Elevfokuseret Selvevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevfokuseret Selvevaluering"

Transkript

1 Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i undervisning Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse El afdelingen (EU) ved Randers Tekniske Skole har den oktober 2009 gennemført helhedsorienteret selvevaluering efter modellen for Elevfokuseret Selvevaluering. Medarbejderne fra uddannelsen (Peter, Joachim, Hans Jørgen, Per, Finn, Niels Åge, nne-marie og Linda) gennemførte forløbet. I selvevalueringsforløbet indgik følgende elementer: 1. er er udarbejdet et fælles dokument, der beskrivelser den måde, uddannelsen arbejder på og de resultater, som der er opnået 2. er er etableret et fælles overblik over, hvad der gøres godt, og hvor der kan skabes forbedringer 3. Forbedringsaktiviteter er blevet prioriteret ud fra et fælles sæt udvælgelseskriterier 4. er er udarbejdet udkast til løsninger for de udvalgte forbedringsaktiviteter fdelingen/uddannelsen har prioriteret at arbejde med forbedringer inden for temaerne: fdække hvordan der skabes dialog med virksomhederne omkring elevaktiviteter/hvad de skal på praktikforløbet (B5). Kompetenceafklaring af eleverne på Grundforløbet og på Hovedforløbet (B7 og B9) Kompetencematrix for grundforløb, hovedforløb og efteruddannelse (2 og 3) Hvordan fastholdes den viden og information, der er nødvendig for uddannelsens succes? (3) Kompetenceudvikling for undervisererne (deling af både ny, og den der er i afdelingen) (4) nsvar og beføjelser skal være kendt og ajour (5) Hvordan sikres det gode samarbejde i teamet/afdelingen og på tværs af uddannelsen/skolen? (6) Jacob Buhl Jensen (direktør) Business Forum Bent Oppelstrup (Uddannelseschef) Randers Tekniske Skole BUSI ESS FORUM VR Morelgangen 5 K-3460 Birkerød

2 Indhold Side Kort introduktion til forløbet 1 Spørgerammen 2 Valgte forbedringsaktiviteter 3-10 Yderligere information om selvevaluering og spørgeramme fås hos direktør Jacob Buhl Jensen Business Forum Morelgangen Birkerød Kort introduktion til forløbet Uddannelsen har gennemført et forløb med selvevaluering, som omfatter 5 trin: 5. Forbedre Gennemføre planer og vise resultater 4. Planlægge Styre forbedringer 1. Beskrive status eltagerne svarede på konkrete spørgsmål om uddannelsens arbejde, mens en proceskonsulent skrev svarene ind på pc med storskærm. Eksempler på spørgsmål B5 Hvordan sikrer uddannelsen den bedst mulige rådgivning og vejledning af eleverne? 2 Hvordan arbejder uddannelsen systematisk med forbedringer? 5 Hvordan sikrer uddannelsen det gode samarbejde i teams og på tværs af uddannelsen? Spørgsmål og svar fremgår af de næste sider. Udbytte for uddannelsen: Udveksling af erfaringer. Processen dokumenteres. Fælles syn på uddannelsen. 2. Vurdere status Vurderingen skaber fælles erkendelse af, hvad uddannelsen gør godt, og hvor der kan forbedres. eltagerne vurderede statusbeskrivelsen ud fra tre vurderingskategorier: Vurderingskategorier 1. Beskrive status Sådan arbejder vi i dag MET Metode. en måde, som tingene gøres på. et vurderes i hvilken udstrækning der er en fastlagt en (fælles) proces, arbejdsgang eller fremgangsmåde, der understøtter eller arbejdet NV Metodens anvendelse. et vurderes i hvilken udstrækning metoden anvendes i praksis, der hvor det er relevant. EV Evaluering. et vurderes i hvilken udstrækning metoden er blevet forbedret og om der sker der en formel eller systematisk opsamling på, om den valgte metode er tilstrækkelig effektiv. er blev anvendt en skala fra 0-2, hvor: 0= Intet/ingenting. er bør gøres noget, 2. Vurdere Styrker og forbedringsområder 3. Prioritere Udvælge blandt forbedringsområderne 1= OK. er bør ikke gøres noget og 2= Fremragende. ndre kan lære af os. er blev arbejdet på storskærm, så deltagerne kunne følge processen og diskutere de konkrete vendinger fra statusbeskrivelsen og den fælles bedømmelse. Udbytte for uddannelsen: Fælles erkendelse af styrker og svagheder 3. Prioritere og udvælge Efter vurderingen udvalgte deltagerne centrale områder, der skal forbedres. Forbedringsområderne blev kvalificeret ved at holde dem op mod et sæt udvælgelseskriterier, som deltagerne var blevet enige om. Forbedringsområder (eksempler) Prioriteringskriterier (eksempel) Øget lærertilfredshed Øget elevtilfredshed Fælles proces for skemalægning skaber: Formalisering af fraværssamtaler skaber: 1 Udbytte for uddannelsen: Fælles erkendelse af uddannelsens udviklingsområder. Fælles prioritering af forbedringsområder. Ejerskab til forbedringerne forankres bredt. Fælles erkendelse af styrker og svagheder. Bedre arbejdsgange 4. Planlægge forbedringer e forbedringer, der slap gennem nåleøjet, blev uddybet i en aktivitetsskabelon, der gør det muligt at gennemføre dem og følge op på resultatet. Udbytte for uddannelsen: Forbedringsaktiviteter fastholdes i konkrete planer med indbygget opfølgning på mål. 5. Forbedre fdelingschefen gennemfører endelig prioritering af forbedringsaktiviteterne over tid. Uddannelsen gennemfører de konkrete forbedringsaktiviteter inden for den planlagte tidshorisont. Efter en aftalt periode følges der op på de opnåede resultater. Udbytte for uddannelsen: Resultatet af de konkrete forbedringer kan synliggøres for organisationen. Ved at blive holdt til ilden hele vejen med selvevaluering, øges chancen for succes Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 1

3 Spørgerammen B Uddannelsens mål og strategi ( handleplan for de næste 1-3 år) Hvordan er uddannelsens/afdelingens mål og strategi blevet fastlagt? Hvordan opnår uddannelsen sammenhæng mellem mål og strategi og budget? Hvordan får medarbejderne kendskab til uddannelsens/afdelingens mål og strategi? Hvordan bliver uddannelsens strategi omsat til konkrete aktiviteter? Hvilke målepunkter kan fortælle, om aktiviteterne inden for 1-4 giver gode resultater? Processer i undervisning et er ønskeligt, at besvarelsen af B1-B10 understøttes af egne processer/procedure/ flow som eksemplet her: B1 Hvordan fastlægges den lokale undervisningsplan og bedømmelsesplan? B2 Hvordan fastlægges skemaerne? B3 Hvordan arbejder man med at flytte eleverne fremad progression i løbet af uddannelsen? B4 Hvordan sikrer uddannelsen den bedst mulige undervisning? B5 Hvordan sikrer uddannelsen, at undervisning og praktikforløb understøtter hinanden? B6 Hvordan gennemføres eksamen og prøver hensigtsmæssigt? B7 Hvordan sikres den bedst mulige rådgivning og vejledning af eleverne? B8 Hvordan sikres et socialt skole/undervisningsmiljø? B9 Hvordan spottes og arbejdes der fremadrettet (proaktivt) med at de frafaldstruede elever? B10 Hvordan gøres det let for eleverne at finde information fra uddannelsen og komme i dialog med uddannelsen? B11 Hvordan tiltrækkes nye elever og kursister til uddannelsen? B12 Hvilke konkrete mål og resultater understøtter besvarelsen af B1-B12? E E1 E2 E3 E4 E5 STRT 1. Planlægge undervisning 2. Gennemføre undervisning 3. Evaluere undervisning 4. Forbedre undervisning Udvikling og forbedring af uddannelsen Hvordan ledes og organiseres uddannelsen, så den til stadighed kan levere de forventede resultater? Hvordan arbejder uddannelsen systematisk med forbedringer? Hvordan ser uddannelsens processer (se eks. til 1. Fastlæg 2. fhold 3. nalyser højre) for brug af evaluering og måling ud? spørgsmål fokusgruppe resultater Hvilke målepunkter kan fortælle, om aktiviteterne inden for 1-3 giver gode resultater? Medarbejdere Hvordan afdækkes læreres ønsker til fag og funktioner i passende tid? Hvordan sikres det, at de rigtige kompetencer (faglige og pædagogiske) er til stede i forhold til undervisningen og til strategiske projekter? Hvordan fastholdes den viden og information, der er nødvendig for uddannelsens succes? Hvordan holdes man opdateret med udviklingstendenser inden for fag og pædagogik? Hvordan er lærernes og de enkelte teams/afdelingers ansvar og beføjelser dokumenteret? Hvordan sikres det gode samarbejde i teamet/afdelingen og på tværs af uddannelsen/skolen? Hvordan sikres god intern dialog og information? Hvordan anvendes belønning og anerkendelse af medarbejderne til at udvikle uddannelsen? Hvilke målepunkter kan fortælle, om aktiviteterne inden for 1-8 giver gode resultater? Samarbejde Hvordan sikres og udvikles de faglige relationer med relevante samarbejdspartnere? Hvordan sikres og udvikles relationerne til afsendere (folkeskole) og aftagere (virksomheder og uddannelser) af elever? Hvordan sikres det, at skolens fællesfunktioner (IT, Bygninger, Økonomi, HR, Kantine, Indkøb, reception m.m.) understøtter uddannelsens arbejde bedst muligt? Hvordan udvælges leverandører og, hvordan fastholdes og forbedres leverancerne? Hvilke målepunkter kan fortælle, om aktiviteterne inden for E1-E4 giver gode resultater? STRT SLUT 4. Forbedre SLUT 2009 Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 2

4 Forbedringsaktiviteter Gruppen ønsker at arbejde med følgende forbedringsområder: ktivitet: fdække hvordan der skabes dialog med virksomhederne omkring elevaktiviteter/hvad de skal på praktikforløbet. B5 Hvordan sikrer uddannelsen, at undervisning og praktikforløb understøtter hinanden? For at sikre eleverne får den bedst mulige uddannelse og der er sammenhæng mellem teori og praktik. Metode: Opsøgende besøg på virksomhederne, evt. samtidig med forsøg på at skabe flere praktikpladser. Evt. orienteringsmail med nyhedsbreve til opfølgning. Skemalægge en til at besøge virksomhederne. Startdato: Uge 43 nsvarlig eltagere ndre ressourcer For at starte det op Bent O. og Tina Seneste: ftales endeligt på afdelingsmødet d.11. november 09 Hovedforløbslærerne/fagspecifikke lærer f.eks. It-lærer når det drejer sig om it Timer/tid og økonomi Flere indgåede uddannelsesaftaler. Udvikling af efter uddannelsen. Skolen bliver mere synlig. Virksomhederne med til at præge udviklingen af uddannelsen. Virksomhederne bliver mere synlige i uddannelsen. Uddannelsen bliver et fællesansvar. 2 gange årligt pril og November ved slutningen af et grundforløb. Virksomhederne ønsker ikke at deltage. Manglende tid i virksomheden og på skolen. Økonomi. o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El /Pia Sølvsten ndersen Elevfokuseret selvevaluering: 9/ Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 3

5 ktivitet: Kompetenceafklaring af eleverne på grundforløbet. B7 Hvordan sikres den bedst mulige rådgivning og vejledning af eleverne? B7 Hvordan spottes og arbejdes der fremadrettet (proaktivt) med at de frafaldstruede elever? For at kunne tilrettelægge uddannelsen bedst mulig for den enkelte elev, og sikre at der arbejdes proaktivt med eleverne Procedure under udarbejdelse fra centralt hold skal gælde for hele skolen, forstået; at der hentes inspiration fra auto. Materialet skal tilpasses for El. Eksempel på områder der skal udfoldes på el: Bruge deres medbragte uddannelsesbog fra folkeskolen aktivt, samt samtalen før start og herefter samtalen14 dage efter påbegyndt uddannelse med eleverne. (Kan de evt. kompetenceafklares ved hjælp af en prøve samtidig med første samtale) Måske ikke faste klasser fra starten. Overveje, hvad betyder det hvis eleverne flyttes rundt, kan evt. løses med ryst sammen turer eller andre sociale arrangementer. Uge 44 starter på at tænke hvad skal der ske i de første 14 dage af grundforløbet, samt se på om der er noget der skal ændres. nsvarlig nne-marie, Bent O. eltagere ndre ressourcer Joachim, grundforløbslærer Tid, økonomi Seneste: 1. udkast skal være klar til afprøvning jan Målet er at fastholde de rigtige elever, og få de øvrige henvist til andre og for dem den rigtige uddannelse. Fastholde flest mulige elever i et uddannelsesforløb. Halvårligt; inden det nye grundforløb påbegyndes. Tid, økonomi o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: Elevfokuseret selvevaluering: 2009 Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 4

6 ktivitet: Kompetenceafklaring af eleverne på Hovedforløbet B7 Hvordan sikres den bedst mulige rådgivning og vejledning af eleverne? B9 Hvordan spottes og arbejdes der fremadrettet (proaktivt) med at de frafaldstruede elever? Uge 44 Seneste: nsvarlig eltagere ndre ressourcer o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El Elevfokuseret selvevaluering: 9/10-09S 2009 Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 5

7 ktivitet: Kompetencematrix for grundforløb, hovedforløb og efteruddannelse 2 Hvordan sikres det, at de rigtige kompetencer (faglige og pædagogiske) er til stede i forhold til undervisningen og til strategiske projekter? 3 Hvordan fastholdes den viden og information, der er nødvendig for uddannelsens succes? Sikrer gennemførsel af uddannelsen med de rigtige lærerkompetencer. En kompetencematrix udarbejdes/revideres af adhochgruppe Uge Nu Seneste: 1. Udkast færdigt primo 2010 nsvarlig Bent O. eltagere ndre ressourcer teamkoordinatorerne Tid, medarbejderdeltagelse/medarbejder plan, handleplan for afdelingen og for hver enkelt medarbejder. Evt, eks. fra andre afdelinger/skoler Synligt papirprodukt som hænges op på lærerværelset. Løbende, og ved tilgang og afgang af medarbejdere, og ved nye undervisningstiltag Tid til opdatering af lærerne pædagogisk, og fagligt manglende brug, økonomi. o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El Elevfokuseret selvevaluering: 9/ Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 6

8 ktivitet: 3 Hvordan fastholdes den viden og information, der er nødvendig for uddannelsens succes? Uge Seneste: nsvarlig eltagere ndre ressourcer o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El Elevfokuseret selvevaluering: 9/ Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 7

9 ktivitet: Kompetenceudvikling for undervisererne (deling af både ny, og den der er i afdelingen) 4 Hvordan holdes man opdateret med udviklingstendenser inden for fag og pædagogik? jourførelse af underviserne, bedre ETU på undervisere og undervisning Gensidig videndeling, obbeltlærer undervisning/sideoplæring Fast punkt på dagsorden både på afdelingsniveau og i områdemøde. Uge Nu Seneste: Nu nsvarlig eltagere ndre ressourcer en enkelte underviser samt ledelsen alle Tid, økonomi Medarbejdertilfredshed i undervisningen. Løbende opfølgning på gruppemøder. Hvis videndeling ikke er tilstede dårligt arbejdsklima, dårlig utidssvarende undervisning. o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El Elevfokuseret selvevaluering: 9/ Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 8

10 ktivitet: nsvar og beføjelser skal være kendt og ajour. 5 Hvordan er lærernes og de enkelte teams/afdelingers ansvar og beføjelser dokumenteret? For at sikre at de nye strukturer kan gennemføres hensigtsmæssigt. er udarbejdes opdaterede beskrivelser som alle gøres bekendt med på Fronter Uge Nu Seneste: Inden udgangen af december nsvarlig Ledelsen Bent O. eltagere lærerrepræsentanter ndre ressourcer? Skal være på Fronter, være kendt af alle og anvendes Ved ændringer dog mindst en gang årligt.? o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El Elevfokuseret selvevaluering: 9/ Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 9

11 ktivitet: et vi gør 6 Hvordan sikres det gode samarbejde i teamet/afdelingen og på tværs af uddannelsen/skolen? :Ønsker at fastholde det vi har, godt socialt og fagligt miljø; samt planlægning og møder. Motivator for en vi kultur indbyrdes i afdelingen, også når vi flytter. lle skal deltage i sociale og faglige arrangementer. B:Gerne møde andre kolleger ved at mødes på det store lærerværelse i bestemte pauser. : Hjælper hinanden med at fastholde vores kultur, fastholde informations niveauet og den interne dialog. B:Fastsætte en fælles pause for flest mulige medarbejdere evt. ved kage til eftermiddagspausen. Uge nu Seneste: Hele tiden nsvarlig eltagere ndre ressourcer lle lle lle MYU i forhold til det socialemiljø Hele tiden Hvis en eller flere bliver meldt ud eller melder sig ud o: rbejde - udføre handle heck: hecke resultater ct: Lære justere - forbedre Udfyldt af: El Elevfokuseret selvevaluering: 9/ Business Forum EU, El, Randers Tekniske Skole, Side: 10

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere