BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015"

Transkript

1 BIPS IKT- a*ale Delhøring 3 2. December 2015

2 Agenda 1. Intro 2. Siden sidst 1. A, B, P modellerne 2. Best prac8se? 3. 3 x spec 4. Den 7. spec! 5. BIM procesmanual 6. Next steps 2

3 ProjekBorløb Itera8on 1 Itera8on 2 Itera8on 3 IKT specifika8on IKT specifika8on IKT specifika8on IKT specifika8on IKT specifika8on IKT specifika8on IKT specifika8on Mængder Digitalt udbud Konsistens- kontrol Digital aflevering KlassifikaLon Projektweb Digital kommnika- Lon BIM procesmanual (for det digitale samarbejde) BIM procesmanual (for det digitale samarbejde) BIM procesmanual (for det digitale samarbejde) April August Oktober December 3

4 Formål med prehøringen Vi vil gerne præsentere og diskutere: De næste IKT specifika8oner Har vi deue reue indhold? Har vi awlaret grænseflader? Stå al8ng klart beskrevet? 4

5 Model A, B og P

6 YB 2012 og fremldige IKT- specifikaloner Ydelsesbeskrivelse Ydelsesskema IKT- specifika8oner X A B P

7 Model A, B og P Fra A = Laveste fællesnævner B = Best prac8ce P = Projek`lpasset

8 Model A, B og P Fra A = Laveste fællesnævner B = Best prac8ce P = Projek`lpasset Til A = Kendt, almen praksis B = bips værktøjer P = Projek`lpasset

9 Model A Model A er en foruddefineret model, der bygger på kendte og gennemprøvede IKT de facto standarder og på almindelig praksis i branchen. Model A kan anvendes, hvor bygherren ikke har egne specifikke krav 8l IKT- ydelsen. Ved valg af model A overholder bygherren IKT- bekendtgørelsen. Der gives sam8dig metodefrihed 8l rådgivere og udførende.

10 Model B Model B er en foruddefineret model, der bygger på standarder og værktøjer fra bips, herunder både de facto standarder og andre publika8oner. Der benyues flest mulige foruddefinerede metoder i forhold 8l IKT. Ved valg af model B overholder bygherren IKT- bekendtgørelsen. Model B kan påvirke rådgiveres og udførendes normale arbejdsprocesser og dermed omkostningerne for ydelsen.

11 Model P Model P er en projektspecifik 8lpasset model, som anvendes hvis bygherren har specifikke krav og ønsker 8l IKT- ydelsen. Bygherren skal selv indarbejde krav 8l IKT- ydelsen i acalegrundlaget. DeUe gøres ved brug af samme struktur som i de foruddefinerede modeller. Der kan evt. tages udgangspunkt i en foruddefineret model, hvor der 8lføjes eller dernes indhold ic. bygherrens krav og ønsker. Det er nødvendigt for ydelsens gennemførsel, at bygherren 8lvejebringer tekniske forudsætninger og specifika8oner for de projektspecifikke krav og ønsker.

12 Eksempel på anvendelse Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, 2012 Klient Arkitekt Landskabsarkitekt Ingeniør Entreprenør Ændringer og tilføjelser til ydelsesbeskrivelsen 8. Andre ydelser 8.1 Klassifikation x Model P, jf. bips IKT-specifikation nr. 1: Klassifikation 8.2 Digital kommunikation x Model A, jf. bips IKT-specifikation nr. 2: Digital kommunikation 8.3 Etablering af kommunikationsplatform Model A, jf. bips IKT-specifikation nr. 3: Etablering af x kommunikationsplatform 8.4 Digital projektering x Model A, jf. bips IKT-specifikation nr. 4: Digital projektering 8.5 Digitalt udbud og tilbud x Model A, jf. bips IKT-specifikation nr. 5: Digitalt udbud og tilbud 8.6 Mængdefortegnelse x Model A, jf. bips IKT-specifikation nr. 6: Mængdefortegnelse 8.7 Digital aflevering x Model P, jf. bips IKT-specifikation nr. 7: Digital aflevering 12

13 Best praclce

14 Best praclce Eksempler

15 Best praclce konceptet BIPS IKT specifikation Mængdefortegnelse

16 BIPS IKT specifikation Mængdefortegnelse

17 Bips publikalon om konsistenskontrol Fra Best prac8ce 8l selvstændig publika8on Samler op på gode arbejdsmetoder for området Vidensdeling, ikke krav Ikke del af IKT- acalen

18 De 4 specifikaloner

19 Agenda Opsummering: Hvad siger IKT- bekendtgørelsen og Ydelsesbeskrivelsen Præsenta8on af hovedtemaer fra møderne med sparringsgrupperne Gennemgang af udvalgte afsnit fra de kommende præhøringsversioner Løbende diskussion og jeres umiddelbare feedback 19

20 Digital kommunikalon + Etablering af kommunikalonsplaborm bips IKT- specifika/on nr. 2 og 3

21 IKT bekendtgørelsen 5 Bygherren skal s.lle krav om, at der anvendes et system.l digital kommunika.on og arkivering af al relevant informa.on under byggesagens forløb. Stk. 2. Bygherren skal sikre: 1) at der udarbejdes en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke informa.oner.lgængelige i systemet og på hvilke.dspunkter, 2) at informa.oner kan hentes ud fra systemet og overføres.l andre systemer, og at det indgår i den udarbejdede plan, hvilke overførsler, der ønskes i projekdorløbet og ved byggeriets afslutning, jf. 10, 3) at systemet er forsynet med adgangskontrol, advisering og log, 4) at det fastlægges, hvilke filformater der skal anvendes, og 5) at det fastlægges, hvilke metadata der skal knykes.l de enkelte filtyper. 21

22 Ydelsesbeskrivelsen 8.3 ETABLERING AF KOMMUNIKATIONSPLATFORM Ydelsen kan omfake etablering og drim af fælles digital kommunika.onspladorm. Ydelsen skal fastlægges i en IKT specifika.on. 22

23 Ydelsesbeskrivelsen 8.2 DIGITAL KOMMUNIKATION Ydelsen kan omfake anvendelse af fælles digital kommunika.onspladorm.l udveksling og deling af projektdokumenta.on, der er fælles for flere projektparter. Eksempler på egnede systemer er projektweb, BIM server, internet websites, tele- eller videokonferencesystemer samt sociale medier. Ydelsen skal fastlægges i en IKT specifika.on. 23

24 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Det er primært bygherre der s8ller projektweb 8l rådighed Der er forskel på tekniske dric og den administra8ve dric Normalt er det IKT- ledelsen der varetager administra8ve dric af brugere, mapper, dokumentnavngivning mv. Der er forskel på om projektweb kun anvendes 8l upload af dokumenter, eller som løbende kommunika8onsplamorm specielt i udførelsesfasen Kompleks mappestruktur fungerer dårligt i praksis, dokumenter bliver placeret mange forskellige steder der opstår anarki Man skal passe på ic. 8l for mange krav 8l metadata der bliver brugt rig8g 8d i virksomhederne 24

25 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Digital kommunika8on bør opdeles i løbende kommunika8on og filudveksling ved f.eks. faseafleveringer Det skal præciseres hvad der menes med dokumenta8onskrav f.eks. beslutninger og endelige dokumenter, eller også procesdokumenta8on Det skal awlares hvad formålet er med dokumenta8onen skal man dokumentere processen eller er det beslutninger og hvordan gør man det Den digitale skal følger den "normal" kommunika8onsplan på projektet Hvis ånden i bekendtgørelsen skal 8lgodeses så skal man også skrive lidt om den løbende digitale projektkommunika8on 25

26 KlassifikaLon

27 IKT bekendtgørelsen 4 Bygherren skal s.lle krav om, at digitale byggeobjekter gennem hele byggesagen struktureres, klassificeres, navngives, kodes og iden.ficeres ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad. Bygherren skal i den forbindelse s.lle krav om, at byggeobjekterne forsynes med de informa.oner og egenskaber, der er relevante for den emerfølgende forvaltning, drim og vedligehold. 27

28 Ydelsesbeskrivelsen 8.1 KLASSIFIKATION Klassificering af digital projek.nforma.on ved anvendelse af en fælles klassifika.on. Ved klassificering skal klassifika.onssystem, formål og omfang fastlægges i en IKT specifika.on og evt. relevante IDM er. 28

29 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Hvad er klassifikalon? Et stempel At ordne objekter i klasser ecer en eller flere fælles ens karakteris8ka Struktureret inddeling af informa8on En kode eller tegn der beskriver en fast struktur Systema8sk og ensreuet organisering af emner og viden Et begreb 8l fælles sprog og forståelse af indhold 29

30 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Hvorfor sllles der krav Ll klassifikalon? Fordi nogen bygherre skal For at sikre en form for ensartet struktur Så der er konsistens på tværs af projektet For at skabe et fælles sprog For at skabe overblik (hvis det er velstruktureret) For at have en god kommunika8on og kunne genbruge hinandens data. Stammer fra en analog tradi8on og derved en konflikt mellem analoge behov og de muligheder vi har digitalt 30

31 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Hvad bruger i klassifikalon Ll? Til at skabe struktur og overblik i projektmaterialet Sammenkædning af data Sporbarhed i projektmaterialet Klassifika8on anvendes 8l inddele bygningsdele i overordnede klasser Udover klassifika8on er der er også brug for standardiserede egenskaber som man har brug for 8l D&V For at skabe entydighed - systemet er underordnet bare det er konsistent, men man ønsker et ensartet klassifika8onssystem 31

32 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Forskel på klassifikalon og idenlfikalon Klassifika8on er en overordnet gruppering af byggeobjekter iden8fika8on er undertyper/grupper/instancer Klassifika8on s8ller rammerne for hvordan man skal iden8ficere det enkelte objekt/bygningsdel Iden8fika8on er meget mere præcist Klassifika8on bruger man 8l at se "faste" typer af objekter hvad er et objekt (generisk overordnet niveau ved brug af CCS) Iden8fika8on er hvilket objekt evt. i hvilken sammenhæng (projektspecifik) Iden8fika8on af bygningsdele giver stor værdi for de udførende 32

33 Hovedtemaer fra møder medsparringsgrupperne Input Ll fremldig IKT- specifikalon YB 2012 skriver projek8nforma8on, bekendtgørelsen skriver digitale byggeobjekter = bygningsdele Formål og omfang bør være indgangsvinklen I IKT- specifika8onen Formålet med klassifika8on skal være præsideret f.eks. at strukturere projektmaterialet/udbuddet Tidspunkter for klassifika8on Modellerne (A, B, C) skal definere omfang af klassifika8on Værdien generelt ligger i den faste struktur som klassifika8onen skaber 33

34 KlassifikaLon bips IKT- specifika/on nr. 1

35 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer 35

36 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Formål DefiniLoner Detaljeringsgrad Iden8fika8on Klassifika8on Koder Kodning Navngivning Struktur 36

37 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Generelt 37

38 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Generelt Generelt A: Klienten fastlægger formål og omfang, rådgiveren kan frit vælge klassifika8onssystem og iden8fika8onsmetode Anvendes af bygherre ønsker grundlæggende struktur i projektets materiale, men ikke har specielle krav.l systemer og metoder. B: Klienten fastlægger formål og omfang, samt at der anvendes CCS klassifika8on og iden8fika8on i projektet. Anvendes af bygherre som, ønsker anvendelse af BIPS metoder og værktøjer P: Den projek`lpassede metode. Anvendes af bygherre som, har specifikke krav, f.eks. i form af specifikke formål eller klassifika.onssystemer. 38

39 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer KlassifikaLon Minimum spec. for ydelsen Formål Omfang KlassifikaLonssystem IdenLfikaLonsmetode 39

40 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer KlassifikaLon Minimum spec. for ydelsen Formål Omfang KlassifikaLonssystem IdenLfikaLonsmetode Formål Der skal som redegøres for: Hvilke formål anvendelsen af klassifika8on og iden8fika8on skal dække. 40

41 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer KlassifikaLon Minimum spec. for ydelsen Formål Omfang KlassifikaLonssystem IdenLfikaLonsmetode Omfang Der skal som redegøres for: På hvilke dele af projektmaterialet der skal anvendes klassifika8on og/eller iden8fika8on. 41

42 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer KlassifikaLon Minimum spec. for ydelsen Formål Omfang KlassifikaLonssystem IdenLfikaLonsmetode KlassifikaLonssystem Der skal som redegøres for: Hvilket klassifika8onssystem der skal anvendes i projektet. 42

43 IKT- specifikalon KlassifikaLon Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer KlassifikaLon Minimum spec. for ydelsen Formål Omfang KlassifikaLonssystem IdenLfikaLonsmetode IdenLfikaLonsmetode Der skal som redegøres for: Hvilken metode 8l iden8fika8on der skal anvendes i projektet. 43

44 Grænseflader Ll øvrige IKT- specifikaloner Digital projektering Mængdefortegnelse Dric 44

45 Digital projektering bips IKT- specifika/on nr. 4

46 IKT bekendtgørelsen 7 Under projektering og udførelse skal bygherren s.lle krav om, at der anvendes objektbaseret bygningsmodellering. Stk. 2. Bygherren skal sikre: 1) at der træffes amale om, hvilke fag- og fællesmodeller, der udarbejdes, 2) at hver af de modelansvarlige parter udarbejder de nødvendige fagmodeller, hvis indhold og anvendelse er specificeret i forhold.l den enkelte parts ydelse, 3) at fagmodeller koordineres via én eller flere fællesmodeller med henblik på simulering, kollisionskontrol, mængdeudtag, tegninger og beskrivelser, og 4) at bygningsmodellerne gøres.lgængelige i IFC- format. 46

47 Ydelsesbeskrivelsen 8.6 DIGITAL PROJEKTERING Ydelsen omfaker udarbejdelse af en eller flere digitale bygningsmodeller (BIM) som grundlag for koordineret projektering, analyse og projektdokumenta.on. I det omfang, bygningsmodeller danner grundlag for projektdokumenta.on, skal modeller på klientens opfordring udleveres sammen med projektdokumenta.onen. Udveksling og aflevering af bygningsmodeller skal fastlægges i IKT specifika.on og eventuelle.lhørende IDM er.. 47

48 Kommende Lllæg Ll ydelsesbeskrivelsen 2012 Fastlægger en standardleverance ved 8lvalg af 8.4 digital projektering SæUe ydelsen ind i den terminologi og ramme som et faseopdelt byggeprojekt gennemgår I forbindelse med projektets opstart, skal der udarbejdes en teknisk procesbeskivelse og specifika8on, som beskriver hvordan man prak.sk samarbejder Forprojekt bips IKT- acale, høring januar

49 Tillæg Ll ydelsesbeskrivelsen 49

50 Digital projektering

51 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer 51

52 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Formål DefiniLoner Højdesystem Koordinatsystem kan være projektspecifikt Lagstruktur Modulnet Objektbaseret 8lpasset IFC Opbygning og strukturering af modeller Plant koodinatsystem Referencesystem 52

53 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Generelt Forhold Ll YB 53

54 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Generelt Forhold Ll YB Generelt A: Klienten fastlægger de overordnede rammer og krav, rådgiver fastlægger resten. Anvendes af bygherre ønsker som ikke har specifikke krav.l systemer og metoder. P: Den projek`lpassede metode. Anvendes af bygherre som, har specifikke krav f.eks. Ifm anvendelse i interne systemer og værktøjer. 54

55 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Generelt Forhold Ll YB Forhold Ll YB Nærværende specifika8on bygger videre på Tillæg 8l ydelsesbeskrivelse Digital Projektering fra Danske Ark og Fri. Den specificerer udelukkende den tekniske del af de ydelser 8llægget behandler, dvs. afsnit 3.x.2 (Projektdokumenta8on) for de aktuelle faser i YB s kapitel 3. 55

56 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Digital projektering Minimum spec. for ydelsen Bygningsmodeller TegningsprodukLon Koordinat-, højde og modulsystem 56

57 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Digital projektering Minimum spec. for ydelsen Bygningsmodeller Tegningsmateriale Koordinat-, højde og modulsystem Bygningsmodeller Der skal som redegøres for: Opbygning og strukturering af modeller, herunder også fagmodeller. Hvilke egenskaber der skal 8lknyUes hvilke objekter i modellerne ic. den digitale projektering. Hvad bygningsmodellerne som minimum skal kunne anvendes 8l. Hvilke filformater bygningsmodellerne skal gøres 8lgængelige i. Alle bygningsmodeller omfauet af ydelsen skal være objektbaserede. 57

58 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Digital projektering Minimum spec. for ydelsen Bygningsmodeller Tegningsmateriale Koordinat-, højde og modulsystem Tegningsmateriale Der skal som redegøres for: Hvilken lagstruktur der skal anvendes i tegningsmaterialet. Hvilke formkrav der er 8l tegningsmaterialet, f.eks. Tegningsskilt, tekststørrelser, fonte etc. Hvilke filformater tegningsmaterialet skal gøres 8lgængeligt i. 58

59 IKT- specifikalon Digital projektering Indhold: Indledning Anvendelse Leverancer Digital projektering Minimum spec. for ydelsen Bygningsmodeller Koordinat-, højde og modulsystem Tegningsmateriale Koordinat-, højde og Der skal som redegøres for: modulsystem Hvilke referencesystem(er) der skal anvendes i projektet. Hvilket projektspecifikt koordinatsystem der anvendes. Hvilket modulnet der anvendes. Ovenstående skal anvendes i såvel bygningsmodeller som tegningsmateriale. 59

60 BIM proces manual

61 Hvorfor en proces manual? Acale Hvordan IKT specifikationer Hvem? Samarbejde Hvad? BIM proces manual - Et dokument.l det gode digitale samarbejde? Produk8on Arkitekt Ingeniør Entreprenør 61

62 Indhold IKT organisa8on Klassifika8on Digital kommunika8on og kommunika8onsplamorm Digital projektering Digitalt udbud og Mængdefortegnelse Digital udførelse Digital aflevering 62

63 Eksempel på kapitel Digital kommunika8on og kommunika8onsplamorm Ansvarlig(e) for kommunika8on Anvendte værktøjer og systemer Filer Filnavngivning Mappestruktur Metadata Revisionsstyring Advisering 63

64 Opbygning af afsnit Overskric Vejledningstekst Standard tekst Navn på afsnit Hvad skal der ske her? Hjælpe tekst 64

65 Eksempel på afsnit Overskric Vejledningstekst Standard tekst Filer Herunder beskrives hvilke typer af filer der findes på projektet, hvilke filformater de udveksles i, hvornår disse udveksles, samt udvekslingsmetode. Skemaet nedenfor oplister de for sagen aktuelle dokumenuyper. Dokumen[ype Filformat Udvekslings- frekvens Udvekslings- metode Referater PDF Løbende Projektweb Fagmodeller IFC + RFT Hver fredag Projektweb Fællesmodel IFC 1. i mdr. Projektweb 65

66 Indhold Nogle er velbeskrevne - Andre er helt nye. IKT organisa8on Klassifika8on Digital kommunika8on og kommunika8onsplamorm Digital projektering Digitalt udbud og Mængdefortegnelse Digital udførelse Digital aflevering = Det bliver evig WIP! 66

67 BIM Procesmanual Definerer spilleregler for det digitale samarbejde mellem de projekterende og de udførende Tager udgangspunkt i afprøvet materiale Struktureret ic. acale og byggeprocessen Beskriver valgte, systemer, processer, metoder og standarder Er et dynamisk dokument som kan 8lpasses ecer behov og løbende gennem byggeprojektet Forprojekt bips IKT- acale, høring januar

68 Afrunding

69 Tidsplan Start: April 2015 Første aflevering/høring: 24. juni 2015 Itera8on 2: Aug- Sep 2015 Delhøring 2: 30. Sep 2015 Itera8on 3: Okt- Nov 2015 Sidste delhøring: 2. Dec 2015 Aflevering 23. Dec 2015 Høring: Januar 2016 Itera8on 3 IKT specifika8on KlassifikaLon IKT specifika8on Projektweb IKT specifika8on Digital kommnika- Lon BIM procesmanual (for det digitale samarbejde) Itera8on 1 Sommerferie Itera8on 2 Itera8on 3 Afslutning Høring April August Oktober December Januar 69

70 Tak for i dag

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Konsistenskontrol af bygningsmodeller Konsistenskontrol af bygningsmodeller Præhøring 2 30. September 2015 Agenda Præsenta+on af hovedtemaer fra møderne med sparringsgrupperne Gennemgang af udvalgte områder fra den kommende præhøringsversion

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den 8.12.2016 Indhold 1. Orientering... 3 2. Grundlag for cad-produktionen... 5 2.1 Fil- og mappestruktur... 5 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer... 5 2.2.1 Generelt... 5

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informa?oner Objektet og dets informa?oner Tilsammen kan CCS Klassifika/on, Iden/fika/on og Egenskaber bidrage /l at holde konsistens

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) 11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) Flemming Vestergaard, DTU Byg, 2013 Agenda: Baggrunden Det Digitale Byggeri 3D arbejdsmetode konceptet / BIM Resten af kursets indhold Digitaliseringen af

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål!

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! 1 Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! Ekstraregninger er jo ikke noget problem, hvis du

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler PROGRAM: 12. januar 2016 08.30 - Ankomst Indskrivning

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

januar 2015 bips IKT-aftale rapport forprojekt

januar 2015 bips IKT-aftale rapport forprojekt januar 2015 bips IKT-aftale rapport forprojekt INDHOLD bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2015-01-09 R0

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 08. november 2016 + 09. november 2016 + 10. november 2016 3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund for bekendtgørelsen...

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

Forprojekt bips IKT- a2ale. Delak&vitet 1 (afslutning) Opsamling fra møder med sparringsgrupper

Forprojekt bips IKT- a2ale. Delak&vitet 1 (afslutning) Opsamling fra møder med sparringsgrupper Forprojekt bips IKT- a2ale Delak&vitet 1 (afslutning) Opsamling fra møder med sparringsgrupper Deltagere i projektet Arbejdsgruppe Per Fischer, Arkitema Ronnie Holm Dam, Rambøll Tore Hvidegaard, 3D byggeri

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere