Business Cases. kr ,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt strategisk projektredskab Bedste praksis i arbejdet med business cases Business casen i lyset af Prince2 Hvordan kobler man business casen til resultat og kontraktstyring? Business casen som styringsog samarbejdsværktøj Arrangeret i samarbejde med: H ø r b l a n d t a n d r e : Chefkonsulent Andreas Wester Hansen Finansministeriet Chefkonsulent Søren Dejgaard Statens It Projektleder Bjørn Borre Det fælleskommunale digitaliseringsprojekt e2012, Kommunernes Landsforening Internetchef Thomas Egede Kragh Nykredit Specialkonsulent Morten Lind Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Martin Isenbecker Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Skolestyrelsen) Director of Enterprise Portfolio Management Office, Cand.polit. og MBA Erik Børgesen A.P. Møller Mærsk

2 T a l e r l i s t e : Chefkonsulent Ole Lykke PA Consulting Group Chefkonsulent Andreas Wester Hansen Finansministeriet Chefkonsulent Søren Dejgaard Statens It Manager Jesper Lind Capacent Projektleder Bjørn Borre Det fælleskommunale digitaliseringsprojekt e2012, Kommunernes Landsforening Internetchef Thomas Egede Kragh Nykredit Specialkonsulent Morten Lind Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Martin Isenbecker Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Skolestyrelsen) Director of Enterprise Portfolio Management Office, Cand.polit. og MBA Erik Børgesen A.P. Møller Mærsk A/S Director Jimmy Kevin Pedersen Implement M i n i - w o r k s h o p : Projektchef Benedikte Ehlers og seniorkonsulent Jakob Voltelen, Devoteam Consulting O r d s t y r e r : Projektchef Benedikte Ehlers, Devoteam Consulting M å l g r u p p e f o r ko n f e r e n c e n It-projektledere, it-chefer, projektchefer, projektledere, konsulenter, styregrupper, digitaliseringschefer samt andre i såvel den offentlige som den private sektor, der har ansvar for eller interesse i at udarbejde eller bedømme business cases.

3 Konference om Business Cases Siden maj 2008 har et cirkulære fra Finansministeriet stillet krav om udarbejdelse af en business case på statslige it-projekter med et budget på over 10 mio. kr. Modellen anbefales også på projekter under 10 mio. kr. ligesom den efterhånden finder anvendelse i både kommuner og regioner. Formålet er at reducere risikoen for fejlslagne og urentable projekter. En tidligere analyse fra Finansminsteriet har vist, at 862 mio. kroner siden 2001 er blevet spildt på budgetoverskridelser på it-projekter. Listen af mislykkede projekter er lang. Kravet om udarbejdelsen af en business case betyder i praksis at der stilles krav til, at de økonomiske gevinster, der skal opnås, rent faktisk realiseres. Leverandører må derfor i fremtiden forvente at blive evalueret på realiseringen af de målsætninger, der er skitseret i den enkelte business case. Også hos private virksomheder er der kommet fokus på bundlinjen. Finanskrisen har gjort sit til, at de projekter, der nu sættes i værk skal hvile på en solid business case. Den økonomiske effekt af et projekt skal kunne dokumenteres. På konferencen sættes der fokus på business casen både som beslutningsgrundlag og styringsværktøj. Hør blandt andet om: Hvordan business casen kan anvendes som et strategisk projektredskab Hvilke krav må man stille til business casens indhold og udformning? Bedste praksis i arbejdet med business cases for offentlige digitaliseringsprojekter Udredning vedrørende bedre it-projekter i staten; status og videre proces Business casen kørt i Prince2 regi hvordan kobles det? Business casen som styrings- og samarbejdsværktøj Hvordan man kobler business casen til resultat og kontraktstyring? Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til to dage med fokus på business casen. Med venlig hilsen Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

4 Dag 1 M a n d a g d e n 2 3. n o v e m b e r B u s i n e s s C a s e s Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Projektchef Benedikte Ehlers, Devoteam Bedre it-projekter Framing Teori, baggrund og historik Hvorfor er det en god ide? Brugen af business cases Visualisering Business case modellen er et væsentligt strategisk projektredskab Hvilke krav må man stille til business casens indhold og udformning? - Løsningsbeskrivelsen (f.eks. forretnings- og it-mæssigt omfang samt alternative løsninger) - Forretningsmæssige konsekvenser (f.eks. økonomiske konsekvenser, kvalitative gevinster og risici) - Implementering og opfølgning (f.eks. milepælsplan og effektopgørelse/kpi er) - Ejerskab (f.eks. opfølgning på forretningsmilepæle) Chefkonsulent Ole Lykke, PA Consulting Group Pause med kaffe/te og frugt

5 Dag 1 M a n d a g d e n 2 3. n o v e m b e r B u s i n e s s C a s e s Business cases og bedre it-projekter Bedste praksis i arbejdet med business cases for offentlige digitaliseringsprojekter Udredning vedrørende bedre it-projekter i staten; status og videre proces Chefkonsulent Andreas Wester Hansen, Finansministeriet. Tovholder på den fællesoffentlige business case-model og projektleder på udredningen om bedre it-projekter i staten Pause med kaffe/te Statens IT-Net Finansministeriets model C A S E Opbygning af business casen Anvendelse af FMs model Konsekvenser af business casen på det efterfølgende arbejde Chefkonsulent Søren Dejgaard, Statens It Pause med kaffe/te Beslutningsgrundlag Etablering af beslutningsgrundlag Etablering af et fornuftigt beslutningsgrundlag for et projekt indeholder en lang række elementer. Pointen er at Business casen er omdrejningspunktet for denne etablering en anden ting er at implementere projektet og hente den økonomisk gevinst hjem. Hvilke elementer indgår i beslutningsgrundlaget? Er business casen ikke kun økonomi? Hvad er sammenhængen mellem business casen og projektopbygningen? Hvordan estimeres reelle driftsøkonomiske gevinster? Hvornår skal man opdatere sin business case? Hvordan konvertere luftige tendenser til realiserbar gevinst? Kan man konvertere kvalitative mål til kvantitative mål? Og bør man gøre det? Hvilke investeringer er nødvendige, hvornår og i sammenhæng med hvilke gevinster? Prioritering af udgifter tempo? Hvornår er projektet selvfinansierende? Manager Jesper Lind, Capacent Frokost Kommunernes e2012 digitale prioriteringer i en sparetid C A S E Det fælleskommunale projekt e2012 sætter digitalisering højt på dagsordenen i kommunerne. Målet er at få udbredt anvendelsen af de digitale løsninger. Hør bl.a. om udfordringerne ved og metoder til at få holdt direktion og kommunalpolitikere fast i digitale prioriteringer. Projektleder Bjørn Borre, Det fælleskommunale digitaliseringsprojekt e2012, Kommunernes Landsforening Pause med kaffe/te

6 Dag 1 M a n d a g d e n 2 3. n o v e m b e r B u s i n e s s C a s e s Business case: Online markedsføring ROI C A S E Nykredits kanalstrategi for online markedsføring. Hvad betaler sig, og hvad betaler sig ikke? Internetchef Thomas Egede Kragh, Nykredit Pause med kaffe/te Business casen i et kvalitativt lys C A S E En gennemgang af erfaringer, resultater og lærdomme på basis af en konsekvensanalyse af forbedringer i det danske vejnavne- og adressesystem. Hvordan anvender man business case modellen på kvalitative projekter, hvor de kvantitative økonomiske fordele er vanskelige at dokumentere? Hvad er de særlige udfordringer, når man ønsker at måle på infrastrukturforbedringer hvor gevinstrealiseringen er langsigtet og kvalitativ og kommer en relativt bred kreds til gode? Specialkonsulent Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter Andre spændende arrangementer: It-strategi i den offentlige sektor Konference den 7. oktober 2009 i København IT-sikkerhed Konference den november 2009 i København IT-kontrakter 2010 Konference den november 2009 i København Legal Risk Management Konference den november 2009 i København Contract Management Konference i januar 2010 i København

7 Dag 2 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r B u s i n e s s C a s e s Kaffe/te og morgenbrød Ordstyreren introducerer dagens indlæg Styringsredskab Business casen i lyset af Prince2 Business casen kørt i Prince2 regi hvordan kobles det? Fokus på profit og benefits Hvordan får man alle parter til at acceptere business casen på trods af forskellige agendaer? Business case og risikoanalyse hvordan indbygge reelle risici og usikkerhed? Taler annonceres senere Pause med kaffe/te og frugt Nationale test i folkeskolen et projekt med behov for risikostyring C A S E Martin Isenbecker, der er direktør i Skolestyrelsen, fortæller om sine erfaringer med risikostyring i forbindelse med indførelsen af nationale test i folkeskolen. Testene er it-baserede, selvscorende og adaptive, dvs. de tilpasser sig elevernes niveau. Som sådanne er de unikke også på verdensplan. Projektet har haft karakter af et udviklingsprojekt med en stram tidsplan, der er overskredet med 2-3 år. Hør om projektets udfordringer og om Skolestyrelsens behov for rådgivning i forbindelse med risikostyringen. Direktør Martin Isenbecker, Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Skolestyrelsen) Pause med kaffe/te og frugt Styring af projekter C A S E Hvordan bruger man business casen som styringsredskab? Hvordan sikre at der bliver fulgt løbende op og på hvilke elementer? Business casen er ikke udelukkende et finansielt værktøj hvis ikke, hvad indgår mere? Sammenhæng mellem PID eller Charter og en business case Eksempler på gode business cases Director of Enterprise Portfolio Management Office, Cand.polit. og MBA Erik Børgesen, A.P. Møller Mærsk A/S Pause med kaffe/te

8 Dag 2 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r B u s i n e s s C a s e s Business casen som styrings- og samarbejdsværktøj Mange gange udarbejdes business casen for at opnå finansiering, men anvendelsen som styrings-/opfølgningsværktøj ligger lige for. Koblingen mellem business casen og projektledelse Hvordan styre og implementere business casen i sin projektkultur? Gør business casen til en integreret del af projektstyringen Business cases handler ikke kun om tørre tal og nutidsværdiberegninger brugt rigtigt er business casen et unikt samarbejdsværktøj, der sikrer, at du ikke blot når i havn med dine it-projekter men også kommer videre til dit endelige bestemmelses sted der hvor gevinsterne bliver realiseret. Med inspiration fra Lean-verdenen og fra IT Governance vil du se illustreret via et eksempel fra den Norske Sundhedssektor hvordan business casen kan bruges som løftestang for en varig og godt forankret effektivisering med it. Director Jimmy Kevin Pedersen, Implement Frokost M i n i - w o r k s h o p Kom i mål med dine projekter Mini-Workshop ved Devoteam: Gevinstrealisering brug business casen til at komme i mål med dine projekter Brug BC til at komme i mål med dine projekter I dette indlæg bliver business case, gevinstrealisering og effektvurdering sat ind i en fælles referencemodel. Business casen Hvad er de forventede effekter positive som negative ved et projekt? Opstilling af antagelser om årsags-virkningsforholdet introduktion til nytteværdimodellen, influence diagram, mv. Opstilling af gevinst- og omkostningsplaner Konsekvensberegninger økonomiske aspekter Gevinstrealisering Hvordan realisere de forventede gevinster ved projektet? Opfølgning Hvem og hvordan sikres realiseringen af gevinsterne? Opstilling af gevinstrealiseringsplaner Effektvurdering Hvordan dokumentere effekten af et projekt? Introduktion til effektindikatorer og måleprogram Indlæg og øvelser ved projektchef Benedikte Ehlers og seniorkonsulent Jakob Voltelen, Devoteam Consulting

9 Dag 2 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r B u s i n e s s C a s e s Pause med kaffe og the M i n i - w o r k s h o p - fortsat Effektvurdering Får vi nok ud af investeringen? Det er et af de mest stillede spørgsmål i disse år, når emnet er it-projekter og med god grund! Der er imidlertid mange årsager til, at gevinsterne ikke måles f.eks. at gevinsterne først opnås, efter it-projektet er afsluttet, eller at gevinsterne er spredt ud over organisationen. På denne workshop får du værktøjer til at igangsætte og gennemføre effektmålinger af it-projekter. Model for effektvurderingen Fra gevinstplan til måleprogrammer, effektindikatorer og konkrete værktøjer Udarbejdelse af måleprogrammer, herunder identifikation af effektindikatorer Gennemførelse af før- og efter-målinger Opfølgning og dokumentation Indlæg og øvelser ved projektchef Benedikte Ehlers og seniorkonsulent Jakob Voltelen, Devoteam Consulting Opsummering af konferencen ved ordstyrer Konferencen slutter Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum, telefon ,

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Business Cases afholdes den 23. og 24. november 2009 på Park Inn Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Park Inn for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon Parkering Parkering på Park Inn s parkeringsområde forudsætter, at du har en P-billet. Du kan ved ankomsten henvende dig ved registreringsbordet eller i receptionen, hvor du kan få udleveret en P-billet. Gratis parkering forefindes i området omkring hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 9. oktober Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference 8.495, , , , ,- Prisen inkluderer morgenbrød, frokostbuffet, kaffe/te med kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Business Cases København Konference den 23. og 24. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 9. oktober Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference 8.495, , , , ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 12163

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere