Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed"

Transkript

1 Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang videregående uddannelse, der går direkte ud længere ledighed, falder. Der er dog endnu langt igen til niveauet fra før krisen: Næsten hver fjerde akademiker går direkte ud i mindst måneders ledighed, og det samme gælder hver tiende faglærte. Erfaringerne fra tidligere viser, at det er svært for de nyuddannede, der gik ud i længerevarende ledighed, at få fart på karrieren. De personlige konsekvenser løber op i 5-. kr. årligt. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 5. november 1 Analysens hovedkonklusioner AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede. Resultaterne viser, at andelen af nyuddannede, går direkte ud i mindst måneders ledighed, er faldet fra 1 til 13. Udviklingen dækker over, at færre faglærte og nyuddannede med mellemlange videregående uddannelser går ud i længere ledighed, mens andelen blandt akademikere er på samme niveau som sidste år. For nyuddannede med en erhvervsakademiuddannelse er andelen fortsat stigende. De største fald er sket på uddannelser rettet imod industrien. Sammenlignet med før krisen er det dog fortsat vanskeligt for nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver 1. faglærte og mere end hver 5. akademiker går ledig i mindst måneder efter endt uddannelse. Den massive ledighed har konsekvenser for både den enkelte og samfundet. Erfaringer fra tidligere viser, at nyuddannede, der er ledige i længere tid, taber 5-. kr. årligt op til 1 år efter. Der er stor forskel på, hvor mange nyuddannede der går ud i længerevarende ledighed inden for de forskellige uddannelser. På en række humanistiske uddannelser er mere end hver tredje nyuddannet ledig i mindst måneder, mens det er hver. eller færre på nogle uddannelser inden for sundhed og teknik. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil 3 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 Færre nyuddannede hænger fast i ledighed AE har undersøgt overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til slutningen af 13. Konkret er det undersøgt, om de nyuddannede er gået direkte ud i et ledighedsforløb af mindst måneders varighed. Udviklingen i andelen af længerevarende ledige for nyuddannede fra til 13 ses i tabel 1 samt figur 1A-B. Resultaterne viser, at der i 13 var lidt færre, der gik direkte ud i længerevarende ledighed efter endt uddannelse. I 1 gik i gennemsnit knap 1 procent af de nyuddannede i gennemsnit ud i mindst måneders ledighed. Den andel er faldet godt 1 procentpoint, sådan at knap 15 procent af de nyuddannede fra 13 går ledig i mindst måneder. Fig. 1A. Andel nyuddannede, der gik direkte ud i mindst måneders ledighed Fig. 1B. Andel nyuddannede, der gik direkte ud i mindst måneders ledighed, type Andel nyuddannede EUD KVU MVU LVU Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version august 1). Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version august 1). Men selvom udviklingen nu viser, at færre nyuddannede går ud i længerevarende ledighed, så er det fortsat vanskeligt for nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet, når man sammenligner med før krisen. I gik cirka procent af de nyuddannede ud i mindst måneders ledighed, hvilket faldt til procent i. Med en andel på 15 procent i 13 er niveauet nu cirka fire gange højere end før krisen. Stigningen fra til 15 procent af de nyuddannede betyder, at der i 13 var 7.5 flere, der var ledige i mindst måneder, end i. Tabel 1. Antal nyuddannede, der går direkte ud i mindst måneders sammenhængende ledighed 13 Ændring, -13 Antal -point Antal Indeks (1=) EUD 1, 3.1,1.5 KVU 17,9 1, MVU 15,3. 13,.3 79 LVU, ,3. 39 Alle nyuddannede 1, , Anm: Antal og andel nyuddannede fra den pågældende årgang, der har været ledige i mindst sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er fortsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Indeks viser udviklingen i andelen af længerevarende ledige i 13 sat i forhold til. 1 angiver, at de er på samme niveau, angiver en fordobling, etc. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version august 1).

3 Som det ses i figur 1B, er forklaringen på det generelle fald i andelen af længerevarende ledige, et fald på hhv. procentpoint for faglærte og 1 procentpoint for nyuddannede med mellemlange videregående uddannelser, når man sammenligner årgang 1 med 13. Tilsammen udgør faglærte og nyuddannede med mellemlange videregående uddannelser over 7 ud af 1 af alle nyuddannede i 13. Dertil kommer, at andelen af længerevarende ledige akademikere i 13 ligger på niveau med 1, og det har altså betydet, at der samlet set over alle nyuddannede er tale om, at færre går direkte ud i mindst måneders ledighed, også selvom man ud fra figur 1B kan se, at andelen af nyuddannede fra erhvervsakademierne, der går direkte ud i længerevarende ledighed, steg 1,5 procentpoint fra 1 til 13. For alle fire hoveduddannelsesgrupper har krisen betydet, at flere nyuddannede hænger fast i ledighed, når man sammenligner med eller årene op til. Flest nyuddannede akademikere hænger fast i ledighed, idet mere end hver femte fra 13 går direkte ud i mindst måneders ledighed. Dernæst kommer de korte videregående uddannelse, hvor knap hver sjette går ud i længere ledighed, mens det for de mellemlange videregående uddannede er lidt færre. Blandt faglærte går hver tiende direkte ud i mindst måneders ledighed. I forhold til har faglærte og nyuddannede med en mellemlang videregående uddannelse oplevet de største relative stigninger, fordi man her kommer fra meget lave niveauer. Før krisen gik procent af nyuddannede faglærte ledige i mindst måneder, mens det i dag er 1, procent, dvs. at andelen næsten er femdoblet. Selvom mange akademikere går ud i ledighed i mindst måneder, så er andelen her kun fordoblet. Ser man på den aktuelle andel i forhold til før-krise-niveauet, så er faglærte og nyuddannede med mellemlange videregående uddannelser de uddannelser, hvor stigningen i andelen af længerevarende ledige har været størst. Størst fald i andelen af længerevarende dimittendledige inden for industrien AE har som noget nyt undersøgt udviklingen i ledigheden i forhold til, hvilken sektor uddannelsen er rettet imod. Alle nyuddannede er fordelt på fem sektorer; offentlige tjenester, private tjenester, byggeri, fremstilling og finansiel service, alt efter hvor personer med samme uddannelse normalt finder beskæftigelse. Mere om metoden i boks. Generelt er andelen af nyuddannede, der går direkte ud i mindst måneders ledighed, faldet mest for dem, hvis uddannelse retter sig imod den private sektor, jf. figur. Herunder er uddannelser rettet imod industrien og den finansielle sektor dem, der har oplevet det største fald i andelen af længerevarende ledige fra 1 til 13 på hhv. 5, og 1,5 procentpoint. Ser man på niveauet, så er andelen af længerevarende dimittendledige lavest inden for bygge- og anlæg samt inden for industrien, hvor 5-7 procent går direkte ud i mindst måneders ledighed. Der er dog stadig langt til niveauet før krisen, der lå på under procent. 3

4 Figur. Andel nyuddannede, der går ud i min. måneders sammenhængende ledighed, fordelt på dominerende erhverv Offentlige tjenester Finansiel virksomhed Bygge- og anlæg Industri 1 13 Anm: AE har undersøgt, hvor folk med samme uddannelse som de nyuddannede typisk finder beskæftigelse. For alle uddannelser er tildelt et dominerende erhverv. Læs mere i boks. Opdelt efter ADAM-branchegrupperingen i nationalregnskabet. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Faldet i andelen af længerevarende dimittendledige inden for byggeriet er sket blandt faglærte, mens faldet inden for industrien både er sket blandt faglærte og erhvervsakademiuddannede, jf. figur 3, der viser ændringen fra 1 til 13 fordelt på uddannelsestype og sektor. Inden for de mellemlange videregående uddannelser, hvor hovedtendensen gik på, at færre går ud i længerevarende ledighed, er udviklingen drevet af uddannelser rettet imod den offentlige sektor. Tendensen er omvendt blandt akademikerne, hvor uddannelser rettet imod den private sektor trækker svagt i retning af, at færre går ud i længerevarende ledighed. Figur 3. Ændring i andelen af nyuddannede, der er ledige i mindst måneder, fordelt på dominerende sektor og uddannelse point. point Offentlige tjenester Bygge/anlæg Fremstilling Finansiel virksomhed Bygge/anlæg Fremstilling Offentlige tjenester Offentlige tjenester EUD Ændring KVU 1-13 MVU LVU Anm: AE har undersøgt, hvor folk med samme uddannelse som de nyuddannede typisk finder beskæftigelse. For alle uddannelser er tildelt et dominerende erhverv. Læs mere i boks. Opdelt efter ADAM-branchegrupperingen i nationalregnskabet. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

5 Markante forskelle mellem uddannelser I dette afsnit ses nærmere på hvilke uddannelser, der er hårdest ramt af længerevarende ledighed. Figur viser andelen af nyuddannede inden for de forskellige fag på uddannelser, der gik direkte ud i mindst måneders sammenhængende ledighed i 13 og. Flest nyuddannede går direkte ud i længere ledighed inden for sprog, kunst og formidling. Der er dog stor forskel på, hvor meget ledigheden er steget. Akademikere på disse områder havde også i en høj andel længerevarende ledige, mens det er en ny tendens inden for de kortere videregående uddannelser og blandt faglærte. Andre uddannelser med mange, der går ledige i mindst måneder, er pædagogiske uddannelser blandt faglærte og levnedsmiddel og jordbrug inden for MVU. Den laveste andel nyuddannede, der går direkte ud i længerevarende ledighed, er inden for forsvaret og politiet samt teknik og sundhed, hvor under hver tyvende går direkte ud i længerevarende dimittendledighed. Faktisk er omkring halvdelen af de faglærte uddannelsesområder blandt den fjerdedel af uddannelserne, der har den laveste andel længerevarende dimittendledige i 13. 5

6 Figur. Andel nyuddannede, der går direkte ud i mindst måneders sammenhængende ledighed KVU Kunstnerisk LVU Humanistisk og teologisk EUD Pædagogiske assistenter KVU Formidling og erhvervssprog, fx EUD grafikere og fotografer m.m. MVU Levnedsmiddel og ernæring, fx MVU Formidling og erhvervssprog, fx MVU Kunstnerisk, fx designere LVU Pædagogisk LVU Levnedsmiddel og ernæring LVU Naturvidenskabelig EUD Tekniske designere m.m. MVU Teknisk, fx bygningskonstruktører KVU Levnedsmiddel og husholdning LVU Kunstnerisk LVU Teknisk, fx civilingeniører MVU Samfund, HA, socialrådgivere m.m. KVU Samfundsfaglig, fx finansøkonomer KVU Teknisk, fx teknologer LVU Samfundsvidenskabelig, fx MVU Naturvidenskabelig LVU Jordbrugsvidenskabelig, fx dyrlæger KVU Jordbrug og fiskeri, teknologer MVU Humanistisk, erhvervssprog m.m. Gennemsnit, alle MVU Pædagogisk, lærere, pædagoger EUD Sundhed, SOSU m.m. EUD Handel og kontor, sekretærer m.m. MVU Transport mv., maskinmestre m.m. MVU Sundhed, sygeplejesker m.m. EUD Service, fx frisører, ejendomsservice LVU Sundhed, læger, tandlæger m.m. KVU Transport mv. EUD Bygge og anlæg, tømrere m.m. EUD Jordbrug og fiskeri, fx gartnere EUD Levnedsmiddel og husholdning, KVU Sundhed EUD Jern og metal, smede & EUD Transport, chauffører m.m. MVU Politi og forsvar KVU Politi og forsvar Anm: Andel nyuddannede fra 13, der har været ledige i mindst sammenhængende uger begyndende fra senest 5 uger efter endt uddannelser. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er forsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version august 1).

7 Længerevarende ledighed koster dyrt både for den enkelte og samfundet AE har i 1 undersøgt de personlige og samfundsmæssige tab, hver gang en nyuddannet går direkte ud i mindst måneders ledighed. Undersøgelsen er lavet ved at følge nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse fra 199 erne til begyndelsen af erne. I gennemsnit taber nyuddannede, der gik ud i mindst måneders ledighed, 3, procent i årsindtægten tre år efter. Selv 1 år efter tabes 1 procent i årsindtægten, hvilket omregnet til 1-priser svarer til 5. kr. i gennemsnit for alle nyuddannede. En del af effekten kommer af, at man som nyuddannet, der begynder sin karriere med et længer ledighedsforløb, har højere ledighed end andre nyuddannede, men en del af effekten er også lavere timeløn. Her viser det sig, at nyuddannede, der går direkte ud i mindst måneders ledighed, tre år efter i snit har en timeløn, der er 1 procent lavere end andre med samme uddannelse og karakteristika, der ikke gik ud i ledighed. 1 år efter er der stadig en effekt på nogenlunde samme niveau. Det er ikke kun den enkelte, der mærker konsekvenserne af dimittendledigheden i form af lavere beskæftigelse, lavere indkomst og timeløn. Samfundet oplever ligeledes tab i form af færre skatteindtægter og flere offentlige overførsler. Tabel. Estimerede individuelle effekter af længerevarende ledighed blandt nyuddannede 3-årseffekt 5-årseffekt 7-årseffekt 1-årseffekt Gennemsnitlig effekt på erhvervsindkomst, pct. -3, -19, -17, -1, Gennemsnitlig effekt på erhvervsindkomst, kr., 1-priser Gennemsnitlig effekt på timelønnen, pct.point -1, -9, -9, -1, Anm:. Vægtet gennemsnitlige effekter estimeret på baggrund af registeroplysninger for dimittender i perioden 199- ved mindst måneders ledighed efter dimission. Effekterne i tabellen er et gennemsnit af de årlige estimationer. 1-årseffekten er estimeret for årgangene Alle effekter er signifikante på 95%-niveau. Effekterne i kroner er estimeret på baggrund af medianindkomst for personer med de givne uddannelser under år (1-priser). Det årlige tab i erhvervsindkomst er omregnet til 1-priser ud fra LO s lønskøn. Der er taget højde for baggrundskarakteristika. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Stadig langt igen Det er glædeligt, at færre nyuddannede hænger fast i ledighed. Selvom kurven er knækket for de fleste, så er det endnu ikke sket for alle uddannelser, og derudover må man konstatere, at niveauet fortsat er for højt. Vi er stadig langt fra niveauet før krisen, uanset om man sammenligner med gode tider eller mere almindelige tider. I øjeblikket går hver tiende faglærte ledig i mindst måneder efter endt uddannelse, og det samme gælder mellem hver femte og hver syvende med en videregående uddannelse. Det vidner om, at vi fortsat har langt igen, før vi er nede på normalt niveau. Risikoen ved den fortsat høje andel nyuddannede, der går direkte ud i ledighed, er dog, at vi taber de nyuddannede på gulvet. Unge, der med deres uddannelse gerne skulle skabe velstand og bidrage til samfundet, men som måske aldrig får fodfæste. Erfaringerne fra tidligere viser, at de unge, der går ud i lange perioder med ledighed, har svært ved at få et stabilt arbejdsliv i mange år efter. De nye tendenser i analysen falder sammen med såvel glædelige som skuffende økonomiske nøgletal i den seneste tid. Noget tyder på, at vi er på vej ud af krisen, mens andre tal tegner et lidt mere dystert billede. At der fortsat er mange nyuddannede, der har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, er med til at tegne billedet af, at krisen endnu ikke har sluppet sit tag. 7

8 Boks 1. Sådan har vi gjort AE har via Danmarks statistiks forskeradgang mulighed for at arbejde med det integrerede elevregister, der dækker danskernes uddannelsesstatus på offentligt regulerede uddannelser frem til og med 3. september 13. Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til sommeren 1. Således er det muligt at følge overgangen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange der er gået direkte ud i mindst ugers sammenhængende ledighed. Et sammenhængende ledighedsforløb påbegyndes senest 5 uger efter, at uddannelsen er fuldført og ophører først, når den ledige har haft mindst fire uger uden ydelse. Som ledighed tæller både kontanthjælps- og dagpengeforløb samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse og uddannelseshjælp. Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uge under aktivering også indgår. Uger på -ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuger. 1 I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende. Således dækker 13 perioden fra 1. oktober 1 til 3. september 13. Bachelorer fra universitetsuddannelser, der ikke har færdiggjort deres kandidateksamen, regnes sammen med professionsbachelorer. Boks. Uddannelser fordelt efter dominerende erhverv Alle uddannelser har fået tildelt et ADAM-hovederhverv efter, hvor lønmodtagere med samme uddannelse typisk er beskæftiget. Opdelingen er foretaget på E-indkomstregisteret 1. kvartal 13 for alle med en erhvervskompetencegivende uddannelse (ekskl. studerende). Konkret er lønmodtagerne inddelt i knap detaljerede uddannelsesgrupper (-cifret niveau), og herefter er det undersøgt, om der findes et dominerende erhverv på de forskellige ADAM-erhverv. En række erhverv er dog så små, at de er lagt sammen med andre. De dominerende erhverv er følgende: - Offentlige tjenester (3 pct. af alle nyuddannede) dækker blandt andet hospitaler og skoler. - (5 pct. af alle nyuddannede) dækker blandt andet rengøring, vejgodstransport, vikarbureauer, konsulentvirksomhed, handel m.m. Under transport indgår alt undtagen søtransport. - Finansiel virksomhed (1, pct. af alle nyuddannede) dækker blandt andet banker, realkredit og forsikring. - Bygge og anlæg (,1 pct. af alle nyuddannede) - Fremstilling (, pct. af alle nyuddannede) dækker blandt andet maskindustri, metalindustri, møbelindustri, plast- og medicinalindustri samt næringsmiddelindustri m.m. - Andet (, pct. af alle nyuddannede) dækker landbrug, søtransport, boliger og olieraffinaderier. Først er de uddannelsesgrupper undersøgt. For uddannelser med mindst 5 lønmodtagere findes et dominerende erhverv som enten: - et erhverv, der udgør mindst 3 procent af beskæftigelsen samtidig med, at forskellen mellem største og næststørste erhverv er mindst procentpoint - eller en forskel mellem største og næststørste erhverv er mindst 5 procentpoint Hvis der er under 5 lønmodtagere, eller der ikke er et entydigt dominerende erhverv, så er et dominerende erhverv på de -cifrede uddannelsesgrupper fundet og brugt. Det gælder for procent af uddannelserne. 1 Dog er -ugers selvvalgt uddannelse først registreret fra august 9. Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, der giver anledning til en stigning af ledige over sommeren 9. Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for -ugers selvvalgt i DREAM-registret, hvorfor denne analyse både medtæller uger på -ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse.

9 Bilag Bilagstabel 1. Fordeling på dominerende sektorer for nyuddannede Offentlige tjenester Private tjenester Finansiel virksomhed Bygge- og anlæg Fremstilling Andet Total EUD 3,5 5,,7 1, 5,1 1,1 1 KVU, 7,3 15,1 7, 3,9,7 1 MVU, 35, - - -, 1 LVU 33,, - - -, 1 Anm: Fordeling af nyuddannede 13 (1. oktober 1 3. september 13) på dominerende sektorer. Fordelingen er sket ud fra de første cifre i den -cifrede uddannelseskode blandt alle beskæftigede 1. kvartal 13. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistisk registerdata og egne beregninger. 9

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Fredag d. 30. november 2012, Kolding Årsmøde VUE Videnscenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning Oplæg af Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem

Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem Nyuddannede, der er ledige i længere tid efter endt uddannelse, oplever store tab på den fremtidige løn og chancerne for at være i beskæftigelse. Selv

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet Antallet af år i job forlænges med ca. 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen. Det viser en analyse af arbejdslivets længde,

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i perioder med krise på arbejdsmarkedet, har højere ledighed flere år efter de har afsluttet deres

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Indhold 1 Hovedkonklusioner og indhold 2 Undersøgelse af ledighed blandt nyuddannede 3 Undersøgelse af aktuel ledighed inden for LO-fagene Kontakt

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere