PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP"

Transkript

1 PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014

2 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret? 2. Hvad er særligt ved en OPP-kontrakt? 3. Finansiering af OPP-projekter 4. Risikoallokering i OPP-projekter 5. Udbudsmæssige overvejelser ved OPP

3 VORES PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP - UDPLUK side 3 Kliplev Motorway Group A/S (KMG) Rådgivningsydelser i forbindelse med etableringen af Kliplev-Sønderborg- Motorvejen som OPPprojekt, (2009, afsluttet). Køge Kommune Rådgivning om opførelse af Køge Park som et OPPprojekt, (verserende). Carlsberg Byen (UCC) Etablering a Campus Carlsberg 2016 som et OPPprojekt, (verserende).

4 VORES PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP - UDPLUK side 4 Frederikssunds Kommune Rådgivning om etablering af ny bydel i Frederikssunds Kommune (OPP-model), (verserende). Campus Næstved Rådgivning om etablering af nyt uddannelsesfællesskab Campus Næstved (mulig OPP-model), (verserende). Aarhus Kommune Rådgivning om opførelse af administrationsbygning som et OPP-projekt, (verserende).

5 HVORDAN ER OPP-PROJEKTER STRUKTURERET? side 5 Greenfield OPP Opførelse og drift af nyt anlæg/aktiv Brownfield OPP Renovering og drift af eksisterende anlæg/aktiv Kilde: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

6 HVORDAN ER OPP-PROJEKTER STRUKTURERET? side 6 De private parter vil typisk udgøre en større entreprenørvirksomhed, en driftsoperatør og en eller flere financiers. Når udbuddet er vundet opretter de private parter sammen et fælles formålsbestemt selskab (SPV) OPP-selskabet. OPP-selskabet agerer kontrahent med den offentlige bestiller og påtager sig de respektive forpligtigelser i OPP-kontrakten. STAT REGIONER KOMMUNER BANKER INSTITUTIONELLE - INVESTORER OPP-selskabet vil typisk eje aktivet i hele kontraktsperioden. Den samlede finansiering har klassisk været tilvejebragt via fremmedkapital fra banker eller institutionelle investorer. Kilde: ATP (m.fl.) Rapport Organisering og finansiering af offentlige infrastrukturprojekter Balancen mellem bygge- og driftsudgifterne (totaløkonomien) er et særligt fokus i OPP- Projekter

7 HVAD ER SÆRLIGT VED EN OPP-KONTRAKT side 7 OPP-kontrakten omfatter design, projektering, anlæg, drift & vedligeholdelse. OPP-kontrakten vil som udgangspunkt have en varighed på år. OPP-kontrakter er langvarige og komplekse aftaler OPP-kontrakten bygger på funktionskrav, hvorved der er mere luft til innovation og optimering. Væsentlige elementer i OPP-kontrakter Funktionskravene Betalingsmekanismen Bodsbestemmelser Risikoallokeringen Ejerskab og overførsel af aktivet Kilde: ATP Rapport Organisering og finansiering af offentlige infrastrukturprojekter

8 FINANSIERING AF OPP-PROJEKTER side 8 Finansieringen af OPP-projektet vil ofte have stor betydning for den endelige projektpris. I klassiske OPP-projekter varetager OPP-selskabet både anlægsfinansiering og driftsfinansieringen. I OPP-projekter med offentlig finansiering OPP-light varetager OPP-selskabet anlægsfinansieringen, men det offentlige betaler for anlægget ved ibrugtagning. Brugerbetaling som finansieringskilde er stort set ikke benyttet i danske OPP-projekter (muligvis grundet efterspørgselsrisikoen) (brugt ved svømmehal og p-hus) De mest anvendte finansieringskilder er banker og institutionelle investorer. EIB ikke anvendt (endnu) PRIVAT FINANSIERING OFFENTLIG FINANSIERING ANLÆG DRIFT Finansieringen af et OPP-projekt består af en kort (anlæg) og en lang (drift) finansiering PRIVAT OFFENTLIG

9 FINANSIERING AF OPP-PROJEKTER side 9 CASH FLOW I OPP-PROJEKTER År 0 År 2 År 25 ANLÆGSFASE DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESFASE PRIVAT FINANSIERING: OFFENTLIG FINANSIERING: OPP-selskabet afholder alle anlægsomkostninger OPP-selskabet afholder alle anlægsomkostninger, men modtager betaling for anlægget ved ibrugtagning år 2 OPP-selskabet modtager følgende kvartalsvise betalinger fra bestiller: - Leje af anlægget - Betaling for energi og forbrug - Betaling for drift & vedligeholdelse OPP-selskabet modtager følgende kvartalsvise betalinger fra bestiller: - Betaling for energi og forbrug - Betaling for drift & vedligeholdelse *OPP-selskabet overdrager anlægget til bestiller for en nærmere bestemt pris *OPP-selskabet kan også beholde ejerskabet til anlægget ved udløb af OPP-kontrakten

10 FINANSIERING AF OPP-PROJEKTER side 10 EGENKAPITAL Indskud af de private parters egne midler Sponsors (institutionelle investorer) FREMMEDKAPITAL Fremmedkapital fra de private parter selv Banklån (+EIB?) Direkte lån fra institutionelle investorer Betydning af kapitalomkostninger Renteniveau: 5% 89 Renteniveau: 6% 100 Renteniveau: 7% 112 OPP-Anlægssum (indekseret) Obligationsudstedelse (institutionelle investorer) Erfaringsmæssigt har en 1 % forskydning af det vægtede afkastkrav en effekt i størrelsesordenen 10 % -15 % af anlægsomkostningerne. Ved en anlægsomkostning på 100 mio. kr. vil en forskydning i afkastkravet fra 5 % til 6 % således betyde en øget omkostning for bestiller på mio. kr., målt i nutidsværdi.

11 RISIKOALLOKERING I OPP-PROJEKTER side 11 Den centrale risikoallokering er fordelingen af risiko mellem den offentlige bestiller og OPP-selskabet. Risikoallokering internt mellem de private parter i OPP-selskabet (back-to-back hæftelse). De private parter foretager en systematisk gennemgang og kvantificering af risiciene over hele projektets levetid. Risikoallokering i OPP-projekter er væsentlig for projektets pris, da OPP-selskabet vil kræve en risikopræmie for at bære enhver risiko Risici i OPP-projekter skal placeres hos den part, der har bedst mulighed for at bedømme, påvirke og håndtere den givne risiko...

12 RISIKOALLOKERING I OPP-PROJEKTER side 12 Risici, der bedst håndteres af den private leverandør: Risici knyttet til renoveringsarbejdet Risici knyttet til drift og vedligeholdelse af bygningen i henhold til funktionskrav Energiforbrug risikoen kan dog med fordel ofte deles mellem de to parter Forsinkelser Force majeure, der kan forsikres Renterisici fra der er indgået aftale til kontrakten løber ud Risici, der bedst håndteres af den offentlige myndighed: Adgang til anlægget Forurening alternativt kan forurening varetages af den private leverandør på baggrund af en undersøgelse udført af den offentlige myndighed, der stilles til rådighed i forbindelse med udbuddet Force majeure, der ikke kan forsikres Renterisici fra tilbudsgivning til der er indgået aftale Inflationsrisiko Projektspecifikke lovændringer

13 SPØRGSMÅL? Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel Fax horten.dk

14 PROFIL PETER BISGAARD side 14 Peter Bisgaard er juridisk, strategisk og kommerciel rådgiver for en række danske og internationale virksomheder samt en række kommuner primært inden for OPP og andre offentlig/private samarbejder, udvikling og salg af fast ejendom, udarbejdelse af komplekse kontrakter samt energiret, særligt elforsyning. Peter Bisgaard har indgående kendskab til OPP og ejendomsbranchen. Han har mange års erfaring som rådgiver for både OPP-bestillere og OPP-leverandører samt aktører på markedet for fast ejendom med fokus på ejendomsselskaber og developere. Peter Bisgaard rådgiver endvidere i en lang række selskabsretlige spørgsmål og bistår i alle faser af en virksomhedsoverdragelse. Peter Bisgaard Partner Dir: Mob: Partner, Horten, 2008 Partner, Westergaard & Alstrøm, 1998 Møderet for landsret, 1996 Advokatbeskikkelse, 1993 Edinburgh University, 1993 Advokat og advokatfuldmægtig, Westergaard & Alstrøm, Cand.jur., Aarhus Universitet, 1990 Specialer Virksomhedsrådgivning & kontrakter Selskabsret Offentlige Private Samarbejder Omtale Legal Energy

15 PROFIL ANDREAS CHRISTENSEN side 15 Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har blandt andet beskæftiget sig med disse emner som ansat i Justitsministeriets lovafdeling og efterfølgende intensivt som advokat. Andreas Christensen har betydelig erfaring som rådgiver for private samt hel- og halvoffentlige virksomheder og har ført en lang række rets- og voldgiftssager inden for sine specialer. Han været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCOsamarbejder. Endvidere har Andreas Christensen været medlem af regeringens statsstøtterådgivningsgruppe og rådgivet i forbindelse med nogle af de største statsstøttesager i de seneste 10 år. Certificeret som projektleder (PRINCE2 Practitioner), 2012 Møderet for Højesteret, 2011 Partner, Horten, 2005 Møderet for landsret, 2005 Advokatbeskikkelse, 2002 Advokatfuldmægtig og advokat, Bech-Bruun Dragsted, Justitsministeriet, Cand.jur., Københavns Universitet, 1998 Andreas Christensen Partner Specialer Udbudsret Konkurrenceret Statsstøtte EU-ret & menneskerettigheder Erhvervsstrafferet Retssager Offentlige Private Samarbejder Dir: Mob: Omtale Legal EU & competition Chambers Europe - Competition/European Law/Public Procurement

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

OPP-nyt. Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis. November 2008, udgave 1

OPP-nyt. Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis. November 2008, udgave 1 OPP-nyt Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis November 2008, udgave 1 Velkommen til OPP-nyt! Af ph.d-stipendiat Ole Helby Petersen, redaktør, ohp.cbp@cbs.dk Viden om offentlig-private

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere