EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link)"

Transkript

1 EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) Kode K udgave Sættet indeholder reagenser til analyser. Til Autostainer Link-instrumenter. Valgfri reagenser Kode Produktnavn Analyser K8004 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) K8005 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) K8006 EnVision FLEX Antibody Diluent K8007 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) K8008 EnVision FLEX Hematoxylin, (Link) K8009 EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER), (Link) K8021 EnVision FLEX+ Mouse (LINKER), (Link) Andre muligheder: K8020 FLEX IHC Microscope Slides 500

2 Indhold/ Side _Toc Tilsigtet anvendelse... 3 Resumé og forklaring... 3 Reagenser... 4 A. Medfølgende materialer... 4 B. Nødvendige materialer, der ikke medfølger... 4 C. Valgfri reagenser... 5 Forholdsregler... 6 Opbevaring... 7 Klargøring af reagens... 7 Indsamling og klargøring af prøver... 8 Procedure... 8 A. Forbehandlingsprocedure... 8 B. Farvningsprocedure Kvalitetskontrol Fortolkning af resultater Begrænsninger Symbolforklaring... 11

3 DANSK Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Dako EnVision FLEX+ detektionssystem er beregnet til brug ved immunhistokemi sammen med Autostainer Link-instrumenter. Systemet detekterer primære murine og kanin-antistoffer, og reaktionen visualiseres med EnVision FLEX DAB+ Chromogen. Hvis det bruges sammen med EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) eller EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) (kode 8009), kan der opnås signalforstærkning af henholdsvis primære murine antistoffer eller primære kanin-antistoffer. EnVision FLEX+ reagenser er beregnet til brug på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Resumé og forklaring Dako EnVision FLEX+ detektionssystem er designet til at være et fleksibelt system, der giver optimal farvning på Autostainer Link-instrumenter ved anvendelse af protokollen, der anbefales i denne indlægsseddel. Som en retningslinje, når EnVision FLEX+ Mouse (kode K8002) bruges, øges signalforstærkningen 4 5 gange, og når EnVision FLEX+ Rabbit (kode K8009, valgfri reagens) bruges, øges signalforstærkningen 2 3 gange. Inden farvning skal formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit underkastes afparaffinering og hydrering, efterfulgt af varmeinduceret epitop-retrieval (HIER) med anvendelse af den target retrieval-metode, som er angivet i indlægssedlen til det primære antistof. Læs også afsnittet Procedure med henblik på 3-i-1 klargøring af præparater. Kode K8002 indeholder EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x). Som et alternativ anbefales EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (kode K8004) eller EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) (kode K8005). Visse primære antistoffer kræver enzymatisk forbehandling af vævet i stedet for HIER for at opnå en optimal farvning. Endogen peroxidase skal blokeres med EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent (SM801), som følger med sættet. På grund af en effektiv vaskeprocedure og stabiliserende proteiner i Dakoreagenserne er yderligere blokeringstrin med henblik på at reducere uspecifik baggrundsfarvning ikke påkrævet. Det anbefales at bruge EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (DM831), som følger med sættet eller kan købes som valgfri reagens (kode K8007). Sættet indeholder ikke primære antistoffer. Vi anbefaler brug af FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies eller Dako Concentrated Primary Antibodies. EnVision FLEX Antibody Diluent (kode K8006) anbefales til fortynding af Dako Concentrated Primary Antibodies. EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) (DM824), der følger med sættet eller kan købes som valgfri reagens (kode K8021), kan erstattes med EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) (kode K8009), når der anvendes primære kaninantistoffer. EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) og EnVision FLEX+, Rabbit (LINKER) kan anvendes til en valgfri signalforstærkning af henholdsvis primære murine antistoffer og primære kanin-antistoffer. Som en retningslinje: EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) giver en signalforstærkning på 4 5 gange, og EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) giver en signalforstærkning på 2 3 gange. Dako EnVision FLEX /HRP Detection Reagent (SM802) i sættet består af en dextranbase, som er koblet til et stort antal peroxidasemolekyler (HRP) og sekundære antistofmolekyler. Der anvendes en unik kemi til koblingsreaktionen, som tillader binding af op til 100 HRP molekyler og op til 20 antistofmolekyler pr. base. Substratsystemet i sættet består af to komponenter: EnVision FLEX DAB+ Chromogen (DM827), en koncentreret diaminobenzidin-opløsning (DAB), og EnVision FLEX Substrate Buffer (SM803), der indeholder hydrogenperoxid. Inden anvendelse skal EnVision FLEX DAB+ Chromogen fortyndes i EnVision FLEX Substrate Buffer. Substratsystemet danner et tydeligt brunt slutprodukt på stedet for målantigenet. EnVision FLEX Hematoxylin (kode K8008) anbefales til kontrastfarvning. Reagenset giver en klar, blå kernefarvning. De farvede vævssnit kan monteres med vandbaseret eller organisk opløsningsmiddelbaseret monteringsmedie.

4 Reagenser A. Medfølgende materialer SM801 SM802 DM827 SM803 DM828 DM831 SM804 EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent 3 x 40 ml, brugsklar fosfatbuffer, der indeholder hydrogenperoxid, 15 mmol/l NaN 3 og vaskemiddel. EnVision FLEX/HRP 3 x 40 ml, brugsklar dextran koblet med peroxidasemolekyler og sekundære gedeantistofmolekyler mod kanin- og murine immunglobuliner. I bufferopløsning, der indeholder stabiliserende protein og konserveringsmiddel. EnVision FLEX DAB+ Chromogen 3 x 3 ml 3,3'-diaminobenzidin-tetrahydrochlorid i organisk opløsningsmiddel. Farven på dette reagens kan variere fra stærk violet til farveløs, uden at det har nogen indflydelse på sættets ydeevne. EnVision FLEX Substrate Buffer 12 x 20 ml bufferopløsning, indeholdende hydrogenperoxid og konserveringsmiddel. EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) 9 x 30 ml, 50x koncentreret tris/edta buffer, ph 9 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) 4 x 1 L, 20x koncentreret tris-bufferet saltvandsopløsning, indeholdende Tween 20, ph 7,6 (±0,1). EnVision FLEX+, Mouse (LINKER) 3 x 40 ml, brugsklar bufferopløsning indeholdende stabiliserende protein og antimikrobielt stof. B. Nødvendige materialer, der ikke medfølger Autostainer Link-instrument Dako PT Link Dako Proteinase K, Ready-to-Use (om nødvendigt) Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies eller korrekt fortyndede, koncentrerede, primære kanineller murine antistoffer fra Dako Dako FLEX Ready-to-Use Rabbit eller Mouse Universal Negative Control eller egnet negativ kontrolreagens til det primære antistof

5 Dako-instrumentredskaber Objektglas, f.eks. FLEX IHC Microscope Slides Generelle laboratoriereagenser til fjernelse af paraffin på paraffinindstøbte vævssnit Monteringsmedie (vandigt eller organisk opløsningsmiddelbaseret) og dækglas C. Valgfri reagenser K8004 DM828 K8005 DM829 K8006 DM830 K8007 DM831 K8008 SM806 K8009 SM805 K8021 SM804 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) 3 x 30 ml, 50x koncentreret tris/edta buffer, ph 9 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) 3 x 30 ml, 50x koncentreret citratbuffer, ph 6,1 EnVision FLEX Antibody Diluent 120 ml, brugsklar tris-buffer, ph 7,2, indeholdende 15 mmol/l NaN 3 og protein. EnVision FLEX Wash Buffer (20x) 1 L, 20x koncentreret tris-bufferet saltvandsopløsning, indeholdende Tween 20, ph 7,6 (±0,1). EnVision FLEX Hematoxylin 3 x 45 ml, brugsklar vandig hæmatoxylinopløsning. EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) 40 ml, brugsklar bufferopløsning indeholdende stabiliserende protein og antimikrobielt stof. Indeholder reagenser til analyser baseret på, at der bruges µl per analyse. EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) 40 ml, brugsklar bufferopløsning indeholdende stabiliserende protein og antimikrobielt stof. Indeholder reagenser til analyser baseret på, at der bruges µl per analyse.

6 Forholdsregler 1. Må kun anvendes af uddannet personale. 2. EnVision FLEX /HRP, EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) og EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) indeholder materiale af animalsk oprindelse, og det kan ikke udelukkes, at der er spor af humant materiale på grund af fremstillingsmetoderne. Som med alle produkter afledt fra biologiske kilder bør der iagttages korrekte håndteringsprocedurer. 3. EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent, EnVision FLEX/HRP, EnVision FLEX Substrate Buffer, EnVision FLEX DAB+ Chromogen, EnVision FLEX Substrate Working Solution og EnVision FLEX Hematoxylin må ikke udsættes for stærkt lys under proceduren. 4. EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) og EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) indeholder 5-<10% Nonoxinol: H319 H411 P280 P273 P264 P305 + P351 + P338 P337 + P313 P501 Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet og beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regler. 5. EnVision FLEX Wash Buffer (20x) indeholder 10-30% 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3- diol hydrochloride: H319 H315 P280 P264 P302 + P352 + P P363 P332 + P313 P305 + P351 + P338 P337 + P313 Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Bær beskyttelseshandsker. Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 6. Til EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent findes der et sikkerhedsdatablad, som kan rekvireres af professionelle brugere.

7 7. EnVision FLEX DAB+ Chromogen indeholder 1 5 % 3,3 -diaminobenzidin-tetrahydrochlorid og er mærket: Fare H350 H341 P201 P202 P280 P308 + P313 P405 P501 Kan fremkalde kræft. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Brug særligt arbejdstøj. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Indholdet og beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regler. 8. EnVision FLEX Antibody Diluent (kode K8006) indeholder natriumazid (NaN 3 ), et kemikalie, der er yderst giftigt i ren form. Selvom koncentrationen i produktet ikke er klassificeret som farlig, kan natriumazid reagere med bly og kobber og danne meget eksplosive ophobninger af metalazider. Efter bortskaffelse skylles med rigelige mængder vand for at hindre ophobning af metalazid i afløb. 9. Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr for at undgå kontakt med øjne og hud. 10. Ubrugt opløsning skal bortskaffes i henhold til lokale, nationale og EU-bestemmelser. Opbevaring Opbevar EnVision FLEX og EnVision FLEX+ reagenser ved 2 8 C. Opbevar EnVision FLEX Perioxidase-Blocking Reagent, EnVision FLEX/HRP og EnVision FLEX Substrate Buffer i mørke ved 2 8 C. Opbevar EnVision FLEX Hematoxylin (kode K8008) i mørke ved stuetemperatur. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er trykt på flaskerne. Hvis reagenserne opbevares under andre betingelser end de specificerede, skal betingelserne verificeres af brugeren. Den klargjorte Substrate Working Solution skal opbevares i mørke ved 2 8 C og anvendes inden for 5 dage. Kontakt Dakos tekniske serviceafdeling, hvis der observeres uventet farvning, som ikke kan forklares med variationer i laboratorieprocedurer, og der er mistanke om et problem med produktet. Klargøring af reagens A.1 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (DM828, kode K8004) Fortynd en passende mængde EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) i forholdet 1:50 med destilleret eller deioniseret vand til den planlagte farvning. Hvis Dako PT Link bruges til forbehandling, kan fortyndingen ske ved at tømme indholdet af flasken med Target Retrieval Solution (50x) over i Dako PT Link-karret og tilsætte destilleret eller deioniseret vand til den afmærkede linje (fyldelinjen). Ubrugt, fortyndet opløsning kan opbevares ved 2 8 C i en måned. Kassér opløsningen, hvis den er uklar. Når den fortyndede opløsning anvendes i PT Link til en 3-i-1 præparatklargøringsprocedure, kan den anvendes 3 gange inden for en 5 dages periode, hvis den opbevares ved stuetemperatur. A.2 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) (DM829, kode K8005) Fortynd en passende mængde EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low ph (50x) i forholdet 1:50 med destilleret eller deioniseret vand til den planlagte farvning. Hvis Dako PT Link bruges til forbehandling, kan fortyndingen ske ved at tømme indholdet af flasken med Target Retrieval Solution (50x) over i Dako PT Link-karret og tilsætte destilleret eller deioniseret vand til den afmærkede linje (fyldelinjen). Ubrugt, fortyndet opløsning kan opbevares ved 2 8 C i en måned. Kassér opløsningen, hvis den er uklar. Når

8 den fortyndede opløsning anvendes i PT Link til en 3-i-1 præparatklargøringsprocedure, kan den anvendes 3 gange inden for en 5 dages periode, hvis den opbevares ved stuetemperatur. A.3 EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (DM831, kode K8007) Fortynd en passende mængde EnVision FLEX Wash Buffer (20x) i forholdet 1:20 med destilleret eller deioniseret vand til den planlagte farvning. Fortynd ved at tilsætte den koncentrerede vaskebuffer til en på forhånd afmålt mængde destilleret eller deioniseret vand for at minimere skumdannelse. Omrør forsigtigt, indtil den fortyndede opløsning fremstår homogen. Ubrugt, fortyndet opløsning kan opbevares ved 2 8 C i en måned. Kassér opløsningen, hvis den er uklar. Når den fortyndede opløsning anvendes i PT Link til en 3-i-1 præparatklargøringsprocedure, kan den anvendes 3 gange inden for en 5 dages periode, hvis den opbevares ved stuetemperatur. A.4 EnVision FLEX Substrate Working Solution EnVision FLEX Substrate Working Solution, der indeholder DAB, klargøres ved at blande det grundigt med 1 dråbe EnVision FLEX DAB+ Chromogen (DM827) pr. 1 ml EnVision FLEX Substrate Buffer (SM803). EnVision FLEX Substrate Working Solution skal anvendes inden for 5 dage (opbevares mørkt ved 2 8 C). Indsamling og klargøring af prøver Prøverne kan være formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Fikseringstiderne afhænger af det anvendte fiksativ og vævstype/-tykkelse. For eksempel skal vævsblokke med en tykkelse på 3 4 mm fikseres i neutral bufferet formalin i timer. Den optimale tykkelse for paraffinindstøbte snit er ca. 4 µm. Præparaterne skal monteres på objektglas, f.eks. FLEX IHC Microscope Slides (kode K8020). Snittene skal monteres på objektglassene så fladt og med så få folder som muligt. For mange folder vil påvirke farvningsresultaterne. BEMÆRK: Objektglassene skal have en bredde, der passer til Autostainer Link-instrumentet. Se brugervejledningen til de enkelte Dako-instrumenter vedr. en definition af brugbare objektglas. Paraffinsnit skal monteres fra et forvarmet vandbad med destilleret eller deioniseret vand. Vandbadet må ikke indeholde additiver (f.eks. gelatine, poly-l-lysin osv.). Snittene skal tørres ved opvarmning, generelt ved en temperatur, der ikke overstiger 60 C, i op til 60 minutter. Det er vigtigt at fjerne vandet under snittene inden ovntørringen for at sikre, at snittene hæfter godt på objektglassene. Procedure Autostainer Link-instrumenter anvender teknikker, der er baseret på forskellige principper, for at opnå et optimalt farvningsresultat. Inden der køres protokoller på et Autostainer Link-instrument, skal brugervejledningen til det anvendte Dako-instrument læses grundigt igennem. For at sikre sig reproducerbar epitop-retrieval anbefales det, at objektglasholderen altid fyldes helt op med objektglas. Dermed sikres den samme opvarmning af snittene i hver kørsel. A. Forbehandlingsprocedure Anbefalet 3-i-1 præparatklargøringsprocedure ved hjælp af PT Link: Afparaffinering, rehydrering og varmeinduceret epitop-retrieval (HIER) kan udføres på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit ved hjælp af 3-i-1 proceduren: 1. Klargør en arbejdsopløsning ved at fortynde den koncentrerede EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) i forholdet 1:50 med destilleret eller deioniseret vand. 2. Fyld PT Link-karrene op med en tilstrækkelig mængde (1,5 L) arbejdsopløsning til at dække vævssnittene. 3. Indstil PT Link til at forvarme opløsningen til 65 C. 4. Nedsænk de monterede, formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit i den forvarmede EnVision FLEX Target Retrieval Solution (arbejdsopløsning) i PT Link-karrene og inkuber i minutter ved 97 C. Den optimale inkubationst id skal fastsættes af brugeren.

9 5. Lad snittene afkøle i PT Link til 65 C. 6. Fjern hvert Autostainer-glasstativ med objektglas fra PT Link-karret og dyp straks objektglassene i et glas/kar (f.eks. PT Link Rinse Station, kode PT109) med fortyndet EnVision FLEX Wash Buffer (20x) ved stuetemperatur. 7. Lad objektglassene stå i 1 5 minutter ved stuetemperatur i den fortyndede EnVision FLEX Wash Buffer (20x). 8. Anbring objektglassene på et Autostainer Link-instrument og gå videre med farvning. Snittene må ikke tørre ud under behandlingen eller under den immunhistokemiske farvningsprocedure. 9. Efter farvningen anbefales det at udføre dehydrering, rensning og permanent montering. BEMÆRK: Når den fortyndede target retrieval-opløsning og den fortyndede vaskebuffer anvendes i PT Link til 3-i-1 præparatklargøringsproceduren, kan de anvendes 3 gange inden for en 5 dages periode, hvis de opbevares ved stuetemperatur. HIER procedure ved hjælp af PT Link: Efter afparaffinering og hydrering til buffer (vand) skal vævssnittene underkastes varmeinduceret epitop-retrieval (HIER): 1. Klargør en arbejdsopløsning ved at fortynde den koncentrerede EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x) i forholdet 1:50 med destilleret eller deioniseret vand. 2. Fyld PT Link-karrene op med en tilstrækkelig mængde (1,5 L) arbejdsopløsning til at dække vævssnittene. 3. Indstil PT Link til at forvarme opløsningen til 65 C. 4. Vævssnittene, der er monteret på objektglassene, skal afparaffineres og rehydreres manuelt. For bedre vævsadhæsion anbefales det at anvende belagte eller silaniserede objektglas. 5. Nedsænk vævssnittene, som har stuetemperatur, i den forvarmede EnVision FLEX Target Retrieval Solution (arbejdsopløsning) og inkuber i minutter ved 97 C. Den optimale inkubationstid skal fastsættes af brugeren. 6. Lad snittene afkøle i PT Link til 65 C. 7. Fjern hvert glasstativ fra PT Link-karret og dyp straks objektglassene i et glas/kar (f.eks. PT Link Rinse Station, kode PT109) med fortyndet EnVision FLEX Wash Buffer (20x) ved stuetemperatur. 8. Lad objektglassene stå i 1 5 minutter ved stuetemperatur i den fortyndede EnVision FLEX Wash Buffer (20x). 9. Anbring objektglassene på et Autostainer Link-instrument og gå videre med farvning. Snittene må ikke tørre ud under behandlingen eller under den immunhistokemiske farvningsprocedure. 10. Efter farvningen skal objektglassene monteres ved hjælp af et vandigt eller permanent monteringsmedie. BEMÆRK: Når den fortyndede target retrieval-opløsning og den fortyndede vaskebuffer anvendes i PT Link til HIER-proceduren, kan de anvendes 3 gange inden for en 5 dages periode, hvis de opbevares ved stuetemperatur. HIER-procedure med Coplin-skåle: Efter afparaffinering og hydrering til buffer (vand) skal vævssnittene underkastes varmeinduceret epitop-retrieval (HIER): 1. Anbring farvningsskålene, der indeholder fortyndet EnVision FLEX Target Retrieval Solution (50x), i vandbad. 2. Opvarm vandbad og skålene fyldt med EnVision FLEX Target Retrieval Solution (arbejdsopløsning) til C. Sæt låg på skålene for at stabilisere temperaturen og undgå fordampning. 3. Dyp snittene, der har stuetemperatur, i den forvarmede EnVision FLEX Target Retrieval Solution (arbejdsopløsning) i farvningsskålene. 4. Opvarm igen vandbadet og EnVision FLEX Target Retrieval Solution til C. Inkuber i 20 (±1) minutter ved C. 5. Tag hele skålen med objektglassene op af vandbadet. Lad objektglassene køle af i EnVision FLEX Target Retrieval Solution i 20 (±1) minutter ved stuetemperatur.

10 6. Dekanter EnVision FLEX Target Retrieval Solution og skyl snittene med fortyndet EnVision FLEX Wash Buffer (20x) i 1 5 minutter ved stuetemperatur. 7. Placer stativet med de skyllede snit på et Autostainer Link-instrument. Begynd straks den forudprogrammerede farvning. BEMÆRK: Når den fortyndede target retrieval-opløsning og den fortyndede vaskebuffer anvendes i Coplin-skåle til HIER-proceduren, kan de kun anvendes 1 gang (engangsbrug). Nogle få epitoper tåler ikke HIER, og nogle kræver enzymatisk forbehandling. Se indlægssedlen til hvert enkelt Dako primært antistof. Snittene må ikke tørre ud under behandlingen eller under den efterfølgende immunhistokemiske farvningsprocedure. Det tilrådes at anvende FLEX IHC Microscope Slides (kode K8020), så vævssnittene hænger bedre fast på objektglassene. B. Farvningsprocedure Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies kan anvendes sammen med Dako EnVision FLEX+ detektionssystem på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Indlægssedlen i det koncentrerede primære antistof indeholder en fortyndingsvejledning til Dako koncentrerede, primære antistoffer. De koncentrerede, primære antistoffer skal fortyndes i EnVision FLEX Antibody Diluent (DM830, kode K8006). Farvningstrinnene og de anbefalede inkubationstider er forprogrammerede i Autostainer Link-softwaren som følgende systemprotokoller til visualisering: FLEX og FLEX 2x5 DAB (FLEX-protokoller) FLEX+ Mouse og FLEX+ Mouse 2x5 DAB (FLEX+ Mouse (LINKER) protokoller) FLEX+ Rabbit og FLEX+ Rabbit 2x5 DAB (FLEX+ Rabbit (LINKER) protokoller) Den anbefalede reagensapplikationsmængde er 1 x 200 µl eller 2 x 150 µl per objektglas. Hvis protokollerne ikke er til rådighed på det anvendte Autostainer Link-instrument, bedes du kontakte Dakos tekniske serviceafdeling. De optimale inkubationstider for det primære antistof og EnVision FLEX/HRP er afhængige af det anvendte primære antistof. Se indlægssedlen til hvert enkelt Dako primært antistof. Brugeren skal kontrollere den anvendte protokol. Prøverne skal monteres, når farvningsproceduren er fuldført. Det anbefales at udføre dehydrering, rensning og permanent montering, når objektglassene er blevet behandlet med 3-i-1 præparatklargøringsproceduren. Objektglas behandlet med HIER-proceduren kan monteres ved hjælp af et vandigt eller permanent monteringsmedie. Monteringsmedier, som f.eks. Dako Glycergel Mounting Medium, kode C0563, eller Faramount Aqueous Mounting Medium, kode S3025, anbefales til vandbaseret montering. Kvalitetskontrol Hver farvekørsel skal omfatte et kendt positivt kontrolpræparat for at sikre en korrekt ydeevne af alle de anvendte reagenser. Hvis det positive kontrolpræparat ikke udviser en positiv farvning, skal mærkningen af prøvepræparaterne betragtes som ugyldige. Der skal anvendes et negativt kontrolreagens sammen med hvert præparat for at identificere en eventuel uspecifik farvning. Hvis uspecifik farvning ikke kan adskilles tydeligt fra den specifikke farvning, skal mærkningen af prøvepræparatet betragtes som ugyldig. Fortolkning af resultater Den diaminobenzidin-indeholdende substratarbejdsopløsning danner en brun farve på stedet for målantigenet, som genkendes af det primære antistof. Den brune farve skal kunne ses på det positive kontrolpræparat på det forventede sted for målantigenet. Hvis der er uspecifik farvning, vil dette kunne ses som en ret diffus, brun farvning på de objektglas, der er behandlet med det negative kontrolreagens. Kernerne farves blå med hæmatoxylin-kontrastfarven.

11 Begrænsninger 1. Kun til automatiseret anvendelse på Autostainer Link-instrumenter. Ved udførelse af manuelle farvninger skal den optimale procedure bestemmes og verificeres af brugeren, medmindre andet er angivet i indlægssedlen til det pågældende Dako primære antistof. 2. Kun til anvendelse på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Ved brug af frosne snit eller celleudstrygninger skal den optimale procedure bestemmes og verificeres af brugeren, medmindre andet er angivet i indlægssedlen til det pågældende Dako primære antistof. Ændringer af proceduren kan påvirke antallet af analyser, som kan udføres med sættet. Symbolforklaring Katalognummer Temperaturbegrænsning Lotnummer GHS-farepiktogram (se afsnittet om forholdsregler) Medicinsk udstyr til in vitro diagnostik Opbevares morkt Anvendes senest GHS-farepiktogram (se afsnittet om forholdsregler) Se brugsanvisningen Indeholder til <n> analyser Producent Dako EnVision systemerne er omfattet af det amerikanske patent 5,543,332 og det europæiske patent 594,772. Produceret af: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark Tlf Fax

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8012 6. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis)

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) Code GV800 2. udgave Sættet indeholder reagenser til 600 analyser. Til Dako Omnis-instrumenter. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn Analyser GV804 GV805 EnVision FLEX

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit.

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit. Dako EnVision+ System-HRP (DAB) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4010 15 ml Kode K4011 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 2. udgave Til in situ fluorescenshybridisering (FISH) på cytologiprøver. Kittet indeholder reagens tilstrækkeligt til 20 tests. Indhold Side Tilsigtet anvendelse...3

Læs mere

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kode K4002 15 ml Kode K4003 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +, Peroxidase

Læs mere

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Ready-to-Use (Link) Kode IR068 Tilsigtet anvendelse Synonym for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk brug. FLEX

Læs mere

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP).

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP). Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-mouse Kode K4000 115 ml Kode K4001 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako

Læs mere

HercepTest for Automated Link Platforms

HercepTest for Automated Link Platforms HercepTest for Automated Link Platforms Kode SK001 20. udgave (125218-001) P04083DK_01_SK00121-2/2015.04 s.1/39 Indhold Tilsigtet anvendelse...3 Resumé og forklaring Bryst...4 Procedureprincip Bryst...4

Læs mere

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 6. udgave Til fluorescens in situ hybridisering (FISH) på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Sættet indeholder reagenser til 20 analyser. (128916-002)

Læs mere

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer.

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer. Dako LSAB2 System-HRP Kode K0672 15 ml Kode K0673 15 ml Kode K0675 110 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System,

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener.

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener. Dako LSAB 2 System-AP Kodenr. K0674 110 ml Kodenr. K0676 15 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk anvendelse. Disse instruktioner gælder for Universal Dako LSAB 2 System, Alkaline Phosphatase

Læs mere

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet:

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet: Dako EnVision+ System-HRP (AEC) Til anvendelse sammen med primære museantistoffer Kode K4004 115 ml Kode K4005 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne brugsvejledning vedrører

Læs mere

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit:

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit: Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Til brug med mus primære antistoffer Kode K4006 15 ml Kode K4007 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk

Læs mere

HercepTest Kodenr. K5204

HercepTest Kodenr. K5204 HercepTest Kodenr. K5204 20. udgave Til immuncytokemisk farvning. Sættet er beregnet til 35 tests (70 objektglas). (127542-001) P04085DK_01_K520421-2/2015.05 s. 1/54 Indhold Side Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002)

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002) ADVANCE TM HRP Kode K4067 Kode K4068 Kode K4069 Klar til brug 500 ml 110 ml 11 ml Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Systemet er beregnet til anvendelse sammen med primære antistoffer fra

Læs mere

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv Bachelorprojekt af Mikkel Malik Høegh Nygaard Nielsen Kilde Billede fra laboratoriet på Novo Nordisk Bioanalytikeruddannelsen CVU Øresund Nordisk

Læs mere

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave Direkte in situ fluorescenshybridiseringsanalyse til kvantitativ bestemmelse af HER2 genamplifikation i formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE ) brystcancervæv

Læs mere

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer CSA II Biotin-free Tyramide Signal Amplification System Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer Licens til begrænset brug Dette system indeholder teknologi, der er udviklet og licenseret

Læs mere

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker)

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker) Dako EnVision + System HRP (AEC) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4008 Kode K4009 Færdigblandet Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +

Læs mere

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik.

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Artisan Masson s Trichrome Stain Kit Kode AR173 Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Masson s Trichrome Stain Kit er beregnet til anvendelse i laboratorier til at identificere bindevæv

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler.

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler. c-kit pharmdx Kode K1906 25 analyser til manuelt brug Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges til identificering

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab).

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab). PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec c-kit pharmdx Kode K1907 35 analyser til brug på Dako Autostainer Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse... 2 2. Resumé og forklaring... 2 2.1 NSCLC...2 2.2 Melanom...2 3. Princip

Læs mere

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab).

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab). PD-L1 IHC 28-8 pharmdx SK005 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 28-8 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering af immunhisto- og cytokemiske analyser på 1 Spørgsmål Svar # 2 af d. 03.03.2009 vedrørende Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3 Kode M3653 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Til in vitro-diagnostisk brug. Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, Clone 22C3, er

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44.

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. Bachelorprojekt Projektperiode: November 2008 januar 2009 Forfatter: Winni Pedersen CPR nr. 230362 Bivejleder: Lone Bojesen, Herlev patologi

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

FluoroSpheres Kodenr. K0110

FluoroSpheres Kodenr. K0110 FluoroSpheres Kodenr. K0110 6. udgave Kalibreringsperler til daglig overvågning af flow-cytometeret. Kittet indeholder reagenser til 40 kalibreringer. (105797-004) SSK0110CE_02/DK/2015.12 p. 1/9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 101752-001 / 20-01-03 TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 3. udgave Til in vitro-diagnostisk brug Kittet indeholder reagenser til 20 analyser. (115084-002) K5333/DK/KVN/24.05.07 p. 1/35 Indhold Side Tilsigtet

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid.

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer Anvendelse af antistofpool til differentiering af adeno og plano ved sparsomt materiale ved lungecancer The utility of an antibody pool for differentiation of adenoa and squamous cell a for use by small

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A660B

Læs mere

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug.

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006 Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem til identificering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Acrylbaseret emulsion, der blandes med cement i forholdet 1:1 og påføres gulv og væg som

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere