Bilag til nedenstående kan findes på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: LinkedIn: Født: 27. oktober 1970 Civilstand: Gift med Karin som er fysioterapeut, Cand. Scient. San og PhD. Arbejder som forsker på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Børn: Johanne født januar 2001 og Tobias født april Uddannelse: Bilag til nedenstående kan findes på Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag Januar 2015 PRINCE2 Foundation, projektstyrinskaber, Intensivt kursus i brug af PRINCE2 projektstyringsred- inklusiv certificering. September 2007 juni 2010 Master of Science in Systemic Leadership and Organisation Studies (180 ECTS point). Forskningsbaseret uddannelse og praktisk træning i at arbejde med sprog, kommunikation, refleksion, strategi og ledelse i egen praksis som leder og konsulent. På uddannelsen arbejdes der med systemisk og social konstruktionistisk forskningsmetode m.h.p. at udarbejde Master of Science speciale. udd8 Marts 2006 marts 2007 Systemisk leder- og konsulentuddannelse Læs mere på Etårig udviklingsforløb for ledere og konsulenter, som arbejder med udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer. Ansvarlig for uddannelsen er det systemiske konsulentfirma MacMann Berg. udd7 Oktober februar 2007 Uddannelse som systemisk coachtræner En uddannelse som giver kompetencer til at uddanne andre coaches i Flyvevåbnet. Ansvarlig for uddannelsen er det systemiske konsulentfirma Conmoto. udd6 Oktober 2005 Kursus i forandringsledelse v. DIEU. August 2002 juni Human Ressource Development, Erhvervsdiplomuddan nelse v. Handelsskolen i Ishøj. 3-dages kursus. En efteruddannelse med fokus på strategisk HR og HR som strategisk partner i f.m. forretningsudvikling. Afsluttede med et 10-tal for en diplomopgave vedr. Flyvertaktisk Kommando som strategifokuseret organisation. udd5 udd Videregående Officersuddannelse. Udnævnt til kaptajn juni udd Officersgrunduddannelsen. Udnævnt til premierløjtnant juni1993. udd Uddannelse som Taktisk Kontrol Officer (TCO) Gymnasiet. CURRICULUM VITAE - Christian Biering 1.

2 Karriere/arbejde: Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer Februar ? Kaptajn og sagsbehandler Drift og udvikling af flyvevåbnets årshjul Ledelse ved Værnsfælles Forsvarskommando og langtidsplanlægning Procesfacilitering i Flyverstabens Strategiudvikling Procesoptimering Planlægnings- og Strukturafdeling og koordinationsprocesser Organisationsudvikling Drift og udvikling af Flyverstabens møde- Kommunikation Organisationsudvikling Strategiudvikling Koordination af forligsimplementering Arbejde i politisk styret organisation Planlægning og koordination af Flyvevåbnets Udvikling af implementeringsprocesser Chefmøder Arbejde på strategisk plan Februar 2012 Underviser på Diplom i Undervisning i ledelseskommunikation og Undervisning Centerleder Connie Yilmaz Juni 2014 ledelse, Center for diakoni samarbejde (2 moduler) Coaching Jantzen, og ledelse Ledelse tlf November Ejer og konsulent i NatureContext Ledelses- og organisationsudvikling med Coaching Læse mere på? naturen som ramme Undervisning Selvstændig virksomhed Procesfacilitering Ledelses- og organisationsudvikling Networking November 2010 Kaptajn af reserven ved Presse- og informationsopgaver Ledelse Se bilag erfa7 for bedømmelse Februar 2014 Flyvertaktisk Kommandos Støtte i f.m. interne ledelses- og procesopgaver Procesfacilitering i denne stilling. Wing Reserve Procesoptimering HR opgaver Kommunikation Ledelsesudvikling Organisationsudvikling Ledelsesudvikling December 2008 Konsulent og sagsbehandler Ledelsesudvikling og evaluering Undervisning Se bilag erfa6 - for be- November 2010 ved Flyvertaktisk Videreudvikling af Flyvevåbnets Lederud- Uddannelsesplanlægning dømmelse i denne stilling. Kommandos HR Strategi- viklingsprojekt (tager udgangspunkt i en Procesfacilitering og Policysektion 360 graders måling). Coaching Se bilag erfa5 - for generel bedømmelse af eg- Coaching Lederudvikling Facilitering af ledelses- og organisationsudviklingsprocesser funktionsniveau Ledelses- og organisationsudvikling nethed til stilling på højere Arbejde i politisk styret organisation Uddannelse Udvikling af implementeringsprocesser Strategiimplementering Arbejde på strategisk plan Interne processer samt koordination og bæredygtighed i staben August 2007 Ledelses- og organisationsudviklingskonsulent Salg af konsulentydelser Undervisning Se bilag erfa4 december 2008 hos Planlægning og gennemførsel af længere Uddannelsesplanlægning Ref.: CURRICULUM VITAE - Christian Biering 2.

3 Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer MacMann Berg specialdesignede uddannelses- Procesfacilitering Direktør Jesper Loehr- /udviklingsforløb Coaching Petersen, Facilitering af organisationsudviklingsprocesser Leder-/ledelsesudvikling Projektledelse tlf. Undervisning på MacMann Bergs åbne lederuddannelser. Arbejde med mennesker Organisationsudvikling Coaching Kommunikation Projektledelse af større projekter Oktober 2006 Faggruppechef ved Flyvevåbnets Ansvarlig for udvikling og gennemførsel af Undervisning august 2007 Førings- og Ope- sergentgrunduddannelsen og videreud- Uddannelsesplanlægning rationsstøtteskole. dannelser for mellemledere i Flyvevåbnet. Planlægning Udvikling af og undervisning i faget Ledelse Uddelegering og organisation. Personaleledelse Udvikling af Flyvevåbnets mellemlederuddannelser Coaching Pædagogik Udvikling af coachingkoncept for Flyvevåbnet Uddannelse af coaches i Flyvevåbnet Personaleledelse i faggruppen (ca. 12 medarbejdere). August - Timelærer ved Flyvevåbnets Ansvarlig for udvikling, planlægning og un- Undervisning oktober 2006 Førings- og Operadervisning i faget Ledelse og organisati- Uddannelsesplanlægning tionsstøtteskole. on for mellemledere. Februar Sagsbehandler ved Flyvertaktisk Oplæg til udvikling af Flyvevåbnets HR- Arbejde med udviklingsforløb Se bilag erfa3a, erfa3b september 2006 Kommando. strategi. Ledelses- og organisationsudvikling og erfa3c Udvikling af Flyvevåbnets Lederudviklingsprojekt (tager udgangspunkt i en 360 gra- Kommunikation Ref.: Arbejde i politisk styret organisation ders måling). Projektledelse Oberstløjtnant Palle N. Udvikling af Flyvevåbnets Strategiske Managementsystem baseret på Balanced Sco- Karup Udvikling af implementeringsprocesser Mikkelsen, Helicopter Wing Arbejde på strategisk plan recard. Strategisk planlægning Udvikling og implementering af ny mission, Økonomisk planlægning vision og værdigrundlag for hele Flyvevåbnet. Oplæg til samt implementering af Flyvevåbnets del af Forsvarsforliget. Økonomisk langtidsplanlægning. Februar 2001 februar 2004 Forbundssekretær i Frivilligt Drenge- og Pigefor- Organisationsudvikling. Arbejde i værdibaseret organisation Se bilag erfa2 CURRICULUM VITAE - Christian Biering 3.

4 Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer bund, FDF. Lederuddannelse. Projektledelse Konsulent for kredse/kredsledere. Supervision Kursusleder for ungdomskurser. Samarbejde Voksenundervisning. Uddannelsesplanlægning Projektleder for informations- og indsamlingskampagne Instruktørvirksomhed med fokus på Indien. Arbejde med motivation Strategiudvikling og implementering. Organisationsudvikling Arbejde med andre kulturer April 2000 Sagsbehandler ved Flyvematerielkommandoenråder. Sagsbehandling af sektionens ansvarsom- Analyse februar 2001 Arbejde i politisk styret organisation Projektleder for indkøb af nye luftforsvarsmissiler Projektledelse til flyvevåbnet (budget på ca. 500 mill. kr.). Juni 1998 Sagsbehandler ved Luftværnsgruppens Budget ansvarlig for operationsafdelingen. Økonomisk overblik april 2000 stab. Evalueringer og bedømmelser af operativt Supervision personel, herunder officersaspiranter Evaluering (censor). Analyse Planlægning og gennemførelse af Luftværnsgruppens Arbejde i politisk styret organisation Taktiske Operative kursus Uddannelsesplanlægning Februar 1995 Næstkommanderende ved Ansvarlig for eskadrillens planlægning og Økonomisk overblik juni 1998 Eskadrille 542. budget. Planlægning (afbrudt af 11 Øvelsesplanlægning. Uddelegering måneder på skole) Presseofficer. Chefens stedfortræder. Personaleledelse Sikkerhedsofficer. Januar 1994 Operationsdelingsfører Leder af operationsdelingen (ca. 25 mand). Uddannelses- og øvelsesplanlægning februar 1995 ved Eskadrille 542. Ansvarlig for ledelse, uddannelse og træning Projektledelse af personel. Lede under pres Øvelsesplanlægning. Overblik Personaleledelse Juni 1993 Taktisk Kontrol Officer Træning og uddannelse. Planlægning januar 1994 ved Eskadrille 542. Administrativt arbejde. Uddelegering Operativt arbejde (øvelser o.l.). Ledelse Arbejde og lede under pres Overblik CURRICULUM VITAE - Christian Biering 4.

5 Fritid Jeg har været aktiv i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund siden I løbet af årene har jeg været engageret på forskellige niveauer i organisationen. Derudover er jeg sammen med resten af familien medlem i Silkeborg Orienteringsklub, hvor jeg er involveret i ungdomsarbejdet. Periode Stilling Beskrivelse Kompetencer Udtalelser/referencer August ? Ungdomsleder i Silkeborg Ugentlig træning af børn i alderen 7 12 Planlægning Orienteringsklub år Ideudvikling Planlægning og afvikling af træning og arrangementer Coaching August 2012 Kredsleder i FDF Daglig administration af en kreds. Planlægning December 2014 Planlægning. Ideudvikling Projektledelse Samarbejde August Klubsekretær i Silkeborg Ansvarlig for hjemmeside, mødereferater Networking Læs mere på Juni 2014 Connect Rotary Klub og medlemmer Planlægning eller Medlem af bestyrelsen Kommunikation rotary.dk August 2011 Formand for programudvalg Ansvarlig for det ugentlige program Networking Læs mere på August 2012 i Silkeborg Connect Medlem af bestyrelsen Planlægning eller Rotary Klub Ideudvikling rotary.dk August 2009 Projektleder i FDF Projekt vedrørende udvikling af nye medlems- Projektledelse November 2010 og organiseringsformer. Ideudvikling Organisationsudvikling Arbejde i politisk styret organisation 2008 August Kasserer og leder i lokal Budgetlægning, økonomistyring og regnskab Håndtering af økonomi 2012 FDF kreds Planlægning Planlægning af arrangementer Ideudvikling Projektledelse Samarbejde Medlem af landsdelsledelse Strategier og målsætninger for landsdelen. Strategisk planlægning i FDF Ansv. for lederuddannelse i landsdelen. Kommunikation Lederuddannelse Ideudvikling Chef for boområde på Ansvarlig for program, logistik, underholdning Projektledelse FDF JULSØLEJR og den daglige trivsel i ét ud af 10 Personaleledelse boområder. Der boede ca deltagere kommunikation i boområdet. Ideudvikling Ledelse og styring CURRICULUM VITAE - Christian Biering 5.

6 Instruktør på FDF kursus. Uddannelse af ledere og kredsledere. Kurser i strategisk planlægning og ledelse Leder for børn og unge i FDF Landslejrudvalget - FDF JULSØLEJR 2001 Planlægning af mødeaktiviteter. Planlægning af større arrangementer for kredsen. Ansvarlig for programmet. Ansvarlig for Ungdomsrådene. Ansvarlig for forplejningssystemet. Ansvarlig for transporten af deltagerne Kredsleder i FDF Daglig administration af en kreds. Planlægning. Personaleledelse Kursusleder på FDF Københavns Lederskole Instruktør på FDF Københavns Lederskole. Ansvarlig for overordnet planlægning af kurset, herunder målfastsættelse. Planlægning og gennemførelse af ungdomsuddannelse. Undervisning Uddannelsesplanlægning Ledelses- og organisationsudvikling Planlægning Ideudvikling Projektledelse Samarbejde Projektledelse Uddelegering Ledelse Ideudvikling Unge og demokrati Personaleledelse Mødestyring Motivation Ledelse og delegering Projektledelse Uddannelsesplanlægning Mødestyring Instruktørvirksomhed Kompetenceanalyse Se bilag erfa1 Ud over ovenstående opgaver har jeg i FDF deltaget i udvalg og arbejdsgrupper samt som instruktør på flere kurser, både lokalt og på landsplan. CURRICULUM VITAE - Christian Biering 6.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

Profil. Arbejdserfaring

Profil. Arbejdserfaring CV Erik Tams Gyngemose Parkvej 12, 6. th. 2860 Søborg Tel: 61616473 Mail: eriktams@gmail.com Født 16.07.1974 Profil Jeg har erfaring som underviser, uddannelseskonsulent, Management konsulent og HR Manager

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Lars Pries Tammosevej 16 3320 Skævinge 26146427 lars.pries@gmail.com www.larspries.dk Stamdata Fornavn/efternavn: Lars Pries Adresse: E-mail adresse: Website:

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

STRATEGISK PROJEKTLEDER

STRATEGISK PROJEKTLEDER ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

NGO-Projektlederuddannelsen

NGO-Projektlederuddannelsen NGO-Projektlederuddannelsen Målrettet projektlederuddannelsesforløb for projektmedarbejdere - hold 8 Kære NGO-projektleder Som medarbejder i en organisation med et almennyttigt sigte skal man, som projektleder

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere