Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus"

Transkript

1 Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved projektleder Ragnhild Nielsen Spørgsmål og dialog i plenum Planforslaget i forhold til landsbyvisionerne Planforslaget i forhold til kommunens udvikling med vægt på de mindre bysamfund/bydele Afrunding med oplysning om høringen og den videre proces Referat (referent Tinne Simonsen) Velkomst Jens Kristensen formand for Ll. Lyngby Sogns Lokalråd, som var værter ved arrangementet, byder velkommen, og fortæller lidt om områdets og sognets historie og om gravhøjene i området. Det er et velfungerende samfund, og det vil det bliver ved med at være hvis vi beholder børnehave, skole og busruterne det er de vigtigste elementer i et aktivt lokalsamfund, siger Jens. Han fortæller videre, at der er et fantastisk veldrevet foreningsliv og at Arresøhus, som mødet bliver holdt i, drives også af en forening helt uden kommunalt tilskud. Jens slutter af med at sige, at han håber på et godt samarbejde på tværs, både med kommunen og mellem lokalrådene. Borgmester Kirsten Jensen bød også velkommen, og præsenterede kommunens nye borgerrådgiver, den første af sin slags, Camilla Hørup Lentz, som man kan henvende sig til hvis man f.eks. har brug for hjælp til forstå en afgørelse eller er utilfreds med kommunens behandling af en sag. Og så introducerede hun til aftenens emne, Kommuneplan Et vigtigt emne i kommuneplanen er Hillerød Syd, ny S-togsstation, Nordsjællands nye hospital, nye arealer til erhverv (som vi ellers har næsten udsolgt af), boliger og andre nye funktioner. I den forbindelse afventer kommunen, at staten i et landsplandirektiv; Fingerplan 2013, formelt skal fastsætte placeringen af den nye S-togstation. Men fokus på denne aften er en drøftelse af forslaget til ny kommuneplan i forhold til landsbyvisionerne og i det hele taget planen i forhold til kommunens mindre bysamfund og bydele. I planforslaget lægges op til at byrollerne i kommunen skal fastholdes og styrkes. Hillerød by skal fortsat være omdrejningspunktet omgivet af 11 mindre byer og 12 landsbyer med hver deres særlige karakter, der skal videreudvikles. Der er mindre erhvervsområder i de mindre byer, mens de store erhvervsområder fortsat skal være koncentreret i den sydvestlige del af Hillerød by og i dele af den nye bydel i Hillerød Syd (se hele Kirstens velkomsttale på hjemmesiden sammen med referatet). Guidet tur i Kommuneplanen Projektleder på Kommuneplan 2013 Ragnhild Nielsen, gav en guidet tur i udkastet til den digitale kommuneplan. På grund af manglende netforbindelse i Arresøhus var rundturen ikke så digital, men foregik 1

2 ved hjælp af en PowerPoint præsentation (se præsentationen på kommunens hjemmeside sammen med referater fra Lokalrådsmøder). Debat Herefter var det skiftevis summen ved bordene og debat i plenum, med borgmesteren som ordstyrer. Karsten fra Gørløse Lokalråd sagde at de tidligere har fremsendt ønske om en cykelsti mellem Gørløse og Uvelse, og påpegede at den nu er mere aktuel og endnu højere prioriteret efter den nye skolestruktur. Hans Brigsted, sektionsleder By og Miljø siger, at sådan et ønske godt kan komme med i Kommuneplanen hvis byrådet beslutter det, det vil være et signal om at vil arbejde på at realisere det. Ragnhild tilføjede at hvis den mangler skal den på kortet nu. Karsten spørger også til en sti så man kan transportere sig sikkert fra Brødeskov st. og til Gl. Brødeskov Skole. Louise Colding fra byrådet mener at Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at etablere det stistykke. Karsten fortæller at de er glade for at der fortsat er udlagt areal til dagligvarebutik ved Gørløse station. Kirsten siger at man kan kontakte Hans Brigsted om den videre proces med det kommunale udbud af grunden der forventes i Ragnhild Nielsen siger, at der ved hendes bord blev drøftet Byrådets prioritering af en 2+1 bane-vej på Isterød/Amtsvejen (statsvej), som repræsentanter fra Lille Lyngby Sogn var meget glade for. I forlængelse af det, sagde Ragnhild at det også var vigtigt at markere, hvad man synes var godt ved planen, da det vil gøre planen stærkere politisk. Karsten: Forlængelse af Hillerød motorvejen til Hillerød vil ligeledes være godt for mange af lokalrådenes områder, da det vil fjerne noget af den overløbstrafik der finder ud på de mindre veje, når der er kø på forlængelsen. Hanne Kierkegaard Olesen fra Byrådet, siger at det også er et ønske i Nødebo og Kirsten Jensen tilføjer at Gribskov og Halsnæs kommune har samme ønske som vi i Hillerød og Nødebo herom. Hans Henrik Mortensen, formand for Alsønderup Lokalråd fortæller at de er helt nye i lokalrådet. For et stykke tid siden ville man nedlægget lokalrådet, nu er de 8-9 nye medlemmer. Han vil gerne rose kommunen for det oplæg der er kommet ud, for at man kan se det i forhold til landsbyvisionen og tilføjer at man skal huske alle de små landsbyer, Nejede m.fl. Han synes der er gjort et fantastisk arbejde rundt omkring med landsbyvisionerne og er glad for at der kommet rigtig meget med i udkast til Kommuneplanen. I Alsønderup lokalråd er de glade for at man har bibeholdt Bajonetgården til byudvikling til boligformål og med hensyn til erhverv, er det vigtigt at vi har reserveret nogle områder og bibeholdt de dagligvarebutikker vi har derude, man har grusgraven inde til fremtidigt rekreativt område. Det er vi også glade for, og den grønne kile vi regner med at detaljerne kommer i spil med en lokalplan. Lokalrådet har været ude at kigge på trampestien, der har huseret i 12 år, men nu har vi fundet en løsning med den nye ejer af Brudegård. Så hvis kommunen laver 200 m fortov har vi hele stien. Vi har et ønske som ikke er kommet med det står også i visionen der er meget kringlet skolevej fra Bendstrup til Alsønderup skole. Der vil vi gerne have en bedre sti. Kulsviergården, skolen og børneinstitutioner er vigtige at holde fast i for 2

3 det lokale liv. Der er stadig ting på ønskesedlen, og I skal nok høre mere fra os, men vi er meget glade for det arbejde der er gjort. Ragnhild Nielsen: I må gerne kigge på det grønne struktursti der har vi tegnet den sti, vi tror I snakker om det må I gerne tjekke. Kom meget gerne med nye gode forslag! Kirsten Jensen forklarer på opfordring, hvad fortætning betyder; at man inden for byens ramme kan udfylde endnu ikke bebyggede beyggegrunde eller bygge noget nyt efter fx nedrivning. Jens (Ll. Lyngby): Vi har snakket om veje, og I siger det er regionalt, i stedet for et ekstra spor på Amtsvejen vil vi gerne have en omfartsvej/tværvej fra St. Lyngby skov, til rundkørsel ved Gørløse. I stedet for at koste penge på et ekstra spor. Kirsten nævner at det ikke vil blive en statsvej og dermed blive en kommunal udgift, og vil hellere arbejde for at staten afsætter midler til en 2+1 vej. Bernt, formand for Skævinge Lokalråd: Vi var overraskede, det er et knaldhamrende godt stykke arbejde, især det med byrollerne hvor I har kogt det ned, vi har brugt måneder på, til 5 linjer på en god måde. Vi har haft besøg af Hans Brigsted og sød dame [Rikke Jægersdorff], hvor vi havde en rigtig fornuftig dialog om bl.a. om forhold for detailhandel, og I var godt forberedt. Det med lergraven viser sig ikke at være så dramatisk som det blev fremlagt i pressen, det er forlængelse af en eksisterende aftale. Planen om sejlads til Skævinge og til Roskilde fjord, pr. vikingeskib det holder vi altså fast i for min kollega Jan vil gerne være havnefoged Tak for indsatsen! En dame fra Brødeskov Lokalråd som dækker 5 mindre byer: Jeg er også ny, men jeg vil da sige, at vi er meget tilfredse, det er en rigtig god besvarelse I har lavet af det vi har sendt ind. Vi har også ønsket en trampesti fra Brødekov st. til skolen det er ikke til vores lokale børn de cykler på alle de dejlige cykelstier vi har fået, men til eleverne fra de andre områder nogen gange skal alle dog fra skolen og den anden vej, når de skal på udflugter. Den sti ville være dejlig det er en pæn omvej ellers, og nogle af børnene skyder genvej og så bliver det på Lyngevejen og det er farligt. Den trampesti ville være vidunderligt. Der er kommet bump på Lyngeveje, og et nyt byskilt som står et sted, hvor præsten nu er sat udenfor byen! Men det er der gjort opmærksom på og der vil blive taget hånd om det. Men når de ting bliver besluttet, kan vi så ikke få det at vide, at nu kommer tingene, bliver udført så kunne vi have nået at lave det om inden det blev en fejl. Louise Colding: det er en fejl, og skiltet bliver flyttet! Louise lover også, at der bliver spurgt til det lille stykke sti til skolen. Spørgsmål fra salen: Hvad angår trafikale forhold, når der bliver rette bump osv. vi bliver ikke informeret, vi bliver ikke inddraget på nogen som helst måde kommunen gør det bare. Det er selvfølgelig kommunens ret (Ole Stark fra Miljø og Teknikudvalget siger, at politikerne heller ikke altid bliver orienteret om konkret udførelse af anlæg). Louise Colding: Der ligger også nogle faglige vurderinger, det har jeg som politiker ikke brug for at vide. Og politiet har også noget at skulle have sagt med de bump. Men I beder om at få at vide inden arbejdet går i gang og hvornår, så I kan informere det bliver der strammet op på i forvaltningen. Men hvor bumpene skal ligge, det er en faglig vurdering. Ole Stark fra MTU siger, at bumpene på Lyngevejen også undret ham utrolig meget. 3

4 Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd: Trafik og Vej siger, at vi bare kan kigge på deres hjemmeside men de gange vi har forsøgt det, har der ikke stået noget. Hans Henrik Mortensen: Kommunikation er en svær ting, men det kan også være med til at markedsføre både jer som politikere og Lokalrådene, at man reklamerer mere for hvad der skal ske vi kan sætte de politiske beslutninger i vores lokalblade! Bernt: Vi fik besked om fartmålerne 3 uger efter de var sat op. Søren Hjort Kodal, formand for Harløse Lokalråd: I bruger PRINCE2 projektstyring i kommunen der er noget der hedder en seniorbruger i styregruppen, det kunne jo godt være et lokalrådsmedlem, der var seniorbruger men det er uklart hvordan vi kommer ind i de processer. Vi er ufattelige taknemmelige for den cykelsti vi har fået men vi vil gerne være mere med, blive hørt og orienteret mere. Kirsten siger, at man ikke bruger så stort et projektstyringssystem på disse sager, men da der alligevel informeres, men på et for sendt tidspunkt, så kunne disse kræfter bruges på et tidligere tidspunkt, så alle vidste, hvornår arbejdet går i gang, Louise Colding: I havde i Harløse mange gode ideer til hvordan man kan lave cykelsti. Jeg ved, at der blev kigget på hvad I havde skrevet i jeres plan om cykelstien. Der skal bare strammes op på kommunikationen. Teknikafdelingen har ikke været så godt bemandet, men der er ved at blive styr på det. Så det bliver bedre. Søren, Harløse: I skal skrive ind i kommissorierne på de projekter at lokalrådet er en vigtig interessent. Vi har svært ved at få status og få noget at vide af kommunen. Og vi bliver jo spurgt af lokalbefolkningen. Svend Lynge, fra Lille Lyngby Sogn: Udkørsel til vej 16 (Amtsvejen) det er et stort problem vi skal nok sende det ind som ønske. Jeg havde en masse brok vedrørende lergraven med i aften, men Louise [Colding] har dysset mig lidt ned. Når forældrene afleverer børn i skolen, er der virkelig kaos (med biler) vi har snakket med politiet. Kunne man hen ad vejen få etableret en til- og afkørselsbane, det ville hjælpe. Bernt, Skævinge: Det med kommunikationen kræver også, at lokalrådene selv er udfarende i forhold til politikerne jeg synes vi har været meget inddraget og også haft indflydelse. I øjeblikket har vi den sag med institutionen Stjernen der er vi også blevet spurgt om vi har forslag til hvad bygningen kan bruges til. Jeg har selv været meget kritisk, men vi er kommet rigtig langt i dialogen med kommunen. Det er blevet meget bedre. Så følg med i de politiske udvalgs dagsordner og bland jer. Hanne Kirkegaard Olesen, Byrådet: Jeg ville som lokalråd interesse mig for hvad for nogle tanker der ligger omkring de boliger der kunne komme. Det betyder meget for hvem der flytter til. Jens, Ll. Lyngby Sogn: Som politiker må man endelig ikke sende det signal, at man lukker noget, så får man ingen tilflyttere. Kirsten, Borgmester: Vi har alle sammen en interesse i tilflyttere og levende lokalsamfund. Men nogen gange må man se på den faktiske brug af tilbuddene. Nogle gange er der bare for få børn til de bygninger, vi har. Vi har brug for flere borgere. 4

5 Hanne, Byrådet: I bør bruge noget energi på at få indflydelse på hvilke slags/typer af boliger der bliver bygget. Det er også en måde at tiltrække f.eks. børnefamilier. Christina Thorholm, Byrådet: Der er også mulighed for at bygge etageejendomme og rækkehuse flere steder, og ikke kun et-planshuse seniorboliger. Bente Claudi, Byrådet: De ældre skal ikke blive boende i de små samfund, for det er ikke det de vil. Vi ældre vil gerne ind til byen, nogle af børnefamilierne og de unge vil gerne ud. Hans Henrik, Alsønderup: Vigtigt at politikerne kigger på lokalsamfundene og laver en lille naturlig udvikling, og ikke eksplosiv byudvikling. For at vedligeholde børneinstitutioner og skoler. Og så vil nogle af de ældre gerne blive i lokalsamfundet! Borgmesteren afsluttede med at ridse den videre proces op: Borgermøde 24. januar kl. 18 på rådhuset Høring frem til 12. februar (skriftlige høringssvar) Behandling af høringssvar og evt. tilpasning i forhold til forslag til Fingerplan 2013 februarapril Behandling i politiske udvalg og Byråd på junimøder Offentliggørelse af vedtaget plan sommeren 2013 Tak for Lille Lyngby Sogn s værtskab og en god aften med aktiv deltagelse. 5

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

BILAG 13. Feltdagbog over vores ture til Lolland

BILAG 13. Feltdagbog over vores ture til Lolland BILAG 13 Feltdagbog over vores ture til Lolland Tirsdag 2.sep - ons 3.sep 2014: Vores første møde med Lolland Vi kørte tirsdag eftermiddag mod Lolland efter vores første og veloverståede vejledermøde med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere