FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013"

Transkript

1 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

2 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag

3 INDLEDNING Denne ansøgning indeholder forslag til opsætning af store vindmøller ved Aulum Nord i Herning Kommune. Møllerne har en maksimal højde på 150 meter og en effekt på 3 MW pr. mølle. Se oversigtskort næste side. Området er ikke udlagt til vindmølleområde, men denne ansøgning indikerer overordnet, at der er potentiale for opstilling af store vindmøller, der kan være til gavn for kommunes borgere og Herning Kommune i almindelighed. Ansøgningen sendes på vegne af lodsejere i området. Der er underskrevne fuldmagter på alle mølleplaceringer, se bilagsmateriale. 2

4 PROJEKTBESKRIVELSE AULUM NORD Området ligger nord for Aulum og vest for Varhede. Vindmøllerne er placeret, i et åbent fladt landbrugsområde, med en indbyrdes afstand, der afstedkommer en maksimal udnyttelse af vinden. Projektet omfatter etablering af 6 møller i 2 rækker med en totalhøjde på 150 meter og rotordiameter på 112 meter. Afstanden til nærmeste nabo skal jf. gældende lovgivning, være 4 * møllens totalhøjde, dvs 600m. Med den valgte placering opnås 766m. Projektet forudsætter at der fjernes 3 eksisterende Vestas V KW vindmøller. Der skal endvidere fjernes èn ejendom. Forhandlinger er igangsat. 3 Umiddelbart syd for de nye møller er der etableret en motorcrossbane, der er udlagt til rekreativt areal. Blå cirkler: Eksisterende vindmøller Grønne cirkler: Nye vindmøller Gule cirkler: Eksisterende vindmøller der skal opkøbes Grå cirkler: Udlagt vindmølleområde i Holstebro Kommune Foto: En del af det område som projektet omfatter, set fra syd.

5 STØJ- OG SKYGGEKASTFORHOLD AFSTAND TIL NABOER BINDINGER Støjberegningen på de nye møller viser, at der er god afstand til nærmeste naboer under forudsætning af at ejendommen Kronborg bliver opkøbt. Afstand fra nye møller til nærmeste naboer skal i.h.t. lovkrav være 4 gange totalhøjden. Projektet arbejder med 5 gange totalhøjden, svarende til 750 meter til nærmeste naboer. Et muligt alternativt kan det derfor være, at der arbejdes med at etablere 9 nye møller i stedet for 6. Projektet er blevet forundersøgt for bindinger i området. Vores undersøgelser viser overordnet, at der umiddelbart ikke er restriktioner eller andre forhold, der kan hindre etableringen af projektet. Kort: Skyggekastberegning der viser, at lovkrav til skyggekast bliver overholdt. Foto: Ejendommen Kronborg på Kronborgvej 6, forudsættes opkøbt og boligen skal derfor nedlægges, men driften kan fortsætte. Kort: Støjberegning på nye og eksisterende møller, samt -15dB på nye møller. Afstandskrav vist med lyserøde cirkler. 4 Foto: Motorcrossbanen, syd for de nye møller er udlagt til rekreativt areal.

6 OVERSIGT OVER TEKNISKE BILAG 1-14 BILAG 1: Oversigtskort - WindPro -15dB alm. støj - nye møller og eksisterende møller i en radius af ca. 10 km. BILAG 2: Kort over samlet støj for nye og eksisterende møller, der skal medtages i støjberegningen, samt lavfrekvent på nye møller. BILAG 3: Kort over lavfrekvent -15dB støj fra nye møller samt lavfrekvent støj fra eksisterende møller. BILAG 4: Kort over skyggekastberegning fra nye møller. BILAG 5: Kortudklip: Lokalplan:Vedtaget/forslag/aflyst, fra plansystem.dk BILAG 6: Kortudklip: Kommuneplanrammer: Vedtaget/forslag/aflyst, fra plansystem.dk BILAG 7: Kortudklip: Bygge-og beskyttelseslinjer /Fredning/Naturbeskyttelse / Natura 2000 / Naturdata arealinfo.dk BILAG 8: Kortudklip: Landsplandirektiver: Tekniske anlæg mv., fra plansystem.dk BILAG 9: Kortudklip: Regionplan(data) 2005 for de tidligere amter, fra arealinfo.dk Viborg: Byggeri og anlæg. Arealanvendelse BILAG 10: Ortofoto fra Google Earth over nye møllers placering (Google Earth) BILAG 11: Øvrige: Specielle forhold der gør sig gældende, specifikt for det pågældende mølleområde. BILAG 12: Støjberegning rapport. BILAG 13: Skyggekastberegning rapport. BILAG 14: Matrikelkort med nye møllers placering, samt evt. lodsejeraftaler. 5

7 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 1. Alm. støjberegning på nye og eksisterende møller samt -15dB på nye møller. Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A: Beskrivelse: 6 stk. - 3MW - 94 nav fordelt over to rækker med 3 møller på hver række. Cirklerne indikerer støjmålinger for hhv. nye og eksisterende vindmøller. De tynde røde cirkler, viser grænsen på 42 db gældende for 6 m/s, og de tykkere røde cirkler viser, 44 db gældende for 8 m/s. Afgrænsningen med de røde cirkler gælder for huse i landområdet. De blå cirkler repræsenterer afgrænsningen til skærpet støjområde. Lydstyrken gældende for skærpet støj er i 6 m/s på 37 db og i 8 m/s er den på 39 db. De lyserøde cirkler viser 15 db for landområde og ligger på 27 db i 6 m/s og 29 db i 8 m/s. De lyseblå cirkler viser 15 db for skærpet støjområde og ligger på 22 db i 6 m/s og på 24 db i 8 m/s. Naboer til de nye vindmøller har en afstandsbuffer på 750 meter svarende til 5 x totalhøjden på møllerne.

8 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 2. Alm. samlet støjberegning på nye og eksisterende møller samt -15dB på nye møller. Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

9 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 3. Lavfrekvent -15dB nye møller samt lavfrekvent nye og eksisterende møller. Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

10 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 4. Skyggekastberegning Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

11 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 5. Bindinger fra plansystem.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

12 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 6. Bindinger fra plansystem.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

13 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 7. Bindinger fra arealinfo.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

14 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 8. Bindinger fra plansystem.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

15 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 9. Regionplan 2005 Ringkøbing fra arealinfo.dk Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

16 Nord for Aulum L1 Bilag nr.: 10. Ortofoto Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

17 Projekt: Aulum Nord DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Nye + eksisterende alm. støj - Samlet. med støjtal. Uden mølle 6a-8a Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :08 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :45/ Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,2-73,3, 397,3 m VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,5 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,3 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,1-73,3, 397,3 m VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,0 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej ,6 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 8,0 106,5 Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 45,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 45,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS / ,0 45,0 USER Level 0 - measurement ,0 98,7 f 8,0 99,6 f Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej , : 1000 kw BONUS - A...Nej BONUS 1.0 MW-1.000/ ,2 47,8 EMD Man. 03/02 8m/s 6,0 100,7 b 8,0 102,9 b Nej f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (225) ,1 1,5 6,0 42, ,2 A 8,0 44,0 40,6 B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (226) ,8 1,5 6,0 42, ,9 B 8,0 44,0 41,3 C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (227) ,3 1,5 6,0 42, ,5 C 8,0 44,0 41,9 D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (228) ,6 1,5 6,0 42, ,2 D 8,0 44,0 39,5 E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (229) ,6 1,5 6,0 42, ,1 E 8,0 44,0 39,4 F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (230) ,6 1,5 6,0 42, ,7 F 8,0 44,0 37,0 G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (231) ,1 1,5 6,0 42, ,2 G 8,0 44,0 40,6 H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (232) ,1 1,5 6,0 42, ,2 H 8,0 44,0 41,6 I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (233) ,1 1,5 6,0 42, ,5 I 8,0 44,0 40,9 J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (234) ,4 1,5 6,0 42, ,3 J 8,0 44,0 39,7 K Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (235) ,4 1,5 6,0 42, ,0 K 8,0 44,0 37,4 L Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (236) ,5 1,5 6,0 42, ,6 L 8,0 44,0 34,0 M Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (237) ,3 1,5 6,0 42, ,0 M 8,0 44,0 39,4 N Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (238) ,9 1,5 6,0 42, ,2 N 8,0 44,0 39,6 O Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (239) ,6 1,5 6,0 42, ,6 O 8,0 44,0 38,0 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

18 Projekt: Aulum Nord DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Nye + eksisterende alm. støj - Samlet. med støjtal. Uden mølle 6a-8a Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :08 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :45/ WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

19 Projekt: Aulum Nord DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Forslag A: Nye + eksisterende alm. støj - Samlet. med støjtal. Uden mølle 6a-8a WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :08 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :45/ Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

20 Projekt: Aulum Nord DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Forslag A: Nye + eksisterende alm. støj - Samlet. med støjtal. Uden mølle 6a-8a WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :08 / 4 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :45/ Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

21 Projekt: Aulum Nord SHADOW - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Række Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning m Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :36 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :54/ Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] n Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed : Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højde Net data objekt (193) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Kommuneplanrammer aflyst Kommuneplanrammer forslag kommuneplanrammer vedtaget Lokalplan aflyst Lokalplan forslag Lokalplan vedtaget Naturdata Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Vindmøller Ny mølle Målestok 1: Skyggemodtager ETRS 89 Område: 32 Mølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [Omdr] ,2-73,3, 397,3 m VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,5 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,3 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,1-73,3, 397,3 m VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,0 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0, ,6 VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 94,0 0,0 Skyggemodtager-Inddata ETRS 89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" B ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" C ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" D ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" E ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" F ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" G ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" H ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" I ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" J ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" K ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" L ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" M ,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" N ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" O ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand" WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

22 Projekt: Aulum Nord SHADOW - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Række Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år [h/år] A 2:06 B 3:16 C 6:54 D 4:18 E 5:03 F 4:35 G 8:03 H 0:00 I 3:28 J 4:43 K 5:34 L 0:56 M 4:06 N 3:50 O 1:46 WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :36 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :54/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste Forventet scenarie [h/år] [h/år] 1 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! nav: 94,0 m (TOT: 150,0 m) afst.: 397 m (3,5 RD) vinkel: -73 (79) 71:50 14:04 2 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! nav: 94,0 m (TOT: 150,0 m) afst.: 397 m (3,5 RD) vinkel: -73 (79) 64:50 9:58 3 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! nav: 94,0 m (TOT: 150,0 m) afst.: 397 m (3,5 RD) vinkel: -73 (79) 57:29 8:02 4 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! nav: 94,0 m (TOT: 150,0 m) afst.: 397 m (3,5 RD) vinkel: -73 (80) 68:50 9:06 5 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! nav: 94,0 m (TOT: 150,0 m) afst.: 397 m (3,5 RD) vinkel: -73 (80) 111:12 11:24 6 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! nav: 94,0 m (TOT: 150,0 m) afst.: 397 m (3,5 RD) vinkel: -73 (80) 115:43 12:41 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

23 Projekt: Aulum Nord SHADOW - Kort Beregning: Forslag A: Række WindPRO version okt 2012 Udskrevet/Side :36 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Magni Herason Jøkladal / Beregnet: :54/ Timer per år, reelt tilfælde m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højde Net data objekt (193) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

24 Nord for Aulum L1 Bilag nr.:14. Lodsejerkort Forslag 1: 6 stk. - 3MW - 94 nav Init: MHJ Rev. A:

25

26

27 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :30 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :29/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Forslag A: - LF. støj - 15db Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Målestok 1: Ny mølle Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Mølletype Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat [m] 43,2-73,3, 397,3 m 38,5 41,3 33,1-73,3, 397,3 m 34,0 40,6 VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS Type-generator V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz Effekt, nominel [kw] Støjdata Rotordiameter Navhøjde Oprettet af [m] [m] 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER Navn Noise Mode 0 GS-value Noise Mode 0 GS-value Noise Mode 0 GS-value Noise Mode 0 GS-value Noise Mode 0 GS-value Noise Mode 0 GS-value Første LwaRef Sidste LwaRef vindhastighed vindhastighed [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 6,0 93,7 8,0 96,4 6,0 93,7 8,0 96,4 6,0 93,7 8,0 96,4 6,0 93,7 8,0 96,4 6,0 93,7 8,0 96,4 6,0 93,7 8,0 96,4 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

28 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :30 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :29/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Forslag A: - LF. støj - 15db Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

29 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :30 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :29/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Forslag A: - LF. støj - 15db Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:45.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

30 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :21 / 1 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :16/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Nye og eksisterende møller 1a-5a - LF. støj, samlet Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Ny mølle Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z [m] 43,2 38,5 41,3 33,1 34,0 40,6 44,4 39,4 41,0 54,2 59,0 Rækkedata/Beskrivelse -73,3, 397,3 m -73,3, 397,3 m : 1000 kw BONUS : 1000 kw BONUS : 1000 kw BONUS : 1000 kw BONUS : 1000 kw BONUS... Mølletype Aktuel Fabrikat Type-generator Nej Nej Nej Nej Nej V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz V MW 50/60 Hz / / / MW-1.000/ MW-1.000/200 VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS Effekt, nominel [kw] Støjdata Rotordiameter Navhøjde Oprettet af [m] [m] 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 112,0 94,0 USER 54,0 45,0 USER 54,0 45,0 USER 54,0 45,0 USER 54,2 47,8 EMD 54,2 47,8 EMD Navn Første LwaRef Sidste LwaRef vindhastighed vindhastighed [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96,4 Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96,4 Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96,4 Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96,4 Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96,4 Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 8,0 96,4 Level 0 - measurement ,0 91,7 b 8,0 93,9 Level 0 - measurement ,0 91,7 b 8,0 93,9 Level 0 - measurement ,0 91,7 b 8,0 93,9 Man. 03/02 8m/s 6,0 91,7 b 8,0 93,9 Man. 03/02 8m/s 6,0 91,7 b 8,0 93,9 b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område Nr. Navn ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (240) ,1 1,5 6,0 20,0 11,7 A 8,0 20,0 15,9 B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (241) ,8 1,5 6,0 20,0 12,4 B 8,0 20,0 16,6 C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (242) ,3 1,5 6,0 20,0 13,0 C 8,0 20,0 17,1 D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (243) ,6 1,5 6,0 20,0 12,1 D 8,0 20,0 15,9 E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (244) ,6 1,5 6,0 20,0 12,1 E 8,0 20,0 15,9 F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (245) ,6 1,5 6,0 20,0 9,8 F 8,0 20,0 13,7 G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (246) ,1 1,5 6,0 20,0 12,0 G 8,0 20,0 16,1 H Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (247) ,1 1,5 6,0 20,0 12,6 H 8,0 20,0 16,8 I Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (248) ,1 1,5 6,0 20,0 12,0 I 8,0 20,0 16,2 J Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (249) ,4 1,5 6,0 20,0 11,0 J 8,0 20,0 15,2 K Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (250) ,4 1,5 6,0 20,0 9,3 K 8,0 20,0 13,4 L Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (251) ,5 1,5 6,0 20,0 6,8 L 8,0 20,0 10,9 M Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (252) ,3 1,5 6,0 20,0 10,7 M 8,0 20,0 15,0 N Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (253) ,9 1,5 6,0 20,0 10,9 N 8,0 20,0 15,1 O Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (254) ,6 1,5 6,0 20,0 9,7 O 8,0 20,0 13,9 P Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (256) ,7 1,5 6,0 20,0 16,5 P 8,0 20,0 19,5 WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , b b b b b

31 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :21 / 2 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :16/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Forslag A: Nye og eksisterende møller 1a-5a - LF. støj, samlet Afstande (m) SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Vindmølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

32 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :21 / 3 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :16/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Forslag A: Nye og eksisterende møller 1a-5a - LF. støj, samlet Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

33 WindPRO version Dec 2012 Projekt: Udskrevet/Side Aulum Nord :21 / 4 Brugerlicens: Wind1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing M Martin Lehn Brand / Beregnet: :16/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Forslag A: Nye og eksisterende møller 1a-5a - LF. støj, samlet Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_622_48.tif, Udskriftsmålestok 1:35.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

34

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere