BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1"

Transkript

1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

2 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

3 INDLEDNING Så er det blevet tid til september-udgaven af vækstbarometret. Et vækstbarometer der på en række indikatorer sammenligner udviklingen i Kommune med omkringliggende kommuner. Overordnet tegner Vækstbarometret september 2017 et billede af en kommune i vækst og udvikling. Opsvinget i beskæftigelsen fortsætter Beskæftigelsen stiger fortsat i Kommune, og frem imod 2018 forventes det, at beskæftigelsen overgår niveauet fra før finanskrisen i Samtidig er der en del udenlandske statsborgere bosat i Danmark, der finder fuldtidsbeskæftigelse i. Tilsvarende falder ledigheden i de omkringliggende kommuner. Men Kommune er fortsat i førerpositionen blandt sammenligningskommunerne med den laveste ledighed for juni 2017 på 3,5 % af arbejdsstyrken. Hertil oplever fortsat en vækst i antallet af arbejdspladser, der baseres på den positive udvikling inden for offentlig service, industri, bygge og anlæg samt privat handel og service. Ligeledes er borgernes gennemsnitsindkomst pr. indbygger højere i end hos sammenligningskommunerne, og ligger endda over landsgennemsnittet. Endeligt vokser i antallet af nye virksomheder. Der ses en lille stigning fra af nye virksomheder hos Kommune. Stigningen svarer til 1,8 % i forhold til tidligere udgave af Vækstbarometret, juni Den positive udvikling forventes at fortsætte de kommende år. Dette er dog ikke det eneste parameter, hvor har vokseværk. Fra 2. kvartal kvartal 2017 er der kommet 1200 nye borgere til kommunen, hvilket i 2018 vil placere næsthøjest i befolkningstilvæksten kun overgået af Aarhus. Således er og sammenligningskommunerne godt rustet til vækst de kommende år. En kommune med kvalificeret arbejdskraft Uddannelsesniveauet er stigende i alle kommuner, hvor placerer sig på en 2. plads overgået af Aarhus, der har det højeste antal af borgere med en videregående uddannelse. Med den veluddannede arbejdskraft, er vi alt andet lige bedre stillet i forhold til de kommende års store udfordringer. Også på turistfronten vokser. Det ses fra 2. kvartal kvartal 2017, at antallet af kommercielle overnatninger er steget med , der placerer på andenpladsen blandt sammenligningskommunerne. Således vidner Vækstbarometret september 2017, om en kommune i fremgang. Vækstbarometeret sammenligner Kommunes præstationer på en række parametre med fire store, nærliggende østjyske kommuner Fredericia, Horsens, Kolding og Aarhus samt Esbjerg på områder, hvor det er relevant. VEJLE KOMMUNE 3

4 9 highlights for dette vækstbarometer 4 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

5 har den næsthøjeste andel af personer med en videregående uddannelse, kun overgået af Aarhus Læs side 21 topper som højindkomstkommune Læs side 10 er vokset med 900 virksomheder 1. halvår af 2017 Læs side 29 Opsvinget i beskæftigelsen hos Kommune stiger fortsat frem mod 2018 Læs side 17 har det næsthøjeste antal kommercielle overnatninger fra 2. kvartal kvartal 2017 Læs side 30 har den laveste ledighed Læs side 19 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 Væksten i arbejdspladser i sker inden for offentlig service, industri, bygge og anlæg, privat handel og service Læs side 27 Masser af kvalificeret arbejdskraft Læs side 26 VEJLE KOMMUNE 5

6 BEFOLKNING OG BOSÆTNING Udvikling i befolkningstallet, indkomstniveauet og bosætningen er et afgørende grundlag for vækst. Generelt er der en positiv udvikling på disse parametre i. er den tredjestørste kommune blandt sammenligningskommunerne, og fra 2017 til 2021 står til at have den næsthøjeste befolkningstilvækst kun overgået af Aarhus. ligger fortsat i top som højindkomstkommune med en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger tæt på kr. Det placerer over landsgennemsnittet og over de øvrige sammenligningskommuner. Til trods for at der kan registreres et fald i byggeaktiviteten i 2. kvartal 2015 frem til 1. kvartal 2017, er byggeaktiviteten kun overgået af Aarhus og Horsens. Andelen af ledige boliger i ligger på et lavt niveau. 6 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

7 Udvikling i befolkningstallet Befolkningsudvikling 2. kvartal kvartal 2017 (absolutte tal) Indeks 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 Esbjerg Fredericia Kolding Horsens Aarhus Alle tal er ultimo indeværende kvartal. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22. Kun Aarhus overgår i befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen 2. kvartal kvartal ,40 101,20 101,00 100,80 100,60 100,40 100,20 100,00 99, K K K K K2 Indekseret således, at 2016K2 = indeks 100. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22. Esbjerg Fredericia Kolding Horsens Aarhus BEFOLKNING OG BOSÆTNING VEJLE KOMMUNE 7

8 Stigende indbyggertal i alle seks kommuner, hvor er den tredje største kommune Antal indbyggere 1. januar Esbjerg Fredericia Kolding Horsens Aarhus Alle tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som første januar pågældende år af hensyn til sammenligneligheden med fremskrivningerne. Tallene fra er fremskrivninger. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 og FRKM117. har en stigende befolkningstilvækst og er den tredjestørste blandt sammenligningskommunerne Befolkningsudvikling i % - aktuel og forventet Aarhus Horsens Kolding Fredericia Esbjerg 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % er aktuel tilvækst pr. 1. januar januar er forventet tilvækst fra 1. januar januar Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV 22 og FRKM VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

9 forventes fra 2017 til 2021 at have den andenstørste befolkningstilvækst efter Aarhus Befolkningstilvæksten i perioden Esbjerg Fredericia Kolding Horsens Aarhus Tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1. januar det pågældende år af hensyn til fremskrivningerne. Tallene for er fremskrivninger. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 og FRKM117. BEFOLKNING OG BOSÆTNING VEJLE KOMMUNE 9

10 INDKOMSTUDVIKLING ligger fortsat suverænt som højindkomstkommune Gennemsnitlig indkomst pr. indbygger Indkomst i kr Fredericia Kolding Horsens Aarhus Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, INDKP105. er den andenstørste kommune i indkomststigninger blandt sammenligningskommunerne Procentvis udvikling i gennemsnitlig indkomst pr. indbygger Hele landet Aarhus Horsens Kolding Fredericia 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, INDKP VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

11 VEJLE KOMMUNE 11 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

12 BYGGERI har den tredjestørste byggeaktivitet fra 2. kvartal 2015 til 1. kvartal 2017 kun overgået af Aarhus og Horsens Udvikling i samlet byggeaktivitet (m²) for beboelsesbyggeri 2. kvartal kvartal Antal m² Fredericia Kolding Horsens Aarhus K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 Byggeaktiviteten er målt som påbegyndt byggeri, og er ikke korrigeret for forsinkelser Den samlede byggeaktivitet (m²) for beboelsesbyggeri dækker over stuehuse til landbrugsejendomme, parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, etageboliger, kollegier og anden helårsbeboelse. Aarhus befinder sig uden for det grafisk opstillede område fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal Dette er et redaktionelt valg for at undgå skævvridning af figuren. Byggeaktiviteten i Aarhus udvikler sig i perioden fra m² m². Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BYGV VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

13 Andelen af ledige ungdomsboliger Efter et fald i antallet af ledige boliger, er der sket en stigning hos siden juni 2017 Udviklingen i antallet af ledige boliger 1. august august 2017 Antal ledige boliger Kilde: Landsbyggefonden, Selvbetjening, Statistik over ledige boliger. Andelen af ledige ungdomsboliger i er under 0,4 %, og ligger på et lavt niveau Udviklingen i andelen af ledige ungdomsboliger 1. august august ,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Udregnet som procentuel andel ledige ungdomsboliger af det samlede antal ungdomsboliger. Kilde: Landsbyggefonden, Selvbetjening, Statistik over ledige boliger Fredericia Kolding Horsens Aarhus Fredericia Kolding Horsens Aarhus VEJLE KOMMUNE 13 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

14 14 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

15 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT og Østjylland er klædt godt på til vækst de kommende år. Arbejdsstyrken er veluddannet, og beskæftigelsen er fortsat på vej op samtidig med, at ledigheden falder. Det forventes, at i løbet af vil nå niveauet for beskæftigelsen fra før finanskrisen i Blandt sammenligningskommunerne har fortsat den laveste ledighed på 3,5 % i juni I februar 2017 var ledigheden på 3,6 % af arbejdsstyrken. Kun Aarhus og Kolding overgår i antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere bosat i Danmark 2. kvartal kvartal Især FOA medlemmer, selvstændige og industri og byggefag oplever en faldende procentvis ledighed hos. Indbyggerne hos Kommune er veluddannede, og andelen af borgere med minimum en erhvervsuddannelse er fortsat stigende. UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 15

16 ARBEJDSSTYRKEN Arbejdsstyrken i er vokset begrænset siden 2014, men forventes at stige frem mod 2018 Udvikling af arbejdsstyrken (16-64 årige) 106 Indeks Fredericia Kolding Horsens Aarhus Indekseret således, at 2008 = indeks ultimo 2018 er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. Kun Aarhus og Horsens overgår i beskæftigelsen blandt sammenligningskommunerne, og i løbet af 2018 forventes beskæftigelsen i at nå niveauet fra før finanskrisen 2008 Udvikling i beskæftigelsen (16-64 årige) Fredericia Indeks Kolding Horsens Aarhus Indekseret således at 2008 = indeks ultimo 2018 er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. 16 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

17 Arbejdsstyrken og beskæftigelsen forventes fortsat at stige i, mens ledighedsprocenten forventes at falde frem mod 2019 Antal personer Udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og bruttoledighedsprocent i (16-64 årige) % er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. Kun Aarhus og Kolding overgår i væksten i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Procentvis udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark 2. kvartal kvartal % 11 % 9 % 4 % Arbejdsstyrke Beskæftigelse Ledighedsprocent % 3 % 2 % 1 % 0 % Ledighedsprocent UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 5 % 3 % 1 % Fredericia Kolding Horsens Aarhus Kilde: Jobindsats.dk VEJLE KOMMUNE 17

18 har den tredjestørste vækst i antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere fra 2. kvartal kvartal 2017 Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere bosat i Danmark fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 Vækst 2016K2-2017K2 Fredericia ,1 % Kolding ,5 % ,9 % Horsens ,9 % Aarhus ,5 % Kilde: Jobindsats.dk 18 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

19 LEDIGHED har fortsat den laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i % af arbejdsstyrken juni juni 2017 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, AUS08. har fortsat den laveste sæsonkorrigerede fuldtidsledighed blandt sammenligningskommunerne Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i procent af arbejdsstyrken 1. kvartal kvartal ,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Fredericia 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Kolding 3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4 3,8 3,9 3,8 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 Horsens 4 4 4,1 4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7 3,7 3,7 Aarhus 4,5 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 Fredericia Kolding Horsens Aarhus Jun UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 2009 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K2 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, AUS08. VEJLE KOMMUNE 19

20 Faldende procentvis ledighed ses især hos FOA medlemmer, selvstændige og industri og byggefag hos Udviklingen i forsikrede ledige fordelt på a-kassegrupper juni juni % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % Akademikere Foa Funktionærer og tjenestemænd Ledigheden blandt industri og byggefag, selvstændige samt øvrige er lavere i blandt sammenligningskommunerne Bruttoledighedsprocent fordelt på A-kassegrupper juni 2017 HK Industri og byggefag Ledere og tekniske funktionærer Selvstændige Øvrige Øvrige dækker Kristelig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. Akademikere FOA Funktionærer og tjenestemænd HK Industri og byggefag Ledere og tekniske funktionærer Selvstændige Øvrige Fredericia Kolding Horsens Aarhus Øvrige dækker Kristelig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 20 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

21 UDDANNELSESNIVEAU oplever et stigende uddannelsesniveau kun overgået af Aarhus Andel årige med minimum en erhvervsuddannelse Aarhus Horsens Kolding Fredericia 68 % 70 % 72 % 74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 % 86 % Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Noegletal.dk UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 21

22 har generelt en stigende andel af borgere med en mellemlang videregående uddannelse og placerer sig deraf på en andenplads, kun overgået af Aarhus Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau 1. januar 2017 LVU MVU KVU Fredericia Kolding Horsens Aarhus Erhvervsudd. Gymnasial udd. Grundskole 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse. Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, HFUDD10. Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau, 1. januar 2017 Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Fredericia 24,0 % 5,4 % 40,9 % 5,5 % 16,7 % 1,3 % Kolding 20,3 % 5,5 % 38,9 % 6,7 % 18,2 % 1,9 % 20,2 % 5,6 % 37,4 % 6,5 % 20,1 % 1,3 % Horsens 21,3 % 5,5 % 39,1 % 7,0 % 19,1 % 1,2 % Aarhus 13,5 % 8,7 % 25,0 % 6,1 % 21,3 % 5,5 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse. Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, HFUDD VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

23 VEJLE KOMMUNE 23 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT

24 EFTERSPØRGSEL PÅ ARBEJDSKRAFT Stigningen i antallet af arbejdspladser skaber en større efterspørgsel efter arbejdskraft og skaber dermed øget vækst. Fra 1. januar til 31. august 2017 er der kommet 944 nye virksomheder til pr indbyggere. Tilsvarende var der i samme periode sidste år etableret 891 nye virksomheder. ligger på en 2. plads, når det gælder arbejdspladser blandt sammenligningskommunerne kun overgået af Aarhus. Væksten i arbejdspladser forventes at stige frem mod Arbejdspladser inden for offentlig service, industri, bygge og anlæg, privat handel og service forventes frem mod 2018 at skabe flest nye arbejdspladser i. Mange borgere bosætter sig i og pendler til jobs i de omkringliggende kommuner. Således har en positiv netto-udpendlingsfrekvens der ligger på 3,0 %. har fra 2. kvartal kvartal 2017 oplevet en stigning på over flere kommercielle overnatninger. Således har den andenstørste stigning i antallet af kommercielle overnatninger kun overgået af Aarhus. 24 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

25 VEJLE KOMMUNE 25 EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT

26 Antallet af arbejdspladser i forventes at stige frem mod 2018, og dermed kun være overgået af Aarhus Udviklingen af antal arbejdspladser Indeks Fredericia Kolding Horsens Aarhus Hele landet er fremskrivninger. Indekseret således, at 2008 = indeks 100. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR har fortsat næstflest arbejdspladser Antal arbejdspladser Fredericia Kolding Horsens Aarhus Hele landet er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. 26 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

27 Forventet stigning i antal arbejdspladser inden for alle brancher på nær landbrug m.m. Antal arbejdspladser fordelt på brancher i Kommune kommune Landbrug m.m Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR og Danmarks Statistisk, Statistikbanken, RAS301. Forventet vækst i antal arbejdspladser inden for alle brancher med undtagelse af landbrug m.m. Procentuel udvikling i arbejdspladser fordelt på brancher ,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % -0,2 % -0,4 % - 0,6 % Landbrug m.m. Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service Kommune EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR samt Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS301. VEJLE KOMMUNE 27

28 PENDLING Mange borgere i pendler til jobs, og tendensen er den samme i Horsens De andre sammenligningskommuner oplever modsat en indpendling Netto udpendling i procent af antal beskæftigede % Fredericia Kolding Horsens Aarhus 0 % -5 % -10 % % er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. Netto-udpendling i procent af beskæftigelsen Udpendlingsfrekvens Fredericia -13,6 % -16,4 % -13,6 % -13,9 % -15,0 % -13,9 % -13,4 % -13,4 % Kolding -13,2 % -13,4 % -13,6 % -11,9 % -12,1 % -12,6 % -12,9 % -12,9 % 3,9 % 4,4 % 4,1 % 4,0 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 3,0 % Horsens -0,7 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 2,1 % 3,6 % 4,3 % 4,3 % Aarhus -15,1 % -15,0 % -14,8 % -14,7 % -15,0 % -15,4 % -15,6 % -15,6 % ultimo 2018 er fremskrivninger. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. 28 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

29 NYE VIRKSOMHEDER I forhold til indbyggertallet har den laveste vækst i antallet af procentuel nyetablerede virksomheder pr indbyggere blandt sammenligningskommunerne Vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Fredericia Kolding Horsens Aarhus Perioden dækker 1. januar august 2016 og ligeledes for Oplysningerne dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del, som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder. Kilde: CVR-registret (cvr.dk) og Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22. Antallet af nye virksomheder hos Kommune har foreløbig rundet 944 virksomheder i 2017 Fredericia Horsens Kolding Aarhus Procent 6,8 % 14,4 % 5,9 % 7,1 % 11,1 % Perioden dækker over 1. januar august 2016 og ligeledes for Oplysningerne dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del, som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder. Kilde: CVR-registret (cvr.dk). EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 29

30 TURISME placerer sig næststørst i kommercielle overnatninger kun overgået af Aarhus Udvikling i kommercielle overnatninger 2. kvartal kvartal 2017 Indeks Fredericia Kolding Horsens Aarhus K2 2015K2 2016K2 2017K2 Indekseret således, at 2014K2 = indeks 100. Pga. ændringer i opgørelsen hos Danmarks Statistik, og heraf fra tidligere udgaver af Vækstbarometret, medtages ikke kun hoteller i opgørelsen, men der angives nu alle kommercielle overnatninger, såsom hoteller, feriehuse, vandrehjem, lystbåde og camping. Kilde: Visit. Over flere kommercielle overnatninger i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2014 Kommercielle overnatninger 2. kvartal kvartal K2 2015K2 2016K2 2017K2 Fredericia Kolding Horsens Aarhus Kilde: Visit 30 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017

31 Antal hotelovernatninger har det næsthøjeste antal af kommercielle overnatninger kun overgået af Aarhus Kommercielle overnatninger 2. kvartal kvartal Fredericia Kolding Horsens Aarhus K2 2015K2 2016K2 2017K2 Kilde: Visit EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 31

32 32 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 Kommune, Kommunikation, september 2017

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere