trecon Curriculum vitae Holger Morell Erhvervserfaring Stifter og partner trecon ApS nov nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trecon Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring Stifter og partner trecon ApS nov. 2006 nu"

Transkript

1 Curriculum vitae Holger Morell Erhvervserfaring nov nu Stifter og partner 2013: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Udarbejdelse af it-governanceaftale gældende for samarbejdet mellem serviceudbyderen og integrationspartnere fra det offentlige, fra den finansielle sektor samt fra ejendomshandelssektoren. Nøgleord: ITIL. It-goveranceaftale. Assistance til aftaleindgåelse. 2013: Stort offentlig serviceudbyder Programlederassistance til stor it-anskaffelsesprojekt, herunder etablering af governanceprocedure samt statusrapportering og kvalitetssikring af udbudsmateriale. Nøgleord: Masterplanlægning og opfølgning. Risikostyring. Kvalitetssikring. 2013: Stor offentlig serviceudbyder Leder af transitionsprojekt, som indebar sammenlægning med en mindre offentlig serviceudbyder. Sammenlægningen omfattede overførsel af services, personale og it-systemer. Nøgleord: Virksomhedssammenlægning 2013: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Udformning af produktaftaler knyttet til nye produkter relateret til digital ejendomshandel og finansielle virksomheder i øvrigt. Assistance i forbindelse med aftaleindgåelsen. Opgaven blev løst i tæt samarbejde med jurister fra den finansielle sektor. Nøgleord: Aftaleudformning. Teknisk og juridiske aspekter af aftaler : Dansk lufthavn Etablering af programplanlægning og -opfølgning for meget stor teknisk opgradering. Opgaven blev løst via inddragelse af programdeltagere og væsentlige interessenter og bidrog på denne måde til at øge sammenhængskraften mellem programmet forskellige delprojekter indbyrdes samt i forhold til omverden. Nøgleord: Planlægning og opfølgning for stort program. Team building via løsning af konkrete opgaver. 2012: Stort dansk pensionsselskab Projektleder for outsourcing af systemer, opgaver og personale relateret til it-drift, herunder etablering af praktiske overgangsordninger, så pludselige skift i serviceniveauet blev undgået.

2 Nøgleord: Planlægning og gennemførelse af driftsoutsourcing. Udfærdigelse af as-is situationsbeskrivelse. Kortlægning af nye grænseflader og due diligence i forhold til kontrakt. Sikring af accept fra medarbejdere og forretning. 2012: Stor offentlig indkøber Assistance til udformning og evaluering af EU-udbud for store rammeaftaler til indkøb af serviceydelser. Nøgleord: EU-udbud, udbudsmateriale, tilbudsvurdering : Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Forberedelse af nye produktblade og prislister i forbindelse med relancering af virksomhedens kerneprodukter rettet mod penge- og realkreditinstitutter. Udvikling af prototype til afprøvning af nyt faktureringsprincip. Nøgleord: produkt- og prisstrukturering, modellering af påvirkning på kundesegmenterne, kontraktgennemgang og justeringer som følge af produktomlægning 2011: Statslig styrelse Udbudsforretning af redaktion og publicering af lovpligtig statslig publikation. Assistance ved udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktgrundlag. Nøgleord: Kvalitetssikring af kontrakt og udbudsmateriale : Stort dansk pensionsselskab Assistance til programledelsen af et meget stort udviklingsprojekt, der resulterer i en kraftig udvidelse af selskabets forretningsområde. Opbygning af programkontor, herunder etablering af governance struktur og styringsgrundlag. Delvis automatisering af governance rutiner til faktabaseret tværgående planopfølgning, økonomi-, risiko- og kvalitetsstyring. Automatiseringen sikrede konsistens i rapporteringen og sparede ressourcer i forbindelse med opfølgning. Deltagelse i programkontorets daglige arbejde med interessentstyring, opfølgning i forhold til projekter og ledelsesmæssig rapportering på programniveau. Nøgleord: Program governance, Prince2, programplanlægning og faktabaseret opfølgning relateret til meget stor forretningsudvidelse. Daglig assistance til økonomi-, risiko- og kvalitetsstyring samt semi-automatisk ledelsesrapportering : Stort dansk pensionsselskab Forberedelse og gennemførsel af EU-rammeudbud af it-konsulentydelser. Nøgleord: EU-udbud, rammekontrakt, udbudsmateriale, udbudsgennemførsel herunder evaluering, afslag og tildeling 2010: Stort dansk pensionsselskab Lean gennemgang af processer relateret til driftsafvikling. Udvikling af prototype til forretningsmæssig rapportering af driftsafvigelser i et SOA-miljø. Nøgleord: Forretningsmæssig rapportering af driftsafvigelser

3 2010: Stort dansk pensionsselskab Ledelse af task force til sikring af korrekt og rettidig opkrævning af mange indbetalinger på kort tid. Nøgleord: Krisestyring 2010: Stort dansk pensionsselskab Lean gennemgang af processer relateret til applikationstest. Gennemførsel af kaizen events for testafdelingen. Forslag til kraftige effektiviseringer og forankring af disse i afdelingen. Nøgleord: Lean processer, value stream mapping, root cause analysis, identificering og minimering af spild, kaizen blitz 2010: Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Forberedelse af nye produktblade og prislister i forbindelse med relancering af virksomhedens kerneprodukter rettet mod ejendomsmægler-segmentet. Nøgleord: produkt- og prisstrukturering, business case, modellering af cashflows : Stort dansk pensionsselskab Lean gennemgang af processer relateret til kundekommunikation. Gennemførelse af kaizen events med kraftigt effektiviserede processer til følge. Nøgleord: Lean processer, value stream mapping, root cause analysis, identificering og minimering af spild, kaizen blitz : Stort dansk pensionsselskab Assistance til programledelsen for meget stort anskaffelse dækkende hele pensionsadministrationsområdet. Etablering af styringsstrukturer og styringsgrundlag til tværgående planopfølgning, risikostyring, økonomistyring og kvalitetsstyring. Opfølgning på programniveau samt forberedelse af styregruppe- og leverandørstyringsmøder. Ledelsesmæssig involvering i forhold til nødlidende aktiviteter. Nøgleord: Programledelse, opfølgning og leverandørstyring relateret til store anskaffelser. Etablering af governancestruktur og styringsgrundlag : Udbyder af serviceydelser til det finansielle marked Revision af kontraktgrundlag i forbindelse med indførelse af bl.a. elektronisk tinglysning. Assistance ved forhandling af kontraktændringerne i forhold til store pengeinstitutter. Nøgleord: Leverandør- og kundeaftaler, levering af ydelser over internettet, ydelsesstandardisering, service level agreements, interessekonflikthåndtering, kontraktforhandling 2009: Stor offentlig indkøber Evaluering og kontrakttildeling relateret til kompliceret EU-udbud, herunder konflikthåndtering i forhold til involverede parter. Nøgleord: Komplicerede EU-udbud, rammekontrakt, interessekonflikthåndtering

4 2008: Stor offentlig indkøber Etablering af udbudsmateriale relateret til EU-udbud af rammeaftale for itkonsulentydelser til det offentlige. Assistance til fastlæggelse af semiautomatiske procedurer for kontrakttildeling samt til det endelige leverandørvalg. Nøgleord: EU-udbud, udbudsmateriale, procedure for tildeling samt tilbudsvurdering : Mellemstor dansk bank Design og specificering af produktionsprocesser med tilhørende itunderstøttelse af nyt produkt relateret til salg af rente- og valutaderivater. Udvælgelse af standardsystemløsning samt assistance ved indgåelse af aftale vedrørende leverancen. Nøgleord: Procesdesign, impact analyse, kravspecificering, aftale om anskaffelse af standardsystem, leverandørstyring 2008: Mellemstort dansk pensionsforsikringsselskab Opstilling af krav til og proces for overtagelse af nyt pensionssystem. Nøgleord: Forberedelse af systemovertagelse : Statslig styrelse Udbudsforretning vedrørende it-anskaffelse relateret til offentlighedens itsikkerhed. Nøgleord: Udarbejdelse af kontrakt og udbudsmateriale, kontraktforhandlinger : Statslig styrelse Udbudsforretning af redaktion og publicering af lovpligtig statslig publikation. Gennemgang af eksisterende leverandørs opgaver og aftalegrundlag, som var baseret på papirpublicering. Udarbejdelse af nyt aftalegrundlag og udbudsmateriale baseret udelukkende på elektronisk publicering. Leverandørudvælgelse og kontraktforhandlinger. Nøgleord: Procesbaseret kravspecifikation, udarbejdelse af kontrakt og udbudsmateriale, inddragelse af interessenter, kontraktforhandlinger PA Consulting Group okt okt Stilling som managementkonsulent 2006: Mellemstor dansk bank Hændelseskortlægning af bankens forretningsprocesser på erhvervsområdet samt evaluering af den nuværende it-understøttelse. Etablering af kort-, middel og langsigtet plan for fornyelse af systemporteføljer. Opstilling af business case for fornyelse af hele banking platformen. Nøgleord: Forretningsmæssig forankring af it-anvendelsen, hændelseskortlægning, business case, procesfunderet systemarkitektur : Stor dansk bank Design og etablering af forretnings- og produktionsprocesser samt specifikation af nødvendig it-understøttelse for nyt strategisk investeringsprodukt relateret til finansielle instrumenter. Testplanlægning og gennemførelse. Nøgleord: It-understøttet produktudvikling og procesdesign, procesimple-

5 mentering, projektledelse, test 2005: Stor dansk energivirksomhed Udarbejdelse af forslag til ny it-organisation i forbindelse med dannelsen af et landsdækkende selskab på baggrund af 3 regionale energiselskaber. Nøgleord: Organisationsdesign 2005: Stort dansk pensionsselskab Assistance til programledelsen for meget stort it-anskaffelsesprojekt dækkende hele pensionsadministrationsområdet. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedrørende anskaffelsen. Udarbejdelse af aftalegrundlag og assistance ved aftaleindgåelsen. Nøgleord: It-governance, programledelse, investeringsbeslutning, aftaleindgåelse 2005: Stort dansk pensionsselskab Procesdesign og afledt kravspecifikation for internet portal relateret til selvbetjening på investeringsområdet. Nøgleord: Procesdesign, kravspecifikation, UnitLink 2005: Mellemstor dansk pensionsfond Specifikation og prototype af data warehouse løsning sigtende mod tidlig varsling, når kunder flytter deres midler til andre pensionsforvaltere. Nøgleord: Business Intelligence, data ware house, prototyping, test og konvertering 2005: Stor dansk leverandør af it-løsninger til det offentlige Analyse af strukturreformens konsekvenser for de af kundens finansielle systemer, som i dag benyttes af kommunerne. Via pengestrømsanalyser og en vurdering af de nuværende systemers muligheder, opstilledes en skitse til en ny forretningsmodel på betalingsformidlingsområdet. Nøgleord: Betalingsformidling, systemvurdering, ny forretningsmodel : Stor dansk leverandør af it-løsninger til det offentlige Etablering af beslutningsgrundlag relateret til sammenlægningen af to meget komplicerede systemporteføljer relateret til den offentlige administration af arbejdsmarkedet. Udarbejdelse af beslutningsgrundlaget tog udgangspunkt i komplet kortlægning af processerne på arbejdsmarkedsområdet. Nøgleord: Proceskortlægning, systemvurdering, investeringsbeslutning : Mellemstor dansk pensionsfond Kravspecifikation for nyt medlemsadministrationssystem. Specifikationen blev baseret på hændelseskortlægning af forretningsprocesser samt på prototyper af systemet. Forberedelse af kontrakt og udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og valg af leverandør. Projektledelse i forbindelse med implementeringen, konvertering og test. Nøgleord: Hændelseskortlægning af forretningsprocesser, systemarkitektur, investeringsbeslutning, kontrakt, kravspecifikation, udbudsforretning, leverandørvalg, projektledelse, leverandørstyring, håndtering af interessekonflikter, test og konvertering 2004: Mindre dansk forsikringsselskab Review af it-strategi i lyset af ændrede krav fra forretningen. Nøgleord: it-strategi, forretningsmæssig forankring af it-anvendelsen

6 2004: Statslig styrelse Kortlægning af styrelsens produktionsprocesser, samt opstilling af samlet struktur for kravspecificeringen af et nyt produktionssystem. Nøgleord: Hændelseskortlægning, kravspecifikation 2003: Stort dansk pensionsselskab Formulering af it-strategi og forberedelse af handlingsplaner til implementering af strategien. Nøgleord: It-strategi og strategimplementering 2003: Samarbejde mellem to statslige styrelser Prototype og kravspecifikation af et web-baseret selvbetjeningssystem til registrering af virksomheders grunddata på tværs af myndigheder. Nøgleord: Prototyping, kravspecifikation : Større offentlig myndighed Rådgivning af projektlederen i forbindelse med indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Arbejdet bestod af projektplanlægning, opfølgning og forretningsintegration. Nøgleord: Elektronisk sags- og dokumenthåndtering, projektledelse 2003: Stort dansk pensionsselskab Udfærdigelse af kravspecifikation og forberedelse af udbudsmateriale i forbindelse med anskaffelse af et nyt pensionssystem. Nøgleord: Kravspecifikation, prototyping, udbudsmateriale, leverandørvalg 2002: Stort dansk pensionsselskab Omstrukturering af produktionsprocesserne for udvalgt pensionsordning. Udvikling af fremtidig it-systemarkitektur med udgangspunkt i de nye processer. Der blev lagt særlig vægt på integrationen af standardsystemer med kundens eksisterende systemer. Nøgleord: Procesdesign, systemarkitektur, systemintegration 2002: Større offentlig myndighed Opstilling af business cases indeholdende cost-benefit-analyser af investeringer i it som middel til at frigive arbejdskraft til højt prioriterede opgaver. Nøgleord: Business case, investeringsbeslutning 2002: Dansk rederi Integrationsplanlægning i forbindelse med opkøb af andre rederier. Nøgleord: Forretningsmæssig forankring af it-understøttelsen, virksomhedsopkøb : Større offentlig myndighed Bistand ved anskaffelse og modernisering af betalingskritiske produktionssystemer. Daglig projektledelse og kontakt til departement og myndighedens decentrale enheder. Planlægning, budgetlægning og opfølgning. Fastlæggelse af endelige arbejdsprocesser til brug efter idriftsættelsen. Forberedelse af konvertering og test. Nøgleord: Proces design, kravspecifikation, prototyping, udbudsmateriale, leverandørvalg, projektledelse, leverandørstyring, forretningsmæssig implementering, test og konvertering

7 1999: Større offentlig myndighed Fastlæggelse af strategi for modernisering af betalingskritisk produktionssystem. Beslutningsoplæg baseret på cost-benefit-analyse af forskellige strategiske muligheder. Nøgleord: Hændelseskortlægning, systemarkitektur, business case, investeringsbeslutning 11Fød1evareministeriet 1999: Dansk ministerium Vurdering af direktoratets it-udgifter for år 2000, herunder forslag til prioritering og beskæringer. Nøgleord: Budgetanalyse, it-governance : Stor offentlig styrelse Etablering af rammeplan for styrelsens it-udvikling. Nøgleord: It-governance, planlægning af systemfornyelse 1998: Stor dansk media virksomhed Krisestyring i forbindelse med idriftsættelse af nyt kundeordresystem. Herunder fastlæggelse af foreløbige arbejdsprocesser til akut afhjælpning. Nøgleord: Krisestyring TDC Forlag A/S (udgiver af De Gule Sider) Stilling som It-chef, medlem af forlagets ledelse Som it-chef hen over sammenlægningen af de 4 regionale teleselskaber til TDC, havde jeg ansvaret for Samlet budget til drift og udvikling af forlagets it-systemer Formulering og implementering af forretningsorienteret it-strategi baseret på cost-benefit-analyser. Konvertering fra flere gamle mainframe-baserede systemer til ét landsdækkende salgs- og produktionssystem baseret på client-server teknologi. Konvertering af store databaser med person- og virksomhedsoplysninger fra mainframe-baserede filstrukturer til UNIX-miljø med relationsdatabase. Design af arbejdsgange og programmel til efterfølgende vedligeholdelse af disse data i de nye omgivelser. Udvikling af data warehouse til salgsplanlægnings- og opfølgningsformål. Design og implementering af ny salgsproces, der udnyttede mulighederne i det nye system og data warehouse. Desuden bistod jeg med rådgivning i anvendelsen af it til salg og produktion af De Gule Sider hos udgivere i Belgien og i Tjekkiet. Disse udgivere var delvist ejet af TDC. DanNet A/S DDC International A/S Stilling som it-konsulent, afdelingsleder Rådgivning inden for områderne: Sourcing, herunder tilbudsindhentning og vurdering af priser, samt tilbuddenes indflydelse på fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Kravspecificering. Stilling som afdelingsleder Oversætterudvikling. Udvikling af Ada oversættere og programmeringsomgi-

8 velser til UNIX. Dansk Datamatik Center Stilling som projektleder Ansvarligt for stort internationalt projekt vedrørende industriel softwareudvikling. Projektet gennemførtes i et samarbejde mellem danske og engelske softwareproducenter og universiteter. Forsvarets Forskningstjeneste Stilling som programudvikler Udvikling og programmering af dynamiske modeller. Deltagelse i internationalt NATO samarbejde vedr. kommando- og kontrolsystemer. Botanisk Institut, Københavns Universitet Stilling som forskningsassistent Eksperimentel indsamling og efterfølgende statistisk behandling af meget store datamængder. Miljømæssig kortlægning af polaregne i Grønland. Uddannelse Kurser Løbende deltagelse i kurser vedrørende ledelse, projektledelse, ITarkitektur, formel programudvikling, salg m.v. Henley Management College, UK Certifikater i Marketing, Information Technology and Management Accounting Danmarks Tekniske Universitet Civilingeniør Sprog Dansk modersmål Engelsk flydende skriftligt og mundtligt

trecon Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring trecon ApS Stifter og partner nov. 2006 nu

trecon Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Erhvervserfaring trecon ApS Stifter og partner nov. 2006 nu Curriculum vitae Holger Morell +45 3031 4730 hmo@trecon.dk Ver. 14. feb. 2016 Erhvervserfaring Stifter og partner nov. 2006 nu 2016 - løbende Dansk pensionsselskab arbejdsmarkedspensioner Automatisering

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Projekt/Program/Mgt. profil. Nationalitet: Fødselsår: Dansk (modersmål), Engelsk (flydende)

Projekt/Program/Mgt. profil. Nationalitet: Fødselsår: Dansk (modersmål), Engelsk (flydende) Navn: Nationalitet: Fødselsår: Sprog: Projekt/Program/Mgt. profil Dansk Dansk (modersmål), Engelsk (flydende) Konsulenten har mere end 18 års erfaring med it-anskaffelser, projekt- og programledelse af

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013 Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem marts april 2013 Resultat 1. maj 2013 Formål med markedsundersøgelsen Markedsundersøgelsen skal være med til at konkretisere mulighederne for at gennemføre en

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Tilgang illustreret med eksempler og cases

Tilgang illustreret med eksempler og cases Medlemsrejsen i forandring Tilgang illustreret med eksempler og cases København den 26. januar 2016 Kontakt: Niels Ferdinand Karstensen Principal nfk@netcompany.com Copyright 2016 Netcompany A/S. Alle

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Manager/Senior Manager til social- og beskæftigelsesområdet - Deloitte Consulting

Manager/Senior Manager til social- og beskæftigelsesområdet - Deloitte Consulting Tina Overgaard København den 2. februar 2014 JOBPROFIL Manager/Senior Manager til social- og beskæftigelsesområdet - Deloitte Consulting Indledning Deloitte Consulting har bedt Genitor ApS om at assistere

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Konsulentprofil for Peter Juncher

Konsulentprofil for Peter Juncher Navn: Titel: Adresse: Web: Telefon: Mail: Peter Juncher Programleder / Projektleder B2Consulting Emdrup Mosevej 11 2400 København NV www.b2consulting.dk 20 73 46 65 pj@b2consulting.dk Faglig profil: Peter

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011

Anskaffelse og implementering. 7. april 2011 Anskaffelse og implementering 7. april 2011 Anskaffelse og implementering - hvordan kan implementering tænkes ind i anskaffelsesprocessen? Hvilken erfaring har Region Hovedstaden gjort i forbindelse med

Læs mere

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser Torben Nielsen Baggrund 25 år i finansielle sektor 15 år i Danmarks Nationalbank Bestyrelsesposter i sektorselskaber (VP-securities, NETS, BKS) Professionelt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Risikovurdering til aktstykke

Risikovurdering til aktstykke Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 99, endeligt svar på 17 spørgsmål 1 Offentligt PROASK Organisation Risikofaktor Anvendes der en teknisk løsning, som organisationen ikke har kendskab til (høj) eller en kendt

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom

Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN. Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom Civilingeniør, HD JACOB JUUL-HANSEN Projektstyring, Værdiskabelse og Udvikling af Fast Ejendom - analyse af alle ejendommens muligheder (og risici) for at sikre investor en bedre pengestrøm, likviditet

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Anskaffelse af it-løsninger. Omfattende alle faser fra foranalyse til drift efter GoLive. Både udvikling/køb og drift

Anskaffelse af it-løsninger. Omfattende alle faser fra foranalyse til drift efter GoLive. Både udvikling/køb og drift +45 2986 1010 Wartenberg@Wartenberg-consulting.dk Den brede ekspert Jens Wartenberg har erfaring fra en lang række store og små projekter. Altid i en program-/projektlederrolle, altid med betydelig fokus

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere