Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst direkte på: Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål"

Transkript

1 Bestil venligst direkte på: Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Forord 2-3 The Johnson family 4-5 To be i nutid og datid 6 Forholdsord 7 Word families 8-9 Activity page 10 Questions 11 Negative 12 Questions. Repetition 13 Word families To have i nutid og datid 16 Mådesudsagnsord 17 What's the difference 18 Udsagnsord i nutid og datid 19 Do you know the verbs? Test your knowledge Uregelmæssige udsagnsord I 24 Animal quiz 25 Navneord - ubestemt 26 Navneord - bestemt 27 Navneord - ubestemt og bestemt 28 A penfriend from Australia 29 Navneord - ental og flertal 30 Navneord. Opposites and synonyms 31 Jobs I Uregelmæssige udsagnsord II 34 Writing the date 35 Jobs II Weather and seasons The funny pages 40 The last activity page 41 Uregelmæssige udsagnsord i navneform/nutid og datid Dansk - engelsk ordbog Engelsk - dansk ordbog Forord Hæftet er en fortsættelse af "Step two" og bygger videre på temaerne og ordvalget herfra. Hæftet er udarbejdet således, at eleven på egen hånd kan løse opgaverne, men nogle gange vil en kort forklaring være nødvendig, afhængig af klasse og alder. Bagest i bogen findes en samlet ordliste for hæfterne "Step one", "Step two" og "Step three". Målgruppen er klasse. Symbolet nederst på siden betyder, at opgaven indeholder nye ord, der kan findes i ordlisten. God arbejdslyst Peter Rentsch Let's do it: Step Three 1

2 The Johnson family Who is who? Read about the Johnson family. They talk about how old they are, where they live and what jobs they have. But they don't tell their names. Find out what their names are, and write them on the line. Match the text with the correct picture on the opposite page, but you must change the text as shown. "Hi! I'm. I'm fourteen years old. I live in Woodend in England. I'm a schoolgirl. I have a big brother. His name is." "Hello! My name is. I'm thirty-nine. I live in Woodend. I've been a teacher for fifteen years. I have a wife and her name is." "Hi! I'm. I'm fifteen and I live in Woodend in England. I'm a schoolboy and I have a little sister named." "Hello! My name is. I'm thirty-eight. I also live in Woodend in England. I've been a secretary for almost twelve years. I have a husband named." Kate Mrs Johnson, Alice Tom Mr Johnson, Edward The Johnson residence. 2 Forlaget Delta

3 Finish the sentences Let's do it: Step Three 3

4 To be i nutid og datid Repetition Nutid Ental 1. person I am (jeg er) 2. person you are (du/de er) 3. person he is (han er) she is (hun er) it is (den/det er) Flertal 1. person we are (vi er) 2. person you are (I er) 3. person they are (de er) Du har lært at bøje to be på engelsk i nutid og datid. Vi repeterer det endnu engang. NUTID: På engelsk er der tre muligheder af udsagnsordet nemlig -am, are og is. Du skal lægge mærke til, at det altid hedder is i 3. person ental og are i flertal. Indsæt to be i nutid eller datid. 1. I at school now but yesterday I in Copenhagen. 2. My father and mother now in Woodend. 3. They together with Kate and Tom. 4. Last month mr Johnson in the cinema alone. 5. Two days later the children and their mother in London. 6. Today I at home together with Toby and Snowy. 7. They nice animals. 8. Toby a dog and Snowy a cat. 9. The weather hot yesterday. 10. Many years ago you in Australia. 11. Mrs Smith there, too. 12. There many strange animals today in Australia. Datid Ental 1. person I was (jeg var) 2. person you were (du/de var) 3. person he was (han var) she was (hun var) it was (den/det var) Flertal 1. person we were (vi var) 2. person you were (I var) 3. person they were (de var) DATID: På engelsk er der to muligheder af udsagnsordet nemlig was og were. Læg mærke til, at det altid hedder was i 1. og 3. person ental og were i flertal. many years ago = for mange år siden strange = mærkelig last month = sidste måned 4 Forlaget Delta

5 Write in English. (Blandede tider af to be) 1. Woodend er en by i England. 7. Der er mange floder og bjerge. 2. Den er ikke så stor, men det er en dejlig by. 8. Hovedstaden er Paris. 3. Der er en politistation og en skole. 9. Du var også i Paris sidste måned. 4. Byen var lille for mange år siden. 10. Vi er på landet i England om sommeren. 5. Min far og mor var i Frankrig sidste år. 11. Det var varmt. 6. Frankrig er et stort land. 12. Det var en dejlig dag. bjerg = mountain hovedstad = capital sidste år = last year om sommeren = in summer flod = river dejlig = nice FARM CROSSWORD lade = barn 1. Traktor 2. Høne 3. Får 4. Gård 5. Kanin 6. Lade 7. Mus Let's do it: Step Three 5

6 Forholdsord Repetition Du har lært, at forholdsord er ord, som fortæller noget om den måde, ting eller personer er anbragt på i forhold til hinanden. I sætningen: "Bolden ligger bag træet", er bag et forholdsord, fordi det fortæller noget, om den måde bolden ligger på. På dansk er f.eks. på, i, bag, igennem forholdsord. Her er nogle engelske forholdsord. Skriv i skemaet, hvad de betyder. English between in on Danis h Englis h in front of above beside Danis h Look at the picture. Where is the elephant? Write sentences. Words to be used: underneath near above behind in under Englis h behin d under near Danis h 6 Forlaget Delta

7 Word families Which word is different? Odd word out. (Underline the word) 1. sheep 2. nose 3. door 4. coat cow foot chair gloves camel ear table jacket pig eyes sofa shirt 5. strong 6. Kate 7. on 8. Denmark weak Grandmum go Germany warm Granddad behind Australia run Mother in front of Italy Across: 1. far 2. ko 3. fugl 4. gul 5. kanin 6. knæ 7. køleskab 8. sko 9. navn 10. farve 11. to 12. dreng 13. to be (i 2. person ental, nutid) Down: 14. orange 15. skæg 16. ansigt 17. under 18. tredive 19. mund 20. taske 21. krøllet 22. syv CROSSWORD Let's do it: Step Three 7

8 Activity page One day Tom and Kate's cousins, Dave and Terry, go to the local zoo. Now, look at the pictures below. Match the sentences on the opposite page with the correct pictures in the right order from 1 to 10 as shown. Write the whole story on page Forlaget Delta

9 But the monkeys laugh and eat the sandwiches. (X) Then they go to see the monkeys. The monkeys have bananas. (C) Dave and Terry begin to cry. (E) Today, Dave and Terry go to the local zoo. (L) Dave and Terry stand very close to the monkeys' cage. (H) "Our lunch!" they shout. (O) Then they see the snakes. (N) The monkeys see this, and stop laughing and give the children their bananas. (S) First they go to see the lions. (U) The monkeys see their lunch box, and put their arms out and take it. (B) lunch box = madkasse cage = bur monkey = abe banana =banan The right story is: Today, Dave and Terry go to the local zoo. Key word Animal word hunting Find ten animal words - across and down. r m o n k e y t a t i y n r a b b i t a s m s u z e a p i g h o r s e x d g g d o u b n b s h e e p w s d a r i w h r y r e c k a l i o n m s t b e f a s j u c Write the ten words in English and Danish English Danish Let's do it: Step Three 9 L

10 Questions Spørgende sætninger med to be i nutid Ental 1. person I am (jeg er) am I? (er jeg?) 2. person you are (du/de er) are you? (er du/de?) 3. person he is (han er) is he? (er han?) Flertal I sætningen "I am" er "am" udsagnsled og "I" er grundled. Ved spørgsmål må du bytte om på leddene, så udsagnsleddet kommer før grundleddet. Sætningen bliver da: Am I? I forbindelse med en spørgende sætning, må du ofte svare med "yes" eller "no". I første omgang træner vi med "yes", f. eks.: Are you here? Yes, I am here. Write in English 1. Er du i skole? Ja, jeg er i skole hver dag. 2. Er Alice på arbejde? Ja, hun er. 3. Jeg er i skoven. Er du også i skoven? Ja, jeg er. 4. Er Tom sammen med sine klassekammerater? Ja, han er. 5. Er de i haven? Ja, de er i haven. 6. Er I i biografen? Ja, vi er. she is (hun er) is she? (er hun?) it is (den/det er) is it? (er den/det?) 1. person we are (vi er) are we? (er vi?) 2. person you are (I er) are you? (er I?) 3. person they are (de er) are they? (er de?) Forlaget Delta

11 Negative Nægtende sætninger med to be i nutid Ental 1. person I am (jeg er) I am not I'm not (jeg er ikke) 2. person you are (du/de er) you are not you aren't (du/de er ikke) 3. person he is (han er) he is not he isn't (han er ikke) she is (hun er) she is not she isn't (hun er ikke) it is (den/det er) it is not it isn't (den/det er ikke) Flertal 1. person we are (vi er) we are not we aren't (vi er ikke) 2. person you are (I er) you are not you aren't (I er ikke) 3. person they are (de er) they are not they aren't (de er ikke) Se på skemaet. I forbindelse med nægtende sætninger (not - sætninger) er ordstillingen ligesom på dansk. F.eks. "Jeg er ikke" bliver til "I am not" eller sammentrukket I'm not. Læg mærke til sammentrækningerne ved are og is i forbindelse med not. F.eks. "is not" bliver til isn't. Når det drejer sig om spørgsmål, må du naturligvis også kunne svare nægtende med no, f.eks. Is she here? No, she isn't. Write in English 1. Er læreren her i dag? Nej, han er ikke. 2. Er du hjemme hele dagen? Nej, jeg er ikke. 3. Er børnene i skoven? Nej, de er ikke Skriv på engelsk med sammentrækninger 1. Du er ikke 4. De er ikke 2. Han er ikke 5. I er ikke 3. Den er ikke 6. Vi er ikke Let's do it: Step Three 11

12 Spørgende stedord/biord Repetition af spørgende stedord/biord Du har lært at stille spørgsmål på engelsk ved hjælp af to be. Man kan også bruge de spørgende stedord/biord Her er en oversigt: Indsæt det rigtige engelske spørgende stedord/biord: how many = hvor mange were you yesterday? helps the old woman? will you be here? is your school? car is it? is she not at school today? was the girl's name? were they in France? many children were there? is the name of the school? Write in English 1. Hvorfor var du alene hjemme i går? 2. Hvornår er det sommer? 3. Hvorfor er du her? 4. Hvem har et badeværelse? 5. Hvis bold er blå? 6. Hvordan er din skole? 7. Hvor er sekretæren? 8. Hvem bor på en gård på landet? 9. Hvis hund er det? 10. Hvad er dit navn? 11. Hvor er løverne? 12. Hvis sko er det? 13. Hvilket hus er det? 12 Forlaget Delta

13 Word families Which word is different? Odd word out. (Underline the word) yellow boy jacket steel pig dark son feet wool horse green sister socks plastic cow orange parents skirt strong beef pink daughter shirt wood cat bed behind USA big horse chair in front of France small hen sofa black Germany five lion desk beside Italy red cat window on Austria nice sheep dog pig hair big go horse cow ear run run lion horse teeth warm boy elephant zebra leg weak talk bird sheep nose little be Underline the correct word hair You use your mouth toe pencil You use your ear leg foot You use your eyes leg steel = stål wool = uld plastic = plastic beef = oksekød when you eat. when you write something. when you read. Draw lines You play You smoke You ride You see You hear on a horse. with a ball. with your ears. a cigar. with your eyes. Let's do it: Step Three 13

14 To have i nutid og datid Repetition Nutid Ental 1. person I have (jeg har) 2. person you have (du/de har) 3. person he has (han har) she has (hun har) it has (den/det har) Flertal 1. person we have (vi har) 2. person you have (I har) 3. person they have (de har) Write in English (Repetition) Datid Ental 1. person I had (jeg havde) 2. person you had (du/de havde) 3. person he had (han havde) she had (hun havde) it had (den/det havde) Flertal 1. person we had (vi havde) 2. person you had (I havde) 3. person they had (de havde) two weeks ago = for to uger siden trip = tur/rejse stay at home = blive hjemme Indsæt to have i nutid eller i datid 1. Tom and Kate a lot to do in their garden last year. 2. This year they not so much work to do. 3. Today Tom a ball. Then he and Kate can play in the garden. 4. When he was a little boy he a lot of toys. 5. His little sister a lot of toys, too. 6. Now he a computer and a tv. 7. Today Kate a cassette recorder. 8. Last year Poul a bike. Now he a car. 9. The uncle and the aunt a nice trip to Europe two weeks ago. 10. This year the children to stay at home. 1. Er hr. Johnson i Woodend? 2. Ja, han er. 3. Han er sammen med sine børn. 4. Er Toby med børnene? 5. Nej, han er hjemme i huset. 14 Forlaget Delta

15 Write in English. (Blandede tider af to have) 1. Hr. og fru Smith havde et hus i Woodend. 2. Huset havde en dejlig have. 7. Alice og Edward har et hus i en by. 8. De har to børn - en dreng og en pige. 3. De har nu et hus på landet. 4. De havde en dejlig tur til Holland sidste år. 5. Hr. Smith havde en blå bil. 6. Han har nu en grøn bil. 9. Børnene har mange skolekammerater. 10. De har også mange legekammerater. 11. Tom og Kate har en hund og en kat. 12. Hunden og katten har et lille hus i haven Look at these drawings. What's missing? Write sentences 2 1 Words to be used. spots water dog chair shoes Let's do it: Step Three The... is missing. 2. The are missing

16 Mådesudsagnsord De engelske mådesudsagnsord, eller modalverber, er specielle, fordi de kun findes i to tider - nutid og datid. De tilføjer heller ikke -s i 3. person ental nutid. Mådesudsagnsordene kan også bruges, når man stiller spørgsmål. Mådesudsagnsordene er: Nutid Datid Betydning can could kan/kunne - om evnen: He can go very fast. may might må/måtte - om mulighed/tilladelse: May I come again? must must må (skal)/måtte (skulle) om nødvendighed/forbud: She must not (mustn't) smoke. shall should skal/skulle - bør/burde, om fremtid skal/vil: I shall come tomorrow. will would vil/ville - om vilje, om fremtid vil/skal: They will be here tomorrow. Fill in the correct word. (Words to be used: will - must - must - would) Today the student says that he do his homework, because it is very important. He not work yesterday. His wife says that he work tomorrow. But he says that he look after the children. Udsagnsordet efter et modalverbum står altid i navneform: She can run very fast. The woman will open the door. Write in English 1. Må jeg ryge i klasseværelset? 2. Læreren kunne arbejde hurtigt. 3. Eleverne skal (er nødt til) være i skole. 4. Jeg kunne ikke læse bogen. 5. Hr. Johnson må ikke ryge i stuen. 6. Vi ville se en løve. 16 Forlaget Delta

17 What's the difference? Look at these two pictures. Find ten differences. What are they? What's missing in picture two? These words may help you: there is no..., or there are no..., Write the opposite word come right young good dry cold boy small man there behind white Words to be used here go girl wrong woman wet warm big old bad black in front of Let's do it: Step Three 17

18 Udsagnsord i nutid og datid Repetition af regelmæssige udsagnsord Nutid af to help = at hjælpe Ental 1. person I help (jeg hjælper) 2. person you help (du/de hjælper) 3. person he helps (han hjælper) she helps (hun hjælper) it helps (den/det hjælper) Flertal 1. person we help (vi hjælper) 2. person you help (I hjælper) 3. person they help (de hjælper) Datid af to help = at hjælpe Ental 1. person I helped (jeg hjalp) 2. person you helped (du/de hjalp) 3. person he helped (han hjalp) she helped (hun hjalp) it helped (den/det hjalp) Flertal 1. person we helped (vi hjalp) 2. person you helped (I hjalp) 3. person they helped (de hjalp) Regelmæssige udsagnsord : Nutid. Alle regelmæssige udsagnsord på engelsk, undtagen modalverber, tilføjer -s eller -es i 3. person ental, f.eks. she helps, he goes m.m. Datid. Alle regelmæssige udsagnsord på engelsk, undtagen modalverberne, tilføjer -d eller -ed, f. eks. she lived, he painted. Indsæt nutid eller datid af udsagnsordet i parentes. 1. Yesterday Tom's mother Tom with his homework. (help) 2. Today Tom to do it alone. (want) 3. The baker a new shop last Saturday. (open) 4. She to stay in Woodend today. ( want) 5. Yesterday the children the farmer to paint the barn. (help) 6. Last Monday they their own house. (paint) 7. When they were in the country they with their dogs. (play) 8. Today I in London, but last year I in Paris. (live/live) 9. Last Wednesday the boy to some friends. (talk) 10. She to the music. (listen) want (to) = ønske (at) 18 Forlaget Delta

19 Do you know the verbs? Find three nouns to go with each verb. Complete the lines noun = navneord verb = udsagnsord 1. write with I write with a pen a: b: c: 4. read a: b: c: 7. carry a: b: c: 2. switch on a: b: c: 5. drive a: b: c: 8. play a: b: c: 3. eat a: b: c: 6. drink a: b: c: 9. knit a: b: c: WORDS TO BE USED. pullover gloves suitcase machine meat scarf coffee milk story van magazine biro games fruit pencil tea lorry novel vegetables pen briefcase TV light handbag chess bus table tennis Let's do it: Step Three 19

20 Test your knowledge Repetition Nu skal du teste dig selv. Se, om du kan løse opgaverne på denne side uden hjælp. Du må gerne slå op på de foregående sider, hvor tiderne er gennemgået. 1. Indsæt to be i nutid I here. The children at home. The policeman in the street. Tom and Kate at the farm. The animals in the barn. They hungry now. The woman in the house. We in Italy almost every summer. The queen in Copenhagen. 2. Indsæt to be i datid I in France last year. There many people. You in the country two years ago. Terry and Dave in the cinema. Alice in the theatre. Kate and Dave at school. Tom's father and mother at home the whole evening. 3. Insæt to be i nutid eller datid Many years ago I in Italy. There not so many people in Rome then. Today there many people and there many cars in the streets of Rome. I 25 years old now. Last year I Indsæt to have i nutid I a lot of money. My friend Terry a lot of money, too. Tom many friends. They many books at school. The grandparents a house in the country. They a tractor and two horses. The horses long tails. The sheep short tails. The baker a 5. Indsæt to have i datid The old people a farm in the country. They a kitchen and a bathroom. The farm many rooms. The father a bike when he was young. Later he a car. shop. 20 Forlaget Delta

21 6. Indsæt to have i nutid eller datid Last Monday we a lot of money. Today we spent it all. My friend an old house in the country. It a kitchen but no bathroom. Today it a bathrooom. In the old days in the country they horses. Now they tractors. you got a bike? No, I not. 7. Indsæt det spørgende stedord/biord old are you? car is it? will you be back? dog is it? is your cat? goes to school? is it? is the farm? are you at school? is mother in town? book is it? are you doing? 8. Indsæt mådesudsagnsord She not come yesterday. But she come tomorrow. We not smoke in the classroom because it start a fire. You try it on Wednesday. 9. Indsæt udsagnsordet i den rigtige tid (help, paint, lock, listen, play, work) Tom the house yesterday. Last Monday he with his friend. Kate, will you the door? He to the radio last evening. The cousins the baker in his shop in Woodend. Last summer Dave in a supermarket. 10. Indsæt det rigtige forholdsord the room the cat is the sofa. the table there is a ball. the two lamps the wall there is a picture. The TV is the book case. The chair is the table. Disse forholdsord skal bruges behind between in front of beside in under on Let's do it: Step Three 21

22 Uregelmæssige udsagnsord I Nutid og datid Du har lært, at de fleste udsagnsord på engelsk er regelmæssige. Et regelmæssigt udsagnsord tilføjer i datid -d eller -ed til navneformen. Men der er også nogle uregelmæssige; dem må du lære udenad. Navneform: to find = at finde to know = at vide/kende to buy = at købe to forget = at glemme to pay = at betale to catch = at fange to get = at få to read = at læse to drink = at drikke to give = at give to see = at se to eat = at spise to go = at gå to tell = at fortælle to fall = at falde to have = at have to write = at skrive Indsæt udsagnsordet i parentes i datid: UDSAGNSORD Brug listen over uregelmæssige udsagnsord på side She me a story. (tell) 2. He a lot of water. (drink) 3. The dog all the food in the evening. (eat) 4. The farmer a fox. (see) 5. The teacher a letter to the parents. (write) 6. The pupil the teacher an apple. (give) 7. Tony to school. (go) 8. The farmer all the cows. (buy) 9. She never his name. (forget) 10. The family for the house. (pay) 11. The boy down from the tree. (fall) 12. She a job in Woodend. (have) 13. They the newspaper. (read) 14. The student everything about the old school. (know) 15. Tom and Kate the road in the wood. (find) 16. The cat two mice in the house. (catch) food = mad newspaper = avis pound = pund (engelsk valuta) 17. The girl a present from her grandparents. (get) 22 Forlaget Delta

23 Write in English 1. De skrev et brev til bedstemoderen. 8. Fårene på farmen spiste hele dagen. 2. I glemte at lukke døren. 9. Moren købte to æbler og fire bananer. 3. Katten gik i haven. 10. Jeg så mange dyr på gården. 4. Hun drak tre øl. 11. Kate fortalte en historie. 5. Edward og Alice betalte alt. 12. Bedstemor gav børnene 10 pund. 6. Pigen faldt på vejen. 13. Sekretæren læste brevet. 7. Slagteren havde to forretninger. 14. Den gamle dame fandt 10 kr. på vejen. butcher = slagter beer = øl shop = forretning in the street/road = på vejen ved siden af 2. foran 3. mellem 4. neden under 5. under 6. på 7. oven over 8. bag ved 9. i CROSSWORD Let's do it: Step Three 23

24 Animal quiz Join the picture to the description of the animals. Write the number and the correct name in the box as shown. A. This animal is from Africa. It has a long neck and spots. 2 giraffe B. This animal is from South America. It is very long - about ten metres - and it has no legs. C. This animal is a bird. It is one of the smallest birds in the world. It sucks nectar from flowers. D. This animal is long and thin. It lives in America, where it is hot. It has a dangerous bite. It can rattle with its tail. E. This animal can become very old - maybe 100 or 200 years old. It has four feet and a hard shell. F. This animal is from North America and has fur. It is very big and when it stands on its hind legs it is more than 2.5 metres tall. It sometimes lives on salmon from the rivers. G. This animal is from Africa and part of Asia. It has a wonderful fur and can run very fast - maybe over 90 km per hour. It can be dangerous. H. This animal is very long and heavy - maybe more than 500 kg. Don't put your hand inside the cage - it might bite you. It has many sharp teeth. Animal names to be used. tortoise alligator giraffe cheetah anaconda humming bird grizzly bear rattle snake 24 Forlaget Delta

25 Navneord - ubestemt Repetition Den ubestemte artikel I sætningen "I see a boy and some girls" er a boy og girls ubestemte - man ved ikke præcis, hvem de er. Disse former kaldes ubestemte og findes både i ental og i flertal. Den artikel, man sætter foran for at danne den ubestemte form i ental, kaldes den ubestemte artikel. Det vil sige a. Udfyld skemaerne Ental Flertal Men den ubestemte artikel kan også være an. Når ordet efter den ubestemte artikel udtales med en vokallyd i starten, hedder det an. Vokallydene er: a, e, i, o, og u. Eks.: an arm, an apple, fordi ordet udtales med en a-vokallyd i starten. Udfyld nu skemaet med de rigtige ubestemte artikler - a eller an. address boy apple young man egg red apple actor paper officer old man evening window night hour eye school lovely evening open window afternoon empty basket ear girl red ear basket Let's do it: Step Three 25

26 Navneord - bestemt Repetition Den bestemte artikel I sætningen "The girl and the boys are in the house" er the girl og the boys i bestemt form og findes både i ental og flertal. Den bestemte artikel kaldes the. Udfyld skemaerne med de bestemte former Ental the child the door the doll the book English kjolen frakken skoen håret Danish I shall see her in the evening. The address was wrong. She opened the window. The man is a teacher. The young man was at school. Flertal the arms English the schools the gardens the farms børnene køerne vennerne byerne Danish Den bestemte artikel the kan udtales på to måder, men kun skrives på én måde. Når det efterfølgende ord udtales med en konsonantlyd (alle lyde der ikke er vokallyde), udtales the [ðe] f.eks. the cow. Det er den udtale, du er vant til. Når det efterfølgende ord udtales med en vokallyd, udtales the [ði], f.eks. the apple. Udfyld de tomme felter med et (ðe), hvis ordet udtales med konsonantlyd og et (ði), hvis ordet udtales med vokallyd. She has the eggs in her hands. The officer was very tall. The old man was in town. The red apple was in the basket. We see the fine ship. 26 Forlaget Delta

27 Navneord - ubestemt og bestemt Repetition 1. Jeg har en bog i bilen. 7. Der var otte køer og en hund på gården. 2. Den unge mand er (en) sekretær. 8. Det er rart at have en hund og en kat. 3. Den gamle mand var (en) officer. 9. Hunden og katten kan lege sammen. 4. Det var en dejlig aften. 10. Der er et rødt æble på bordet. 5. Fuglene var i træerne. 11. Der var mange folk på gaden om aftenen. 6. Der er en cykel i haven. 12. Må jeg få et glas vand? This is an extraordinary animal. Which animals can you see? I can see: Let's do it: Step Three 27

28 A penfriend from Australia Tom and Kate's penfriend Jill lives in Woollamalloo, Australia. One day she sends a letter to Tom and Kate. She tells them about things she likes and things she doesn't like. Now, look at the things and write what she likes and what she doesn't like. She likes... She doesn't like... Words to be used: cheese - sheep - tea - cards - chess - windows - apples - bananas - cows - books - dresses - spoons - skirts - coffee - forks - meat - doors - magazines. cheese = ost spoon = ske fork = gaffel cards = kort coffee = kaffe tea = te She likes: She doesn't like: Now, look at the words and guess why she likes some things and not others? Remember the name of the town she comes from. If you can't find out - look at page thirty-one. 28 Forlaget Delta

29 Navneord - ental og flertal Repetition På engelsk er langt de fleste navneord regelmæssige, dvs. de i flertal tilføjer -s til entalsformen. Eks. boy/boys, lamp/lamps. Men, der er nogle få navneord, der i ental ender på en s-lyd. Her er man nødt til at tilføje -es, da man ellers ikke vil være i stand til at høre flertalsformen. Eks. box/boxes. Ental Flertal Ental/Flertal lamp lamps lampe/lamper house houses hus/huse fox foxes ræv/ræve bus buses bus/busser Indsæt den rigtige form af navneordet Engelske regelmæssige navneord tilføjer -s til entalsformen. Nogle enkelte navneord, der ender på en s-lyd, tilføjer -es. There are two small in the (house, street). My brother has a, and he has two (house, car). In his family there are one and two (girl, boy). In the wood there were three (fox). Nogle navneord er uregelmæssige og tilføjer ikke -s i flertal Ental Flertal Ental/Flertal man men mand/mænd woman women kvinde/kvinder child children barn/børn mouse mice mus/mus ox oxen okse/okser foot feet fod/fødder tooth teeth tand/tænder knife knives kniv/knive Nogle navneord er helt håbløse, derfor må du lære dem udenad Let's do it: Step Three 29

30 Navneord Fortsat Skriv den rigtige form af navneordet i parentes - ental eller flertal. There are three in the street. (man) They are together with three. (woman) The have their five with them. (woman/child) The three in the garden catch several. (fox/mouse) I have two and two. (arm/foot) My are white. (tooth) Two have eight. (ox/foot) Write the words in English and Danish. English love/hate English answer/reply Danish Danish 30 Forlaget Delta

31 Jobs I Look at the pictures. Find out what he/she is doing. What is his/her job? Where does he or she work? Write sentences Words to be used: Places to work: policeman/policewoman journalist chef computer programmer secretary postman/postwoman cashier teacher waiter/waitress café/resturant school company/office street supermarket newspaper post office I am a policeman. I work in the street She only likes things spelt with a double letter, egg, cheese, sheep, books, etc. She comes from Woollamalloo, you see! Let's do it: Step Three

32 Uregelmæssige udsagnsord II Nutid og datid Fortsat fra side 22 Vi repeterer endnu engang reglerne for udsagnsord. Indsæt de manglende danske ord. Du har lært, at de fleste udsagnsord på engelsk er. Man kan kende et regelmæssigt ved, at det tilføjer eller i datid. Et uregelmæssigt er altså et udsagnsord, der ikke er. Det tilføjer altså ikke eller i. Derfor må du lære dem. Navneform: (to) begin = (at) begynde (to) learn = (at) lære (to) sleep = (at) sove (to) become = (at) blive (to) make = (at) gøre/fremstille (to) stand = (at) stå (to) blow = (at) blæse (to) run = (at) løbe (to) steal = (at) stjæle (to) bring = (at) bringe (to) say = (at) sige (to) take = (at) tage (to) come = (at) komme (to) sell = (at) sælge Indsæt udsagnsordet i datid. (Brug listen over uregelmæssige udsagnsord side 41) 1. The thief all the money in the house. (steal) 2. It to rain. (begin) 3. The greengrocer 10 bananas. (sell) 4. The family all night. (sleep) 5. The wind through Woodend. (blow) 6. The cat a mouse into the room. (bring) 7. The thief into the house at night. (come) 8. The pupils to spell. (learn) 9. The sheep behind the tree. (stand) 10. The dog down the road. (run) 11. The robber nothing to the police. (say) 12. The carpenter a fine house. (make) thief = tyv carpenter = tømrer greengrocer = grønthandler at night = om natten (to) spell = (at) stave 32 Forlaget Delta

33 Write in English 1. Ræven bragte en høne og tre mus tilbage til rævegraven. 2. Røveren stjal 5000 pund fra banken. 3. Den trætte elev sov hele dagen. 4. Læreren løb til skole. 5. Den lille pige sagde hej til politibetjenten. 6. Mange mennesker kom til Woodend for at købe ind. 7. Bageren solgte wienerbrød til eleverne. 8. Kate og Tom lærte at vande hestene på gården. 9. Vinden blæste ind i stuen gennem et vindue. 10. Det begyndte at blæse. 11. Den gamle løve lavede et stort hul i hegnet. 12. Eleven stod uden for døren Find 12 names of clothes - across and down - and write them in English and Danish s k i r t d n j a k k e p u n d e r p a n t s g s c a r f e k c a p t l o r v e b s v k g a o o c o a t u s v e s t f v k r j a c o e t l j d e s h o r t s m s h o e s Let's do it: Step Three fox earth = rævegrav all day = hele dagen policeman = politibetjent go shopping = købe ind Danish pastry = wienerbrød to water = at vande fence = hegn hole = hul English Danish

34 Writing the date Repetition På engelsk skrives ugedagenes og månedernes navne med stort begyndelsesbogstav. Også Christmas (jul), Easter (påske) m.m. skrives med stort. Huskeregel!!! Alt, hvad du finder på en engelsk kalender, skal med stort. Write the names of the months in Danish or English Ordenstal. 1. first (1st) 11. eleventh (11th) 21. twenty-first (21st) 2. second (2nd) 12. twelfth (12th) 22. twenty-second (22nd) 3. third (3rd) 13. thirteenth (13th) 23. twenty-third (23rd) 4. fourth (4th) 14. fourteenth (14th) 24. twenty-fourth (24th) 5. fifth (5th) 15. fifteenth (15th) 25. twenty-fifth (25th) 6. sixth (6th) 16. sixteenth (16th) 26. twenty-sixth (26th) 7. seventh (7th) 17. seventeenth (17th) 27. twenty-seventh (27th) 8. eighth (8th) 18. eighteenth (18th) 28. twenty-eighth (28th) 9. ninth (9th) 19. nineteenth (19th) 29. twenty-ninth (29th) 10. tenth (10th) 20. twentieth (20th) 30. thirtieth (30th) 31. thirty-first (31st) Når man angiver en dato på engelsk, er der forskel på, om det siges eller skrives. Man siger: Write the dates in English: The 10th of April. Man skriver: 10 April - April 10-10th April - April 10th Som du kan se, er der mange måder at skrive datoen på. Du skal huske, at man ikke skriver the foran datoen Forlaget Delta

35 Jobs II Look at the pictures. Find out what he/she is doing. What is his/her job? Where does he or she work? Write sentences JOB WORDS TO BE USED: actor doctor steward/stewardess farmer vet maid pilot hairdresser nurse PLACES OF WORK: salon hotel hospital/surgery theatre aeroplan farm Let's do it: Step Three 35

36 Weather and seasons Which months belong to the four seasons January May September February June October March July November April August December winter spring summer autumn In Greenland it is In Norway it is and In Egypt it is In Thailand it is 36 Forlaget Delta

37 Look at the picture on the left. Now write the month of the year and season. What's the weather like? How do you feel? The weather. Vælg de ord du synes. Nogle af dem skal måske bruges flere gange. windy snowy sunny foggy rainy How do you feel. wet frightened cold hot miserable The month and the season February winter What's the weather like? It is... How do you feel? I feel... Let's do it: Step Three 37

38 The funny pages English humor. Here are some English jokes. Read them. My dog has run away! Have you heard that the police are looking for a woman with one eye called Mary? Why don't you put an advert in the newspaper? Teacher: Your homework seems to be in your father's handwriting. Pupil: Yes, sir, that's probably because I used his pen! No. I haven't. But what's her other eye called? That won't help. My dog can't read. Doctor, doctor, I think I'm a dog! How long have you thought that? Ever since I was a puppy! Waiter, bring me coffee without milk! We haven't any milk, sir! How about coffee without cream? Smith! How many people work here in this office? About half of them! Doctor, will I be able to read when I get my glasses? Sure you will! Well, that's fine. I never knew how to read before! 38 Forlaget Delta

39 John:- Mum! can I have another of water? Mum: - Yes, but that will be your glass of water this evening. John: - I, but my is on. Words to be used: fire, know, tenth, room, glass. Joan: - What a looking dog you got! Ben: - Actually he is a dog! Joan: - I don't think he like a police. Ben: - That's my dog is the secret service! Words to be used: in, police, because, strange, looks, have, dog. Jane: - Teacher! Would you a pupil for she hadn't? Teacher: - not! Jane: - Fine, I haven't my. Words to be used: because, done, punish, certainly, something, homework. THE FAMOUS PIANIST JULIO MECHANI Read the text and find the correct order of the story After a short time he got up. He took the book from the stool, opened it and tore out a page. (U) Then he asked for a book and placed it on the stool. (M) One day in June the famous Italien pianist Julio Mechani came to Woodend to give a concert in Woodend hall. (F) He sat on the music stool and began to play. (O) He then placed the book on the stool again and started to play. Now the hight of the stool was right. (S) When he entered the concert hall he at once noticed that the music stool was not high enough. (A) The correct order is: Keyword Let's do it: Step Three 39

40 The last activity page Vocabulary test English Danish Danish English name people the street run away moustache furniture beside smoke fridge mice the knees a robbery the caps desk knew describe carefully made fifth bought wardrobe stole glasses poster curly begynde ovnen 40 Forlaget Delta flod ansigtet kone købte skægget dyrene blyanter bag ved sov på landet ur plukke farligt slagteren linealen gik ung lærerne tøjet blæste smuk seksten stærk

41 Uregelmæssige udsagnsord i navneform, nutid og datid navneform/nutid datid (to) become = (at) blive became = blev (to) begin = (at) begynde began = begyndte (to) blow = (at) blæse (to) bring = (at) bringe (to) buy = (at) købe (to) catch = (at) fange (to) come = (at) komme (to) drink = (at) drikke (to) eat = (at) spise (to) fall = (at) falde (to) find = (at) finde (to) forget = (at) glemme (to) get = (at) få (to) give = (at) give (to) go = (at) gå (to) have = (at) have (to) know = (at) vide, kende (to) learn = (at) lære (to) make = (at) gøre, fremstille (to) pay = (at) betale (to) read = (at) læse (to) run = (at) løbe (to) say = (at) sige (to) see = (at) se (to) sell = (at) sælge (to) sleep = (at) sove (to) stand = (at) stå (to) steal = (at) stjæle (to) take = (at) tage (to) tell = (at) fortælle (to) write = (at) skrive blew = blæste brought = bragte bought = købte caught = fangede came = kom drank = drak ate = spiste fell = faldt found = fandt forgot = glemte got = fik gave = gav went = gik had = havde knew = vidste, kendte learnt = lærte made = gjorde, fremstillede paid = betalte read = læste ran = løb said = sagde saw = så sold = solgte slept = sov stood = stod stole = stjal took = tog told = fortalte wrote = skrev Let's do it: Step Three 41

42 Dansk - engelsk. A abe: monkey adresse: address afslutte (at): finish (to) affald: litter aften: evening albue: elbow alene: alone alligator: alligator anakonda: anaconda anden: second ansigt: face april: April arbejde: work/job på arbejde: at work arbejde (at): work (to) arm: arm Asien: Asia august: August Australien: Australia atten: eighteen avis: newspaper B badekar: tub badeværelse: bathroom bag ved: behind bagben: hind leg bager: baker bamse: teddy banan: banana banegård: railway station bank: bank barn: child bedrøvet: sad bedstefar: granddad/ grandfather bedstemor: grandmum/ grandmother begge: both begynde (at): begin (to) ben: leg beskrive (at): describe (to) beskrivelse: description betale (at): pay (to) bi: bee bil: car bid: bite billede: picture billig: cheap biograf: cinema bjerg: mountain blive (at): become (to) forblive (at): stay (to) blomst: flower bluse: blouse blyant: pencil blæse (at): blow (to) blå: blue bo (at): live (to) bog: book bogreol: bookcase bogstav: letter bold: ball bolig: residence bord: table bordtennis: table tennis brev: letter briller: glasses bringe (at): bring (to) britisk: British bror: brother bruge (at): use (to) brun: brown bryllup: wedding bukser: trousers bur: cage bus: bus by: town bygning: building bære (at): carry (to) båndoptager: cassette recorder C café: café cigar: cigar cigaret: cigarette computer: computer cykel: bike D dag: day hele dagen: allday hver dag: everyday dagligstue: living room/ sitting room Danmark: Denmark dansk: Danish dansker: Dane datid: past datter: daughter De: you de: they de er: they are december: December dem: them den: it den er: it is denne: this der: there det: it det er: it is dette: this din/dit: your(s) disse: these dreje (at): turn (to) dreng: boy drikke (at): drink (to) dronning: queen du: you du er: you are dukke: doll dykke (at): dive (to) dyr: animal dyr: expensive dyrehandel: pet shop dyrlæge: vet dør: door E efter: after efterår: autumn eftermiddag: afternoon elefant: elephant elev: pupil/student elleve: eleven eller: or emne: subject en/et: one end: than engelsk: English England: England englænder: Englishman entre: hall F fag: subject falde (at): fall (to) familie: family fange (at): catch (to) far: father/dad farlig: dangerous farve: colour februar: February fem: five femte: fifth femten: fifteen ferie: holiday finde (at): find (to) finger: finger Finland: Finland finsk: Finnish fire: four fisk: fish fiske (at): fish (to) fjerde: fourth fjernsyn: TV flag: flag flaske: bottle flod: river flyvemaskine: aeroplane fløde: cream fod: foot fodre (at): feed (to) folk: people foran: in front of forblive (at): stay (to) fordi: because forkert: wrong forretning: shop forskel: difference forskellig(e): different fortælle (at): tell (to) forældre: parents forår: spring fra: from frakke: coat Frankrig: France fransk: French fredag: Friday fremstille (at): do (to) frisør: hairdresser frokost: lunch fru: Mrs frugt: fruit frøken: Miss fugl: bird fætter: cousin før: before første: first få (at): get (to) får: sheep G gade: street/road på gaden: in the street/road gaffel: fork gammel: old gave: present gepard: cheetah giraf: giraffe give (at): give (to) glad: happy glas: glass glemme (at): forget (to) god: good goddag: hello, how do you do godaften: good evening god morgen: good morning gris: pig græde (at): cry (to) græsplæne: lawn grøn: green 42 Forlaget Delta

43 grøntsager: vegetables grey: grå gråbjørn: grizzly bear gul: yellow gøre/lave (at): do (to)gøre/ fremstille (at): do (to) gøre færdig (at): finish (to) gå/spadsere (at): walk/go (to) gå ind i (at): enter (to) gård: farm H hade (at): hate (to) haj: shark hale: tail hals: neck halstørklæde: scarf halv: half han: he han er: he is handsker: gloves hans: his have (at): have (to) have: garden hedde (at): call (to) hegn: fence hej: hello/hi hel(e): whole hende(s): her(s) her: here hest: horse historie: story hjem: home hjemme: at home hjælpe (at): help (to) Holland: Holland hollandsk: Dutch hospital: hospital hotel: hotel hoved: head hovedstad: capital hr.: Mr hul: hole hun: she hun er: she is hund: dog hurtig: fast/quick hus: house husassistent/tjenestepige: maid hvad: what hvad ellers: what else hvalp (hund): puppy hvem: who hver: every hvid: white hvilken/hvilket: what/which hvis: if/whose hvor: where hvordan: how hvorfor: why hvornår: when høj: tall/high højre: right høne: hen hånd: hand håndskrift: handwriting håndtaske: handbag håndvask: wash-basin hår: hair hård: hard I I: you I er: you are i: in i går: yesterday igen: again intet/ingenting: nothing ikke: not imellem: between ingen: no intet/ingenting: nothing Italien: Italy italiensk: Italian J ja: yes jakke: jacket januar: January jeg: I jeg er: I am/i'm journalist: journalist juli: July juni: June K kaffe: coffee kalde (at): call (to) kamel: camel kan: can kanin: rabbit kasket: cap kasse: box kassedame: cashier kat: cat kende/vide (at): know (to) kirke: church kjole: dress klapperslange: rattlesnake klassekammerat: classmate klasseværelse: classroom klaver: piano klinik: surgery klædeskab: wardrobe kniv: knife knæ: knee ko: cow kold: cold kolibri: humming bird komfur: electric cooker komme (at): come (to) kone (ægtefælle): wife konge: king konsultation: surgery/consultation kontor: office kort(spille): cards kort: short krop: body krøllet: curly kuffert: suitcase kuglepen: ballpen/biro kurv: basket kusine: cousin kvarter: quarter kvinde: woman kærlighed: love købe (at): buy (to) købe ind (at): go shopping(to) København: Copenhagen kød: meat køkken: kitchen køkkenchef: chef køkkenvask: sink køleskab: fridge køre (at): drive (to) L lade: barn laks: salmon lam: lamb lampe: lamp land: country landet (på): in the country landmand: farmer lang: long langt væk: far away lastbil: lorry lave (at): do (to) le (at): laugh (to) leg: game lege (at): play (to) legekammerat: playmate legetøj: toy lektier: homework let: easy lide (at): like/enjoy (to) lille: little lineal: ruler linje: line lokal(e): local lukke (at): close/shut (to) lykkelig: happy lys: light lyseblå: light blue lysegrøn: light green lyserød: pink lytte (at): listen (to) læge: doctor lægge/stikke (at): put (to) læne (at): lean (to) lænestol: armchair lære (at): learn (to) lærer: teacher læse (at): read (to) løbe (at): run (to) løbe bort (at): (to) run away lørdag: Saturday løve: lion låse (at): lock (to) M mad: food madkasse: lunch box maj: May male (at): paint (to) mand: man mand (ægtefælle): husband mandag: Monday mange: a lot of/ many mappe: briefcase marts: March maskine: machine matematik: math med: with meget: much mellem: between min/mit: my/mine minut: minute modsat: opposite mor: mother/mum morgen: morning motorvej: motorway mund: mouth mus: mouse mælk: milk mærkelig: strange møbel/møbler: furniture mørk: dark mørkeblå: dark blue mørkegrøn: dark green må: may må (skal): must må ikke: mustn't måned: month måske: maybe Let's do it: Step Three 43

44 N nat: night navn: name navneord: noun nederdel: skirt nej: no nemt: easy ni: nine niende: ninth nitten: nineteen nogle: some nogle gange: sometimes Norge: Norway norsk: Norwegian november: November nu: now nummer: number nær: near næse: nose næsten: almost O officer: officer og: and også: also/too okse: ox oksekød: beef oktober: October om: about omhyggelig: careful ond: bad/evil onkel: uncle onsdag: Wednesday orange: orange ord: word ordentlig: neat/tidy os: us ost: cheese otte: eight ottende: eighth ovenover: above ovenpå: above over (tid): past overskæg: moustache ovn: oven P pakke: parcel papir: paper park: park parkere (at): park (to) pas på: watch out passe på (at): look after (to) pejs: fireplace pels: fur pen: pen penge: money pennalhus: pencil case penneven: penfriend person: person pige: girl plads: square pilot: pilot plakat: poster plastic: plastic plet: spot plukke (at): pick (to) Polen: Poland politibetjent: policeman/ policewoman politistation: police station polsk: Polish Portugal: Portugal portugisisk: Portuguese postbud: postman/ postwoman posthus: post office programmør: computer programmer pub: pub pæn: neat/tidy på: on R radio: radio rar: nice rasle (at): rattle (to) regel: rule regn: rain regne (at): rain (to) rejse: trip reol: book case restaurant: restaurant ride (at): ride (to) rigtig(t): correct/right roman: novel rund: round ryg: back ryge (at): smoke (to) rækkefølge: order ræv: fox rævegrav: fox earth rød: red røre (at): touch (to) røver: robber røveri: robbery råbe/skrige (at): shout/cry (to) rådhus: town hall S sammen: together sand(t): true sandwich: sandwich se (at): see (to) sekretær: secretary seks: six seksten: sixteen selskab: company sende (at): send (to) seng: bed sen(t): late september: September shorts: shorts side: page/side sidst(e): last sige (at): say (to) skab: cupboard skak: chess skarp: sharp ske: spoon skal: shall skib: ship skifte (at): change (to) skildpadde: tortoise/turtle skjold/skal: shell skuespiller: actor sjette: sixth skilt: sign skjorte: shirt sko: shoe skole: school skolebord: desk skolekammerat: schoolmate skoletaske: school bag skov: wood skrige (to): shout (to) skrive (at): write (to) skrivebord: desk skuespiller: actor skyet: cloudy skæg: beard slagter: butcher slange: snake slem: bad/evil slikke (at): lick (to) smal: thin smide væk (at): drop (to) smuk: beautiful sne: snow spejl: mirror springe (at): jump (to) sprog: language spil: game spise (at): eat (to) spisestue: dining room spørge (at): ask (to) spørgsmål: question stave (at): spell (to) stikke (at): put (to) stjæle (at): steal (to) stol: chair stor: big/large strand: beach strikke (at): knit (to) studerende: student stue: room stå (at): stand (to) stål: steel stærk: strong suge (at): suck (to) sulten: hungry supermarked: supermarket svag: weak svar: answer/reply svare (at): answer/reply (to) svensk: Swedish Sverige: Sweden svømmehal: swimming bath sy: sew syg: sick/ill sygeplejerske: nurse sytten: seventeen syv: seven syvende: seventh sælge (at): sell (to) sætning: sentence sød: nice søn: son søndag: Sunday søster: sister sne (at): snow (to) sofa: sofa sok: sock sol: sun sommer: summer om sommeren: in summer sommerfugl: butterfly sort: black sove (at): sleep (to) spadsere (at): walk, go (to) Spanien: Spain spansk: Spanish T t-shirt: t-shirt tage (at): take (to) tal: number tale (at): talk (to) tand: tooth tante: aunt taske: bag tavle: blackboard te: tea teater: theatre tegne (at): draw (to) tekst: text telefon: telephone tjener: waiter/waitress ti: ten 44 Forlaget Delta

45 tid (gram.): tense tiende: tenth tid (klokken): time tidlig(t): early tidsskrift: magazine tiger: tiger til: to tilbage: return tirsdag: Tuesday to: two tog: train tolv: twelve torsdag: Thursday torv: square traktor: tractor tre: three tredive: thirty tredje: third tretten: thirteen trist: sad træ: tree træt: tired trøje: pullover tung: heavy tur: trip fjernsyn: TV tyk: thick tynd: thin tysk: German Tyskland: Germany tyv: thief tyve: twenty tænde (at): switch on (to) tæt: close tøj: clothes tømrer: carpenter tør: dry tå: toe tåge: fog U ud: out udsagnsord: verb ugeblad: magazine uld: wool uge: week ulykkelig: unhappy under: under nedenunder: underneath underbukser: underpants V vand: water vande (at): water (to) var: was/were vandhane: tap vanskelig(t): difficult varevogn: van varm: warm/hot ved siden af: beside vejr: weather ven: friend venlig: nice venstre: left verden: world vi: we vi er: we are vide (at): know (to) viden: knowledge vil: will vind: wind vindue: window vinter: winter vise (at): show (to) viskelæder: rubber vred: angry væg: wall være (at): be (to) værelse: room våd: wet W wienerbrød: Danish pastry Y yndling: favourite Z zebra: zebra Æ æg: egg ægteskab: marriage ændre/skifte (at): change (to) æske/kasse: box Ø øje: eye øl: beer ønske (at): wish/want (to) øre: ear Østrig: Austria Engelsk-dansk A about: om above: oven over actor: skuespiller address: adresse a lot of: mange after: efter afternoon: eftermiddag again: igen alligator: alligator almost: næsten alone: alene also/too: også anaconda: anakonda angry: vred animal: dyr answer/reply (to): svare (at) April: april areroplane: flyvemaskine arm: arm armchair: lænestol Asia: Asien ask (to): spørge (at) August: august Austria: Østrig Australia: Australien autumn: efterår aunt: tante B back: ryg baker: bager bad: ond/slem ball: bold banana: banan bank: bank bag: taske barn: lade basket: kurv bath room: badeværelse be (to): være (at) beach: strand beard: skæg beautiful: smuk because: fordi become (to): blive (at) bed: seng bee: bi beef: oksekød beer: øl before: før begin (to): begynde (at) behind: bag ved beside: ved siden af between: imellem big: stor bike: cykel bird: fugl biro: kuglepen bite: bide black: sort blackboard: tavle blouse: bluse blow (to): blæse (at) blue: blå body: krop book: bog bookcase: bogreol both: begge bottle: flaske box: kasse/æske boy: dreng briefcase: mappe bring(to): bringe (at) British: britisk brother: bror brown: brun building: bygning bus: bus butcher: slagter butterfly: sommerfugl buy (to): købe (at) C café: café cage: bur call (to): hedde/kalde (at) camel: kamel can: kan cap: kasket car: bil cards: kort (spille) capital: hovedstad carefully: omhyggelig carpenter: tømrer carry (to): bære (at) cashier: kassedame cassette recorder: båndoptager cat: kat catch (to): fange (at) chair: stol change (to): ændre (at) cheap: billig cheese: ost undergrundsbane: cheetah: gepard underground chef: køkkenchef Å undertrøje: vest chess: skak åben: open undskyld: excuse child: barn åbne (at): open (to) ung: young church: kirke år: year ur: watch sidste år: last year cigar: cigar usædvanlig: extraordinary år siden: years ago cigarette: cigaret årstid: season cinema: biograf Let's do it: Step Three 45

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook Facitliste - engelsk My first englishbook Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - My first english. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Indholdsfortegnelse. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Indholdsfortegnelse. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Indholdsfortegnelse. SIDE EMNE 1. Forord. 2. The Johnson family. 3. Family tree. 4. Family names.

Læs mere

Let s do it: Step One

Let s do it: Step One Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Side Emne 1. Forord 2-3. The persons 4. Is it true? 5. To be i nutid 6-7. Tom s room 8-9. To have i nutid

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

God arbejdslyst Peter Rentsch

God arbejdslyst Peter Rentsch Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål Indholdsfortegnelse Side Emne l, Forord 2-3. The persons 4. Is it true? 5. To be i nutid 6-7. Tom's room 8-9. To have i nutid 10-11. Kate's room 12-13.

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Årsplan 2015/2016 (2. klasse)

Årsplan 2015/2016 (2. klasse) 1.-4. klasse Årsplan 2015/2016 (2. klasse) Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Classroom language level 6

Classroom language level 6 1 Classroom language level 6 Classroom language er et tilbagevendende område, som benyttes gennem årene i indskolingen og mellemtrinnet. Ordene gennemgås (hen over året) med eleverne og de hænges i klasselokalet.

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best. Hello, hello why are you here? Hello, hello where did you hear? Why are you here? Why did you come? Let s say hello to everyone.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 4

Facitliste PIRANA - ENGELSK 4 Facitliste - ENGELSK 4 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 4 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse.

Engelsk i 1.2.klasse klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Engelsk i 1.2.klasse 2016-17. 1. - 4. klasse. Engelsk kompetenceområder.1.-4.klasse. Mundtlig kommunikation Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk Skriftlig kommunikation

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

fjalorth danisht-shqip me fytyra

fjalorth danisht-shqip me fytyra Thomas Olander Lisbeth Valgreen illustreret dansk-albansk parlør fjalorth danisht-shqip me fytyra E O Editiones Olander jeg, du løber vrapój, vrapón jeg, du skriver shkrúaj, shkrúan jeg, du spiser; spis!

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16. Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens

Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16. Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Lærereksemplar Kun til lærerbrug

Lærereksemplar Kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Ordtræning 6 ORDTRÆNING 6 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 6. Serien består af otte hæfter,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kommunikative færdigheder

Kommunikative færdigheder Årsplan i engelsk for 4. klasse Målene for engelskundervisningen sættes ind for rammerne af de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK

Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Ideer til engelskundervisningen på almen linie. Af Birgit Nielsen, ASK Det er en stor pædagogisk udfordring at undervise i engelsk på almen linie, og der skal ofte tages utraditionelle metoder i brug for

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere