ALT OM LEDER LØN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALT OM LEDER LØN 2013 2013"

Transkript

1 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor 24 Forskellen i løn mellem mandlige og kvindelige ledere Velkommen til Lederløn 2013 Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling og se, hvad andre ledere i din del af landet og aldersgruppe tjener. Lederne december

2 Du får et lod i konkurrencen om et benzinkort fra Statoil for hvert medlem, du anbefaler. Som altid får du også 3 måneders gratis organisationskontingent (værdi op til 517 kr.) for hvert medlem, vi får på din anbefaling. Luk op for en helt ny verden Anbefal et nyt medlem og vind et BeoVision 11 Smart TV fra Bang & Olufsen Anbefal på Du får et lod pr. anbefaling og som altid får du også 3 måneders gratis organisationskontingent (værdi op til 517 kr.) for hvert medlem, vi får på din anbefaling.

3 Lederløn 2013 velkommen Bliv klædt på til din næste lønforhandling Lederløn 2013 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og din del af landet tjener. Dermed ruster lønstatistikken dig til næste lønforhandling. 15 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Lederløn 2013 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og din del af landet tjener. Dermed ruster lønstatistikken dig til næste lønforhandling. Du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet, eller om andre brancher er mere økonomisk givende. Lederløn 2013 giver ligeledes fingerpeg om lønudviklingen samt om lønniveauet i det offentlige og i det private, samt i forskellen mellem hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. Tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stillingsbetegnelser er ikke med i den trykte udgave af Lederløn 2013, men kan i stedet findes på Som en eksklusiv service til de medlemmer, der har svaret på det spørgeskema, som danner grundlag for denne lønstatistik, tilbyder Lederne desuden en individuel sammenligning af deres egne forhold med løn, pension, bonus med videre med andre ledere, som har tilsvarende stilling, anciennitet, uddannelse, branche med videre. Den mulighed findes på minloen. Om Lederløn 2013 Lederne indsamler lønoplysninger blandt alle sine medlemmer i offentlige og private virksomheder. Tallene i statistikken er månedslønnen i september 2013 inklusive bonus, overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Statistikken anvender oplysninger om løn fra medlemmer, hvilket ligger fem procent over sidste års antal. Oplysningerne er indsamlet gennem elektroniske spørgeskemaer. 30 procent af de medlemmer, som fik tilsendt spørgeskemaet via , har med deres svar leveret data til lønstatistikken. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger fra september 2012 til september For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher, virksomhedernes placering i landet med videre, som der var i I tabellerne er der ofte udeladt rækker med uoplyst, andet og eventuelt flere små kategorier, men data for disse grupper er medtaget i totaltallet forneden i tabellen. Det er forklaringen på, at sammentælling af antal i undergrupperne kan være mindre end i den sidste række med Total. I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1-2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Lønnen for ledere varierer meget efter den enkelte leder, stilling og virksomhed. Der kan meget nemt være en forskel i månedslønnen på kroner mellem to ledere, der har samme titel, alder og uddannelsesniveau. Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på gennemsnitslønnen, men også på spredningen. I statistikken anvendes ud over almindelige gennemsnit de statistiske mål kvartiler og 90 procent-fraktiler. Nedre kvartil er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på, mens øvre kvartil er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre kvartil. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne i den private sektor tjente mindre end kroner i september (nedre kvartil), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre kvartil). Lederne på ipad Du kan læse den udvidede undersøgelse på ipad-versionen af Lederne. App en er gratis på itunes.apple.com, og magasinet er gratis for medlemmer. Får DU nok i løn? Få lønstatistikken som app til din iphone. Så kan du nemt og hurtigt beregne din løn, når du har behov for det. Det kræver blot, at du har login til hjemmesiden. 90 procent-fraktilen udtrykker tilsvarende, at kun ti procent i den pågældende gruppe tjener mere end dette beløb. Det er altså et udtryk for toplønnen i gruppen. I september 2013 lå 90 procent-fraktilen for ledere ansat i den private sektor på kroner om måneden. Man kan læse en mere detaljeret varedeklaration om, hvorledes statistikken er udarbejdet, og hvorledes den kan forstås, på Ledernes hjemmeside loen_svar. Lederne december

4 Lederløn 2013 private sektor Lønstatistik for ledere i den private sektor De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,7 procent fra september 2012 til september Det er typisk sådan, at man oplever de største lønstigninger i de første ti år af karrieren. Ledere med indtil fem års anciennitet som leder havde en gennemsnitlig lønstigning på tre procent sidste år, ledere med seks til ti års anciennitet en stigning på 1,5 procent, og ledere med over ti års anciennitet havde en stigning på 1,5 procent. I samme periode er forbrugerpriserne steget med 0,5 procent. Lederne har altså i gennemsnit oplevet en stigning i reallønnen på 1,2 procent (lønstigning for alle på 1,7 procent minus stigning i forbrugerpriser på 0,5 procent). Lønstigninger Lederens løn stiger typisk gennem et langt karriereforløb med de største stigninger i de første ti år af karrieren. Den topper efter gennemsnitligt 20 år som leder, hvorefter gennemsnitslønnen falder en smule. Lederens lønudvikling i løbet af karrieren varierer meget efter uddannelsesniveau. Jo højere uddannelse, jo hurtigere, mere og længere stiger lønnen. Ledere med en erhvervsfaglig uddannelse stiger i løbet af karrieren omkring kroner i månedsløn fra en gennemsnitlig startløn som leder på kroner til en topløn på i gennemsnit kroner. For ledere med en længerevarende videregående uddannelse stiger lønnen hele kroner fra en startløn på i gennemsnit kroner til en topløn på omkring kroner. De øvrige uddannelsesgrupper ligger mellem disse to yderpoler, både med hensyn til lønniveau og stigning. Lønstigninger % Udvikling i gennemsnitlig løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere i den private sektor 3,6 Udvikling i gennemsnitlig løn og forbrugerpriser for lønmodtagere og ledere i den private sektor Ledere med 1-5 års lederanciennitet 3,0% Forbrugerpriser 3% 2,4 2,2 2,6 4% 3% 2% 1% 2,4 2,2 2,6 2,5 3,6 1,8 2,5 1,7 1,5 2,5 1,7 1,3 2,5 forbrugspriser Forbrugerpriser alle lønmodtagere Alle lønmodtagere Ledere Ledere Alle lønmodtagere Ledere med 6-10 års lederanciennitet Ledere 1,5% 0,5 2% 1% 0% 1, , , ,7 1,3 Ledere med over 10 års lederanciennitet 1,5% 0,5 0% Alle 1,7% Lønstigning alle lønmodtagere (1,3 procent) er lønstigningen i den private sektor fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 ifølge Danmarks Statistik. 4 Lederne december 2013

5 Lederløn 2013 private sektor Gennemsnitlig lønudvikling efter uddannelsestype privatansatte kr Månedsløn Lang videregående kr kr Mellemlang videregående kr kr Kort videregående Faglært kr kr Anciennitet som leder (antal år) Lederne december

6 Lederløn 2013 private sektor Lønnens sammensætning Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor har 38 procent et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit ni procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Kun for tre procent af ledergruppen udgør bonussen 20 procent af lønnen eller mere. Ni procent af de privatansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør kun 0,8 procent af lønnen for alle privatansatte ledere, men udgør hele ni procent af lønnen for dem, der får tillæggene. Lønsammensætningen for ledere i den private sektor - procent Andel af lønnen, der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende Andel af ledere, der får dette Blandt alle ledere Blandt de ledere, der får bonus/tillæg 9 0, ,6 10 Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende har størst betydning for toplederne. Det udgør otte procent af lønnen for topledere, men kun tre til fire procent for mellemledere, linjeledere og ledere uden personaleansvar/betroede medarbejdere. Bonus opgjort på ledelsesniveau procent Hvor stor en andel af lønnen udgøres af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende Topleder 8 Mellemleder 5 Linjeleder 3 Leder uden personaleansvar/ betroede medarbejdere 3 6 Lederne december 2013

7 Lederløn 2013 private sektor Lønstigninger fordelt efter hovedbrancher Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%- fraktil Industri ,1% Handel ,0% Service ,1% Bygge- og anlægsvirksomhed ,4% Transport og rejse ,9% Andre brancher ,0% Alle brancher ,7% Løn i den private sektor fordelt efter alder Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%- fraktil år ,1% år ,3% år ,2% år ,7% år ,8% år ,5% år ,8% Over 60 år ,8% Alle ,7% Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%- fraktil 1-49 ansatte ,6% ansatte ,6% ansatte ,7% ansatte ,7% Over 500 ansatte ,0% Alle virksomheder ,7% Alle uddannelser ,7% Løn i den private sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%- fraktil Ingen udover folkeskoleniveau ,0% Student/HF/HH/HTX o.l ,3% Faglært, erhvervsfaglig o.l ,6% Kort videregående eller akademi, merkonom, ,9% teknonom o.l. Mellemlang videregående eller diplomuddannelse ,3% Lang videregående, master eller mere ,9% Alle uddannelser ,7% Lederne december

8 Lederløn 2013 private sektor Lønstatistikkens geografiske inddeling benytter Danmarks Statistiks definition af landsdele. Detaljerede oplysninger om, hvilke kommuner landsdelene består af, kan ses på nordjylland kr. Gennemsnitsløn fordelt efter virksomhedens beliggenhed vestjylland kr. østjylland kr. Nord-og østsjælland kr. København og omegn kr. sydjylland kr. fyn med øer kr. Vest- og sydsjælland, lolland, falster, Bornholm kr. hele landet kr. Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens beliggenhed Antal Gennemsnit Stigning Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%- fraktil København og omegn ,3% Nord- og Østsjælland ,2% Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm ,6% Fyn med øer ,1% Sydjylland ,9% Østjylland ,8% Vestjylland ,6% Nordjylland ,5% Hele Landet ,7% Lederne december 2013

9 Hvad leder du efter? Ny viden? Nye værktøjer? Nye veje, der gør en forskel for din virksomhed, dine medarbejdere og dig? Ledelsesakademiet tilbyder et bredt spektrum af udviklingsaktiviteter inden for ledelse, projektledelse og HR. Tag et enkelt fag eller en hel uddannelse. Diplom i ledelse En 2-årig deltidsuddannelse med et solidt teoretisk fundament, der kan bruges i praksis. Start januar Akademiuddannelse Solid og praksisorienteret lederuddannelse. Tag moduler om dagen eller aftenen som det bedst passer dig. Start februar Projektledelse Få uddannelse på akademi- eller diplomniveau. Eller tag et kursus på 3x2 dage. Vi tilbyder Prince2 certificering. Se startdatoer på ledakad.dk. HR Tag et enkelt fag eller få en hel uddannelse på akademi- eller diplomniveau. Start februar ledakad.dk

10 Lederløn 2013 pension og personalegoder Pension 2013 Kun en ud af tredive ledere har ikke pensionsordning. De fleste har det gennem deres ansættelsesforhold, men der er også en del, som har en privat pensionsordning, eventuelt som supplement til arbejdsmarkedspensionen. Den gennemsnitlige indbetaling til pension er uændret 12,7 procent i forhold til sidste år. Tre ud af fire privatansatte ledere indbetaler mindst 15 procent til pension, og kun hver tiende sparer mindre end 7,4 procent op. Pension 60% 50% 39 40% 30% 55 En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100% 20% 10% 0% Pension ifølge overenskomst Anden pension, der er en del af ansættelsesforholdet 14 Privat pension 3 Ingen pension Personalegoder Som et supplement til lønnen har de fleste ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privatadressen. Sundhedsforsikring og idræts- eller motionstilbud knyttet til ansættelsen er vokset løbende de sidste fire år, så 65 procent nu har sundhedsforsikring som led i ansættelsen. Telefon, der betales helt eller delvist af arbejdsgiveren, og betalt hjemme-pc er meget udbredt og ligger rimeligt konstant, så 73 procent af lederne har fri telefon, og 59 har betalt hjemme-pc og/eller fri internetadgang. Firmabil og fri avis er goder, hvis udbredelse er svagt faldende i disse år, så 24 procent nu har fri bil, og 16 procent fri avis. Det er stadig kun to procent af lederne, der har skrevet en aftale om outplacement/genplacering, i tilfælde af at man mister jobbet, ind i deres kontrakt. Andel af ledere med forskellige personalegoder som led i ansættelsen 80% 70% Andel af ledere med forskellige personalegoder som led i ansættelsen 80% % % 50% % % 30% 20% % 10% 0% Fri telefon Sundhedsforsikring Betalt hjemme-pc/ netadgang Firmabil Fri avis Idræts- eller motionstilbud Aftale om outplacement Andre personalegoder 40% 30% % % % Fri telefon Sundhedsforsikring Betalt hjemme-pc/ netadgang Firmabil Fri avis Idræts- eller motionstilbud Aftale om outplacement Andre personalegoder 10 Lederne december 2013

11 Peter Kunde i Sydbank Leasing Hvad kan vi gøre for Peter og virksomhedens biler Peter driver en it-virksomhed og ikke en bilpark. Derfor valgte han at lease fi rmabilerne fremfor at købe og overlod trygt it-virksomhedens biler til Sydbank Leasing. Vil du også have en skræddersyet leasingaftale til din virksomhed, så ring til os på og hør, hvad vores leasingkonsulenter kan gøre for dig. De ved, hvad de taler om. Han fi k frigivet likviditet, hjælp til en bilpolitik, rabat på brændstof og næsten halveret udgifterne til bilforsikringer. Samtidig slipper han for al praktisk administration af bilfl åden, og virksomheden er altid godt kørende i nye biler. Se Peters historie på sydbankleasing.dk

12 Lederløn 2013 private sektor Antal af ledere i privat sektor med forskellige former for aktieaflønning 10% 8,7 8% 6,4 6% 4,7 4,7 4% 3,5 3,1 2% 0% Andelen af privatansatte ledere, der har en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning, er i år 3,1 procent. Tallet var svagt stigende fra 2003 til det toppede i Fra finanskrisen ramte i 2008 er andelen af ledere, der får en del af lønnen via aktier, faldet betydeligt. Andel af forskellige indkomstgrupper, der har aktieaflønning som en del af lønnen 20% 19 15% 10% 6 5% % Under Over Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt Månedsløn gruppen af ledere med en månedsindkomst på over kroner har 19 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om under to procent af de ledere, der tjener mindre end kroner om måneden. 12 Lederne december 2013

13 Medlemsfordel Få klar besked om dine forsikringer og spar op til 30 % Sådan gør du: Mere end bare pris: 1. Klik ind på 2. Tast dine informationer 3. Få din pris med det samme 4. Bestil direkte online eller få hjælp Kompetent og personlig service Ordentlig skadesbehandling Vi sikrer, at forsikringerne er blandt Danmarks bedste Gør det selv eller få hjælp Du kan selv beregne din pris online, men bliver du i tvivl undervejs, kan du kvit og frit bestille et opkald fra en assurandør, der tjekker dine forsikringer igennem. Går du selv direkte til kassen, sparer du ekstra 250 kr. Bliv LederKunde på

14 Lederløn 2013 ferie og fridage Knap hver femte leder er omfattet af begrænsninger i muligheden for, hvilke ansættelser vedkommende kan tage fremover. Antallet af ledere med klausul har gennem de sidste ti år været ganske svagt faldende. En del ledere har mere end en klausul. Derfor giver det mere end 100 procent, når man tæller sammen er første år, hvor der er spurgt om jobklausuler. Dette var en konsekvens af en lovændring, der kræver, at arbejdsgiver oplyser medarbejder om eksistensen af sådanne aftaler. Klausuler i ansættelsen procent Ingen klausul 77,5 80,3 79,1 81,2 81,2 81,0 Konkurrenceklausul 20,7 17,8 15,9 14,3 13,5 13,7 Kundeklausul 5,5 6,1 5,4 5,0 5,0 5,3 Jobklausul 4,0 3,3 4,0 3,8 Heraf Både kunde- og konkurrenceklausul 3,7 4,2 3,3 2,9 2,7 2,9 Både kunde- og jobklausul 0,6 0,4 0,6 0,5 Både job- og konkurrenceklausul 1,1 0,8 0,9 0,8 Både kunde-, job- og konkurrenceklausul 0,6 0,3 0,5 0,4 Top 25 over grupper, hvor flest har mobilitetsbegrænsende klausuler procent Andel med klausul Revisor 74 Administrerende Direktør 58 Divisionsdirektør 50 Produktionsdirektør 49 Teknisk Direktør 49 Direktør 48 Salgsdirektør 46 Indkøbsdirektør 43 Seniorkonsulent 41 Sales Director 41 Area Manager 39 Country Manager 39 Vice President 38 Senior Director 38 Afdelingsdirektør 37 Marketingdirektør 36 Konsulentchef 35 Økonomidirektør 33 General Manager 32 Senior Manager 32 Regionschef 32 Forretningsfører 30 COO - Chief Operating 30 Officer Projektmanager 30 Sales Manager Lederne december 2013

15 SKARPE KONSULENTER TIL PROJEKTLEDELSE OG MEDLEMSRÅDGIVNING Vi søger en chefkonsulent og en konsulent, der har lyst til være med på holdet, som arbejder for bedre fodsundhed til danskerne og for at styrke fodterapeuternes rolle i sundhedsvæsenet. Hvis du har fod på fagligheden, er analytisk velfunderet og har interesse for sundhedsområdet, er det måske dig, vi leder efter. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter (LasF) styrker indsatsen, og opretter som led heri en konsulentfunktion. Vi søger derfor to medarbejdere med følgende profiler: CHEFKONSULENT Arbejdsopgaver Projektleder for en række udviklingstiltag, der understøtter medlemmernes interesser. Opgaverne vil fx omfatte public affairs, oplysningsarbejde, forskning/dokumentation etc. og involvere en lang række forskellige interne og eksterne aktører Research og analyse Løbende dialog med regionerne om overenskomsten for privatpraktiserende fodterapeuter Koordinering af foreningens deltagelse i de regionale samarbejdsudvalg Dialog med Sundhedskartellet og koordinering af overenskomsten for de offentligt ansatte fodterapeuter Rådgivning og vejledning af medlemmer LasF er brancheorganisation for landets fodterapeuter og varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser. Langt størstedelen af de ca medlemmer er selvstændige erhvervsdrivende. LÆS MERE PÅ Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse og erfaring med at lede projekter fra fx den offentlige sektor, en interesseorganisation eller et konsulenthus. Du er velformuleret, har politisk tæft og er vant til at arbejde i en politisk styret organisation. Du arbejder selvstændigt og evner det gode samarbejde med mange forskellige mennesker. KONSULENT Arbejdsopgaver Rådgivning af klinikejere og indlejere, der ønsker hjælp til at indgå samarbejdsaftaler Sagsbehandling af medlemshenvendelser vedr. lovgivning, overenskomstmæssige forhold og foreningens vedtægter Deltager i projekter og udviklingsopgaver, herunder research Formidling til medlemmerne på hjemmeside og i nyhedsbreve Understøtte sekretariatets betjening af formand og bestyrelsen Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse, fx statskundskab, jura eller forvaltning. Du har måske erhvervserfaring fra den offentlige sektor eller en interesseorganisation, men kan også være nyuddannet. Du arbejder målrettet og struktureret, og sætter en ære i at give medlemmerne højt kvalificeret rådgivning for at sikre dem de bedste arbejdsbetingelser. Vi tilbyder LasF er en politisk styret interesseorganisation i udvikling. Vi implementerer en resultatbaseret styringsramme for organisationen, og alle vore aktiviteter og indsatser skal derfor medvirke til at opnå konkrete og målbare resultater. Du vil få et spændende og udfordrende job med mulighed for at være med til designe konsulentfunktionen i foreningen. Vi har en uformel omgangstone, og gør en dyd ud af at løfte i flok. Vi er i alt 10 medarbejdere i sekretariatet, og holder til i egne lokaler i Albertslund. Kontakt og ansøgning Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Kristian Lysholt Mathiasen på eller på telefon alternativt på mobil Ansøgning sendes til kontorassistent Karin Birk på senest mandag den 6. januar 2014 kl. 12:00. Angiv venligst hvilken af de to stillinger du søger. LASF HOLSBJERGVEJ ALBERTSLUND

16 Lederløn 2013 private sektor Ferie og fridage Lederne har typisk seks ugers aftalt ferie og fridage med løn. Helt præcis har de i gennemsnit 29,4 dages ferie med videre. Ud over dette er det stadig mere almindeligt, at virksomhederne giver medarbejderne frihed med løn på særlige dage, som ikke er officielle helligdage, eksempelvis juleaftensdag. Lederne har i gennemsnit fri med løn på 2,1 af disse uofficielle helligdage, hvilket er en halv dag mindre i forhold til sidste år. Ferie og fridage Samlet aftalt ferie m.v. Inklusive feriefridage, omsorgsdage m.v. ekskl. officielle og 29,4 uofficielle helligdage Uofficielle helligdage med løn i gennemsnit (jf. nedenfor) 2,1 Samlet frihed med løn 31,5 Uofficielle helligdage Andel, der har frihed med løn ud over ferie og feriefridage i procent Juleaften 85 Nytårsaften 70 Fredag efter Kristi Himmelfart maj 19 Halv Grundlovsdag 19 Hele Grundlovsdag 48 Arbejdstid Fem ud af seks ledere arbejder mere end 37 timer per uge. Halvdelen af alle ledere, 46 procent, har en arbejdsuge på 45 timer eller mere. Den gennemsnitlige arbejdstid for ledere er 44,3 timer per uge. Kun to procent af lederne arbejder under 37 timer per uge. Ledere tager noget af arbejdet med hjem. I gennemsnit 3,4 timer ugentligt. 35% Samlet ugentlig arbejdstid 31 30% 25% 23 20% 16 15% 13 10% 5% % Under 37 timer 37 timer timer timer timer timer timer Over 60 timer 16 Lederne december 2013

17 Lederløn 2013 private sektor Arbejdstid fordelt mellem arbejdsplads og hjem Fordelt Timer efter ledelsesniveau og opdelt på arbejde på arbejdspladsen og hjemme Arbejdstid fordelt mellem arbejdsplads og hjem 55 Timer 55 50,6 50 6,6 50,6 47,4 50 6,6 4,4 47,4 45 4,4 43, ,9 43,7 41, , ,8 41, ,8 3 38,5 44,2 3,4 44,2 3,4 40,8 40,8 Arbejdstimer hjemme Arbejdstimer hjemme Timer på job Timer på job 35 Topleder Mellemleder Linjeleder 38,5 Uden personaleansvar Alle 35 Topleder Mellemleder Linjeleder Uden personaleansvar Alle Jo højere ledelsesniveau, jo længere er arbejdstiden, både på arbejdspladsen og hjemme. Topledere arbejder i gennemsnit 50,6 timer ugentligt, mens ledere uden personaleansvar/betroede medarbejdere arbejder 41,5 time. Ledere tager noget af arbejdet med hjem. I gennemsnit 3,4 timer ugentligt. Lederne december

18 Lederløn 2013 offentlig sektor Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Lønningerne for ledere i den offentlige sektor ligger en del lavere end på det private arbejdsmarked. I gennemsnit tjente en leder i den offentlige sektor kroner i september 2013 inklusive bonus, tillæg, personalegoder og pension. kunne variere særdeles kraftigt op og ned fra gruppe til gruppe og fra år til år. Find flere og mere detaljerede oplysninger på Der beregnes ikke lønstigninger for offentligt ansatte ledere. Det skyldes, at der er så få svar, at en beregning af stigningen for en gruppe med denne sammensætning ville give uanvendelige oplysninger, som ville Man kan bruge redskaberne på Ledernes hjemmeside til at finde mere detaljerede oplysninger om løn, pension med videre for bestemte stillinger. Lederlønninger i den offentlige sektor Antal Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%- fraktil Stat Region Kommune Selvejende institution Den offentlige sektor i alt Lønnens sammensætning Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den offentlige sektor har 21 procent af lederne et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit 7 procent. 60 procent af de offentligt ansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør otte procent af lønnen for alle offentligt ansatte ledere, men udgør hele 14 procent af lønnen for dem, der får tillæggene. Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor procent Andel af lønnen, der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg Andel af ledere, der får dette Blandt alle ledere Blandt de ledere, der får bonus/tillæg Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) Bonus 21 1, Lederne december 2013

19 Jobindex møder dig der, hvor du har brug for det JOBINDEX ER MEGET MERE, END DU TROR Vi har Danmarks største rekrutteringsafdeling, som har mange års viden og erfaring med at tiltrække de rette medarbejdere på den bedst mulige måde. AT FÅ DE BEDSTE medarbejdere handler ikke kun om annoncering. Og når det gælder specialiserede medarbejdere skal rekrutteringen være knivskarp. Og det, som ligner det oplagte valg, er måske ikke det rigtige. På kun seks måneder fik virksomheden Tradeshift kunder i 100 lande, og i dag anvender kunder over hele verden Tradeshifts platform for e-fakturering og andre forretningsprocesser. Det er en succes, der kræver de rigtige medarbejdere. Vi er som startervirksomhed på få år vokset fra 3 til 100 medarbejdere. Vores fremtid afhænger af, om vi kan finde dygtige mennesker, og vi bruger Jobindex til at rekruttere de bedste folk i vores branche. Jobindex har nok den største kontaktflade til IT-professionelle i Danmark, og det har været vigtigt for os at nå så bredt ud som muligt, selvom vi ikke var særlig kendte i Danmark. Gert Sylvest, VP og medstifter af Tradeshift Ring til os i dag på og hør, hvad vi kan gøre for din virksomhed. Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91 2TV 2000 Frederiksberg Tlf

20 ET GODT MØDE Starter på et solidt grundlag Hotel Maribo Søpark Frokost, middag, møde, kursus eller konference... Lad os sammen gøre jeres arrangement vellykket! Står du og skal planlægge et firmaarrangement, så kan vi tilbyde møde-, kursus- og konferencefaciliteter til enhver lejlighed. Den fleksible indretning af vores komfortable lokaler bevirker at, vi kan huse alt fra små møder til store konferencer med over 200 deltagere. Konferencedøgn Fra kl til kl næste dag og indeholder følgende: 2/2 rundstykker med ost og marmelade Eftermiddagskage Kaffe, the og isvand samt frisk frugt - ad libitum Overnatning i enkeltværelse Frokost - hertil 1 pilsner eller vand Pris pr. person 2 retters middag og aftenkaffe Morgenbuffet kr ,- Du kan finde flere informationer om vores konference tilbud på vores hjemmeside Styrk din karriere tag en master på ruc Master i oplevelsesledelse B liv en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode Lær at planlægge, producere, udøve og evaluere kommunikation Højt fagligt niveau der svarer til en kandidatuddannelse Koster kr. Tager to år på deltid Foregår især på nettet Vi mødes 6 weekender om året F å viden og værktøjer til at lede kreative medarbejdere og værktøjer Indblik i forbrugeradfærd og forretningsmodeller Viden om oplevelsesdesign, innovation og markedsføring Nyt netværk på tværs af erhverv og geografi Løbende optag MPK: Tlf Mol: Tlf Roskilde Universitet Jeanettelund.dk Master i Professionel KoMMuniKation

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 BLIV KLÆDT PÅ TIL DIN NÆSTE LØNFORHANDLING, OG SE, HVAD LEDERE I DIN EGEN BRANCHE, ALDERSGRUPPE OG DEL AF LANDET TJENER. SIDE 3 LEDERLØN 2014 VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 Alt om udviklingen på lønområdet

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27 56-6 56-6 56 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Velkommen. Ordinær generalforsamling. Den 5. marts 2012

Velkommen. Ordinær generalforsamling. Den 5. marts 2012 Velkommen Ordinær generalforsamling Den 5. marts 2012 Lederne København Nord Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere