Vejledning i registrering af våben i SKV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i registrering af våben i SKV."

Transkript

1 Vejledning i registrering af våben i SKV. August 2015

2 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben 5 Procedure for fornyelse af påtegning 7 SKV4 ansøgning om foreningsvåben 8 SKV3 ansøgning om godkendelse af: adgang til foreningens våbenopbevaringssteder transporttilladelse 9 SKV5 tilbagekaldelse af våbenpåtegning 10 HJÆLP hvad gør jeg? adresseændring destruktion af våben dødsbo med våben registreret i SKV fejlregistrering i SKV flerbrugertilladelse foreningsskift genregistrering af våben, der er uden ejer i SKV glatløbede haglvåben gyldig indtil videre gyldighedsperiode ikke registreret våben import/eksport af våben information konkursbo med våben kontrol af våbenlister manglende skydeaktivitet for pistol-/revolverskytter ophør af medlemskab opmåling af pibe- og totallængde politiets adresse politiets kontrol registrering af piber/vekselsæt/vekseltromle salg af våben sammenlægning af foreninger scan SKV-ansøgningen sletning af piber, der ikke skal genregistreres i SKV specielle krav for anskaffelse af pistoler/revolvere skydedisciplin stjålne/bortkomne våben våbennumre oprettet med bindestreg i SKV våbenpas 19 SKV huskeliste 20 Ændringer i forhold til sidste udgave fra marts 2014 er markeret med understregning. 2

3 Indledning Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) blev oprettet i 1987 af De Danske Skytteforeninger (DDS efter 01/ DGI) og Dansk Skytte Union (DSkyU). I 1990 blev Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) også optaget. SKV er en selvstændig enhed, der har fået Justitsministeriets tilladelse til at registrere organisationernes foreningsvåben og medlemsvåben. Forudsætningen er, at politiet modtager kopi til Politiets Våbenregistrering af de våben, der er i foreningernes og medlemmernes besiddelse. De krav, der skal overholdes, er fastlagt gennem flere kilder: 1. Våbenloven (VL) nr af den 22/ Bekendtgørelsen om våben og ammunition (VB) nr af den 30/ Cirkulære om våben og ammunition (VC) nr af den 30/ Retningslinier for SKV (VR) fastsat af Rigspolitichefen. 5. Retningslinier fra kontaktudvalget vedrørende Våbenloven (VK). 6. Skrivelser fra Justitsministeriet og Rigspolitichefen med fortolkninger af våbenlovgivningen (VF). SKV kan desuden fastsætte yderligere betingelser til skytteforeningerne, for at disse kan få skytteforeningernes og medlemmernes våben registreret i SKV. En forudsætning for medlemskab af SKV er, at foreningerne er medlem af DGI, DSkyU eller DFIF. Medlemskab af DGI og DSkyU forudsætter, at der hvert år indsendes medlemsindberetning til organisationerne. Dette hæfte er tænkt som en hjælp til skytteforeningerne i arbejdet med at registrere foreningens og medlemmernes våben. Det er kun de vigtigste punkter der medtages. Yderligere detaljer kan findes i bekendtgørelsen mv., og der henvises til SKV-hjemmesiden på eller hvor der er links til bekendtgørelsen mv. 3

4 SKV1 Ansøgning om godkendelse af foreninger Skytteforeningen skal godkendes af politiet for at kunne blive medlem af og få våben registreret i SKV. Foreningen søger godkendelse ved at indsende en SKV1 blanket direkte til Politiet. Foreninger vest for Storebælt skal sendes til: Foreninger øst for Storebælt skal sende til: Det er hele bestyrelsen, der skal godkendes. Det betyder, at hver gang der sker udskiftning i bestyrelsen, skal der indsendes en ny SKV1 til politiet eller hvert 5 år. VB SKV1 godkendelsen giver foreningens formand tilladelse til at give våbenlegitimation til medlemmer (SKV2) samt at anskaffe våben til foreningen (SKV4). SKV1 godkendelsen giver foreningens bestyrelse tilladelse til at give transporttilladelse til medlemmer af foreningen. Foreningens vedtægter skal vedlægges SKV1 ansøgningen, og sendes til Politiet enten ACV eller ACØ. Formanden skal kunne bekræfte, at foreningen disponerer over skydebaner, hvor våben kan anvendes, og lokaler, hvor våben og ammunition kan opbevares forsvarligt. (VC 2). Foreningen modtager godkendelsen fra politiet ( foreningens eksemplar af SKV1 ansøgningen), og denne godkendelse skal gemmes og vises til politiet ved kontrolbesøg. Benyt venligst SKV1 blanketten fra SKV-hjemmesiden på eller SKV s eksemplar sendt fra Politiet til SKV. 4

5 SKV2 Ansøgning om våbenpåtegning - medlemsvåben Ønsker en skytte at anskaffe et våben, skal der først søges tilladelse til dette på en SKV2 blanket. Udfyld alle relevante felter. Det er kun formanden for skyttens forening, der kan underskrive ansøgningen. SKV2 sendes til SKV, der kontrollerer oplysningerne og bekræfter over for politiet, at våbnet er godkendt til brug i skytteorganisationerne (VC 2). Såfremt der er fejl eller mangler i ansøgningen returneres ansøgningen til foreningen, og det er foreningens opgave at udbedre forholdet (VR). Hos politiet undersøges ansøgerens forhold (VB 46). SKV2 returneres af politiet til SKV med besked om ansøgningen kan godkendes eller ej. Når der ansøges om kaliber større end 9mm (.38/357) skal SKV2- ansøgningen forelægges for Justitsministeriet. (VC 19, stk. 6). Har politiet godkendt ansøgningen, udsteder SKV en våbenlegitimation, der sendes til foreningens formand sammen med foreningens eksemplar af SKV2 samt et indbetalingskort til betaling for SKV-gebyr. SKV2 behandlingen koster kr. 200,-, som det er foreningens ansvar at betale. Formanden underskriver våbenlegitimationen og udleverer denne til skytten. Først nu må skytten afhente våbnet hos sælgeren. Sælger må kun udlevere våbnet mod forevisning af våbenlegitimationen med formandens underskrift. Foreningen skal gemme foreningens eksemplar af SKV2 blanketten. Våbenlegitimationen, der er et plastkort, indeholder alle de våben, den pågældende skytte har tilladelse til i en forening. Hvis en person har registreret våben i flere foreninger udskrives et kort pr. forening. Har skytten i forvejen en våbenlegitimation til andre våben, skal denne destrueres samtidig med at den nye udleveres. Husk: Skytten skal ved udleveringen af det nye våben fra sælger sikre sig, at oplysningerne på våbenpåtegningen svarer til våbnets data. NB: Send ikke ansøgninger direkte til politiet det forsinker ekspeditionstiden unødigt. Såfremt politiet har sendt SKV2-ansøgningen foreningens eksemplar direkte til foreningen, er våbnet ikke registreret i SKV. Send derfor straks videre til SKV. Hvad er kravene for at få en våbenlegitimation? Riffel: Alder 18 år Alder 16 til 18 kræver samtykke af forældremyndigheden (VC 16) Luftriffel/-pistol: Kræver ikke tilladelse, hvis skytten er fyldt 18 år. Skytter under 18 år kan søge tilladelse hos politiet (VL 2). 5

6 Pistol/revolver: Alder 20 år (VC 20) Mindst 2 års erfaring som skydende medlem af en skytteforening (mindst 6 skydninger med pistol/revolver pr. år). NB: Evt. oplysningsskema til Justitsministeriet (se punkt 25 side 17) - (VC 20, stk. 5) Grovpistol/ -revolver: Ansøgning om tilladelse til pistol/revolver med kaliber over.32, kræver mindst 6 måneders skydeerfaring med samme eller tilsvarende kaliber - (kan være indeholdt i de to år). CO2 våben: Haglvåben: Sortkrudtriffel: Sortkrudtpistol/ revolver: Samme regler som for riffel og pistol Alder 18 år Alder 16 til 18 kræver samtykke af forældremyndigheden (VC 16) Alder 18 år. Alder 16 til 18 år kræver samtykke af forældremyndigheden (VC 16) Alder 20 år Mindst 2 års erfaring som skydende medlem af en skytteforening (mindst 6 skydninger med pistol/revolver pr år). NB: Eventuelt oplysningsskema til politiet, gælder for bagladervåben (se punkt 25 side 17) En godkendelse er gyldig i 5 år fra politiets godkendelsesdato (VB 47, stk.4) 6

7 Procedure for fornyelse af våbenpåtegninger Politiet kræver, at medlemsvåben i skytteforeningerne skal være fornyet senest 14 dage før udløbsdato (pga. ekspeditionstid). Fornyelsen gælder 5 år fra udløbsdatoen. Det er foreningens ansvar, at fornyelsen sker rettidigt, og foreningens godkendelse hos politiet afhænger af, at foreningen lever op til denne forpligtigelse. Politiet har fastlagt følgende procedure: 1. Ca. 4 måneder før udløbsdatoen for skyttens våbenpåtegning får foreningen et brev herom fra SKV. Der udsendes en gang i kvartalet. 2. Hvis fornyelsen ikke er gennemført ca. 2 måneder før udløbsdatoen sender SKV en rykker til foreningen, der derefter straks skal varsle skytten med en SKV-5 forvarselsskrivelse. 3. Hvis ikke fornyelsen er søgt senest 14 dage før udløbsdatoen, skal foreningen straks sende skytten en SKV-5 blanket (anbefalet), med kopi til politiet og SKV. Våbenpåtegningen er hermed øjeblikkeligt tilbagekaldt, og våben afmeldes i SKV ved udløb af den frist, der er angivet på SKV-5 blanketten. 4. Udløber våbenpåtegningen uden at være fornyet, omregistreret eller tilbagekaldt, og uden at foreningen har sendt skytten en SKV-5 blanket, så meddeles dette til politiet. 5. Politiet overtager derefter sagen og afgør det videre forløb over for foreningen. Foreningen kan på eget initiativ søge fornyelse tidligere end ved SKV s henvendelse (dog max. ½ år før udløbsdato). Fornyelsen gælder 5 år fra udløbsdatoen. Bemærk, at oplysningsskemaet også skal vedlægges ved fornyelser. Det er muligt, at indsende en SKV2-ansøgning pr. mail til SKV læse mere på SKV-hjemmesiden på eller under vejledning. 7

8 SKV4 Ansøgning om foreningsvåben Foreningen søger godkendelse til at købe et foreningsvåben på en SKV4- ansøgning. Det er kun formanden, der kan underskrive ansøgningen, som herefter sendes til SKV. SKV4 sendes til SKV, der kontrollerer oplysningerne og bekræfter over for politiet, at våbnet er godkendt til brug i skytteorganisationerne (VC 2). Når politiet godkender ansøgningen, returneres denne af politiet til SKV til registrering. SKV registrerer våbnet og returnerer til foreningens formand: foreningens eksemplar af SKV4 samt et indbetalingskort til betaling for SKV-gebyr samt en våbenliste. SKV4 behandlingen koster kr. 200,-. Foreningen kan nu få det pågældende våben udleveret af sælger mod at fremvise SKV4 blanketten med godkendelsen. Når SKV har behandlet en ny SKV4 fra foreningen, sendes der en ny våbenliste, så formanden kan se foreningens opdaterede våbenbeholdning. Bemærk: Der udstedes ikke et legitimationskort til foreningsvåben, hvorfor SKV4 side 3 foreningens eksemplar er foreningens eneste dokumentation. NB: Send ikke ansøgninger direkte til politiet det forsinker ekspeditionstiden unødigt. Såfremt politiet har sendt SKV4 foreningens eksemplar direkte til foreningen, er våbnet ikke registreret i SKV. Send derfor straks videre til SKV. Det er muligt, at indsende en SKV4-ansøgning pr. mail til SKV læse mere på SKV-hjemmesiden på eller under vejledning. 8

9 SKV3 Ansøgning om godkendelse af: Adgang til foreningens våbenopbevaringssteder eller modtagelse af en transporttilladelse Ansøgning om godkendelse af adgang til foreningens våbenopbevaringssteder VB 20. Stk. 2. Foreningen skal søge tilladelse til alle de personer i foreningen, der må åbne våbenboksen. Politiet kan være restriktive med antal der godkendes. De SKV3 der stadig er gyldige, men som ikke længere er aktuelle skal tilbagekaldes hos Politiet. Normalt kan der søges tilladelse til bestyrelsesmedlemmerne samt specielt betroede medlemmer, herunder trænere og instruktører. Ansøgning om godkendelse til transporttilladelse For at medlemmer må transportere våben, skal de godkendes til dette af politiet. Har et medlem en gyldig våbenpåtegning, er medlemmet derved godkendt til at få udstedt en transporttilladelse. Har medlemmet ikke en våbenpåtegning, indsender foreningen en SKV3 blanket direkte til politiet (enten til ACV eller ACØ). Godkender politiet ansøgningen, skal foreningen gemme SKV3 foreningens eksemplar til dokumentation. Medlemmet skal have skyttens eksemplar og medlemmet kan nu få udstedt en transporttilladelse til foreningens våben. Når medlemmet transporterer et foreningsvåben, skal medlemmet medbringe transporttilladelsen, godkendelsen til transporttilladelsen eller våbenpåtegning og billedlegitimation. Transporttilladelse Foreningen kan udstede transporttilladelse til et foreningsmedlem til: 1) skytteforeningens egne våben 2) våben tilhørende skytteforeningens medlemmer 3) våben tilhørende andre skytteforeninger under samme hovedorganisation 4) våben tilhørende medlemmer af andre skytteforeninger under samme hovedorganisation. Transporttilladelsen skal underskrives af et bestyrelsesmedlem i medlemmets forening (en SKV1 godkendt person) og gælder fra dagen før til dagen efter en begivenhed, f.eks. stævne, kursus eller overdragelse til våbensmed. SKV3 er gyldig i 5 år og skal tilbagekaldes hos skytten og politiet, hvis den ikke længere har sin berettigelse. (VB 20, stk. 4). SKV opfordrer foreningen til, at gemme foreningens eksemplar af transporttilladelsen i boksen indtil våbnet er retur i foreningen igen eller våbnet er slettet fra foreningens våbenliste. Bemærk: SKV3 vedrører kun politiet og skal ikke sendes til SKV. 9

10 SKV5 Tilbagekaldelse af våbenpåtegning Våbenpåtegning kan til enhver tid tilbagekaldes (VL 2f). Tilbagekaldelse af våbenpåtegning vil bl.a. kunne blive aktuel, såfremt: Skyttens medlemskab af foreningen ophører (VB 6, stk. 4). Et medlem med pistol/revolver ikke længere er aktivt skydende (VC 20, VR). Medlemmet skønnes ikke længere egnet til at være i besiddelse af våben (VB 6, stk. 4). Andre forhold taler for, at det er betænkeligt, at medlemmet er i besiddelse af våben (VB 6, stk. 4). Foreningens godkendelse tilbagekaldes (VB 5). Medlemmet afviser at opfylde betingelserne for medlemskab i SKV (fastlagt af Rigspolitiet i Retningslinjer for Skytteforeningernes Våbenregistrering ) Følgende fremgangsmåde skal følges: Foreningen sender et forvarselsbrev til medlemmet, hvor det meddeles, at om to uger vil medlemmet modtage en SKV5 meddelelse, medmindre de angivne forhold bringes i orden. Forvarselsbrevet findes på SKV hjemmesiden. Er medlemmets forhold ikke bragt i orden inden for den angivne frist, skal foreningen sende SKV5 meddelelsen til hhv. skytten, politiet og SKV. Skyttens eksemplar skal sendes anbefalet. Medlemmet har den frist, der er angivet på SKV5 blanketten til at afhænde sit våben. Den samlede frist på forvarslingen samt SKV5 må højest være 4 uger. (VB 48, stk. 2). Ved fristens udløb afmeldes våbnet i SKV, og SKV sender foreningen et slettebrev, hvorved foreningen ikke længere er ansvarlig for medlemmets våbenbesiddelse. Hvis medlemmets våben opbevares i foreningen, skal formanden sikre sig, at politiet er orienteret om dette. Der kan vedlægges notat herom, når SKV5 blanketten sendes til politiet, eller våbnet og SKV5 kan afleveres samlet til politiet. Foreningen skal straks give politi og SKV besked, hvis en SKV-5 skal tilbagekaldes og dermed annulleres. 10

11 Genregistrering af et våben, der er slettet pga. SKV5 meddelelse: Hvis et våben, der er blevet slettet på grund af SKV5, skal genregistreres i SKV, skal der indsendes en SKV-ansøgning direkte til SKV. Der skal følge et brev med, der beskriver, hvorfor skytten/foreningen ønsker at genregistrere våbnet. SKV behandler derefter SKV-ansøgningen, inden den og brevet sendes til Politiet, som tager stilling til, om våbnet må genregistreres i SKV. Tilbagekaldelse af foreningens medlemskab af SKV: Efterlever foreningen ikke de regler og krav der stilles for medlemskab af SKV, herunder de retningslinjer der aftales internt i SKV, tilbagekaldes medlemskabet og den relevante politikreds anmodes om at sikre forenings- og medlemsvåbens omregistrering. 11

12 12 HJÆLP! hvad gør jeg? 1. Adresseændringer: Skifter et medlem med våbenpåtegning adresse (men ikke forening), så skal adresseændringen ikke meddeles til SKV. Politiet har de fornødne oplysninger gennem politiets våbenregistrering. 2. Destruktion af våben: Våbnet er indleveret til politiet til destruktion. Medlemmet skal sikre sig en kvittering for indleveringen, og aflevere en kopi af denne kvittering til foreningen, der videresender denne til SKV. Våbnet kan afleveres til Skyttebutikken i Vingsted, i dette tilfælde orienteres SKV i Vingsted direkte. Foreningen skal også her sikre sig kvittering for aflevering. 3. Dødsbo med våben registreret i SKV: Våbnet skal omregistreres, sælges eller destrueres. Dødsboet har en frist på 4 uger til at gennemføre dette. (VB 44). Foreningen bør ikke være tilbageholdende med at kontakte dødsboet omkring disse forhold. Man hjælper netop dødsboet og forhindrer, at dødsboet bryder våbenloven. Har foreningen ikke inden 4 uger fået en afklaring, skal våbenpåtegningen tilbagekaldes gennem SKV5 proceduren. I disse tilfælde sendes skyttens og Politiets eksemplar samlet til Politiet og SKV s eksemplar til SKV. 4. Fejlregistrering i SKV: Hvis foreningen opdager at et våben er fejlregistreret i SKV det kunne være forkert model, våben nr. eller lignende er følgende aftalt ned ACV & ACØ: Skytten eller foreningen tager billeder af våbnet, hvor våben nr., model m.v. tydelig fremgår. Der laves en beskrivelse af, hvad der skal rettes fra og til og vedlægger et billede af skyttens våbenlegitimationskort det hele sendes samlet til SKV, og sagen behandles hurtigst mulig. Formanden modtager en ny våbenliste samt et nyt våbenlegitimationskort til skytten, hvis det er et privatejet våben. 5. Flerbrugertilladelser: Ønsker man, at flere skytter skal have våbenpåtegning til samme våben, da skal der søges tilladelse til dette for hver enkelt skytte. SKV2-ansøgningen afkrydses i feltet flerbrugertilladelse. Er våbnet allerede registreret for én af skytterne, da skal der ske omregistrering for denne skytte også. Dette medfører, at der startes en ny

13 tilladelsesperiode på 5 år for de pågældende våbenpåtegninger. Flerbrugertilladelser er ikke betinget af, at skytterne er fra samme politikreds eller forening. Flerbrugertilladelser - OPHØR: Foreningens formand skal skriftligt meddele SKV, at en person er udtrådt af flerbrugertilladelsen. Sletning af den sidste person ved en flerbrugertilladelse kræver almindelig omregistrering af våbnet. 6. Foreningsskifte: Skifter en skytte med våbenpåtegning forening, skal der søges ny våbenpåtegning hos den nye forening for alle registrerede våben. Den gamle forening får meddelelse om foreningsskiftet fra SKV. 7. Genregistrering af våben, der er slettet på baggrund af SKV5 eller slettet som stjålent/bortkommet våben: Hvis et våben, der er blevet slettet på grund af SKV5 eller slettet som stjålent/bortkommet, skal genregistreres i SKV, skal der indsendes en SKVansøgning direkte til SKV. Der skal følge et brev med, der beskriver, hvorfor skytten/foreningen ønsker at genregistrere våbnet. SKV behandler derefter SKV-ansøgningen, inden den og brevet sendes til Politiet, som tager stilling til, om våbnet må genregistreres i SKV. 8. Glatløbede haglvåben: Flugtskydningsforeninger medlem af DSkyU kan erhverve haglvåben til foreningsbrug og kan give våbenpåtegning til medlemmers køb af glatløbede haglvåben. Våbenpåtegning til foreningsmedlemmer søges på SKV2. Våbenpåtegningen gælder til generel anskaffelse af glatløbede haglvåben til brug ved aktiviteter under DSkyU (VB 49). Alle erhvervelser af haglvåben skal derefter anmeldes til politiet på en blanket, der udleveres hos politiet. Anmeldelsen skal ske senest 8 dage efter erhvervelsen (VB 50). Foreningsejede haglvåben ansøges på en SKV4 og skal ikke anmeldes til politiet, men registreres i SKV. 9. Gyldig indtil videre: Våben registreret i perioden til og med har gyldighedsperioden Gyldig indtil videre stående på de gamle våbenlegitimationskort (VC 44). På de nyere plastkort er feltet gældende til blankt. Ved omregistrering ændres gyldighedsperioden til 5 år. 13

14 10. Gyldighedsperiode: Alle godkendelser til ansøgninger, søgt gennem SKV1, SKV2 og SKV3, har en gyldighedsperiode på 5 år. Foreningen skal selv være opmærksom på fornyelsen efter gyldighedsperiodens udløb. 11. Ikke-registrerede våben: Kommer foreningen ud for, at et medlem har et våben, der ikke er registreret, skal medlemmet straks orientere politiet. Hvis et våben, der er er registreret, skal genregistreres i SKV, skal der indsendes en SKV-ansøgning direkte til SKV. Der skal følge et brev med, der beskriver, hvorfor skytten/foreningen ønsker at genregistrere våbnet. SKV behandler derefter SKV-ansøgningen, inden den og brevet sendes til Politiet, som tager stilling til, om våbnet må genregistreres i SKV. Er foreningen kommet i besiddelse af et ikke-registreret våben, skal foreningen tilsvarende straks orientere politiet og få våbnet registreret (som beskrevet ovenfor) eller få det destrueret. 12. Import/eksport af våben: SKV-ansøgningen vedlægges en ansøgningsblanket nr. P (ansøgning om indførsel af våben/ammunition findes på eller under SKVblanketter på SKV s hjemmeside), og begge blanketter sendes samlet til SKV. SKV behandler SKV-ansøgningen på normal vis, og sender den til Politiet sammen med indførelsestilladelsen. Politiet sagsbehandler begge blanketter samtidigt. SKV-ansøgningen sendes til SKV og indførselstilladelsen sendes til ansøger. Når våbnet er registreret i SKV og importeret til Danmark, skal det forevises hos Politiet. SKV afmelder et våben ved fremsendelse af kopi af eksporttilladelse. 13. Information: På hjemmesiderne informerer og om våbenregistreringen. Alle SKV blanketter findes på hjemmesiden og kan udfyldes direkte inden udskrivningen. Husk at underskrive alle sider efter udskrift. Links til våbenloven, bekendtgørelse og cirkulære er ligeledes til disposition. Information fra SKV indeholder en række oplysninger til anvendelse for foreningerne. 14. Konkursbo med våben: Foreningen skal benytte samme fremgangsmåde som ved dødsbo (punkt 3 side 12). 14

15 15. Kontrol af våbenlister: Justitsministeriet er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for registreringen af såvel foreningsejede som privatejede våben, herunder kontrol af registreringens rigtighed (VL 2c og VR). En arbejdsgruppe under Rigspolitichefen har fastsat kontrolforanstaltninger, der skal sikre, at oplysningerne i SKV til stadighed er korrekte. SKV har herudfra fastsat kontrolforanstaltninger til at sikre, at SKV-registeret er korrekt. Dette sikres bl.a. gennem én gang årligt at udsende våbenlister til foreningerne med opgørelsen over foreningsejede og privatejede våben. Foreningen skal derefter kontrollere, at våbenlisterne er i overensstemmelse med de våben foreningen er i besiddelse af samt de våben, medlemmerne har våbenpåtegning til. Foreningen skal fysisk kontrollere, at medlemmerne er i besiddelse af våbnene. Foreningerne vil desuden stikprøvevist blive kontrolleret af SKV mht. overensstemmelsen mellem våbenlisterne og våbnenes fysiske tilstedeværelse. Dette gælder såvel foreningsvåben som medlemsvåben. 16. Manglende skydeaktivitet for pistol-/revolverskytter: Betingelsen for at have tilladelse til pistol/revolver er, at skytten er aktivt skydende. (VC 20). Aktivitetskravet er, at skytten mindst 4 gange om året skal have været foreningsaktiv og fortrinsvist ved skydning med pistol/revolver. Kan foreningen ikke stå inde for en skyttes opfyldelse af aktivitetskravet, skal foreningen inddrage våbenpåtegningen. Dette sker gennem SKV5 proceduren. 17. Ophør af medlemskab: Konstaterer foreningen, at et medlem ikke længere betaler kontingent og dermed ikke længere kan bevare sit medlemskab i foreningen, da skal foreningen sikre sig, at medlemmets våben omregistreres. Om nødvendigt skal foreningen tilbagekalde våbenpåtegningen gennem SKV5 proceduren. Politiets eksemplar sendes til Politiet enten til ACV eller til ACØ. Våbenregistreringens eksemplar sendes til SKV samtidig med afsendelsen til politiet. 18. Opmåling af pibe- og totallængde: Totallængden måles parallelt med piben i hele våbnets længde som vist her: Pibens længde måles ved pistol fra mundingen til bundstykket (pibe og 15

16 kammer), ved revolver kun piben (uden tromle). Ifølge VC 20 stk. 4, skal totallængden på våbnet være mindst 210 mm. 19. Politiets adresse: Hvis foreningen eller skytten bor vest for Storebælt er det ACV der er sagsbehandler - ACV kan kontaktes pr. brev, telefon eller mail: Midt- og Vestjyllands Politi Brogårdsvej Holstebro Telefon: Funktionspostkasse: Hvis foreningen eller skytten bor øst for Storebælt er det ACØ der er sagsbehandler ACØ kan kontaktes pr. brev, telefon eller mail: Københavns Vestegns Politi Thistedgade Taastrup Telefon: Funktionspostkasse: 20. Politiets kontrol: Politiet modtager én gang årligt en udskrift af våbenlisterne for foreningernes egne våben fra SKV. Politiet har ret til at kontrollere foreningens våben (VB 15, stk. 1) og til kontrol af de lokaler, hvor foreningen opbevarer våben (VB 26, nr. 3). 21. a Registrering af piber: Erhvervelse af en pibe i samme kaliber som grundvåbnet kræver ikke registrering i SKV (VL 2 c, stk. 2). Piber i anden kaliber end grundvåbnet, skal registreres og vil blive betragtet som et vekselsæt i SKV, hvorfor der skal indsendes SKV-ansøgning. 21. b Registrering af vekselsæt eller vekseltromle: Der kræves registrering, hvis der er tale om et vekselsæt/vekseltromle i samme kaliber som grundvåbnet, og der indsendes en separat SKVansøgning. Vekseltromle behandles på samme måde som et vekselsæt. Grundvåbnet er typisk i kaliber 38/357 og vekseltromlen i 9 mm. Hvis der ikke er et våben nr. på tromlen skal den registreres med grundvåbnets våben nr. efterfulgt af Salg af våben: Sælger en skytte eller en forening et våben, der er registreret i SKV, da skal man sikre sig, at våbnet bliver slettet på foreningens våbenliste hos SKV. Eksempler på salg: Salg til skytte, der ønsker våbnet registreret i SKV. Våbnet må først 16

17 udleveres, når køber kan forevise en underskrevet våbenlegitimationskort fra SKV. Salg til skytte, der ønsker våbnet registreret hos politiet. Skytten og foreningen skal sikre sig, enten at politiet giver besked til SKV eller at man selv indsender dokumentationen til SKV. Foreningen kan eventuelt bede om kopi af købers våbentilladelse og videresende denne til SKV. Salg til våbenhandlere. Skytten skal sikre sig, at SKV modtager besked om salget. Dette kan ske via våbenhandleren eller ved at skytten afleverer en kopi af kvitteringen til foreningen, der videresender til SKV. Husk: Foreningen har ansvaret for registreringen hos SKV. Så længe SKV ikke har modtaget dokumentation for anden registrering af våbnet, har foreningen ansvaret for våbnet (VB 20, stk. 5). Husk det er altid EJEREN og alene ejeren der har ANSVARET for sine våben, og kan ikke uden dokumentation overdrage dette ansvar til andre VL 10 stk. 1, jf. 2 stk. 2 og VB 18 stk Sammenlægning af foreninger kontakt SKV: Sammenlægges to foreninger, eller overgår alle våben fra en forening til en anden, bedes foreningen kontakte SKV for nærmere aftale. 24. Scan SKV-ansøgning: Det er muligt at scanne en SKV-ansøgning til SKV læs mere på SKV hjemmesiden ( eller Sletning af piber, der ikke skal genregistreres i SKV: I tilfælde, hvor en pibe er registreret som et vekselsæt i SKV og sælges til et eksisterende våben i SKV i samme kaliber som det våben, den købes til, skal piben ikke genregistreres i SKV. Piben slettes dermed ikke automatisk i SKV. For at sikre, at piben bliver slettet fra sælger, skal SKV have købers skriftlige bekræftelse på, at piben er købt til et angivet våben (fabrikat, våbennummer og kaliber), som køber skal være registreret for i SKV. Det er sælgers ansvar, at SKV modtager denne bekræftelse. 26. Specielle krav for anskaffelse af pistoler/revolvere (VC 19): Kaliber.22 (og 4,5 mm CO2): Ønsker skytten mere end to våben i denne gruppe, skal SKV2-ansøgningen vedlægges oplysningsskema med begrundelse for ønsket. Skemaet findes på SKV hjemmesiderne ( eller Kaliber.32: Ønsker man at anskaffe sig en kaliber.32, skal der vedlægges et oplysningsskema, såfremt man i forvejen har to eller flere våben i gruppen af 17

18 kaliber.32 eller derover. (VC 20, stk. 5). Kaliber større end.32: Ansøgning om pistoler/revolver større end kaliber.32 skal altid vedlægges en begrundelse for ønsket. (Oplysningsskema). (VC 20, stk. 6). Ved alle ansøgninger om våbenpåtegning til pistoler/revolvere orienterer SKV politiet om skyttens nuværende våbenbeholdning. Sortkrudtpistoler/revolvere: Oplysningsskema skal kun anvendes for sortkrudtvåben, såfremt der søges om tilladelse til baglader sortkrudtpistol/revolver. Dispensation til mere end 6 grovkalibrede pistoler/revolvere (med større kaliber end.22 VC 20, stk. 7) anbefales kun, såfremt ansøger deltager i internationale stævner (f.eks. EM og VM) eller kan dokumentere særdeles stor stævneaktivitet. Det skal bemærkes, at der ved opgørelse af antallet af grovkalibrede pistoler/revolvere indgår både våben med drivmiddel af røgsvagt krudt og sortkrudt VC 20, stk. 6. Omregistrering af pistoler/revolvere ved foreningsskifte: SKV2-ansøgningen skal vedlægges et udfyldt oplysningsskema som ovenfor nævnt. Samme eller tilsvarende kaliber: SKV har bedt Justitsministeriet (JM) tage stilling til, hvad er samme eller tilsvarende kaliber - JM s fortolkning er som følger: En skytte kan som hovedregel kun få tilladelse til 6 grovkalibrede pistoler/revolvere over kaliber 5,6 mm (.22). Pistoler og revolvere tælles samlet. Forladerpistoler og -revolvere samt rifler tælles ikke med. Der kan som udgangspunkt kun gives tilladelse til 2 pistoler/revolvere pr. kaliber i kalibrene 7,62 mm (.30), 7,65 mm (.32), 9 mm (.38/.357), 40 S&W og den sidste gruppe, som udgør kaliber.44 Special/.45 Colt og.45 ACP. Der skelnes her mellem revolvere og pistoler, således at der til hver skytte vil kunne gives tilladelse til to pistoler og to revolvere med den samme eller tilsvarende kaliber. Det bemærkes, at der ved opgørelse af antallet af grovkalibrede pistoler/revolvere indgår både våben med drivmiddel af røgsvagt krudt og sortkrudt. Et vekselsæt tæller som et våben. 27. Skydedisciplin: Det er foreningens medlemsskab der afgør hvilke skydediscipliner foreningen kan tilbyde sine medlemmer. 18

19 28. Stjålne/bortkomne våben: Tyveri af våben eller bortkomne våben anmeldes til politiet, og kopi af anmeldelseskvitteringen sendes til SKV. Politiet skal anføre våbenfabrikat og våbennummer på kvittering for anmeldelsen. Det er skyttens/foreningens ansvar, at kvitteringen sendes til SKV og våbnet slettes i SKV. 29. Våbennumre oprettet med bindestreg i SKV: Specielt for Mauser-rifler er våbennummeret ikke altid entydigt. Det første våben i systemet beholder sit nummer, men efterfølgende våben med samme nummer tildeles et administrativt løbenummer = oprindeligt nummer efterfulgt af bindestreg og løbenummer. Eks: 1. våben, våbennummer våben, våbennummer Løbenummeret er kun administrativt men fremgår også af våbenpåtegningen. 30. Våbenpas: Udstedelse af EU-våbenpas foregår via politiet. Det er muligt at få et foreningsvåben med i sit våbenpas og dermed få tilladelse til at transportere våbnet ud af landet. Hvis et medlem af en skytteforening ønsker at få et foreningsejet våben i sit våbenpas, skal vedkommende sende følgende til Politiet: blanket P & P (findes på Politiets hjemmeside - skal udfyldes husk kopi af gyldig medlemsbevis fra skytteforeningen husk kopi af dit våbenlegitimationskort eller en kopi af den godkendt SKV3, som bekræfter at du er godkendt til at modtage en transporttilladelse husk kopi af transporttilladelsen på det våben der skal optages i våbenpasset. Ovennævnte sendes til Politiet til ACV, hvis skytten bor vest for Storebælt og til ACØ, hvis skytten bor øst for Storebælt. Det er altid en god ide at tjekke, om der gælder særlige regler for de lande hvori våbnet skal transporteres. Du finder ansøgningsformular og vejledning på politiets hjemmeside Våbenpasset er kun gyldigt ved rejse i EU-lande. Ved indrejse til ikke-eulande anbefales det at tage kontakt til de respektive landes ambassader for nærmere information. 19

20 SKV-huskeliste Benyt altid sidste udgave af SKV-blanketterne, som findes på SKV-hjemmesiden på eller Udfyld ALLE relevante felter på SKV2- & SKV4 ansøgningerne og oplysningsskemaet for at undgå returnering. Flerbrugertilladelser: Der skal udfyldes en SKV2- ansøgning pr. skytte pr. våben. Anmeld foreningsskifte på SKV2-ansøgning. Oplysningsskema til Justitsministeriet skal altid medsendes når der ansøges om pistol/revolver, hvis: - våbnet er større end kaliber våbnet er kaliber.32, og det er skyttens 3. våben i kaliber.32 eller derover. - våbnet er 3. våben i gruppen kaliber.22 / 4,5 mm CO2. SKV2 og SKV4 returkopier skal komme fra SKV for at være registreret på foreningens våbenliste. Modtager foreningen returkopierne direkte fra politiet, skal de videresendes til SKV. Når et nyt våbenlegitimationskort udleveres til en skytte, destrueres det gamle våbenlegitimationskort, hvis et sådan findes. Hvis der sker ændring i bestyrelsen skal der indsendes en ny SKV1 vedlagt foreningens vedtægter til politiet. De personer der skal have adgang til foreningens våbenopbevaring skal være SKV3-godkendt. En SKV3 er gyldig i max fem år. 20

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf.: 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: 43 26

Læs mere

Vejledning om registrering af våben SKV

Vejledning om registrering af våben SKV Vejledning om registrering af våben DE DANSKE SKYTTEFORENINGER SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf. 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens

Læs mere

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål.

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. Velkommen til alle. Mit navn er Alice Bjerregaard, jeg er ansvarlig for SKV i Vingsted. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. SKV 1 SKV 3 Efter generalforsamlingen

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1

Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. 1. Efter bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. kan politimesteren (politidirektøren)

Læs mere

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser SKYTTEBOGEN 1. oktober 2014-31. marts 2015 DGI Skydning Gældende bestemmelser NAVN ADRESSE POSTNR. / BY FORENING LANDSDELSFORENING SKYTTENUMMER Mine våben Langdistancegevær nr.: Langdistancegevær nr.:,

Læs mere

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben i forbindelse med afvikling af Museum

Læs mere

SKYTTEBOG. DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER. 1. oktober 2013-31. marts 2014

SKYTTEBOG. DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER. 1. oktober 2013-31. marts 2014 SKYTTEBOG 1. oktober 2013-31. marts 2014 DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Tidligere gruppe I og II bestemmelser (årsmøde/aktivitetsmøde) er slået sammen

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk Page 1 of 10 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. Bestemmelser om særligt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Protektor Hendes Majestæt Dronningen

Protektor Hendes Majestæt Dronningen Protektor Hendes Majestæt Dronningen Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Gl. side Side i denne Rettelse bog 35 35 Klassen senior 4 udgår 15 m riffel. 35 35 Ændring klasseinddelingsprocenter

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Opbevaring af skydevåben

Opbevaring af skydevåben Opbevaring af skydevåben Udgiver: Det Kriminalpræventive Råd Repro: TBA. Grafisk Tryk: Printdivision A/S 1. oplag: 50.000 eksemplarer december 2000 DKR. nr. 00-531-0299 ISBN. 87-88789-40-3 Indhold: På

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter Vejledende idrætsregler Riffel 15 og 50 meter 1 Indledning Vejledende idrætsregler, som Firmaidrætten og dennes foreninger kan bruge. Det er ikke et krav, at Firmaidrættens foreninger følger reglerne,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Ref.: Justitsministeriets luftvåbenbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen).

Ref.: Justitsministeriets luftvåbenbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen). Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 380 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg (til offentliggørelse) (fremsendt elektronisk) CC: Justitsminister Morten Bødskov Slotholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort BAGGRUND 1 Baggrunden for disse retningslinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark VINGSTEDVEJ 27 DK-7182 BREDSTEN T: +45 76 65 67 25 F: +45 75 86 54 75 CVR: 65 70 32 11 WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 SØLLERØD SKYTTEFORENING

GENERALFORSAMLING 2015 SØLLERØD SKYTTEFORENING GENERALFORSAMLING 2015 SØLLERØD SKYTTEFORENING AGENDA Foreningens tilstand Bestyrelsens arbejde i 2014/2015 Sportslige resultater Bestyrelsens arbejde 2015/2016 Medlemmer 160 Medlemmer i de sidste 8 år

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Klassificering og skyttenumre.

Klassificering og skyttenumre. Klassificering og skyttenumre. Indhold Indledning... 1 Hvad er et skyttenummer?... 1 Hvem får skyttenumre?... 2 Hvordan får man et skyttenummer?... 2 Hvor kan/skal et skyttenummer bruges?... 3 Hvilken

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 4. oktober kvartal 2009 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Våbeneftersyn! Så er det tid for det årlige våbeneftersyn. Læs mere side 5. Pistol: tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 Gevær: torsdag

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af en ansøgning om sikkerhedsundersøgelse

Vejledning i udfyldelse af en ansøgning om sikkerhedsundersøgelse Vejledning i udfyldelse af en ansøgning om sikkerhedsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oplysningsskema... 3 Udfyldelse af pkt. 1-8 Personlige oplysninger... 3 Udfyldelse af pkt. 9 Nære slægtninge

Læs mere

VEDTÆGTER HERNING JAGTCENTER

VEDTÆGTER HERNING JAGTCENTER Herning Jagtcenter Bredvig vej 8, Ørre, 7400 Herning VEDTÆGTER HERNING JAGTCENTER 1 Navn, hjemsted og definitioner Stk. 1. Foreningens navn er Herning Jagtcenter, herefter omtalt som foreningen. Stk. 2.

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Forretningsgang. - en guide til god kundeservice

Forretningsgang. - en guide til god kundeservice Forretningsgang - en guide til god kundeservice Alle Bestsellers mærker vil i fremtiden have ens retur-, bytte- og reklamationspolitik gældende for alle butikker i alle lande. Indholdsfortegnelse: Bontekst

Læs mere

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Nibe og Omegns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Nibe, Aalborg kommune. 2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer.

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. Trygt og enkelt løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. VÅBENPAKKEN Dette katalog beskriver de udfordringer, som de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS 1. Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig type attest fra Det Centrale Kriminalregister, hvor der oplyses, om man tidligere er straffet

Læs mere

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. BEK nr 1444 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5002-0029 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1452 af 08/12/2017

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder 1 BAGGRUND Baggrunden for disse retninglinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal være i besiddelse

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave

Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Tidligere gruppe I og II bestemmelser (årsmøde/aktivitetsmøde) er slået sammen til en ny gruppe I, som fremover er Idrætskonferencer der tager beslutning

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere