Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015"

Transkript

1 1 Akademisk arbejde * Arbejdsret 10 2 Akademisk arbejde * Civilprocesret 10 3 Akademisk arbejde * Forsikringsret 10 4 Akademisk arbejde * Kursus i bæredygtig jobmodel indenfor kreative erhverv 30 5 Akademisk arbejde * Skatteret 10 6 Akademisk arbejde * Vækstakademiker 20 7 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Kommunikation i praksis 10 8 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Projektledelse i praksis 10 9 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Økonomistyring i praksis Akademisk arbejde Diplomuddannelse Computer Aided Design CAD2 kursus i avanceret CAD 5 11 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Elektriske maskiner 5 12 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Elforsyning Akademisk arbejde Diplomuddannelse Energilagring og bæredygtighed 5 14 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Geografiske informationssystemer Akademisk arbejde Diplomuddannelse Mekanik kursus i finiteelement-beregninger 5 16 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Produkter og innovation kursus i grundlæggende CAD og 10 innovation 17 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Projektering elektriske installationer 5 18 Akademisk arbejde Diplomuddannelse Projektledelse metoder og værktøjer Akademisk arbejde Privat udbyder BIM Koordineering 5 20 Akademisk arbejde Privat udbyder MDOC 2 21 Akademisk arbejde Privat udbyder Navisworks Kollision 1 dag 22 Akademisk arbejde Privat udbyder Navisworks Modelhåndtering 1 dag 23 Akademisk arbejde Privat udbyder Navisworks Tidsplaner & Mængder 1 dag 24 Akademisk arbejde Privat udbyder PRINCE2 Foundation Akademisk arbejde Privat udbyder PRINCE2 Practitioner Akademisk arbejde Privat udbyder SAP Intro kursus TERP1E Akademisk arbejde Privat udbyder Solibri Model Checker Avanceret 1 dag 28 Akademisk arbejde Privat udbyder Solibri Model Checker Basis 1 dag 29 Bygge og anlæg * Maskinsnedkerforløb Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energianalyser, energiforbrugsberegning 5 31 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 Side 1

2 32 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Grundlæggende anlægsteknik Bygge og anlæg Akademiuddannelse Procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation Bygge og anlæg Akademiuddannelse Projektstyring og Teamledelse Bygge og anlæg Akademiuddannelse Solcelleanlæg 5 36 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Solvarmeanlæg 5 37 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af 5 termisk energi 38 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Varmeteknik, indeklima, bygningsautomatik Bygge og anlæg 3D CAD, konstruktion Bygge og anlæg Anhugning på byggepladsen Bygge og anlæg Anvendelse af ældre maletekniker - limfarve teknik Bygge og anlæg Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufagl. job Bygge og anlæg Betjening af teleskoplæssere Bygge og anlæg Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Bygge og anlæg Bygningsmaler - anvendelse af airless-sprøjter Bygge og anlæg Bygningsmalerens arbejds og aftaleforhold Bygge og anlæg Bygningsreglement konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 dag Bygge og anlæg Bygningsreglement-konst/fugt/brand/energi 1 dag Bygge og anlæg CAD - 2D på byggepladsen Bygge og anlæg CAD konstruktion med brug af standard og objekt Bygge og anlæg CAD konstruktion og pladeudfoldning Bygge og anlæg CAD konstruktion og redigering Bygge og anlæg CAD konstruktion, menu- og filhåndtering Bygge og anlæg CAD konstruktion, template og opsætning Bygge og anlæg Centraliseret Tilstandsovervågning og styring/cts Bygge og anlæg Certificering inden for gasområdet 135 kw Bygge og anlæg CTS anlæg, programmering og visualisering Bygge og anlæg CTS-anlæg, systemkendskab Bygge og anlæg Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter Bygge og anlæg Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer Bygge og anlæg Dataanlæg, indendørs fiber installationer Side 2

3 62 Bygge og anlæg Dataanlæg, kabling med fiber Bygge og anlæg Dataanlæg, kabling med kobber Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af lokal netværk Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af scripts AD Bygge og anlæg Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Bygge og anlæg Dekorative maleteknikker - kalk og silikat Bygge og anlæg Dekorative maleteknikker - skyggetegning Bygge og anlæg Design, konstruktion og styrkeberegning Bygge og anlæg Det digitale byggeri, anvendelse Bygge og anlæg Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under 100 kw Bygge og anlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Bygge og anlæg Ejendommens vedligeholdelse 1 dag Bygge og anlæg Elforsyning, L-AUS for el-sagkyndige 1 dag Bygge og anlæg Elteknik i VVS-installationer Bygge og anlæg Elteknisk kredsskema, udarbejdelse Bygge og anlæg Elteknisk måleteknik Bygge og anlæg Energioptimering af boliger Bygge og anlæg Energioptimering af HVAC anlæg Bygge og anlæg Energiservice, tekniske installationer 1 dag Bygge og anlæg Energitjek, tekniske installationer Bygge og anlæg Farlige stoffer i byggebranchen - fortidens synder 1 dag Bygge og anlæg Fejlfinding og retning af varmeproducerende gasfyrede kedel Bygge og anlæg Fejlfinding på eltekniske komponenter i VVS-insta Bygge og anlæg Fjernvarmecertifikat Bygge og anlæg Flugtvejsbelysning 1 dag Bygge og anlæg Fugning ved døre og vinduer Bygge og anlæg Gaffeltruck certifikatkursus B Bygge og anlæg Gasforsyning og gassens egenskaber Bygge og anlæg GIS anvendelse af stedbestemte data Bygge og anlæg GIS, analyse og tilpasning af data Bygge og anlæg Grundlæggende netværksteknologi Side 3

4 93 Bygge og anlæg Gulvvarmeanlæg i bygninger Bygge og anlæg Husstandsvindmøller, kontrol og service Bygge og anlæg Husstandsvindmøller, sikkerhed ved arbejde Bygge og anlæg IBI/CTS programering af decentrale IBI anlæg Bygge og anlæg Indregulering af fjernvarme og brugsvand i etageejendom Bygge og anlæg Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel Bygge og anlæg Indregulering af ventilations- og klimaanlæg Bygge og anlæg Installation af husvindmøller Bygge og anlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Bygge og anlæg installation af perimetersikring Bygge og anlæg Installation af solceller Bygge og anlæg Installation af solvarmeanlæg Bygge og anlæg Installation af tågesikring Bygge og anlæg Installation/idriftsættelse Ethernet Bygge og anlæg Installationer udført efter Bygningsreglementet 1 dag Bygge og anlæg Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg Bygge og anlæg Klimateknik, service og drift Bygge og anlæg Kloakering afløbssystemers formål og indretning 1 dag Bygge og anlæg Kloakering Anvendelse af lovgrundlaget Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Bygge og anlæg Kloakering - arbejdsmiljø Bygge og anlæg Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv Bygge og anlæg Kloakering El-udstyr i pumpebrønde 1 dag Bygge og anlæg Kloakering I det åbne land Bygge og anlæg Kloakering Montering af rottespærrer 1 dag Bygge og anlæg Kloakering Projektering og dimensionering Bygge og anlæg Kloakering - Pumpeanlæg mv Bygge og anlæg Kloakering - udførelse af afløbsinstallationer Bygge og anlæg Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer i plast Bygge og anlæg Kvalitetssikring af malerarbejde Bygge og anlæg Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg Side 4

5 124 Bygge og anlæg Køleteknik, Opbygning og funktion af køleanlæg Bygge og anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde 1 dag Bygge og anlæg LED-belysning, dimensionering, installation og vedligehold Bygge og anlæg Malebehandling på betonoverflader Bygge og anlæg Malerens håndtering af fugt i bygninger Bygge og anlæg Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Bygge og anlæg Marmorspartling Bygge og anlæg Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanal Bygge og anlæg Måling af termisk og akustisk indeklima Bygge og anlæg Nivellering Bygge og anlæg Opmåling og beregning af malearbejde Bygge og anlæg Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg Bygge og anlæg Opstart gasfyr Bygge og anlæg PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1 dag Bygge og anlæg Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Bygge og anlæg Radonsikring i byggeriet 1 dag Bygge og anlæg Recertificering af fjernvarme Bygge og anlæg Reparation af dækkende tage og facader Bygge og anlæg Retningslinjer for elsyn i boliginstallationer 1 dag Bygge og anlæg Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 dag Bygge og anlæg Råd og svamp, udbedring af skimmelsvampskaber 1 dag Bygge og anlæg SB, mindre installationer, bolig med særlige områder Bygge og anlæg SB, Større installationer, industri og andet byggeri Bygge og anlæg SB/KLS kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning Bygge og anlæg Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedel Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med asbest og PCB Bygge og anlæg Sikringsanlæg, installation af trådløs overvågning Bygge og anlæg Sikringsanlæg, IP-teknik Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare AIA anlæg Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af integrerede anlæg Side 5

6 154 Bygge og anlæg Sikringsanlæg, opsætning af signal og datatransmission 1 dag Bygge og anlæg Sikringsanlæg, projektering Bygge og anlæg Sikringsteknisk dokumentation på sikringsanlæg Bygge og anlæg Solcelle, Service Bygge og anlæg Solcelle, Sikkerhed Bygge og anlæg Stuk, muffe og elektrosvejsning Bygge og anlæg Styring og regulering af varmefordelende anlæg Bygge og anlæg Svejsning af rørsystemer i plast Bygge og anlæg Svejsning af tykvæggede plastmaterialer Bygge og anlæg Switch i netværk 4 dge Bygge og anlæg Systemstilladser - opstilling mv Bygge og anlæg Tavler, konstruktion og installation Bygge og anlæg Teknisk design i 3D CAD Bygge og anlæg Teknisk dokumentation design af rørkonstruktioner Bygge og anlæg Teknisk dokumentation design af stålkonstruktioner Bygge og anlæg Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner Bygge og anlæg Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Bygge og anlæg Teleskoplæsser med gafler - betjening Bygge og anlæg Termografering af bygninger Bygge og anlæg TV overvågning grundlæggende Bygge og anlæg TV overvågning netværksbaseret Bygge og anlæg Tv overvågning, projektering Bygge og anlæg Vandbehandling Bygge og anlæg Varmluft og ekstrudersvejsning Bygge og anlæg Vægbeklædning opsætning af forgrundet filt og væv Bygge og anlæg WLAN-opsætning og konfiguration Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revet MEP Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revet Structure Videregående Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revit Architecture Basis Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revit Architecture BIM Bygge og anlæg Diplomuddannelse Autodesk Revit Structure Basis 10 Side 6

7 185 Bygge og anlæg Diplomuddannelse Energi- og miljøledelse Bygge og anlæg Diplomuddannelse Procesledelse inden for bygge og anlægsbranchen Bygge og anlæg Privat udbyder Bygningskoordinator uddannelse Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - AutoCAD Basis og Videregående Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri Autodesk 3D Max Design Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - BIM i praksis Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri BIM, Revet og AutoCAD Komi kursus Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revet Architecture, BIM Projektering Del 193 Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revet Architecture, BIM - Skitsering, 30 modellering, rundering og Families Del 194 Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM - Projektering 1 DEL Bygge og anlæg Privat udbyder Digitalt byggeri - Revit Structure Basis Bygge og anlæg Privat udbyder Navisworks - Kollision 1 dag 197 Bygge og anlæg Privat udbyder Navisworks - Modelhåndtering 1 dag 198 Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Architecture Basis Effektiv projektering Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Architecture BIM Effektiv projektering del Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Architecture BIM Effektiv projektering del Bygge og anlæg Privat udbyder Revit MEP Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Structure basis Bygge og anlæg Privat udbyder Revit Structure Videregående Bygge og anlæg Privat udbyder Solibri Model Checker Avanveret 1 dag 205 Design, formgivning og grafisk arbejde Akademiuddannelse Webprogrammering - clientside Design, formgivning og grafisk arbejde Akademiuddannelse Webprogrammering - serverside Design, formgivning og grafisk arbejde Emnetegning i CAD Design, formgivning og grafisk arbejde Emnetegning i CAD assembly med mere end 4 parter Design, formgivning og grafisk arbejde Emnetegning i CAD designoptimering Design, formgivning og grafisk arbejde Tegningsinformation og fremstilling Design, formgivning og grafisk arbejde Diplomuddannelse Brugervenlighed og grafisk design Design, formgivning og grafisk arbejde Diplomuddannelse Digital markedsføring Design, formgivning og grafisk arbejde Diplomuddannelse Programmering af mobile enheder Design, formgivning og grafisk arbejde Fagspecifikt kursus Grafisk design fremstilling af tryksager og interaktive e-bøger 15 Side 7

8 215 Design, formgivning og grafisk arbejde Fagspecifikt kursus Webdesign med WordPress og Adobe Muse Design, formgivning og grafisk arbejde Kort og Dokumentar Filmskolen Motion Designer digital formidling Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder AutoCAD basis I Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder AutoCAD basis II Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder Grafisk design Design, formgivning og grafisk arbejde Privat udbyder Grafisk design, layout og illustration Hotel, restauration, køkken, Kantine * Ernæringsassistent - mester i mad og sundhed Hotel, restauration, køkken, Kantine Akademiuddannelse Arbejdsmiljø Hotel, restauration, køkken, Kantine Akademiuddannelse Arbejdsmiljøledelse Hotel, restauration, køkken, Kantine Akademiuddannelse Organisation og arbejdspsykolgi Hotel, restauration, køkken, Kantine Almen fødevarehygiejne Hotel, restauration, køkken, Kantine Brød og madbrød med fibre og fuldkorn Hotel, restauration, køkken, Kantine Det klimavenlige køkken Hotel, restauration, køkken, Kantine Det økologiske køkken Hotel, restauration, køkken, Kantine Fødevarehygiejne og egenkontrol Hotel, restauration, køkken, Kantine Gastronomen som vært 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Gastronomi uden fødevareallergi 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Grundtilberedning i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, Kantine Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Prisberegning for gastronomer Hotel, restauration, køkken, Kantine Prisberegning i den daglige madproduktion Hotel, restauration, køkken, Kantine Reducering af madspild Hotel, restauration, køkken, Kantine Råvarekvalitet i fødevareproduktionen Hotel, restauration, køkken, Kantine Råvarer i køkkenet Hotel, restauration, køkken, Kantine Salg/service i gæstebetjening 1 dag Hotel, restauration, køkken, Kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Hotel, restauration, køkken, Kantine Sensorik - kvalitet, smag og behag Hotel, restauration, køkken, Kantine Sensorisk anretning med værtskab Hotel, restauration, køkken, Kantine Smørrebrød - nu og i fremtiden Hotel, restauration, køkken, Kantine Sundere retter med Nøglehulsmærke Hotel, restauration, køkken, Kantine Søde sager Side 8

9 246 Hotel, restauration, køkken, Kantine Værktøjer til risikoana-lyse i madproduktion Hotel, restauration, køkken, Kantine Økologi i den daglige madproduktion Hotel, restauration, køkken, Kantine Privat udbyder Chokolatieruddannelsen Industriel produktion * Industrioperatør modul Industriel produktion * Industrioperatør modul Industriel produktion * Industrioperatør modul Industriel produktion Anvendelse af 5-S modellen for operatører Industriel produktion Anvendelse af emballage for operatører Industriel produktion Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Industriel produktion Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Industriel produktion Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Industriel produktion Betjening af procesanlæg under GMP og ISO regler Industriel produktion Destillation i procesindustrien Industriel produktion Effektivisering for operatører i procesindustrien Industriel produktion Industristillads Industriel produktion Instruktion og oplæring på procesanlæg Industriel produktion Medicinalindustriel produktion GUME Industriel produktion Omstillingseffektivisering for operatører Industriel produktion Produktion i biotekindustri Industriel produktion Produktionskemi for operatører Industriel produktion Rør og kobling, hængestillads Industriel produktion Systemstilladser offshore Industriel produktion Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Industriel produktion Privat udbyder Grundlæggende GXP-kurser (GMP, GDP, GCP, GLP) 40 certificering 270 Industriel produktion Privat udbyder GWO - Fire Awareness 0,5 dag 271 Industriel produktion Privat udbyder GWO - Manual Handling 0,5 dag 272 Industriel produktion Privat udbyder GWO - Sea Survival Industriel produktion Privat udbyder GWO - Working at heights Industriel produktion Privat udbyder Sikkerhedskursus - BOSIET IT og teleteknik Akademiuddannelse Brugervenlighed og grafisk design (Webudvikling) IT og teleteknik Akademiuddannelse Grundlæggende it-sikkerhed 5 Side 9

10 277 IT og teleteknik Akademiuddannelse Grundlæggende systemudvikling IT og teleteknik Akademiuddannelse Infrastrukturarkitektur IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD på 50 SharePoint IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, Programmør og systemudvikler: MCSD Web 50 application Development 281 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Win-dows 50 Store Apps Using HTML5 282 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Win-dows 50 Store Using C# 283 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: MCSA på Microsoft Server 2012 R IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: MCSA på SQL Server IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: MCSE på SharePoint IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: Microsoft Exchange Server IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: Microsoft Server 2012 R IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: Microsoft SQL Server (database), Infrastruktur og 30 administration, BI() 289 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-konsulent: SharePoint Administrator IT og teleteknik Akademiuddannelse It-kvalitets-medarbejder: Database Fundamentals MTA IT og teleteknik Akademiuddannelse It-kvalitets-medarbejder: Superbruger i Windows og office pakken 292 IT og teleteknik Akademiuddannelse It-kvalitets-medarbejder: Windows Server Administration Fundamentals 293 IT og teleteknik Akademiuddannelse Kvalitetsoptimering med Six Sigma IT og teleteknik Akademiuddannelse Modellering IT og teleteknik Akademiuddannelse Netværk og operativsystemer IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: Android Programmering IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: HTML5 with JavaScript and 30 CSS3 298 IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: HTML5 with JavaScript and CSS4 299 IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: Microsoft SQL Server IT og teleteknik Akademiuddannelse Programmør og systemudvikler: Software and Web Development Fundamentals 301 IT og teleteknik Akademiuddannelse Projektstyring i praksis og Teamledelse Side 10

11 302 IT og teleteknik Akademiuddannelse Systemdrift IT og teleteknik Akademiuddannelse Videregående database IT og teleteknik Akademiuddannelse Videregående it-sikkerhed IT og teleteknik Akademiuddannelse Videregående systemudvikling IT og teleteknik Akademiuddannelse Webprogrammering, client- og serviceside IT og teleteknik Akademiuddannelse Webprogrammering, serverside IT og teleteknik Fremtidens IT superbruger IT og teleteknik Levende billeder til nettet IT og teleteknik Mobile Web Apps IT og teleteknik SEO Advanced kursus IT og teleteknik Diplomuddannelse Avanceret database IT og teleteknik Diplomuddannelse Avanceret objektorienteret programmering IT og teleteknik Diplomuddannelse Computer Communication IT og teleteknik Diplomuddannelse Database design and technology 7,5 316 IT og teleteknik Diplomuddannelse Grundlæggende objektorienteret programmering IT og teleteknik Diplomuddannelse Informationsteknologi 1 7,5 318 IT og teleteknik Diplomuddannelse Informationsteknologi IT og teleteknik Diplomuddannelse Informationsteknologi IT og teleteknik Diplomuddannelse ios Application Development 7,5 321 IT og teleteknik Diplomuddannelse IT-projektledelse IT og teleteknik Diplomuddannelse Linux networking and security 7,5 323 IT og teleteknik Diplomuddannelse Mobilapplikations-udvikling (android) IT og teleteknik Diplomuddannelse Netværkssikkerhed IT og teleteknik Diplomuddannelse SCRUM i projektledelse IT og teleteknik Diplomuddannelse Udviklingsmetoder til IT-systemer IT og teleteknik Privat udbyder App udvikling IT og teleteknik Privat udbyder ASP.NET MVC 5 Web Applications IT og teleteknik Privat udbyder Cisco Certified Network Associate IT og teleteknik Privat udbyder Dataanalyse med SAP Hana HAIMPe IT og teleteknik Privat udbyder Microsoft Certified IT Professional MCITP Jern, metal og auto * Komfortelektronik 2 Side 11

12 333 Jern, metal og auto AIA, installation af perimetersikring Jern, metal og auto Automatiske anlæg, el-pneumatisk fejlfinding Jern, metal og auto Automatiske anlæg, fejlfinding, relæstyringer og motorer Jern, metal og auto Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Jern, metal og auto Automatiske anlæg, idriftsættelse PLC styringer Jern, metal og auto Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding Jern, metal og auto Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag Jern, metal og auto Dimensionering af køleanlæg og anvendelse af lovgivning Jern, metal og auto Dokumentation, styring og automatik Jern, metal og auto El introduktion for maskinoperatører, el-lære Jern, metal og auto El introduktion for maskinoperatører, relæteknik Jern, metal og auto Fejlfinding på køleanlæg Jern, metal og auto Funktionskontrol af avancerede motorstyringer Jern, metal og auto Gas svejsning (vurdering) Jern, metal og auto Grundlæggende styringsteknik Jern, metal og auto Hårdlodning af kobber og stål til DN Jern, metal og auto Innovativ anvendelse af robotteknik Jern, metal og auto Kantsømme rustfri plade/rør Jern, metal og auto Kontrol og fejlfinding på dieselmotorer Jern, metal og auto Kontrol/Fejlfinding på CAN BUS system Jern, metal og auto Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende Jern, metal og auto Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn Jern, metal og auto Køleteknik, klargøring og idriftsættelse Jern, metal og auto Lys b svejs kants plade/plade Jern, metal og auto Lys b svejs stumps plade alle pos Jern, metal og auto Lys b svejs stumps plade pos PA-PF Jern, metal og auto Lys b svejsning kants plade/rør Jern, metal og auto Lys b svejsning stumps rør, alle pos Jern, metal og auto Lys b svejsning, adgang Jern, metal og auto MAG svejs kants plade / plade pr Jern, metal og auto MAG svejs kants plade / rør pr Side 12

13 364 Jern, metal og auto MAG svejs stumps plade alle pos pr Jern, metal og auto MAG svejs stumps plade pos PA-PF pr Jern, metal og auto MAG svejs stumps rør alle pos pr Jern, metal og auto MAG svejsning (Vurdering) Jern, metal og auto MAG-reparationssvejsning proces Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/plade pr Jern, metal og auto MAG-svejs-kants plade/rør pr Jern, metal og auto MAG-svejsning af tyndplade proces Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør alle pos pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Jern, metal og auto MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr Jern, metal og auto MIG svejsning, aluminium svær plade, kantsømme Jern, metal og auto MIG svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme Jern, metal og auto MIG svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Jern, metal og auto Mindre blandeanlæg mørtel og beton 1 dag Jern, metal og auto Montage af kobberrør Jern, metal og auto Måleteknik fejlfinding elektronisk system Jern, metal og auto Opbygning af enkle el-relæstyringer Jern, metal og auto Opbygning og idriftsætning af køleanlæg Jern, metal og auto PLC grundlæggende Jern, metal og auto PLC industrielle bussystemer Jern, metal og auto PLC programmering af kombinatoriske styringer Jern, metal og auto PLC, implementering af operatørpanel Jern, metal og auto Proces 111 kantsøm Jern, metal og auto Proces 111 Lysbue Jern, metal og auto Proces 135 MAG Jern, metal og auto Proces 136 MAG Jern, metal og auto Reparationssvejsning Jern, metal og auto Robot idriftsættelse Jern, metal og auto Robotteknik, offline prog Side 13

14 395 Jern, metal og auto Sikkerhed af eldreven / hybrid køretøj 1 dag Jern, metal og auto Sikringsanlæg, opsætning af adresserbare AIA anlæg Jern, metal og auto Sikringsanlæg, opsætning af signal og datatransmission 1 dag Jern, metal og auto Stumpsømme svær rustfri rør pos PA-PF Jern, metal og auto Stumpsømme tynd rustfri rør pos. PA-PF Jern, metal og auto Svær plade, aluminium Jern, metal og auto Svær plade, stumpsømme Jern, metal og auto Termodynamik og lovgivning Jern, metal og auto TIG svejs kants uleg plade / rør Jern, metal og auto TIG svejs stumps svær rustfri plade Jern, metal og auto TIG svejs stumps tynd rustfri plade Jern, metal og auto TIG svejs stumps uleg plade Jern, metal og auto TIG svejs stumps uleg rør alle pos Jern, metal og auto TIG svejsning Jern, metal og auto TIG svejsning, aluminium svær plade, kantsømme Jern, metal og auto TIG svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme Jern, metal og auto TIG svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos Jern, metal og auto TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC Jern, metal og auto Tyndere plade, aluminium Jern, metal og auto Ulegeret og lavtlegeret rør, montagesvejsning Jern, metal og auto Varmepumpeinstallation Jern, metal og auto Opbygning og funktion af køleanlæg Jern, metal og auto Diplomuddannelse Automation i produktionen Jern, metal og auto Privat udbyder Inventor Pladekonstruktion 1 dag 421 Jern, metal og auto Privat udbyder Kontrol og fejlfinding af common rail Kontor administration, regnskab mm * Grundlæggende erhvervsøkonomi Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Key Account Manager: Erhvervsøkonomi, regnskab og 30 bogføring med e-conomic 424 Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse SAP Key Account Manager: Regnskab og bogføring med SAP Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Service Ambassadør 30 Side 14

15 426 Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse SharePoint Webdesign Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Webredaktør: SharePoint Webdesign Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Økonomistyring i praksis Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Økonomistyring i praksis Kontor administration, regnskab mm Akademiuddannelse Årsrapport og regnskabsanalyse Kontor administration, regnskab mm Anvend informationer til jobbrug 1 dag Kontor administration, regnskab mm Anvendelse af periodisk beregning og registrering Kontor administration, regnskab mm Anvendelse af pivot-tabeller 1 dag Kontor administration, regnskab mm Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dag Kontor administration, regnskab mm Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Kontor administration, regnskab mm Controlling af kreditor, indkøb og lager Kontor administration, regnskab mm Controlling af omkostninger og investeringer Kontor administration, regnskab mm Controlling af salgs- og debitorområdet Kontor administration, regnskab mm Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Kontor administration, regnskab mm Debitorstyring Kontor administration, regnskab mm Design og automatisering af regneark Kontor administration, regnskab mm DeskTop Publishing i virksomheden Kontor administration, regnskab mm Effektiv anvendelse af - og kalendersystem 1 dag Kontor administration, regnskab mm til jobbrug Kontor administration, regnskab mm Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dag Kontor administration, regnskab mm Indskrivning og formatering af mindre tekster Kontor administration, regnskab mm Kontering af køb, salg,drift af biler og ejendomme Kontor administration, regnskab mm Konteringsinstrukser 2 dag Kontor administration, regnskab mm Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Kontor administration, regnskab mm Kreditorstyring 1 dag Kontor administration, regnskab mm Likviditets- og balancebudgettering Kontor administration, regnskab mm Opstilling og analyse af årsregnskabet Kontor administration, regnskab mm Opstillinger og layout i tekster Kontor administration, regnskab mm Personalejura i lønberegning Kontor administration, regnskab mm Placering af resultat- og balancekonti Kontor administration, regnskab mm Projektstyring med IT- værktøj Side 15

16 457 Kontor administration, regnskab mm Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen Kontor administration, regnskab mm Resultatbudgettering Kontor administration, regnskab mm Samarbejde om dokumenter 1 dag Kontor administration, regnskab mm Udarbejdelse af budgetkontrol Kontor administration, regnskab mm Udarbejdelse af årsregnskabet Kontor administration, regnskab mm Årsafslutning af bogholderiet Kontor administration, regnskab mm Diplomuddannelse Controlleren som proceskonsulent Ledelse og Coaching Kontor administration, regnskab mm Privat udbyder Økonomistyring med C5 Basis Kontor administration, regnskab mm Privat udbyder Økonomistyring med C5 udvidet Landbrug, skovbrug, gartneri mm Anvendelse af motorsav Landbrug, skovbrug, gartneri mm Anvendelse af motorsav Landbrug, skovbrug, gartneri mm Anvendelse af motorsav Landbrug, skovbrug, gartneri mm Basiskursus for anlægsgartneri Landbrug, skovbrug, gartneri mm Etablering og pleje af grønne områder 470 Landbrug, skovbrug, gartneri mm GPS/GIS Landbrug, skovbrug, gartneri mm Grundlæggende træklatring-træklatring til beskæring Landbrug, skovbrug, gartneri mm Grønne anlæg, planlægning af plejeplaner Landbrug, skovbrug, gartneri mm Produktion af juletræer og pyntegrønt Landbrug, skovbrug, gartneri mm Sprøjtecertifikat Landbrug, skovbrug, gartneri mm Stormfald Landbrug, skovbrug, gartneri mm Træklatring og beskæring, avanceret Landbrug, skovbrug, gartneri mm Vurdering af risikotræer Sundhed, omsorg og personli Diplomuddannelse Metoder i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet Sundhed, omsorg og personlig Diplomuddannelse Kommunal akutsygepleje Sundhed, omsorg og personlig Diplomuddannelse Samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med ældre Sundhed, omsorg og personlig Diplomuddannelse Forløb og demente for mennesker med sår Sundhed, omsorg og personlig pleje * Mødet med mennesker med demens: Sygdomsforståelse, Sundhed, omsorg og personlig pleje * adfærd Recovery og og aktiviteter. rehabilitering i socialpsykiatrisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje * Social- og Sundhedsassistenten i socialpsykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Coaching og Konflikthåndtering Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Kvalitetsudvikling og dokumentation 30 Side 16

17 481 Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Omsorgs og relationsarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Pædagogik og kommunikation Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Sammenhængende patientforløb Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Socialpædagogik og Psykiatri Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Tværfaglige indsatsområder Sundhed, omsorg og personlig pleje Akademiuddanndelse Velfærdsteknologi i praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Akut nødhjælp 1, Sundhed, omsorg og personlig pleje Arbejde med sindslidende med misbrug Sundhed, omsorg og personlig pleje Assistenten som nøgleperson Sundhed, omsorg og personlig pleje Borgere med misbrugsproblemer Sundhed, omsorg og personlig pleje Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Sundhed, omsorg og personlig pleje Handleplaner ifølge serviceloven Sundhed, omsorg og personlig pleje Injektion af medicin Sundhed, omsorg og personlig pleje Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (44979) Sundhed, omsorg og personlig pleje Klinisk observation, refleksion og handling Sundhed, omsorg og personlig pleje Kommunikation og feed back 1 dag Sundhed, omsorg og personlig pleje Konflikthåndtering for salgsmedarbejdere 1 dag Sundhed, omsorg og personlig pleje Kontakt med sidslidende borgere i hjemmeplejen Sundhed, omsorg og personlig pleje Kundeservice i administrative funktioner 1 dag Sundhed, omsorg og personlig pleje Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sundhed, omsorg og personlig pleje Medicinadministration Sundhed, omsorg og personlig pleje Neurorehabilitering af senhjerneskadede Sundhed, omsorg og personlig pleje Omsorg for personer med demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Online kundeservice og rådgivning Sundhed, omsorg og personlig pleje Palliativ omsorg for mennesker med demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Psykiatrisk suppleringsuddannelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Pt. med demens på somatisk sygehus Sundhed, omsorg og personlig pleje Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk sygehus Sundhed, omsorg og personlig pleje Rehabilitering som arbejdsform Sundhed, omsorg og personlig pleje Relationsarbejde i spykiatrien Side 17

18 512 Sundhed, omsorg og personlig pleje Samarbejde i grupper i virksomheden Sundhed, omsorg og personlig pleje Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Sundhed, omsorg og personlig pleje Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Sundhed, omsorg og personlig pleje Selvstændigt arbejde med rehabilitering Sundhed, omsorg og personlig pleje Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Sundhed, omsorg og personlig pleje Støtte ved selvskadende adfærd Sundhed, omsorg og personlig pleje Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Tekster på papir formulering og opbygning Sundhed, omsorg og personlig pleje Tidlig opsporing af demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Sundhed, omsorg og personlig pleje Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Aldring og demens Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Biomedicin og bioanalytisk fortolkning Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Forandrings- og læreprocesser Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Hjemmeplejens indsats for at skabe kontinuitet, kvalitet og 5 samarbejde 532 Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Inkontinens Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Klinisk vejleder Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Metoder i socialt arbejde med inklusions- og Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Palliativ eksklusionsprocesser indsats mellemmenneskelige for socialt udsatte aspekter børn, unge og/eller Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Palliativ indsats, symptomlindring og det professionelle arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Patientologi Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Patientuddannelse og patientinddragelse Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Socialt arbejde på rusmiddelområdet Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Sundhedskonsulent I Teori Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Sundhedskonsulent II Sundhedstjek Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Udvikling af klinisk praksis det akut kritisk syge barn Sundhed, omsorg og personlig pleje Diplomuddannelse Vejledning, coaching og supervision om professionel dialog 5 Side 18

19 549 Sundhed, omsorg og personlig pleje Fagspecifikt kursus Misbrugskonsulent Sundhed, omsorg og personlig pleje Fagspecifikt kursus Psykologi i socialpædagogisk arbejde undervisning og vejledning Akademiuddannelse Grafisk design til små skærme undervisning og vejledning Akademiuddannelse Projektledelse undervisning og vejledning Danmarks Medie- og AVID-redigering, det kræver sin klipper 20 Journalisthøjskole 554 undervisning og vejledning Diplomuddannelse (Ob 2) Undersøgelse af pædagogisk praksis undervisning og vejledning Diplomuddannelse (Ob1) Pædagogisk viden og forskning undervisning og vejledning Diplomuddannelse (Vf 7) Fagdidaktik og klasseledelse undervisning og vejledning Diplomuddannelse Andetsprogspædagogik undervisning og vejledning Diplomuddannelse Bevægelse og Læring 10 ETCS 559 undervisning og vejledning Diplomuddannelse Bevægelse, trivsel og sundhed undervisning og vejledning Diplomuddannelse Børn og unges læreprocesser undervisning og vejledning Diplomuddannelse Børn, unge og familier i udsatte positioner undervisning og vejledning Diplomuddannelse Didaktik og læreprocesser undervisning og vejledning Diplomuddannelse Dysleksi / Ordblindeundervisning for voksne undervisning og vejledning Diplomuddannelse Fagdidaktik og klasseledelse (Fælles valgfrit PD-modul) undervisning og vejledning Diplomuddannelse Forældresamarbejde i dagtilbud og skole undervisning og vejledning Diplomuddannelse FVU læsning undervisning og vejledning Diplomuddannelse Gennemgribende udviklingsforstyrrelser undervisning og vejledning Diplomuddannelse Musikpædagogik (PD i Musik) undervisning og vejledning Diplomuddannelse Neuropædagogik undervisning og vejledning Diplomuddannelse Nye videoformater på web og mobile platforme undervisning og vejledning Diplomuddannelse Social inklusion undervisning og vejledning Diplomuddannelse Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af 10 skriftsprogsvanskeligheder 573 undervisning og vejledning Diplomuddannelse Udeskoledidaktik undervisning og vejledning Diplomuddannelse Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Almendidaktisk Pædagogisk grundkursus (APG 120 timer) undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Fra forenklede Fælles Mål til den daglige undervisning undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Læring og bevægelse i skole og fritid undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskoling 4 Side 19

20 579 undervisning og vejledning Fagspecifikt kursus Synlig læring og forenklede Fælles Mål undervisning og vejledning Kort og Dokumentar Filmskolen Webfilm instruktør visuel formidling 35 Side 20

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 19.12.2014 Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Positivliste Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Version 29. maj 2009 Oversigtskema Emneområde/niveau Cøsa Indeholder Side Ordblindeundervisning 3019

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. Esnord.dk. Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettet uddannelsesforløb for ledige VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT... 3 Administrativ IT... 4 Grundlæggende regnskab...

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Kursuskalender. 1. halvår 2008

Kursuskalender. 1. halvår 2008 Kursuskalender 1. halvår 2008 2 Erhvervskursuscentret på Selandia byder velkommen til foråret 2008 Som noget nyt har vi valgt kun at præsentere vores kursuskatalog i elektronisk form på Selandias hjemmeside

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere