UNDERVISNINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR UNGDOMSSKOLEN AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 14. SEPTEMBER 1960 NEDSATTE PÆDAGOGISKE ARBEJDSUDVALG FOR UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord I. Ungdomsskolearbejdets hovedprincipper og strktr De åriges ngdomsskolerettigheder.. 19 Det offentliges ngdomsskoleforpligtelser.. 20 Ungdomsskolendervisningens indhold og omfang 20 Ungdomsorientering Almene ngdomsskolekrss Prøveforberedende ndervisning Erhvervsmæssige grndddannelser Specialndervisning Spplerende fritidsforanstaltninger II. Ungdomsorientering Erhvervs-, samfnds- og familieorientering med de nges egen sitation som dgangspnkt Formål og motivationer 23 De nge og deres sitation Lovteksten Indhold og omfang 25 Erhvervsorientering Læreren i faget Stikordsliste til opbygning af arbejdsopgaver Samfndsorientering Stikordsliste til opbygning af arbejdsopgaver Familieorientering Stikordsliste til opbygning af arbejdsopgaver Frie emner 10 eksempler på mindre omfattende emner 12 eksempler på frie emner enkeltaftener Aktel orientering Tilrettelæggelse af ndervisningen 32 Normal tilrettelæggelse Fællestimen Blokndervisning Undervisning i kostskoleform Periodelæsning - placeret i skoleårets start som ngdomsskolens grndfag Weekend-ndervisning - med 18 timer placeret på 2 weekends samt indlednings- og afsltningsaften hver å 3 timer Metodiske anvisninger 35 Planlægningen af ndervisningen Indledningen af ndervisningen Arbejdsformer Klassendervisning Grppearbejde Enkeltmandsarbejde Metoder Et arbejdes forløb Mndtlig fremstilling Et fællesarbejde Hjælpemidler 41 Film Lydbånd Lysbilleder og billedbånd Aviser, geblade og kataloger Dplikerede skitser Arbejdsmapper Håndbøger Opslagstavlen Fagillstrationer Tekniske hjælpemidler Bilag Eksempel på aktiviserende ndervisning i samfndsorientering 2. Bilag til elevforedrag 3. Bilag til diskssion III. Almene ngdomsskolekrss Indledende bemærkninger 48 Barnepleje, børnepasning og sndhedslære.. 49 Formål og motivationer Indhold og omfang 3

4 Eksempler på krss 1.»Babysitterkrss«- eller krss i»leg med mindre børn«12x2 timer 2. Krss i sndhedslære 12X2 timer 3. Krss i barnepleje 24 X 2 timer 4. Krss i barnepleje 12 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Boliglære 59 Formål og motivationer Indhold og omfang Forslag til emnerækker Eksempler på krss 1. Disposition for krss i boliglære I: Værelse, timer 2. Disposition for krss i boliglære II: Familiebolig, timer 3. Disposition for krss i boliglære III: Småreparationer og småforbedringer i hjemmet, 24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Dansk Formål og motivationer Indhold og omfang Mndtlig dansk Skriftlig dansk Danskndervisning kombineret med ngdomsorientering Eksempler på krss 1.»Vedligeholdelseskrss«24 X 2 timer 2. Forkrss til prøveforberedende ndervisning 24 X 2 timer 3. Specialndervisningskrss 24 X 2 timer 4. Tre eksempler på krss, hvor danskndervisningen er kombineret med ndervisningen i ngdomsorientering: a. Vi søger en plads b. Skoleblad og klasseavis som led i danskndervisningen c. Avisen - et samfndsorienterende emne kombineret med danskndervisningen 24 X 3 timer 5. Krss i litteratrlæsning kombineret med lån af litteratr fra stedligt bibliotek 24 X 2 timer 6. Krss i»bøgers brg«- kombineret med dlån fra det stedlige bibliotek 24 X 2 timer 7. Krss i»stdieteknik«24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger 64 Hjælpemidler Forslag til prøve Formning 82 Formål og motivationer Indhold Igangsættende grndkrser Videregående formning Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Fremmedsprog 84 Formål og motivationer Elevernes fordsætninger: Timetal - Pensm - Ordforråd Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Krss for begyndere 24 X (1 + 1) timer 2. Sppleringskrss 24 X 1 time 3. Krss for viderekomne 24 X (2 + 2) timer 4. Krss i engelsk korrespondance 24 X 1 time 5. Krss i rejse-engelsk 24 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Førstehjælp 94 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Elementær førstehjælp og sikkerhedsforanstaltninger 24 timer 2. Krss i dvidet førstehjælp 24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Hsførelse 98 Formål, indhold og omfang Eksempler på krss 1. Orienterende hsførelse 2. Moderne hsførelse 3. Spplerende hsførelse Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Håndarbejdsf agene 103 Formål og motivationer Indhold og omfang Kjolesyning Broderi, vævning, strikning og stoftryk Eksempler på krss 1. Krss i kjolesyning 2 X (24X3) timer 2. To eksempler på krss i emner med tilknytning til håndarbejdsfagene: a. Textillære 12 X 2 timer b. Farvelære 12 X 2 timer 4

5 Undervisningsmetodiske anvisninger Kjolesyning med mønsterbrg Broderindervisning Strikning Vævning Stoftryk Hjælpemidler Landbrgsfaglige emner 113 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Krss i landbrgskemi 36 timer 2. Krss i fysik - hernder motorer og maskinlære 24 timer 3. Krss i planters anatomi og fysiologi 24 timer 4. Krss i hsdyrs anatomi og fysiologi 24 timer 5. Krss i hsdyrbrg med fodringslære, avl og arvelighedslære 24 timer 6. Tre eksempler på krss i dansk og regning med tilknytning til landbrgserhvervet a. Dansk med ngdomsorientering samt landbrgsgeografi 24 timer b. Regning med regnskabsføring 24 timer c. Landbrgsfaglig regning med regnskabsføring og bdgetlægning 24 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Maskinskrivning 117 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Begynderkrss i maskinskrivning 24 X 2 timer 2. Fortsættelseskrss i maskinskrivning 24 X 2 timer 3. Maskinskrivning i forbindelse med ngdomsorientering 24 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Hjælpemidler Regning, matematik og geometrisk tegning. 122 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1.»All-rond regnekrss«24 X 2 timer 2. Grndlæggende krss i geometri 24 X 2 timer 3. Krss i geometri og forberedende projektionstegning 12 X 2 timer 4. Krss i elementær regnskabsforståelse 12 X 2 timer 5. Krss i brg af regnestok 12 X 2 timer 6. Forkrss til prøveforberedende ndervisning 24 X 2 timer 7. Krss for regneretarderede 24 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Tekniske orienteringsfag 134 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Metalsløjd 2 X (24 X 2) timer 2. Værkstedsorientering 96 timer 3. Motorlære 24 X 2 timer 4. Krss i radioteknik 48 timer 5. Krss i hjemmets tekniske dstyr 12 X 2 timer Undervisningsmetodiske anvisninger Træbearbejdning 145 Formål og motivationer Indhold og omfang Eksempler på krss 1. Krss i træbearbejdning for ikke meget øvede nge 2. Krss i træbearbejdning for øvede nge 3. Krss i træbearbejdning for meget øvede nge 4. Krss med grppearbejde om større opgaver 5. Reparationskrss kombineret med begynderkrss i træbearbejdning 12 X 3 timer 6. Krss i værktøjets brg og vedligeholdelse 7. Krss i finering (indlagt arbejde) 24 X 2 timer 8. Krss i træbearbejdning i forbindelse med ngdomsorientering 24 X 1 time Undervisningsmetodiske anvisninger Modelvalg Forskellige former for overfladebehandling Afslttende bemærkninger 157 IV. Prøveforberedende ndervisning De statskontrollerede prøvers mligheder Teknisk forberedelseseksamen (TI) 5

6 Sammensætning til optagelse på handelsskolen Andre sammenstykningsmligheder Undervisningen 161 Dansk 161 Krssforslag Skriftlig dansk Sproglære Litteratr Regning 164 Krssforslag Undervisningens omfang Undervisningens indhold Matematik 165 Krssforslag Fordsætninger Undervisningens omfang og indhold Natrlære 168 Krssforslag Undervisningens omfang Undervisningens indhold Engelsk/tysk 171 Krssforslag Fordgående ndervisning Omfang og tilrettelæggelse Arbejdsform Maskinskrivning 173 Krssforslag Formål Omfang Indhold Undervisningens tilrettelæggelse Moderne hsførelse 175 Formål og motivationer Krsets indhold og omfang Faste emneområder Valgfri emneområder Praktiklektioner 1. lektionsrække 2. lektionsrække Ungdomsorientering incl. emner fra familiekndskab Valgfri emneområder Eksempler på tilrettelæggelsesformer Undervisningsmetodiske anvisninger Familiendervisning Grppendervisning Individel ndervisning Demonstration Laboratoriendervisning eller enkeltmandsndervisning Brg af dagbog og arbejdshæfte Hjælpemidler Oversigt over etablerede demonstrationslokaler Latin 186 Formål Indhold og omfang Metoder Spplerende vejledning for læreren Diagram over ndervisningens omfang i de enkelte fag 187 Synspnkter vedrørende ndervisningen Elevemnerne Samarbejde med folkeskolen Anmeldelse af prøveforberedende ndervisning Undervisningsterminer Prøvetilrettelæggelse og -afholdelse 189 Fordsætninger for aflæggelse af statskontrollerede prøver Dansk De skriftlige prøver Den mndtlige prøve Regning De skriftlige prøver Den mndtlige prøve Matematik Den skriftlige prøve Den mndtlige prøve Natrlære Engelsk/tysk Maskinskrivning Hsgerning Fordsætninger for aflæggelse af prøven Tilrettelæggelse af prøven Bedømmelse Spplerende råd og anvisninger Latin Prøveterminer Sygeprøve Indstilling til statskontrolleret prøve Skriftlige prøver Opgaver Tilsynshavende Eleverne og deres anbringelse i lokalet Prøverne Besvarelsernes forsendelse til censorerne Mndtlige prøver Karaktergivning Arskaraktererne Prøvekaraktererne Prøveprotokol Indberetningsskema 6

7 Beviser Teknisk forberedelseseksamen Oversigt over datoer for modtagelse og afsendelse af skemaer og papirer vedrørende prøveforberedende ndervisning og statskontrollerede prøver Udvidet teknisk forberedelseseksamen (T 2) 201 Kompetence Fagrække Sammenstykning Undervisningens omfang Dansk Orientering Regning Engelsk og tysk Matematik Natrlære Vejledende minimmstimetal Prøveformer Dansk Regning Engelsk og tysk Matematik Natrlære Prøveordningen Tilrettelæggelse af 2-årig ndervisning svarende til folkeskolens 8. og/eller 9. klasse 205 Undervisningens omfang klassendervisningens timetal Undervisningstidspnkter og ndervisningssæsoner Tilrettelæggelsesformer Normalformer Kombinerede tilrettelæggelsesformer Skoleplansproblemer Timetal pr. faggrppe og fag Samarbejdsmligheder ved skoleplansdformningen 2-årig ndervisning svarende til folkeskolens 10. klasse 210 V. Erhvervsmæssige grndddannelser Indledende bemærkninger 211 Landbrgslinjen 212 Landbrgslinjens formål Uddannelsens placering i forhold til anden landbrgsfaglig ndervisning Landbrgslinjens trin og fag De enkelte ndervisningsfag 1. trin 214 L. 1. Landbrget i det danske samfnd 24 timer L. 2. Elementær kemi 12 timer L. 3. Jordbndslære 12 timer L. 4. Hsdyrenes pasning. Stald- og mælkehygiejne. Malkning 12 timer L. 5. Instrktion i arbejdsteknik 12 timer L. 6. Værktøjsbehandling 12 timer L. 7. Teoretisk gennemgang af landbrgsredskaber og maskiner, sikkerhedsforanstaltninger 24 timer L. 8. Værksteds- og maskinøvelser 24 timer L. 9. Fagregning 12 timer 2. trin 226 L.10. Landbrget i det danske samfnd 24 timer L.ll. Planteavl og gødningslære 24 timer L.12. Hsdyravl og fodringslære 24 timer L.13. Motor- og traktorteori 24 timer L.14. Øvelser med motorer og traktorer 24 timer L.15. Landbrgstegning og arealberegning 12 timer L.16. Landbrgsregnskab 12 timer Spplerende krss 233 Markvandringer 12 timer Praktisk traktorkørsel 12 timer Landbrget i det danske samfnd 24 timer Kemisk bekæmpelse af krdt, sygdomme og skadedyr i landbrgsafgrøder 24 timer Bygningslære og landbrgstegning 24 timer Transportlinjen 238 Transportlinjens formål Uddannelsens placering i forhold til andre ddannelser inden for brancheområdet Transportlinjens trin og fag Godkendelsesbetingelser Lærerne Forsikringer Særlige krav til lokaler og materialer De enkelte ndervisningsfag l.trin 242 l.a. Transporterhvervenes branche- og beskæftigelsesorientering 24 timer l.b. Sikkerhedskrav i transporterhvervene 24 timer 1.c. Værktøj 12 timer 7

8 l.d. Forbrændingsmotorer 84 timer 2. trin a. Transporterhvervene - orientering 24 timer 2.b. Sikkerhedskrav i transporterhvervene 24 timer 2.c.-d. Forbrændingsmotorer 64 timer 2.e. El-lære 32 timer Bilag: Teoretiske og praktiske elevprøver Bygge- og anlægslinjen 256 Bygge- og anlægslinjens formål Uddannelsens placering i forhold til andre ddannelser inden for brancheområdet Bygge- og anlægslinjens trin og fag Godkendelsesbetingelser Lærerne Forsikringer Særlige krav til lokaler og materialer De enkelte ndervisningsfag Trin A 261 A.l. Brancheorientering 24 timer A.2. Sikkerhedsforanstaltninger 24 timer A.3. Forskalling m.m. 72 timer A.4. Betonforhold 12 timer A.5. Almindelig regning 12 timer Trin B 275 B.l. Brancheforhold 24 timer B.2. Sikkerhedsforanstaltninger 24 timer B.3. Forskalling 36 timer B.4. Armering 48 timer B.5. Faglig regning 12 timer Beklædningsindstrilinjen 294 Beklædningsindstrilinjens formål Uddannelsens placering i forhold til andre ddannelser inden for brancheområdet Beklædningsindstrilinjens trin og fag Godkendelsesbetingelser Instrktører Lokale Maskiner Undervisningsmateriel De enkelte ndervisningsfag Trin A 296 A.l. Branche- og prodktionskendskab 10 timer A.2. Arbejdsfysiologi og arbejderbeskyttelse 4 timer A.3. Materialelære 8 timer A.4. Maskin- og værktøjskendskab 21 timer A.5. Sytekniske øvelser 67 timer A.6. Fagarbejde 25 timer Trin B 298 B.l. Samarbejdsforhold 2 timer B.2. Orientering i metode- og tidsstdier 6 timer B.3. Maskinbetjening 2 timer B.4. Betjening af hjælpeapparater 4 timer B.5. Vedligeholdelse og renholdelse af arbejdspladsen 6 timer B.6. Praktiske øvelser i stof 70 timer Skitse til textilindstrilinjen 300 Formål og motivationer Uddannelsesform Adgangsmligheder Afslttende bemærkninger 302 VI. Ungdomsskolens fritidsforanstaltninger Formål og motivationer 303 Ungdomsskoleklbben 303 Ungdomsskoleklbbens ydre rammer Ungdomsskoleklbben og skoleplanen Ungdomsskoleklbbens ledelse Klblederen Klbmedarbejdere Klbrådet Klbarbejdet Forskellige former for spil- og sportsdøvelse Hobbyarbejder Interessegrpper Klbarrangementer Eksempel på et fast sæsonprogram Lejrskoleophold 312 Lejrskolens placering og form Lejrskolens tilrettelæggelse Andre fritidsforanstaltninger 314 Weekend-tre Placering Tidspnkt Program Pris Bilag 1. Eksempel på stor klb 2. Eksempel på mindre klb 3. Forslag til indretning af klb 4. Lejrskole i Norge 5. Plan for højskoleophold 6. Eksempel på lejrskoletilrettelæggelse 7. Eksempel på familiekndskabslejrskole 8. Eksempel på weekend-tr 9. Eksempel på weekend-tr 316 8

9 VII. Planlægning og ledelse Indledende bemærkninger Forarbejdet til en ngdomsskolesæson Ungdomsskoledvalget og kommnens nge mellem 14 og 18 år Adgang til ngdomsskolendervisning Valget af den rigtige ngdomsskoleleder Praktiske anvisninger for samarbejdet om ngdomsskoleoprettelse 335 Samarbejde om den stedlige - d.v.s. lokale ngdomsskolendervisning Samarbejde om henviste elever Etablering af fælles ngdomsskolendervisning Egentligt skoleforbnd Samarbejde om den centraliserede ngdomsskolendervisning Forslag til samarbejdsregler Placering af den stedlige ngdomsskole En kommne med egen ngdomsskole. Ikke central placering - skolekørsel En kommne med egen ngdomsskole. Central placering - ingen kørsel Ungdomsskole oprettet af kommneforbnd Ungdomsskole oprettet i samarbejde mellem 2 kommner Kombination af stedlig og fælles ngdomsskole Amtsplanlægning af ngdomsskolearbejdet for så vidt angår placeringen af ngdomsskolerne 344 Udbygning af almene ngdomsskolekrss ved amtsplanlægning Udsendelse af et spørgeskema Et forslag til centralisering Fastsættelse af modested Udsendelse af mødeindbydelser Mødedagsorden og -gennemførelse Efterndersøgelse Centralisering af ngdomsskolens prøveforberedende ndervisning og erhvervsmæssige grndddannelser Generelle faktorer i amtsplanlægningsarbejdet Eksempel på amtsplanlægning af den prøveforberedende ndervisning Eksempel på amtsplanlægning af klassendervisningen Eksempel på amtsplanlægning af Moderne hsførelse Eksempel på amtsplanlægning af landbrgslinjen Eksempel på amtsplanlægning af transportlinjen Lands- og landsdelsplanlægning 363 Faktorer for landsplanlægningen Fordsætninger Initiativtager Antallet af ndervisningssteder Annoncering og mødevirksomhed Igangsætning Tilsynet Ungdomsskolens lokaliteter 365 Betydningen af gode lokaler og en hensigtsmæssig placering Eksempler på ngdomsskoleplacering i stedlige bygninger En mindre ngdomsskole i en folkeskoletilbygning En middelstor ngdomsskole i et nedlagt hotel En stor ngdomsskole i en nyere folkeskolebygning En meget stor ngdomsskole i en nybygget folkeskole En meget stor ngdomsskole med egne ndervisnings- og klblokaler i en nybygget folkeskole Lån og leje af særlige lokaler Atoservicestation, hvortil ngdomsskolens almene krss i motorlære er henlagt En specialarbejderskole med hsly til to af ngdomsskolens erhvervsmæssige grndddannelser Valg af kostskolelokaler - nogle anvisninger Tilrettelæggelse af ngdomsskolendervisning 375 Betydningen af, at ngdomsskolen indrettes med dagndervisning Ungdomsskolens timetal Tilrettelæggelsesformer Dagndervisning én gentlig eftermiddag Dagndervisning i kostskoleform Kombination af stedlig ndervisning og ndervisning i kostskoleform Aftenndervisning én eller flere aftener Kombination af dag- og aftenndervisning Kombination af dag- og aftenndervisning og ndervisning i kostskoleform 9

10 Kombination af dag- og aftenndervisning og periodelæsning Kombination af aftenndervisning og ndervisning i kostskoleform Amtsngdomsnævnets fællesndervisning i kostskoleform Skoleplaner Skoleplanen, timetallene og særlige elevgrpper Skoleplanens begreber og betegnelser Opbygningen af en skoleplan - belyst ved eksempler Samarbejdsmligheder med stedlige skoler og andre instittioner 390 Ungdomsskolen og folkeskolen Ungdomsorientering De valgfri fag Skoleelever og timetal Skolekommissionsrepræsentant i ngdomsskoledvalget Vejledningshæftet Lokaler og ndervisningsmateriel Samarbejde med tekniske skoler og handelsskoler Tekniske skoler Handelsskoler Skoler godkendt nder ddannelsesrådet Diverse kostskoler Ungdomsskolen og aftenskolen Ungdomsskolen og den åbne klb Ungdomsskolen og ngdomsforeningerne Ungdomsskolen og folkebibliotekerne Ungdomsskolens bibliotek Adio-viselt materiale Biblioteksorientering Ungdommens bogmarked Kataloger og boglister Ungdom og bøger Ungdomsskolens medarbejdere 399 Læreren og de ydre rammer for arbejdet Læreren og eleverne Læreren og skolens administration m.v. Lærerens ansættelsesforhold og aflønning Læreren og de pædagogiske rammer Fortegnelse over pædagogisk og psykologisk litteratr m.v. Annoncering af ngdomsskolens tilbd Tidspnktet for tilbddets fremsættelse Hvordan skal ngdomsskoletilbddet fremsættes Ungdomsskoletilbddets indhold Undervisningens indhold og form Tid og sted for ndervisningen Tilmeldelsesfrist og tilmeldelsesmåde Skolens navn og leder Økonomien Bevis Anerkendelser Frieftermiddagsbestemmelsen Rejsegodtgørelse til eleverne Skolens øvrige virksomhed Ungdomsskoletilbddets form Tilbddets fremstilling og dførelse Dplikering Elektrodplikering Offset-tryk Typografisk dførelse Distribtionen af ngdomsskoletilbddet Fællesbrochren - noget nyt og nødvendigt Fra tilmeldelse til start 418 Fordelingen af tilmeldte elever på hold, fag og krss Hvor mange elever pr. hold? og hvor få? Overskydende eller resterende elever For sent tilmeldte elever Fællesproblemer for ngdomsskolens medarbejdere Ungdomsskolens hverdag semester - fra indledningsaften til jleferie 2. semester - fra nytår til afsltningsfest VIII. Godkendelse, tilsyn, tilskd og beviser Godkendelse 425 Generelle bestemmelser vedrørende ndervisningen Særlige bestemmelser for den prøveforberedende ndervisning Særlige bestemmelser for de erhvervsmæssige grndddannelser Ansøgning om godkendelse af ngdomsskolens fritidsforanstaltninger Ungdomsskoleklbben Lejrskole Andre fritidsarrangementer Tilsyn 427 Lederens tilsyn Ungdomsskoledvalgets tilsyn Amtsngdomsnævnets tilsyn Direktoratets tilsyn Tilskd 430 Betingelser for tilskd Behandling af tilskdsansøgning Lederen af skolen 10

11 Det kommnale ngdomsskoledvalg/ Beviser 432 ngdomsnævn Omslag og stamkort Kommnalbestyrelsen/kommnekontoret De enkelte beviser Amtsngdomsnævnet Bevis for deltagelse i ngdomsskole- Skolerådet ndervisning Tilskdsformer Beviser for deltagelse i prøveforbereden- Ungdomsskolen de ndervisning Ungdomsskoleklbben Beviser for deltagelse i erhvervsmæssige Lejrskole grndddannelser Andre fritidsarrangementer Bilag 1-14: Aftryk af de enkelte beviser 11

12

13 FORORD Den 14. september 1960 nedsatte daværende ndervisningsminister Jørgen Jørgensen Det pædagogiske arbejdsdvalg for ngdomsskolen med følgende kommissorim:»at darbejde forslag til indhold og omfang af ndervisningen i hver af de i ndervisningsministeriets bekendtgørelse af 14. jni 1960 af lov om ngdomsskoler og aftenskoler m.v. 2 omhandlede ngdomsskoleformer og i forbindelse hermed at afgive en dtalelse om tidspnktet for ndervisningens iværksættelse. Udvalget vil endvidere knne fremkomme med de forslag, som dvalget i øvrigt måtte anse for formålstjenlige for at gøre ngdomskolendervisningen tidssvarende. Udvalget er bemyndiget til i det omfang, hvori det er ønskeligt, at indhente dtalelser fra anden sagkndskab«. Til medlemmer af dvalget beskikkedes: Udpeget af Dansk arbejdsgiverforening: Direktør Arne Lnd med ingeniør Robert Dahlgård som sppleant. Sekretær, n kontorchef, V. Utke. Udpeget af Dansk arbejdsmands- og specialarbejder forbnd: Sekretær, n finansminister, Henry Grünbam. Sekretær Jens Als. Udpeget af De samvirkende danske landboforeninger: Direktør Fr. Nielsen. Udpeget af De samvirkende danske hsmandsforeninger: Fldmægtig K. Damgård. Udpeget af Uddannelsesrådet for ikke-faglærte arbejdere: Forbndsformand Holger Hansen. Direktør Ole Schmith. Udpeget af de i Statens hsholdningsråd repræsenterede organisationer: Medlem af hsholdningsrådet Ingefred Jl Andersen. Afdelingsleder Astrid Stomann. Udpeget af Dansk aften- og ngdomsskoleforening: Konslent for ngdomsndervisningen L. Ramsdal Larsen. Udpeget af Danmarks lærerforening: Overlærer, n ndervisningsdirektør, Hans Jensen. Udpeget af Foreningen af danske hsholdningslærerinder: Hsholdningslærerinde Sofie Larsen. Medlemmer i øvrigt: Folketingsmand, n ndervisningsminister, K. B. Andersen. Skoleinspektør, n viceskoledirektør, P. Dethlefsen. Konslent for ngdomsndervisningen Carl Chr. Jensen. Viceinspektør Arne Jørgensen. Amtsskolekonslent Viggo Land. Undervisningsinspektør David Pedersen. Statskonslent, n rådsformand, K. Helveg Petersen. 13

14 Direktør Werner Rasmssen. Konslent, n ndervisningsinspektør, Arne Søgård Jørgensen. Formand for dvalget: Statskonslent, n professor, Roar Skovmand. Den 13. april 1961 tiltrådte inspektør Pol Kragh dvalget som observatør repræsenterende Københavns kommne. Den 27. april 1961 tiltrådte fldmægtig, n kontorchef, E. Tøttrp som sppleant for direktør Arne Lnd i stedet for ingeniør Robert Dahlgård. Den 9. oktober 1961 beskikkedes ndervisningsinspektør Jens Bach som medlem af dvalget ved daværende statskonslent K. Helveg Petersens dnævnelse til minister. Den 31. oktober 1961 beskikkedes kontorchef E. Tøttrp som medlem i stedet for direktør Arne Lnd. Den 9. maj 1962 beskikkedes fldmægtig J. G. Nissen, De samvirkende danske hsmandsforeninger i stedet for fldmægtig Knd Damgård. Ved ndervisningsministeriets skrivelse af 11. jni 1964 blev professor Roar Skovmand fritaget for hvervet som medlem af og formand for dvalget og ndervisningsinspektør David Pedersen beskikkedes som formand for dvalget og viceinspektør, n ndervisningsinspektør, Sven Koch som medlem af dvalget. Ved regeringsomdannelsen i september 1964 dtrådte ndervisningsminister K. B. Andersen og finansminister Henry Grünbam af dvalget. Den 17. december 1964 indtrådte fldmægtig Knd Toftegaard, De samvirkende danske hsmandsforeninger, i stedet for fldmægtig J. G. Nissen. Den 29. november 1965 indtrådte forstander Jeppe Kristensen som repræsentant for De samvirkende danske landboforeninger i stedet for direktør Fr. Nielsen og nder samme dato beskikkedes overlærer Ingolf Habirk som repræsentant for Danmarks lærerforening i stedet for ndervisningsdirektør Hans Jensen, som af ndervisningsministeriet blev anmodet om at fortsætte som personligt medlem af dvalget. Afdelingschef V. Hammer og ndervisningsdirektør H. Engberg-Pedersen har deltaget i en række af dvalgets møder. Som sekretærer for dvalget beskikkedes: Sekretær i ndervisningsministeriet, n fldmægtig sammesteds, Henrik Kappel Ungdomsskoleleder, n konslent for ngdomsndervisningen, Bent Vedsø Sekretær i ndervisningsministeriet, Kirsten Nielsen med ndervisningsinspektør David Pedersen som sekretariatsleder. Den 5. febrar 1962 beskikkedes konslent for ngdomsndervisningen Pol Foersom som medlem af sekretariatet. Ved inspektør David Pedersens dnævnelse til formand for dvalget den 11. jni 1964 indtrådte ndervisningsinspektør Sven Koch som leder af sekretariatet. Den 29. november 1965 indtrådte sekretær Mette Bogh og sekretær Rie Halleløv som medlemmer af sekretariatet i stedet for fldmægtig Henrik Kappel og sekretær Kirsten Nielsen. Sekretariatet har i øvrigt modtaget bistand af: Forstander Andreas Andreasen Viceinspektør Karl Bjorholm Viceinspektør Henning Ebbesen Ungdomsskoleinspektør Henry Mogensen Lærer Bent Berg Nielsen Lærerinde Mona Pedersen Lærer P. Chr. Pedersen Sekretær Thea Skovgård Christensen. Udvalget har afholdt 19 plenarmøder og 50 nderdvalgsmøder samt 83 arbejdsgrppemøder og 142 sekretariatsmøder. Udvalget nedsatte på sit 1. plenarmøde den 10. oktober 1960 følgende 3 nderdvalg, som afgav indstillinger til plenm i

15 1. Underdvalget for den almene ngdomsskole: Ingefred Jl Andersen K. B. Andersen Jens Als K. Damgård P. Dethlefsen Hans Jensen Arne Jørgensen (formand) Viggo Land Sofie Larsen Arne Lnd David Pedersen L. Ramsdal Larsen Astrid Stomann Arne Søgård Jørgensen 2. Underdvalget for den erhverv sprægede ngdomsskole: Jens Als Ingefred Jl Andersen K. Damgård Henry Grünbam Holger Hansen Carl Chr. Jensen Arne Jørgensen Sofie Larsen Frederik Nielsen David Pedersen (formand) Werner Rasmssen Ole Schmith Roar Skovmand Astrid Stomann Arne Søgård Jørgensen V. Utke 3. Underdvalget for den 2-årige ngdomsskole svarende til folkeskolens 8. klasse eller 9. klasse: K. Damgård P. Dethlefsen Holger Hansen K. Helveg Petersen Carl Chr. Jensen Hans Jensen Viggo Land David Pedersen Roar Skovmand (formand) Arne Søgård Jørgensen V. Utke Underdvalget vedr. den erhvervsprægede ngdomsskole har været delt i følgende grpper: A. Grppen for indstriarbejderddannelsen. Jens Als Henry Grünbam Holger Hansen David Pedersen Ole Schmith V. Utke. B. Grppen for hslig ddannelse. Ingefred Jl Andersen Carl Chr. Jensen Sofie Larsen David Pedersen Werner Rasmssen Astrid Stomann Arne Sågård Jørgensen C. Grppen for landbrgsfaglig ddannelse. Jens Als K. Damgård Henry Grünbam Carl Chr. Jensen Frederik Nielsen David Pedersen I henhold til sit kommissorim har Pædagogisk arbejdsdvalg darbejdet nærværende ndervisningsvejledning for ngdomsskolen samt en betænkning med henblik på revision af lov om ngdomsskoler og aftenskoler m.v. Endvidere har dvalget nder sit arbejde afgivet en række indstillinger til ndervisningsministeriet vedr. ngdomsskolens indhold og administration. Indstillingerne er optaget som bilag til betænkningen. Udvalget har som optakt til sit arbejde aflagt besøg på en række ngdomsskoler, ligesom man i vid dstrækning har benyttet sig af den i kommissoriet givne bemyndigel- 15

16 se til at indhente dtalelser fra særlig sagkyndige. Dette er sket dels ved indhentning af skriftlige dtalelser fra sagkyndige dels ved direkte forhandlinger i plenarforsamling samt i nderdvalgs- og sekretariatsmøder. Man har på denne måde modtaget værdifld bistand, for hvilken Pædagogisk arbejdsdvalg er megen tak skyldig. Udvalget har rådført sig med følgende dvalg og enkeltpersoner: Branchedvalget for beklædningsindstrien: Konslent fr Bork Nielsen. Branchedvalget for bygge- og anlægsvirksomhed: Konslenterne: Leon Dahl Aksel Mortensen Svend Conradsen. Branchedvalgene for landtransportområdet: Daværende konslent N. H. Spanggård Konslent Christen Brock. Branchedvalget for textilindstrien: Konslenterne: John Thomsen (n Dansk Textilinstitt) Stig Andersen. Lærer Knd E. Andreassen, Nykøbing F. Lærer Henning Bak, Holsted. Forstander Elsebet Brandt, København. Viceinsp. Chr. Dreier, Nakskov Hsholdningslærerinde Åse Ellerbæk, København. Fagkonslent Pol Hanghøj, Randers. Tegneinspektør Edvin Hansen, København. Fagkonslent Johs. Lindeskov Hansen, Horsens. Konslent Jørgen Hansen, København. Konslent Karen Margrethe Hansen, København. Ungdomsskoleleder A. Hedegaard, Tikøb. Hsholdningslærerinde Gedske Jacobsen, Åbenrå. Ungdomsskoleleder Bent Jensen, Hillerød. Konslent Erika Jensen, Broager. Lærer Henning Jensen, Assentoft. Seminarieadjnkt Henning Jensen, Skive. Konslent Inger Jensen, Skive. Lærer Kn. Hagaard Jensen, Utterslev. Undervisningsinspektør I. Skov Jørgensen, København. Fagkonslent Edith Kjærsgaard, København. Konslent Rth Kristensen, Silkeborg. Konslent Thora Laritzen, København. Sekretær Bernt Løvig, Nykøbing F. Hsholdningsinspektør Hanne Søndergård Madsen, København. Konslent for ngdomsndervisningen Børge Mehlsen, Stege. Ungdomsskoleleder J. Høgh Mikkelsen, Skive. Fagkonslent H. Mnkholm, København. Amtsskolekonslent H. E. Nielsen, Viborg. Lærer Lars E. Nielsen, Bastrp. Snedker O. Olsen, Herfølge. Læge Johannes Pedersen, Dalby. Forstander Helge F. Pedersen, Nykøbing F. Overlærer Kn. E. Pedersen, Broager. Seminarieadjnkt P. Bollerslev Pedersen, Ålborg. Skoleinspektør V. Gelting Petersen, Hmlebæk. Overlærer Lilly Helveg Petersen, København. Håndarbejdslærcrinde Karen Rasmssen, København. Konslent for ngdomsndervisningen P. E. Rasmssen, Køge. Lejrchef Reedz Fnder, Gribskovlejren. Lærer E. Schønberg, Melby. Skoleinspektør Henr. Sidenis, Næsby. Bibliotekskonslent Helge Stenkilde. Ungdomsskoleleder Ole Løvig Simonsen, Stbbekøbing. Børnehaveleder, ngdomsskolelærer Inger Bech Sørensen, Køge. Viceinspektør Folmer Snefstrp, Næstved. Lærerinde Tove Vedsø, Nykøbing F. Jornalist A. Willadsen, Espergærde. Udvalget har endvidere i forbindelse med darbejdelsen af vejledningen indhentet dtalelser fra en lang række praktisk arbejdende ngdomsskolefolk, der ligeledes i vid 16

17 dstrækning har gennemprøvet mange af de i vejledningen nævnte krssforslag for dvalget. Vejledningen, der i det hele bygger på lov om ngdomsskoler og aftenskoler m.v. af 10. jni 1960 og den hertil knyttede»gennemførelsesbekendtgørelse«af 31. oktober 1960, er således darbejdet i nær kontakt med ngdomsskolens særlige sagkyndige, idet det har ligget dvalget på sinde at tilvejebringe et alsidigt vejledningsmateriale for såvel ngdomsskolens lærere og ledere som for administrationen af denne skoleform. Udvalget har på grnd af den hastige dvikling, der finder sted navnlig inden for de erhvervsmæssige grndddannelser, overvejet, om ndervisningsplanerne brde dsendes som tillæg til den egentlige vejledning. Man har imidlertid for at give en samlet oversigt over ngdomsskolens øjeblikkelige indhold og mligheder valgt at dsende vejledningen i den her foreliggende samlede form. De enkelte ndervisningsplaner vil blive dsendt i særtryk, der til stadighed føres ajor og sppleres. Det nderstreges, at godkendelse af de erhvervsmæssige grndddannelser alene vil ske på grndlag af de til enhver tid aktelle planer. København, den 14. jni Jens Als Ingefred Jl Andersen Jens Bach P. Dethlefsen Holger Hansen Ingolf Habirk Carl Chr. Jensen Hans Jensen Arne Jørgensen Arne Søgård Jørgensen Jeppe Kristensen Viggo Land Sven Koch leder af sekretariatet Sofie Larsen David Pedersen L. Ramsdal Larsen Werner Rasmssen formand Ole H. Schmith Astrid Stomann Knd Toftegaard E. Tøttrp V. Utke Pol Foersom Bent Vedsø 17

18

19 I. UNGDOMSSKOLEARBEJDETS HOVEDPRINCIPPER OG STRUKTUR Ungdomsskolens formål er at fæstne og ddybe de almindelige skolekndskaber hos nge mennesker mellem 14 og 18 år, at give dem forståelse af og dygtiggøre dem til erhvervs- og samfndslivet - og at bidrage til at give deres ngdomsliv, også i fritiden, forøget mening og indhold. På grndlag af ngdomsskolebestemmelserne, gældende ngdomsskolepraksis og de planer og synspnkter, som Pædagogisk arbejdsdvalg for ngdomsskolen lægger frem med nærværende ndervisningsvejledning, kan der opstilles følgende skitse over ngdomsskolearbejdets hovedprincipper og strktr: A. De åriges ngdomsskolerettigheder: 1 et tilbd om ngdomsskolendervisning. 2 en rimelig adgang til den ønskede ngdomsskolendervisning. B. Det offentliges ngdomsskoleforpligtelser: 1 dsendelse af et ngdomsskoletilbd. 2 oprettelse af eller henvisning til den ønskede ngdomsskolendervisning. 3 dækning af ngdomsskolearbejdets drifts- og etableringsdgifter. C. Ungdomsskolendervisningens indhold og omfang: 1 ngdomsorientering - ngdomsskolens obligatoriske ndervisning. 2 almene ngdomsskolekrss. 3 prøveforberedende ndervisning. 4 erhvervsmæssige grndddannelser. 5 specialndervisning. 6 spplerende fritidsforanstaltninger. Samtlige de i skitsen anførte forhold er beskrevet indgående i vejledningens hovedafsnit; indledningsvis kan der dog knyttes følgende spplerende bemærkninger til skitsen: Ad A. - De åriges ngdomsskolerettigheder Ungdomsskolen har fire store grpper af elevemner. Den første store grppe er de børn og nge, der forlader folkeskolen ved ndervisningspligtens ophør - måske den tilstrækkelig kndskaber, i hvert fald meget 2* ofte den tilstrækkelig modenhed forlod ca årige folkeskolen svarende til 15 /o. Næste år vil det givetvis og heldigvis være færre. Men de modne, færdige nge er én af de største ngdomsskole-opgaver. 19

20 Den anden store grppe er de nge, der ikke kommer i lære, hverken praktisk eller teoretisk. Også her har ngdomsskolen en opgave af dimensioner. Den tredje grppe elevemner er de nge, der ønsker et spplement til ndervisningen i skoleår, hernder nge, der ønsker at sammenstykke fag og forberede sig til f.eks. en teknisk forberedelseseksamen. Det er ddannelsesbevidste og nemme elever. Den fjerde grppe er en meget ens sammensat grppe. Men måske er det ikke rigtigt at karakterisere den, som grppen med behov for fritidsndervisning vel vidende, at grppen også rmmer mange nge, hvis væsentligste behov er dette at høre til og være med. Et aktelt talmateriale om nge og ngdomsndervisningen er gengivet i dvalgets betænkning. Det er vigtigt at notere sig, at ngdomsskolebestemmelserne sikrer alle nge i alderen fra det 14. til det 18. år ret til et ngdomsskoletilbd - et fldt darbejdet tilbd, som skal sendes direkte til den enkelte i agst-september måned hvert år, således at den enkelte nge i hjemmet, på arbejdspladsen, i kammeratskabsgrppen, sammen med andre har noget konkret at tage stilling til i spørgsmålet: Ungdomsskole eller ej. Det er også vigtigt at notere sig, at de nge, der tager imod ngdomsskoletilbddet, har en lovhjemlet ret til at få adgang til netop den ønskede ndervisning. Ad B. - Det offentliges ngdomsskoleforpligtelser Det offentlige - og det vil først og fremmest sige hver eneste kommnalbestyrelse og dennes ngdomsskoledvalg har pligt til at give de nge det ngdomsskoletilbd, de har en lovhjemlet ret til at få, at sørge for de nge, der ønsker ngdomsskolendervisning; hvis der melder sig 10 nge til ndervisning i et tilbdt fag, skal ndervisning i faget etableres i kommnen; melder der sig færre, ja blot en enkelt, skal ngdomsskoledvalget sørge for, at vedkommende får den ønskede ngdomsskolendervisning, at give ngdomsskolearbejdet de bedst mlige arbejdsvilkår samt at afholde alle de med ndervisningen forbndne dgifter - for den overvejende del af posternes vedkommende med statsrefsion. Ad C. - Ungdomsskolendervisningens indhold og omfang Ungdomsskolebestemmelserne og nærværende vejledning er dformet således, at der skal knne tilbydes de årige en differentieret og vidtforgrenet ngdomsskolendervisning. Ungdomsskolen har ét obligatorisk ndervisningsfag: Ungdomsorientering Faget går igen i alle dformninger af ngdomsskolendervisningen, men timetallet kan variere. Om ndervisningen hedder det i øvrigt bl. a. i gældende bestemmelser, at den skal»... være tilrettelagt med de nges egne problemer som dgangspnkt. Denne ndervisning tilsigter som hidtil at give de nge en nærmere forståelse af det samfndsliv, som i ngdomsårene medfører stedse større pligter og rettigheder for dem samt at give de nge et nærmere kendskab til erhvervslivet med dets mligheder og vilkår og dets forbindelse med og betydning for samfndet. Endvidere omfatter ndervisningen en fortsættelse af folkeskolens grndlæggende erhvervsorientering evt. sppleret med en individel erhvervsrådgivning, hvortil der ydes bistand af den offentlige arbejdsanvisning. Den erhvervs- og samfndsbetonede ndervisning tilsigter således ikke en faglig dygtiggørelse, men at 20

BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLEN

BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLEN AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 14. SEPTEMBER 1960 NEDSATTE PÆDAGOGISKE ARBEJDSUDVALG FOR UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING NR. 430 1966 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN - UDKAST 21 Færdselslære 1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG I KOMMISSION HOS LÆRERFORENINGERNES MATERIALEUDVALG FORORD Nærværende udkast til undervisningsvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016.

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. OPLÆG OM VOKSENANSVARSLOVEN Fhv. direktør, professor Jens Møller -------------------------------------------------------- Velkommen Introdktion til voksenansvarsloven Løsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd `Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd H;=;H?D=;D @kd_ (&'& National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Udgivelsesdato: 23. jni 2010 Udgave, oplag: 1. dgave, 500 stk.

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2009

Patientkontorets årsberetning 2009 Patientkontorets årsberetning 2009 Region Midtjylland Patientkontoret INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 2 Patientkontorets fnktion og opgaver 2 3 Patientkontorets organisation 3 4 Særligt om år 2009 i

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen

Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen Konfliktberedskab på det kommunale område (Vejledningen omfatter ikke overenskomststridige strejker og tjenestemænds arbejdsnedlæggelser)

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus.

KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus. KOLOFON @ Århs Kommnes Biblioteker, marts 2001 ISBN 87-89860-26-8 Undersøgelsen er finansieret af: Biblioteksstyrelsen, Indenrigsministeriet, Århs Kommnes Biblioteker og Statsbiblioteket Yderligere eksemplarer:

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere