2 Overenskomstforhold for chauffører m.fl. ved det andet udbud af bybuskørsel i Århus. Midttrafiks 25. udbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Overenskomstforhold for chauffører m.fl. ved det andet udbud af bybuskørsel i Århus. Midttrafiks 25. udbud."

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Udbud af bybuskørsel i Århus, Midttrafiks 25. udbud. Tildeling efter pris og andre parametre uden incitamentsordninger fra kontraktstart 2 Overenskomstforhold for chauffører m.fl. ved det andet udbud af bybuskørsel i Århus. Midttrafiks 25. udbud. 3 Etablering af et serviceselskab ved Busselskabet Århus Sporveje 1. notat af 28. oktober 2010 om økonomisk fordel ved intern contra ekstern leasing 2. Revisionens notat af 29. oktober 2010 om moms ved placering af busser i datterselskab 3. ekstern juridisk vurdering af 22. september Afgivelse af kontroltilbud ved udbud af buskørsel i Århus, Skanderborg og Horsens 5 Buskørsel på en række ferie- og fridage 1. sammenfatning af høringssvarene vedrørende forslaget om semi-fridage 6 Tidsplan for Midttrafiks budget forslag til tidsplan for udarbejdelse af budgettet for Orientering om erhvervskort 8 Orientering om statens trafikaftale "Bedre Mobilitet" 9 Orientering om status for regionale effektiviseringer 1. oversigt over forventede ændringer 10 Orientering om sammenligning af trafikselskabernes udgifter til administration og fællesudgifter 1. sammenligning af udgifter til administration og fællesudgifter Orientering om gratiskørsel i Randers på grund af snevejr 12 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 1. folder om anlæg af den østjyske letbanes etape 1 13 Eventuelt Bestyrelsen for Midttrafik 17. december 2010

2 Århus, 10. december 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. december 2010 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Bilag nr. 1

3 NOTAT Økonomisk fordel ved intern contra ekstern leasing Pr har en ændringen af EU-lovgivning betydet, at det ikke længere er muligt at hjemsøge moms fra Tyskland. Dermed er det ikke længere fordelagtigt at lease busser i Tyskland (Cross Border Leasing). En praksis der blev udbredt blandt busvognmændene i midt 90 erne. BÅS har brugt Cross Border leasing fra De private busvognmænd er efter lovændringen begyndt at anvende intern leasing, hvorved der kan opnås en delvis momsbesparelse. Ændringen af reglerne har betydet, at BÅS undersøger hvorvidt intern leasing er en mulighed for BÅS. Men for at kunne lave intern leasing skal BÅS have lov til at oprette et datterselskab, som ejer busserne. BÅS arbejder på at få afklaret, hvorvidt BÅS må eje er datterselskab, og dermed om BÅS kan konkurrere mere på lige vilkår med de private vognmænd. En overgang fra ekstern, dansk leasing til intern leasing vil anvendt på Midttrafiks 3. udbud fra 2008, ville kunne have betydet en nedgang i køreplantimeprisen på mere end kr. 9,00 pr. time. Beregningerne er dokumenteret i det efterfølgende. Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: Fax: Dato Journalnumm er 0 Udfærdiget af IK Intern leasing Det fungerer således, at BÅS leaser busserne af datterselskabet, dvs. intern leasing. Der er følgende fordele ved intern leasing, som ikke opnås ved ekstern leasing. 1. Efter 5 regnskabsår vil det være muligt at lave en fællesregistrering. Fordelene ved dette er at dette er momsfrit, og dermed spares moms efter det 5. regnskabsår. 2. Det vil være muligt at lave ydelsesforløbet, der i højere grad passer med bussens levetid og kontrakters varighed. 3. Der undgås momsproblematik ved evt. afhændelse af busserne efter fællesregistreringen. For at et moms-setup som følge af intern leasing kan virke for BÅS vedkommende, er det imidlertid nødvendigt, at BÅS har et 100 pct. ejet datterselskab (eller flere). Uden et 100 pct. ejerskab fortabes muligheden for fællesregistrering og dermed også hele momsfordelen. I nedenstående tabeller er forskellen mellem intern og ekstern leasing, og dermed størrelsen af momsfordelen ved at etablere et serviceselskab, skitseret. Beregningerne vedr. en investering på 1 mio. kr., og de øvrige forudsætninger fremgår ligeledes af tabellerne. 1

4 Ekstern leasing Intern leasing Anskaffelsessum (ekskl. moms) Restværdi ved fællesregistrering efter 4,5 år (ekskl. moms) Moms ved fællesregistrering - Restværdi ved udløb af kørselskontrakt (8 år) (ekskl. moms) Moms ved tilbagekøb til restværdi Løbetid/restløbetid i mdr Rentesats i % p.a. 2% 2% Leasingydelse pr. mdr. (ekskl. moms) Ekstern leasing Intern leasing Leasingydelse i de første 4,5 år Moms heraf Leasingydelse i de sidste 3,5 år Moms heraf Ydelser og moms heraf Moms af tilbagekøbsværdi Ydelser og moms i alt Moms i alt Besparelse, kr Besparelse, % af moms i alt 61% Besparelse, % af ydelse og moms i alt 16% Besparelse, % af investering 17% Med de anvendte forudsætninger vedrørende renter, løbetider etc vil besparelsen være ca. 61 % af momsen, i kroner og øre vil det være en besparelse på ca kr. pr. investeret mio. kr. Laves der en beregning på baggrund af de forudsætninger, der var i det 3. udbud, bliver der en forskel på ca. 9 kr. pr. køreplantime ved ekstern, dansk leasing med fuld moms og intern leasing med delvis moms. Det er et forsimplet eksempel, eks. ved en anden rente vil scenariet se anderledes ud. Eksempel baseret på forudsætninger fra det 3. udbud KPT pr. år Busser, leaset 33 55,7 mio. kr. Kontraktlængde, år 7,67 KPT i hele kontrakt perioden Sparet momsbeløb, kr. Sparet momsbeløb pr. KPT, kr. Hertil kommer marginale reduktioner sfa. håndtering KPT kr. 9,83 kr/kpt 2

5 Robusthed i beregningerne/besparelsen Såfremt renten stiger, vil momsbesparelse ved den interne leasing stige i kr., men procentvis vil den falde. Men uanset renteniveauet, er det store besparelser, der vil kunne opnås ved intern leasing. Renteniveau 2% 5% Momsbesparelse intern leasing, kr Besparelse ifht. ekstern leasing, % af moms i alt 61% 59% Besparelse ifht. ekstern leasing, % af ydelse og moms i alt 16% 15% Besparelse ifht. ekstern leasing, % af investering 17% 19% 3

6 Århus, 10. december 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. december 2010 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Bilag nr. 2

7 Busselskabet Århus Sporveje Moms - placering af busser i datterselskab (leasingaktivitet) Busselskabet Århus Sporveje (Busselskabet) overvejer at etablere en række 100 pct. ejede datterselskaber med henblik på, at disse selskaber skal overtage ejerskabet af en række busser fra leasingselskaber/foretage nyindkøb af busser. Ved at etablere egne datterselskaber opnår Busselskabet samme momsmæssige muligheder (økonomiske vilkår) som de private busselskaber, der allerede er i fuld gang med at placere ejerskabet til busserne i datterselskaber. Forinden Busselskabet etablerer egne datterselskaber, er det imidlertid nødvendigt at afklare med Transportministeriet, om Busselskabet må have sådanne 100 pct. ejede datterselskaber. Det er vores vurdering, at etableringen af datterselskaber, som skal have ejerskabet til busserne, som herefter leases til busselskabet, er inden for gældende momslovgivning. De afledte fordele, som dette ejerskab giver, er efter vores vurdering også inden for momslovens rammer. Vi ser derfor ikke momsmæssigt noget til hinder for dette ejerskab. SKAT har ikke aktivt udsendt meddelelser, hvori SKAT blåstempler busselskabers etablering af datterselskaber, men en sådan fremgangsmåde ville også være højst usædvanlig fra SKATs side. SKAT er bekendt med fordelene ved momsfrie virksomheders etablering af datterselskaber til brug for større investeringer og den praksis, som ligger på dette område. Vi anser det derfor for højst usandsynligt, at SKAT vil komme med indvendinger imod dette. Ikke mindst i lyset af, at såvel dansk momslovgivning som EU-lovgivningen giver disse muligheder. For en nærmere gennemgang af bevæggrunde for etablering af disse datterselskaber og afledte fordele m.v. henvises til baggrundsnotat af 18. oktober Århus, den 29. oktober 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Hammer-Pedersen Susanne Aakjær Holst 10-n002-b SAH EJEN docx 1

8 Århus, 10. december 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. december 2010 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Bilag nr. 3

9 Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon: Telefax: J.nr CVR: september 2010 Vedr. Etablering af datterselskaber 1. Baggrund Busselskabet, Århus Sporveje, der er en selvstændig afdeling i det regionale trafikselskab Midttrafik I/S, har bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om, at udarbejde et notat om lovligheden af, at trafikselskabet etablere et datterselskab, som skal varetage servicefunktioner relateret til busdriften. I det følgende redegøres først for den faktuelle baggrund. Dernæst beskrives det relevante retsgrundlag vedrørende Midttrafiks adgang til selskabsdeltagelse generelt efterfulgt af min egen vurdering af retsgrundlaget i forhold til den planlagte selskabsudskillelse. 2. Faktuel baggrund Midttrafik er et regionalt trafikselskab etableret med hjemmel i 1, stk. 1, i lov om trafikselskaber. Selskabet anses efter lovens 1, stk. 1, 2. pkt., som omfattet af kommunestyrelseslovens 60, dvs. som et kommunalt fællesskab. Midttrafik ejes af Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Selskabet er organiseret og ledet i overensstemmelse med kravene i trafikselskabslovens 2. Selskabet har et enkelt datterselskab i form af Midtjyske Jernbaner A/S. Opgaverne for Midttrafik består i at varetage den kollektive trafik i Midtjylland. Selskabet planlægger, fastlægger takster for og markedsfører den kollektive bustrafik og den individuelle handicapkørsel samt trafikken på de to privatbaner i Midtjyske Jernbaner A/S. 1 / 8

10 Bus- og handicapkørsel udføres overvejende af private vognmænd, der har kontrakt med Midttrafik efter udbud. Midttrafik gennemfører udbuddene og administrerer kontrakterne. Ejerkommunerne finansierer den lokale kollektive trafik og handicapkørsel, mens Region Midtjylland finansierer den regionale kollektive trafik og Midtjyske Jernbaner. Busselskabet Århus Sporveje (i det følgende Busselskabet) udgør et selvstændigt forretningsområde i Midttrafik. Al bybuskørsel i Århus køres af Busselskabet. Busselskabets drift af bybuskørsel varetages dels på baggrund af et gennemført udbud (20 %), hvor busselskabet ved kontrolbud var billigst, og dels på baggrund af en kontrakt på de resterende 80 % af kørslen (omtalt som restproduktion). Århus Kommune forventes at udbyde endnu en andel af restproduktionen i 2011/2012 i henhold til udmøntningsaftalen. Udmøntningsaftalen blev indgået i forbindelse med kommunalreformen mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland. Hensigten med at etablere et serviceselskab er at tilvejebringe en organisationsform for Midttrafik, Busselskabet, der er forberedt på fremtidige udbud samt strukturændringer, f.eks. i form af yderligere selskabsgørelse af enkelte forretningsområder. I forbindelse med udbud vil der ofte være brug for en kortere og mere effektiv beslutningsproces, hvorfor selskab med en mindre bestyrelse hurtigt kan træffe beslutninger. Endvidere gives der Midttrafik, Busselskabet, mere lige vilkår i forbindelse med udbud ved at give Busselskabet adgang til at organisere sig på samme måde som en privat aktør. Ved at samle servicefunktionerne i et enkelt selskab sikres herudover dels volumen, gennemsigtighed og koordinering i forbindelse med fremtidige materielanskaffelser, dels sikres den nødvendige specialisering i forbindelse med varetagelsen af de egentlige driftsopgaver i koncernen. Serviceselskabets opgaver kommer overvejende til at bestå i indkøb af busser og videreleasing af disse til Midttrafik, Busselskabet. 3. Retsgrundlaget generelt Trafikselskabsloven regulerer ikke spørgsmålet om trafikselskabers deltagelse i serviceselskaber som det omhandlede. Lovens om privatbaner indeholder alene en udtømmende regulering af adgangen til selskabsdeltagelse inden for dette særlige område. Adgangen til selskabsdeltagelse inden for andre trafikområder, herunder navnlig busdrift, må herefter afgøres efter almindelige kommunalretlige regler. Midttrafik skal som nævnt i medfør af trafikselskabslovens 1, stk. 1, 2. pkt., anses for et selskab omfattet af kommunestyrelseslovens 60, dvs. et kommunalt fællesskab. Kommunale fællesskaber betragtes som en art specialkommuner, dvs. selvstændige kommunale enheder, hvis kompetence i modsætning til de almindelige kommuners er begrænset til løsning af de opgaver, som fællesskabet omfatter, jf. Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 1. udgave (2004), s I overensstemmelse hermed antages det i tilsynspraksis, at de regler, der gælder om kommuners deltagelse i selskaber, gælder tilsvarende for kommunale fællesskaber, jf. Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 19. november 2009 vedrørende ESØ I/S (j.nr /559). 2 / 8

11 Reglerne om kommuners deltagelse i selskaber har navnlig fundet udtryk i tilsynspraksis vedrørende kommunestyrelseslovens 2, stk. 1, hvorefter kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelser. Bestemmelsen fortolkes i tilsynspraksis således, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt ikke kan varetage en kommunal opgave i et privatretligt selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Det antages dog i tilsynspraksis, at der for visse opgavetyper foreligger særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer, uanset at kommunen eller i dette tilfælde specialkommunen - bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Dette er navnlig tilfældet, hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, eller hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, som det er tilfældet ved udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed og forarbejdning og afsætning af biprodukter fra en kommunal virksomhed. I sagen om Vedbæk Havn, jf. U Ø, tiltrådte landsretten efter en formålsfortolkning af kommunestyrelseslovens 2, stk. 1, at bestemmelsen i overensstemmelse med den nævnte tilsynspraksis må forstås således, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt ikke må drive kommunal virksomhed i en erhvervsdrivende fond og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Udgangspunkt om, at kommunalbestyrelsen ikke må bevare rådigheden over opgavevaretagelsen i det udskilte selskab, suppleres af tre yderligere betingelser for, at selskabsudskillelse overhovedet kan finde sted. Disse betingelser er nærmere beskrevet hos Karsten Revsbech Kommunernes opgaver, 1. udgave (2005), s. 192ff. Det følger heraf, at selskabet udelukkende må varetage opgaver, som den deltagende kommune selv lovligt kunne varetage. Kommunen kan ikke udvide sit lovlige opgaveområde igennem selskabsdeltagelse. I forlængelse heraf stilles den yderligere betingelse, at selskabet ikke må have erhvervsøkonomiske formål. Denne betingelse kan f.eks. opfyldes ved en bestemmelse i vedtægterne om, at der ikke kan udbetales større udbytte, end hvad der svarer til almindelig forrentning af den investerede kapital. Endelig må lovgivningen ikke være til hinder for, at opgaven udføres uden for det kommunale system. Myndighedsopgaver, der bl.a. går ud på at træffe afgørelser, vil selskabet f.eks. ikke kunne varetage, med mindre lovgivningen udtrykkeligt tillader dette. 4. Vurdering af retsgrundlaget i forhold til den planlagte selskabsudskillelse I forhold til den planlagte selskabsudskillelse i Midttrafik, Busselskabet, er det min vurdering, at i hvert fald de tre sidstnævnte betingelser for kommunal selskabsdeltagelse uden videre kan anses for opfyldt. 3 / 8

12 Selskabsudskillelsen indebærer således ikke nogen samlet udvidelse af de opgaver, koncernen allerede varetager på fuldt lovligt grundlag i dag. Udadtil indebærer udskillelsen blot den ændring, at koncernen ved indgåelse af aftaler om anskaffelse af buskapacitet mv. fremover vil handle via det ny serviceselskab. Serviceselskabet skal alene betjene Midttrafik, Busselskabet, med tilhørende forretningsområder og datterselskaber og må navnlig ikke påtage sig nye opgaver vedrørende leasing af materiel til tredjemand. Endvidere kan Midttrafik, Busselskabet udforme serviceselskabets vedtægter, så det fremgår, at der ikke kan udbetales større udbytte, end hvad der svarer til almindelig forrentning af den investerede kapital. Serviceselskabet vil i sit daglige virke fakturere sine ydelser til markedsprisen. Endelig kan serviceselskabets opgaver afgrænses således, at det ikke vil omfatte opgaver vedrørende myndighedsudøvelse eller andre opgaver, der i henhold til lovgivningen og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kun må udføres af Midttrafik, Busselskabet, selv eller af regionen og de deltagende kommuner. Derimod kan det efter omstændighederne give anledning til nærmere overvejelser, om betingelserne også er opfyldt for at lade Midttrafik, Busselskabet, bevare rådigheden over opgavevaretagelsen i det 100 pct. ejede serviceselskab. Spørgsmålet er, om der foreligger et af de særlige hensyn, der ifølge tilsynspraksis kan begrunde, at den kommunale rådighed over opgavevaretagelsen bevares. I den ovennævnte udtalelse af 19. november 2009 vedrørende ESØ 90 I/S har statsforvaltningen accepteret udskillelsen af nogle af selskabets opgaver i to fuldt ud ejede datterselskaber. ESØ 90 I/S er et kommunalt fællesskab, der har til formål at varetage driftsopgaver på affaldsområdet. Det ene ny selskab skulle håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, mens det andet skulle servicere alle aktiviteter i ESØ og øvrige selskaber ejet af ESØ med mandskab og maskiner. ESØ oplyste bl.a., at de to nyetablerede selskaber alene ville udføre lovlige kommunale opgaver og ikke skulle drives med et erhvervsøkonomisk sigte. Dog skulle affaldshåndteringsselskabet i overensstemmelse med lovgivningen afsætte sine ydelser til markedsprisen. Udtalelsen indeholder en generel gennemgang af retsgrundlaget svarende til gennemgangen ovenfor i afsnit 2 med den tilføjelse, at statsforvaltningen som eksempel på kommunal forsyningsvirksomhed, hvor de nødvendige særlige hensyn foreligger, udtrykkeligt nævner affaldshåndtering. Statsforvaltningen konkluderer på baggrund af det oplyste herefter, at den beskrevne konstruktion ville være i overensstemmelse med regler, hvis overholdelse statsforvaltningen påser (herunder reglerne om kommunal selskabsdeltagelse; min bemærkning). Det fremgår ikke nærmere af udtalelsen, hvilke særlige hensyn der har begrundet statsforvaltningens accept af konstruktionen i forhold til serviceselskabet, hvis opgaver netop ikke skulle omfatte affaldshåndtering, men alene bestå i serviceopgaver. Udtalelsen kan på den ene side forstås bredt i den forstand, at det nødvendige særlige hensyn knytter sig til varetagelsen af serviceopgaverne som sådan. Det kan være ud fra en betragtning om, at serviceopgaverne (som selskabet forudsættes ikke at udføre for andre end den kommunale ejer selv og eventuelle andre koncernforbundne selskaber) på den 4 / 8

13 måde lettere lader sig udsætte i fri konkurrence med tilsvarende opgaver udført af private aktører. Udtalelsen kan dog også forstås snævert, således at den kommunale ejers fortsatte rådighed over opgavevaretagelsen i serviceselskabet forudsætter, at selskabet betjener forsyningsvirksomheder. Det nødvendige særlige hensyn i forhold til serviceselskabet foreligger dermed alene i kraft af de forsyningsmæssige hensyn, som de betjente selskaber varetager. Den snævre forståelse forudsætter i forhold til den planlagte selskabsudskillelse i Midttrafik, Busselskabet, således at kollektiv trafik sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed, sådan som begrebet anvendes i den nævnte tilsynspraksis vedrørende kommunal selskabsdeltagelse. 4.1 Kollektiv trafik må sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed Kollektiv trafik anses som udgangspunkt ikke for forsyningsvirksomhed, men som en del af den regionale og kommunale infrastruktur, hvilket er baggrunden for, at virksomheden kan finansieres med offentlige tilskud, jf. trafikselskabslovens 3, stk. 1. Adgangen til at bevare den kommunale rådighed over opgavevaretagelsen i forsyningsselskaber begrundes i tilsynspraksis netop med, at forsyningsopgaverne ikke finansieres ved skatteudskrivning, men gennem brugerbetaling fra de borgere, der drager nytte af virksomheden, jf. Frederik Gammelgaard, Kommunal erhvervsvirksomhed, 1. udgave (2004), s. 176, hvor Indenrigsministeriets udtalelse af 21. december 1988 vedrørende Hovedstadens Jordrens A/S citeres. Sondringen mellem skattefinansiering og brugerfinansiering, der har begrundet den lempeligere tilsynspraksis i forhold til de traditionelle forsyningsarter, forekommer under alle omstændigheder ikke at være et egnet kriterium. Sondringen er i praksis ikke altid skarp. Netop på affaldsområdet, som den ovennævnte udtalelse af 19. november 2009 vedrørende ESØ I/S 90 omhandler, har finansiering af renovationsomkostninger over de almindelige skatteindtægter været anset for lovlig, ind til gebyrfinansiering blev gjort obligatorisk ved en ændring af miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 1, som led i affaldsreformen i Der henvises til U Ø og Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, s. 291, hvor dommen i 2005, dvs. inden affaldsreformen, udlægges sådan, at kommunalbestyrelsen kan undlade gebyrfinansiering med den konsekvens, at der kan ske fuld skattefinansiering (for så vidt at stort set alle borgere omfattes af dagrenovationsordningen). Det bemærkes i den forbindelse, at affaldsvirksomhed allerede i forbindelse med Indenrigsministeriets ovennævnte udtalelse af 21. december 1988 i relation til reglerne om kommunal selskabsdeltagelse blev anset for forsyningsvirksomhed. Uanset finansieringsgrundlaget forekommer hensynet til en erhvervsmæssig ledelse af virksomheden i øvrigt ikke at være mindre fremtrædende ved udførelse af opgaver med kollektiv trafik end på traditionelle forsyningsområder som vand, varme, el og affald. Tværtimod kan det anføres, at kundegrundlaget for den kollektive trafik er væsentligt mere følsomt over for udsving i priser og service end på de traditionelle forsyningsområder. Endvidere skal det fremhæves, at Midttrafik, Busselskabet, skal byde i konkurrence med 5 / 8

14 private på opgaver vedrørende kollektiv trafik, og derfor bør have samme organisationsfrihed som private. I modsat fald er der ikke lige konkurrencevilkår mellem de private selskabers og Midttrafiks, Busselskabets, bud på kollektive trafikydelser. I sagen om Vedbæk Havn gjorde Velfærdsministeriet bl.a. gældende, at drift af lystbådehavnen ikke kunne betragtes som eller sidestilles med kommunal forsyningsvirksomhed, særligt henset til at driften ikke havde til formål at sikre borgernes interesser som aftagere af elementære forbrugsgoder. Landsretten undlod udtrykkeligt at forholde sig til spørgsmålet med henvisning til, at kommunen ikke havde gjort det modsatte anbringende gældende. Landsretten tog derfor heller ikke stilling til, om de nødvendige særlige hensyn var til stede for, at kommunen undtagelsesvis kunne bevare rådigheden over varetagelsen af den kommunale opgave, som havnedriften fandtes at udgøre. Med hensyn til den planlagte selskabsudskillelse i Midttrafik, Busselskabet, mener jeg, at selskabets opgaver med varetagelse af kollektiv trafik må sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed, idet driften måske i modsætning til driften af en lystbådehavn ikke kun tjener infrastrukturelle formål, men også skal sikre borgernes interesser som aftagere af elementære tjenesteydelser i form af persontransport. Til yderligere støtte for at sidestille kollektivt trafik med traditionel forsyningsvirksomhed i relation til den nævnte tilsynspraksis kan endelig peges på den udbudsretlige regulering i forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2004/17/EF). Kollektiv trafik omfattes af direktivet på linje med f.eks. gas, varme, elektricitet og vand. Kriterierne for fra fællesskabslovgivers side at medtage en given forsyningsart under direktivets anvendelsesområde er ikke graden af skatte- henholdsvis brugerfinansiering, men derimod om offentlige myndigheder på forskellig måde kan øve indflydelse på virksomhedens adfærd via kapitalinteresser eller ledelsesrepræsentation, og om markederne er lukkede, fordi der meddeles særlige eller eksklusive rettigheder vedrørende levering, tilrådighedsstillelse eller drift af net, jf. præambelbetragtning 2 og 3. Forsyningsvirksomhedsdirektivet er et udbudsdirektiv og regulerer ikke som sådan spørgsmål vedrørende offentlige myndigheders selskabsdeltagelse. Kriteriet bag afgrænsningen af hvilke forsyningsarter, der omfattes af henholdsvis direktivet og dansk tilsynspraksis om, hvilke selskabsmæssigt udskilte opgaver en kommunal ejer kan bevare rådigheden over, er dog grundlæggende det samme: Nemlig behovet for en (øget) erhvervsmæssig ledelse af en i udgangspunktet mindre konkurrenceudsat form for virksomhed. Ikke blot hensynet til en ensartet begrebsdannelse på tværs af EU-udbudsretten og dansk tilsynspraksis, men også lige organisatoriske vilkår for offentligt og privat ejede trafikselskaber i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet taler herudover for, at den nuværende tilsynspraksis på området revideres og så vidt muligt tilpasses direktivets anvendelsesområde. 4.2 Kommunal rådighed over opgaver i serviceselskaber kan generelt være lovlig 6 / 8

15 Det har i teori og praksis givet anledning til tvivl, om et serviceselskab kan anses for en forsyningsvirksomhed i sig selv, jf. Rikke Søgaard Berth, m.fl., Kommunale Aktieselskaber, 1. udgave (2009), s. 54. På vand- og spildevandsområdet indeholder vandsektorlovens 19, stk. 3, udtrykkelig hjemmel for kommunerne til at etablere serviceselskaber, som ud over vandselskaber også betjener virksomheder og selskaber med forsyning af el, varme og naturgas. Bestemmelsen tjener umiddelbart som undtagelse fra et generelt krav i lovens 19, stk. 1, om selskabsmæssige adskillelse af vand- og spildevandsaktiviteter fra de øvrige nævnte forsyningsarter samt affaldshåndtering. Bestemmelsen er ifølge lovbemærkningerne blot en kodificering af gældende ret. Det fremgår videre af lovbemærkningerne, at det kommunalretlige udgangspunkt om, at én kommune som udgangspunkt ikke kan have bestemmende indflydelse i et selvstændigt selskab, fraviges, for så vidt angår serviceselskaber i henhold til 19, stk. 3. Om bestemmelsen også på det sidstnævnte punkt blot skal anses for en kodificering af gældende ret eller derimod en nyskabelse, fremgår ikke klart. At særlige hensyn under alle omstændigheder taler for at lade den kommunale ejer bevare rådigheden over opgavevaretagelsen, følger af tilsynets udtalelse af 19. november 2009 vedrørende ESØ I/S, hvor statsforvaltningen netop accepterede etableringen af et serviceselskab under det kommunale fællesskab. Den planlagte selskabsudskillelse i Midttrafik, Busselskabet, vil efter min opfattelse således også kunne anses for lovlig ud fra den betragtning, at serviceselskabet som sådan skal varetage opgaver med tilvejebringelse af bl.a. buskapacitet til koncernens eget brug på markedsmæssige vilkår og i konkurrence med private udbydere. Det gælder uanset, om kollektiv trafik må sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed eller ej. Hensynet til en erhvervsmæssig ledelse af serviceselskabet må allerede af denne grund anses for fremtrædende, jf. herved den ovennævnte brede forståelse af tilsynets udtalelse af 19. november 2009 vedrørende ESØ I/S. Med markedsmæssige vilkår menes, at serviceselskabet vil fakturere sine ydelser over for Midttrafik, Busselskabet, og koncernens øvrige selskaber efter tilsvarende principper som i 11, nr. 2, i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m. Faktureringen baseres således på markedsmæssige vilkår, idet den fakturerede pris svarer til markedsprisen eller de faktiske omkostninger, dog maksimalt markedsprisen. 5. Sammenfatning Lovligheden af den planlagte selskabsudskillelse i Midttrafik, Busselskabet, afhænger navnlig af, om betingelserne for, at Midttrafik, Busselskabet, bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen i selskabet, må anses for opfyldt. Det forudsætter efter gældende tilsynspraksis, at de nødvendige særlige hensyn foreligger, hvilket navnlig er tilfældet, hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af opgavevaretagelsen er fremtrædende, eller hvor opgaven har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale virksomhed, som det bl.a. er tilfældet ved udførelse af kommunal forsyningsvirksomhed. Tilsynet har i en tidligere sag 7 / 8

16 tiltrådt, at de nødvendige særlige hensyn forelå ved etableringen af et serviceselskab under et kommunalt fællesskab på området for affaldshåndtering. Etableringen af det planlagte serviceselskab under Midttrafik, Busselskabet, må ud fra disse overvejelser anses for lovlig. Midttrafiks, Busselskabets, opgaver med kollektiv trafik må i relation til den nævnte tilsynspraksis således sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed, navnlig fordi hensynet til en erhvervsmæssig ledelse af virksomheden også her må anses for fremtrædende. Graden af skattefinansiering kan i den henseende ikke anses for afgørende, hvilket den tidligere retstilstand på området for affaldshåndtering også viser. Hertil kommer forholdet til EU-forsyningsvirksomhedsdirektivet, der udtrykkeligt også omfatter (kollektiv) transport. Endelig bemærkes det, at serviceselskabet som sådan skal varetage opgaver med tilvejebringelse af bl.a. buskapacitet til koncernens eget brug på markedsmæssige vilkår og i konkurrence med private udbydere. Denne form for opgavevaretagelse forudsætter, uanset om kollektiv trafik så må sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed eller ej, ligeledes en betydelig grad er erhvervsmæssig ledelse samt lige vilkår for den private og offentlige tilbudsgiver. Betingelserne for at lade Midttrafik, Busselskabet, bevare rådigheden over opgavevaretagelsen i serviceselskabet må således også af denne grund anses for opfyldt. Århus den 22. september 2010 Pernille Aagaard Truelsen 8 / 8

17 Århus, 10. december 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. december 2010 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 5

18 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 27. oktober Henning Nielsen Høringssvar semi-fridage Kommuner og region Ringkøbing-Skjern Kommune: Synes det er en god idé, at Midttrafik arbejder videre med mulighederne for at ændre kørslen de nævnte dage til søn- og helligdagsbefordring. Lemvig Kommune: Foreslår kørsel efter lørdagskøreplan, da der ikke er betjening på kommunens lokalruter om søndagen. Randers Kommune: Foreslår kørsel efter lørdagskøreplan, da søndag er for tynd. Foreslår passagertællinger på de relevante dage. Syddjurs Kommune: Foreslår kørsel efter lørdagskøreplan, da der ikke er tale om egentlige søn- og helligdage. Viborg Kommune: Ingen bemærkninger Struer Kommune: Ønsker at fastholde det nuværende kørselsomfang Region Midtjylland: Kan ikke tilslutte sig forslaget, da det efter regionens opfattelse bør være muligt for de pendlere, der ikke har fri de pågældende dage, at benytte den kollektive bustrafik. Region Midtjylland kan heller ikke tilslutte sig forslag om at Grundlovsdag kører efter søndagskøreplan. Region Midtjylland vil gerne genoverveje forslaget, når der foreligger bedre dokumentation i form af passagertællinger og tilbagemeldinger fra vognmænd og chauffører. Hedensted Kommune: Har videresendt svar fra en række skoler, der primært har svaret i form af forskellige ønsker til justeringer i køreplanerne. Disse vil blive behandlet i den almindelige køreplanproces. Tørring Gymnasium svarer, at ændringen umiddelbart ikke giver anledning til problemer med skolen, men oplyser samtidig at Undervisningsministeriet har et forslag om at gøre Grundlovsdag til en skoledag med mulighed for eksamensafvikling. Silkeborg Kommune: Foreslår at dagene op til påske køres som hverdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag køres som søndag og dagene mellem jul og nytår køres som lørdag. Kommunen kan tilslutte sig, at kørsel 24/12, 31/12 og Grundlovsdag køres som søndag. Odder Kommune: Foreslår at nuværende kørsel bibeholdes de 3 dage inden jul, dagene op til påske og fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Kørsel den 24/12, 31/12 og Grundlovsdag foreslås gennemført som søndagskørsel. Herning Kommune: Foreslår at kørsel fredag efter Kr. Himmelfartsdag, dagene op til påske og dagene mellem jul og nytår køres efter lørdagskøreplan. 24/12 og Grundlovsdag foreslås kørt som søndag, mens 31/12 foreslås kørt som lørdag. Kommunen foreslår ligeledes at Midttrafik undersøger mulighederne for at omlægge kørslen på hverdage i efterårsferien, så de køres efter ferieplan. Horsens Kommune: Finder generelt grundlaget for beslutning lidt tyndt da der ikke foreligger tællinger de pågældende dage, og at der ikke er tilstrækkelig argumentation for at der skal være væsentligt dårligere betjening fordi skoler og uddannelsessteder holder lukket. Foreslår at 24/12 køres som søndag, 31/12 som lørdag, Grundlovsdag som søndag, dagene mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfartsdag som lørdag og endelig at dagene op til påske køres som almindelig

19 hverdag. Kommunen mener, at forslaget skal kvalificeres inden det foreligges politisk behandling f.eks. i forbindelse med forslag til køreplaner for 2011/12. Favrskov Kommune: Kommunen finder det uheldigt at reducere kørslen de pågældende dage, da de benyttes som pendlerruter til/fra Århus. Ikast-Brande Kommune: Imødekommer forslaget, dog med den undtagelse at Grundlovsdag holdes ude af forslaget af hensyn til ungdomsuddannelserne. Skive Kommune: Kommunen har ingen bemærkninger til Midttrafiks forslag. Århus Kommune: Kan tiltræde det alternative forslag om at køre efter lørdagskøreplan fredag efter Kr. Himmelfartsdag, dagene op til påske og mellem jul og nytår. Kan tiltræde at 24/12 og Grundlovsdag kører som søndag, men foreslår at 31/12 køres som lørdag. Skanderborg Kommune: Kommunen er indstillet på at kørslen for Skanderborg Bybusser ændres til at køre efter lørdagskøreplan på Grundlovsdag. Foreslår at kørslen de øvrige dage ikke ændres. Vognmænd Centrum Turist: Foreslår øget brug af mindre busser Busselskabet Århus Sporveje: at der med de gældende køreplaner for bybuskørslen i Århus ikke kan reduceres til søndags eller lørdagskørsel de pågældende dage, da dette i givet fald vil betyde, at rigtig mange passagerer ikke vil blive betjent tilfredsstillende. Tællinger må kunne dokumentere dette at vi gerne nærstuderer de nye (kommende) bybuskøreplaner med start i 11 mhp. en revurdering at vi gerne så hurtigt som muligt på får Midttrafiks endelige beslutning oplyst, da vi på det foreliggende aftalegrundlag (overenskomster mv.) ikke eller kun i meget ringe grad vil have mulighed for at nedbringe lønudgifterne ved at køre lørdags eller søndagsplan de pågældende dage. Det er tvivlsomt, om overenskomstparterne vil være med til at ændre på det foreliggende aftalegrundlag, og det er således meget tvivlsomt, om omkostningsreduktionen hos Midttrafik (betyder mindre indtægt til Busselskabet) kan følges op af en mindre udgift hos Busselskabet. Svidt A/S: Mener det er fornuftigt at reducere kørslen de pågældende dage. 2

20 Århus, 10. december 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. december 2010 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6

21 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 10. december Niels H. Næsselund Tidsplan for Midttrafiks budget for 2012 I forbindelse med de hidtidige erfaringer omkring forløbet, herunder de usikkerhedsmomenter der knytter sig til det første oplæg til et foreløbigt budget i juni måned, vil der i løbet af 2011 blive sendt orienterings fra Midttrafik til kommunerne og regionen omkring udviklingen på disse usikkerhedsmomenter. Det drejer sig om pris- og lønfremskrivningen, effekten af cross border samt den videre udvikling i sagen om lønsumsafgiften for trafikselskabet, men der kan være andre elementer, der kræver en dialog mellem bestillerne og Midttrafik. Trafikselskabernes budgetter skal være godkendte ca. 1 måned før godkendelse af budgetterne i kommunerne og regionen. Deadline for kommuner og regioner er 15. oktober mens deadline for trafikselskaberne er 15. september. Dette kan betyde, at det kan blive nødvendigt at justere det allerede vedtagne budget for Midttrafik, i det omfang der politisk vedtages ændringer i de enkelte kommuner og regionen vedrørende køb af kørsel. Det bemærkes, at det omtalte budgetmateriale vil bestå af en opstilling af udgifter og indtægter indenfor hvert forretningsområde, og fordelt på de enkelte bestillere. 28. april 2011 Det foreløbige budgetforslag for 2012 fremsendes til bestillerne med henblik på administrativ høring. Deadline for administrativ høring er 19. maj maj 2011 På repræsentantskabsmødet drøftes temaer for næste års budget. 17. juni behandling af budget Det foreløbige budgetforslag for 2012 inkl. de administrative høringssvar drøftes på bestyrelsesmødet. Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer og korrektioner løbende, efter nærmere aftale med bestillerne. 20. juni 2011 Det ajourførte foreløbige budget fremsendes til politisk høring ved bestillerne. Deadline for politiske høringssvar er 19. august september behandling af budget Bestyrelsen behandler det endelige budget for Midttrafik. Senest januar 2012 På baggrund af de politiske forhandlinger i kommuner og Regionen, foretages evt. justeringer af budgettet. Bestyrelsen drøfter de foreslåede budgetændringer. I det omfang bestillernes budgetbehandling resulterer i ændringer specielt på indtægtssiden - der involverer flere bestillere, kan det betyde at de endelige budgetjusteringer i Midttrafiks budget først foreligger i januar måned.

22 Det skal bemærkes, at administrationen i Midttrafik har anmodet revisionsfirmaet om en præcisering af de gældende regler for overførsler af mer- eller mindreforbrug mellem delområder i Midttrafiks samlede budget, samt muligheder for at overføre et mer- eller mindreforbrug mellem årene. Når revisionens bemærkninger foreligger, udarbejdes et samlet oplæg til de fremtidige styringsprincipper, herunder fordelingsprincipperne for Midttrafik, for Bestyrelsen. Oplægget forventes forelagt Bestyrelsen primo

23 Århus, 10. december 2010 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. december 2010 kl Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 9

24 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 6. december Henning Nielsen Oversigt over forventede ændringer Rute Strækning Ny beregnet besparelse til RM Nettoudgift for ny kommunal løsning Nettoudgift fordelt på kommuner Beskrivelse af den servicemæssige ændring Antallet af kunder, som mister forbindelse Hverdage Weekend 11 Herning Arnborg Brande Herning Antallet af ture reduceret til ca. 1/3. Der tilbydes fremover 3 ture i hver retning på skoledage Videbæk Fjelstervang Herning Ringk.-Skjern En del kunder skal foretage busskift. Ingen kørsel udover tidspunkter med uddannelsessøgende og skoleelever Herning Hammerum Brande Herning Antallet af ture reduceret til ca. 1/3. Der tilbydes fremover 3 ture i hver retning på skoledage Holstebro Vildbjerg Herning: Holstebro: Antallet af ture halveres. Der tilbydes fremover 3 ture i hver retning på skoledage. I dag køres hverdage Holstebro Spjald Skjern Kunder mellem Holstebro og Spjald får færre afgange. Fortsat timedrift om eftermiddagen (98) 29 Holstebro Feldborg Haderup 41 Esbjerg Varde Skjern Skive Oddense Nykøbing 45 Skive Sjørup Herning: Holstebro: Viborg: Ringk-Skjern Varde Skive: Viborg: Antallet af ture reduceres til halvdelen. Alle kunder fra Haderup til Holstebro henvises til rute 28 Holstebro - Viborg. Ture forlænges til Karup lufthavn på interessante flyafgange. Antallet af ture reduceret til ca. 1/3. Der tilbydes fremover kun 3 ture i hver retning på skoledge. Fremover ingen kørsel skolefridage og weekend. Der oprettes ny rute Harre - Balling med forbindelse til Skive. Kunder kan ikke længere komme til Nykøbing da ruten kun kører til Skive. Ruten kører fremover kun skoledage og ikke hverdage samt lørdage som i dag. Ruten tilbydes fremover kun skoledage med samme antal ture. Alle kunder skal skifte til rute 51 i Kjeldbjerg til og fra Skive

25 Rute Strækning Ny beregnet besparelse til RM Nettoudgift for ny kommunal løsning Nettoudgift fordelt på kommuner Beskrivelse af den servicemæssige ændring Antallet af kunder, som mister forbindelse Hverdage Weekend 51 Viborg Stoholm Skive 54 Viborg Thorning Engesvang Skive: Viborg: Viborg: Antallet af ture reduceres fra 10 til 6 dobbeltture på hverdage. Kørsel weekend slettes. Romlund betjenes kun på udvalgte ture. Alle ture forlænges over Kjeldbjerg. Antallet af ture reduceres fra 6 dobbeltture på hverdage til 4 dobbeltture skoledage. Engesvang betjenes ikke længere Bjerringbro- Hammel regionalrute Antallet af ture reduceres til 1/ Viborg Bjerringbro lokal rute Viborg: Ruten opretholdes med næsten samme betjening hverdage. Lørdage udgår Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel Ringk-Skjern Region Midtj Ingen forbindelser mellem Bjerregård og Nr. Nebel Skjern Borris Sdr. Felding 61 Viborg Løvskal - Randers 63 Viborg Tjele Sjørring (Hobro) 65 Viborg Klejtrup Hobro 66 Viborg Skals - Ålestrup Herning Ringk.-Skjern Viborg: Viborg: Viborg: NT: Antallet af ture reduceres fra 4 dobbeltture på skoledage til 3 dobbeltture. Derudover er der ingen tidlig hjemkørsel om fredagen. Antallet af ture er uændret. Ruten kører kun til Løvskal. Kunder mellem Løvskal og Randers har fremover kun betjening med enkelte korrespondancer i Hammershøj til rute 62, Viborg - Randers. Antallet af ture reduceres fra 6 dobbeltture til 3 dobbeltture. Kører kun skoledage, mod hverdage hverdage i dag. Ruten kører kun til Sdr. Onsild hvor der oprettes korrespondance til rute 64. Nuværende ture helt til Hobro flyttes til rute 64. Antallet af ture ændres sammenlagt fra 35 til 14 ture. Ålestrup betjenes kun af rute 59. Der forsøges oprettet korr. Til rute 59 i Møltrup. Ingen ankomst til Ålestrup til 7.30 og ingen afg. Hobro kl Skjern Tarm Nr. Nebel Færre ture - køres nu af 2 busser. Reduceret kørsel på skolefridage

26 Rute Strækning Ny beregnet besparelse til RM 77 Bjerringbro Kjellerup Regionalrute Nettoudgift for ny kommunal løsning Nettoudgift fordelt på kommuner Beskrivelse af den servicemæssige ændring Antallet af kunder, som mister forbindelse Hverdage Weekend * Grindsted Filskov Brande Horsens Vejle 109 Århus Hørning Skovby Galten Hedensted: Skanderborg: Ruten nedlægges som regionalrute. I stedet oprettes lokalrute i Hedensted (rute 528), der cirkulerer i området, og bringer passagerer til rute 202 i Hedensted. Ruten kører 1 tur morgen og 2 eftermiddage, og suppleres af Hedensted Lokalruter 690, 691 og 692. Ruten nedlægges og der etableres en ny lokalrute 309 i Skanderborg. Den nye rute vil herefter køre (Herskind) Galten Skovby- Stjær-Jeksen-Stilling- Skanderborg Århus Sorring Silkeborg 114 Horsens Tørring 120 Århus Rønde Kolind Grenå 130 Ilskov Sunds Ikast Passagerer der skal til og fra Århus, skal herefter skifte bus i Stilling. De får ca. samme antal afgange, men får ventetid mellem de to ruter, samt øget udgift da de skal betale en zone ekstra Ruten rettes ud, så Toustrup St. By betjenes med 2 ture om morgenen og 3 ture om eftermiddagen på hverdage. Derudover er der ingen weekendbetjening til Tovstrup St. By Hedensted: Horsens: Regionen vil finansiere udvidet minimumsbetjening. Horsens og Hedensted Kommune finansierer resten. Turen kl og nedlægges Strækningen mellem Kolind og Grenå nedlægges, men der opretholdes en udvidet minimumsbetjening (2 morgen 3 eftermiddag dobbeltture) i regionalt regi Herning Ikast-Brande Vejle Rask Mølle Brædstrup Hedensted: Ruten ændres til lokalrute i Hedensted fra Lindved til Rask Mølle med cirka 2 morgenture og 5 eftermiddagsture. Korresponderer i Lindved med rute

27 Rute Strækning 211 Randers Ørsted Udbyhøj Ny beregnet besparelse til RM Nettoudgift for ny kommunal løsning Nettoudgift fordelt på kommuner Beskrivelse af den servicemæssige ændring Strækningen mellem Udbyhøj og Ørsted nedlægges, men der opretholdes en udvidet minimumsbetjening (2 morgen 3 eftermiddag dobbeltture) i regionalt regi Antallet af kunder, som mister forbindelse Hverdage Weekend Randers Ryomgård Ebeltoft Strækningen mellem Ryomgård og Ebeltoft nedlægges, men der opretholdes en udvidet minimumsbetjening (2 morgen 3 eftermiddag dobbeltture) i regionalt regi Vejle Hornsyld Rårup 221 Randers Voldum Hornslet Hedensted: Favrskov: Randers: Syddjurs: Ruten nedlægges. Hedensted Kommune laver lokalløsning mellem Stouby og Hornsyld, bundet op med rute 205. Der oprettes en ekstra morgen- og eftermiddagstur, samt turene forlænges på rute 704. Ruten nedlægges, men der opretholdes en udvidet minimumsbetjening (2 morgen 3 eftermiddag dobbeltture) i kommunalt regi, ingen weekendkørsel Randers Fårup Hobro Randers: Søndagskørslen nedlægges Randers Mariager Hadsund Randers: Ingen kørsel efter kl mandag - fredag, Ingen kørsel efter kl lørdag samt reduceret søndagskørsel Randers Gjerlev Havndal Hadsund Randers: Reduceret søndagskørsel Odder Horsens Odder: Ruten betjener ikke længere Gylling og Falling Vejle-Sdr. Omme- Skjern Ringk-Skjern Antallet af ture reduceret til ca. halvdelen på skoledage. Fremover ingen kørsel skolefridage og weekend

28 Rute Strækning 311 Silkeborg Ry Skanderborg 312 Ejstrupholm Silkeborg 319 Hornslet Auning Ørsted Ny beregnet besparelse til RM Nettoudgift for ny kommunal løsning Nettoudgift fordelt på kommuner Skanderborg: Beskrivelse af den servicemæssige ændring Ruten nedlægges og Skanderborg kommune viderefører en lokalrute mellem Glarbo og Skanderborg med minimumsbetjening. ruten oprettes af hensyn til til uddannelsessøgende til og fra Campus Højvangen i Skanderborg. Kører der en dobbelttur om morgnen og to dobbeltture om eftermiddagen. Strækningen Glarbo Silkeborg bortfalder Ruten nedlægges og der etableres ikke erstatninger. Rute 312's betjeningsområde har alternative forbindelsesmuligheder Strækningen rettes ud, således at Gjesing og Vivild ikke længere betjenes Antallet af kunder, som mister forbindelse Hverdage Weekend Skanderborg Odder Ingen væsentlig ændringer. Kontraktbus erstattet med en dubleringsbus Ryomgaard Bønnerup Grenå Norddjurs: Strækningen mellem Bønnerup og Grenå nedlægges. Ligeledes vil der ikke længere være betjening af Stenvad. Regionen har tilbudt, at give et tilskud til en kommunalt finansieret løsning mellem Bønnerup og Grenå, så der opretholdes en minimumsbetjening (1 morgen 2 eftermiddag dobbeltture) i kommunalt regi. MT anbefaler på baggrund af pass. tal 2009, at 7 afg. fra Grenaa til Bønnerup opretholdes og 6 afg. fra Bønnerup til Grenaa opretholdes på hverdage Brædstrup Skanderborg 506 Tørring Jelling På søndage, anbefaler MT at 2 afg. i hver retning opretholdes mellem Grenaa og Bønnerup Regionen opretholder ruten. En dobbelttur om formiddagen nedlægges, og ruten rettes ud, så der ikke længere køres via Mossøvej Opretholdes som regionalrute af både Syd og Midt. Regionen Syddanmark tager dog forbehold for økonomien

29 Rute Strækning 508 Thyregod - Tørring 509 Ejstrupholm Brædstrup 513 Vejle Tørring (Brædstrup) Ny beregnet besparelse til RM Nettoudgift for ny kommunal løsning Nettoudgift fordelt på kommuner Hedensted: Beskrivelse af den servicemæssige ændring Regionen finansierer udvidet minimumskørsel. Regionens tilskud vurderes at være cirka kr. Regionen Syddanmark vil også opretholde, men tager dog forbehold for økonomien? Hedensted Kommune er interesseret i at overtage evt. nedlagte ture, så ruten opretholdes i fuldt omfang Ruten nedlægges, men RM ønsker at bibeholde morgenforbindelser til Tørring Gymnasium Region Midt vil opretholde ruten som regionalrute. Region Syd og Vejle Kommune er ikke interesseret i at opretholde ruten. Antallet af kunder, som mister forbindelse Hverdage Weekend Note: * de nødvendige oplysninger kendes ikke endnu. 6

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter 3 Forslag til budget

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 17 Udskrift af protokol Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 20. februar

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Regionshuset Viborg Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet 3 8500 Grenå Regional

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

I tilfælde af at der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste pris på den enkelte garantivogn, findes vinderen ved lodtrækning.

I tilfælde af at der måtte være to eller flere tilbud, som har samme laveste pris på den enkelte garantivogn, findes vinderen ved lodtrækning. 7. oktober 2016 Rettelsesblad 3 Rettelse til afsnit 15 Tildeling og Bilag A - Oversigt over udbudte vogne i Ændringen er markeret med gult: ------------- 15 Tildeling Der kan bydes på en eller flere garantivogne,

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere