UNDERVISNINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR UNGDOMSSKOLEN AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 14. SEPTEMBER 1960 NEDSATTE PÆDAGOGISKE ARBEJDSUDVALG FOR UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord I. Ungdomsskolearbejdets hovedprincipper og strktr De åriges ngdomsskolerettigheder.. 19 Det offentliges ngdomsskoleforpligtelser.. 20 Ungdomsskolendervisningens indhold og omfang 20 Ungdomsorientering Almene ngdomsskolekrss Prøveforberedende ndervisning Erhvervsmæssige grndddannelser Specialndervisning Spplerende fritidsforanstaltninger II. Ungdomsorientering Erhvervs-, samfnds- og familieorientering med de nges egen sitation som dgangspnkt Formål og motivationer 23 De nge og deres sitation Lovteksten Indhold og omfang 25 Erhvervsorientering Læreren i faget Stikordsliste til opbygning af arbejdsopgaver Samfndsorientering Stikordsliste til opbygning af arbejdsopgaver Familieorientering Stikordsliste til opbygning af arbejdsopgaver Frie emner 10 eksempler på mindre omfattende emner 12 eksempler på frie emner enkeltaftener Aktel orientering Tilrettelæggelse af ndervisningen 32 Normal tilrettelæggelse Fællestimen Blokndervisning Undervisning i kostskoleform Periodelæsning - placeret i skoleårets start som ngdomsskolens grndfag Weekend-ndervisning - med 18 timer placeret på 2 weekends samt indlednings- og afsltningsaften hver å 3 timer Metodiske anvisninger 35 Planlægningen af ndervisningen Indledningen af ndervisningen Arbejdsformer Klassendervisning Grppearbejde Enkeltmandsarbejde Metoder Et arbejdes forløb Mndtlig fremstilling Et fællesarbejde Hjælpemidler 41 Film Lydbånd Lysbilleder og billedbånd Aviser, geblade og kataloger Dplikerede skitser Arbejdsmapper Håndbøger Opslagstavlen Fagillstrationer Tekniske hjælpemidler Bilag Eksempel på aktiviserende ndervisning i samfndsorientering 2. Bilag til elevforedrag 3. Bilag til diskssion III. Almene ngdomsskolekrss Indledende bemærkninger 48 Barnepleje, børnepasning og sndhedslære.. 49 Formål og motivationer Indhold og omfang 3

4 Eksempler på krss 1.»Babysitterkrss«- eller krss i»leg med mindre børn«12x2 timer 2. Krss i sndhedslære 12X2 timer 3. Krss i barnepleje 24 X 2 timer 4. Krss i barnepleje 12 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Boliglære 59 Formål og motivationer Indhold og omfang Forslag til emnerækker Eksempler på krss 1. Disposition for krss i boliglære I: Værelse, timer 2. Disposition for krss i boliglære II: Familiebolig, timer 3. Disposition for krss i boliglære III: Småreparationer og småforbedringer i hjemmet, 24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Dansk Formål og motivationer Indhold og omfang Mndtlig dansk Skriftlig dansk Danskndervisning kombineret med ngdomsorientering Eksempler på krss 1.»Vedligeholdelseskrss«24 X 2 timer 2. Forkrss til prøveforberedende ndervisning 24 X 2 timer 3. Specialndervisningskrss 24 X 2 timer 4. Tre eksempler på krss, hvor danskndervisningen er kombineret med ndervisningen i ngdomsorientering: a. Vi søger en plads b. Skoleblad og klasseavis som led i danskndervisningen c. Avisen - et samfndsorienterende emne kombineret med danskndervisningen 24 X 3 timer 5. Krss i litteratrlæsning kombineret med lån af litteratr fra stedligt bibliotek 24 X 2 timer 6. Krss i»bøgers brg«- kombineret med dlån fra det stedlige bibliotek 24 X 2 timer 7. Krss i»stdieteknik«24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger 64 Hjælpemidler Forslag til prøve Formning 82 Formål og motivationer Indhold Igangsættende grndkrser Videregående formning Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Fremmedsprog 84 Formål og motivationer Elevernes fordsætninger: Timetal - Pensm - Ordforråd Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Krss for begyndere 24 X (1 + 1) timer 2. Sppleringskrss 24 X 1 time 3. Krss for viderekomne 24 X (2 + 2) timer 4. Krss i engelsk korrespondance 24 X 1 time 5. Krss i rejse-engelsk 24 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Førstehjælp 94 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Elementær førstehjælp og sikkerhedsforanstaltninger 24 timer 2. Krss i dvidet førstehjælp 24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Hsførelse 98 Formål, indhold og omfang Eksempler på krss 1. Orienterende hsførelse 2. Moderne hsførelse 3. Spplerende hsførelse Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Håndarbejdsf agene 103 Formål og motivationer Indhold og omfang Kjolesyning Broderi, vævning, strikning og stoftryk Eksempler på krss 1. Krss i kjolesyning 2 X (24X3) timer 2. To eksempler på krss i emner med tilknytning til håndarbejdsfagene: a. Textillære 12 X 2 timer b. Farvelære 12 X 2 timer 4

5 Undervisningsmetodiske anvisninger Kjolesyning med mønsterbrg Broderindervisning Strikning Vævning Stoftryk Hjælpemidler Landbrgsfaglige emner 113 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Krss i landbrgskemi 36 timer 2. Krss i fysik - hernder motorer og maskinlære 24 timer 3. Krss i planters anatomi og fysiologi 24 timer 4. Krss i hsdyrs anatomi og fysiologi 24 timer 5. Krss i hsdyrbrg med fodringslære, avl og arvelighedslære 24 timer 6. Tre eksempler på krss i dansk og regning med tilknytning til landbrgserhvervet a. Dansk med ngdomsorientering samt landbrgsgeografi 24 timer b. Regning med regnskabsføring 24 timer c. Landbrgsfaglig regning med regnskabsføring og bdgetlægning 24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Maskinskrivning 117 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Begynderkrss i maskinskrivning 24 X 2 timer 2. Fortsættelseskrss i maskinskrivning 24 X 2 timer 3. Maskinskrivning i forbindelse med ngdomsorientering 24 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Regning, matematik og geometrisk tegning. 122 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1.»All-rond regnekrss«24 X 2 timer 2. Grndlæggende krss i geometri 24 X 2 timer 3. Krss i geometri og forberedende projektionstegning 12 X 2 timer 4. Krss i elementær regnskabsforståelse 12 X 2 timer 5. Krss i brg af regnestok 12 X 2 timer 6. Forkrss til prøveforberedende ndervisning 24 X 2 timer 7. Krss for regneretarderede 24 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Tekniske orienteringsfag 134 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Metalsløjd 2 X (24 X 2) timer 2. Værkstedsorientering 96 timer 3. Motorlære 24 X 2 timer 4. Krss i radioteknik 48 timer 5. Krss i hjemmets tekniske dstyr 12 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Træbearbejdning 145 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Krss i træbearbejdning for ikke meget øvede nge 2. Krss i træbearbejdning for øvede nge 3. Krss i træbearbejdning for meget øvede nge 4. Krss med grppearbejde om større opgaver 5. Reparationskrss kombineret med begynderkrss i træbearbejdning 12 X 3 timer 6. Krss i værktøjets brg og vedligeholdelse 7. Krss i finering (indlagt arbejde) 24 X 2 timer 8. Krss i træbearbejdning i forbindelse med ngdomsorientering 24 X 1 time Undervisningsmetodiske anvisninger Modelvalg Forskellige former for overfladebehandling Afslttende bemærkninger 157 IV. Prøveforberedende ndervisning De statskontrollerede prøvers mligheder Teknisk forberedelseseksamen (TI) 5

6 Sammensætning til optagelse på handelsskolen Andre sammenstykningsmligheder Undervisningen 161 Dansk 161 Krssforslag Skriftlig dansk Sproglære Litteratr Regning 164 Krssforslag Undervisningens omfang Undervisningens indhold Matematik 165 Krssforslag Fordsætninger Undervisningens omfang og indhold Natrlære 168 Krssforslag Undervisningens omfang Undervisningens indhold Engelsk/tysk 171 Krssforslag Fordgående ndervisning Omfang og tilrettelæggelse Arbejdsform Maskinskrivning 173 Krssforslag Formål Omfang Indhold Undervisningens tilrettelæggelse Moderne hsførelse 175 Formål og motivationer Krsets indhold og omfang Faste emneområder Valgfri emneområder Praktiklektioner 1. lektionsrække 2. lektionsrække Ungdomsorientering incl. emner fra familiekndskab Valgfri emneområder Eksempler på tilrettelæggelsesformer Undervisningsmetodiske anvisninger Familiendervisning Grppendervisning Individel ndervisning Demonstration Laboratoriendervisning eller enkeltmandsndervisning Brg af dagbog og arbejdshæfte Hjælpemidler Oversigt over etablerede demonstrationslokaler Latin 186 Formål Indhold og omfang Metoder Spplerende vejledning for læreren Diagram over ndervisningens omfang i de enkelte fag 187 Synspnkter vedrørende ndervisningen Elevemnerne Samarbejde med folkeskolen Anmeldelse af prøveforberedende ndervisning Undervisningsterminer Prøvetilrettelæggelse og -afholdelse 189 Fordsætninger for aflæggelse af statskontrollerede prøver Dansk De skriftlige prøver Den mndtlige prøve Regning De skriftlige prøver Den mndtlige prøve Matematik Den skriftlige prøve Den mndtlige prøve Natrlære Engelsk/tysk Maskinskrivning Hsgerning Fordsætninger for aflæggelse af prøven Tilrettelæggelse af prøven Bedømmelse Spplerende råd og anvisninger Latin Prøveterminer Sygeprøve Indstilling til statskontrolleret prøve Skriftlige prøver Opgaver Tilsynshavende Eleverne og deres anbringelse i lokalet Prøverne Besvarelsernes forsendelse til censorerne Mndtlige prøver Karaktergivning Arskaraktererne Prøvekaraktererne Prøveprotokol Indberetningsskema 6

7 Beviser Teknisk forberedelseseksamen Oversigt over datoer for modtagelse og afsendelse af skemaer og papirer vedrørende prøveforberedende ndervisning og statskontrollerede prøver Udvidet teknisk forberedelseseksamen (T 2) 201 Kompetence Fagrække Sammenstykning Undervisningens omfang Dansk Orientering Regning Engelsk og tysk Matematik Natrlære Vejledende minimmstimetal Prøveformer Dansk Regning Engelsk og tysk Matematik Natrlære Prøveordningen Tilrettelæggelse af 2-årig ndervisning svarende til folkeskolens 8. og/eller 9. klasse 205 Undervisningens omfang klassendervisningens timetal Undervisningstidspnkter og ndervisningssæsoner Tilrettelæggelsesformer Normalformer Kombinerede tilrettelæggelsesformer Skoleplansproblemer Timetal pr. faggrppe og fag Samarbejdsmligheder ved skoleplansdformningen 2-årig ndervisning svarende til folkeskolens 10. klasse 210 V. Erhvervsmæssige grndddannelser Indledende bemærkninger 211 Landbrgslinjen 212 Landbrgslinjens formål Uddannelsens placering i forhold til anden landbrgsfaglig ndervisning Landbrgslinjens trin og fag De enkelte ndervisningsfag 1. trin 214 L. 1. Landbrget i det danske samfnd 24 timer L. 2. Elementær kemi 12 timer L. 3. Jordbndslære 12 timer L. 4. Hsdyrenes pasning. Stald- og mælkehygiejne. Malkning 12 timer L. 5. Instrktion i arbejdsteknik 12 timer L. 6. Værktøjsbehandling 12 timer L. 7. Teoretisk gennemgang af landbrgsredskaber og maskiner, sikkerhedsforanstaltninger 24 timer L. 8. Værksteds- og maskinøvelser 24 timer L. 9. Fagregning 12 timer 2. trin 226 L.10. Landbrget i det danske samfnd 24 timer L.ll. Planteavl og gødningslære 24 timer L.12. Hsdyravl og fodringslære 24 timer L.13. Motor- og traktorteori 24 timer L.14. Øvelser med motorer og traktorer 24 timer L.15. Landbrgstegning og arealberegning 12 timer L.16. Landbrgsregnskab 12 timer Spplerende krss 233 Markvandringer 12 timer Praktisk traktorkørsel 12 timer Landbrget i det danske samfnd 24 timer Kemisk bekæmpelse af krdt, sygdomme og skadedyr i landbrgsafgrøder 24 timer Bygningslære og landbrgstegning 24 timer Transportlinjen 238 Transportlinjens formål Uddannelsens placering i forhold til andre ddannelser inden for brancheområdet Transportlinjens trin og fag Godkendelsesbetingelser Lærerne Forsikringer Særlige krav til lokaler og materialer De enkelte ndervisningsfag l.trin 242 l.a. Transporterhvervenes branche- og beskæftigelsesorientering 24 timer l.b. Sikkerhedskrav i transporterhvervene 24 timer 1.c. Værktøj 12 timer 7

8 l.d. Forbrændingsmotorer 84 timer 2. trin a. Transporterhvervene - orientering 24 timer 2.b. Sikkerhedskrav i transporterhvervene 24 timer 2.c.-d. Forbrændingsmotorer 64 timer 2.e. El-lære 32 timer Bilag: Teoretiske og praktiske elevprøver Bygge- og anlægslinjen 256 Bygge- og anlægslinjens formål Uddannelsens placering i forhold til andre ddannelser inden for brancheområdet Bygge- og anlægslinjens trin og fag Godkendelsesbetingelser Lærerne Forsikringer Særlige krav til lokaler og materialer De enkelte ndervisningsfag Trin A 261 A.l. Brancheorientering 24 timer A.2. Sikkerhedsforanstaltninger 24 timer A.3. Forskalling m.m. 72 timer A.4. Betonforhold 12 timer A.5. Almindelig regning 12 timer Trin B 275 B.l. Brancheforhold 24 timer B.2. Sikkerhedsforanstaltninger 24 timer B.3. Forskalling 36 timer B.4. Armering 48 timer B.5. Faglig regning 12 timer Beklædningsindstrilinjen 294 Beklædningsindstrilinjens formål Uddannelsens placering i forhold til andre ddannelser inden for brancheområdet Beklædningsindstrilinjens trin og fag Godkendelsesbetingelser Instrktører Lokale Maskiner Undervisningsmateriel De enkelte ndervisningsfag Trin A 296 A.l. Branche- og prodktionskendskab 10 timer A.2. Arbejdsfysiologi og arbejderbeskyttelse 4 timer A.3. Materialelære 8 timer A.4. Maskin- og værktøjskendskab 21 timer A.5. Sytekniske øvelser 67 timer A.6. Fagarbejde 25 timer Trin B 298 B.l. Samarbejdsforhold 2 timer B.2. Orientering i metode- og tidsstdier 6 timer B.3. Maskinbetjening 2 timer B.4. Betjening af hjælpeapparater 4 timer B.5. Vedligeholdelse og renholdelse af arbejdspladsen 6 timer B.6. Praktiske øvelser i stof 70 timer Skitse til textilindstrilinjen 300 Formål og motivationer Uddannelsesform Adgangsmligheder Afslttende bemærkninger 302 VI. Ungdomsskolens fritidsforanstaltninger Formål og motivationer 303 Ungdomsskoleklbben 303 Ungdomsskoleklbbens ydre rammer Ungdomsskoleklbben og skoleplanen Ungdomsskoleklbbens ledelse Klblederen Klbmedarbejdere Klbrådet Klbarbejdet Forskellige former for spil- og sportsdøvelse Hobbyarbejder Interessegrpper Klbarrangementer Eksempel på et fast sæsonprogram Lejrskoleophold 312 Lejrskolens placering og form Lejrskolens tilrettelæggelse Andre fritidsforanstaltninger 314 Weekend-tre Placering Tidspnkt Program Pris Bilag 1. Eksempel på stor klb 2. Eksempel på mindre klb 3. Forslag til indretning af klb 4. Lejrskole i Norge 5. Plan for højskoleophold 6. Eksempel på lejrskoletilrettelæggelse 7. Eksempel på familiekndskabslejrskole 8. Eksempel på weekend-tr 9. Eksempel på weekend-tr 316 8

9 VII. Planlægning og ledelse Indledende bemærkninger Forarbejdet til en ngdomsskolesæson Ungdomsskoledvalget og kommnens nge mellem 14 og 18 år Adgang til ngdomsskolendervisning Valget af den rigtige ngdomsskoleleder Praktiske anvisninger for samarbejdet om ngdomsskoleoprettelse 335 Samarbejde om den stedlige - d.v.s. lokale ngdomsskolendervisning Samarbejde om henviste elever Etablering af fælles ngdomsskolendervisning Egentligt skoleforbnd Samarbejde om den centraliserede ngdomsskolendervisning Forslag til samarbejdsregler Placering af den stedlige ngdomsskole En kommne med egen ngdomsskole. Ikke central placering - skolekørsel En kommne med egen ngdomsskole. Central placering - ingen kørsel Ungdomsskole oprettet af kommneforbnd Ungdomsskole oprettet i samarbejde mellem 2 kommner Kombination af stedlig og fælles ngdomsskole Amtsplanlægning af ngdomsskolearbejdet for så vidt angår placeringen af ngdomsskolerne 344 Udbygning af almene ngdomsskolekrss ved amtsplanlægning Udsendelse af et spørgeskema Et forslag til centralisering Fastsættelse af modested Udsendelse af mødeindbydelser Mødedagsorden og -gennemførelse Efterndersøgelse Centralisering af ngdomsskolens prøveforberedende ndervisning og erhvervsmæssige grndddannelser Generelle faktorer i amtsplanlægningsarbejdet Eksempel på amtsplanlægning af den prøveforberedende ndervisning Eksempel på amtsplanlægning af klassendervisningen Eksempel på amtsplanlægning af Moderne hsførelse Eksempel på amtsplanlægning af landbrgslinjen Eksempel på amtsplanlægning af transportlinjen Lands- og landsdelsplanlægning 363 Faktorer for landsplanlægningen Fordsætninger Initiativtager Antallet af ndervisningssteder Annoncering og mødevirksomhed Igangsætning Tilsynet Ungdomsskolens lokaliteter 365 Betydningen af gode lokaler og en hensigtsmæssig placering Eksempler på ngdomsskoleplacering i stedlige bygninger En mindre ngdomsskole i en folkeskoletilbygning En middelstor ngdomsskole i et nedlagt hotel En stor ngdomsskole i en nyere folkeskolebygning En meget stor ngdomsskole i en nybygget folkeskole En meget stor ngdomsskole med egne ndervisnings- og klblokaler i en nybygget folkeskole Lån og leje af særlige lokaler Atoservicestation, hvortil ngdomsskolens almene krss i motorlære er henlagt En specialarbejderskole med hsly til to af ngdomsskolens erhvervsmæssige grndddannelser Valg af kostskolelokaler - nogle anvisninger Tilrettelæggelse af ngdomsskolendervisning 375 Betydningen af, at ngdomsskolen indrettes med dagndervisning Ungdomsskolens timetal Tilrettelæggelsesformer Dagndervisning én gentlig eftermiddag Dagndervisning i kostskoleform Kombination af stedlig ndervisning og ndervisning i kostskoleform Aftenndervisning én eller flere aftener Kombination af dag- og aftenndervisning Kombination af dag- og aftenndervisning og ndervisning i kostskoleform 9

10 Kombination af dag- og aftenndervisning og periodelæsning Kombination af aftenndervisning og ndervisning i kostskoleform Amtsngdomsnævnets fællesndervisning i kostskoleform Skoleplaner Skoleplanen, timetallene og særlige elevgrpper Skoleplanens begreber og betegnelser Opbygningen af en skoleplan - belyst ved eksempler Samarbejdsmligheder med stedlige skoler og andre instittioner 390 Ungdomsskolen og folkeskolen Ungdomsorientering De valgfri fag Skoleelever og timetal Skolekommissionsrepræsentant i ngdomsskoledvalget Vejledningshæftet Lokaler og ndervisningsmateriel Samarbejde med tekniske skoler og handelsskoler Tekniske skoler Handelsskoler Skoler godkendt nder ddannelsesrådet Diverse kostskoler Ungdomsskolen og aftenskolen Ungdomsskolen og den åbne klb Ungdomsskolen og ngdomsforeningerne Ungdomsskolen og folkebibliotekerne Ungdomsskolens bibliotek Adio-viselt materiale Biblioteksorientering Ungdommens bogmarked Kataloger og boglister Ungdom og bøger Ungdomsskolens medarbejdere 399 Læreren og de ydre rammer for arbejdet Læreren og eleverne Læreren og skolens administration m.v. Lærerens ansættelsesforhold og aflønning Læreren og de pædagogiske rammer Fortegnelse over pædagogisk og psykologisk litteratr m.v. Annoncering af ngdomsskolens tilbd Tidspnktet for tilbddets fremsættelse Hvordan skal ngdomsskoletilbddet fremsættes Ungdomsskoletilbddets indhold Undervisningens indhold og form Tid og sted for ndervisningen Tilmeldelsesfrist og tilmeldelsesmåde Skolens navn og leder Økonomien Bevis Anerkendelser Frieftermiddagsbestemmelsen Rejsegodtgørelse til eleverne Skolens øvrige virksomhed Ungdomsskoletilbddets form Tilbddets fremstilling og dførelse Dplikering Elektrodplikering Offset-tryk Typografisk dførelse Distribtionen af ngdomsskoletilbddet Fællesbrochren - noget nyt og nødvendigt Fra tilmeldelse til start 418 Fordelingen af tilmeldte elever på hold, fag og krss Hvor mange elever pr. hold? og hvor få? Overskydende eller resterende elever For sent tilmeldte elever Fællesproblemer for ngdomsskolens medarbejdere Ungdomsskolens hverdag semester - fra indledningsaften til jleferie 2. semester - fra nytår til afsltningsfest VIII. Godkendelse, tilsyn, tilskd og beviser Godkendelse 425 Generelle bestemmelser vedrørende ndervisningen Særlige bestemmelser for den prøveforberedende ndervisning Særlige bestemmelser for de erhvervsmæssige grndddannelser Ansøgning om godkendelse af ngdomsskolens fritidsforanstaltninger Ungdomsskoleklbben Lejrskole Andre fritidsarrangementer Tilsyn 427 Lederens tilsyn Ungdomsskoledvalgets tilsyn Amtsngdomsnævnets tilsyn Direktoratets tilsyn Tilskd 430 Betingelser for tilskd Behandling af tilskdsansøgning Lederen af skolen 10

11 Det kommnale ngdomsskoledvalg/ Beviser 432 ngdomsnævn Omslag og stamkort Kommnalbestyrelsen/kommnekontoret De enkelte beviser Amtsngdomsnævnet Bevis for deltagelse i ngdomsskole- Skolerådet ndervisning Tilskdsformer Beviser for deltagelse i prøveforbereden- Ungdomsskolen de ndervisning Ungdomsskoleklbben Beviser for deltagelse i erhvervsmæssige Lejrskole grndddannelser Andre fritidsarrangementer Bilag 1-14: Aftryk af de enkelte beviser 11

12

13 FORORD Den 14. september 1960 nedsatte daværende ndervisningsminister Jørgen Jørgensen Det pædagogiske arbejdsdvalg for ngdomsskolen med følgende kommissorim:»at darbejde forslag til indhold og omfang af ndervisningen i hver af de i ndervisningsministeriets bekendtgørelse af 14. jni 1960 af lov om ngdomsskoler og aftenskoler m.v. 2 omhandlede ngdomsskoleformer og i forbindelse hermed at afgive en dtalelse om tidspnktet for ndervisningens iværksættelse. Udvalget vil endvidere knne fremkomme med de forslag, som dvalget i øvrigt måtte anse for formålstjenlige for at gøre ngdomskolendervisningen tidssvarende. Udvalget er bemyndiget til i det omfang, hvori det er ønskeligt, at indhente dtalelser fra anden sagkndskab«. Til medlemmer af dvalget beskikkedes: Udpeget af Dansk arbejdsgiverforening: Direktør Arne Lnd med ingeniør Robert Dahlgård som sppleant. Sekretær, n kontorchef, V. Utke. Udpeget af Dansk arbejdsmands- og specialarbejder forbnd: Sekretær, n finansminister, Henry Grünbam. Sekretær Jens Als. Udpeget af De samvirkende danske landboforeninger: Direktør Fr. Nielsen. Udpeget af De samvirkende danske hsmandsforeninger: Fldmægtig K. Damgård. Udpeget af Uddannelsesrådet for ikke-faglærte arbejdere: Forbndsformand Holger Hansen. Direktør Ole Schmith. Udpeget af de i Statens hsholdningsråd repræsenterede organisationer: Medlem af hsholdningsrådet Ingefred Jl Andersen. Afdelingsleder Astrid Stomann. Udpeget af Dansk aften- og ngdomsskoleforening: Konslent for ngdomsndervisningen L. Ramsdal Larsen. Udpeget af Danmarks lærerforening: Overlærer, n ndervisningsdirektør, Hans Jensen. Udpeget af Foreningen af danske hsholdningslærerinder: Hsholdningslærerinde Sofie Larsen. Medlemmer i øvrigt: Folketingsmand, n ndervisningsminister, K. B. Andersen. Skoleinspektør, n viceskoledirektør, P. Dethlefsen. Konslent for ngdomsndervisningen Carl Chr. Jensen. Viceinspektør Arne Jørgensen. Amtsskolekonslent Viggo Land. Undervisningsinspektør David Pedersen. Statskonslent, n rådsformand, K. Helveg Petersen. 13

14 Direktør Werner Rasmssen. Konslent, n ndervisningsinspektør, Arne Søgård Jørgensen. Formand for dvalget: Statskonslent, n professor, Roar Skovmand. Den 13. april 1961 tiltrådte inspektør Pol Kragh dvalget som observatør repræsenterende Københavns kommne. Den 27. april 1961 tiltrådte fldmægtig, n kontorchef, E. Tøttrp som sppleant for direktør Arne Lnd i stedet for ingeniør Robert Dahlgård. Den 9. oktober 1961 beskikkedes ndervisningsinspektør Jens Bach som medlem af dvalget ved daværende statskonslent K. Helveg Petersens dnævnelse til minister. Den 31. oktober 1961 beskikkedes kontorchef E. Tøttrp som medlem i stedet for direktør Arne Lnd. Den 9. maj 1962 beskikkedes fldmægtig J. G. Nissen, De samvirkende danske hsmandsforeninger i stedet for fldmægtig Knd Damgård. Ved ndervisningsministeriets skrivelse af 11. jni 1964 blev professor Roar Skovmand fritaget for hvervet som medlem af og formand for dvalget og ndervisningsinspektør David Pedersen beskikkedes som formand for dvalget og viceinspektør, n ndervisningsinspektør, Sven Koch som medlem af dvalget. Ved regeringsomdannelsen i september 1964 dtrådte ndervisningsminister K. B. Andersen og finansminister Henry Grünbam af dvalget. Den 17. december 1964 indtrådte fldmægtig Knd Toftegaard, De samvirkende danske hsmandsforeninger, i stedet for fldmægtig J. G. Nissen. Den 29. november 1965 indtrådte forstander Jeppe Kristensen som repræsentant for De samvirkende danske landboforeninger i stedet for direktør Fr. Nielsen og nder samme dato beskikkedes overlærer Ingolf Habirk som repræsentant for Danmarks lærerforening i stedet for ndervisningsdirektør Hans Jensen, som af ndervisningsministeriet blev anmodet om at fortsætte som personligt medlem af dvalget. Afdelingschef V. Hammer og ndervisningsdirektør H. Engberg-Pedersen har deltaget i en række af dvalgets møder. Som sekretærer for dvalget beskikkedes: Sekretær i ndervisningsministeriet, n fldmægtig sammesteds, Henrik Kappel Ungdomsskoleleder, n konslent for ngdomsndervisningen, Bent Vedsø Sekretær i ndervisningsministeriet, Kirsten Nielsen med ndervisningsinspektør David Pedersen som sekretariatsleder. Den 5. febrar 1962 beskikkedes konslent for ngdomsndervisningen Pol Foersom som medlem af sekretariatet. Ved inspektør David Pedersens dnævnelse til formand for dvalget den 11. jni 1964 indtrådte ndervisningsinspektør Sven Koch som leder af sekretariatet. Den 29. november 1965 indtrådte sekretær Mette Bogh og sekretær Rie Halleløv som medlemmer af sekretariatet i stedet for fldmægtig Henrik Kappel og sekretær Kirsten Nielsen. Sekretariatet har i øvrigt modtaget bistand af: Forstander Andreas Andreasen Viceinspektør Karl Bjorholm Viceinspektør Henning Ebbesen Ungdomsskoleinspektør Henry Mogensen Lærer Bent Berg Nielsen Lærerinde Mona Pedersen Lærer P. Chr. Pedersen Sekretær Thea Skovgård Christensen. Udvalget har afholdt 19 plenarmøder og 50 nderdvalgsmøder samt 83 arbejdsgrppemøder og 142 sekretariatsmøder. Udvalget nedsatte på sit 1. plenarmøde den 10. oktober 1960 følgende 3 nderdvalg, som afgav indstillinger til plenm i

15 1. Underdvalget for den almene ngdomsskole: Ingefred Jl Andersen K. B. Andersen Jens Als K. Damgård P. Dethlefsen Hans Jensen Arne Jørgensen (formand) Viggo Land Sofie Larsen Arne Lnd David Pedersen L. Ramsdal Larsen Astrid Stomann Arne Søgård Jørgensen 2. Underdvalget for den erhverv sprægede ngdomsskole: Jens Als Ingefred Jl Andersen K. Damgård Henry Grünbam Holger Hansen Carl Chr. Jensen Arne Jørgensen Sofie Larsen Frederik Nielsen David Pedersen (formand) Werner Rasmssen Ole Schmith Roar Skovmand Astrid Stomann Arne Søgård Jørgensen V. Utke 3. Underdvalget for den 2-årige ngdomsskole svarende til folkeskolens 8. klasse eller 9. klasse: K. Damgård P. Dethlefsen Holger Hansen K. Helveg Petersen Carl Chr. Jensen Hans Jensen Viggo Land David Pedersen Roar Skovmand (formand) Arne Søgård Jørgensen V. Utke Underdvalget vedr. den erhvervsprægede ngdomsskole har været delt i følgende grpper: A. Grppen for indstriarbejderddannelsen. Jens Als Henry Grünbam Holger Hansen David Pedersen Ole Schmith V. Utke. B. Grppen for hslig ddannelse. Ingefred Jl Andersen Carl Chr. Jensen Sofie Larsen David Pedersen Werner Rasmssen Astrid Stomann Arne Sågård Jørgensen C. Grppen for landbrgsfaglig ddannelse. Jens Als K. Damgård Henry Grünbam Carl Chr. Jensen Frederik Nielsen David Pedersen I henhold til sit kommissorim har Pædagogisk arbejdsdvalg darbejdet nærværende ndervisningsvejledning for ngdomsskolen samt en betænkning med henblik på revision af lov om ngdomsskoler og aftenskoler m.v. Endvidere har dvalget nder sit arbejde afgivet en række indstillinger til ndervisningsministeriet vedr. ngdomsskolens indhold og administration. Indstillingerne er optaget som bilag til betænkningen. Udvalget har som optakt til sit arbejde aflagt besøg på en række ngdomsskoler, ligesom man i vid dstrækning har benyttet sig af den i kommissoriet givne bemyndigel- 15

16 se til at indhente dtalelser fra særlig sagkyndige. Dette er sket dels ved indhentning af skriftlige dtalelser fra sagkyndige dels ved direkte forhandlinger i plenarforsamling samt i nderdvalgs- og sekretariatsmøder. Man har på denne måde modtaget værdifld bistand, for hvilken Pædagogisk arbejdsdvalg er megen tak skyldig. Udvalget har rådført sig med følgende dvalg og enkeltpersoner: Branchedvalget for beklædningsindstrien: Konslent fr Bork Nielsen. Branchedvalget for bygge- og anlægsvirksomhed: Konslenterne: Leon Dahl Aksel Mortensen Svend Conradsen. Branchedvalgene for landtransportområdet: Daværende konslent N. H. Spanggård Konslent Christen Brock. Branchedvalget for textilindstrien: Konslenterne: John Thomsen (n Dansk Textilinstitt) Stig Andersen. Lærer Knd E. Andreassen, Nykøbing F. Lærer Henning Bak, Holsted. Forstander Elsebet Brandt, København. Viceinsp. Chr. Dreier, Nakskov Hsholdningslærerinde Åse Ellerbæk, København. Fagkonslent Pol Hanghøj, Randers. Tegneinspektør Edvin Hansen, København. Fagkonslent Johs. Lindeskov Hansen, Horsens. Konslent Jørgen Hansen, København. Konslent Karen Margrethe Hansen, København. Ungdomsskoleleder A. Hedegaard, Tikøb. Hsholdningslærerinde Gedske Jacobsen, Åbenrå. Ungdomsskoleleder Bent Jensen, Hillerød. Konslent Erika Jensen, Broager. Lærer Henning Jensen, Assentoft. Seminarieadjnkt Henning Jensen, Skive. Konslent Inger Jensen, Skive. Lærer Kn. Hagaard Jensen, Utterslev. Undervisningsinspektør I. Skov Jørgensen, København. Fagkonslent Edith Kjærsgaard, København. Konslent Rth Kristensen, Silkeborg. Konslent Thora Laritzen, København. Sekretær Bernt Løvig, Nykøbing F. Hsholdningsinspektør Hanne Søndergård Madsen, København. Konslent for ngdomsndervisningen Børge Mehlsen, Stege. Ungdomsskoleleder J. Høgh Mikkelsen, Skive. Fagkonslent H. Mnkholm, København. Amtsskolekonslent H. E. Nielsen, Viborg. Lærer Lars E. Nielsen, Bastrp. Snedker O. Olsen, Herfølge. Læge Johannes Pedersen, Dalby. Forstander Helge F. Pedersen, Nykøbing F. Overlærer Kn. E. Pedersen, Broager. Seminarieadjnkt P. Bollerslev Pedersen, Ålborg. Skoleinspektør V. Gelting Petersen, Hmlebæk. Overlærer Lilly Helveg Petersen, København. Håndarbejdslærcrinde Karen Rasmssen, København. Konslent for ngdomsndervisningen P. E. Rasmssen, Køge. Lejrchef Reedz Fnder, Gribskovlejren. Lærer E. Schønberg, Melby. Skoleinspektør Henr. Sidenis, Næsby. Bibliotekskonslent Helge Stenkilde. Ungdomsskoleleder Ole Løvig Simonsen, Stbbekøbing. Børnehaveleder, ngdomsskolelærer Inger Bech Sørensen, Køge. Viceinspektør Folmer Snefstrp, Næstved. Lærerinde Tove Vedsø, Nykøbing F. Jornalist A. Willadsen, Espergærde. Udvalget har endvidere i forbindelse med darbejdelsen af vejledningen indhentet dtalelser fra en lang række praktisk arbejdende ngdomsskolefolk, der ligeledes i vid 16

17 dstrækning har gennemprøvet mange af de i vejledningen nævnte krssforslag for dvalget. Vejledningen, der i det hele bygger på lov om ngdomsskoler og aftenskoler m.v. af 10. jni 1960 og den hertil knyttede»gennemførelsesbekendtgørelse«af 31. oktober 1960, er således darbejdet i nær kontakt med ngdomsskolens særlige sagkyndige, idet det har ligget dvalget på sinde at tilvejebringe et alsidigt vejledningsmateriale for såvel ngdomsskolens lærere og ledere som for administrationen af denne skoleform. Udvalget har på grnd af den hastige dvikling, der finder sted navnlig inden for de erhvervsmæssige grndddannelser, overvejet, om ndervisningsplanerne brde dsendes som tillæg til den egentlige vejledning. Man har imidlertid for at give en samlet oversigt over ngdomsskolens øjeblikkelige indhold og mligheder valgt at dsende vejledningen i den her foreliggende samlede form. De enkelte ndervisningsplaner vil blive dsendt i særtryk, der til stadighed føres ajor og sppleres. Det nderstreges, at godkendelse af de erhvervsmæssige grndddannelser alene vil ske på grndlag af de til enhver tid aktelle planer. København, den 14. jni Jens Als Ingefred Jl Andersen Jens Bach P. Dethlefsen Holger Hansen Ingolf Habirk Carl Chr. Jensen Hans Jensen Arne Jørgensen Arne Søgård Jørgensen Jeppe Kristensen Viggo Land Sven Koch leder af sekretariatet Sofie Larsen David Pedersen L. Ramsdal Larsen Werner Rasmssen formand Ole H. Schmith Astrid Stomann Knd Toftegaard E. Tøttrp V. Utke Pol Foersom Bent Vedsø 17

18

19 I. UNGDOMSSKOLEARBEJDETS HOVEDPRINCIPPER OG STRUKTUR Ungdomsskolens formål er at fæstne og ddybe de almindelige skolekndskaber hos nge mennesker mellem 14 og 18 år, at give dem forståelse af og dygtiggøre dem til erhvervs- og samfndslivet - og at bidrage til at give deres ngdomsliv, også i fritiden, forøget mening og indhold. På grndlag af ngdomsskolebestemmelserne, gældende ngdomsskolepraksis og de planer og synspnkter, som Pædagogisk arbejdsdvalg for ngdomsskolen lægger frem med nærværende ndervisningsvejledning, kan der opstilles følgende skitse over ngdomsskolearbejdets hovedprincipper og strktr: A. De åriges ngdomsskolerettigheder: 1 et tilbd om ngdomsskolendervisning. 2 en rimelig adgang til den ønskede ngdomsskolendervisning. B. Det offentliges ngdomsskoleforpligtelser: 1 dsendelse af et ngdomsskoletilbd. 2 oprettelse af eller henvisning til den ønskede ngdomsskolendervisning. 3 dækning af ngdomsskolearbejdets drifts- og etableringsdgifter. C. Ungdomsskolendervisningens indhold og omfang: 1 ngdomsorientering - ngdomsskolens obligatoriske ndervisning. 2 almene ngdomsskolekrss. 3 prøveforberedende ndervisning. 4 erhvervsmæssige grndddannelser. 5 specialndervisning. 6 spplerende fritidsforanstaltninger. Samtlige de i skitsen anførte forhold er beskrevet indgående i vejledningens hovedafsnit; indledningsvis kan der dog knyttes følgende spplerende bemærkninger til skitsen: Ad A. - De åriges ngdomsskolerettigheder Ungdomsskolen har fire store grpper af elevemner. Den første store grppe er de børn og nge, der forlader folkeskolen ved ndervisningspligtens ophør - måske den tilstrækkelig kndskaber, i hvert fald meget 2* ofte den tilstrækkelig modenhed forlod ca årige folkeskolen svarende til 15 /o. Næste år vil det givetvis og heldigvis være færre. Men de modne, færdige nge er én af de største ngdomsskole-opgaver. 19

20 Den anden store grppe er de nge, der ikke kommer i lære, hverken praktisk eller teoretisk. Også her har ngdomsskolen en opgave af dimensioner. Den tredje grppe elevemner er de nge, der ønsker et spplement til ndervisningen i skoleår, hernder nge, der ønsker at sammenstykke fag og forberede sig til f.eks. en teknisk forberedelseseksamen. Det er ddannelsesbevidste og nemme elever. Den fjerde grppe er en meget ens sammensat grppe. Men måske er det ikke rigtigt at karakterisere den, som grppen med behov for fritidsndervisning vel vidende, at grppen også rmmer mange nge, hvis væsentligste behov er dette at høre til og være med. Et aktelt talmateriale om nge og ngdomsndervisningen er gengivet i dvalgets betænkning. Det er vigtigt at notere sig, at ngdomsskolebestemmelserne sikrer alle nge i alderen fra det 14. til det 18. år ret til et ngdomsskoletilbd - et fldt darbejdet tilbd, som skal sendes direkte til den enkelte i agst-september måned hvert år, således at den enkelte nge i hjemmet, på arbejdspladsen, i kammeratskabsgrppen, sammen med andre har noget konkret at tage stilling til i spørgsmålet: Ungdomsskole eller ej. Det er også vigtigt at notere sig, at de nge, der tager imod ngdomsskoletilbddet, har en lovhjemlet ret til at få adgang til netop den ønskede ndervisning. Ad B. - Det offentliges ngdomsskoleforpligtelser Det offentlige - og det vil først og fremmest sige hver eneste kommnalbestyrelse og dennes ngdomsskoledvalg har pligt til at give de nge det ngdomsskoletilbd, de har en lovhjemlet ret til at få, at sørge for de nge, der ønsker ngdomsskolendervisning; hvis der melder sig 10 nge til ndervisning i et tilbdt fag, skal ndervisning i faget etableres i kommnen; melder der sig færre, ja blot en enkelt, skal ngdomsskoledvalget sørge for, at vedkommende får den ønskede ngdomsskolendervisning, at give ngdomsskolearbejdet de bedst mlige arbejdsvilkår samt at afholde alle de med ndervisningen forbndne dgifter - for den overvejende del af posternes vedkommende med statsrefsion. Ad C. - Ungdomsskolendervisningens indhold og omfang Ungdomsskolebestemmelserne og nærværende vejledning er dformet således, at der skal knne tilbydes de årige en differentieret og vidtforgrenet ngdomsskolendervisning. Ungdomsskolen har ét obligatorisk ndervisningsfag: Ungdomsorientering Faget går igen i alle dformninger af ngdomsskolendervisningen, men timetallet kan variere. Om ndervisningen hedder det i øvrigt bl. a. i gældende bestemmelser, at den skal»... være tilrettelagt med de nges egne problemer som dgangspnkt. Denne ndervisning tilsigter som hidtil at give de nge en nærmere forståelse af det samfndsliv, som i ngdomsårene medfører stedse større pligter og rettigheder for dem samt at give de nge et nærmere kendskab til erhvervslivet med dets mligheder og vilkår og dets forbindelse med og betydning for samfndet. Endvidere omfatter ndervisningen en fortsættelse af folkeskolens grndlæggende erhvervsorientering evt. sppleret med en individel erhvervsrådgivning, hvortil der ydes bistand af den offentlige arbejdsanvisning. Den erhvervs- og samfndsbetonede ndervisning tilsigter således ikke en faglig dygtiggørelse, men at 20

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd `Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd H;=;H?D=;D @kd_ (&'& National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Udgivelsesdato: 23. jni 2010 Udgave, oplag: 1. dgave, 500 stk.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus.

KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus. KOLOFON @ Århs Kommnes Biblioteker, marts 2001 ISBN 87-89860-26-8 Undersøgelsen er finansieret af: Biblioteksstyrelsen, Indenrigsministeriet, Århs Kommnes Biblioteker og Statsbiblioteket Yderligere eksemplarer:

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen

Formuepleje Epikur A/S udvider aktiekapitalen Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århs, den 29. janar 2007 Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen Formepleje Epikr A/S dvider aktiekapitalen og offentliggør hermed børsprospekt.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Børsprospekt maj 2006

Formuepleje Optimum A/S. Børsprospekt maj 2006 Børsprospekt maj 2006 / Børsprospekt maj 2006 Formepleje Optimm A/S Udbd af op til 10.000.000 stk. nye aktier samt introdktion på Københavns Fondsbørs 2006. Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører offentligt

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Formuepleje Penta A/S. Børsprospekt juni 2007

Formuepleje Penta A/S. Børsprospekt juni 2007 Børsprospekt jni 2007 / Børsprospekt jni 2007 Formepleje Penta A/S Udbd af op til 2.000.000 stk. nye aktier á nom. 100 kr. svarende til nominelt 200.000.000 kr. ny aktiekapital. Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus.

LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II. 3F Transport, Logistik og Byg, Århus. LAGERARBEJDE, ÅRHUS TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transport, Logistik og Byg, Århus 2010 2012 Tillægsoverenskomst 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Navn og hjemsted Fondens navn er Astrid og H.K. Olsens Fond, oprettet i henhold til testamente fra afdøde ægtefæller, landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og Astrid

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere