Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015"

Transkript

1 1 Akademisk arbejde * Arbejdsret 10 2 Akademisk arbejde * Civilprocesret 10 3 Akademisk arbejde * Forsikringsret 10 4 Akademisk arbejde * Kursus i bæredygtig jobmodel indenfor kreative erhverv 30 5 Akademisk arbejde * Skatteret 10 6 Akademisk arbejde * Vækstakademiker 20 7 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Kommunikation i praksis 10 8 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Projektledelse i praksis 10 9 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Økonomistyring i praksis Akademisk arbejde Diplomuddannelse Computer Aided Design CAD2 kursus i avanceret CAD 5 11 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Elektriske maskiner 5 12 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Elforsyning Akademisk arbejde Diplomuddannelse Energilagring og bæredygtighed 5 14 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Geografiske informationssystemer Akademisk arbejde Diplomuddannelse Mekanik kursus i finiteelement-beregninger 5 16 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Produkter og innovation kursus i grundlæggende CAD og 10 innovation 17 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Projektering elektriske installationer 5 18 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Projektledelse metoder og værktøjer Akademisk arbejde Privat udbyder BIM Koordineering 5 20 Akademisk arbejde Privat udbyder MDOC 2 21 Akademisk arbejde Privat udbyder Navisworks Kollision 1 dag 22 Akademisk arbejde Privat udbyder Navisworks Modelhåndtering 1 dag 23 Akademisk arbejde Privat udbyder Navisworks Tidsplaner & Mængder 1 dag 24 Akademisk arbejde Privat udbyder PRINCE2 Foundation Akademisk arbejde Privat udbyder PRINCE2 Practitioner Akademisk arbejde Privat udbyder SAP Intro kursus TERP1E Akademisk arbejde Privat udbyder Solibri Model Checker Avanceret 1 dag 28 Akademisk arbejde Privat udbyder Solibri Model Checker Basis 1 dag 29 Bygge og anlæg * Maskinsnedkerforløb Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energianalyser, energiforbrugsberegning 5 31 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 Side 1

2 32 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Grundlæggende anlægsteknik Bygge og anlæg Akademiuddannelse Procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation Bygge og anlæg Akademiuddannelse Projektstyring og Teamledelse Bygge og anlæg Akademiuddannelse Solcelleanlæg 5 36 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Solvarmeanlæg 5 37 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af 5 termisk energi 38 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Varmeteknik, indeklima, bygningsautomatik Bygge og anlæg 3D CAD, konstruktion Bygge og anlæg Anhugning på byggepladsen Bygge og anlæg Anvendelse af ældre maletekniker - limfarve teknik Bygge og anlæg Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufagl. job Bygge og anlæg Betjening af teleskoplæssere Bygge og anlæg Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Bygge og anlæg Bygningsmaler - anvendelse af airless-sprøjter Bygge og anlæg Bygningsmalerens arbejds og aftaleforhold Bygge og anlæg Bygningsreglement konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 dag Bygge og anlæg Bygningsreglement-konst/fugt/brand/energi 1 dag Bygge og anlæg CAD - 2D på byggepladsen Bygge og anlæg CAD konstruktion med brug af standard og objekt Bygge og anlæg CAD konstruktion og pladeudfoldning Bygge og anlæg CAD konstruktion og redigering Bygge og anlæg CAD konstruktion, menu- og filhåndtering Bygge og anlæg CAD konstruktion, template og opsætning Bygge og anlæg Centraliseret Tilstandsovervågning og styring/cts Bygge og anlæg Certificering inden for gasområdet 135 kw Bygge og anlæg CTS anlæg, programmering og visualisering Bygge og anlæg CTS-anlæg, systemkendskab Bygge og anlæg Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter Bygge og anlæg Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer Bygge og anlæg Dataanlæg, indendørs fiber installationer Side 2

3 62 Bygge og anlæg Dataanlæg, kabling med fiber Bygge og anlæg Dataanlæg, kabling med kobber Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af lokal netværk Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af scripts AD Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Bygge og anlæg Dekorative maleteknikker - kalk og silikat Bygge og anlæg Dekorative maleteknikker - skyggetegning Bygge og anlæg Design, konstruktion og styrkeberegning Bygge og anlæg Det digitale byggeri, anvendelse Bygge og anlæg Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under 100 kw Bygge og anlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Bygge og anlæg Ejendommens vedligeholdelse 1 dag Bygge og anlæg Elforsyning, L-AUS for el-sagkyndige 1 dag Bygge og anlæg Elteknik i VVS-installationer Bygge og anlæg Elteknisk kredsskema, udarbejdelse Bygge og anlæg Elteknisk måleteknik Bygge og anlæg Energioptimering af boliger Bygge og anlæg Energioptimering af HVAC anlæg Bygge og anlæg Energiservice, tekniske installationer 1 dag Bygge og anlæg Energitjek, tekniske installationer Bygge og anlæg Farlige stoffer i byggebranchen - fortidens synder 1 dag Bygge og anlæg Fejlfinding og retning af varmeproducerende gasfyrede kedel Bygge og anlæg Fejlfinding på eltekniske komponenter i VVS-insta Bygge og anlæg Fjernvarmecertifikat Bygge og anlæg Flugtvejsbelysning 1 dag Bygge og anlæg Fugning ved døre og vinduer Bygge og anlæg Gaffeltruck certifikatkursus B Bygge og anlæg Gasforsyning og gassens egenskaber Bygge og anlæg GIS anvendelse af stedbestemte data Bygge og anlæg GIS, analyse og tilpasning af data Bygge og anlæg Grundlæggende netværksteknologi Side 3

4 93 Bygge og anlæg Gulvvarmeanlæg i bygninger Bygge og anlæg Husstandsvindmøller, kontrol og service Bygge og anlæg Husstandsvindmøller, sikkerhed ved arbejde Bygge og anlæg IBI/CTS programering af decentrale IBI anlæg Bygge og anlæg Indregulering af fjernvarme og brugsvand i etageejendom Bygge og anlæg Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel Bygge og anlæg Indregulering af ventilations- og klimaanlæg Bygge og anlæg Installation af husvindmøller Bygge og anlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Bygge og anlæg installation af perimetersikring Bygge og anlæg Installation af solceller Bygge og anlæg Installation af solvarmeanlæg Bygge og anlæg Installation af tågesikring Bygge og anlæg Installation/idriftsættelse Ethernet Bygge og anlæg Installationer udført efter Bygningsreglementet 1 dag Bygge og anlæg Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg Bygge og anlæg Klimateknik, service og drift Bygge og anlæg Kloakering afløbssystemers formål og indretning 1 dag Bygge og anlæg Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Bygge og anlæg Kloakering - arbejdsmiljø Bygge og anlæg Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv Bygge og anlæg Kloakering El-udstyr i pumpebrønde 1 dag Bygge og anlæg Kloakering I det åbne land Bygge og anlæg Kloakering Montering af rottespærrer 1 dag Bygge og anlæg Kloakering Projektering og dimensionering Bygge og anlæg Kloakering - Pumpeanlæg mv Bygge og anlæg Kloakering - udførelse af afløbsinstallationer Bygge og anlæg Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer i plast Bygge og anlæg Kvalitetssikring af malerarbejde Bygge og anlæg Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg Side 4

5 124 Bygge og anlæg Køleteknik, Opbygning og funktion af køleanlæg Bygge og anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde 1 dag Bygge og anlæg LED-belysning, dimensionering, installation og vedligehold Bygge og anlæg Malebehandling på betonoverflader Bygge og anlæg Malerens håndtering af fugt i bygninger Bygge og anlæg Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Bygge og anlæg Marmorspartling Bygge og anlæg Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanal Bygge og anlæg Måling af termisk og akustisk indeklima Bygge og anlæg Nivellering Bygge og anlæg Opmåling og beregning af malearbejde Bygge og anlæg Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Bygge og anlæg Opstart gasfyr Bygge og anlæg PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1 dag Bygge og anlæg Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Bygge og anlæg Radonsikring i byggeriet 1 dag Bygge og anlæg Recertificering af fjernvarme Bygge og anlæg Reparation af dækkende tage og facader Bygge og anlæg Retningslinjer for elsyn i boliginstallationer 1 dag Bygge og anlæg Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 dag Bygge og anlæg Råd og svamp, udbedring af skimmelsvampskaber 1 dag Bygge og anlæg SB, mindre installationer, bolig med særlige områder Bygge og anlæg SB, Større installationer, industri og andet byggeri Bygge og anlæg SB/KLS kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning Bygge og anlæg Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedel Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med asbest og PCB Bygge og anlæg Sikringsanlæg, installation af trådløs overvågning Bygge og anlæg Sikringsanlæg, IP-teknik Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare AIA anlæg Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg Side 5

6 154 Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af signal og datatransmission 1 dag Bygge og anlæg Sikringsanlæg, projektering Bygge og anlæg Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg Bygge og anlæg Solcelle, Service Bygge og anlæg Solcelle, Sikkerhed Bygge og anlæg Stuk, muffe og elektrosvejsning Bygge og anlæg Styring og regulering af varmefordelende anlæg Bygge og anlæg Svejsning af rørsystemer i plast Bygge og anlæg Svejsning af tykvæggede plastmaterialer Bygge og anlæg Switch i netværk 4 dge Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv Bygge og anlæg Tavler, konstruktion og installation Bygge og anlæg Teknisk design i 3D CAD Bygge og anlæg Teknisk dokumentation design af rørkonstruktioner Bygge og anlæg Teknisk dokumentation design af stålkonstruktioner Bygge og anlæg Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner Bygge og anlæg Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Bygge og anlæg Teleskoplæsser med gafler - betjening Bygge og anlæg Termografering af bygninger Bygge og anlæg TV overvågning grundlæggende Bygge og anlæg TV overvågning netværksbaseret Bygge og anlæg Tv overvågning, projektering Bygge og anlæg Vandbehandling Bygge og anlæg Varmluft og ekstrudersvejsning Bygge og anlæg Vægbeklædning opsætning af forgrundet filt og væv Bygge og anlæg WLAN-opsætning og konfiguration Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revet MEP Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revet Structure Videregående Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revit Architecture Basis Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revit Architecture BIM Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revit Structure Basis 10 Side 6

7 185 Bygge og anlæg Diplomuddannelse Energi- og miljøledelse Bygge og anlæg Diplomuddannelse Procesledelse inden for bygge og anlægsbranchen Bygge og anlæg Privat udbyder Bygningskoordinator uddannelse Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - AutoCAD Basis og Videregående Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri Autodesk 3D Max Design Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - BIM i praksis Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri BIM, Revet og AutoCAD Komi kursus Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revet Architecture, BIM Projektering Del 193 Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revet Architecture, BIM - Skitsering, 30 modellering, rundering og Families Del 194 Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM - Projektering 1 DEL Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revit Structure Basis Bygge og anlæg Privat udbyder Navisworks - Kollision 1 dag 197 Bygge og anlæg Privat udbyder Navisworks - Modelhåndtering 1 dag 198 Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Architecture Basis Effektiv projektering Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Architecture BIM Effektiv projektering del Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Architecture BIM Effektiv projektering del Bygge og anlæg Privat udbyder Revit MEP Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Structure basis Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Structure Videregående Bygge og anlæg Privat udbyder Solibri Model Checker Avanveret 1 dag 205 Design, formgivning og grafisk arbejde Akademiuddannelse Webprogrammering - clientside Design, formgivning og grafisk arbejde Akademiuddannelse Webprogrammering - serverside Design, formgivning og grafisk arbejde Emnetegning i CAD Design, formgivning og grafisk arbejde Emnetegning i CAD assembly med mere end 4 parter Design, formgivning og grafisk arbejde Emnetegning i CAD designoptimering Design, formgivning og grafisk arbejde Tegningsinformation og fremstilling Design, formgivning og grafisk arbejde Diplomuddannelse Brugervenlighed og grafisk design Design, formgivning og grafisk arbejde Diplomuddannelse Digital markedsføring Design, formgivning og grafisk arbejde Diplomuddannelse Programmering af mobile enheder Design, formgivning og grafisk arbejde Fagspecifikt kursus Grafisk design fremstilling af tryksager og interaktive e-bøger 15 Side 7

8 215 Design, formgivning og grafisk arbejde Fagspecifikt kursus Webdesign med WordPress og Adobe Muse Design, formgivning og grafisk arbejde Kort og Dokumentar Filmskolen Motion Designer digital formidling Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder AutoCAD basis I Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder AutoCAD basis II Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder Grafisk design Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder Grafisk design, layout og illustration Hotel, restauration, køkken, Kantine * Ernæringsassistent - mester i mad og sundhed Hotel, restauration, køkken, Kantine Akademiuddannelse Arbejdsmiljø Hotel, restauration, køkken, Kantine Akademiuddannelse Arbejdsmiljøledelse Hotel, restauration, køkken, Kantine Akademiuddannelse Organisation og arbejdspsykolgi Hotel, restauration, køkken, Kantine Almen fødevarehygiejne Hotel, restauration, køkken, Kantine Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Hotel, restauration, køkken, Kantine Det klimavenlige køkken Hotel, restauration, køkken, Kantine Det økologiske køkken Hotel, restauration, køkken, Kantine Fødevarehygiejne og egenkontrol Hotel, restauration, køkken, Kantine Gastronomen som vært 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Gastronomi uden fødevareallergi 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Grundtilberedning i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, Kantine Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Prisberegning for gastronomer Hotel, restauration, køkken, Kantine Prisberegning i den daglige madproduktion Hotel, restauration, køkken, Kantine Reducering af madspild Hotel, restauration, køkken, Kantine Råvarekvalitet i fødevareproduktionen Hotel, restauration, køkken, Kantine Råvarer i køkkenet Hotel, restauration, køkken, Kantine Salg/service i gæstebetjening 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, Kantine Sensorik - kvalitet, smag og behag Hotel, restauration, køkken, Kantine Sensorisk anretning med værtskab Hotel, restauration, køkken, Kantine Smørrebrød - nu og i fremtiden Hotel, restauration, køkken, Kantine Sundere retter med Nøglehulsmærke Hotel, restauration, køkken, Kantine Søde sager Side 8

9 246 Hotel, restauration, køkken, Kantine Værktøjer til risikoana-lyse i madproduktion Hotel, restauration, køkken, Kantine Økologi i den daglige madproduktion Hotel, restauration, køkken, Kantine Privat udbyder Chokolatieruddannelsen Industriel produktion * Industrioperatør modul Industriel produktion * Industrioperatør modul Industriel produktion * Industrioperatør modul Industriel produktion Anvendelse af 5-S modellen for operatører Industriel produktion Anvendelse af emballage for operatører Industriel produktion Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Industriel produktion Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Industriel produktion Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Industriel produktion Betjening af procesanlæg under GMP og ISO regler Industriel produktion Destillation i procesindustrien Industriel produktion Effektivisering for operatører i procesindustrien Industriel produktion Industristillads Industriel produktion Instruktion og oplæring på procesanlæg Industriel produktion Medicinalindustriel produktion GUME Industriel produktion Omstillingseffektivisering for operatører Industriel produktion Produktion i biotekindustri Industriel produktion Produktionskemi for operatører Industriel produktion Rør og kobling, hængestillads Industriel produktion Systemstilladser offshore Industriel produktion Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Industriel produktion Privat udbyder Grundlæggende GXP-kurser (GMP, GDP, GCP, GLP) 40 certificering 270 Industriel produktion Privat udbyder GWO - Fire Awareness 0,5 dag 271 Industriel produktion Privat udbyder GWO - Manual Handling 0,5 dag 272 Industriel produktion Privat udbyder GWO - Sea Survival Industriel produktion Privat udbyder GWO - Working at heights Industriel produktion Privat udbyder Sikkerhedskursus - BOSIET IT og teleteknik Akademiuddannelse Brugervenlighed og grafisk design (Webudvikling) IT og teleteknik Akademiuddannelse Grundlæggende it-sikkerhed 5 Side 9

10 277 IT og teleteknik Akademiuddannelse Grundlæggende systemudvikling IT og teleteknik Akademiuddannelse Infrastrukturarkitektur IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD på 50 SharePoint IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, Programmør og systemudvikler: MCSD Web 50 application Development 281 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Win-dows 50 Store Apps Using HTML5 282 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Win-dows 50 Store Using C# 283 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: MCSA på Microsoft Server 2012 R IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: MCSA på SQL Server IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: MCSE på SharePoint IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: Microsoft Exchange Server IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: Microsoft Server 2012 R IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: Microsoft SQL Server (database), Infrastruktur og 30 administration, BI() 289 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: SharePoint Administrator IT og teleteknik Akademiuddannelse It-kvalitets-medarbejder: Database Fundamentals MTA IT og teleteknik Akademiuddannelse It-kvalitets-medarbejder: Superbruger i Windows og office pakken 292 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-kvalitets-medarbejder: Windows Server Administration Fundamentals 293 IT og teleteknik Akademiuddannelse Kvalitetsoptimering med Six Sigma IT og teleteknik Akademiuddannelse Modellering IT og teleteknik Akademiuddannelse Netværk og operativsystemer IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: Android Programmering IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: HTML5 with JavaScript and 30 CSS3 298 IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: HTML5 with JavaScript and CSS4 299 IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: Microsoft SQL Server IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: Software and Web Development Fundamentals 301 IT og teleteknik Akademiuddannelse Projektstyring i praksis og Teamledelse Side 10

11 302 IT og teleteknik Akademiuddannelse Systemdrift IT og teleteknik Akademiuddannelse Videregående database IT og teleteknik Akademiuddannelse Videregående it-sikkerhed IT og teleteknik Akademiuddannelse Videregående systemudvikling IT og teleteknik Akademiuddannelse Webprogrammering, client- og serviceside IT og teleteknik Akademiuddannelse Webprogrammering, serverside IT og teleteknik Fremtidens IT superbruger IT og teleteknik Levende billeder til nettet IT og teleteknik Mobile Web Apps IT og teleteknik SEO Advanced kursus IT og teleteknik Diplomuddannelse Avanceret database IT og teleteknik Diplomuddannelse Avanceret objektorienteret programmering IT og teleteknik Diplomuddannelse Computer Communication IT og teleteknik Diplomuddannelse Database design and technology 7,5 316 IT og teleteknik Diplomuddannelse Grundlæggende objektorienteret programmering IT og teleteknik Diplomuddannelse Informationsteknologi 1 7,5 318 IT og teleteknik Diplomuddannelse Informationsteknologi IT og teleteknik Diplomuddannelse Informationsteknologi IT og teleteknik Diplomuddannelse ios Application Development 7,5 321 IT og teleteknik Diplomuddannelse IT-projektledelse IT og teleteknik Diplomuddannelse Linux networking and security 7,5 323 IT og teleteknik Diplomuddannelse Mobilapplikations-udvikling (android) IT og teleteknik Diplomuddannelse Netværkssikkerhed IT og teleteknik Diplomuddannelse SCRUM i projektledelse IT og teleteknik Diplomuddannelse Udviklingsmetoder til IT-systemer IT og teleteknik Privat udbyder App udvikling IT og teleteknik Privat udbyder ASP.NET MVC 5 Web Applications IT og teleteknik Privat udbyder Cisco Certified Network Associate IT og teleteknik Privat udbyder Dataanalyse med SAP Hana HAIMPe IT og teleteknik Privat udbyder Microsoft Certified IT Professional MCITP Jern, metal og auto * Komfortelektronik 2 Side 11

12 333 Jern, metal og auto AIA, installation af perimetersikring Jern, metal og auto Automatiske anlæg, el-pneumatisk fejlfinding Jern, metal og auto Automatiske anlæg, fejlfinding, relæstyringer og motorer Jern, metal og auto Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Jern, metal og auto Automatiske anlæg, idriftsættelse PLC styringer Jern, metal og auto Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding Jern, metal og auto Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag Jern, metal og auto Dimensionering af køleanlæg og anvendelse af lovgivning Jern, metal og auto Dokumentation, styring og automatik Jern, metal og auto El introduktion for maskinoperatører, el-lære Jern, metal og auto El introduktion for maskinoperatører, relæteknik Jern, metal og auto Fejlfinding på køleanlæg Jern, metal og auto Funktionskontrol af avancerede motorstyringer Jern, metal og auto Gas svejsning (vurdering) Jern, metal og auto Grundlæggende styringsteknik Jern, metal og auto Hårdlodning af kobber og stål til DN Jern, metal og auto Innovativ anvendelse af robotteknik Jern, metal og auto Kantsømme rustfri plade/rør Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding på dieselmotorer Jern, metal og auto Kontrol/Fejlfinding på CAN BUS system Jern, metal og auto Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende Jern, metal og auto Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn Jern, metal og auto Køleteknik, klargøring og idriftsættelse Jern, metal og auto Lys b svejs kants plade/plade Jern, metal og auto Lys b svejs stumps plade alle pos Jern, metal og auto Lys b svejs stumps plade pos PA-PF Jern, metal og auto Lys b svejsning kants plade/rør Jern, metal og auto Lys b svejsning stumps rør, alle pos Jern, metal og auto Lys b svejsning, adgang Jern, metal og auto MAG svejs kants plade / plade pr Jern, metal og auto MAG svejs kants plade / rør pr Side 12

13 364 Jern, metal og auto MAG svejs stumps plade alle pos pr Jern, metal og auto MAG svejs stumps plade pos PA-PF pr Jern, metal og auto MAG svejs stumps rør alle pos pr Jern, metal og auto MAG svejsning (Vurdering) Jern, metal og auto MAG-reparationssvejsning proces Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr Jern, metal og auto MAG-svejsning af tyndplade proces Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Jern, metal og auto MIG svejsning, aluminium svær plade, kantsømme Jern, metal og auto MIG svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme Jern, metal og auto MIG svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Jern, metal og auto Mindre blandeanlæg mørtel og beton 1 dag Jern, metal og auto Montage af kobberrør Jern, metal og auto Måleteknik fejlfinding elektronisk system Jern, metal og auto Opbygning af enkle el-relæstyringer Jern, metal og auto Opbygning og idriftsætning af køleanlæg Jern, metal og auto PLC grundlæggende Jern, metal og auto PLC industrielle bussystemer Jern, metal og auto PLC programmering af kombinatoriske styringer Jern, metal og auto PLC, implementering af operatørpanel Jern, metal og auto Proces 111 kantsøm Jern, metal og auto Proces 111 Lysbue Jern, metal og auto Proces 135 MAG Jern, metal og auto Proces 136 MAG Jern, metal og auto Reparationssvejsning Jern, metal og auto Robot idriftsættelse Jern, metal og auto Robotteknik, offline prog Side 13

14 395 Jern, metal og auto Sikkerhed af eldreven / hybrid køretøj 1 dag Jern, metal og auto Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare AIA anlæg Jern, metal og auto Sikringsanlæg, opsætning af signal og datatransmission 1 dag Jern, metal og auto Stumpsømme svær rustfri rør pos PA-PF Jern, metal og auto Stumpsømme tynd rustfri rør pos. PA-PF Jern, metal og auto Svær plade, aluminium Jern, metal og auto Svær plade, stumpsømme Jern, metal og auto Termodynamik og lovgivning Jern, metal og auto TIG svejs kants uleg plade / rør Jern, metal og auto TIG svejs stumps svær rustfri plade Jern, metal og auto TIG svejs stumps tynd rustfri plade Jern, metal og auto TIG svejs stumps uleg plade Jern, metal og auto TIG svejs stumps uleg rør alle pos Jern, metal og auto TIG svejsning Jern, metal og auto TIG svejsning, aluminium svær plade, kantsømme Jern, metal og auto TIG svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme Jern, metal og auto TIG svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC Jern, metal og auto Tyndere plade, aluminium Jern, metal og auto Ulegeret og lavtlegeret rør, montagesvejsning Jern, metal og auto Varmepumpeinstallation Jern, metal og auto Opbygning og funktion af køleanlæg Jern, metal og auto Diplomuddannelse Automation i produktionen Jern, metal og auto Privat udbyder Inventor Pladekonstruktion 1 dag 421 Jern, metal og auto Privat udbyder Kontrol og fejlfinding af common rail Kontor administration, regnskab mm * Grundlæggende erhvervsøkonomi Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Key Account Manager: Erhvervsøkonomi, regnskab og 30 bogføring med e-conomic 424 Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse SAP Key Account Manager: Regnskab og bogføring med SAP Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Service Ambassadør 30 Side 14

15 426 Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse SharePoint Webdesign Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Webredaktør: SharePoint Webdesign Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Økonomistyring i praksis Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Økonomistyring i praksis Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Årsrapport og regnskabsanalyse Kontor administration, regnskab mm Anvend informationer til jobbrug 1 dag Kontor administration, regnskab mm Anvendelse af periodisk beregning og registrering Kontor administration, regnskab mm Anvendelse af pivot-tabeller 1 dag Kontor administration, regnskab mm Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dag Kontor administration, regnskab mm Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Kontor administration, regnskab mm Controlling af kreditor, indkøb og lager Kontor administration, regnskab mm Controlling af omkostninger og investeringer Kontor administration, regnskab mm Controlling af salgs- og debitorområdet Kontor administration, regnskab mm Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Kontor administration, regnskab mm Debitorstyring Kontor administration, regnskab mm Design og automatisering af regneark Kontor administration, regnskab mm DeskTop Publishing i virksomheden Kontor administration, regnskab mm Effektiv anvendelse af - og kalendersystem 1 dag Kontor administration, regnskab mm til jobbrug Kontor administration, regnskab mm Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Kontor administration, regnskab mm Indskrivning og formatering af mindre tekster Kontor administration, regnskab mm Kontering af køb, salg,drift af biler og ejendomme Kontor administration, regnskab mm Konteringsinstrukser 2 dag Kontor administration, regnskab mm Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Kontor administration, regnskab mm Kreditorstyring 1 dag Kontor administration, regnskab mm Likviditets- og balancebudgettering Kontor administration, regnskab mm Opstilling og analyse af årsregnskabet Kontor administration, regnskab mm Opstillinger og layout i tekster Kontor administration, regnskab mm Personalejura i lønberegning Kontor administration, regnskab mm Placering af resultat- og balancekonti Kontor administration, regnskab mm Projektstyring med IT- værktøj Side 15

16 457 Kontor administration, regnskab mm Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen Kontor administration, regnskab mm Resultatbudgettering Kontor administration, regnskab mm Samarbejde om dokumenter 1 dag Kontor administration, regnskab mm Udarbejdelse af budgetkontrol Kontor administration, regnskab mm Udarbejdelse af årsregnskabet Kontor administration, regnskab mm Årsafslutning af bogholderiet Kontor administration, regnskab mm Diplomuddannelse Controlleren som proceskonsulent Ledelse og Coaching Kontor administration, regnskab mm Privat udbyder Økonomistyring med C5 Basis Kontor administration, regnskab mm Privat udbyder Økonomistyring med C5 udvidet Landbrug, skovbrug, gartneri mm Anvendelse af motorsav Landbrug, skovbrug, gartneri mm Anvendelse af motorsav Landbrug, skovbrug, gartneri mm Anvendelse af motorsav Landbrug, skovbrug, gartneri mm Basiskursus for anlægsgartneri Landbrug, skovbrug, gartneri mm Etablering og pleje af grønne områder 470 Landbrug, skovbrug, gartneri mm GPS/GIS Landbrug, skovbrug, gartneri mm Grundlæggende træklatring-træklatring til beskæring Landbrug, skovbrug, gartneri mm Grønne anlæg, planlægning af plejeplaner Landbrug, skovbrug, gartneri mm Produktion af juletræer og pyntegrønt Landbrug, skovbrug, gartneri mm Sprøjtecertifikat Landbrug, skovbrug, gartneri mm Stormfald Landbrug, skovbrug, gartneri mm Træklatring og beskæring, avanceret Landbrug, skovbrug, gartneri mm Vurdering af risikotræer Sundhed, omsorg og personli Diplomuddannelse Metoder i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet Sundhed, omsorg og personlig Diplomuddannelse Kommunal akutsygepleje Sundhed, omsorg og personlig Diplomuddannelse Samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med ældre Sundhed, omsorg og personlig Diplomuddannelse Forløb og demente for mennesker med sår Sundhed, omsorg og personlig pleje * Mødet med mennesker med demens: Sygdomsforståelse, Sundhed, omsorg og personlig pleje * adfærd Recovery og og aktiviteter. rehabilitering i socialpsykiatrisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje * Social- og Sundhedsassistenten i socialpsykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Coaching og Konflikthåndtering Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Kvalitetsudvikling og dokumentation 30 Side 16

17 481 Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Omsorgs og relationsarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Pædagogik og kommunikation Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Sammenhængende patientforløb Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Socialpædagogik og Psykiatri Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Tværfaglige indsatsområder Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Velfærdsteknologi i praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Akut nødhjælp 1, Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejde med sindslidende med misbrug Sundhed, omsorg og personlig pleje Assistenten som nøgleperson Sundhed, omsorg og personlig pleje Borgere med misbrugsproblemer Sundhed, omsorg og personlig pleje Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Handleplaner ifølge serviceloven Sundhed, omsorg og personlig pleje Injektion af medicin Sundhed, omsorg og personlig pleje Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (44979) Sundhed, omsorg og personlig pleje Klinisk observation, refleksion og handling Sundhed, omsorg og personlig pleje Kommunikation og feed back 1 dag Sundhed, omsorg og personlig pleje Konflikthåndtering for salgsmedarbejdere 1 dag Sundhed, omsorg og personlig pleje Kontakt med sidslidende borgere i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Kundeservice i administrative funktioner 1 dag Sundhed, omsorg og personlig pleje Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sundhed, omsorg og personlig pleje Medicinadministration Sundhed, omsorg og personlig pleje Neurorehabilitering af senhjerneskadede Sundhed, omsorg og personlig pleje Omsorg for personer med demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Online kundeservice og rådgivning Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ omsorg for mennesker med demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Psykiatrisk suppleringsuddannelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Pt. med demens på somatisk sygehus Sundhed, omsorg og personlig pleje Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk sygehus Sundhed, omsorg og personlig pleje Rehabilitering som arbejdsform Sundhed, omsorg og personlig pleje Relationsarbejde i spykiatrien Side 17

18 512 Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde i grupper i virksomheden Sundhed, omsorg og personlig pleje Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Sundhed, omsorg og personlig pleje Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Sundhed, omsorg og personlig pleje Selvstændigt arbejde med rehabilitering Sundhed, omsorg og personlig pleje Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Sundhed, omsorg og personlig pleje Støtte ved selvskadende adfærd Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Tekster på papir formulering og opbygning Sundhed, omsorg og personlig pleje Tidlig opsporing af demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Sundhed, omsorg og personlig pleje Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Aldring og demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Biomedicin og bioanalytisk fortolkning Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Forandrings- og læreprocesser Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Hjemmeplejens indsats for at skabe kontinuitet, kvalitet og 5 samarbejde 532 Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Inkontinens Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Klinisk vejleder Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Metoder i socialt arbejde med inklusions- og Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Palliativ eksklusionsprocesser indsats mellemmenneskelige for socialt udsatte aspekter børn, unge og/eller Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Palliativ indsats, symptomlindring og det professionelle arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Patientologi Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Patientuddannelse og patientinddragelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Socialt arbejde på rusmiddelområdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Sundhedskonsulent I Teori Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Sundhedskonsulent II Sundhedstjek Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Udvikling af klinisk praksis det akut kritisk syge barn Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Vejledning, coaching og supervision om professionel dialog 5 Side 18

19 549 Sundhed, omsorg og personlig pleje Fagspecifikt kursus Misbrugskonsulent Sundhed, omsorg og personlig pleje Fagspecifikt kursus Psykologi i socialpædagogisk arbejde undervisning og vejledning Akademiuddannelse Grafisk design til små skærme undervisning og vejledning Akademiuddannelse Projektledelse undervisning og vejledning Danmarks Medie- og AVID-redigering, det kræver sin klipper 20 Journalisthøjskole 554 undervisning og vejledning Diplomuddannelse (Ob 2) Undersøgelse af pædagogisk praksis undervisning og vejledning Diplomuddannelse (Ob1) Pædagogisk viden og forskning undervisning og vejledning Diplomuddannelse (Vf 7) Fagdidaktik og klasseledelse undervisning og vejledning Diplomuddannelse Andetsprogspædagogik undervisning og vejledning Diplomuddannelse Bevægelse og Læring 10 ETCS 559 undervisning og vejledning Diplomuddannelse Bevægelse, trivsel og sundhed undervisning og vejledning Diplomuddannelse Børn og unges læreprocesser undervisning og vejledning Diplomuddannelse Børn, unge og familier i udsatte positioner undervisning og vejledning Diplomuddannelse Didaktik og læreprocesser undervisning og vejledning Diplomuddannelse Dysleksi / Ordblindeundervisning for voksne undervisning og vejledning Diplomuddannelse Fagdidaktik og klasseledelse (Fælles valgfrit PD-modul) undervisning og vejledning Diplomuddannelse Forældresamarbejde i dagtilbud og skole undervisning og vejledning Diplomuddannelse FVU læsning undervisning og vejledning Diplomuddannelse Gennemgribende udviklingsforstyrrelser undervisning og vejledning Diplomuddannelse Musikpædagogik (PD i Musik) undervisning og vejledning Diplomuddannelse Neuropædagogik undervisning og vejledning Diplomuddannelse Nye videoformater på web og mobile platforme undervisning og vejledning Diplomuddannelse Social inklusion undervisning og vejledning Diplomuddannelse Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af 10 skriftsprogsvanskeligheder 573 undervisning og vejledning Diplomuddannelse Udeskoledidaktik undervisning og vejledning Diplomuddannelse Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Almendidaktisk Pædagogisk grundkursus (APG 120 timer) undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Fra forenklede Fælles Mål til den daglige undervisning undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Læring og bevægelse i skole og fritid undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskoling 4 Side 19

20 579 undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Synlig læring og forenklede Fælles Mål undervisning og vejledning Kort og Dokumentar Filmskolen Webfilm instruktør visuel formidling 35 Side 20

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 19.12.2014 Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten?

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Så tilmeld dig uddannelsesordningen! Læs mere i brochuren: - Du kan øge dine muligheder for at komme i job - Du kan få uddannelsesydelse i op til 26 uger

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til

Læs mere

SVEJSNING METALINDUSTRI

SVEJSNING METALINDUSTRI SVEJSNING METALINDUSTRI Svejseuddannelser AMU-Vest - en del af EnergiMetropol Esbjerg Spangsbjerg Møllevej 304-306 6705 Esbjerg Ø Telefon 79 14 03 22 inst@amu-vest.dk www.amu-vest.dk Når kurser er bedst

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje april - oktober 2015, RAR Østjylland. 1.4.2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje april - oktober 2015, RAR Østjylland. 1.4.2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje april - oktober 2015, RAR Østjylland. 1.4.2015 Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Voksen- og efteruddannelse Kursuskatalog 2014 1 INDHOLD brancherettede kurser og uddannelser AUTO... side 3 BYGGE & ANLÆG Maler... side 4 Murer... side 5 Tømrer... side 6 Tværfaglige bygge- og anlægskurser...

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

NYE KURSER CAD kurser

NYE KURSER CAD kurser NYE KURSER AD Metal College Aalborg er en af de største udbydere af CAD-kurser på landsplan Metal College Aalborg er en af de største udbydere af CAD-kurser på landsplan, og skolen har igennem mange år

Læs mere

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU Kursusindhold FKB-kode AMUkode Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Klar til FREMTIDEN? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse og pas jobbet samtidig

Klar til FREMTIDEN? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse og pas jobbet samtidig Klar til FREMTIDEN? Bliv teknisk dygtigere med enkeltmoduler eller en hel akademiuddannelse og pas jobbet samtidig Forord Kravene til teknisk kunnen og færdigheder i danske virksomheder stiger år for år.

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 15-07-2009 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Lund Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Broagervej 28, Sdr. Tranders 9260 Gistrup Kontaktoplysninger Telefon: 98 18 81 90 Mobil: 25

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU 1 Kloarkrørlægger 37 2 Kloakmester 70 3 Fra ufaglært til

Læs mere

Produktionsteknolog søger udfordringer

Produktionsteknolog søger udfordringer F I N N M A N D A U G Y V E L V E J 7 6 5 00 V O J E N S T E L E F O N N U M M E R : 2 1 6 9 3 0 9 1 E - M A I L : F I N N @ M A N D A U. D K Produktionsteknolog søger udfordringer Da min nu tidligere

Læs mere

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems AutoCAD Map 3D 2013 Nyheder Topnyheder AutoCAD Map 3D 2013 Connect to data og redigering Flere muligheder i Connect to data Microsoft

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen. VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME

Akademiuddannelsen i Energiteknologi. Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen. VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME Akademiuddannelsen i Energiteknologi Tag et enkelt modul eller hele uddannelsen VE-moduler: SOLCELLER VARMEPUMPER BIOMASSEKEDLER OG -OVNE SOLVARME MED AKADEMIUDDANNELSEN I ENERGITEKNOLOGI KAN DU: Rådgive

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Elbranchens Efteruddannelse. Årskatalog

Elbranchens Efteruddannelse. Årskatalog Elbranchens Efteruddannelse Årskatalog 2015 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud i 2015-5 Kursusudbud i 2015... 6-21 Oversigt over kursussteder 22 Generel information 23 Information til medarbejdere

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 1. halvår 2012 Fremtiden tilhører dem, der kan omstille sig og lære nyt uden at gå i panik Citat - Anders Lund Madsen Omstilling og læring kan ske på mange niveauer: Virksomheden,

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Jeg er en frisk mand på 32 år som er klar til udvikling, og hvis i vil sætte det bedste hold så syntes jeg i skal læse resten af mit cv.

Jeg er en frisk mand på 32 år som er klar til udvikling, og hvis i vil sætte det bedste hold så syntes jeg i skal læse resten af mit cv. Resumé: Jeg er en frisk mand på 32 år som er klar til udvikling, og hvis i vil sætte det bedste hold så syntes jeg i skal læse resten af mit cv. Mit liv har for nyligt taget en uventet drejning, hvormed

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere