Find fokus! Projektstyring, informationsdesign, infrastruktur. kursusgang nr. 1, d. 13. september Lars Brodersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find fokus! Projektstyring, informationsdesign, infrastruktur. kursusgang nr. 1, d. 13. september 2010. Lars Brodersen"

Transkript

1 Find fokus! Projektstyring, informationsdesign, infrastruktur kursusgang nr. 1, d. 13. september 2010 Lars Brodersen

2 Problemstillingen Kurset handler om at forberede jer på at være gode til projekter ude i det virkelige liv projektarbejde i studiesammenhæng MEN: der er mange aspekter i kursusindholdet, som I kan udnytte i jeres studieprojekter

3 Arbejdet med denne eksamensopgave har generelt været positivt. Dette skyldes især, at jeg har valgt at skrive eksamensopgaven på baggrund af vores semesterprojekt. De mange forskellige spørgsmål igennem eksamensopgave-beskrivelsen har presset mig til at reflektere over en masse forskellige elementer i vores semesterprojektarbejde. Igennem hele vores projekt har vi famlet lidt i blinde, uden at vide præcis i hvilken retning vi ønskede projektet skulle bevæge sig. Det er faktisk først i denne uge, at vi er nået til enighed. En enighed, der er provokeret af de forskellige tanker, denne eksamensopgave har sat i gang. Det er en skam, for mange af de processer og metoder, der bliver gennemgået, kunne have givet en betydelig styrkelse af vores projektstyring. Vi kunne bl.a. være blevet sporet ind på projektets formål langt tidligere i processen. Selve det, at blive presset til at tage diskussion, ville med garanti havde gjort os mere fokuseret og sikret den samme forståelseshorisont i projektgruppen langt tidligere i processen. I stedet for nu, hvor vi først opdager fejlene efter de er sket!

4 Problemstillingen Privatpraktiserende landinspektører - må ikke udvikle egne projekter - laver sagsbehandling ("samlebånd")

5 Problemstillingen I alle andre sammenhænge: I B L I V E R P R O J E K T L E D E R E!

6 Problemstillingen Hvad er et projekt? Skrive en ansøgning En ferierejse Bygning af en bro Produktudvikling af fx et nyt indkøbscenter, ny biltype, ny computer, ny software Brødbagning Etablering af egen virksomhed Børneopdragelse (om end et meget langstrakt projekt) En månerejse Skrive en bog Planlægning af hvad-som-helst Udarbejdelse af en kommuneplan Borgermødet om en kommuneplan Virksomhedens nødvendige forandring er et projekt, som skal organiseres, diskuteres, styres og dokumenteres. Alt sammen projekter, og der er mange, mange flere slags.

7 Problemstillingen Hvad er et projekt?

8 Problemstillingen Hvad er et projekt?

9 Problemstillingen Er projekter selvstyrende? eller skal de styres?

10 Problemstillingen mio. kr/år ved blot i minimal grad at være mere bevidst om projektstarten og gøre lidt mere ud af dokumentationen; samme kunder, samme opgaver, samme medarbejdere, samme alt muligt

11 Problemstillingen af alle projekter skal laves mere eller mindre om, fordi de kommer forkert fra start

12 Problemstillingen Kilder: NASA og Bjarne Kousholt "Projektledelse - teori og praksis"

13 Hvordan styrer man et projekt? Hvordan styrer man et projekt?

14 Hvordan styrer man et projekt?

15 Hvordan styrer man et projekt? There is no such thing as a free meal

16 Hvordan styrer man et projekt?

17 Hvordan styrer man et projekt? Projektstyring ude i det virkelige liv

18 Hvordan styrer man et projekt? Ti regler for et succesfuldt projekt 1. Inden vi går i gang, skal der være enighed om, hvad der forventes af projektet. 2. Forventningerne skal være ambitiøse, men realistiske. Kilde: Bjarne Kousholt "Projektlederbogen" 3. Vælg en god projektleder ikke en sagsbehandler. 4. Brug den nødvendige tid på projektplanlægningen. 5. Få fat i de bedst mulige projektdeltagere. 6. Til projektlederen: Kommuniker med kunderne også når der er problemer. 7. Til projektlederen: Kommuniker med projektdeltagerne især når der er problemer. 8. Til projektlederen: Gå foran vær en leder! 9. Til projektlederen: Følg hele tiden op på planen. 10. Til projektlederen: Læg kursen om, hvis det er nødvendigt.

19 Projektlederens ansvar er at sørge for, at der: - arbejdes ordentligt (sjusk, ubevidst...) - arbejdes med fornuften som styreredskab (rationelt) (ubegrundet styring) - stilles de rigtige spørgsmål i den rigtige rækkefølge (tilfældigheder, bagklogskab) - dokumenteres (rod, ingen arkiver) - er styr på tid, penge og øvrige resurser (rod m.m.) - er en tilfredsstillet kunde! (kundeflugt, ingen kunder)

20

21

22 Lege struds; "det har ikke noget med mig at gøre, jeg vil bare være tekniker, så jeg skjuler mig og lader andre bestemme" Panik; "jeg kan ikke finde ud af det, så jeg gør bare som alle andre" Når det hele er ved at vokse en over hovedet, hvad gør man så? Sprællemand; "det ved jeg virkelig ikke, men nu gør jeg bare noget stort og vildt, som ser godt ud, og så scorer jeg prestige og en masse damer på den konto" Vanedyr; "jeg er ligeglad, jeg gør bare, som jeg plejer" eller "jeg er ligeglad med projektet, jeg vil bare arbejde med det, jeg selv synes er spændende" Fornuften; "jeg kan ikke lige gennemskue det, så jeg tager fat i «brugsanvisningen» og forbereder mig, før jeg gør mere"

23

24 Projekter har mange navne: - forandringsprojekt - teknisk projekt - softwareudviklingsprojekt -analyseprojekt - feasibility study - leveranceprojekt - tilretningsprojekt - udrulningsprojekt - implementeringsprojekt - udviklingsprojekt - konstruktionsprojekt - forhandlingsprojekt - strategisk projekt - operativt projekt -m.fl. Projekter er en trang til forandring! Projekter er en organisationsform.

25 Kilde: Bjarne Kousholt "Projektlederbogen"

26 Kilde: Bjarne Kousholt "Projektlederbogen"

27

28 Projektlederens ekspertiseområder (som konsekvens af ansvar): - omkostninger (penge, personale, arbejdsredskaber, materialer osv.) -tid (fremdrift; start, målepunkter, slut) - rammer (fysiske rammer, organisatoriske rammer m.m.) - kvalitet (forventninger versus realiteter) - kommunikation (intern og ekstern; dokumentation, løbende orientering) - menneskelige faktorer (konflikthåndtering, personalepleje) - kontrakter (entydige og korrekte aftaler) - underleverandører (tid, kvalitet, pris, samarbejde) - risikostyring (faldgruber, cost-benefit, SWOT m.m.; maksimering af det positive og minimering af det negative)

29 PMI handler groft sagt om, hvad en projektleder skal vide (vidensområder) og beherske. PMI betyder Project Management Institute og henviser dermed til, hvor PMI grundlagdes i USA. PMI s standard for projektledelse hedder PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMI er ikke et værktøj, men standardiserer (strukturerer) projektlederens arbejdsgrundlag. Associeret til PMBOK er ISO IPMA (International Project Management Association) handler også om de for projektlederen nødvendige vidensområder men tilføjer visse typer adfærdskrav, beskrevet i bogen IPMA Competence Baseline (ICB). Man kan blive certificeret som projektleder på forskellige niveauer under IPMA. Til IPMA er knyttet nationale organisationer over det meste af verden, i Danmark Foreningen for dansk projektledelse som har udgivet sin tilrettede udgave af bogen med titlen Kompetencer i projektledelse.

30 IPMA - Foreningen for dansk projektledelse; Kompetencer i projektledelse Planlægge og evaluere projektledelse 1.1 Karakterisere projekter og projektledelse 1.2 Anvende modeller for projektledelse 1.3 Planlægge projektets ledelsesindsats 1.4 Evaluere udøvet projektledelse 1.5 Facilitere projektets ledelsesaktiviteter Forstå projektets ledelsesfaser 2.1 Forestå projektforberedelsen 2.2 Forestå projektopstarten 2.3 Forestå ledelse af projektudførelsen 2.4 Forestå projektafslutningen Udøver overordnet projektledelse 3.1 Analysere projektet og dets omgivelser 3.2 Forankre i forhold til bestemmende parter 3.3 Afklare projektets mål 3.4 Strukturere indhold og afklare omfang 3.5 Planlægge projektets hovedforløb 3.6 Udforme projektets organisation 3.7 Bemande projektets organisation 3.8 Planlægge projektets økonomi 3.9 Indgå aftaler med projektets leverandører 3.10 Forvalte overordnede planer og ændringer Udøve løbende projektledelse 4.1 Planlægge detailforløb og ressourcer 4.2 Planlægge projektets kvalitetsaktiviteter 4.3 Følge op på kvalitet, tid, ressourcer m.m. 4.4 Etablere infrastruktur for kommunikation 4.5 Udvikle samarbejdet i projektet 4.6 Udvikle medvirkendes kompetencer 4.7 Lede projektets møder og korrespondance 4.8 Udøve personligt lederskab og coaching 4.9 Sparre vedr. den faglige projektudførelse Lede virksomhedens projektprocesser 5.1 Karakterisere virksomhedens projektprocesser 5.2 Håndtere strategiske ledelsesprocesser 5.3 Håndtere projektorienterede ledelsesfunktioner 5.4 Håndtere ledelse af projektportefølje 5.5 Håndtere ledelse af program med projekter 5.6 Udvikle professionalisme i projektledelse

31 Prince2 er et stort og omfattende værktøj, som giver mulighed for udstrakt og detaljeret projektstruktur og -dokumentation. Heri ligger så også, at man kommer til at tale om disse elementer undervejs i projektforløbet, fordi der skal skrives noget i rubrikkerne (groft sagt). Prince2 handler en del om afvigelsesstyring (sig kun noget, når det går anderledes end forventet) og de såkaldte logs (Lessons Learned Log), hvori man beskriver de uventede hændelser, som kan være interessante for andre. Men Prince2 forudsætter, som de andre projektværktøjer, at alting kan opløses i mindre og mindre dele, og at menneskers forståelseshorisonter (herunder følelser) holdes udenfor. Det er, med al respekt, i vid udstrækning et ingeniør-værktøj, som forudsætter, at overblik og indsigt kommer til projektlederne, blot sagen opløses i et tilstrækkeligt stort antal smådele, og som ikke inddrager de såkaldt bløde værdier i projektarbejdet.

32 Kilde: Bjarne Kousholt "Projektlederbogen" om Prince-2

33 LEAN er = en bæredygtig; filosofi hhv. konkurrencedygtig; model til rentabel at identificere uudnyttede, ledige resurser i en organisation. LEAN går ud på at optimere processer med If you describe an organization as lean, you mean that it has become stronger and more competitive by henblik getting på at rid få of mere staff or og projects bedre which ud were af unprofitable. de forhåndenværende resurser. LEAN forudsætter, at der et eller flere steder i organisationen er uudnyttede resurser, og at det så (groft sagt) handler om at identificere disse, så de kan udnyttes til noget bedre. LEAN er godt, bl.a. fordi det handler om brugskvalitet, fornuft og resurseoptimering. Der er fokus på, at det, man foretager sig, skal gi' mening i forhold til slutprodukt og brugskvalitet. En væsentlig anke, man kan have overfor LEAN, er at metodeaspektet mangler; det forudsættes håndteret på anden vis. LEAN overvurderes nogen gange og misbruges til også at kontrollere og styre fornuften hhv. projektfokus, hvilket LEAN på ingen måde er egnet til.

34 LEAN er en filosofi hhv. en model til at identificere uudnyttede, ledige resurser i en organisation. LEAN går ud på at optimere processer med henblik på at få mere og bedre ud af de forhåndenværende resurser. LEAN forudsætter, at der et eller flere steder i organisationen er uudnyttede resurser, og at det så (groft sagt) handler om at identificere disse, så de kan udnyttes til noget bedre. LEAN er godt, bl.a. fordi det handler om brugskvalitet, fornuft og resurseoptimering. Der er fokus på, at det, man foretager sig, skal gi' mening i forhold til slutprodukt og brugskvalitet. En væsentlig anke, man kan have overfor LEAN, er at metodeaspektet mangler; det forudsættes håndteret på anden vis. LEAN overvurderes nogen gange og misbruges til også at kontrollere og styre fornuften hhv. projektfokus, hvilket LEAN på ingen måde er egnet til.

35 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

36 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser adfærdspsykologi 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

37 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; moderne forberedelse ledelsesstil og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

38 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed traditionel opfattelse af projektledelse 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

39 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi markedsføring 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

40 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning Prince2, af social ISO kapital; m.fl. markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

41 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; moderne kvalitetsstyring ledelsesstil 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

42 LEAN - den nye andelsbevægelse, vi er alle leverandører Værdi spild (altid de to i modsætning) Small is beautiful - fordi det kan overskues, hvor store enheder kræver mange kontrolinstanser 1. Velfærd bygger på social kapital; ta' os pænt af hinanden, så vi vil noget sammen 2. Enkelhed fremmer vækst; fokusér! 3. Den rigtige forklaring initierer den rigtige plan; forberedelse og fokusering 4. Høj moral er forbundet med høj produktivitet; åbenhed og ærlighed 5. Vær kreativ om udnyttelse af de eksisterende resurser; mængden af resurser er konstant; resursestyring, risikostyring, tidsstyring, økonomi 6. Opmærksomhed er den søgte valuta til opbygning af social kapital; markedsføring 7. Succes måles på antallet af afsluttede opgaver; kvalitetsstyring 8. Spilgejst er den højeste energiform; alle skal være nogenlunde lige vidende 9. Rationel adfærd er det, der fremmer overlevelse; fornuften, strukturen 10. Det, der ikke efterspørges, har ingen værdi; fokusér på slutbrugen

43 Projektdræberne - Kasketforvirring (jf. Morgen Østergård "Digital Forkalkning") - Hovmod - Forfængelighed - Grådighed stærke urinstinkter, som ikke skal undervurderes!

44 Projektstyring, informationsdesign og infrastruktur Kursusforløbet Spørgsmål eller kommentarer til problemområdet? Aalborg Universitet Lars Brodersen 2010

45 Kursusforløbet Ønsker? Kommentarer? Forslag?

46 Kursusformalia Pensum "Find fokus! Innovative samtaler om jagten på brugerens behovstilfredsstillelse" af Lars Brodersen siderne 1 til 140 (inklusive) Kompendiet er tilgængelig for selvkopiering; et eksemplar stilles til rådighed den første kursusgang.

47 Kursusformalia Eksamensopgaven Formålet med opgaven (og kurset) er styrke den studerendes refleksion over eget arbejde og kompetencer i relation til at arbejde kontrolleret og struktureret med information (både indsamling, opbevaring, bearbejdning og formidling). Eller med andre ord: Styrke den metodiske omgang med data og information. Indhold: Opgaven kan udføres på grundlag af eget semesterprojekt, andet selvvalgt fagrelevant emne, matrikelkortet, FOT eller INSPIRE. I opgavebesvarelsen skal indgå følgende fra pensumstoffet: - refleksioner over førstehed, andethed og tredjehed i opgaveemnet; jf. pensum s. 49ff - beskrivelse af parterne i opgaveemnet; jf. pensum s. 89 til 93 - redegørelse for hvordan modtagekontrollen søges sikret; jf. pensum d beskriv opgaveemnets sammensætning vha. "Grundmodellen for projektstyring"; jf. pensum s. 95 til 98 - udarbejd et klassifikationsskema for opgaveemnets centrale informationer, jf. pensum s. 125 til 138 Besvarelsen skal indeholde både den konkrete beskrivelse jf. ovenstående, men især også beskrivelse af den studerendes overvejelser (dvs. hvad der har været let, svært, hvorfor, hvorfor ikke, erkendelser osv). Elegant vil det være - og en hjælp for den studerende - at knytte besvarelsen sammen med andre fags teorier og metoder, der i øvrigt benyttes i projektet/emnet. Aflevering: Ca. 3-5 sider i PDF-format (andre formater accepteres ikke). Sideantallet er eksklusiv citater fra pensum, forside o.l. Navngiv filen "7sem_projstyr_2010_ditfornavn_ditefternavn.pdf". Sendes senest d. 22. december 2010 kl. 12:00 til Husk at det skal være individuelle besvarelser. Bedømmelsesgrundlag: Det bliver vurderet, om den studerende har opnået viden om og forståelse af pensumstoffet, og om den studerende er i stand til at anvende pensumstoffet til analyse af det valgte emne (fx semesterprojektet).

48 Kursusformalia Det praktiske forløb for eksamensopgaven (1) Du styrer selv, hvad der sker med din opgavebesvarelse, hvor langt du når, og om du opnår det nødvendige grundlag for at bestå. (2) Mit første råd: Gå i gang så snart som muligt! Se opgaven som et bidrag, en støtte til din omgang med bl.a. jeres semesterprojekt - i stedet for en forhindring. (3) Mit andet råd: spørg, spørg, spørg og spørg når som helst der er noget, du er i tvivl om. Spørg i "tide og utide". Jeg er her for at bistå jer! - skriv pr - opsøg mig på kontoret - Skype (larsbrodersen)

49 Øvelse Til næste gang: (1) Gå i gang med at kategoriser din verden i projekter. (2) Identificér projektidentiteten (formål, målgruppe, mål osv.). (3) Når I snakker om semesterprojekt, så tag fat i nogle af dagens modeller og brug dem. (4) Tænk over, identificér, diskutér og fortæl mig, hvad I undrer jer over i relation til projekter, hvad I gerne vil vide - osv.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere