Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog."

Transkript

1

2

3 Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig Møller og Mette Nielsen Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Dtp: Mette Nielsen ISBN: Bestillingsnummer: Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Til denne bog har vi oprettet en hjemmeside, som du finder på ovennævnte adresse. På hjemmesiden finder du figurer, tjeklister og skabeloner, som du kan downloade og benytte i dit arbejde eller dine studier. Tjeklisterne og skabelonerne kan du fx løbende udbygge, så de svarer til de behov og krav, som du konkret oplever i dine projekter. Dit login består af den kode, som du finder her på siden, plus din adresse. God fornøjelse Find figurer, tjeklister og skabeloner på Benyt koden: 51CE90 som login. Nyt Teknisk Forlag Vigerslev Allé Valby

4 Forord Projektlederens værktøj er opbygget med en fast, stram disposition for hvert af de 112 værktøjer, som bogen indeholder. Formålet med bogen er, at præsentere de vigtigste hands-on værktøjer, som den udøvende projektleder har brug for. På teoretisk sikker grund og med referencer til de vigtigste internationale standarder og normer for projektledelse er der værktøjsbeskrivelser, tjeklister og direkte anvendelige skabeloner. Med ordet værktøj menes i denne sammenhæng en model af virkeligheden, som anviser en måde at angribe sidstnævnte på, men som ikke mindst indfører et fælles sprog og dermed letter kommunikationen. Som et eksempel kan nævnes risikoanalysen. Uden værktøjet risikoanalysen kan man godt tale om projektets risici, men det bliver ukonkret. Benytter man værktøjet, får man dels en opskrift på, hvordan risikoanalysen udføres, men man får også sat nogle betegnelser på: sandsynlighed og konsekvens samt en grafisk metode til at visualisere projektets risici. Værktøjet gør, at vi kan gå i dybden med problemerne, og forskellige mennesker kan drøfte disse og udveksle erfaringer på et konkret niveau. Bogen indeholder beskrivelse af de mange værktøjer, som projekt- og forandringslederen har brug for. Beskrivelserne af de enkelte værktøjer er korte og skrevet, så læsere med mange forskellige tilgange kan forstå dem. Projektlederens værktøj er ment som en formelsamling til grundlæggende lærebøger i projekt- og forandringsledelse, fx forfatterens egen Projektledelse Teori og praksis og Forandringsledelse og Forandringskommunikation, som der henvises til fra værktøjerne for den bruger, der ønsker at læse mere om det teoretiske fundament for disse. Projektledelse Teori og praksis Forandringsledelse og Forandringskommunikation Bogen er således ikke skrevet til at kunne stå alene, men forudsætter, at man har en vis basis viden, men kan anvendes på studiet også. På bogens webside ligger de digitale udgaver af værktøjerne til direkte brug. Der er tjeklister, som man selv kan bygge videre på og skabeloner, der direkte kan benyttes, når projektledelsens forskellige dokumenter skal skrives.

5 Projektlederens værktøj indeholder 7 kapitler, hvoraf de første 6 er en spejling af kapitlerne i Projektledelse Teori og praksis, mens det syvende og sidste kapitel indeholder værktøjer om forandringsledelse. De syv kapitler er som følger: 1. Projekter og projektledelse 2. Standarder og normer for projektledelse 3. Projektlederen 4. Vidensbanken 4.1 Sammenhæng og koordinering 4.2 Styring af omfang og indhold 4.3 Planlægning og styring af tid 4.4 Planlægning og styring af omkostninger 4.5 Kvalitetsledelse 4.6 Personaleledelse 4.7 Styring af kommunikation 4.8 Risikostyring 4.9 Styring af indkøbsaftaler 5. Videregående projektledelse 6. Projektet i virksomheden 7. Forandringsledelse Ved starten af hvert kapitel er der en oversigt, der illustrerer sammenhængen mellem kapitlets værktøjer. I hvert værktøj henvises der hvis relevant til de tre vigtigste internationaler organisationer for standarder og normer indenfor projektledelse: PMI, Project Management Institute IPMA, International Project Management Association PRINCE2 (OGC), Projects IN Controlled Environments (Office of Government Commerce) Referencerne er givet til disse tre organisationers internationale publikationer på engelsk, idet evt. danske oversættelser og afledte skrifter altid bliver senere opdateret end de internationale. Det er således IPMA s ICB (IPMA Competence Baseline), der henvises til og ikke den danske NCB (National Competence Baseline). Endelig skal det nævnes, at der hvor intet andet er nævnt, tænkes på en traditionel vandfaldsprojektmodel, som vist på figuren nedenfor Projektmodel De fleste af værktøjerne kan dog også benyttes ved iterativ/agil projektgennemførelse. Forlag og forfatter vil gerne sige tak til IBC for uvurderligt review og feedback. Ris og ros til denne første udgave er meget velkomne, og kan mailes til forlaget på God fornøjelse med bogen! Bjarne Kousholt August 2011 og

6 Indhold 1.0 Projekter og projektledelse Projektets elementer Klassificering af projektet Projektets og produktets livscyklus Projektmodeller Projektets organisering i virksomheden Projektets omgivelser og rammer Mikkelsen & Riis projektmodel: 5 x 5 modellen Projekttrekanten Standarder og normer for projektledelse PMI Project Management Institute IPMA International Project Management Association PRINCE Projektlederen Projektlederens opgaver Den rigtige projektleder Projektlederens magtmidler Projektlederens personlige egenskaber Mintzbergs lederroller Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Belbins team roller Adizes fire roller Blake og Mouton Ledergitteret Hersey og Blanchard Situationsbestemt ledelse Emotionel Intelligens Kulturel forståelse Ledelse på distance Håndtering af politik Håndtering af modgang og stress Projektlederens byrdekurve Vidensbanken Oversigt over området Sammenhæng og koordinering Sammenhæng og koordinering Projektautorisationen (Project Charter) Projektledelsesplanen (Project Management Plan) Vedligehold Oversigt over området Styring af omfang og indhold Styring af omfang og indhold Målhierarki Forventningsafdækning Brainstorming Brainwriting De seks tænkehatte Workshop Scope Statement Business Case Cost/Benefit analyse Sensitivitetsanalyse GAP-Analyse Ændringsstyring Afleveringsforretningen Vedligeholdelsesomkostninger Oversigt over området Planlægning og styring af tid Planlægning og styring af tid Projektnedbrydning (PBS/WBS) Tidsplan Kritisk sti (CPM) Milepælsplanlægning Styring af projektets tid Oversigt over området Planlægning og styring af omkostninger Planlægning og styring af omkostninger Successiv kalkulation Delfi metoden Styring af projektets omkostninger med EVM Oversigt over området Kvalitetsledelse Kvalitetsledelse Kvalitetsparametre PDCA-cirklen Six Sigma Kvalitetsledelsesplanen Fiskebensdiagrammet (Ishikawa diagrammet) FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Pareto diagrammet Review 284 5

7 4.6.0 Oversigt over området Personaleledelse Personaleledelse Projektets organisation Arbejds- og ansvarsfordeling (RACI) Personaleplanen Projektteamets livscyklus Kick-off møde Projektevaluering Mentoring Coaching Oversigt over området Styring af kommunikation Styring af kommunikation Interessentanalysen Kommunikationsplanen Retorik ANSVA-modellen Mødeledelse Forhandlingsteknik Statusrapportering Kommunikationspyramiden Spørgehjulet Konflikttrappen Ikke Voldelig Kommunikation (IVK) Motiverende Kommunikation Oversigt over området Risikostyring Risikostyring SWOT analyse Risikoanalysen Videregående projektledelse BCG Matrix Projektkontor Scrum Lean Projektet i virksomheden Projektkultur Projektmodenhed CMMI Projektmodenhed OPM Projektmodenhed P3M Beslutningsmodeller Forandringsledelse Forandringspyramiden Herzbergs motivationsfaktorer Bidrag-belønningsmodellen Forandringskurven for den enkelte Det Optimale Stimulationsniveau (OSN) Kotters Forandringsmetode Forandringskoncept: EFQM Business Excellence Forandringskoncept MSP Forandringskoncept Forandringshjulet Eksekvering 485 Stikord Oversigt over området Styring af indkøbsaftaler Styring af indkøbsaftaler Planlægning af Indkøb Leverandørstyring 408 6

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Leder uden titel. af lektor og forsker Søren Voxted

Leder uden titel. af lektor og forsker Søren Voxted Leder uden titel af lektor og forsker Søren Voxted We are all managers: who is the manager? Spørgsmålet om hvem der er leder, nu hvor vi alle sammen er ledere, stiller den engelske professor Karen Legge

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006

Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Mange udviklingsingeniører kommer på et tidspunkt i deres karriere til at udfylde en projektlederrolle i forbindelse med et udviklingsprojekt.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere