Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013"

Transkript

1 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013

2 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune nuværende IT and Business Consultant - Devoteam Consulting Certificeringer: Enterprise Architecture Advanced - Carnegie Mellon University (EA Fellows in Denmark) Prince2 Project Management Foundation MoP Portfolio Management ITIL Introduction MSP Program Management Foundation (planlagt 2013) Uddannelse: Cand. IT E-business IT Universitetet Bachelor I Samfundsvidenskab og Virksomhedsstudier RUC

3 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA Leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

4 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner ForDi Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

5 Gentofte Kommune Antal indbyggere i Gentofte ca Antal ansatte i kommunen ca Antal ansatte i de tværgående funktioner ca 200 Antal ansatte i IT ca 80 Antal ansatte i ForDi cirka 25 CIO It-chef arkitekt Enterprise Arkitekt

6 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner SAF Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

7 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner DU SAF Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

8 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner ForDi Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

9 Ross og Weill IT-Governance

10 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner ForDi Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

11 Ross og Weills - Operating Model

12 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner ForDi Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

13 Scott Bernards EA kube

14 Gartners Pace-Layered Architecture Hvem må tage beslutningen? Hvilke krav stilles der til projektet?

15 Strategi dokumenter Inddragelse af trends og muligheder Evne og kapacitet til at anvende digitalisering strategisk Overblik over arbejdsgange Procesoptimering Metoder, modeller & standarder IT arkitektur Tekniske standarder Effektiv drift Governance Principper og retningslinjer Program og projektmodel It anskaffelser Sourcing strategi Ledelse, roller og ansvar Uddannelse og kompetencer Involvering og kommunkation Forandringsevne Modenhedsvurdering per 1/ Strategi Forretning Teknik Governance Forankring Fuld udbredt Devist udbredt Formalisering igang Behov erkendt Behov ikke erkendt Modenhedsmodel fra KL kommunal anvendelse af digitalisering udarbejdet af KL og Devoteam

16 Gentofte Kommune Genvej Tværgående funktioner ForDi Kommunikation Økonomi Indkøb Jura IT - afdelingen Skole IT Teknik & Miljø Social & Sundhed Kultur Børn & Unge

17 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA Leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

18 Hvorfor? Fokusområder afledt af pains i organisationen Projektstyring Vidensdeling Genbrug EA initiativer Projektmodellen Overblik over projekter Overblik over ressourcer Værdirealisering Fremdrift Porteføljestyring Governance Beslutningskraft Principperne Governance Dokumentation Overblik over it-arkitektur CMDB

19

20 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

21 80/20 reglen for EA?

22 Synlig værdi & konkrete initiatier Porteføljestyring Projektmodellen Principkatalog Governance struktur Skole IT Genvej Relaterede initiativer: ITIL, Prince2, Programledelse, Leverandørstyring, Dokumentation og CMDB

23 Program Projektporteføljen Program Program IT afdelingen - ITIL Projektmodellen Leverandørstyring Dokumentation CMDB en Vision & strategi Forretning Teknik

24 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA Leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

25 Projektmodellen

26 Obligatoriske dokumenter Projektbeskrivelse Business Case Ressourceestimering Kravspecificering Projektbeskrivelse Business Case Ressourceestimering Kontrakt (Kravspecificering) Driftshåndbog Dokumentation (Kontrakt) (Driftshåndbog) (Dokumentation) Gevinstrealisering Evaluering af projektforløb Gevinstrealisering Evaluering af projektforløb

27 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA Leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

28 Porteføljestyring og projektstyring Titanic!

29 Hvad kan porteføljestyring? Køre projekterne rigtigt & køre de rigtige projekter Balance imellem drift og nye ændringsinitiativer

30 Gartners Pace-Layered Architecture Hvem må tage beslutningen? Hvilke krav stilles der til projektet?

31 Gentoftes prioriteringsmatrice

32 Ressourceestimering Projektporteføljen Driftsporteføljen? IT afdeling og Forretning Ressourceestimering

33 Gevinstrealisering Business Case Gevinstrealisering

34 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA Leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

35 Beslutningspunkter og beslutningsgrundlag Skal projektet startes? Projektet gennemføres Gevinsterne realiseres Digits Er projekt ide en så god at vi vil bruge ressorucer på at modne den? (Projektgrundlag) Hvad skal leveres hvornår, af hvem, har vi ressourcerne? Kan det svare sig, holder BC? (Projektbeskrivelse / Businesscase) Er evt. udbudsmateriale fyldestgørende. Er brugerne tilfredse med kravene. (Kravspecifikation) Er tilbuddet fra en eventuel leverandør tilfredsstillende? (Kontrakt) Er løsningen dokumenteret Er driftsorganisationen på plads? (Driftshåndbog, Dokumentationspunkt) Er løsningen overdraget til drift, har forretningen taget ejerskab over løsningen, er gevinstrealiseringen overdraget til program/afdeling. (Gevinstrealisering)

36 Projektmodellens Projektkontor Porteføljestyringsteam Teams i Forretningsudvikling og Digitalisering Hjælp til overblik over andre projekter i Gentofte samt ressourceoverblik Projektteam Procesoptimeringskonsulenter Spørgsmål og assistance vedr. projektmodellens dokumenter Hjælp til proceskortlægning og procesoptimering Arkitekturteam Leverandørstyringsteam Hjælp til it-arkitektur krav og overblik over itsystemer i Gentofte Kommune Hjælp til udbudsforløb og kontraktindgåelse Skriv til

37 Governance model for Gentofte Kommune Forretnings & Itprincipper Forretnings & Itarkitektur It-infrastruktur strategi Applikationer & Funktionalitet It investeringer & prioriteringer De helt overordnede principper for anvendelsen af it i Gentofte Kommune. Her er der både fokus på Strategier for GK Itinfrastruktur, herunder: 1. Hvilke infrastruktur komponenter der skal anvendes, hvordan de fysisk skal placeres, drives, standardiseres og konsolideres 2. Den basale infrastruktur bestående af både hardware, software og nødvendige personaleressourc er Politikker og regler for indkøb, udvikling og sammenbinding af systemer, løsninger og infrastruktur i organisationen, herunder hvordan løsninger udarbejdes; rammerne for hvad man må og ikke må. Hvilke forretningssystemer, der skal udvikles eller indkøbes, samt hvilken funktionalitet og øvrige krav disse systemer skal leve op til. Den helt overordnede prioritering af potentielle it-projekter og den overordnede disponering af itbudgettet i virksomheden, herunder de regler og kriterier, der skal ligge til grund for prioriteringen.

38 It-Governance model for Gentofte Kommune (nuværende) Beslutningsområder Direktionen Ad Hoc afklaring Forretnings & Itprincipper Forretnings & Itarkitektur It-infrastruktur strategi Forretnings applikations behov It investeringer & prioriteringer Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut (x) For It-ledergruppen x x X store PMO (Porteføljeteamet) Områderne (SOSU, BUF etc) x x x Afdelinger/ansatte x x x It-afdelingen x x x x x

39 Udfordringer En del strategiske beslutninger tages enten af IT-ledergruppen hvor forretningen (BUF, T& M etc) ikke er repræsenteret eller decentralt i de enkelte områder hvor IT ikke er repræsenteret Beslutninger om investeringer/indkøb foretages decentralt, men skal implementeres fælles! Konsekvenser: Spaghetti-arkitektur, afhængigheder, manglende overblik

40 It-Governance model for Gentofte Kommune (fremtidig) Forretnings & Itprincipper Direktionen x? Forretnings & Itarkitektur Beslutningsområder It-infrastruktur strategi Forretnings applikations behov It investeringer & prioriteringer Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut It og Forretningsstyregr. (x) (x) X (p3) X (p3) It-ledergruppen x x x PMO (Porteføljeteamet) Områderne (SOSU, BUF etc) x x x X (p 1-2) X (p 1-2) Afdelinger/ansatte x It-afdelingen x x x

41 Gevinster Både forretningen og IT vil være repræsenteret når principper og strategier udarbejdes, implementeres og besluttes. Rammerne lægges centralt sikrer styring og fælles fodslag og muliggør at den daglige ledelse/styring kan foretages mere decentralt.

42 Styring af projekter (med IT) Direktionen Styregruppe Ejer Bruger(e): Leverandør(er): Ansvarlig for projekt, her er følgende tre roller repræsenteret: Forretnings ejer af løsningen (ofte afdelingsleder) Repræsentant for brugerne Eks/intern leverandørressourcer Styregruppe Projektleder

43 Styring af projekter (med IT) Direktionen It- & Forretningstyregruppe? Eskalering hvis der kræves overordnet stillingtagen Ad Hoc Bilateral afklaring It-ledergruppe Porteføljestyring Forretningens ledelse Programmer Styregruppe Projektleder Her stilles en række spørgsmål: -Er der ressourcer nok i It organisationen? -Afviger projektet fra principper og politikker? -Har projektet politisk prioritering/bevågenhed?

44 Program Gentofte Kommune kort Hvorfor arbejder vi med EA i Gentofte? Hvordan arbejder vi med EA i Gentofte? EA Leverancer: Projektmodel Porteføljestyring Governance struktur Principper & Strategi Dokumentation CMDB (Configuration Managementdatabase)

45 CMDB? Forbindelser & afhængigheder Sundhedsproces Kontraktstyring Procesoptimering CMDB Database Sundheds system A Sundheds system B Sundheds system C Systemoverblik Strategi & principper AD Data Data Data

46 Strategi dokumenter Inddragelse af trends og muligheder Evne og kapacitet til at anvende digitalisering strategisk Overblik over arbejdsgange Procesoptimering Metoder, modeller & standarder IT arkitektur Tekniske standarder Effektiv drift Governance Principper og retningslinjer Program og projektmodel It anskaffelser Sourcing strategi Ledelse, roller og ansvar Uddannelse og kompetencer Involvering og kommunkation Forandringsevne Modenhedsvurdering per 1/ Strategi Forretning Teknik Governance Forankring Fuld udbredt Devist udbredt Formalisering igang Behov erkendt Behov ikke erkendt Modenhedsmodel fra KL kommunal anvendelse af digitalisering

47 Opsummering EA køres light, agilt og pragmatisk => 80/20 EA skal tage afsæt i forretningens pains EA skal skabe umiddelbar værdi i hverdagen

48

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm

OIO Enterprise Arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm OIO Enterprise Arkitektur Aalborg 29. oktober 2007 Århus 30. oktober 2007 København 5. november 2007 Odense 5. november 2007 Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere