming 67 Brainwriting 68 De seks tænkehatte 69 Workshop 7 Produktbeskrivelsen 72 Cost/benefit-analyse 77 Sensitivitetsanalysen 80 GAP-analysen 82 Planlægning og styring af tid 84 WBS 84 Planlægning og styring af omkostninger 88 Successiv kalkulation 9 Sammenfatning 230 Delfi-metoden 92 Tjeklister 94 Kvalitetsledelse 97 ISO PDCA 203 Six Sigma 204 Personaleledelse 205 kommunikation 208 Projektautorisation 209 Risikostyring 25 SWOT-analyse 26 Indledende risikoanalyse 28 indkøbsaftaler 222 Interessentledelse 224 Indledende interessentanalyse 224 Planlægnings- og specifikationsarbejdet 233 Sammenhæng og koordinering 236 omfang og indhold 239 Målsætningsmetode 240 Prioritering af målene 245 Projektnedbrydning (WBS/PBS) 246 Planlægning og styring af tid 25 Definition af aktiviteterne i projektet 25 Fastlæggelse af aktiviteters rækkefølge 255 Estimering af aktiviteternes ressourcer 258 Estimering af aktiviteters varighed 260 Udarbejdelse af tidsplan 263 Den kritiske sti 268 Milepælsplanlægning 269 Planlægning og styring af omkostninger 27 Estimering af omkostninger 272 Budgettering 274 Kvalitetsledelse 275 Personaleledelse 279 Organisation 280 Arbejds- og ansvarsfordeling 283 Personaleplanen 283 kommunikation 285 Projektets interne kommunikation 292 Risikostyring 295 SWOT-analyse 295 Planlægning af risikostyring 297 Risikoidentificering 298 Kvalitativ risikoanalyse 30 Kvantitativ risikoanalyse 304 Planlægning af risikohåndtering 305 indkøbsaftaler 309 Planlægning af indkøb 309 Interessentledelse 34 Interessentanalysen 34 Sammenfatning 323 Udførelses- og opfølgningsfasen 325 Sammenhæng og koordinering 330 Gennemførelse af projektledelsesplanen 33 Koordineret styring af ændringer 332 omfang og indhold 334 2

13 Indhold Validering af omfang og indhold 334 Kontrol af omfang og indhold 336 Planlægning og styring af tid 343 tidsplan 343 Planlægning og styring af omkostninger 354 omkostninger (Earned Value Management) 354 Kvalitetsledelse 362 Udføre kvalitetssikring 363 Udføre kvalitetsstyring 364 Pareto-diagrammet 364 Review 366 Test 369 Personaleledelse 370 Oprette projektteam 370 Belbins teamroller 372 Det intelligente team 374 Det virtuelle team 375 Udvikle projektteam 376 Lede projektteam 384 Kick-off mødet 384 Slaget om England 386 Teamidentitet 388 Systemer til belønning og anerkendelse 388 Coaching og sparring 39 kommunikation 394 Formidling af information retorik 394 Kommunikationsprocessen 399 Mødeledelse 405 Forhandling 406 Åbenhed 407 Staderapportering 407 Projektets brand 409 Forandringsledelse og -kommunikation 4 Risikostyring 43 indkøbsaftaler 48 EU-regler for udbud 48 Valg af leverandør 420 Kontraktstyring 425 Interessentledelse 428 Sammenfatning 438 Aflevering af opgaven og evaluering af projektet 44 Sammenhæng og koordinering 443 omfang og indhold 447 AB K0 450 Planlægning og styring af tid 452 AB K0 456 Planlægning og styring af omkostninger 457 Kvalitetsledelse 46 Kvalitetscirkler 462 Personaleledelse 463 kommunikation 469 Risikostyring 472 indkøbsaftaler 473 Kontraktafslutning 473 Interessentledelse 476 Sammenfatning 479 Drift og vedligehold 480 Sammenhæng og koordinering 482 Fordele ved forebyggende vedligehold 484 Ulemper ved forebyggende vedligehold 485 omfang og indhold 487 Planlægning og styring af tid 49 Planlægning og styring af omkostninger 494 Vedligeholdelsesbudgettet 494 Kvalitetsledelse 497 Personaleledelse 503 Leverandørens vedligeholdelsesorganisation 503 Kundens vedligeholdelsesorganisation 507 kommunikation 509 Risikostyring 5 indkøbsaftaler 53 Outsourcing 53 Insourcing 54 Interessentledelse 55 Sammenfatning 56 3

14 Indhold 5 Videregående projektledelse 59 Program- og porteføljeledelse 59 Programledelse 520 Porteføljeledelse 524 BCG-Matrix 525 Kriterievægtning 529 Globale og multinationale projekter 534 Kommunikation 536 Motivation 538 Opfølgning på projektporteføljen 529 Projektkontoret (Project Management Office PMO) 532 Ledelse 539 Dynamisk projektledelse (extreme/agile) 540 Scrum 545 Scrum Teamet 546 Partnering 547 Lean Project Management 549 Sammenfatning 554 Projektet i virksomheden Projektkultur 558 Modenhed modeller og målinger 565 CMMI 565 OPM3 567 P3M3 og MSP 569 EFQM Excellence 573 Beslutninger i organisationen 575 De analytiske modeller 576 De politiske modeller 578 De anarkiske modeller 578 Sammenfatning 580 Projektledelse i fremtiden Ordforklaringer (eng/da) 585 Litteraturliste 588 Bogens hjemmeside 589 Caseoversigt 590 Stikord 599 4

15 Projekter og projektledelse På det principielle plan må vi stille spørgsmål ved, om vi helt har erkendt og forstået projektarbejdets natur. Gennem snart mange år har gode mennesker på uddannelses-, forsknings- og konsulentområdet medvirket til at dokumentere både faldgruber og vejledende bud på god projektledelse. Praksis viser desværre, som alle læsere af dette blad vil vide, at en stor del af de projekter, vi igangsætter i vores virksomheder og offentlige institutioner, ender i afdelingen for mislykkede projekter. Civilingeniør Jan Bendix i bladet Dansk Projektledelse nr. 3, 999. Ovennævnte citat er en god begyndelse på denne første del af bogen. Sagen er jo nemlig, at der MÅ være et eller andet, vi mennesker har misforstået eller ikke forstået overhovedet vedrørende projekter når nu de bliver ved med at drille os. Min erkendelse er, at det godt kan betale sig at bruge lidt energi på at forstå projektarbejdets natur. Når jeg holder kurser for projektledere, gør jeg derfor også en del ud af dette emne og begynder med at stille spørgsmålet: Hvad er et projekt? og videre Nævn tre eksempler på ikke projekter Så går grupperne i gang med arbejdet i ca. 0 minutter, før jeg afbryder og afkræver svar. Det første spørgsmål volder ikke så voldsomt store problemer, selvom vi altid har nogle principielle drøftelser af typen: Er det et projekt, hvis kun en person medvirker? Det andet spørgsmål kniber det gevaldigt med, og ikke sjældent har jeg så drillende kunnet konkludere, at alt arbejde så må være projektarbejde. Den grundlæggende erkendelse af, hvad et projekt egentlig er som Del gerne skulle bibringe læseren kan hjælpe os til at forstå, hvorfor det er svært, og hvor faldgruberne er og i sidste instans hjælpe os til at blive bedre projektledere og -magere. 5

16 Del Projekter og projektledelse Hvad er et projekt? Jeg skal i gang med et projekt jeg hader det ord men vi tager fat i unge, der er helt ude i skoven, har det dårligt og har haft for mange pædagoger i rumpen hele deres liv, så skal de lave noget fysisk træning med nogle boksere, og så skal de lave mad, ingen hierarkier og høje huer, helt enkelt. Søren Gericke (Dansk kok, 947 ) Ordet projekt stammer fra latin og betyder: At lave et udkast eller en plan. At projektere er det latinske ord for at planlægge. Da jeg i 2000 skrev Projektlederbogen, listede jeg følgende projektkendetegn op: Et klart defineret formål En dato, hvor det skal være afsluttet Ukendte faktorer og risici Grænser for omkostninger og ressourceforbrug Nye erfaringer Nye resultater Udfordrer vanetænkning Udfordrer en statisk organisation Samarbejde på tværs Jeg synes stadig, disse kendetegn tilsammen udgør en god definition, men bøjer mig naturligvis for, at forskellige internationale organisationer også har forsøgt sig. Nedenfor følger derfor en oversigt (de enkelte organisationer gennemgås mere deltaljeret i bogens Del 2 og Del 6 for CMMI s vedkommende). Internationale organisationer for projektledelse PMI: Project Management Institute ISO: International Organization for Standardization IPMA: International Project Management Association PRINCE2 : PRojects IN Controlled Environments CMMI: Capability Maturity Module Integration APM: Association of Project Management 6 PRINCE2 er et beskyttet varemærke ejet af OGC (Office of Government Commerce)

17 Hvad er et projekt? Organisation Engelsk Dansk PMI ISO 2500 IPMA PRINCE2 CMMI A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product, service or result. Temporary means that every project has a definite beginning and end. Unique means that the product, service or result is different in some distinguishing way from all other products or services. A project is a unique set of processes consisting of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective. A project is an undertaking which is in principal characterised by its uniqueness of conditions, e.g. as objectives, clear time, cost and quality and other conditions, differentiation to other endeavours, project specific organisation. A project is an endeavour in which human, material and financial resources are organized in a novel way, to undertake a unique scope of work, of given specification, within constrains of cost and time, following a standard life cycle, so as to achieve beneficial change defined by quantitative and qualitative objectives. A project is a unique set of co-ordinated activities, with defined starting and finishing points, undertaken by an individual or organisation to meet specific objectives within a defined schedule, cost and performance parameters. A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed Business Case. A project is an undertaking requiring concerted effort that is focused on developing and/or maintaining a specific product. The product may include hardware, software, and other components. Typically a project has its own funding, cost accounting, and delivery schedule. Et projekt er en tidsbegrænset indsats, iværksat for at skabe et unikt produkt, tjenesteydelse eller resultat. Tidsbegrænset betyder, at ethvert projekt har en fastlagt begyndelse og en fastlagt afslutning. Unik betyder, at produktet, tjenesteydelsen eller resultatet på afgørende måde adskiller sig fra alle andre produkter, tjenesteydelser eller resultater. Et projekt er et unikt sæt af processer, der består af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer, der iværksættes for at nå et mål. Et projekt er en indsats, der principielt er unik, hvad angår fx mål, klare tidsrammer, omkostninger og kvalitet, klart adskilt fra andre opgaver og ved en projektspecifik organisation. Et projekt er en indsats, hvor menneskelige, materielle og finansielle ressourcer er organiseret på en ny måde med henblik på at gennemføre en opgave af unikt omfang og indhold, med en given specifikation, med begrænsede ressourcer og tid, og som følger en standardiseret livscyklus for at opnå positive ændringer defineret af kvalitative og kvantitative mål. Et projekt er en unik samling af koordinerede aktiviteter med definerede start- og sluttidspunkter, udført af en person eller organisation for at opfylde specifikke mål ifølge en på forhånd fastlagt tidsplan, med et fastlagt budget og præstationsmål. En midlertidig organisation, der er oprettet med henblik på at levere et eller flere produkter i henhold til en aftalt forretningsplan. Et projekt er en opgave, der kræver en samordnet indsats, som fokuserer på at udvikle og/eller vedligeholde et bestemt produkt. Produktet kan indeholde hardware, software og andre komponenter. Typisk har et projekt sin egen finansiering, omkostningsregnskaber og tidsplan for leveringen. Figur 3 Hvad er et projekt ifølge internationale projektledelsesorganisationer? 7

18 Del Projekter og projektledelse En sidste definition skal lige nævnes: A project is a goal-directed enterprise involving the integrated deployment of people to achieve success. (Et projekt er et målrettet foretagende, som involverer integreret anvendelse af mennesker for at sikre succes.) The Organizational Engineering Approach to Project Management Her er vægten lagt på mennesker og deres teamwork. Elementerne, der udgør et projekt, kan grafisk fremstilles i en trekant som vist på figur 4, hvor vi samtidig indkredser projektets ti vidensområder (knowledge areas): Kommunikation S A M M E N H Æ N G O G I N T E R E S S E N T E R K O O R D I N E R I N G Risiko I N T E R E S S E N T E R I N T E R E S S E N T E R TID I N T E R E S S E N T E R SCOPE (Omfang og indhold) Kvalitet HR OMKOSTNINGER I N T E R E S S E N T E R Indkøb Figur 4 Elementerne i projektet I midten af trekanten har vi de to vidensområder projektets omfang og indhold (Engelsk betegnelse for Omfang og indhold = Scope) samt kvalitet. Jo større opgave (omfang og indhold) og jo bedre kvalitet jo større areal af trekanten. 8

19 Hvad er et projekt? De tre vidensområder tid, omkostninger og menneskelige ressourcer (HR) udgør trekantens sider. Jo større arealet af trekanten er, jo større bliver siderne også. Det vil sige, at omkostninger (kroner, timeforbrug, brændstof forbrug, computertid m.m.), kalendertid (varighed) og personaleforbrug stiger. De tre pile på figuren illustrerer yderligere tre vidensområder i projektet: Kommunikation, risiko og indkøb. Indkøb er her tænkt i meget bred forstand, fra køb af standardvarer til udarbejdelse af udbudsmateriale, styring af en licitation og udvælgelse af den rette leverandør. Uden om det hele er vidensområdet: Sammenhæng og koordinering. En anden måde at definere projekter på er at se på modsætningen hvad er ikke et projekt? Her er svaret: Drift (engelsk: Operations). Driften er gentagelser af det kendte, mens projekterne indeholder unikke opgaver, der ikke er prøvet før. I skemaet nedenfor er vist en række eksempler på henholdsvis projektopgaver og driftsopgaver. Projekt Bygge et nyt firmadomicil Udvikle eller erhverve et nyt eller modificeret it-system Implementere en ny forretningsprocedure eller proces Udvikle et nyt farmaceutisk produkt Omlægge og omorganisere kommunens hjemmepleje Arrangere en stor international sportsbegivenhed Lave salgs- og markedsførings kampagne for ny undertøjskollektion Skrive og udgive en bog Drift Vedligeholdelse af en park Bestyrelse af et kvalitetssikringssystem Samlebåndsarbejde Arbejdet ved kassen i et supermarked Drive kommunens hjemmepleje Receptionsarbejde i et firma Sælge undertøj i en butik eller via internettet Svare på kundehenvendelser i en salgsafdeling Figur 5 Projekt eller drift? 9

20 Del Projekter og projektledelse Udvandringen til USA I tidsrummet fra 864 til 94 udvandrede danskere ud af en befolkning på dengang to millioner til USA. Fra bogen Amerikas danske indvandrere, som jeg skrev i 995, er følgende lille pluk hentet: Inger, Langeland, 882 Mor syede, mens Inger og Ole legede på gulvet. Inger stablede nogle træklodser oven på hinanden. Ole væltede dem og lo højt. Inger startede forfra. Far var i gang med avisen. I skæret fra stearinlyset læste han højt for mor: Billetter til laveste overfartspriser med afgang fra København. Det er en stor beslutning, Anton. Mor så på far. Vel er det det, men hvad fører det her til? 0 tønder land, et par grise og nogle høns. Med det, vi tjener på godset, og de høje priser, der er på jorden her, når vi aldrig videre. I Amerika er der stadig friland at få. Tranekær var Langelands største gods. Far var husmand. Både far og mor arbejdede på godset. Inger kiggede på forældrene. Hvad taler I om? Ole væltede endnu et bygningsværk i klodser. Far taler om, at vi skal rejse til Amerika, lille Inger. Amerika, hvad er det. Inger kiggede på far. Amerika er et land meget større end Danmark. I Amerika er jorden fed og god, regeringen giver den gratis væk til dem, der vil dyrke den. I Amerika er der ingen konger, grever, baroner og godsejere. Folk bedømmes på det, de kan ikke på, hvem de er født af. Amerika er frihedens land. Er der andre børn, ville Inger vide. Far smilede. Mange børn. Børnene er Amerikas fremtid. Hvis vi sælger stedet, har vi penge til rejsen og det mest nødvendige til start. Jeg ved det ikke rigtigt. Mor tøvede. Maren, hør her. Nu var far ivrig, han lænede sig frem. Vi får næsten 20 tønder land gratis jord. Den bedste jord i verden. Det er som en proprietærgård. Hvad siger du til at blive proprietærfrue? Pjat, Anton. Siger du pjat? Far blev heftig. Her er vi ingenting. Husmand. Når børnene vokser til, kan de måske få arbejde på godset. Hvis de er heldige. Der bliver jo flere og flere. Vi har kun to børn. Mange af de andre har syv otte børn. Hvad skal der blive af dem? Der er børn overalt. De kan ikke leve af et lille husmandssted. Vi har da klaret os. Mor smilede over fars heftighed. Hør her. Mor vidste, hvad far nu ville. Forsigtigt foldede han brevet ud og læste: Wisconsin 3. marts 882 Kære bror. Jeg skriver til dig for at sige, at jeg nu har taget hjemsted herovre i Amerika. I staten Wisconsin. Jorden er den bedste, jeg har set, og vi har allerede 30 tønder land under plov. Der er flere fri hjemsteder, hvis du skulle ønske at komme herover. Det ville glæde mig, om vi kunne få en fælles fremtid i Amerika med vores familier. Kærligst Johan Inger huskede den mærkelige følelse, hun havde haft, da far fortalte hende, at hun måske aldrig så sine fætre og kusiner igen. Aldrig, tænkte Inger. Aldrig. Det var næsten ligesom, når nogen var død. Tænk på Inger og Ole. Hvad skal de leve af? Og deres børn? Far havde givet mor noget at tænke på, kunne Inger se. To måneder senere var det lille husmandssted solgt. Billetten var købt og rejsen begyndt. 20 Anton og hans familie var i en driftssituation, da de besluttede at kaste sig ud i et projekt: Udvandringen til Amerika. Et projekt, der for dem selv og deres efterkommere ville ændre tilværelsen totalt. Når projektet var gennemført og det nye hjemsteds jord lagt under plov, kunne de gå

Projektledelse. 4. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Projektledelse. 4. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag Projektledelse 4. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag Projektledelse teori og praksis 4. udgave Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktion: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Layout: Henrik Stig Møller Tegninger:

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig

Læs mere

Projekt. ledelse. Projektledelse. Projekt. ledelse. Teori og praksis. Bjarne Kousholt. 6. udgave. Bestseller. Nu solgt i m ere end 15.

Projekt. ledelse. Projektledelse. Projekt. ledelse. Teori og praksis. Bjarne Kousholt. 6. udgave. Bestseller. Nu solgt i m ere end 15. Beskåret format: 173 x 245 mm (b x h) Sideantal: 600 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 100g G-Print Rygudførelse: Rundryg Pap: 2.3 mm Resultat Bogblok: 30 mm Ryggen ved 604 sider + forsats på 100g

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne e-bog må ikke finde sted.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne e-bog må ikke finde sted. Projektledelse teori og praksis 4. udgave Nyt Teknisk Forlag 202 Forlagsredaktion: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Layout: Henrik Stig Møller Tegninger: Henrik Stig Møller og Mette Nielsen Omslag: Henrik Stig

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men derimod i at rejse os op hver gang vi falder. Kong-fu-tse

Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men derimod i at rejse os op hver gang vi falder. Kong-fu-tse Projektlederbogen 1 2 Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men derimod i at rejse os op hver gang vi falder. Kong-fu-tse Projektlederbogen 3 Bjarne Kousholt 3. UDGAVE Projektlederbogen 3. udgave,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev Hejsa tidligere VUT-II elev Endnu engang tak for, at du vil medvirke i min undersøgelse i forbindelse med mit masterspeciale. Som lovet vil dit svar blive anonymiseret i opgaven. Selve spørgeskemaet består

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave.

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave. Rapport Overtraek Beskåret format: 170 x 245 mm (b x h) Sideantal: 420 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 100g Amber Graphic Rygudførelse: Rundryg Pap: 2.4 mm Resultat Bogblok: 25.2 mm Rygbredde:

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Dokumentation modus 2 På vej mod refleksiv systematisk dokumentationspraksis v. Michael Christensen, Ph.D. stud/projektleder LOS Martin Madsen, cand.

Dokumentation modus 2 På vej mod refleksiv systematisk dokumentationspraksis v. Michael Christensen, Ph.D. stud/projektleder LOS Martin Madsen, cand. Dokumentation modus 2 På vej mod refleksiv systematisk dokumentationspraksis v. Michael Christensen, Ph.D. stud/projektleder LOS Martin Madsen, cand. mag./projektkonsulent LOS Om projektet Kontekst NPM

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related Forandringsproces i Orifarms indkøbsområde 25 oktober 2011 Agenda Orifarm Introduktion Orifarm Procurement projektet Forandringsprocesser og

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 0-1 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 0-1 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 0-1 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 0-1 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed.

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Projektledelse - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Der er brug for god projektledelse Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide fokus på udvikling, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde SMTTe-modellen - en praksis guide Forord I Odense kommune finder vi det væsentligt at sikre en høj kvalitet i de forskellige pædagogiske

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber:

! Hvorfor projektledelse? ! Hvad er ledelse? ! Ledelsesopgaver. ! Ledelsesholdninger. ! Ledelsesformer. ! Ledelsesroller. ! Skelne mellem 2 begreber: Indhold Projektledelse! Hvorfor projektledelse?! Hvad er ledelse?! Ledelsesopgaver! Ledelsesholdninger! Ledelsesformer! Ledelsesroller 1 2 Projektledelse - citater Vi vil ikke have nogen projekt til at

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Facilities Management Terms and definitions

Facilities Management Terms and definitions Facilities Management Terms and definitions 3.6 facility management/facilities Management An integrated process to support and improve the effectiveness of the primary activities of an organisation by

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere