Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag"

Transkript

1 Projektledelse Teori og praksis 5. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag

2 Projektledelse Teori og praksis 5. udgave,. oplag, 204 Nyt Teknisk Forlag 204 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, Omslag: Henrik Stig Møller Dtp: Narayana Press Isbn: Isbn, e-bog: Fotos: S. 59: Storebæltsforbindelsens østbro. Søren Madsen/Sund og Bælt S. 66: Skinnenet. Scanpix/Henning Bagger S. 288: World Trade Centre,. september, 200. Scanpix/Helene Seligsmans S. 329: Voltaire. Wikimedia S. 348: West Vanguard. Bjarne Kousholt S. 349: Operaen. Henrik Stig Møller S. 442: Søren Kierkegaard. Tegning af P. C. Klæstrup, ca Det Kongelige Bibliotek, kort- og billedeafd. S. 460: DR Byen under opførelse (2005). Dragør Luftfoto S. 48: HMS Victory. Scanpix/Bandphoto Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne e-bog må ikke finde sted. Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade 7 47 København K Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag,

3 Forord Fortæl mig jeg glemmer Vis mig jeg husker Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog Denne bog er baseret på Storytelling. Det vil sige, at jeg ved hjælp af små historier cases forsøger at vise, hvad jeg mener. Historierne håber jeg slår måske også nogle toner an, som får dig som læser til selv at tage fat i din hverdag og gøre en indsats frem mod vores fælles mål bedre projekter. Det er nemlig det, jeg gerne vil med bogen! Mange bøger om projektledelse er baseret på den metode, der er beskrevet i første linje af det kinesiske ordsprog ovenfor. I denne bog forsøger jeg at anbringe min pædagogiske metode mellem linje to og linje tre. Hvis du som læser af og til føler, det bliver for meget, at jeg prædiker holdninger og adfærd, så det måske provokerer dig ja, så er det sådan set OK med mig. For så er du jo involveret! Jeg ved fra de kurser, jeg holder, at nogle projektlederkandidater mener, at det faglige skal holdes skarpt adskilt fra holdninger og adfærd. Det er jeg ikke i stand til, så nu er du advaret, kære læser. Hvis vi definerer kompetence som følger: Kompetence = viden + erfaring (færdigheder) + personlig indstilling (adfærd) eller på engelsk: Competence = Knowledge + experience + personal attitude så er formålet med denne bog kort og godt: At medvirke til at øge læsernes kompetencer som projektledere. Forskning viser, at talent og personlige karakteristika er et individuelt fundament for det enkelte menneske, som er vanskeligt påvirkeligt. Derimod kan kompetencerne udvikles, og det vil vi gøre i det følgende. Jeg har samlet viden sammen fra mange kilder og nedfældet den i bogen på en håber jeg systematisk og overskuelig måde. 3 INDHOLD

4 Forord Jeg har selv i mit liv opnået megen erfaring med projektledelse, og denne forsøger jeg blandt andet ved hjælp af cases at videregive til læserne. Experience is not what happens to you, it is what you do with what happens to you. Aldous Huxley (Engelsk forfatter, ) Jeg forsøger ydermere at påvirke læsernes personlige indstilling jeres holdninger bl.a. via måden, jeg skriver på, via citater, cases m.m. Bogen er bygget op i syv dele: Del : Projekter og projektledelse Handler om, hvad et projekt egentlig er. Hvad projektledelse helt overordnet går ud på, hvilke faser projektet indeholder: Dets livscyklus, dets interessenter, dets organisation samt de rammer og omgivelser, der er for projektet. Med andre ord: Nye læsere starter her! Denne del er således beregnet til at læse samlet ikke som opslag eller spotvis læsning. Er du nogenlunde erfaren som projektleder og vil hurtigt ind til the real thing, kan du roligt springe Del over. Del 2: Standarder og normer for projektledelse Giver et overblik over de mest udbredte internationale standarder og normer for projektledelse. Også denne del kan du springe over, hvis du har travlt. Ellers er Del 2 anvendelig som opslagsværk, hvis du vil vide noget om en eller alle de fire standarder/normer, som jeg beskriver. Del 3: Projektlederen Skal du ikke springe over. Her gennemgår jeg projektlederens personlige egenskaber og fortæller historier om, hvordan du skal håndtere diverse situationer og historier om, hvordan du ikke skal gøre. Del 3 handler også om, hvordan man bliver projektleder, om uddannelser, erfaringer og certificeringsordninger. Endvidere gives der nogle bud på, hvordan du bliver en bedre projektleder. Jeg har den grundholdning, at vi kan mønstre nok så mange metoder, standarder og procedurer for projektledelse, men når støvet har lagt sig, er projektlederen og dennes evne til at lede projektet det vigtigste i projektet. Derfor er Del 3 vigtig! 4 INDHOLD

5 Før projektet besluttes Før projektet besluttes Planlægningsog specifikationsarbejdet Planlægning og specifikation Udførelses- og opfølgningsfasen Udførelse og opfølgning Aflevering af opgaven og evaluering af projektet Aflevering og evaluering Drift og vedligehold Drift og Vedligehold Forord Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering omfang og indhold omfang og indhold omfang og indhold omfang og indhold omfang og indhold Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Personaleledelse Personaleledelse Personaleledelse Personaleledelse Personaleledelse kommunkation kommunkation kommunkation kommunkation kommunkation Risikostyring Risikostyring Risikostyring Risikostyring Risikostyring indkøbsaftaler indkøbsaftaler indkøbsaftaler indkøbsaftaler indkøbsaftaler interessenter interessenter interessenter interessenter interessenter Figur Hvordan kan man læse Del 4? Del 4: Vidensbanken Er bogens største del og kernen med alle værktøjerne. Her deler jeg projektet op i fem faser: Før projektet besluttes Planlægnings- og specifikationsarbejdet Udførelses- og opfølgningsfasen Aflevering af opgaven og evaluering af projektet Drift og vedligehold og i hver fase gennemgår jeg alt efter relevans i den pågældende projektfase de ti hovedområder, du som projektleder skal kunne beherske: 5 INDHOLD

6 Forord Sammenhæng og koordinering omfang og indhold Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af omkostninger Kvalitetsledelse Personaleledelse kommunikation Risikostyring indkøbsaftaler Interessentledelse Denne matrixstruktur gør det muligt for dig at slå ned på lige det område, du aktuelt har brug for at vide noget om. Endvidere er der mulighed for at læse Del 4 på den anden led. Eksempelvis kan man læse alle fem afsnit om Planlægning og styring af omkostninger i et stræk. Før projektet besluttes Planlægnings- og specifikationsarbejdet Udførelses- og opfølgningsfasen Aflevering af opgaven og evaluering af projektet Drift og vedligehold Sammenhæng og koordinering s. 6 omfang og indhold s. 64 Planlægning og styring af tid s. 84 Planlægning og styring af omk. s. 88 Kvalitetsledelse s. 97 Personaleledelse s. 205 kommunikation s. 208 Risikostyring s. 25 indkøbsaftaler s. 222 interessenter s. 224 Sammenfatning s. 230 Sammenhæng og koordinering s. 236 omfang og indhold s. 239 Planlægning og styring af tid s. 25 Planlægning og styring af omk. s. 27 Kvalitetsledelse s. 275 Personaleledelse s. 279 kommunikation s. 285 Risikostyring s. 295 indkøbsaftaler s. 309 interessenter s. 34 Sammenfatning s. 323 Sammenhæng og koordinering s. 330 omfang og indhold s. 334 Planlægning og styring af tid s. 343 Planlægning og styring af omk. s. 354 Kvalitetsledelse s. 362 Personaleledelse s. 370 kommunikation s. 394 Risikostyring s. 43 indkøbsaftaler s. 48 interessenter s. 428 Sammenfatning s. 438 Sammenhæng og koordinering s. 443 omfang og indhold s. 447 Planlægning og styring af tid s. 452 Planlægning og styring af omk. s. 457 Kvalitetsledelse s. 46 Personaleledelse s. 463 kommunikation s. 469 Risikostyring s. 472 indkøbsaftaler s. 473 interessenter s. 476 Sammenfatning s. 479 Sammenhæng og koordinering s. 482 omfang og indhold s. 487 Planlægning og styring af tid s. 49 Planlægning og styring af omk. s. 494 Kvalitetsledelse s. 497 Personaleledelse s. 503 kommunikation s. 509 Risikostyring s. 5 indkøbsaftaler s. 53 interessenter s. 5 Sammenfatning s. 56 Figur 2 Læsevejledning læsning på tværs 6 INDHOLD

7 Forord Blandt de mange, der underviser i projektledelse, er der en on-going diskussion om, hvorvidt stoffet skal fremlægges disponeret efter emner eller følge de faser, projektet gennemløber. I nærværende bog tilgodeses således begge muligheder, således som det er illustreret på figur : Emneopdelt: Emnet Planlægning og styring af omkostninger er valgt, og i bogen læses de fem afsnit, der vedrører dette. Faseopdelt: Fasen Udførelses- og opfølgningsfasen er valgt, og det tilsvarende kapitel i bogen læses. Del 4 er primært tænkt og optimeret som opslagsværk. Den opmærksomme læser vil endvidere finde ud af, at den struktur, jeg har valgt for Del 4, meget ligner den, som Project Management Institute (PMI) (se side 65) har valgt i sin Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide) verdens mest udbredte vejledning for projektledelse. Min holdning er, at jeg ikke vil opfinde endnu en måde at disponere emnet på, men i stedet benytte en anerkendt opdeling. Som bekendt går vores liv jo i retning af mere globalisering og internationalisering. Valget af PMI-metoden som udgangspunkt skal ikke forstås således, at jeg er helt og aldeles enig og følger den slavisk. Fx gør PMI ikke meget ud af drift og vedligehold, men vælger den udbredte opfattelse, at projektlederen kan tage på en tiltrængt ferie efter veloverstået afleveringsforretning. Her har jeg i stedet et solidt afsnit om netop drift og vedligehold. Også de mere bløde ting gør jeg mere ud af, end der bliver gjort i den ret stringente og procesorienterede PMBOK Guide. Så det er PMBOK Guidens emneopdeling, jeg har valgt at tage udgangspunkt i hverken mere eller mindre. Prisen for den valgte struktur i bogen er, at du som læser kan møde et vist overlap. Fx vil nogle af de emner, jeg tager op i Del 3, Projektlederen, uvægerligt blive nævnt igen i Del 4. Mellem de enkelte afsnit i Del 4 vil der også være overlap for at sikre bogens anvendelighed som opslagsbog. Del 5: Videregående projektledelse Handler om ledelse af flere projekter på en gang samt om dynamisk projektledelse. Således kommer jeg her bl.a. ind på Scrum, Lean og Partnering. 7 INDHOLD

8 Forord Del 6: Projektet i virksomheden Berører en række af de problemstillinger, der opstår i en organisation med flere projekter, fx projektkulturen i organisationen, hvordan der træffes beslutninger m.m. Her gennemgås også modeller og måling af projektmodenhed samt beslutningsmodeller. Del 7: Projektledelse i fremtiden Et bud på, hvad vi kan forvente os af fremtidens projektledelse. Og så er der naturligvis appendices, ordforklaringer (dansk/engelsk), litteraturliste, caseoversigt og stikordsregister. & Til slut nogle praktiske oplysninger Bogen er renset for webadresser de ændrer sig jo hele tiden så dem finder du i stedet på bogens hjemmeside Jeg har også tilladt mig at bruge nogle cases flere gange men med forskellige vinkler. I stedet for at henvise til cases i andre afsnit har jeg de få gange, jeg genbruger en case, valgt at gentage den. Da casene er et vigtigt element i bogen, er der bagest et register over samtlige cases med angivelse af disses vigtigste pointer. Man kan således direkte finde en case, der fx viser et eksempel på udarbejdelse af en risikoanalyse. Herudover skal jeg henlede opmærksomheden på værktøjsbogen Projektlederens værktøj over 00 metoder til projekt- og forandringsledelse. Værktøjsbogen er skrevet på foranledning af input fra de mange undervisere, der efterhånden bruger Projektledelse teori og praksis. Alle værktøjer i bogen er præsenteret på samme overskuelige måde, og skabeloner og tjeklister er lagt ud på bogens webside i word-formater. Tanken er, at projektlederne efter at have læst teorien i Projektledelse teori og praksis hurtigt skal kunne komme i gang med at bruge tingene i praksis. For at lette brugen af begge bøger er denne bog forsynet med henvisninger til værktøjerne i værktøjsbogen. Disse henvisninger er placeret i margin, hvor de har relevans, og består af en lille skruenøgle og det relevante værktøjs navn. Til sidst vil jeg lige nævne, at projektlederfaget jo er meget influeret af det engelske sprog. Derfor har jeg visse steder tilladt mig både at skrive den danske tekst og den tilsvarende engelske, ligesom jeg nogle steder lader den engelske tekst stå alene uden oversættelse. For at bringe balance i tingene vil jeg afslutte dette forord med tre citater, der får lov at stå helt alene. 8 INDHOLD

9 Forord Man kan ikke lære at gennemføre projekter ved at læse bøger. Kun ved at gennemføre projekterne selv og ved at gøre sig sine egne erfaringer. Hvad virker for mig? Hvad virker ikke for mig? Der er ikke nogen anden vej. Man kan lade sig inspirere ved at læse om projekter. Ved at snakke med andre om projekter. Ved at forberede sig selv gennem at skrive om projekter. Man kan også lære teknikker og søge inspiration i kurser, seminarer og foredrag. Det er alt sammen udmærket men du skal også gøre dig dine egne erfaringer! Michael Karvø og Lars Bo Pedersen i bogen Projektledelse i tværfaglige teams Slå følge med dem, der søger sandheden, og sky dem, der mener, de har fundet den. Jens Martin Knudsen (Dansk astrofysiker, ) Hvor det i grunden dog er behageligt at passiare på papiret, så får man dog lov til selv at snakke, uden at nogen afbryder en. H.C. Andersen (Dansk digter, ) 9 INDHOLD

10 Forord til 5. udgave Forord til 5. udgave De væsentligste ændringer i 5. udgave er følgende: Der er sat et afsnit ind om den fællesstatslige it-projektmodel. I begyndelsen af 203 udgav PMI 5. udgave af sin PMBOK Guide. Heri blev antallet af vidensområder udvidet fra 9 til 0, idet kommunikation blev delt i to: kommunikation og Interessentledelse. Da denne bogs struktur følger strukturen i PMBOK Guiden, har introduktionen af det 0. vidensområde, Interessentledelse, medført en del ændringer. Den nye udgave af PMBOK Guiden gennemgår jeg i kapitel 2. ISO0006 Guidelines for Quality Management in Projects er i 202 afløst af den nye ISO-standard, ISO 2500 Guidance on Project Management. Afsnittet om ISO i kapitel 2 er derfor skrevet om. Da ISO 2500, som tæt følger PMBOK Guidens anbefalinger, ventes at få stor betydning for fremtidens projektledelse, er den nye standard beskrevet ganske udførligt. Afsnittet Interessentledelse i fasen Udførelse og opfølgning er helt nyt. Her er råd til, hvordan man udøver praktisk interessentledelse. Der er også en helt ny case Henriettes bryllup der illustrerer, hvordan også helt jordnære interessentproblemstillinger kan gribes an og håndteres ved brug af interessent- og risikoanalysen i et tæt parløb. Afsnittet Interessentledelse i fasen Aflevering og evaluering er helt nyt med råd om spørgeskemaundersøgelser og inddragelse af interessenterne i projektevalueringen. Afsnittet Interessentledelse i fasen Drift og vedligehold er nyt. Den nye K03 Standardkontrakt for agile it-projekter er omtalt. Med de to bøger Projektledelse teori og praksis og Projektlederens værktøj håber jeg at have givet et væsentligt skub i retning af mit mål: Bedre projekter God fornøjelse med bogen! Bjarne Kousholt, november INDHOLD

11 Indhold Forord 3 Forord til 5. udgave 0 Projekter og projektledelse 5 Hvad er et projekt? 6 Materielle og immaterielle projekter 25 Hvorfor projekter? 3 Projektledelse 35 Projektets faser og livscyklus 39 Projektets interessenter 5 Organisering af projektet 54 Projektets omgivelser og rammer 57 Sammenfatning 60 Standarder og normer for projektledelse 63 2 PMI 65 ISO 72 IPMA 77 PRINCE2 82 Sammenfatning 88 Projektlederen 9 3 Projektlederens opgaver og udfordringer 9 Projektlederens kompetencer 0 Mintzbergs lederroller 05 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 06 Belbins teamroller 08 Adizes fire roller 09 Blake og Mouton Ledergitteret Situationsbestemt ledelse Hersey og Blanchard 2 Uddelegering 4 Emotionel intelligens 7 Motivation og primadonnaer 9 Primadonnaledelse 24 Kulturel forståelse 28 Politiske kompetencer 30 Politisk korrekthed 3 Commitment 33 Projektledelse som karrierevej 37 Oversigt over projektledercertificering 39 Coaching 40 Mentorskab 40 Modgang 42 Sammenfatning 46

12 Indhold Vidensbanken 49 4 Før projektet besluttes 56 Sammenhæng og koordinering 6 omfang og indhold 64 Projektets formål 65 Brainstorming 67 Brainwriting 68 De seks tænkehatte 69 Workshop 7 Produktbeskrivelsen 72 Cost/benefit-analyse 77 Sensitivitetsanalysen 80 GAP-analysen 82 Planlægning og styring af tid 84 WBS 84 Planlægning og styring af omkostninger 88 Successiv kalkulation 9 Sammenfatning 230 Delfi-metoden 92 Tjeklister 94 Kvalitetsledelse 97 ISO PDCA 203 Six Sigma 204 Personaleledelse 205 kommunikation 208 Projektautorisation 209 Risikostyring 25 SWOT-analyse 26 Indledende risikoanalyse 28 indkøbsaftaler 222 Interessentledelse 224 Indledende interessentanalyse 224 Planlægnings- og specifikationsarbejdet 233 Sammenhæng og koordinering 236 omfang og indhold 239 Målsætningsmetode 240 Prioritering af målene 245 Projektnedbrydning (WBS/PBS) 246 Planlægning og styring af tid 25 Definition af aktiviteterne i projektet 25 Fastlæggelse af aktiviteters rækkefølge 255 Estimering af aktiviteternes ressourcer 258 Estimering af aktiviteters varighed 260 Udarbejdelse af tidsplan 263 Den kritiske sti 268 Milepælsplanlægning 269 Planlægning og styring af omkostninger 27 Estimering af omkostninger 272 Budgettering 274 Kvalitetsledelse 275 Personaleledelse 279 Organisation 280 Arbejds- og ansvarsfordeling 283 Personaleplanen 283 kommunikation 285 Projektets interne kommunikation 292 Risikostyring 295 SWOT-analyse 295 Planlægning af risikostyring 297 Risikoidentificering 298 Kvalitativ risikoanalyse 30 Kvantitativ risikoanalyse 304 Planlægning af risikohåndtering 305 indkøbsaftaler 309 Planlægning af indkøb 309 Interessentledelse 34 Interessentanalysen 34 Sammenfatning 323 Udførelses- og opfølgningsfasen 325 Sammenhæng og koordinering 330 Gennemførelse af projektledelsesplanen 33 Koordineret styring af ændringer 332 omfang og indhold 334 2

13 Indhold Validering af omfang og indhold 334 Kontrol af omfang og indhold 336 Planlægning og styring af tid 343 tidsplan 343 Planlægning og styring af omkostninger 354 omkostninger (Earned Value Management) 354 Kvalitetsledelse 362 Udføre kvalitetssikring 363 Udføre kvalitetsstyring 364 Pareto-diagrammet 364 Review 366 Test 369 Personaleledelse 370 Oprette projektteam 370 Belbins teamroller 372 Det intelligente team 374 Det virtuelle team 375 Udvikle projektteam 376 Lede projektteam 384 Kick-off mødet 384 Slaget om England 386 Teamidentitet 388 Systemer til belønning og anerkendelse 388 Coaching og sparring 39 kommunikation 394 Formidling af information retorik 394 Kommunikationsprocessen 399 Mødeledelse 405 Forhandling 406 Åbenhed 407 Staderapportering 407 Projektets brand 409 Forandringsledelse og -kommunikation 4 Risikostyring 43 indkøbsaftaler 48 EU-regler for udbud 48 Valg af leverandør 420 Kontraktstyring 425 Interessentledelse 428 Sammenfatning 438 Aflevering af opgaven og evaluering af projektet 44 Sammenhæng og koordinering 443 omfang og indhold 447 AB K0 450 Planlægning og styring af tid 452 AB K0 456 Planlægning og styring af omkostninger 457 Kvalitetsledelse 46 Kvalitetscirkler 462 Personaleledelse 463 kommunikation 469 Risikostyring 472 indkøbsaftaler 473 Kontraktafslutning 473 Interessentledelse 476 Sammenfatning 479 Drift og vedligehold 480 Sammenhæng og koordinering 482 Fordele ved forebyggende vedligehold 484 Ulemper ved forebyggende vedligehold 485 omfang og indhold 487 Planlægning og styring af tid 49 Planlægning og styring af omkostninger 494 Vedligeholdelsesbudgettet 494 Kvalitetsledelse 497 Personaleledelse 503 Leverandørens vedligeholdelsesorganisation 503 Kundens vedligeholdelsesorganisation 507 kommunikation 509 Risikostyring 5 indkøbsaftaler 53 Outsourcing 53 Insourcing 54 Interessentledelse 55 Sammenfatning 56 3

14 Indhold 5 Videregående projektledelse 59 Program- og porteføljeledelse 59 Programledelse 520 Porteføljeledelse 524 BCG-Matrix 525 Kriterievægtning 529 Globale og multinationale projekter 534 Kommunikation 536 Motivation 538 Opfølgning på projektporteføljen 529 Projektkontoret (Project Management Office PMO) 532 Ledelse 539 Dynamisk projektledelse (extreme/agile) 540 Scrum 545 Scrum Teamet 546 Partnering 547 Lean Project Management 549 Sammenfatning 554 Projektet i virksomheden Projektkultur 558 Modenhed modeller og målinger 565 CMMI 565 OPM3 567 P3M3 og MSP 569 EFQM Excellence 573 Beslutninger i organisationen 575 De analytiske modeller 576 De politiske modeller 578 De anarkiske modeller 578 Sammenfatning 580 Projektledelse i fremtiden Ordforklaringer (eng/da) 585 Litteraturliste 588 Bogens hjemmeside 589 Caseoversigt 590 Stikord 599 4

15 Projekter og projektledelse På det principielle plan må vi stille spørgsmål ved, om vi helt har erkendt og forstået projektarbejdets natur. Gennem snart mange år har gode mennesker på uddannelses-, forsknings- og konsulentområdet medvirket til at dokumentere både faldgruber og vejledende bud på god projektledelse. Praksis viser desværre, som alle læsere af dette blad vil vide, at en stor del af de projekter, vi igangsætter i vores virksomheder og offentlige institutioner, ender i afdelingen for mislykkede projekter. Civilingeniør Jan Bendix i bladet Dansk Projektledelse nr. 3, 999. Ovennævnte citat er en god begyndelse på denne første del af bogen. Sagen er jo nemlig, at der MÅ være et eller andet, vi mennesker har misforstået eller ikke forstået overhovedet vedrørende projekter når nu de bliver ved med at drille os. Min erkendelse er, at det godt kan betale sig at bruge lidt energi på at forstå projektarbejdets natur. Når jeg holder kurser for projektledere, gør jeg derfor også en del ud af dette emne og begynder med at stille spørgsmålet: Hvad er et projekt? og videre Nævn tre eksempler på ikke projekter Så går grupperne i gang med arbejdet i ca. 0 minutter, før jeg afbryder og afkræver svar. Det første spørgsmål volder ikke så voldsomt store problemer, selvom vi altid har nogle principielle drøftelser af typen: Er det et projekt, hvis kun en person medvirker? Det andet spørgsmål kniber det gevaldigt med, og ikke sjældent har jeg så drillende kunnet konkludere, at alt arbejde så må være projektarbejde. Den grundlæggende erkendelse af, hvad et projekt egentlig er som Del gerne skulle bibringe læseren kan hjælpe os til at forstå, hvorfor det er svært, og hvor faldgruberne er og i sidste instans hjælpe os til at blive bedre projektledere og -magere. 5

16 Del Projekter og projektledelse Hvad er et projekt? Jeg skal i gang med et projekt jeg hader det ord men vi tager fat i unge, der er helt ude i skoven, har det dårligt og har haft for mange pædagoger i rumpen hele deres liv, så skal de lave noget fysisk træning med nogle boksere, og så skal de lave mad, ingen hierarkier og høje huer, helt enkelt. Søren Gericke (Dansk kok, 947 ) Ordet projekt stammer fra latin og betyder: At lave et udkast eller en plan. At projektere er det latinske ord for at planlægge. Da jeg i 2000 skrev Projektlederbogen, listede jeg følgende projektkendetegn op: Et klart defineret formål En dato, hvor det skal være afsluttet Ukendte faktorer og risici Grænser for omkostninger og ressourceforbrug Nye erfaringer Nye resultater Udfordrer vanetænkning Udfordrer en statisk organisation Samarbejde på tværs Jeg synes stadig, disse kendetegn tilsammen udgør en god definition, men bøjer mig naturligvis for, at forskellige internationale organisationer også har forsøgt sig. Nedenfor følger derfor en oversigt (de enkelte organisationer gennemgås mere deltaljeret i bogens Del 2 og Del 6 for CMMI s vedkommende). Internationale organisationer for projektledelse PMI: Project Management Institute ISO: International Organization for Standardization IPMA: International Project Management Association PRINCE2 : PRojects IN Controlled Environments CMMI: Capability Maturity Module Integration APM: Association of Project Management 6 PRINCE2 er et beskyttet varemærke ejet af OGC (Office of Government Commerce)

17 Hvad er et projekt? Organisation Engelsk Dansk PMI ISO 2500 IPMA PRINCE2 CMMI A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product, service or result. Temporary means that every project has a definite beginning and end. Unique means that the product, service or result is different in some distinguishing way from all other products or services. A project is a unique set of processes consisting of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective. A project is an undertaking which is in principal characterised by its uniqueness of conditions, e.g. as objectives, clear time, cost and quality and other conditions, differentiation to other endeavours, project specific organisation. A project is an endeavour in which human, material and financial resources are organized in a novel way, to undertake a unique scope of work, of given specification, within constrains of cost and time, following a standard life cycle, so as to achieve beneficial change defined by quantitative and qualitative objectives. A project is a unique set of co-ordinated activities, with defined starting and finishing points, undertaken by an individual or organisation to meet specific objectives within a defined schedule, cost and performance parameters. A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed Business Case. A project is an undertaking requiring concerted effort that is focused on developing and/or maintaining a specific product. The product may include hardware, software, and other components. Typically a project has its own funding, cost accounting, and delivery schedule. Et projekt er en tidsbegrænset indsats, iværksat for at skabe et unikt produkt, tjenesteydelse eller resultat. Tidsbegrænset betyder, at ethvert projekt har en fastlagt begyndelse og en fastlagt afslutning. Unik betyder, at produktet, tjenesteydelsen eller resultatet på afgørende måde adskiller sig fra alle andre produkter, tjenesteydelser eller resultater. Et projekt er et unikt sæt af processer, der består af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer, der iværksættes for at nå et mål. Et projekt er en indsats, der principielt er unik, hvad angår fx mål, klare tidsrammer, omkostninger og kvalitet, klart adskilt fra andre opgaver og ved en projektspecifik organisation. Et projekt er en indsats, hvor menneskelige, materielle og finansielle ressourcer er organiseret på en ny måde med henblik på at gennemføre en opgave af unikt omfang og indhold, med en given specifikation, med begrænsede ressourcer og tid, og som følger en standardiseret livscyklus for at opnå positive ændringer defineret af kvalitative og kvantitative mål. Et projekt er en unik samling af koordinerede aktiviteter med definerede start- og sluttidspunkter, udført af en person eller organisation for at opfylde specifikke mål ifølge en på forhånd fastlagt tidsplan, med et fastlagt budget og præstationsmål. En midlertidig organisation, der er oprettet med henblik på at levere et eller flere produkter i henhold til en aftalt forretningsplan. Et projekt er en opgave, der kræver en samordnet indsats, som fokuserer på at udvikle og/eller vedligeholde et bestemt produkt. Produktet kan indeholde hardware, software og andre komponenter. Typisk har et projekt sin egen finansiering, omkostningsregnskaber og tidsplan for leveringen. Figur 3 Hvad er et projekt ifølge internationale projektledelsesorganisationer? 7

18 Del Projekter og projektledelse En sidste definition skal lige nævnes: A project is a goal-directed enterprise involving the integrated deployment of people to achieve success. (Et projekt er et målrettet foretagende, som involverer integreret anvendelse af mennesker for at sikre succes.) The Organizational Engineering Approach to Project Management Her er vægten lagt på mennesker og deres teamwork. Elementerne, der udgør et projekt, kan grafisk fremstilles i en trekant som vist på figur 4, hvor vi samtidig indkredser projektets ti vidensområder (knowledge areas): Kommunikation S A M M E N H Æ N G O G I N T E R E S S E N T E R K O O R D I N E R I N G Risiko I N T E R E S S E N T E R I N T E R E S S E N T E R TID I N T E R E S S E N T E R SCOPE (Omfang og indhold) Kvalitet HR OMKOSTNINGER I N T E R E S S E N T E R Indkøb Figur 4 Elementerne i projektet I midten af trekanten har vi de to vidensområder projektets omfang og indhold (Engelsk betegnelse for Omfang og indhold = Scope) samt kvalitet. Jo større opgave (omfang og indhold) og jo bedre kvalitet jo større areal af trekanten. 8

19 Hvad er et projekt? De tre vidensområder tid, omkostninger og menneskelige ressourcer (HR) udgør trekantens sider. Jo større arealet af trekanten er, jo større bliver siderne også. Det vil sige, at omkostninger (kroner, timeforbrug, brændstof forbrug, computertid m.m.), kalendertid (varighed) og personaleforbrug stiger. De tre pile på figuren illustrerer yderligere tre vidensområder i projektet: Kommunikation, risiko og indkøb. Indkøb er her tænkt i meget bred forstand, fra køb af standardvarer til udarbejdelse af udbudsmateriale, styring af en licitation og udvælgelse af den rette leverandør. Uden om det hele er vidensområdet: Sammenhæng og koordinering. En anden måde at definere projekter på er at se på modsætningen hvad er ikke et projekt? Her er svaret: Drift (engelsk: Operations). Driften er gentagelser af det kendte, mens projekterne indeholder unikke opgaver, der ikke er prøvet før. I skemaet nedenfor er vist en række eksempler på henholdsvis projektopgaver og driftsopgaver. Projekt Bygge et nyt firmadomicil Udvikle eller erhverve et nyt eller modificeret it-system Implementere en ny forretningsprocedure eller proces Udvikle et nyt farmaceutisk produkt Omlægge og omorganisere kommunens hjemmepleje Arrangere en stor international sportsbegivenhed Lave salgs- og markedsførings kampagne for ny undertøjskollektion Skrive og udgive en bog Drift Vedligeholdelse af en park Bestyrelse af et kvalitetssikringssystem Samlebåndsarbejde Arbejdet ved kassen i et supermarked Drive kommunens hjemmepleje Receptionsarbejde i et firma Sælge undertøj i en butik eller via internettet Svare på kundehenvendelser i en salgsafdeling Figur 5 Projekt eller drift? 9

20 Del Projekter og projektledelse Udvandringen til USA I tidsrummet fra 864 til 94 udvandrede danskere ud af en befolkning på dengang to millioner til USA. Fra bogen Amerikas danske indvandrere, som jeg skrev i 995, er følgende lille pluk hentet: Inger, Langeland, 882 Mor syede, mens Inger og Ole legede på gulvet. Inger stablede nogle træklodser oven på hinanden. Ole væltede dem og lo højt. Inger startede forfra. Far var i gang med avisen. I skæret fra stearinlyset læste han højt for mor: Billetter til laveste overfartspriser med afgang fra København. Det er en stor beslutning, Anton. Mor så på far. Vel er det det, men hvad fører det her til? 0 tønder land, et par grise og nogle høns. Med det, vi tjener på godset, og de høje priser, der er på jorden her, når vi aldrig videre. I Amerika er der stadig friland at få. Tranekær var Langelands største gods. Far var husmand. Både far og mor arbejdede på godset. Inger kiggede på forældrene. Hvad taler I om? Ole væltede endnu et bygningsværk i klodser. Far taler om, at vi skal rejse til Amerika, lille Inger. Amerika, hvad er det. Inger kiggede på far. Amerika er et land meget større end Danmark. I Amerika er jorden fed og god, regeringen giver den gratis væk til dem, der vil dyrke den. I Amerika er der ingen konger, grever, baroner og godsejere. Folk bedømmes på det, de kan ikke på, hvem de er født af. Amerika er frihedens land. Er der andre børn, ville Inger vide. Far smilede. Mange børn. Børnene er Amerikas fremtid. Hvis vi sælger stedet, har vi penge til rejsen og det mest nødvendige til start. Jeg ved det ikke rigtigt. Mor tøvede. Maren, hør her. Nu var far ivrig, han lænede sig frem. Vi får næsten 20 tønder land gratis jord. Den bedste jord i verden. Det er som en proprietærgård. Hvad siger du til at blive proprietærfrue? Pjat, Anton. Siger du pjat? Far blev heftig. Her er vi ingenting. Husmand. Når børnene vokser til, kan de måske få arbejde på godset. Hvis de er heldige. Der bliver jo flere og flere. Vi har kun to børn. Mange af de andre har syv otte børn. Hvad skal der blive af dem? Der er børn overalt. De kan ikke leve af et lille husmandssted. Vi har da klaret os. Mor smilede over fars heftighed. Hør her. Mor vidste, hvad far nu ville. Forsigtigt foldede han brevet ud og læste: Wisconsin 3. marts 882 Kære bror. Jeg skriver til dig for at sige, at jeg nu har taget hjemsted herovre i Amerika. I staten Wisconsin. Jorden er den bedste, jeg har set, og vi har allerede 30 tønder land under plov. Der er flere fri hjemsteder, hvis du skulle ønske at komme herover. Det ville glæde mig, om vi kunne få en fælles fremtid i Amerika med vores familier. Kærligst Johan Inger huskede den mærkelige følelse, hun havde haft, da far fortalte hende, at hun måske aldrig så sine fætre og kusiner igen. Aldrig, tænkte Inger. Aldrig. Det var næsten ligesom, når nogen var død. Tænk på Inger og Ole. Hvad skal de leve af? Og deres børn? Far havde givet mor noget at tænke på, kunne Inger se. To måneder senere var det lille husmandssted solgt. Billetten var købt og rejsen begyndt. 20 Anton og hans familie var i en driftssituation, da de besluttede at kaste sig ud i et projekt: Udvandringen til Amerika. Et projekt, der for dem selv og deres efterkommere ville ændre tilværelsen totalt. Når projektet var gennemført og det nye hjemsteds jord lagt under plov, kunne de gå

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Ledelse gør det personligt

Ledelse gør det personligt Birger Hørning og Gitte Lykkehus Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer Erhvervsskolernes Forlag Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden

Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden Dynamisk dokumentation - En metode til at understøtte Enterprise Architecture i en serviceorienteret verden -Speciale ved Peter Gaarde Dejbjerg Jensen IT-Universitetet, juni 2006 -Vejleder: John Gøtze

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere