Business casen for PPM-applikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business casen for PPM-applikationer"

Transkript

1 Business casen for PPM-applikationer Foredrag hos Computerworld Event Martin J. Ernst -10. april Slide 1

2 Vi vil gerne have det nyeste men der er typisk en person i vores organisation, vi lige skal forbi først: CFO en Og han spørger hele tiden: WHAT S THE ROI? Slide 2

3 Hvad er en solid business case? Business casen er solid, hvis forudsætningerne for både de gevinster, som man gerne vil have ud af projektet, og den indsats, som er nødvendigt for at kunne realisere gevinsterne, er kendte, forudsigelige og accepteret af alle interessenterne. -Martin J. Ernst Slide 3

4 Hvorfor er det svært at generalisere en PPM-business case? PPM Overview. Source: The Cabinet Office. Slide 4

5 Potentialet bliver ikke identificeret: Kun ca. hver fjerde business case bliver skrevet af styregruppeformanden Hvem skriver typisk business casen i jeres organisation? n=31 Slide 5

6 Potentialet bliver ikke identificeret: Der er normalt tre typer af bundlinje bidrag til typiske it-business cases... Toplinje Bundlinje Balance Optimering af IT omkostninger Business case samlede forbedringer Gevinster som følge af procesforbedringer Gevinst som følge af indførelse nye forretningsmodeller Slide 6

7 PPM-business casen kunne typisk være følgende -og lede til noget mere Optimering af IT omkostninger Det afhænger??? Business case samlede forbedringer Gevinster som følge af procesforbedringer Gevinst som følge af indførelse nye forretningsmodeller Værdien ved automatisk integration med samarbejdspartnerne Værdien ved samlet information Værdien ved effektiv brug af ressourcer Værdien ved effektiv tidsregistrering Værdien ved et klart revisionsspor Værdien ved hurtigere og mere præcis fakturering Værdien ved sager/varer ikke bliver glemt Værdien ved at levere til tiden og til budget -> hurtigere og normalt bedre gevinstrealisering Værdien ved porteføljestyring (arbejd med de projekter, som giver mest værdi) Værdien ved at komme først til markedet Slide 7

8 Brug gevinstoverblik-diagrammer for at få linket fra værktøj til forretningsmæssigt mål Enabler/ værktøjer Change/ ændringer Inter. benefit/ gevinst Benefit/ hovedgevinst Business objective/ Forretningsmæssige mål Dette angiver det værktøj, som skal skabe og være forudsætningen for forandringen. Dette er forandringen, som skal ske. Ellers kan der ikke opnås en gevinst. Dette er en umiddelbart gevinst, som opnås. Dette understøtter den egentlige gevinst (hovedgevinsten). Dette er hovedgevinsten forventet gevinst Dette er virksomhedens forretningsmæssigemål (og dermed også i projektet, da dette skal være alignet). Eks.: Nyt vagtplanlægningsmodul, som kan optimere vagter Eks.: Planlæggerne bruger funktionerne i systemet Eks.: Vagterne bliver pakket bedre > brug for færre medarbejdere til at dække vagterne Eks.: Reduktion af medarbejdere Eks.: Mere lønsom forretning (forbedring af forretningen) Husk de negative gevinster!! Slide 8

9 Eksempel inden for PPM: Tidsregistrering og fakturering PPM Nem tidsregistrering Skal følge regler og tidsfrister ved tidsreg. ETC bliver registeret Alle timer bliver registreret Højre omsætning Bedre kapacitetsoverblik Bedre lønsom forretning Integreret faktureringsprocess Skal følge regler ved månedsluk Fakturering sker dagen efter månedsluk Hurtigere rapportering Bedre overblik over cashflow Færre ressourcer på korrekt fakturering Mere fokus på kunderne Bedre kundetilfredshed (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse. Slide 9

10 Eksempel inden for PPM: Ressource booking Bedre top linje PPM Skal følge regler og tidsfrister ved tidsreg. Nem og integreret tidsregistrering Kapacitetsplanlægning Organisationenskal respektere ressource bookingen Ressource booking funktionerne skal anvendes Bedre rapportering Bedre ressource fordeling Sikre gennemførelse af projekter Hurtigere realisering af gevinster Bedre bundlinje Bedre balance Hurtige time to marked?? (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse. Slide 10

11 Med andre ord Vi skal tænke på de funktioner og de forandringer, som skal skabe forbedringer, som igen understøtter forretningen. Dvs. linke de fire F er: Funktion, Forandring, Forbedring og Forretning -Martin J. Ernst Slide 11

12 1stroke har to år i træk gennemført en undersøgelse af danskernes brug af business cases og gevinstrealisering Kan downloades på 1stroke.dk og businesscase.dk Vil du være med til dette års undersøgelse? Slide 12

13 Den store udfordring er at få en adfærdsændring til at vise sig på bundlinjen og dette skal gevinstejer og facilitatorbidrage til YTD Art Budget Budget med forventet gevinst Realiseret Afvigelse Løn Spild Lageromk Transport I alt Slide 13

14 Hovedkonklusion: Den øgede bevidsthed om arbejdet med business cases medfører, at organisationer vurderer sig selv som mindre modne Organisatorisk forankring Erfaringer opsamlet, dokumenteret og delt Gevinstejerne/ hovedinteressenterne Projektejer Den typiske modenhed Projektleder Ingen business case Business case Business case opdateret under projektet Aktivt realiseret af gevinstejer BC ens udviklingsniveau Slide 14

15 Hvis I vil vide mere: businesscase.dk Slide 15

16 Appendiks Slide 16

17 Omkring navnet så tænkte vi: Et kast, et slag, ét forsøg og det skal være internationalt. Derfor: 1stroke 1stroke(udtales onestroke ) og henviser til begrebet projekt. Inspirationen kommer fra den danske filosof Anders Fogh Jensen, der i sin bog Projektmennesket beskriver et projekt således: Hvad er et projekt da for noget? Det er noget, nogen udkaster. Noget, nogen har for med nogen med henblik på noget. Egentlig betyder projekt på latin et kast frem: projectae. Som konsulenter skal vi være et mentalt skridt foran vores kunder! Vores uvildighed gør, at vi ofte kan se mere objektivt på problemstillingerne i virksomheden. Qua vores brede erfaring og solide kompetencer, bidrager vi til effektivt at finde holdbare løsninger løsninger vi også gerne tager ansvaret for at implementere! Itæt samarbejde med virksomhedens ledelse og nøglemedarbejdere,arbejder vi dedikeret, med fokus på værdiskabelse og med høj faglighed. Vitilstræber at det rigtige gøres rigtigt i første forsøg derfor 1stroke! Slide 17

18 1stroke har tre hovedydelser, og det ligger os på sinde, at resultaterne kan ses også på bundlinjen Business consulting: Business cases og gevinstrealisering 1stroke rådgiver topledere i at skabe forretningsorienterede og effektive forandringsprojekter, der tilfører virksomheden værdi og bidrager direkte til bundlinjen. Hovedydelserne er projektledelse, programledelse samt opstilling og realisering af business cases. Undersøgelse: Brug af business cases i Danmark 1stroke har undersøgt den generelle brug af business case i det offentlige og private. Hvor meget bliver business casen brugt i dens tre liv? Hvor god er man til at realisere de identificerede gevinster? Hvad er de store forskelle mellem det private og offentlige? Åbne kurser: Business cases og gevinstrealisering 1stroke tilbyder nu også åbne kurser i business case. Kurset tilbydes i en version til det offentlige, hvor der bliver lagt vægt på Statens IT-Råds Business Case Model, og en version til det private. Kurset tager også udgangspunkt i PRINCE2-termonologi, dokumenter, processer og -strukturer. 1stroke tilbyder også MSP og PRINCE2 kurser. Slide 18

19 1strokes har mange års erfaring med program-og projektledelse, business cases og rådgivning inden for ERP- og standardpakke-implementeringer Som uafhængige rådgivere kan 1stroke derfor sparre med virksomhedens ledelse, således at der med udgangspunkt i de ansatte i den eksisterende organisation, gennemføres nødvendige forandringer, der flytter virksomheden i den ønskede retning. 1stroke er eksperter inden for: Projektledelse (og projektkontor) Vi tilbyder aktiv projektledelse eller rådgivning med udgangspunkti kendte metoder som PRINCE2 eller SCRUM. Dette inkluderer også træning af projektledere samt etablering af projektkontorer. Programledelse (og programkontor) Vi tilbyder aktiv programledelse eller rådgivning med udgangspunkt i kendte metoder som MSP. Dette inkluderer også træning af PMO-funktioner, programledere samt etablering af programkontorer. Porteføljeledelse (og porteføljekontor) Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med etablering af projektporteføljekontorer. Dette inkluderer processer, strukturer, metoder (evt. P3M3) og ikke mindst valg og implementering af IT-understøttelse (PPM) samt træning. Opbygning og realisering af business cases En væsentlig aktivitet i forbindelse med projektledelse, programledelse og projektporteføljen er definitionen af en realiserbar business case (forretningsplan). Vi tilbyder både opstilling af business casen samt værktøjer og strukturer til at realisere den. Der tages også her udgangspunkt i standarder som MoV. Turn around-ledelse 1stroke har mange års erfaring med turnaround-ledelse, hvor vi har haft ansvaret for at hjælpe virksomheder med bl.a. at rette op på projekter eller programmer. Vi kan hjælpe med at nå den ønskede fremdrift ved at bruge vores kompetencer fra forandrings-og projektledelse samt erfaringen med business cases. Rådgivning indenfor ERP og standardpakke-implementeringer Som Ownersrep. er vi jeres organisations sikring af, at implementeringerne bliver gennemført succesfuldt af leverandørerne, og at business casen bliver realiseret. Dette sker fra det øjeblik I som virksomhed ønsker at anskaffe et nyt system. Vi tilbyder rådgivning fra processens begyndelse, hvor standardpakken vælges til systemerne er implementeret og forankret i organisationen. Slide 19

20 1stroke har (også i tidligere ansættelser) bidraget til opstilling og realisering af Business Cases med væsentlig betydning for kunderne Konceptudvikling og opstilling af Business Case for optimering af udbetalingen af boligsikringen. Der blev identificeret et samlet potentiale på over 100 mio. DKK om året, hvis man tænkte udbetalingen anderledes. Denne opstilling krævede, at forskellige interessenter skulle vurderes separat dvs. have deres egen holdbare Business Case. Har udarbejdet flere Business Cases for DSB, bl.a. Bedre Trafikinformation på Kystbasen, Implementering af ny vagtplanlægningssystem med simulering (optimering) samt Turn around af Togservice. I alle tilfælde blev der opstillet KPI er, så man kunne tjekke, at de opstillede tiltag gav den forventede effekt både operationelt (adfærd) og finansielt (bundlinje). I forbindelse med den seneste SAP-opgradering blev der opstillet en Business Case og en struktur så Forsvarskommandoen selv kunne finde positive bidrag. Udfordringen var, at der skulle meget forandringsledelse til for at kunne få realiseret gevinsterne, da tilpasninger skulle udskiftes med standard. I postimplementeringen af TIA blev der opstillet klare mål, som undervejs blev rapporteret og ikke mindst korrigeret ud fra, hvis resultaterne ikke forventeligt vise sig. Prioriteringen af opgaverne blev foretaget ud fra en opstillet Business Case, hvor der blev gjort rede for gevinster og rationale. Bidrog til at opstille en Business Case for KØR2-implementeringen (var med i implementeringen af KØR). Business Casen var primært relateret til fælles indkøb på tværs af udvalgene. I alle tilfælde er opstillingen af Business Casene sket i et integreret team mellem konsulenter og kunder. Alle tal i Business Casen er bekræftet og valideret af forretningen og dermed af dem som skal realisere tallene. Slide 20

21 1stroke har kunder bredt repræsenteret i forskellige brancher her er et udvalg Slide 21

22 Martin J. Ernst Senior managementkonsulent, Cand. Polyt, Ekstern lektor, Partner Profil Martin er en senior forretningsorienteret PRIN- CE2 (og MSP) projekt-og program manager med meget stærke relaterede kompetencer i rollen som proceskonsulent i både den offentlige og den private sektor. Gennem de sidste 15 år har konsulenten arbejdet intensivt med implementering af ERP- og standardrammesystemer. Martiner ekspert inden for udarbejdelse af Business case primært med fokus på realisering af gev. Martin har bidraget med en række foredrag, artikler og web-casts. Martin er medlem af redaktionen af ERP-håndbogen, som udgives af Børsens Ledelseshåndbøger, samt ekstern lektor på ITU i faget Business case. Ansættelser 1stroke ApS, senior management konsulent og partner (2010-), Implement, senior management konsulent ( ), A-2 A/S, chefkonsulent ( ), IBM Business Consulting Services, chefkonsulent ( ), PwC, Management Consultant ( ) og Accenture, Management Consultant ( ). Uddannelse Civilingeniør fra DTU (1998). Certificering PRINCE2 (2008), MSP (2007). Kontaktoplysninger Mobil: Udvalgte projektreferencer SDC (2013-): Ansvarlig for organisatorisk implementering på Storebrand migreringsprojektet TIA ( ): Programleder, rådgiver om business case og opstilling af metodeapparat Region H (2012). Rådgivning om programledelse og opstilling/realisering af business case. GCU(2011-). Rådgiver for udbudsprocessen samt løsningsarkitekt. DSB( ). Programleder for Togservice Turnaroundog nyt servicekoncept. Ansvarlig for programmet inkl. plan og business case. GF Forsikring ( ). Programleder for TIA Stabilisering. Øverste ansvarlig for stabilisering af en forretningskritisk applikation med direkte reference til direktionen. DSB ( ). Forretningsprojektleder for PDS-projektet i OnboardService. Ansvarlig for at færdiggøre projektet specielt med fokus på at sikre organisationstilfredshed samt realisering af gevinsterne. Overordnet ansvar for projektet og reference til direktionen. DSBFirst(2008). Forretningsprojektleder i forbindelse med løsningsbeskrivelsen for et nyt trafikinformationskoncept, som skulle anvendes på Kystbanen. Egmont( ). Projektleder hos Egmont i forbindelse med overførelse af driften fra den norske til den danske it-afdeling. Berlingske Media ( ). Programleder hos Metropol Online (nyt CMS standard-software). Ansvarlig for færdiggørelse af impl. og sikre organisatorisk forankring. Løbende rådgivning: Rådgiver inden for PPM (it-understøttet porteføljestyring og projektstyringsværktøjer) for virksomheder som Tetra Pak, Københavns Kommune og Forsvarets Efterretningstjeneste. Rådgiver inden for ERP mm. hos bl.a. GCU, DLH, Cybercity, Grontmij Carl Bro, NGF, Posten (i Norge), Forsvaret, SAMPENSION, Københavns Kommune, FLS og B&K. Rådgiver inden for porteføljestyring, program-og projektledelse (inkl. business case-opstilling) hos bl.a. Arla Foods, København Kommune/By&Havn, DOVISTA, JP Politiken, KU, KL og Alm. Brand. Slide 22

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere