Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3"

Transkript

1 Side 1/16

2 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning for forretningen CSR indsatsområder...5 Primære indsatsområder...5 Medarbejdere... 6 Leverandørstyring... 7 CSR-baserede partnerskaber... 7 Internationale CSR standarder m.m CSR rapportering og måling Økonomiske aspekter af CSR-arbejdet... 9 Kunderelationer og salg... 9 Barrierer i forbindelse med CSR Gevinster ved CSR CSR som konkurrenceparameter Forventninger til fremtiden Samlet oversigt over CSR aktiviteter Side 2/16

3 Introduktion Hvordan står det til med CSR i fremtidens erhverv? CSR-barometret 2014 er Dansk Erhvervs nye analyse, der tager temperaturen på medlemsvirksomhedernes arbejde med sociale, miljømæssige og etiske forhold som en del af deres forretning oftest samlet under begreberne CSR, samfundsansvar eller bæredygtighed. Undersøgelsen stiller skarpt på virksomhedernes arbejde inden for de mest centrale områder af CSR og ikke mindst på, hvad der så kommer ud af det. Først ser vi overordnet på, hvor længe virksomhederne har arbejdet med CSR og hvordan det er forankret i organisationen. Dernæst zoomer undersøgelsen ind på virksomhedernes aktiviteter inden for centrale emner som miljø og klima, medarbejdere og leverandørstyring, samt CSR baserede partnerskaber og internationale CSR retningslinjer. Til slut ser analysen nærmere på barrierer og gevinster ved arbejdet med CSR og det store spørgsmål, kan det nu betale sig? Analysens resultater dækker et bredt udsnit af virksomhedsstørrelser og brancher inden for Dansk Erhvervs medlemsskare handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Opsummering af hovedpointer Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at CSR betaler sig! Mere end halvdelen af virksomhederne oplever, at CSR styrker kunderelationer og salgsmuligheder, og giver en positiv effekt på bundlinjen. Hele 84 pct. angiver, at CSR er et konkurrenceparameter for deres virksomhed. Virksomhedernes primære indsatsområde er ikke overraskende medarbejderforhold, hvor 85 pct. har aktiviteter. Dette følges af klima og miljø, hvor 74 pct. har iværksat tiltag, mens 56 pct. arbejder med leverandørstyring. 35 pct. af virksomhederne bruger internationale CSR retningslinjer som ramme for deres arbejde, mens 46 pct. måler og rapporterer om resultaterne. Inden for de nyere CSR emner ses, at 30 pct. arbejder med CSR baserede partnerskaber, mens hele 58 pct. arbejder med at integrere CSR og bæredygtighed i udvikling af nye produkter og services. Undersøgelsen slår fast, at CSR er kommet for at blive. Mere end 60 pct. af de deltagende virksomheder forventer, at CSR arbejdet vil blive mere omfattende i de kommende år. Kort om metoden CSR-barometret 2014 er baseret på en medlemsundersøgelse gennemført i september 2014 blandt 200 medlemsvirksomheder udvalgt på basis af deres interesse for CSR. 80 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 57 bekræftede, at de arbejder med CSR eller bæredygtighed. Af de deltagende virksomheder er 31 pct. små virksomheder med 0-20 medarbejdere, 38 pct. er mellemstore med medarbejdere, mens 31 pct. har mere end 100 medarbejdere. Analysens resultater må betragtes som repræsentative i forhold til Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder, der arbejder med CSR, men ikke nødvendigvis for det samlede erhvervsliv. For yderligere information, kontakt CSR-chef Louise Koch, Side 3/16

4 Analysens resultater 1. CSR i virksomheden Erfaring med CSR De 57 virksomheder, der angiver at de arbejder med CSR, er blevet spurgt om, hvor længe de har arbejdet med området. Som vist grafisk i figuren nedenfor er det lidt under halvdelen, der har arbejdet med CSR i mere end 5 år. Godt hver tredje har gjort det i 1-5 år. Nogle var dog kun lige begyndt at implementere CSR, eller vil gerne i gang, men har ikke for alvor påbegyndt et CSRarbejde. Hvor længe har I arbejdet med CSR? Vi har arbejdet med CSR i mere end 5 år 46% Vi har arbejdet med CSR i 1-5 år 35% Vi er lige gået i gang med at implementere CSR 7% Vi vil gerne i gang med CSR 12% Forankring i organisationen I størstedelen af virksomhederne er arbejdet med CSR forankret i topledelsen. Nogle steder er det i HR, miljø eller kommunikationsafdelingen, mens 14 pct. svarer, at det er forankret i en særlig CSR afdeling. Hvor i virksomheden er arbejdet med CSR forankret? (angiv evt. flere svar) Hos topledelsen 61% CSR / Bæredygtigheds-afdeling 14% HR-afdelingen 26% Miljø & Kvalitet afdelingen 12% Kommunikation og marketing I alle afdelinger 19% 19% Der er ingen egentlig forankring Andet 9% 12%. Man har kunnet angive flere svar Side 4/16

5 Betydning for forretningen Virksomhederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere, i hvilket omfang CSR er vigtigt for deres forretning. 3 ud af 10 virksomheder angav det som værende i høj grad vigtigt for forretningen. Ingen svarede slet ikke, mens halvdelen svarede i nogen grad. I hvilket omfang vil du vurdere, at CSR er vigtigt for jeres forretning? 51% 30% 19% 0% 0% I høj grad vigtigt I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 2. CSR indsatsområder Primære indsatsområder Virksomhederne i undersøgelsen er blevet bedt om at angive, på hvilke områder de arbejder med CSR. Som vist i figuren nedenfor var det 74 pct. der arbejdede med CSR i relation til klima og miljø, 86 pct. i relation til medarbejdere, og 56 pct. i forhold til leverandører. Arbejder I med CSR i relation til andel, der svarer bekræftende 74% 86% 56% Klima og miljø Medarbejdere Leverandører De virksomheder, der arbejder med CSR indenfor et område, er blevet bedt om at uddybe, hvad de laver. Det gennemgås i det følgende. Side 5/16

6 Klima og miljø Inden for klima- og miljøområdet er de mest anvendte tiltag at nedbringe energiforbrug eller omstille til vedvarende energi, eller nedbringe forbrug af papir og lignende ressourcer (71 pct.). Mange reducerer og genanvender affald (60 pct.), eller bruger miljøvenlige produkter (43 pct.). Hvordan arbejder I med CSR i relation til klima og miljø? (angiv evt. flere svar) Vi har igangsat tiltag for at nedbringe energiforbrug eller omstille til vedvarende energi Vi har igangsat tiltag for at nedbringe forbrug af papir og øvrige ressourcer 69% 71% Vi har igangsat tiltag for at reducere og/eller genanvende affald 60% Vi bruger særligt miljøvenlige produkter eller ingredienser i drift og produktion 43% Vi arbejder med nye modeller for cirkulær økonomi i vores forretningsudvikling Andet 10% 10% Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=42. Kun virksomheder, der arbejder med CSR i relation til klima/miljø. Man har kunnet angive flere svar Medarbejdere Af de virksomheder, der arbejder med CSR i relation til medarbejdere, er det mest udbredte at gøre en indsats omkring medarbejdersundhed og trivsel. Mange arbejder aktivt på at få syge medarbejdere tilbage i job, eller tilbyder praktikophold. Ser man på de mere traditionelle CSR-områder, er det 2/3, der tilbyder job på særlige vilkår til personer med nedsat arbejdsevne. Hvordan arbejder I med CSR i relation til medarbejdere? (angiv evt. flere svar) Vi har praktikordninger eller lignende uddannelsesforløb Vi gør en indsats for at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne Vi arbejder aktivt for at få syge medarbejdere tilbage i arbejde Vi gør en indsats for at fremme mangfoldighed blandt medarbejderne Vi gør en indsats for medarbejdersundhed og trivsel Medarbejderne kan engagere sig i godgørende projekter gennem arbejdet 20% 57% 65% 65% 76% 80% Andet 8% Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=49. Kun virksomheder, der arbejder med CSR i relation til medarbejdere. Man har kunnet angive flere svar Side 6/16

7 Leverandørstyring Hvad angår CSR arbejde i relation til leverandører er det mest udbredte at have et underskrevet code of conduct. Halvdelen gennemfører også kontrolbesøg. Hvordan arbejder I med CSR i relation til jeres leverandører? (angiv evt. flere svar) Vi indtænker bæredygtighed i vores generelle indkøbspolitik 41% Vi har en code of conduct, som vores leverandører har underskrevet 66% Vi gennemfører kontrolbesøg hos leverandører 50% Vi har et samarbejde med vores leverandører om konkrete CSR-tiltag (f.eks. miljø, arbejdsfor-hold, eller sundhed hos leverandøren) 44% Andet 19% Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=32. Kun virksomheder, der arbejder med CSR i relation til leverandører. Man har kunnet angive flere svar CSR-baserede partnerskaber Virksomhederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvorvidt de indgår i CSR-baserede partnerskaber, eksempelvis med NGO er. Det er 30 pct., som gør det, jf. nedenstående figur. Indgår jeres virksomhed i partnerskaber, som er baserede på CSR? (fx med NGO er eller socialøkonomiske virksomheder?) 11% 30% 60% Ja Nej Ved ikke De virksomheder, der indgår i CSR-partnerskaber, er blevet spurgt uddybende om, hvilke partnerskaber de er engagerede i. Som vist i figuren var det godt halvdelen af disse virksomheder, der havde indgået et donationsbaseret samarbejde med NGO er eller et forretningsorienteret samarbejde med NGO er. Desuden havde godt halvdelen ligeledes igangsat samarbejde med offentlige organisationer eller med andre virksomheder. Lidt under hver tredje virksomhed i undersøgelsen havde et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Side 7/16

8 Hvilke former for partnerskaber er I engagerede i? Donationsbaseret samarbejde med NGO (f.eks. CARE, Børnefonden, m.fl.) 53% Forretningsorienteret samarbejde med NGO 47% Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 29% Samarbejde med offentlige organisationer 53% Samarbejde med andre virksomheder 53% Andet 12%, Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=17. Kun virksomheder, der arbejder med CSR og indgår i CSRbaserede partnerskaber. Man har kunnet angive flere svar Internationale CSR standarder m.m. Virksomhederne i undersøgelsen er desuden blevet bedt om at angive, om de arbejder med CSR på en række andre måder, som vist i figuren nedenfor. Arbejder din virksomhed med CSR på nogle af de følgende måder? Vi arbejder med internationale CSR-standarder som FN Global Compact eller ISO % 7% 58% Vi har retningslinjer for forretningsetik og antikorruption 65% 0% 35% Vi arbejder med FN s nye retningslinjer for menneskerettigheder 35% 18% 47% Vi støtter lokalsamfund, f.eks. med donationer til uddannelse, foreninger og kulturliv 65% 2% Vi indarbejder CSR/bæredygtighed i udvikling af nye produkter, ydelser og forretningsmodeller 58% 16% 26% Ja Ved ikke Nej Som det fremgår, har godt to ud af tre virksomheder retningslinjer for forretningsetik og antikorruption, eller støtter lokalsamfund med donationer eller lignende. Mange arbejder med at udvikle nye bæredygtige produkter, og hver tredje arbejder med FN s menneskerettighedsprincipper eller med internationale CSR standarder såsom ISO eller FNs Global Compact som rammer for deres CSR arbejde. Side 8/16

9 CSR rapportering og måling En del virksomheder, knap halvdelen, afrapporterer eller måler deres CSR-arbejde, eksempelvis i en årlig rapport eller lignende. Det er vist grafisk nedenfor. Måler/rapporterer I jeres CSR arbejde (fx som årlig CSR-rapport, delafsnit i årsrapport eller lignende)? 4% 51% 46% Ja Nej Ved ikke 3. Økonomiske aspekter af CSR-arbejdet Kunderelationer og salg Selvom nogle virksomheder arbejder med CSR ud fra mere idealistiske eller kommunikative hensyn, er økonomiske hensyn uundgåelige i en kommerciel dagligdag. Af de 57 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen og arbejder med CSR, er det noget over halvdelen, som vurderer, at deres CSR-arbejde bidrager til at forbedre kunderelationer og salg, jf. nedenstående figur. Kun 9 pct. mener ikke, at det er tilfældet. Hver tredje svarer ved ikke. Det kan være udtryk for, at de reelt ikke ved det, enten fordi det er svært at gøre op, eller deres CSR-aktiviteter er relativt nystartede. Desuden kan det være udtryk for, at det er svært at konkludere entydigt i de tilfælde, hvor et CSR-arbejde enten ikke anvendes i markedsførings- og kundesammenhænge, eller CSR-arbejdet mere sigter på at undgå risikoen for dårlig omtale, end at kunne anvende det i salgssammenhænge. Bidrager jeres CSR-arbejde til at forbedre kunderelationer/salg? 9% 58% Ja Nej Ved ikke Side 9/16

10 De virksomheder, der oplever, at CSR arbejdet styrker salgsmuligheder eller kunderelationer, er blevet spurgt om, hvordan det nærmere bestemt understøtter disse relationer. Som det ses, er det 2/3, der oplever, at kunden forventer det, og en ligeså stor andel nævner, at de anvender det aktivt i markedsføring. Noget færre, 39 pct. af virksomhederne, svarer, at det modvirker dårlig omtale. Resultaterne tyder på, at den afgørende motivationsfaktor for de fleste virksomheder bag CSRinitiativerne er, at kunder forventer det, eller at CSR kan bruges aktivt i salgssammenhænge, mens risikoen for, at CSR-relaterede dårlige sager kan opstå og bremse salg, trods alt er en mindre vigtig overvejelse. Hvordan understøtter CSR jeres relation til kunderne/salgsmuligheder? (angiv evt. flere svar) Forventes af kunder 67% Fremhæves i markedsføring 67% Modvirker dårlig omtale 39% Andet 9% Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=33. Kun virksomheder, der arbejder med CSR og hvor CSRarbejde bidrager positivt til kunderelationer/salg. Man har kunnet angive flere svar Side 10/16

11 Barrierer i forbindelse med CSR Virksomhederne er blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt de oplever en række mulige barrierer i forbindelse med deres CSR-arbejde. Som det ses, er det godt 2/3 af virksomhederne, der oplever mangel på tid og medarbejderressourcer som en barriere. De øvrige primære barrierer, som mellem 37 og 42 pct. har peget på, er mangel på økonomiske ressourcer, på kompetencer og viden om emnet, samt værktøjer til at omsætte principper til praksis. Nedenfor er oplistet en række mulige barrierer for arbejdet med CSR. Du bedes for hver angive, hvorvidt I oplever denne barriere eller ej. Mangel på tid og medarbejderressourcer 63% 2% 35% Mangel på økonomiske ressourcer og finansiering 39% 7% 54% Mangel på relevante kompetencer og viden om emnet 42% 4% 54% Mangler værktøjer til at omsætte principper til praksis 37% 4% 60% Mangler forankring og opbakning i topledelsen 9% 4% 88% Vi kan ikke tjene penge på det 16% 51% Medarbejderne er ikke interesserede i dagsordenen 23% 16% 61% Ja Ved ikke Nej Gevinster ved CSR Opsummerende er virksomhederne blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning CSR-arbejdet har for virksomhedens bundlinje. Som vist i figuren nedenfor, vurderer 44 pct., at det gavner bundlinjen, 2 pct. mener, det svækker bundlinjen, og 46 pct. at det ikke påvirker bundlinjen. Samlet set lader konklusionen altså til at være, at CSR betaler sig, når man spørger de virksomheder, der konkret har igangsat et CSR-arbejde. Side 11/16

12 Nedenfor er oplistet en række mulige gevinster ved at arbejde med CSR. Du bedes for hver angive, hvorvidt I har oplevet en sådan gevinst eller ej Det har gjort det lettere at fastholde/tiltrække medarbejdere Det har givet øget salg 23% 30% 47% Det har givet større kundetilfredshed/kundeloyalitet 37% 30% Det har reduceret vores driftsomkostninger 37% 14% 49% Det har styrket vores omdømme/image 63% 26% 11% Det har styrket vores relationer til leverandører/samarbejdspartnere 51% 28% 21% Det har gjort det muligt at lancere nye produkter/ydelser på nye forretningsområder 12% 23% 65% Ja Ved ikke Nej Opsummerende er virksomhederne blevet bedt om at vurdere, hvilken betydning CSR-arbejdet har for virksomhedens bundlinje. Som vist i figuren nedenfor vurderer 44 pct. at det gavner bundlinjen, 2 pct. mener det svækker bundlinjen, og 46 pct. af det ikke påvirker bundlinjen. Samlet set lader konklusionen altså til at være, at CSR betaler sig, når man spørger de virksomheder der konkret har igangsat et CSR-arbejde. Hvilken betydning vurderer du, at arbejdet med CSR samlet set har for virksomhedens bundlinje (dvs. når du både medtænker gevinster og omkostninger)? 44% 46% 9% 2% Positiv Ingen betydning Negativ Ved ikke Side 12/16

13 CSR som konkurrenceparameter I forlængelse af ovenstående er virksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt de ser CSR som et konkurrenceparameter for deres virksomhed. Det gør 12 pct. i høj grad, 39 pct. i nogen grad, og 33 pct. i mindre grad. Mange arbejder altså tilsyneladende ikke med CSR ud fra et ønske om at få en konkurrencefordel, men er motiverede af andre hensyn og overvejelser. I hvilket omfang er CSR et konkurrenceparameter for jeres virksomhed? 39% 12% 14% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=57 Forventninger til fremtiden Afslutningsvist er virksomhederne blevet bedt om at vurdere, hvordan de tror, deres CSR-arbejde vil udvikle sig de kommende år. Som vist grafisk nedenfor, regner 60 pct. med, at det vil blive mere omfattende, og hver tredje at det vil fastholde sit nuværende omfang. Kun 2 pct. forventer at reducere omfanget af deres CSR-arbejde. Hvordan vurderer du, at omfanget af CSR i din virksomhed vil udvikle sig de kommende år? 60% 2% 5% Det vil blive mere omfattende Det vil ikke ændre omfang Det vil blive mindre omfattende Ved ikke Side 13/16

14 Samlet oversigt over CSR aktiviteter Undersøgelsen er som nævnt gennemført blandt 57 virksomheder, der arbejder med CSR. Nogle arbejder med CSR i relation til klima og miljø, andre i forhold til medarbejdere og leverandører, og så fremdeles. Den nedenstående tabel opsummerer de forskellige resultater og viser dem omregnet til andelen af de virksomheder, der arbejder med CSR og ikke som tidligere vist, andelen af virksomheder, der arbejder med fx klima og miljø. Samlet oversigt CSR områder % CSR i relation til klima og miljø 74% Vi har igangsat tiltag for at nedbringe energiforbrug eller omstille til vedvarende energi 51% Vi har igangsat tiltag for at nedbringe forbrug af papir og øvrige ressourcer 53% Vi har igangsat tiltag for at reducere og/eller genanvende affald 44% Vi bruger særligt miljøvenlige produkter eller ingredienser i drift og produktion 32% Vi arbejder med nye modeller for cirkulær økonomi i vores forretningsudvikling 7% CSR i relation til medarbejdere 86% Vi har praktikordninger eller lignende uddannelsesforløb 56% Vi gør en indsats for at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne 56% Vi arbejder aktivt for at få syge medarbejdere tilbage i arbejde 65% Vi gør en indsats for at fremme mangfoldighed blandt medarbejderne 49% Vi gør en indsats for medarbejdersundhed og trivsel 68% Medarbejderne kan engagere sig i godgørende projekter gennem arbejdet 18% CSR i relation til leverandører 56% Vi indtænker bæredygtighed i vores generelle indkøbspolitik 23% Vi har en code of conduct, som vores leverandører har underskrevet 37% Vi gennemfører kontrolbesøg hos leverandører 28% Vi har et samarbejde med vores leverandører om konkrete CSR-tiltag (fx miljø, arbejdsforhold, eller sundhed hos leverandøren) 25% CSR-baserede partnerskaber 30% Donationsbaseret samarbejde med NGO (fx CARE, Børnefonden, m.fl.) 16% Forretningsorienteret samarbejde med NGO 14% Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 9% Samarbejde med offentlige organisationer 16% Samarbejde med andre virksomheder 16% Andre CSR-områder Vi arbejder med internationale CSR-standarder som FN Global Compact eller ISO % Vi har retningslinjer for forretningsetik og anti-korruption 65% Vi arbejder med FN s nye retningslinjer for menneskerettigheder 35% Vi støtter lokalsamfund, fx med donationer til uddannelse, foreninger og kulturliv 65% Vi indarbejder CSR/bæredygtighed i udvikling af nye produkter, ydelser og forretningsmodeller, 58% Kilde: Dansk Erhverv september 2014, n=57. Procentsats udregnet ud fra samtlige virksomheder, der arbejder med CSR Side 14/16

15 For yderligere information, kontakt CSR-chef Louise Koch Side 15/16

16 Side 16/16

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner

Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner Har din virksomhed CSR-mål om at bidrage til: 1. En rig og mangfoldig natur? 2. Et bæredygtigt samfund? 3. Et rent og sundt miljø? Kontakt Christian Poll

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation

Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Undersøgelse: - Virksomhedernes brug af regnskaber og kreditinformation Virksomhedsregnskaber har stor værdi for erhvervslivet En ny medlemsundersøgelse gennemført blandt 537 medlemmer af Dansk Erhverv

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Muligheder og barrierer for samfundsansvar. virksomheder. 21. marts 2013. Rapport

Erhvervsstyrelsen. Muligheder og barrierer for samfundsansvar. virksomheder. 21. marts 2013. Rapport Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og mellemstore virksomheder Erhvervsstyrelsen Rapport 21. marts 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA Indhold 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse Overskud til dig Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse 2 Overskud til dig Middelfart Sparekasse var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere