A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27"

Transkript

1

2 Side 2 af 73

3 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon , Fax IMM-B.Eng Side 3 af 73

4 Abstrakt Projekt: A-2 Intranet og projekthåndtering Kontekst: Til brug for projektstyring, opgavehåndtering og dokumenthåndtering er der i A-2 etableret et rammekoncept kaldet KOMPAS. KOMPAS er implementeret i Sharepoint Services, som en række prædefinerede skabeloner. KOMPAS anvendes både internt i A-2 og ifm. kundeprojekter med deltagelse af både kundens og A-2 s medarbejdere. Opgave: Udbygge KOMPAS til en egentlig intranet løsning omfattende: Fælles portalindgang Understøttende Kundeopgaver Projekter Mindre opgaver Interne udviklingsaktiviteter Fokusgrupper Kompetencegrupper Virksomhedsstyring Virksomhedsgrupper A-2 Education Deliverables: Informationsmodel for Intranetløsning Konceptniveau Logisk model Arkitektur Konceptniveau Logisk niveau Fokus på hvilke dele som er faste og hvilke som er template -driven Sikkerhed Search Arkivering Design for udvalgte områder, som skal implementeres Produktionsklargøring Model for release og deployment management overvågning Implementering af løsning Udvikling og test Idriftssættelse evt. pilotdrift. Side 4 af 73

5 Forord Eksamensprojektet er det afsluttende projekt på diplom ingeniør linien IT på Danmarks Tekniske Universitet og svarer til 20 ECTS points. Projektet er udført i A-2 A/S. Vejledere på projektet har været Stig Høgh fra IMM DTU og Anders Nielsen samt Anders Dam Kofoed fra A-2 A/S. Stephen Sarquah Lyngby, August 2010 Side 5 af 73

6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problem Problemstillinger Problemformulering Metode Delkonklusion Planlægning Planlægning - Problemstilling og problemformulering Planlægning Uddybning af problemstillingerne Planlægning Analyse af krav Planlægning Design Planlægning Implementering Planlægning Test Planlægning Dokumentering Risikoanalyse Ændring af kravspecifikation Overholdelse af deadlines Problemer med serveren Sygdom Oversigt over risici Delkonklusion Baggrund Windows Sharepoint Services Uddybning af problemstillinger A-2 Projektproces Overblik Procesunderstøttelse Delkonklusion Analyse af krav Kravspecifikation Produktkrav Udvidede krav Ikke funktionelle krav Funktionelle krav Delkonklusion Side 6 af 73

7 7 Design Sekvensdiagrammer Konsulent Opret projekt Konsulent Søge på alle projekter Konsulent Se projektportefølje Konsulent Arbejde på et projekt Kunde Arbejde på et projekt Partner Godkende fase Partner Afvise fase Navigationsdiagram Aktivitetsdiagram Delkonklusion Implementering Afgrænsning af implementering Implementering af use case se projektportefølje Timelog API Implementering af use case søge på alle projekter Skabe forbindelse til portal Søgning Sikkerhedsgrupper Implementering af use case opret projekt Sharepoint Central Administration Implementering af use case Konsulent - Arbejde på et projekt Lister Dokumentlister Implementering af use case Kunde - Arbejde på et projekt Tilføj kunde til Sharepoint site Implementering af use case Partner Godkende fase og Afvise fase Arbejdsproces i Sharepoint Services Delkonklusion Test Blackbox test Testcase Konsulent opret projekt Testcase Konsulent søge på alle projekter Side 7 af 73

8 9.1.3 Testcase Konsulent Se projektportefølje Testcase Konsulent arbejde på et projekt Testcase Konsulent arbejde på projekt Testcase Partner godkende fase Testcase Partner afvise fase Browser test Delkonklusion Konklusion Forbedringer Litteraturliste Bilag Vedlagt CD Testcase Testcase Testcase Testcase Kildekode Side 8 af 73

9 1 Indledning Under praktik forløbet i A-2 A/S tilbød de mig at skrive afgangsprojekt om at videreudvikle deres Sharepoint Services platform og projektløsning kaldet KOMPAS. KOMPAS er en skabelon udviklet af A-2 A/S, der følger A-2 s Projektproces i form af bestemte processer, som udarbejdes under et projekt. Under dette projekt er konsulenterne Anders Nielsen og Anders Dam Kofoed blevet udspurgt omkring rammerne og indholdet til dette projekt, hvorefter administrationschefen Peter Højgaard er blevet udspurgt omkring problemstillingerne. Denne rapport er delt op i hovedafsnitene: Problem Planlægning Baggrund Uddybning af problemstillinger Analyse af krav Design Implementering Test Konklusion Forbedringer Det har været høj prioritet for A-2 at uddybe, analysere og designe kravene til projektløsningen. Derfor har afgrænsningen i denne opgave ligget i implementeringen. Man har således prioriteret at få defineret og uddybet problemstillingerne frem for at få det implementeret på nuværende tidspunkt, da der efterfølgende ville være flere ressourcer at udnytte til at kunne implementere løsningen. Ovenstående afspejler sig således i opgavens indhold. I denne opgave refereres der til Sharepoint Services, når der står Sharepoint. Side 9 af 73

10 2 Problem I dette afsnit beskrives problemstillingerne i A-2, problemformuleringen for dette projekt samt metoden til at løse opgaven. 2.1 Problemstillinger Overblik Vidensdeling Proces understøttelse Figur 1 Overordnet de tre problemer I dag i A-2 er der en udfordring med vidensdeling. Når en konsulent er færdig med et projekt, forbliver de problemer, udfordringer og erfaringer, i forbindelse med det projekt, hos konsulenten. Dette er et problem, fordi hvis fremtidige projekter støder på udfordringer, der er de samme som på det gamle projekt, skal man opfinde den dybe tallerken igen. Man kan dog tilegne sig viden omkring et gammelt projekt, hvis man ved, hvem der har lavet projektet og efterfølgende kontakter personen. I A-2 er konsulenterne tit ude hos kunder, så dette er ikke praktisk, hvis den specifikke viden skal bruges hurtigst muligt. I dag ved konsulenterne ikke hvilket projekt deres kollega arbejder på, med mindre man tager kontakt til personen, eller man skriver det ned til firmamødet, som holdes i slutningen af hver måned. Der er ikke et overblik over alle projekter. Mange dele af et projekt skal gøres manuelt. Der er dog skabeloner til hvordan dette skal gøres, såsom oprettelse af en arbejdspakke. Der er viden om, hvordan man opretter forskellige processer ifølge projektledelses metoden PRINCE2, men ikke en vejledning eller hjælp til hvordan man tilpasser det specifikke A-2 projekt. Konsulenterne har behov for IT support, når der skal laves en del på et projekt. I det værste tilfælde glemmer konsulenterne helt at oprette processer; derved går en viden tabt. Som illustreret på figur 1 er der ingen sammenhæng mellem de tre problemstillinger, derfor ønskes der i A- 2 en understøttelse af den projektorienterede arbejdsgang til at give et bedre overblik over alle projekter, således at man kan søge på kunder eller hvilken type kunder, der er oprettet et projekt på. Der ønskes en bedre vidensdeling på tværs af projekter, således at en konsulent kan se specifikke dokumenter på eksterne og interne projekter. Der ønskes en bedre procesunderstøttelse i automatiseringer fra når et projekt starter Side 10 af 73

11 til et projekt er slut, i stedet for at man selv skal oprette elementer, såsom en business case eller projekthåndbog, og at et projekt skal indgå i en kundereference, før det kan lukkes helt. Det skal også være klart, hvad der skal ske med et projekt, når det afsluttes. Der skal være mere sammenhæng mellem Timelog Project 1 og KOMPAS, som fx faserne er de samme. Herved opnås, at det projekt orienteret arbejdsflow ser ud som figur Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger ønskes der fokus på at kunne håndtere følgende udfordringer: procesunderstøttelse, vidensdeling og overblik, i en Sharepoint løsning. På baggrund af dette opstilles følgende problemformulering: Hvordan kan A-2 implementere en struktureret procesunderstøttelse, som kan håndtere vidensdeling og overblik på fremtidige såvel som gamle projekter? Figur 2 Sammenhæng mellem proces understøttelse, overblik og vidensdeling 2.3 Metode For at kunne implementere en procesunderstøttelse af den projektorienteret arbejdsgang, er man nødt til at vide mere omkring arbejdsgangen i A-2. Jeg ønsker derfor at undersøge og lave en analyse over arbejdsgangen ved at indkalde til møde med udvalgte konsulenter, og udspørge dem. For at vide hvilke dokumenter, der skal være søgbare på tværs af projekter, skal jeg undersøge hvilke typer dokumenter, konsulenter kan dele med andre. Måske skal alle projekter samles på et site, hvor et projekt er et undersite til det store. Dette skal begrundes i en analyse. 1 Timelog Project er et eksternt system, der bruges til tidsregistrering, projektstyring og fakturering Side 11 af 73

12 For at kunne implementere overblik i A-2 er jeg nødt til at få dokumentation fra Timelog A/S omkring deres API til Timelog Project. Analysen vil munde ud i, at jeg har de nødvendige informationer til at foreslå, hvorledes Sharepoint løsningen skal se ud. Udfra dette vil jeg afgrænse og implementere udvalgte dele, og derved foreslå, hvordan A-2 kan implementere mere procesunderstøttelse, der skaber overblik og forbedrer vidensdeling. 2.4 Delkonklusion Det kan konkluderes, at problemstillingerne og problemformuleringen blev defineret således, at A-2 blev gjort opmærksomme på hvilke udfordringer, de står overfor. Det er blevet defineret, hvordan uddybningen af opgaven skal udføres således, at en analyse kan laves. Side 12 af 73

13 3 Planlægning Dette afsnit forklarer om planlægningen af projektet, herunder en risikoanalyse. Som tidligere nævnt, var det vigtigt for A-2 at få beskrevet problemstillingerne, uddybe dem og få dokumenteret en løsning, der kunne implementeres. Selve implementeringen havde ikke høj prioritet, da denne kunne foretages efter projektets afslutning. Til projektet blev der hurtigt defineret en problemformulering, der dannede rammen om opgaven. Da dette blev defineret var det fastlåst. Efterfølgende blev projektet delt op i faserne analyse, design, implementering og test. Hver fase skulle godkendes af projektvejlederne i A-2. Hver uge var der status møde, hvor projektvejlederne kunne blive opdateret omkring status på projektet, og om projektet overholdte projektplanen, der kan ses på figur 3. Kravspecifikationen i analysen blev ikke ændret, da den blev lavet. På denne måde var der styring på faserne fra A-2 s side i løbet af projektet. Der blev lavet en projektplan til at styre projektetsfremgang, som ses på figur 3. Denne projektplan skulle overholdes, hvis projektet skulle nå sin deadline. Projektplanen er blevet ændret mange gange, men det endelige resultat er det der ses på figur 3. Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Problemformulering X Tidsplan X Metode X Analyse af problemstilling Analyse af overblik over projekter X X Analysere videns deling X X Analysere procesunderstøttelsen X Analyse af krav Kravspecifikation X Use case diagrammer X Design Sekvensdiagrammer X Implementering Afgrænse implementering X Implementere overblik over projekter Integration med Timelog X X EKSAMEN Implementere søgning påtværs af projekter Skabe forbindelse fra projekter til portal X Implementere tags på eksisterende projekter X Implementere det automatiseret flow X Oprette sikkerhedsgrupper X Test Blackbox test af systemet X Dokumentering Rette indledning - introduktion - forord. Den første del Gennemgå dokumentering af implementering Lave konklusion X X X Figur 3 Projektplan over projektet 3.1 Planlægning - Problemstilling og problemformulering Efter 1½ måned efter projektets start, blev der defineret problemstillinger, problemformulering, metode og en foreløbig tidsplan. 1½ måned er over 1/5 af den tid, der var til projektet, hvilket er lang tid. Efter dette blev defineret, var projektets mål gjort klart overfor mig selv, og A-2. Side 13 af 73

14 3.2 Planlægning Uddybning af problemstillingerne Da målene var klarlagt fra den førnævnte fase, kunne der laves en målrettet indsats. Peter Højgaard blev udspurgt omkring en uddybning af problemstillingerne således, at der kunne udarbejdes en analyse. Fasen forløb uden problemer. 3.3 Planlægning Analyse af krav I denne fase skulle kravspecifikationen defineres udfra problemstillingerne, således at der var en analyse af systemet og en analyse af, hvad det skulle kunne. Fasen nåede sin deadline. 3.4 Planlægning Design Denne fase var oprindeligt ikke med i projektplanen, men jeg ville have denne fase med, da der her bliver beskrivet, hvordan systemet opfører sig. 3.5 Planlægning Implementering Implementeringen var den fase der tog længst tid, da der var meget, der skulle laves. Fasen forløb uden problemer, da der blev afgrænset, hvad der skulle implementeres. 3.6 Planlægning Test Testen fejlede på et centralt område. At oprette et nyt Sharepoint site efter KOMPAS 2.0 skabelonen. Der er foreslået en løsning til dette. Udover dette foregik resten af testen uden problemer. 3.7 Planlægning Dokumentering Under hele projektet er hver fase blevet dokumenteret. I slutningen skulle det hele gennemtjekkes, og der skulle foretages ændringer. 3.8 Risikoanalyse I løbet af et stort projekt, er det en god idé at have lavet en analyse, der gør en opmærksomhed på de udfordringer i form af risici, der burde opstå under projektet. Når disse er identificeret skal en handling foretages for at undgå at projektet ikke når sin deadline Ændring af kravspecifikation Sandsynligheden for at dette sker, kan være meget stor. Der kan meget hurtigt opstå en situation under projektet, hvor der bliver tilføjet eller slettet krav, hvis implementeringen ikke er gennemtænkt. Grundet tidspres kan det blive nødvendigt at slette krav Overholdelse af deadlines Projektet har en deadline, og den kan ikke ændres. Under projektet har hver fase sin deadline, og disse kan ændres, hvis det passer til resten af projektet. Ellers må det betyde, at en opgave får lavere kvalitet Problemer med serveren Der kan forekomme datatab, hvis serveren af en grund sletter filer. Det kunne også tænkes, at Sharepoint Services foretager nogle opdateringer, der gør, at funktioner ikke virker. For at forebygge at der kunne ske et tilfælde af datatab, er der nødt til at være en stram backup procedure af Sharepoint og projektet. Der er nødt til at blive tjekket om backup bliver taget hver dag. Under projektet er der er ikke tid til at teste om Side 14 af 73

15 backup filerne virker. Hvis Sharepoint Services gennemgår opdateringer, skal errorloggen til Sharepoint gennemlæses, og Sharepoint skal testes for om al funktionalitet virker som før Sygdom I tilfælde af kortvarig sygdom vil dette ikke være noget problem, da man kan arbejde hjemmefra, vha. Virtual Privat Network(VPN). Man logger på VPN og så svarer det til, at man fysisk er i A-2. I tilfælde af længere varig sygdom må projektets opgaver få en lavere kvalitet ellers må nogle krav slettes Oversigt over risici På baggrund af ovennævnte risici er følgende skema stillet op: Side 15 af 73

16 Tabel 1 Oversigt over risici Risiko Forebyggelse af risiko Handling når risiko træder ind Ændring af kravspecifikation Afholde ugentlig møder for at fastslå, om det er det korrekte, der skal implementeres Ændre kravspecifikationen, analysen, design, implementering og test. Anden handling kunne være at slette kravet, da det ville blive for stort Overholdelse af deadlines Problemer med serveren At være opmærksom på om projektet forløber, som det skal og prøve så præcist som muligt at kunne estimere tidsforbruget på en opgave Enten tage en beslutning om ikke at opdatere Sharepoint Services under projektets forløb eller prøve så vidt som muligt at vide hvilke ændringer, der foretages med opdateringen. Backup proceduren skal foregå korrekt hver dag, hvis dette ikke gøres, må der laves en backup manuelt. Hvis en deadline bliver overskredet, får det konsekvenser for resten af projektet I tilfælde af opdatering må Sharepoint errorlog gennemlæses og Sharepoint testes for om funktionaliteten stadig virker. Hvis ikke må der foretages de nødvendige ændringer Sygdom Dette kan stortset ikke forbygges I tilfælde af kortvarig sygdom må man arbejde hjemmefra. I tilfælde af længervarig sygdom må krav slettes eller projektet må få en lavere kvalitet. 3.9 Delkonklusion Her konkluderes det at der blev udarbejdet en projektplan, som skulle opdateres hvis der opstod flere krav. Projektplanen skulle overholdes hvis projektets deadline skulle nås. Hver fase er blevet beskrevet, og der blev udarbejdet en risikoanalyse, der skulle styre projektet hvis en risiko opstod. Side 16 af 73

17 4 Baggrund Dette afsnit uddyber Windows Sharepoint Services, da løsningen er lavet på dette. 4.1 Windows Sharepoint Services Windows Sharepoint services er et gratis produkt fra Microsoft, sålænge man har en Windows Server 2003 eller Det er en webportal, som man får adgang til gennem en browser. Den browser der fungerer bedst med Sharepoint, fordi den udnytter mest funktionalitet, er Internet Explorer. Sharepoint er lavet på ASP.NET og kan bruges til følgende: Lagring af dokumenter og dokumenthåndtering Fælles kalender Fælles kontakter Diskusioner hvor man kan tilføje kommentarer Undersøgelser Blogs Wikis Projektværktøjer, til håndtering af projekter Problemsporing til håndtering af opgaver Søgning af alt det fornævnte, vha. en crawler der indexerer alt indhold Udover dette kan man tilføje sine egne udviklet web parts i ASP.NET eller Sharepoints egne web parts på et sharepoint site. Et site kan ses på figur 4. Side 17 af 73

18

19 I A-2 kører Sharepoint over Secure Socket Layer, som gør at data er krypteret mellem Sharepoint og brugeren. Dette anvendes, fordi konsulenter kan sidde på usikre netværk, som en café og uploade dokumenter. Det ville være uheldigt, hvis en anden person opfangede forbindelsen og kunne se disse dokumenter. Til projekter bruges certifikat app.a-2.dk. En adresse til et Sharepoint site kunne hedde https://app.a-2.dk/sites/projekt. Web applikationen hedder app.a-2.dk, hvortil en site collection i dette tilfælde ville være projekt. Sites er anvendt, som stien til alle projektsite collection. En anden web applikation er intranet.a-2.dk, som bruges til team sites, såsom marketing og IT support, som der ikke fokuseres på i denne opgave. Et Sharepoint site oprettes vedhjælp af Sharepoint Central Administration, som er et Sharepoint site, der holder styr på alle web applikationer. Sharepoint er tæt integreret med Microsoft Office, både 2003, 2007 og Man kan hente lister fra Sharepoint såsom budget for en måned og redigere i Microsoft Office Excel, selvom listen ikke er lavet i Excel. Lister kan mailes, og ændringer kan konfigureres så mailserveren sender en besked rundt til de relevante, når der foretages en ændring. Sharepoint har versionsstyring på dokumenter, således at hver gang et dokument bliver uploadet med samme navn, så tilføjes en ny version af dokumentet på sitet. Når en person skal redigere i et dokument skal dokumentet tjekkes ud, således at det kun er en person, der kan redigere i et dokument af gangen. I A-2 kører Sharepoint på en server, hvorpå der er Windows Server Active Directory, der holder styr på alle brugere, grupper og rettigheder kører på en anden server, hvorpå der er Windows Server 2003 og Microsoft Exchange 2003, der fungerer som mail server. A-2 har installeret Windows Sharepoint Services 3.0. Side 19 af 73

20 5 Uddybning af problemstillinger I dette afsnit uddybes problemstillingerne, således at der kan foretages en analyse af kravene. Peter Højgaard er blevet udspurgt omkring uddybningen. 5.1 A-2 Projektproces PRINCE2 bruges som projektledelses metode i A-2, da arbejdstypen er projektorienteret, og derfor er alle konsulenter certificeret i PRINCE2. Dette afsnit beskriver A-2 s projektproces for det optimale projekt. Hvad er et projekt? PRINCE2 definerer et projekt som: Et ledelsmiljø, der er oprettet med det formål at levere et eller flere forretningsprodukter i henhold til en specificeret Business Case 3. PRINCE2 består af processer, som definerer ledelsesaktiviteter, der skal udføres i løbet af et projekt. Derudover er der en række komponenter til processerne. Enhver proces skal skræddersyes til det enkelte projekts behov, og derfor skal man stille sig selv spørgsmålet: Hvordan skal denne proces anvendes til dette projekt? Her ses procesmodellen for PRINCE2. LP står for processen Ledelse af et Projekt: Figur 2 PRINCE2 procesmodellen 3 S.7 PRINCE2 Projektledelse med succes! Side 20 af 73

21 I A-2 er der defineret en projektproces, som ses på figur 7, der er en mindre version af PRINCE2, fordi PRINCE2 er for stort et værktøj til de typer projekter A-2 arbejder med. På denne måde optimeres PRINCE2 til projektprocessen. Man skal huske på at kunden er i fokus, så der skal afholdes møder for at sikre at man laver det rette. Figur 7 A-2's Projektproces Projektstart Denne proces er den første i projektprocessen, og udføres før projektet startes. Den skal sikre at forudsætningerne for at starte et projekt er til stede, som findes ved at afholde et eller flere møder med kunden. Processen bør være meget kort. I denne proces udarbejdes følgende: Sammensætningen af og udnævnelse af projektorganisationen Sikring af at de nødvendige oplysninger til projektgrundlaget er tilgængelige Fastsættelse af en projektfremgangsmåde Fastsættelse af kundens kvalitetsforventninger Udkast til business case Fremstilling af plan for initieringsfasen Projektorganisationen består af en styregruppeformand, en projektleder, og muligvis flere leder roller. En styregruppeformand har det absolutte ansvar for projektet. Styregruppeformandens rolle er at allokere personale, med de rette kompetencer, med hjælp fra projektlederen. Det skal dog forhandles frem til hvilke ressourcer, der er til rådighed. Styregruppeformanden skal også træffe beslutninger, da det er personens ansvar, at projektet leverer et produkt, der lever op til kundens forventninger. En projektleder er den, der leder projektet dagligt, inden for de rammer styregruppeformanden har defineret. Projektlederens primære ansvar er at sikre, at projektet producerer de krævede produkter til den rette tid. I A-2 udnævnes en af partnerne til styregruppeformand på et projekt. Projektlederen vælges blandt chefkonsulenterne. Formålet med denne proces er følgende: At alle nødvendige projektledelsesmyndigheder til projektet eksisterer At der er tilstrækkelige oplysninger til formalisering af behov og begrænsninger for projektet At der vælges personer, som vil udføre det nødvendige arbejde under projektinitieringen og/eller vil udfylde vigtige projektledelsesroller i projektet Side 21 af 73

22 At det nødvendige arbejde til projektinitieringen planlægges At den organisation projektteamet arbejder i bliver informeret om eksistensen og betydningen af det nye projekt Dette munder ud i et projektstartsdokument og en interessentanalyse. Et projektstartsdokument indeholder: Hvem der har stillet opgaven Formålet med projektet Problemstillingen Produkter der forventes at blive lavet Hvem skal driften overdrages til, og hvordan Afgrænsninger i projektet Estimat over hvor mange timer projektet tager Udpegelse af styregruppeformand og projektleder En interessentanalyse indeholder: Tabel 2 Interessentanalyse Interessent I hvor høj grad interessenten påvirkes af projektet I hvor høj grad interessenten har indflydelse på projektet Her anføres om interessenten har været/skal være involveret i en dialog omkring projektet forud for igangsætning/i løbet af projektperioden Her beskrives involveringen. Er der holdt/skal der holdes møde, sendt/sendes mail eller andet? Interne og/eller eksterne Lav, middel, høj Lav, middel, høj Ja, nej Beskrivelse Hvornår er det foregået/skal det foregå? En interessentanalyse bliver løbende opdateret i løbet af projektet Projektinitiering Når projektstart er overstået, kommer man til fasen initiering af et projekt. Denne fase danner grundlag for, at man sikrer projektet afgrænses og styres. Formålet med denne fase er: Dokumentere og bekræfte at der foreligger en acceptabel business case for projektet Side 22 af 73

23 Vha. projektinitieringsdokumentet, sikre at projektet hviler på et stabilt og vedtaget grundlag før arbejdet påbegyndes Muliggøre og opfordre til at styregruppen beslutter hvorvidt projektet er levedygtigt, og aftaler tildeling af ressourcer til projektets næste fase Sikre at investeringen af tid og ressourcer via en organiseret initiering er fornuftig og at der tages hensyn til projektets risici En business case bruges til at dokumentere hvorvidt et projekt er levedygtigt, da det indeholder estimeret omkostninger målt i forhold til risici, tid der skal bruges, og det forventet udbytte af projektet. Styregruppeformanden skal derfor løbende måle projektets levedygtighed i forhold til business casen. I denne process udarbejdes følgende dokumenter: Projektinitieringsdokument Projektplan Emnelog Mange af de elementer et projektinitieringsdokument indeholder, er overført fra projektstartsdokumentet. Et projektinitieringsdokument består af: Baggrunden for projektet Problemstillingen Produkter der forventes at blive lavet Hvem skal driften overdrages til, og hvordan Afgrænsninger i projektet Interessent analyse Risikolog Kommunikationsplan Projektorganisationen Overordnet faseplan inkl. Estimater Ressourcer, der skal allokeres Business case Side 23 af 73

24 Formålet med en risikolog er at dokumentere identifikation, analyse, risikoreaktioner og status på de risici der er i et projekt. En riskolog indeholder: Risikoidentifikation Forfatter Dato for identifikation Beskrivelse Risikokategori Konsekvens Sandsynlighed Nærhed Risikoreaktion Ejer Dato for ændring Status I kommunikationsplanen dokumenteres hvordan projektets deltagere og interessenter vil blive holdt informeret. I faseplanen beskriver man hver fase i projektet. Et estimat over hvornår en fase starter og slutter, og hvor mange timer der skal bruges på en fase. En projektplan er en tidsplan, der indeholder: Aktivitet Deadline Status Estimeret timeantal Projektplanen bruges af styregruppeformanden, som kontrol af projektets fremdrift. Planen opdateres løbende. Formålet med en emnelog er at få et overblik over alle projektemner, der burde opstå under et projekt, som bliver evalueret i forhod til omkostninger, risici, projektplan og business case. Alle der har interesse i projektet kan opstille et projektemne. Til hvert projektemne er der en status, ansvarlig og beslutning der Side 24 af 73

25 skal udføres. På denne måde får man struktureret hvordan man vil håndtere hver udfordring, der opstår under projektet. Fasen afsluttes med et møde mellem projektleder og styregruppeformand. Til mødet diskuteres hvilke resultater, der er opnået, hvorefter styregruppeformanden skal godkende fasen, inden der kan fortsættes med næste fase Projektdrift Efter initieringen skal arbejdet påbegyndes. Formålet med denne fase er at leverer de produkter der er krævet inden for det aftalte budget og tidsramme. Projektlederen bruger de ressourcer, der er stillet til rådighed af styregruppeformanden. Hovedelementerne i denne fase er at: Udstille arbejdspakker Overvåge fremdriften af en arbejdspakke Overvåge risicier Foretage nødvendige handlinger, når der er afvigelser fra planen Rapportering En arbejdspakke indeholder følgende oplysninger: Titel Fase Status Ansvarlig Deltager(e) Estimeret timeforbrug Faktisk timeforbrug Startdato Slutdato Beskrivelse af hvad der skal laves Der skal løbende opdateres emneloggen, risikologgen, projektplanen, projektinitieringsdokumentet og statusrapporten. Side 25 af 73

26 En statusrapport er en opsummering af fasens status. Den indeholder informationer, der stammer fra emneloggen, projektinitieringsdokumentet, faseplanen, kvalitetsloggen, risikologgen og kommunikationsplanen. Styregruppeformanden bruger denne rapport til at overvåge fasen og projektets fremdrift. Fasen afsluttes med et møde mellem projektleder og styregruppeformand. Til mødet diskuteres hvilke resultater, der er opnået, hvorefter styregruppeformanden skal godkende fasen, inden der kan fortsættes med næste fase Projektafslutning Det sidste der skal ske med et projekt er, at det skal afsluttes. Det kan afsluttes, når involverede parter er enige i at projektets formål, som er beskrevet i projektinitieringsdokumentet er opnået. Der skal sikres, at de forventede produkter er blevet leveret og godkendt af kunden. I tilfælde af at fastlagte mål ikke er opnået, skal man huske at angive dette. Dette skal dokumenteres i en projektafslutningsrapport, som skal afleveres til styregruppeformanden. Når alle parterne er enige om at projektet er afsluttet, skal dette arkiveres. Man gemmer filerne i mapper med følgende struktur på A-2 s filserver: Arbejdsplan og projekthåndbog Fakturering og timeopgørelser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Korrespondance Præsentation QA-papire Rapportering Referater Tilbud-aftale mv Disse er undermapper til mappen, som har kundens navn og under kundens navn, projektnavnet, som man selv navngiver. Faserne skal også navngives, men det kan være at ikke alle faser anvendes under projektet. Efter projektet er arkiveret skal kunden evaluere forløbet vha. A-2 s spørgeskema. Side 26 af 73

27 5.1.5 Kommentarer til A-2 s projektprocess Ifølge Peter Højgaard er der ikke nok fokus på at sælge mere, når et projekt er vellykket. Der skal fokuseres mere på at hjælpe andre, muligvis afdelinger, med problemer, der har samme karakter, som det vellykkede projekt. A-2 s projektproces passer godt til store projekter og udviklingsprojekter, hvor man kan løbe alle faserne igennem. Der er ikke taget højde for andre typer projekter, som A-2 arbejder med, som fx hjælp til et udbud. Da dette kan være et lille projekt, udarbejdes kun enkelte dokumenter, som emneloggen og projektinitieringsdokumentet. Det skal derfor defineres hvilke dele af et projekt, der skal være obligatoriske, og hvilke dele man selv kan tilføje til projektet. Sharepoint løsningen skal såvidt muligt prøve at understøtte projektprocessen. Et input fra Peter Højgaard var om man kunne implementere en chat funktion, som gjorde, at man kunne skrive til hinanden, hvilket ville gøre at hjælpen bliver større. 5.2 Overblik Hvordan skaber man et overblik over alle projekter i A-2? A-2 bruger et tidsregistringssystem ved navn Timelog Project, der også bruges til at fakturere og afregne. I dette system registreres projekter med alle kendetegnene, som fx et navn og unikt nr til projektet. For at få et overblik over projekterne er man nødt til vha. et API til Timelog Project hente projekter og sortere på fx igangværende projekter. Som det foregår nu, oprettes der et sharepoint site på et projekt til en konsulent, hvis der er behov for det. Hvert site har ingen forbindelse til de andre sites. Topsite Projekt A Projekt B Projekt C Figur 8 Overblik over projekter Jeg vil foreslå,at der skal laves en løsning, hvor man har en indgangsportal, hvor man kan se hvilke sharepoint sites der er og links til dem, som illustreret på figur 8. På denne indgangsportal skal man kunne søge på alle dokumenter på alle projekter. Det skal således være muligt at kunne søge på gamle projekter, der ligger på filserveren. En kunde skal ikke have adgang til denne indgangsportal og skal heller ikke kunne gå ind på et projekts fortrolige dokumenter, som kun A-2 medarbejdere skal have adgang til. Kunden skal have adgang til alle dokumenter undtagen de fortrolige, på det projekt kunden er tilknyttet til. På topsitet kan der være en oversigt, over hvilke projekter man har igangværende for at skabe overblik. Søgningen, som den foregår nu er meget besværlig, da man skal gøre det fra ens egen styresystem, hvilket giver længere søgetid i forhold til Sharepoint s. Side 27 af 73

28 5.3 Procesunderstøttelse På nuværende tidspunkt bliver der oprettet 6 lister, når der oprettes et sharepoint site: aftalte opgaver, emnelog, arbejdspakker, kvalitetslog, risikolog og ændringslog. Der står dog intet i disse lister. Et forslag til ændring af dette kunne være, at standard dokumenter som fx projektinitieringsdokumentet, bliver lagt ind som blanke skabeloner, som man kan udfylde til de forskellige typer projekter. Hvis skabelonen ikke udfyldes skal Sharepoint påminde en om at udfylde den. Enten skal Sharepoint forhindre en i at gå videre, eller blot påminde en om det. A-2 ønsker, at Sharepoint automatisk skal oprette de 4 faser, der vises i A-2 s projektmetode og give forslag til navne til faserne. Alle A-2 s medarbejdere skal have adgang til et projekt, men ikke alle skal kunne have skrive rettigheder. Der skal generelt være mere hjælp til en konsulent, når der skal oprettes noget. Et foreslag kunne være en wizard 4, der guider en igennem hvordan man opretter et nyt element. 5.4 Delkonklusion Det kan konkluderes at A-2 s projektproces er nu blevet beskrevet og defineret præcist. Der er defineret hvilke faser en projekt gennemgår, og hvilke produkter der skal udarbejdes under hver fase. Det er blevet beskrevet og defineret hvordan overblikket og procesunderstøttelsen skal foregå. Alt dette er udarbejdet i samarbejde med Peter Højgaard, og herefter kan analysen af kravene udarbejdes. 4 En wizard er en guide, der viser, hvordan en opgave skal udføres Side 28 af 73

29 6 Analyse af krav I dette afsnit analyseres kravene til Sharepoint løsningen. 6.1 Kravspecifikation Produktkrav A-2 ønsker forbedringer i Sharepoint, der skal understøtte følgende funktioner: Et projekt skal følge A-2 s projektproces, der indeholder de 4 faser, men kan modificeres til at indeholde flere eller færre elementer, såsom faser. En konsulent skal vha. topsitet have mulighed for at søge i alle projekter på de dokumenter, der ligger på et aktivt og et afsluttet projekt. En konsulent skal kunne oprette et projekt. En kunde skal ikke have adgang til topsitet. Der skal være en projektportefølje, således der er overblik over igangværende og fremtidige projekter, således som ens egne projekter. En kunde skal ikke kunne se dokumenter, der kun er tilgængelige for A-2 konsulenter En partner skal kunne afvise eller godkende en fase, som ifølge PRINCE Udvidede krav Hvis der er tid til det i dette projekt, ønskes en chat funktion, der vil gøre det hurtigt at kunne kommunikere med en anden konsulent, der er online. Side 29 af 73

30 6.1.3 Ikke funktionelle krav Hardware krav: 1. 2,5 GHz processor 2. 2 GB RAM 3. NFTS formateret partition med minimum 3 GB plads ledig 4. DVD drev 5. Skærmopløsning skal minimum være 1028 x Forbindelsen mellem klient og server skal være minimum 56 Kbps 7. Forbindelsen mellem computere i serverfarmen skal være minimum 100 Mbps Software krav: 1. Webserveren, der skal køre Sharepoint Services 3.0 skal være en Internet Information Server(IIS) 7.0, der kører i 64-bit. 2. Selve server softwaren skal være enten Windows Server 2008 eller Windows Server Sharepoint Services bruger Microsoft SQL Server 2000, 2005 og 2008, som database til at gemme data. 4. Microsoft.NET framework 3.0 eller senere versioner skal installeres, og ASP.NET 2.0 skal være tilladt. 5. For at Sharepoint Services kan sende mails og modtage mails skal IIS SMTP service installeres på IIS en Funktionelle krav Kravene vil blive illustreret vha. Et use case og flere use case beskrivelser Use case diagram Der er blevet identificeret følgende use cases: Side 30 af 73

31 Figur 9 Use case diagram Use case beskrivelser Alle use case beskrivelser er happy path, så dvs. ingen fejlscenarier Konsulent Opret projekt Use case navn Opret projekt Side 31 af 73

32 Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Konsulenten vælger opret projekt Konsulenten indtaster oplysningerne og trykker opret Postkondition U01 Konsulent Konsulenten er logget ind på topsitet i Sharepoint System (Svar) Sharepoint beder konsulenten indtaste navn på projektsite, url til projektsite og primær ejer på projektsite Sharepoint opretter et nyt site med de indtastet oplysning Et projektsite bliver oprettet med de indtastet oplysninger Konsulent Søge på alle projekter Use case navn Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Konsulenten søger på et bestemt dokument Postkondition Søge på alle projekter U02 Konsulent Konsulenten er logget ind på topsitet i Sharepoint System (Svar) Sharepoint finder tags på de dokumenter, der matcher søgningen Konsulenten finder alle matches, på det der er blevet søgt på Side 32 af 73

33 Konsulent Se projektportefølje Use case navn Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Konsulenten åbner startsiden på topsitet Konsulenten vælger en bestemt konsulents projektportefølje Postkondition Se projektportefølje U03 Konsulent Konsulenten er logget ind på topsitet i Sharepoint System (Svar) Sharepoint viser konsulentens aktive og fremtidige projekter Sharepoint viser den bestemte konsulents aktive og fremtidige projekter Konsulenten kan se sine egne samt alle andres aktive og fremtidige projekter Konsulent Arbejde på et projekt Use case navn Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Konsulenten vil se bestemte filer på et projekt Arbejde på et projekt U04 Konsulent Konsulent er logget ind på et projektsite System (Svar) Sharepoint sender visningen af filerne til konsulenten Side 33 af 73

34 Konsulenten vil uploade filer til et projekt Sharepoint modtager filerne og viser til alle Postkondition Kunde Arbejde på et projekt Use case navn Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Kunden vil se bestemte filer på et projekt Kunden vil uploade filer til et projekt Postkondition Arbejde på et projekt U05 Kunde Kunden har adgang til det bestemte projekt System (Svar) Sharepoint sender visningen af filerne til kunden Sharepoint modtager filerne og viser til alle Kunden kan se de bestemte filer på det bestemte projekt Partner Godkende fase Use case navn Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Godkende fase U06 Partner En fase er sat til afsluttet System (Svar) Side 34 af 73

35 Partneren godkender den afsluttet fase med en kommentar Postkondition Sharepoint sætter godkendelsesstatus til godkendt Partneren har godkendt en fase, og det ses i Sharepoint Partner Afvise fase Use case navn Use case ID Primær aktør Prækondition Aktør (Handling) Partneren afviser den afsluttet fase med en kommentar Postkondition Afvise fase U07 Partner En fase er sat til afsluttet System (Svar) Sharepoint sætter godkendelsesstatus til afvist Partneren har afvist en fase, og det ses i Sharepoint 6.2 Delkonklusion En kravspecifikation er blevet udarbejdet og illustreret vha. Use cases og tilhørende beskrivelser. Efter kravene er blevet udarbejdet kan designet laves på baggrund af dette. Side 35 af 73

36 7 Design I dette afsnit beskrives, hvordan Sharepoint skal designes udfra use casene til at opfylde kravene i kravspecifikationen. Hver use case realiseres ved at vise flowet i system vha. Sekvensdiagrammer og aktivitetsdiagrammer. 7.1 Sekvensdiagrammer Konsulent Opret projekt Figur 10 Sekvensdiagram - Konsulent opret projekt Her ses et sekvensdiagram for use casen Konsulent Opret projekt. Konsulenten vælger at oprette et nyt projekt på topsitet. Når dette er valgt bliver konsulenten sendt videre til en side, hvor der oprettes nye Sharepoint sites. Konsulenten indtaster navn på projektsite, url på projektsite og primær ejer af projektsite. Sitet, der skal oprettes skal være i samme struktur som andre sites. Derfor skal KOMPAS vælges som skabelon. Konsulenten slutter med at trykke Opret, og Sharepoint laver et nyt site, som konsulenten har specificeret Konsulent Søge på alle projekter Figur 11 Sekvensdiagram - Konsulent søge på alle projekter Her ses flowet for use casen Konsulent Søge på alle projekter. Konsulenten vælger at søge på et ord på alle projekter. Personen indtaster ordet i Sharepoint og trykker søg. Sharepoint søger i SQL Serveren og finder de tags på dokumenter eller lister, der matcher søgeargumenterne. Disse bliver vist til brugeren, der nu kan åbne dokumenterne eller listerne. Side 36 af 73

37 7.1.3 Konsulent Se projektportefølje Figur 12 Sekvensdiagram - Konsulent se projektportefølje I dette sekvens diagram ses forløbet af use casen Konsulent Se projektportefølje. Konsulenten logger ind på topsitet, hvorefter startsiden viser en liste over aktive og fremtidige projekter. Herefter kan en konsulent følge linket på en bestemt konsulent, hvorefter der vises den bestemte konsulents aktive og fremtidige projekter i Sharepoint Konsulent Arbejde på et projekt Figur 13 Sekvensdiagram - Konsulent arbejde på et projekt Her ses et sekvens diagram for konsulent arbejde på et projekt. Konsulenten åbner et dokument fra en mappe, og Sharepoint sender dokumentet til konsulenten. Konsulenten uploader et dokument til mappen, hvorefter Sharepoint modtager og gemmer dokumentet i mappen. Side 37 af 73

38 7.1.5 Kunde Arbejde på et projekt Figur 14 Sekvensdiagram - Kunde arbejde på et projekt Her ses flowet for use casen Kunde Arbejde på et projekt. En kunde logger ind på et bestemt projektsite. Hvis kunden er tilknyttet det projekt vises forsiden. Kunden åbner et dokument fra en mappe, som han/hun har adgang til, hvorefter Sharepoint sender dokumentet til vedkomne. Kunden ønsker at uploade et dokument til mappen, hvorefter Sharepoint modtager og gemmer dokumentet Partner Godkende fase Figur 15 Sekvensdiagram - Partner godkende fase Her ses sekvensdiagrammet for Partner Godkende fase. Partneren, der styrer det pågældende projekt vælger at godkende en fase. Sharepoint sender partneren videre til en side hvor der indtastes en kommentar til godkendelsen. Partneren indtaster en kommentar og trykker gem. Sharepoint gemmer kommentaren og sender en mail til projektlederen om at fasen er godkendt. Side 38 af 73

39 7.1.7 Partner Afvise fase Figur 13 Sekvensdiagram - Partner afvise fase Her ses sekvensdiagrammet for Partner Afvise fase. Partneren, der styrer det pågældende projekt vælger at afvise en fase. Sharepoint sender partneren videre til en side hvor der indtastes en kommentar til afvisningen. Partneren indtaster en kommentar og trykker gem. Sharepoint gemmer kommentaren og sender en mail til projektlederen om at fasen er afvist. Side 39 af 73

40 7.2 Navigationsdiagram På figur 17 vises et navigationsdiagram over et projektsite. Figur 14 Navigationsdiagram Her ses det hvordan en konsulent eller kunde kan navigere rundt på projektsitet. Det ses at en kunde ikke har adgang til A-2 Dokumenter. Login håndterer Sharepoint vha. AD et. Som det ses er en partner ikke medtaget, men han/hun har samme rettigheder, navigationsmæssigt, som en konsulent. Det samme gælder for en projektleder. Side 40 af 73

41 7.3 Aktivitetsdiagram Her ses et aktivitetsdiagram for partner godkend eller afvise fase, da begge flow kan vises vha. Et diagram. Begge aktivitetsdiagrammer startes, når et element ændres i listen Faser, og de stoppes når en er sendt til den pågældende. Figur 15 Aktivitetsdiagram afslut fase Hvis godkendelsesstatus er lig med Godkendt Send til projektleder Ellers hvis godkendelsesstatus er lig med Afvist Send til projektleder Figur 16 Aktivitetsdiagram godkende eller afvise fase 7.4 Delkonklusion Designet af løsningen blev lavet vha. Sekvensdiagrammer og aktivitetsdiagrammer. Disse viser hvordan systemet opfører sig i den givne situation. På baggrund af udarbejdelsen af analysen og designet, kan der nu implementeres. Side 41 af 73

42 8 Implementering I dette afsnit beskrives implementering af kravene fra analysen, og opførslen af systemet fra designet. 8.1 Afgrænsning af implementering Jeg har valgt at gå efter at implementere alle use casene. Dog har jeg valgt ikke at implementere søgning på arkiverede projekter, grundet tidsbegrænsning og i helhold til opgavens omfang. Hvis jeg har tid, vil jeg implementere dette og det udvidet krav om en chatfunktion. 8.2 Implementering af use case se projektportefølje Timelog API Fra topsitet skal en konsulent kunne se alle aktive projekter. Figur 7 Timelog Project Som det ses på figur 20, registreres der hvor mange timer, man bruger på et projekt, der efterfølgende faktureres til kunden, når projektet er afsluttet. Der skal laves et overblik over alle aktive projekter lige i øjeblikket. En liste man vil kunne se på topsitet, og herefter skal der sorteres således at man kan se sine egne projekter. Timelog opgiver nogle API metoder til at hente en liste over: Kundedata Side 42 af 73

43 Projektdata Medarbejderdata Helpdeskdata Alle lister kan specificeres til fx at hente data vedrørende en bestemt konsulent. Listen over alle metoder kan ses her: Figur 8 Timelog API metodenavne Disse metoder skal kaldes vha. en web service. Side 43 af 73

44 Webservices Figur 9 Web service kald fra A-2 til Timelog Timelog API metoderne er webservices. Webservices er typisk API er, der bliver brugt over internettet over protokollen HTTP/HTTPS og Remote Procedure Call (RPC) af en klient, der efterfølgende bliver eksekveret på det system, som hoster den brugte web service. For at udveksle beskeder mellem klient og host, er der defineret en kommunikationsprotokol, som hedder Simple Object Access Protocol (SOAP). For at beskrive hvilke metoder en web service kan køre, er der defineret Web Services Description Language (WSDL). SOAP og WSDL er begge baseret på extensible Markup Language (XML). For at køre en metode skal klienten understøtte WSDL, SOAP og kende URL adressen på webservicen. Herefter har man adgang til de metoder den webservice kører. En webservice kan tilgås fra.net applikationer, Java baseret applikationer og ligeledes browsere. Fleksibiliteten er at en webservice er uafhængig af et programmeringssprog, når den skal tilgås. Dette skyldes, at både WSDL og SOAP er defineret i XML Simple Object Access Protocol SOAP danner grundlag omkring et simpelt messaging framework, hvorpå web services kan laves. Et simpelt flow for at forklare dette ville være en SOAP besked, der bliver sendt fra en applikation til et web service enabled web sit, hvori der er parametre/argumenter som fx brugernavn og kodeord. Siden vil herefter returnere et XML dokument, hvori al data står, som man har anmodet. Det smarte ved SOAP er, at man undgår firewalls, fordi det kører over HTTP/HTTPS, hvilket man ikke undgår med en protokol som RPC. Den seneste version af SOAP er version 1.2. Her er et eksempel på et SOAP request og response: Side 44 af 73

45 Tabel 3 Eksempel på SOAP request POST /InStock HTTP/1.1 Host: Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: nnn <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> <m:getstockprice> <m:stockname>ibm</m:stockname> </m:getstockprice> </soap:body> </soap:envelope> Tabel 4 Eksempel på SOAP response HTTP/ OK Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: nnn <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> <m:getstockpriceresponse> <m:price>34.5</m:price> </m:getstockpriceresponse> </soap:body> </soap:envelope> Side 45 af 73

46 Strukturen for SOAP kan ses på følgende figur: Figur 10 SOAP struktur SOAP envelope elementet er rod elementet i en SOAP besked. Det er dette element, der definerer XML dokumentet som en SOAP besked. Vi kan se at linien xmlns:soap er sat til hvilket definerer dette envelope som en SOAP envelope. Linien soap:encodingstyle definerer hvilke datatyper, der er i dokumentet. Vi kan se at der er defineret et namespace ved navn m, således at hver node starter med m:, hvilket gør SOAP beskeden mere personlig, da man selv kan definere en syntax. SOAP header elementet er ikke påkrævet at have med. Dette element indeholder applikations specificeret information, som fx autentifikation, omkring SOAP beskeden. Hvis der er et header element, skal dette være det første child element af envelope elmentet. SOAP definerer tre attributter i det default namespace: mustunderstand, actor og encodingstyle. Attributterne fortæller hvordan en modtager skal forstå SOAP beskeden. mustunderstand: Denne attribut fortæller om header elementet er påkrævet eller ej, således at header elementet bliver genkendt. Dette gøres ved at sætte mustunderstand til 1, hvis den skal genkendes, ellers 0. actor: En SOAP besked kan muligvis sendes til forskellige steder, og ikke kun et sted. Actor attributten bruges til at sende header elementet til et bestemt sted. encodingstyle: Som der ses på tabel 5 er encodingstyle sat til Dette bruges til at definere data typen brugt i XML dokumentet. SOAP body elementet indeholder selve SOAP beskeden, som fx i tabel 1 m:getstockprice Side 46 af 73

47 Web Services Description Language Her er nogle uddrag af WSDL, som web applikationen app.a-2.dk bruger Tabel 5 Uddrag af types <wsdl:types> <s:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/"> <s:import namespace="http://www.w3.org/2001/xmlschema" /> <s:element name="getwebcollection"> <s:complextype /> </s:element> Elementet <wsdl:types> beskriver de data typer, der bliver brugt af webservicen. XML Schema(XSD) bruges til at dette formål, da det er uafhængigt af sprog. Tabel 6 Andet uddrag af message <wsdl:message name="getwebcollectionsoapin"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getwebcollection" /> </wsdl:message> Elementet <wsdl:message> definerer data elementet af en operation. Elementet består af en eller flere parts, som indeholder et navn (name) og et element. Tabel 7 Uddrag af porttype <wsdl:porttype name="webssoap"> <wsdl:operation name="getwebcollection"> <wsdl:input message="tns:getwebcollectionsoapin" /> <wsdl:output message="tns:getwebcollectionsoapout" /> </wsdl:operation> Elementet <wsdl:porttype> beskriver hvilke operationer en webservice kan udføre, og hvilke beskeder, porttype skal bruge. Der er fire operations typer: One-way Request-response Solicit-response Notification One-way er når der kun er en input besked, dvs. operationen kan modtage en besked, men ikke sende en besked. Request-response er den traditionelle ligesom i tabel 3 og 4, med en input og en output besked, dvs. operationen kan modtage og sende en besked. Solicit-response er defineret med output også en input besked, dvs. operationen kan sende en besked vente på at modtage en besked. Notification er defineret ved kun en output besked, dvs. operationen kan sende en besked, og venter derefter ikke på en besked. Side 47 af 73

48 Tabel 8 Uddrag af binding <wsdl:binding name="webssoap" type="tns:webssoap"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> <wsdl:operation name="getwebcollection"> <soap:operation soapaction="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/getwebcollection" style="document" /> <wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output> <soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> Elementet <wsdl:binding> definerer besked formattet og protokol detaljer for hver port. I tabel 4 ses der at style er sat til document. Dette kunne også være sat til RPC, men default værdi er document. Style påvirker, hvordan SOAP body elementet skal bygges op. Transport attributen definerer hvilken protokol, transporten af SOAP skal foregå. I Tabel 4 er det vha. HTTP protokollen. Elementet operation definerer hvilke operationer porten tillader, at man kan se. For hver operation skal en tilsvarende SOAP operation defineres. Der skal også specificeres, hvordan input og output skal reagere. I dette tilfælde er begge sat til literal Extensible Markup Language XML er et markup language ligesom HTML. XML er et format, der bruges til at gemme og transportere informationer mellem computere. Af definition består XML af et string af bogstaver. Næsten alle gyldige unicode bogstaver kan fremtræde i et XML dokument. Et XML dokument består af tags, som set tidligere fx <port>, der er et begyndelses tag efterfulgt af et slutnings tag </port>. Man opfinder selv sine tags, da der ikke er nogle præ-defineret tags i XML. Et element er et start tag efterfulgt af en værdi, efterfulgt af et slut tag som fx <port>80</port>. En attribut er næsten ligesom et element, hvor der er start -og slut tag, men til forskel er en attribut sat til en værdi, og som regel har en attribut flere elementer i sig. Værdien, som attributen er sat til, er altid omgivet af anførselstegn. XML dokumenter har en filendelse på XML. Eksempel på en attribut: <id= 101 > <port>80</port> </id> XML skema er et sæt af metadata, der bruges til at definere reglerne for et XML dokument. I XML skema er der 19 primitive data typer. Det er tilladt at definere nye data typer udfra de 19. XML skema definerer elementer og attributer, der kan optræde i et XML dokument. Her er et eksempel: Side 48 af 73

49 Tabel 9 Eksempel på et XML skema <?xml version="1.0"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" targetnamespace="http://www.w3schools.com" xmlns="http://www.w3schools.com" elementformdefault="qualified"> <xs:element name="note"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="to" type="xs:string"/> <xs:element name="from" type="xs:string"/> <xs:element name="heading" type="xs:string"/> <xs:element name="body" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> Her ses elementer, der er defineret og data typen det er defineret til. XML skema kan have en filendelse på XSD. Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) er et XML baseret sprog, der bruges til at transformere XML documenter til et nyt XML dokument, hvorefter dataene fra XML dokumentet bliver vist på en anden måde, eller til at oversætte beskeder mellem forskellige XML skemaer. Det eksisterende XML dokument bliver ikke ændret, men der bliver skabt et nyt dokument, som fx HTML, ren tekst eller XSL formatting objects. XSLT documenter har filendelser på XSL eller XSLT. For at lave et XSLT dokument skal der defineres XSLT namespace, hvilket gøres således: Tabel 10 XSLT Namespace <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> En transformation kan laves dynamisk enten på en klient eller på en server. Side 49 af 73

50 XML input XSLT kode Parser Dokument Figur 11 Forløbet i en XSL transformation ET XSLT parser tager som input et XSLT stylesheet og et XML dokument, hvorefter der bliver skabt et nyt dokument. En XSLT parser kan være et separat produkt eller en komponent til et andet stykke software, som fx en web browser eller frameworks som Java eller.net eller fx operativ systemer, som Windows XP hvori der er MSXML bibliotek GetProjectsRaw Med informationen omkring hvordan web services foregår og hvordan XML fungerer kan der nu hentes data omkring projekter i A-2 fra Timelog Projects. Metoden der henter al information omkring projekter hedder GetProjectsRaw. Som argument tager den: sitecode apiid apipassword projectid status customerid projectmanagerid sitecode er en unik string man får udleveret, for hver virksomhed, efter forespørgsel. A-2 s sitecode er 0ca30b7b41af ad9003 apiid og apipassworder et ID og et password på en api-bruger, man selv opretter hos Timelog. projectid definerer, om man vil hente et specifikt projekt, ellers sættes dette til 0 for at hente alle projekter. Side 50 af 73

51 Status sættes til 0 for inaktive projekter, -2 for alle projekter og 1 for aktive projekter. Da der kun skal ses et overblik over alle aktive projekter bliver dette sat til 1. CustomerID sættes, hvis man vil have data fra et projekt fra en specifik kunde. Dette sættes til 0, da der skal hentes data om alle kunder. ProjectManagerID kan sættes, hvis man vil have data omkring projekter fra en specifik projektleder. Dette sættes til 0 da der skal ses data om alle projektledere. På Timelogs hjemmeside kan man se eksempler på SOAP request og response på metoden GetProjectsRaw, som ses på figur 12 Figur 25 SOAP request på GetProjectsRaw Her ses det, at navnet til web service metoderne hedder service.asmx, og derfor kan vi nu lave et kald til den web service. Kaldet ser således ud: Figur 13 Web service kald til Timelog Side 51 af 73

52 Resultatet er et XML dokument, der indeholder alle informationer omkring de aktive projekter. Man kan se her at namespace hedder tlp. XML dokumentet skal vises på en pæn måde, af den grund bruges XSLT til at lave et nyt HTML dokument. De vigtige ting der skal vises er: Projektnavn Projektnr. Kunde Projektleder Disse data bliver vist i en tabel, hvorledes der er et direkte link til projektet i Timelog, når man følger linket på projektnavnet. Ligeledes er der et direkte link til en projektleders projekter, når man følger linket på en projektleder. Selve koden til transformationen kan ses i bilag Resultatet ses her: Figur 14 Implementering: Overblik over aktive projekter 8.3 Implementering af use case søge på alle projekter Fra topsitet skal det være muligt at kunne søge på alle slags dokumenter og lister på projekter i underliggende Sharepoint sites. Derfor skal dette gøres muligt på eksisterende projekter og fremtidige projekter Skabe forbindelse til portal I Sharepoint services er det muligt fra et site at oprette forbindelse til en portal. Dette er blevet gjort på alle eksisterende sites og på skabelonen KOMPAS, som bruges til fremtidige projekter. Der har tidligere været en liste over alle eksisterende Sharepoint sites, som er blevet opdateret. Denne liste er blevet lagt op på topsitet og kan ses på figur 27 i højre side. Når der er skabt forbindelse til en portal, er det herfra muligt at søge fra portalsitet ned i de forskellige sharepoint sites, som har skabt forbindelse til den. Side 52 af 73

53 8.3.2 Søgning For at alle dokumenter skal være let at søge på, når de er lagt op, skal hvert dokument have tags. Disse tags er nøgleord, hvilket gør det lettere at finde dem frem igen når man søger i topsitet. Fordi informationen er vigtig at vidensdele er tags blevet obligatorisk at indtaste, dvs. man kan ikke uploade et dokument uden det har tags. Indholdet, som er på siderne på et sharepoint site, som fx en web part, bliver ikke indexeret af den grund at søgeresultaterne ikke vil blive præcise. Derfor kan der ikke søges i de aktive projekter, som er hentet vha. Timelog API Sikkerhedsgrupper I den tidligere KOMPAS skabelon blev konsulenter og kunder tilføjet enkeltvis til det bestemte site, under sikkerhedsgrupperne: medlemmer, gæster og ejere. I skabelonen, der er arbejdet på under dette projekt, er de tidligere sikkerhedsgrupper slettet. I stedet er der tilføjet grupperne: A-2 Konsulenter, Kunder, Projektleder og Partner på projekt. Da disse grupper er mere sigende navne, kan brugere let tilføjes til de respektive grupper. En A-2 konsulent kan oprette og slette dokumenter, se og ændre i dokumentmappen A-2 Dokumenter, oprette, ændre og lave udtræk fra alle lister, ændre men ikke godkende/afvise en fase. En projektleder og en partner på projektet har fuld kontrol over Sharepoint sitet, dvs. de kan ændre, oprette og slette alt, inkl. godkende/afvise en fase. En kunde har adgang til at oprette og slette dokumenter, men ikke adgang til dokumentmappen A-2 Dokumenter, oprette, ændre og lave udtræk fra alle lister, men ikke oprette ændre eller slette en liste. En kunde har ikke adgang til at godkende eller afvise en fase. Disse indstillinger er blevet tildelt under grupper. 8.4 Implementering af use case opret projekt Sharepoint Central Administration Sharepoint Central Administration er et sharepoint site, der bruges til at holde styr på alle Sharepoint web applikationer. Man kan oprette, ændre eller slette Sharepoint site collections. Det er muligt at oprette, ændre og slette web applikationer. I A-2 er der to web applikationer: https://intranet.a-2.dk og https://app.a-2.dk. App.a-2.dk er den web applikation, der bliver brugt til projekter. Der er oprettet en ny sikkerhedsgruppe i Sharepoint Central Administration ved navn A-2 Konsulenter, der er de samme brugere som sikkerhedsgruppen A-2 Konsulenter på projektsites. Det eneste sikkerhedsgruppen A-2 konsulenter skal kunne gøre på Sharepoint Central Administration er at kunne oprette projektsites. Fra topsitet er der nu oprettet et link til siden, hvor man opretter sites ved at udfylde: Navn på website Projektnavn Primær ejer af site collection Side 53 af 73

54 Når alle disse informationer er udfyldt, kan en konsulent oprette et site. 8.5 Implementering af use case Konsulent - Arbejde på et projekt Lister I KOMPAS skabelonen er der oprettet følgende lister: Arbejdspakker Emnelog Risikolog Kvalitetslog Ændringslog Interessentanalyse Aktivitetsplan Projektorganisation Projektelementer Faser Kalender Projektnyheder Opslagstavlen Hyperlinks Arbejdspakker, emnelog, risikolog, kvalitetslog, ændringslog, interessentanalyse, projektorganisation og faser, er lavet ifølge A-2 s Projektproces jvf. kapitel 2.3. Listen kalender bruges til at oprette elementer såsom mødeindkaldelser eller andre aktiviteter, der skal koordineres. Projektnyheder bruges af projektlederen til at annoncere vigtige meddelelser for projektet. Opslagstavlen bruges til at oprette beskeder, således at alle på projektsitet kan se. Hyperlinks er en liste over links, der bliver brugt hyppigt under projektet. Faserne er beskrevet, som under kapitel 2.3, men en konsulent kan oprette, ændre eller slette faser. Forskellen fra det gamle KOMPAS er nu, er at en fase har en status og en godkendelsesstatus. Når en status ændres til Afsluttet aktiveres en arbejdsproces ved navn Ændring af fasestatus Dokumentlister I KOMPAS skabelonen er der oprettet følgende dokument lister: A-2 Dokumenter Baggrundsmateriale Projektdokumenter A-2 Dokumenter er en dokumentliste, som kun brugerne fra sikkerhedsgrupperne: A-2 Konsulenter, Projektleder og Partner på projekt har adgang til. En kunde kan ikke se eller søge på denne mappe og har følgelig ikke adgang til at arbejde i denne mappe. Baggrundsmateriale er en dokumentmappe, hvorledes det er muligt at uploade, oprette eller ændre filer. Hvert dokument i denne liste skal have en titel og tags, som gør dokumentet bedre søgbart. Sharepoint opretter selv kolonnerne Opret af og Ændret af og tilføjer Side 54 af 73

55 ens navn, når man uploader en fil. Dokumentlisten Projektdokumenter er oprettet til de produkter, der laves under et projekt. Et projektdokument indeholder følgende oplysninger: Titel Tags Noter % Fuldført Ansvarlig Efterbehandling Eksternt review Reviewer Arbejdspakke Dokument status Leverance Oprettet af Ændret af Et projektdokument er tilknyttet en arbejdspakke, derfor refereres der til listen Arbejdspakker. Når der ændres i et projektdokument skal % Fuldført angives igen. Efterbehandling angives hvis projektdokumentet skal konverteres til PDF eller Excel. Reviewer og Ekstern reviewer angives, hvis en person skal reviewe projektdokumentet. Der skal angives, hvordan projektdokumentet skal leveres. Det kan være implementering, prækvalifikation, tilbudsevaluering, udbud eller ingen leverance. En dokument status skal sættes til: Ej igangsat Under udarbejdelse Afventer Review Eksternt review Godkendt Lukket uden godkendelse 8.6 Implementering af use case Kunde - Arbejde på et projekt Tilføj kunde til Sharepoint site Før en kunde kan arbejde på et projekt, er en kunde nødt til at være oprettet i AD et. Kunder oprettes manuelt og tilføjes manuelt til et projekt. Projektsites ligger under A-2.local MyBusiness Sharepoint. Projektsites er oprettet som en Organizational Unit, der fungerer som en mappe, og heri ligger alle projektets brugere, som vist på figur 17. En bruger oprettes med et brugernavn og password. Der skal ikke oprettes en til brugeren, men den skal sættes til at være den mail kunden bruger, således Sharepoint Services kan sende mails til brugeren, hvis det er nødvendigt. Side 55 af 73

56 Figur 15 Sharepoint bruger struktur i Active Directory Når en bruger er oprettet i AD et skal et medlem fra sikkerhedsgrupperne Projektleder eller Partner på projekt tilføje brugeren til sikkerhedsgruppen Kunder. Det er kun en administrator, som fx en IT-supporter, der kan oprette en bruger i AD et. Når en kunde er tilføjet til sikkerhedsgruppen Kunder, er det herefter muligt at uploade, slette og ændre dokumenter i alle dokumentlister undtagen A-2 Dokumenter, hvorledes det kun er muligt for medlemmer af sikkerhedsgruppen A-2 Konsulenter. En kunde kan også oprette, ændre eller slette dokumenter i alle andre lister undtagen faser, der er forbeholdt projektleder og partner på projekt. 8.7 Implementering af use case Partner Godkende fase og Afvise fase Da der laves en arbejdsproces til begge use cases, er begge blevet beskrevet i dette afsnit Arbejdsproces i Sharepoint Services En arbejdsproces er en indbygget komponent i Sharepoint Services. En arbejdsproces er tilknyttet en liste eller en dokumentliste, som enten kan startes manuelt, når et element bliver oprettet eller når et element bliver ændret. I en arbejdsproces er der et eller flere trin, hvori et trin består af en betingelse og handling Side 56 af 73

57 for arbejdsprocessen. Her er et eksempel på at brugeren A-2\test ændrer et element tilknyttet en liste, og herefter bliver en sendt til A-2\test: Betingelse: Hvis et element bliver ændret af A-2\test Handling: Send til A-2\test - Emne: Ændring - Brødtekst: Du har nu ændret elementet Arbejdsproces Ændring af fasestatus Arbejdsprocessen Ændring af fasestatus er tilknyttet listen Faser og startes automatisk, når et element bliver ændret. Betingelse Hvis Status er lig med Afsluttet Handling Send Partner på Projekt I en står der følgende: Emne: Godkendelse af fase Brødtekst: Sharepoint [%Faser:Ændret af%] har markeret status på fasen [%Faser:Titel%] til [%Faser:Status%]. Du bedes venligst godkende eller afvise fasen <a href= https://app.a-2.dk/[%faser:sti%] >Link til faserne</a> [%Faser: efterfulgt af en variabel er indbygget i Sharepoint Services til at lave en dynamisk Arbejdsproces Godkendelse af fase Arbejdsprocessen Godkendelse af fase er tilknyttet listen Faser, og startes automatisk når et element bliver ændret. Betingelse 1. Hvis Godkendelsesstatus er lig med Godkendt 2. Ellers hvis Godkendelsesstatus er lig med Afvist Handling Send Projektleder Send Projektleder I en til betingelse 1 står der følgende: Side 57 af 73

58 Emne: Godkendelse af fase Brødtekst: Sharepoint [%Faser:Ændret af%] har godkendt fasen [%Faser:Titel%] med følgende kommentar: <i>[%faser:godkenderens kommentarer%]</i> <a href= https://app.a-2.dk/[%faser:sti%] >Link til faser</a> Husk at afslutte fasen i Timelog Projects I en til betingelse 2 står der følgende: Emne: Godkendelse af fase Brødtekst: Sharepoint [%Faser:Ændret af%] har afvist fasen [%Faser:Titel%] med følgende kommentar: <i>[%faser:godkenderens kommentarer%]</i> <a href= https://app.a-2.dk/[%faser:sti%] >Link til faser</a> 8.8 Delkonklusion Det kan konkluderes at alle use cases er blevet implementeret efter analysen af kravene, hvor systemet skal opføre sig efter designet. Side 58 af 73

59 9 Test Der er oprettet to typer tests. En blackbox test for at se om funktionaliteten fungerer i forhold til use cases, og en browser test for se hastigheden på funktionaliterne. 9.1 Blackbox test Testcase Konsulent opret projekt Testcase 1: Konsulent - Opret projekt Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En konsulent vil oprette et projektsite med Titel: testsite Url: testsite En konsulent er logget ind på topsitet og logger ind på Sharepoint Central Administration Sitet oprettes og kan besøges på https://app.a- 2.dk/sites/testsite Sitet bliver ikke oprettet, da der er fejl i skabelonen FEJL Primær administrator: A- 2\administrator og KOMPAS 2.0 skabelonen En konsulent vil oprette et projektsite med Titel: testæøå Url: testæøå En konsulent er logget ind på topsitet og logger ind på Sharepoint Central Administration Projektsitet ikke kan oprettes, da der indeholder ugyldige bogstaver i titlen og/eller url adressen. Sitet bliver oprettet og linket kan besøges på https://app.a- 2.dk/sites/testsiteæøå FEJL Primær administrator: A- 2\administrator Som det ses, er der fejl i at oprette et nyt projektsite efter KOMPAS 2.0 skabelonen. Dette skyldes, at Sharepoint Services har gennemgået nogle opdateringer, og efter disse opdateringer fungerer nogle web parts ikke. Fejlen ses på figur 29. Side 59 af 73

60 Figur 16 Fejl i oprettelse af Sharepoint site En løsning på problemet kunne være at gemme de ændriger, der er lavet i listerne som en skabelon, og herefter oprette listerne på det tomme web site efter den gemte skabelon. Herefter gemmes hele web sitet som en skabelon, der kan bruges til at oprette nye projektsites. Når et projektsite oprettes med æ, ø eller å i titel eller URL en fejler dette ikke. Dette er ikke en fejl, men blot en ny viden, der informerer, at projektsites godt kan oprettes med æ,ø eller å i titel eller URL. Side 60 af 73

61 9.1.2 Testcase Konsulent søge på alle projekter Testcase 2: Konsulent - Søge på alle projekter Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En konsulent søger på ordet projektstart fra topsitet En konsulent er logget på topsitet Finder resultater, der matcher søgeordet i titel, tags, en liste eller i et dokument Sharepoint viser resultater, der matcher søgningen i titel på dokumenter og indhold i dokumenter OK En konsulent søger på en tom streng fra topsitet En konsulent er logget på topsitet Finder intet da man skal angive et eller flere søgeord Sharepoint viser en tom liste OK En konsulent søger på ordene projektstart og projektstartsdokument fra topsitet En konsulent er logget på topsitet Finder resultater, der matcher søgeordene i titel, en liste, tags eller i et dokument Sharepoint fandt et dokument, der indeholder begge ord OK En konsulent søger på ordene projektstart og statusrapport fra topsitet En konsulent er logget på topsitet Finder intet da begge ord formentlig ikke indgår i et element Sharepoint fandt ikke noget, der matcher søgningen OK En konsulent søger på bogstaverne æ, ø og å fra topsitet En konsulent er logget på topsitet Finder resultater, der matcher bogstaverne i titel, tags, en liste eller i et dokument Sharepoint finder resultater, hvori bogstaverne indgår OK En konsulent søger på ordet Projektstart fra topsitet En konsulent er logget på topsitet Finder resultater, der matcher søgeordet i titel, tags eller i et dokument. Til foreskel fra tidligere søgning er første bogstav Sharepoint viser resultater, der matcher søgningen i titel på dokumenter og indhold i dokumenter OK Side 61 af 73

62 9.1.3 Testcase Konsulent Se projektportefølje Testcase 3: Konsulent - Se projektportefølje Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En konsulent vil se listen over alle aktive projekter Konsulenten er logget ind på topsitet Listen over alle aktive projekter vises på topsitet Sharepoint viser en liste over alle aktive projekter på topsitet med projektnavn, projektnr., kunde og projektleder OK En konsulent vil se informationer omkring et bestemt projekt Konsulenten er logget ind på topsitet og Timelog Projects Konsulenten åbner et link til Timelog Projects, som indeholder informationer omkring det bestemte projekt Et link åbnes i et nyt vindue, hvorledes man kommer ind på det bestemte projekt OK En konsulent vil se en projektportefølje for en bestemt konsulent Konsulenten er logget ind på topsitet og Timelog Projects Konsulenten åbner et link til Timelog Projects, som viser alle aktive projekter den bestemte konsulent har Et link åbnes i et nyt vindue, hvorefter den pågældende konsulents aktive projekter vises OK En konsulent ændrer et projektnavn i Timelog Projects, hvorefter topsitet åbnes Konsulenten er logget ind på topsitet og Timelog Projects Topsitet viser listen over aktive projekter, hvorledes det redigeret projekt er opdateret Sharepoint viser en liste over alle aktive projekter, hvor det redigerede projekt er opdateret OK Side 62 af 73

63 9.1.4 Testcase Konsulent arbejde på et projekt Testcase 4: Konsulent - Arbejde på projekt Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En konsulent vil upload et dokument til mappen A-2 Dokumenter Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Dokumentet bliver uploadet til Sharepoint Dokumentet er uploadet, og Sharepoint viser det OK En konsulent vil uploade et dokument til mappen Baggrundsmateriale Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Dokumentet bliver uploadet til Sharepoint Dokumentet er uploadet, og Sharepoint viser det OK En konsulent vil upload et dokument til mappen Projektdokumenter Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Dokumentet bliver uploadet til Sharepoint Dokumentet er uploadet, og Sharepoint viser det OK En konsulent vil oprette et nyt element i listen Arbejdspakker Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Arbejdspakken bliver oprettet Elementet er oprettet, og Sharepoint viser det OK En konsulent vil oprette et nyt element i listen Projektorganisation Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Elementet bliver oprettet Elementet bliver oprettet, og Sharepoint viser det OK En konsulent vil oprette en ny fase Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Fasen bliver oprettet Elementet bliver oprettet, og Sharepoint viser det OK En konsulent vil oprette et møde i listen Kalender Konsulenten er logget ind på det bestemte projektsite Mødet bliver oprettet Elementet bliver oprettet, og Sharepoint viser det OK Side 63 af 73

64 9.1.5 Testcase Konsulent arbejde på projekt Testcase 5: Kunde Arbejde på projekt Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En kunde vil uploade et dokument til mappen A-2 Dokumenter Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Mappen kan ikke ses, og derfor kan et dokument ikke blive uploadet Sharepoint viser ikke mappen OK En kunde vil uploade et dokument til mappen Baggrundsmateriale Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Dokumentet bliver uploadet til Sharepoint Dokumentet er uploadet, og Sharepoint viser det OK En kunde vil upload et dokument til mappen Projektdokumenter Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Dokumentet bliver uploadet til Sharepoint Dokumentet er uploadet, og Sharepoint viser det OK En kunde vil oprette et nyt element i listen Arbejdspakker Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Arbejdspakken bliver oprettet Elementet er oprettet, og Sharepoint viser det OK En kunde vil oprette et nyt element i listen Projektorganisation Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Elementet bliver oprettet Elementet bliver oprettet, og Sharepoint viser det OK En kunde vil oprette en ny fase Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Fasen bliver oprettet Elementet bliver oprettet, og Sharepoint viser dette OK En kunde vil oprette et møde i listen Kalender Kunden er logget ind på det bestemte projektsite Mødet bliver oprettet Mødet bliver oprettet, og Sharepoint viser dette OK Side 64 af 73

65 9.1.6 Testcase Partner godkende fase Testcase 6: Partner Godkende fase Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En partner vil godkende en fase Partneren er logget ind på det bestemte projektsite, og fasen har status Afsluttet Fasen står med godkendelsesstatus Godkendt, og projektleder får tilsendt en mail I godkendelsesstatus står der Godkendt, og projektlederen har fået en mail om det OK Testcase Partner afvise fase Testcase 7: Partner Afvise fase Scenarie Prækondition Forventet resultat Faktisk resultat Status En partner vil afvise en fase Partneren er logget ind på det bestemte projektsite, og fasen har status Afsluttet Fasen står med godkendelsesstatus Afvist, og projektleder får tilsendt en mail I godkendelsesstatus står der Afvist, og projektlederen har fået en mail om det OK Side 65 af 73

66 9.2 Browser test I denne test vises hvor hurtig svar-tiden er i forhold til use cases, således at man får en fornemmelse af, hvor lang tid der går, når man bruger en funktionalitet. I denne test vil benyttes Internet Explorer og Firefox, da det er de to mest hyppigst brugte web browsere i A-2. Der vil kun blive testet for de to vigtige use cases, som har relevans for hastighed. Nemlig Konsulent Søge på alle projekter, og Konsulent Arbejde på et projekt. Da Konsulent Arbejde på et projekt og Kunde Arbejde på et projekt, har samme relevans for testen, vil disse blive testet i en testcase. Værktøjet der vil blive benyttet til at teste hastigheden er Wireshark. Der testes på en bærbar lenovo T61, der har Intel Core 2 Duo 2,10 GHz, og 1,97 GB RAM, med Windows XP Service Pack 3. Lokationen er på A-2 s kontor i Nærum, og internet hastigheden er 20Mbit download og 20Mbit upload. I dataene der bliver genereret, skal der udregnes en round trip time. Round trip time defineres som: = Der er kørt 2 tests for hver test case, for at se om svartiderne nogenlunde stemmer overens med hinanden. Testcase 1 Browser: Internet Explorer 8 Use case: Konsulent Søge på alle projekter Der testes hastigheden når man søger på projektstart. Se bilag 9.4 for data og svar tiderne. Som det ses starter søgningen på forbindelse #5, som starter på 6, sek. hvilket kører over TLS version 1.0. Søgningen slutter på forbindelse #47, hvor der er gået 6, sek. Round trip time = 0, sek. Testcase 2 Browser: Internet Explorer 8 Use case: Konsulent Arbejde på et projekt Der testes hastigheden, når man uploader et dokument, da dette er vigtigt at vide. Dokumentet der bliver uploadet fylder 3 KB. Se bilag 9.5 for data og svar tiderne. Som det ses starter signalet på forbindelse #4, som starter på 5, sek. hvilket kører over TLS version 1.0. Uploadning slutter på forbindelse #70, hvor der er gået 6, sek. Round trip time = 0, sek. Testcase 3 Browser: Mozilla Firefox Use case: Konsulent Søge på alle projekter Der testes hastigheden, når man søger på projektstart. Se bilag 9.6 for data og svar tiderne. Som det ses starter søgningen på forbindelse #4, som starter på 1, sek. Søgningen slutter på forbindelse #35, hvor der er gået 2, sek. Round trip time = 0, sek. Side 66 af 73

67 Testcase 4 Browser: Mozilla Firefox Use case: Konsulent Arbejde på et projekt Der testes hastigheden, når man uploader et dokument, da dette er vigtigt at vide. Dokumentet der bliver uploadet fylder 3 KB. Se bilag 9.6 for data og svar tiderne. Som det ses starter signalet på forbindelse #4, som starter på 2, sek. hvilket kører over TLS version 1.0. Uploadning slutter på forbindelse #40, hvor der er gået 3, sek. Round trip time = 0, sek. Testcase 4 0, Testcase 3 0, Testcase 2 0, Testcase 1 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Figur 17 Round trip time for testcases Som det ses på figur 30, er Firefox hurtigere end Internet Explorer, når der testes for søgning og uploadning af et dokument. Tilgengæld er hastighedsforskellen mellem de to browsere ikke stor. En konsulent med de samme forudsætninger, som udført i denne test vil ikke have noget problem med at uploade et dokument, da gennemsnitstiden for at uploade et dokument vha. Firefox eller Internet Explorer er 0, sek, når dokumentet fylder 3 KB. Det tager længere tid hvis filen er større. 9.3 Delkonklusion Det kan konkluderes, at ikke alt i blackbox testen gik efter hensigten, men der er foreslået en løsning til hvordan man opretter et site efter KOMPAS 2.0 skabelonen. Ifølge hastighedstesten er der en meget lille foreskel på, om man bruger Internet Explorer 8 eller Mozilla Firefox 3.6.8; og udfra gennemsnitstiden kan det konkluderes, at Sharepoint Services ikke er for langsom, set udfra en konsulents synspunkt. Side 67 af 73

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

estruktur og GroupWise installation

estruktur og GroupWise installation Dokumentation VTU estruktur og GroupWise installation IT Quality A/S Tel.: +45 70 222 444 Stamholmen 193D Fax: +45 70 222 445 2650 Hvidovre E-mail: info@itq.dk Denmark Homepage: www.itq.dk Formål... 3

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010 Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Jesper Osgaard Microsoft josgaard@microsoft.com Introduktion Hostede IT-løsninger til

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Agenda. Exchange 2010 Client Access Server arkitektur. Outlook Web App (OWA) Office Outlook Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA)

Agenda. Exchange 2010 Client Access Server arkitektur. Outlook Web App (OWA) Office Outlook Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA) Agenda Exchange 2010 Client Access Server arkitektur Outlook Web App (OWA) Office Outlook 2010 Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA) Client Access Server Arkitektur Internt Netværk Telefonsystem

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2.

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Forventet udbytte (opnået pr d.d.) At skabe en fælles ramme for gennemførelse af alle slags projekter I Pentia.

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere