Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, (mio.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)"

Transkript

1 Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger henholdsvis i eurozone- og EU:15-landene, der i perioden voksede med henholdsvis 41 og 29 pct. Tilsvarende har nordiske nabolande som Finland, Norge og Sverige leveret en gennemsnitlig vækst på over 26 pct. Derimod tegner der sig et anderledes billede for Danmark, hvor de udenlandske overnatninger er blevet færre år for år. Mellem 1998 og 2006 faldt de udenlandske turistovernatninger i Danmark fra 25,4 mio. til 22,3 mio. svarende til et fald på 12,4 pct. Nedgangen placerer samtidig Danmark på en af bundplaceringerne, når det gælder de europæiske landes evne til at sikre sig andel i den internationale turisme for perioden International turisme Overalt i verden er turismen siden årtusindskiftet år vokset markant. Ifølge FN s turismeorganisation (UNWTO) voksede antallet af internationale turistankomster (dvs. arrivals med fly, færge mv.) i perioden fra 682 mio. til 898 mio. Udviklingen afspejler en samlet vækst på 32 pct. samt en gennemsnitlig årlig vækst på 4,1 pct. Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, (mio.) Kilde. Danmarks Statistik og UNWTO (2008) Høj vækst kendetegner også turismen i Europa. Som kontinent har Europa gennem årtier været verdens førende rejsedestination og tegner sig ifølge UNWTO i dag stadig for over halvdelen af samtlige internationale turistankomster i verden. Disse afspejler både rejseaktivitet de europæiske lande imellem samt rejser til europæiske lande fra andre kontinenter. De internationale turistankomster til Europa voksede fra 391 mio. i 2000 til 480 mio. i Udviklingen afspejler en samlet vækst på knap 23 pct. samt en gennemsnitlig årlig vækst på 3,0 pct., jf. figur 2. I Nordeuropa har væksten i turistankomsterne i samme periode været på 31 pct. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 4,0 pct. Den internationale turisme

2 til de nordeuropæiske lande ligger dermed på niveau med de senere års udvikling i den globale turisme. Fig. 2 - Internationale turistankomster, Europa (mio.) ,7 131,5 126,6 122, , Nordeuropa Vesteuropa Central- og Østeuropa Sydeuropa Europa - i alt vækst Gns. årl. vækst Nordeuropa 42,6 43,8 48,4 54,9 56,0 31 pct. 4,0 pct. Vesteuropa 139, ,7 149,8 155,0 11 pct. 1,5 pct. Central- og Østeuropa 69,4 78,1 89,1 91,3 92,8 34 pct. 4,3 pct. Sydeuropa 139,3 147,6 149,5 164,8 176,3 27 pct. 3,4 pct. Europa - i alt ,4 425,6 460,8 480,1 23 pct. 3,0 pct. Kilde: Danmarks Statistik (2008) Udviklingen i turismen de kommende år peger i samme retning. UNWTO s prognoser for turismens udvikling frem mod 2020 peger på, at turismen på verdensplan vil vokse med ca. 4,1 pct. årligt frem til For Europa samlet spås ligeledes en gennemsnitlig årlig vækst på 3,1 pct., jf. figur 3. Fig. 3 Internationale turistankomster frem mod 2020 (mio.) Estimeret årlig gennemsnitlig vækst Verden ,1 pct. Europa ,1 pct. Amerika ,8 pct. Mellemøsten ,7 pct. Sydasien ,2 pct. Østasien-Stillehavet ,5 pct. Afrika ,5 pct. Kilde, UNWTO (2008) 1

3 Dansk turisme taber markedsandele i et voksende marked Danmark laver ikke statistik for turistankomster. Derimod for overnatninger. Udviklingen i de udenlandske turistovernatninger i Europa følger samme trend som de internationale ankomster. I perioden steg de udenlandske overnatninger i de 15 gamle EU-lande (Irland, Storbritannien, Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Østrig, Tyskland, Italien, Grækenland, Holland, Danmark, Sverige og Finland) samlet set fra 666 mio. til 863 mio. svarende til en vækst på over 29 pct. Hos landene i eurozonen - dvs. Irland, Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Østrig, Tyskland, Italien, Grækenland og Holland - steg de udenlandske overnatninger tilsvarende fra 530 mio. i 1998 til 752 mio. i Udviklingen afspejler en samlet vækst på næsten 42 pct. Fig. 4 - Udenlandske overnatninger i Europa, (indekseret) 150,0 140,0 Euro-zonen; 141,9 130,0 120,0 EU:15; 129,6 Fin Nor, Sve; 126,3 110,0 100,0 90,0 80, Danmark; 87,6 Udenlandske overnatninger i Europa, (mio.) Vækst (pct.) Danmark 25,4 23,9 23,3 22,5 21,7 22,3-12,4 EU ,6 Euro-landene ,9 FIN, NOR, SWE ,3 Tallene for Danmark er inkl. feriehusovernatninger Kilde: Danmarks Statistik (2008) Ses der på nordiske lande som Finland, Norge og Sverige, kunne de tre lande tilsammen notere sig en fremgang fra 19 mio. udenlandske overnatninger i 1998 til 24 mio. udenlandske overnatninger i Samlet set afspejler det en samlet vækst på over 26 pct. 2

4 Medregnes landenes indenlandske overnatninger, tegner der sig ligeledes billedet af et europæisk turismeerhverv i vækst. Som det ses af figur 5, steg EU:15- landenes samlede (dvs. indenlandske og udenlandske) overnatninger i perioden med over 26 pct. Tilsvarende lå væksten i landene i eurozonen på knap 35 pct. Blandt Danmarks nordiske nabolande har væksten i de samlede overnatninger i samme periode generelt været på over 20 pct. Fig. 5 Indenlandske+udenlandske overnatninger, (indekseret) Euro-landene; 134, EU-15; 126,3 FIN, NOR, SWE; 122, Danmark; 102, Indenlandske + udenlandske overnatninger, (mio.) pct. Danmark ,0 EU ,3 Euro-landene ,8 FIN, NOR, SWE 76 Tallene for Danmark er inkl. feriehusovernatninger ,4 Mens turismen både globalt og blandt vore europæiske nabolande de seneste mange år har været voksende, har dansk turisme stået i stampe. Derfor har Danmark mistet markedsandele i et hastigt voksende marked. Mens vores europæiske nabolande i perioden har oplevet meget stor vækst i de udenlandske overnatninger, tegner Danmark sig for et fald på over 12 procent. Faldet indebærer en reduktion på over 3. mio. udenlandske overnatninger. Også når der ses på udviklingen i landenes samlede antal overnatningerne mister Danmark terræn. Mens de samlede overnatninger i Danmark i perioden steg med ca. 2 pct. har væksten hos en lang række af vore nordiske og europæiske nabolande været ligget på mellem ca. 20 og 35 pct., jf. figur 5. 3 samlet vækst

5 Faldet i dansk turismes udenlandske overnatninger satte for alvor ind i Siden da og frem til 2007 er de udenlandske overnatninger i Danmark faldet fra 26,5 mio. til 22,7 mio. Et fald på 3,8 mio. svarende til en reduktion på 14,3 pct., jf. figur 6. Fig 6 - Overnatningernes udvikling i Danmark, (mio.) 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14, Indenlandske Udenlandske Samlet vækst pct. Indenlandske 16,3 17,3 17,8 19,1 19,9 22,1 23,3 + 42,7 Udenlandske 26,5 25,9 23,9 23,3 22,5 22,2 22,7-14,3 I alt 42,9 43,2 41,7 42,4 42,4 44,4 46,0 + 7,4 Kilde: VisitDenmark (2008) Som det ses af figur 6 er de indenlandske (dvs. danskernes) overnatninger i Danmark vokset fra 16,3 mio. til 23,3 mio. svarende til en vækst på 42,7 pct. En af de væsentlige kilder til danskernes stigende indenlandske ferieforbrug er de senere års højkonjunktur i dansk økonomi. Udover en vækst i danskernes udlandsrejseaktivitet har de gunstige konjunkturer i dansk økonomi også givet danskerne mulighed for at øge deres ferieforbrug i bl.a. Danmark. På længere sigt er det dog næppe holdbart, at den primære motor for vækst i dansk turisme bygger på indenlandsk forbrug. Det skyldes først og fremmest, at en ensidig afhængighed af ét marked skaber en uhensigtsmæssig sårbarhed for turismeerhvervet. Heri ligger bl.a., at Danmark som marked har en begrænset størrelse og efter et mætningspunkt næppe vil kunne fortsætte med kunne generere stigende vækstrater på sigt. Det er derfor helt afgørende, at der fremadrettet sikres vækst og fremgang i den udenlandske turisme til Danmark. En opbremsning i dansk økonomi kan med stor sandsynlighed medføre en nedgang i danskernes indenlandske ferieforbrug. Hertil skal lægges, at andelen af udenlandske - hovedsageligt tyske - overnatninger i Danmark siden midten af 90 erne samtidig er faldet markant. 4

6 Væksten i danskernes overnatninger herhjemme har således kompenseret for lang tids fald i den internationale turisme til Danmark. Denne vækst har samtidig medført, at dansk turismes internationaliseringsgrad er blevet kraftigt reduceret siden midten af 90 erne. Som det ses af figur 7 er denne reduceret fra en udlandsandel på næsten 62 pct. i 1996 til under 50 pct. i Fig 7 - Andel udenlandske overnatninger i Danmark, (pct.) 63,0 61,9 61,0 59,0 57,0 55,0 53,0 51,0 49,4 49,0 47,0 45,

7 Fig 8. Dansk turismes kernemarkeder (mio. og indekseret) Mere end 85 pct. af de udenlandske overnatninger er i dag koncentreret på 4 nærmarkeder. Dansk turisme præges dermed af en stor afhængighed af få markeder. De senere års fald i de udenlandske overnatninger skyldes først og fremmest udviklingen på dansk turismes væsentligste udenlandske marked: Tyskland. Tyskernes overnatninger i Danmark er mellem 1996 og 2007 faldet fra 19,2 mio. til 13,8 mio. svarende til et fald på 28,1 pct. Svag tilbagegang karakteriserer også det svenske marked, der i perioden er faldet med 4,6 pct. Omvendt er de norske og hollandske Danmarksovernatninger i perioden øget med hhv. 45 og ca. 8 pct. Endeligt er øvrige udenlandske overnatninger øget med 32,6 pct... 30,0 25, ,0 20, ,6 15, ,7 10, ,4 5, , Sverige Norge Holland Øvrige udland Tyskland Tyskland Sverige Norge Holland Øvrige udland Kilde: VisitDenmark (2008) 6

8 Fig. 9 Nøgletal om dansk turisme Turismen i Danmark skaber årligt en omsætning på ca. 62 mia. kr. og tegner sig for 2,8 pct. af BNP. Knap halvdelen af turismens omsætning er eksportindtægter fra udenlandske turister på ferie eller forretningsrejse i Danmark. Turismen skaber samtidigt arbejde svarende til over fuldtidsstillinger. Endelig bidrager turismen til indtægter for over 18 mia. kr. i skatter og afgifter til stat og kommuner. Omsætning (2005) 61,9 mia. kr. - heraf eksportindtægter (2005) 26,5 mia. kr. Turismens andel af BNP (2005) 2,8 pct. Turismens andel af værditilvæksten (2005) 3,1 pct. Skatter og afgifter (2005) 18,6 mia. kr. Beskæftigelse, fuldtidsstillinger (2005) Andel af regionens beskæftigelse skabt af turisme, 2004 (pct.) 5 4 4,1 3,3 3,5 4,4 3 2, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kilde: VisitDenmark (2006) 7

9 En lang række lande opgør udviklingen i de udenlandske overnatninger efter nationalitet. Statistisk giver det bl.a. mulighed for at vise hvor store andele af overnatningerne fra forskellige lande fx Danmark formår at tiltrække. Dermed også en indikation på Danmarks markedsandele i de pågældende lande. Ifølge tal fra VisitDenmark har Danmark solide markedsandele hos vore nordiske nabolande, hvor vi tegner os for mellem 13 og 19 pct. Tilsvarende tegner Danmark sig for en relativ stor markedsandel på 6 pct. på det tyske marked. Når det derimod gælder andre udenlandske markeder tegner Danmark sig imidlertid for relativt beskedne markedsandele, jf. figur 10. Fig 10 Danske markedsandele på udenlandske markeder, 2006 (pct.) Island 19,0 Norge 17,4 Sverige 13,5 Tyskland Holland Letland Litauen Kina Finland Estland 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 6,0 Grækenland USA Australien Japan Italien Polen Canada Storbritannien Spanien Schweiz Frankrig Rusland Belgien Irland Østrig 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Kilde: VisitDenmark på basis af TourMIS (2008) 8

10 Fig 11 Sæsonspredning, overnatninger, 2005, 2006 og 2007 (1.000) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Indenlandske, 2005 Indenlandske, 2006 Indenlandske, 2007 Udenlandske, 2005 Udenlandske, 2006 Udenlandske, 2007 Sommermånedernes (juni, juli, august) andel af de samlede overnatninger Mio. Heraf i juni, juli, august Samtlige overnatninger, ,1 52,8 pct. Samtlige overnatninger, ,4 52,7 pct. Samtlige overnatninger, ,0 51,3 pct. Fig 12 De ti mest voksende udenlandske markeder, De ti mest voksende udenlandske markeder, , overnatninger Vækst (pct.) 1 Tyskland ,3 2 Norge ,1 3 Holland ,4 4 Polen ,8 5 Schweiz ,6 6 Færøerne ,8 7 Spanien ,0 8 Litauen ,5 9 Island ,6 10 Tjekkiet ,0 9

11 Bilag B - Turismen i regionerne Dette bilag belyser udviklingen i turismeovernatningerne i regionerne for perioden Størstedelen af gennemgangen er excl. feriehusovernatninger, som det ikke er muligt at bryde ned på regionale opdelinger, jf. boks 1. Feriehusovernatninger, (mio.) Overnatninger i lejet feriehus tegnede sig i 2007 sig for 34,7 pct., af samtlige overnatninger i Danmark. I faste tal udgjorde feriehusovernatningerne i 2007 i alt 16,5 mio. overnatninger, hvoraf tre fjerdedele er udenlandske. Det samlede antal feriehusovernatninger i Danmark har i perioden været stabilt og har ligget på ca mio. Dog er de udenlandske faldet med 15 pct. mens danskernes feriehusovernatninger er vokset med over 121 pct., hvilket henholdsvis svarer til et fald på xxx udenlandske overnatninger samt en stigning på xxx danske overnatninger. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - Udenlandske Danske 10

12 1.Samtlige overnatninger, opdelt pr. region, (indekseret) , ,1 111,3 109,4 101,0 99,6 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjællland Hovedstaden Hele Danmark 2. Samtlige overnatninger i de fem regioner Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjællland Hovedstaden 11

13 3. Udenlandske overnatninger, opdelt pr. region, (indekseret) ,8 102,2 95,6 88,9 81,8 81,4 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele Danmark 4. Udenlandske overnatninger, opdelt pr. region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 12

14 5. Indenlandske overnatninger opdelt pr. region, (indekseret) , ,8 121,7 120,9 111,2 109, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjællland Hovedstaden Hele Danmark 6. Indenlandske overnatninger opdelt pr. region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjællland Hovedstaden 13

15 Region Nordjylland 7. Region Nordjylland, overnatningernes udvikling, (indekseret) , , , Danske Udenlandske Overnatninger i alt 8. Region Nordjylland, overnatningernes udvikling, Danske Udenlandske 14

16 9. Region Nordjylland, overnatningernes fordeling, 2007 (pct.) 5,8 2,5 11,3 53,7 24,8 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Opgørelsen er inkl. feriehusovernatninger 15

17 Region Midtjylland 10. Region Midtjylland, overnatningernes udvikling, (indekseret) , , , Danske Udenlandske Overnatninger i alt 11. Region Midtjylland, overnatningernes udvikling, Danske Udenlandske 16

18 12. Region Midtjylland, overnatningernes fordeling, 2007 (pct.) 4,2 1,8 2,3 42,9 45,5 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Opgørelsen er inkl. feriehusovernatninger 17

19 Region Syddanmark 13. Region Syddanmark, overnatningernes udvikling, (indekseret) , , ,9 80 Danske Udenlandske Overnatninger i alt 14. Region Syddanmark, overnatningernes udvikling, Danske Udenlandske 18

20 15. Region Syddanmark, overnatningernes fordeling, 2007 (pct.) 3,5 2,3 2,6 49,5 37,4 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Opgørelsen er inkl. feriehusovernatninger 19

21 Region Sjælland 16. Region Sjælland, - overnatningernes udvikling, (indekseret) ,9 116, , Danske Udenlandske Overnatninger i alt 17. Region Sjælland, overnatningernes udvikling, Danske Udenlandske 20

22 18. Region Sjælland, overnatningernes fordeling, 2007 (pct.) 3,3 6,4 2,5 18,0 66,6 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Opgørelsen er inkl. feriehusovernatninger 21

23 Region Hovedstaden (inkl. Bornholm) 19. Region Hovedstaden (incl Bornholm), - overnatningernes udvikling, (indekseret) ,8 129,6 115, Danske Udenlandske Overnatninger i alt 20. Region Hovedstaden, overnatningernes udvikling, Danske Udenlandske 22

24 21. Region Hovedstaden, overnatningernes fordeling, 2007 (pct.) 15,3 7,6 50,7 5,5 10,7 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Opgørelsen er inkl. feriehusovernatninger 23

25 Bilag C - Mistet omsætning, De udenlandske overnatninger i Danmark faldt i perioden fra 25,4 til 22,3 mio. (feriehusovernatninger inkl.) (jf. bilag A). Samlet indebærer dette et fald i de udenlandske overnatninger i Danmark på 12,4 pct. Det indebærer et gennemsnitligt årligt fald på knap 1,5 pct. i perioden Anderledes har udviklingen været hos vore nordiske og europæiske naboer. Som det ses af tabellen nedenunder har samtlige nordiske og europæiske nabolande i perioden kunnet notere fremgang. Fig 1. Gennemsnitlig årlig vækst, udenlandske overnatninger, (pct.) Land/område Gns. årlig vækst (pct.) Danmark - 1,45 EU:15-landene + 3,42 Eurozone-landene + 4,64 Finland, Norge, Sverige (samlet) + 3,05 Finland + 7,29 Sverige + 4,20 Norge + 0,22 Det er derfor relevant at se på, hvor mange udenlandske overnatninger dansk turisme kan siges at være gået glip af såfremt de udenlandske Danmarksovernatninger havde fulgt den vækstkadence, som kendetegner udviklingen hos vore nordiske og europæiske nabolande i perioden Fig. 2. Mistede udenlandske overnatninger, seks scenarier (mio.) Gennemsnitlig årlig vækst Mistede udenlandske overnatninger, 2006 Danmark - faktisk scenarie 25,4 22,3-1,45 pct. - - scenarie 1: EU:15 25,4 33,3 + 3,42 pct scenarie 2: Euro-zonen 25,4 36,6 + 4,64 pct scenarie 3: Finl., Sverige, Norge 25,4 32,4 + 3,05 pct scenarie 4: Finland 25,4 44,7 + 7,29 pct scenarie 5: Sverige 25,4 35,4 + 4,20 pct scenarie 6: Norge 25,4 25,9 + 0,22 pct Figur 2 viser seks scenarier for udviklingen i dansk turismes udenlandske overnatninger for perioden såfremt udviklingen i dansk turisme havde fulgt samme vækstkadence som fx landene i EU:15, Euro-zonen, Norge, Sverige, Finland eller de tre lande tilsammen. Eksempelvis viser figur 2, at hvis udviklingen i de udenlandske Danmarksovernatninger i perioden havde fulgt samme vækstkadence som Sverige, ville de udenlandske overnatninger i Danmark i 2006 have ligget på 35,4 mio. Dermed 13,1 mio. flere udenlandske overnatninger end det faktiske danske 2006-niveau på 22,3 mio. 24

26 [fig 3] Seks scenarier - mistede udenlandske overnatninger, (mio.) 50,0 45,0 Finland; 44,7 40,0 35,0 30,0 Euro-zonen; 36,6 Sverige; 35,4 EU:15; 33,3 Fi-Sv-No; 32,4 25,0 20, Norge; 25,9 Faktisk udvikling, Danmark; 22,3 Ligeledes viser figur 2, at hvis udviklingen i de udenlandske overnatninger i Danmark i samme periode havde fulgt samme vækstkadence som landene i eurozonen samlet, ville de udenlandske overnatninger i Danmark i 2006 have ligget på et niveau omkring 36,6 mio. Dermed 14,3 mio. flere udenlandske overnatninger end det faktiske danske 2006-niveau på 22,3 mio. Gennemsnitligt døgnforbrug, 2006 Døgnforbruget hos de gæster, der besøger Danmark varierer betydeligt. Ikke overraskende har fx erhvervsturister et langt højere døgnforbrug end fx ferieturister. Også opgjort efter nationalitet er der store variationer i døgnforbruget. Mens fx den gennemsnitlige tyske Danmarks-turist i 2006 havde et døgnforbrug på 376 kr. om dagen, lå det tilsvarende niveau hos en japansk og britisk gennemsnitsturist på hhv kr. og kr. Hos den typiske danske turist lå niveauet tilsvarende på 640 kr. Også regionalt er der visse variationer i døgnforbruget, jf. figur 3. VisitDenmarks totalopgørelse over det gennemsnitlige døgnforbrug for alle typer turister, der besøgte Danmark i 2006, viser, at den typiske Danmarks-turist hvad enten han/hun er dansker, udlænding, ferieturist, storbyturist eller forretningsrejsende havde et gennemsnitligt døgnforbrug på 615 kr. 25

27 Fig 3. [fig 4] Gennemsnitligt døgnforbrug, (kr.), (stigning i pct ) ,6% ,4% 17,5% 8,4% 9,2% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kilde:; VisitDenmark, Tre forretningsområder i dansk turisme (2007: s. 15 ) 4. Tabt omsætning fra de udenlandske turister Med data for både det mistede antal udenlandske overnatninger i 2006 samt det gennemsnitlige døgnforbrug for den gennemsnitlige Danmarks-turist er det muligt at estimere hvor meget dansk turisme er gået glip af i mistet omsætning i Estimaterne fremgår af figur 4, der viser hvor meget ekstra-omsætning dansk turisme alene i 2006 er gået glip af, såfremt udviklingen i de udenlandske Danmarks-overnatninger havde fulgt de vækstkadencer, som kendetegner vore nordiske og europæiske nabolande. Figur 5: Estimeret mistet ekstra-omsætning ifm. øgede udenlandske Danmarks-overnatninger efter diverse scenarier (2006) Mistede udenlandske overnatninger (2006) Estimeret ekstra-omsætning, 2006 (v. døgnforbrug på 615 kr.) Danmark, faktisk scenarie scenarie 1: EU: ,78 mia. kr. - scenarie 2: Euro-zonen ,80 mia. kr. - scenarie 3: Fi-Sv-No ,19 mia. kr. - scenarie 4: Finland ,78 mia. kr. - scenarie 5: Sverige ,05 mia. kr. - scenarie 6: Norge ,23 mia. kr. 26

28 Havde udviklingen i de udenlandske Danmarks-overnatninger fx fulgt den vækstkadence, der for perioden kendetegner Sverige, ville dansk turisme alene i 2006 kunne have genereret en ekstra-omsætning på 8,0 mia. kr. Der er således tale om en estimeret tabt ekstra-omsætning for 8,0 mia. kr. Havde udviklingen i de udenlandske Danmarks-overnatninger tilsvarende fulgt vækstkadencen for landene i euro-zonen i samme periode, ville dansk turisme alene i 2006 kunne have genereret en ekstraomsætning på 8,8 mia. kr. Der er således tale om en estimeret tabt ekstra-omsætning for 8,8 mia. kr. 27

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger

Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger N O T A T Resumé Mens turismen hos vore europæiske og nordiske nabolande siden midten af erne har oplevet vækstrater på over 20-25 pct., har dansk turisme tabt markedsandele. Kun danskernes stigende appetit

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Væksten i erhvervsturismen er stagneret

Væksten i erhvervsturismen er stagneret Sune Jensen, Fagleder for turisme og oplevelsesøkonomi skj@di.dk, 3377 3923 APRIL 218 Væksten i erhvervsturismen er stagneret Erhvervsturismen har generelt vokset mere i Danmark end i vores nabolande,

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere