Automatic Sunshade Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatic Sunshade Control"

Transkript

1 Automatic Sunshade Control Sikkerhedsanvisninger Bemærk at styreenheden for solafskærmning kræver en strømforsyning på 230VAC, 50 Hz. Lad altid en autoriseret elektriker installere systemet. Kontroller at styreenheden ikke har synlige skader eller fejl, når du pakker den ud. Hvis der er skader skal du straks henvende dig til din leverandør. Hvis enheden er beskadiget, må den ikke anvendes. Styreenheden må kun anvendes til de formål producenten anviser (mere info findes i brugsanvisningen) Ændringer eller modificeringer af dette er ikke tilladt og vil medføre bortfald af garanti. Hvis det antages, at styreenheden ikke kan anvendes uden at være til fare, skal den straks slås fra, og sikres mod utilsigtet brug. Slå altid strømmen fra, inden du arbejder med markiser eller persienner, der styres af styreenheden. Hvis kontrolsystemet ikke er tilsluttet en regn- og frostdetektor, og hvis temperaturerne er under +1 C (32 F), anbefaler vi af sikkerhedsmæssige årsager at indstille styringen til manuel betjening (afhængigt af solafskærmningens type). På den måde undgår man, at enheden automatisk kører ud i solskin.

2 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Tilbehør Overblik betjening NX 2500 Overblik betjening NX 2600 Manuel betjening Automatisk betjening Håndholdt radio transmitter Sensorer LED Sol signal LED Vind signal Vindmåler Regn sensor Rumføler Tidsfunktioner Reverserende signal/info-knap Tekst display Informationer til faguddannede elektrikere El diagram for decentraliserede styringer El diagram for decentraliserede styringer El diagram med direkte motortilslutning El diagram med direkte motortilslutning Indstilling af regn sensor Basisindstillinger SET knappen Justerbare værdier og tider Programmering af radio transmitter NX 2500/2600 Tekniske Data

3 Introduktion Først og fremmest vil vi takke Dem fordi de har valgt at købe NX 2500/2600 sol- og vindautomatik. For at få mest muligt ud af Deres produkt anbefaler vi Dem at læse denne vejledning nøje igennem før ibrugtagning. Således opnår De bedst mulig anvendelse. Model NX 2500 Model NX 2600

4 Tilbehør Nedenstående tilbehør kan vælges til NX 2500/2600: Lys sensor LS30 art. no Vindmåler WS XA Tube art. no Vindmåler WS Classic M art. no Kombineret sensor WM3 art. no Regn sensor RD +1 C (32 F) art. no Regn sensor RD -20 C (-4 F) art. no Rumføler TE indendørs art. no Nedenstående tilbehør kan vælges til NX 2500/2600 betjening: Håndholdt radio transmitter, 4 kanaler art. no Parallel tilslutning af vindmåler op til 2 enheder (se venligst el diagram) gør det muligt at bruge kun én vindmåler til flere NX2500/2600 enheder.

5 Overblik betjening NX 2500 OP signal LED blinker, mens produktet er i bevægelse. LED lyser konstant, når produktet har nået sin position. Ned signal LED blinker, mens produktet er i bevægelse. LED lyser konstant, når produktet har nået sin position. Programmeringsknap Tekst display Viser de vigtigste funktioner Vindsignal Op knappen Kører markisen op Solsignal Regnsignal Temperatursignal Ned knappen Kører markisen ned Info knappen Viser aktuel vindhastighed og solintensitet Vælg knappen Automatisk/Manuel

6 Overblik betjening NX 2600 OP signal LED blinker, mens produktet er i bevægelse. LED lyser konstant, når produktet har nået sin position. Ned signal LED blinker, mens produktet er i bevægelse. LED lyser konstant, når produktet har nået sin position. Programmeringsknap Tekst display Viser de vigtigste funktioner Auto eller manuel mode Kanal 1 Auto eller manuel betjening Kanal 2 Vindsignal Op knappen Kører solafskærmningen op/ind Solsignal Regnsignal Temperatursignal Ned knappen Kører solafskærmningen ned Info-knappen Viser aktuel vindhastighed og solintensitet Vælg knappen Automatisk/Manuel Display LED kanal 1 Display viser indstillinger for kanal 1 Display LED kanal 2 Display viser indstillinger for kanal 2 Vælg knappen for kanal 1 eller 2

7 Manuel betjening NX 2500 Tryk på vælg knappen Automatisk/Manuel, indtil displayet viser betjeningsindstilling Manuel. Manuel betjening NX 2600T Tryk på vælg knappen Kanal, indtil den gule LED lyser. Tryk dernæst på vælg knappen Automatisk/Manuel, indtil display viser betjeningsindstilling Manuel for den valgte kanal. I dette eksempel, er den automatiske funktion for begge kanaler slået fra.

8 Manuel betjening Hvis vindhastigheden overstiger den indstillede værdi, eller hvis der måles regn eller frost, vil solafskærmningen straks blive kørt ind/op. Af sikkerhedsmæssige grunde kan solafskærmningen nu hverken blive kørt ud/ned ved automatisk eller manuel betjening. Nu kan solafskærmningen betjenes med Op eller Ned knappen på NX 2500 enheden, med en udvendig tilvalgt knap eller radio fjernbetjening (kun NX 2600) Hvis du trykker på Op eller Ned knappen, vil de forbundne solafskærmninger enten køre ind/op eller ud/ned. Kørselsretningen og betjeningen vil fremgå ved blinkende LED lys foroven på styringen. Tryk f.eks. på modsatte knap for at stoppe bevægelsen. - Tryk på Op knappen, hvis solafskærmningen kører ud/op. - Tryk på Ned knappen, hvis solafskærmningen kører ind/ned. Dette sikrer en præcis position af solafskærmningen. Hvis bevægelsen ikke afbrydes manuelt, blinker LED lyset konstant efter motorkøretiden er oversteget og viser den nuværende status for solafskærmningen. Hvis De ønsker at betjene solafskærmningen manuelt, selv ved regn og frost, vær sikker på at sikkerhedsforanstaltningen er deaktiveret af en professionel elektriker.

9 Automatisk betjening NX 2500 Tryk på vælg knappen Automatisk/Manuel, indtil displayet viser betjeningsindstilling Auto. Automatisk betjening NX 2600 Tryk på vælg knappen Kanal, indtil den gule LED lyser. Tryk dernæst på vælg knappen Automatisk/Manuel, indtil display viser betjeningsindstilling Auto for den valgte kanal. I dette eksempel, er den automatiske funktion aktiveret for kanal 1. Kanal 2 er stadig i manuel mode.

10 Automatisk betjening Ved denne indstilling kører solafskærmningen automatisk ud/ned, så snart de indstillede værdier er opnået. LED signalerne under displayet skal enten lyse grøn eller blinke, hvis solafskærmningen automatisk skal køres ud/ned. Hvis mindst én af LED lysene ikke lyser eller blinker grøn, vil solafskærmningen køre ind/op. Automatisk betjening kan til enhver tid ændres ved at trykke den ønskede retningsknap, forudsat at den indstillede vindhastighedsværdi ikke er oversteget. De forskellige funktioner beskrives mere detaljeret på de næste sider. Efter at være gået fra manuel til automatisk betjening, vil den sidste kommando blive udført.

11 Håndholdt radiosender NX 2500/2600 UNI 12/22 RC betjeningen gør det muligt at bruge trådløs radiosender til Deres solafskærmning. Ved hjælp af en håndholdt radiosender kan De uafhængigt betjene Deres solafskærmning, som De ønsker. Betjeningselementerne på en håndholdt radiosender er arrangeret som nedenstående: 4 kanals håndholdt radiosender OP knap kanal 1 NED knap kanal 1 OP knap kanal 2 NED knap kanal 2 Hvis LED lyset på den håndholdte sender ikke længere lyser efter tryk på knappen eller hvis rækkevidden for sendere er væsentligt nedsat, skal batteriet udskiftes. Brug et 12V batteri (Type 23A, 23L, EL12, VR22 eller MN21). Følg venligst nedenstående procedure: - Løsn dækslet på fronten af den håndholdte sender. - Fjern batteriet fra den håndholdte sender. - Sæt det nye batteri ind i den håndholdte sender (vær opmærksom på +/-poler). - Sæt dækslet på fronten af den håndholdte sender tilbage igen.

12 Sensorer For optimal solbeskyttelse kan man tilkoble UNI 12/22 enheden en række sensorer, som forsyner den automatiske styring med oplysninger. De forskellige sensorers basisfunktioner kan beskrives på følgende måde: Lyssensor: Vindmåler: Regn sensor: Rumtemperatur: Denne sensor måler udendørs belysningen i klux og styrer solafskærmningen derefter. Denne sensor måler vindhastigheden i m/s eller km/h. Hvis de bestemte værdier overskrides, vil solafskærmningen køre ind/op for at undgå skade. Denne sensor måler nedbør og udendørs temperatur. I tilfælde af frost kører solafskærmningen automatisk ind/op for at undgå skade. Denne sensor måler den indendørs temperatur og styrer solafskærmningen efter den ønskede rumtemperatur. De tilkoblede sensorer arbejder afhængigt af hinanden og har forskellige prioriteter. LED lysene for sol- eller vindsignal viser den nuværende status for sensorerne. De forskellige signalers funktion beskrives i de følgende sider. LED solsignal LED solsignal viser følgende status muligheder: LED lyser grøn: LED lyser rød: LED lyser gul: LED blinker rød: Temperaturen forudindstillet af rumtermostaten er opnået, solintensitetens værdi er overskredet, ingen alarmbesked om regn eller frost vises. Temperaturen forudindstillet af rumtermostaten er ikke opnået, solintensitetens værdi er under den forudindstillede, eller regnalarm er signaleret. Besked om frost. Tidsforsinkelse er aktiveret. Når alle andre betingelser er opfyldt, kører solafskærmningen ud/ned efter den ønskede tidsforsinkelse er nået.

13 LED blinker grøn: Reset forsinkelse er aktiveret. Temperaturen er under den forudindstillede værdi. Solafskærmningen vil køre ind/op, når reset forsinkelsen er nået. VIGTIGT! Solafskærmningen vil straks køre ind/op, så snart regn eller frost måles, og kan ikke blive kørt ud/ned, selv ved manuel betjening. Hvis du ønsker manuel betjening af solafskærmningen i tilfælde af regn eller frost, bør en autoriseret elektriker deaktivere denne funktion (Menu Basic settings, pkt. 10 Rain priority, side 87). Venligst bemærk for alt tilsluttet tilbehør: Solafskærmningen kører kun ind eller ud i henhold til det indstillede svar og reset forsinkelser er overskredet uden afbrydelse. LED vindmåler OBS! Hvis der ikke er tilkoblet en vindmåler (læs venligst kapitel Basisindstillinger på side 85), vil LED lyset altid lyse grønt. LED lyser grøn: LED lyser rød: Ingen vindalarm. Vindalarm. Solafskærmningen vil køre op/ind og kan ikke køres ud/ned, selv hvis alle andre forudsatte betingelser er opfyldt. LED blinker rød: (Tidsforsinkelse er aktiveret.) Værdien for vindhastighed har været overskredet, men den er ikke overskredet lige i øjeblikket. Der er ingen vindalarm. Solafskærmningen kan kun køre ud/ned, når den forudindstillede tidsforsinkelse er overskredet og alle andre forudbestemte betingelser er opfyldt.

14 LED blinker grøn/rød: Vindmåleren har ikke modtaget noget signal inden for de seneste 48 timer og kan blive mekanisk beskadiget. VIGTIGT! Hvis værdien for vindhastighed overskrides, vil solafskærmningen straks køre ind/op, og kan ikke blive kørt ud/ned, selv ved manuel betjening. Ved et tryk på info-knappen kan den nuværende vindhastighed og solintensitet vises på displayet. Vindmåler Hvis luftvingerne på vindmåleren ikke har bevæget sig i 48 timer (1,5 minutter i test mode), vil der i displayet stå: Samtidig, vil vindmålerens LED blinke enten rød eller grøn. Hvis denne besked vises, undersøg om den udvendigt installerede vindmåler er beskadiget. (se også display beskeden på side 72-75). Regnsensor For at beskytte solafskærmningen, kan en regn sensor kobles til UNI 12/22 enheden. Se venligst brugervejledningen for regn sensoren. Når der er sporet regn, kører solafskærmningen ind/op uden forsinkelse og i displayet vil der stå:

15 Solsignalets LED vil nu lyse rød. Hvis regn sensoren ikke længere er aktiveret, vil solafskærmingen køre ud/ned efter den forudindstillede regn reset forsinkelse er overskredet. Dette kun hvis alle andre forudbestemte betingelser er opfyldt. Hvis den udendørs temperatur falder til under +1 C (32 F), kører solafskærmningen ind/op uden forsinkelse og i displayet vil der stå: ADVARSEL! Hvis du vælger manuel betjening for regn eller frost, vil disse beskeder ikke vises. Solsignalets LED vil nu lyse gult. Hvis temperaturerne stiger, kører solafskærmningen ind/op, når den nuværende frost og regn reset forsinkelse er overskredet. Dette kun hvis alle andre forudbestemte betingelser er opfyldt. Rumføler OBS! Rumføler funktionen bortfalder ved manuel betjening. Automatisk betjening af solafskærmningen kan ikke udføres. Betjeningen kan tilkobles en rumføler (afbryder kontakt) Ved hjælp af en termostat, kan solen varme rummet op til en ønsket temperatur, inden solafskærmningen kører ud/ned. Temperatur kontrollen skal slås fra. Se venligst Justerbare værdier og tider. Hvis den forudindstillede rumtemperatur er overskredet, vil solafskærmningen køre ud/ned uden forsinkelse. Dette kun hvis alle andre forudbestemte betingelser er opfyldt. Hvis temperaturen falder til under den forudindstillede værdi, kører solafskærmningen ind/op, når den forudindstillede reset forsinkelse er overskredet til den tilladte rumtemperatur for at varme op til den forudindstillede værdi.

16 Tidsfunktioner Betjeningen har forskellige integrerede tidsfunktioner. Du kan programmere tiden for, hvornår en ud- eller indrulning skal foretages. Alle tider kan blive individuelt programmeret. Hvis enheden er indstillet til automatisk betjening, vil kommandoen for ud- eller indrulning bliver udført, når den forudindstillede tid er nået. Fra side 91 kan du finde information om, hvordan man programmerer solafskærmningsbetjeningen. Hvis du ønsker at deaktivere tidsfunktionen, skal ud- og indrulningstiden slås fra ved at indstille tiden, indtil der i displayet vises: --:--. Deaktiver tiden mellem 23:59 og 00:00. Derudover kan du programmere en tidsperiode, hvor den automatiske betjening skal være koblet fra. I en sådan periode vil der ikke blive udført nogle af de kommandoer, man automatisk kunne have indstillet omkring ud- eller indruldning vedr. sol- eller temperaturværdier. For at aktivere denne funktion, indstil start og sluttidspunktet for perioden: Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion, kan den deaktiveres ved at du vælger starten af tidsperioden. Deaktiver tiden mellem 23:59 og 00:00. OBS! Alle sikkerhedsrelaterede funktioner (regn, frost, vind) vil også blive udført i tidsfunktionen. Eksempel på en tidsfunktion: Eks. 1: Du ønsker, at din solafskærmning skal køre ud/ned kl. 08:00 om morgenen og køre ind/op kl. 16:00 om eftermiddagen. I denne periode vil hverken sol- eller temperaturmæssige kommandoer blive udført. Efter kl. 16:00 vil solafskærmningen køre ind/op eller ud/ned alt efter solen.

17 Indstil tidsfunktionen som følger: Eks. 2: Du ønsker, at din solafskærmning skal køre ind/op efter kl. 21:00 om aftenen og må under ingen omstændigheder køre ned/ud før kl. 09:00. Efter kl. 09:00 skal afskærmningen køre ud/ned eller ind/op alt efter solens styrke. Indstil tidsfunktionen som følger: Reverserende signal Fjernbetjeningen kan sende reverserende signaler til den tilkoblede motor, når solafskærmningen er kørt ud/ned.????????????? Vendefunktionen vil både blive udført ved automatisk og manuel betjening. NB! Et forudindstillet reverserende signal kan ikke udføres efter en tidsbetjent kommando. Info-knap Ved at trykke på info-knappen vil de nuværende værdier målt af sensorerne vises. Værdierne for lyssensorerne (lysintensitet) vises i klux. Værdierne for vindmåleren (vindhastighed) vises i km/h. Når information er vist, går displayet tilbage til den nuværende betjeningsmode efter ca. 10 sekunder.

18 Tekst display Hvor LED lysene kun viser et kort overblik over the nuværende status i automatisk mode, viser tekst displayet en mere detaljeret information. Alle beskeder for den valgte kanal vises alternativt. Displayet på NX 2500 viser følgende beskeder: NX 2500 er i automatisk mode. Alle tilkoblede sensorer betragtes. NX 2500 er i manuel mode. Kun værdierne for vindhastighed og regn betragtes. Displayet på NX 2600 viser følgende beskeder. NX 2600 er i automatisk mode (kanal 1 og kanal 2). Alle tilkoblede sensorer betragtes. NX 2600 er i manuel mode (kanal 1 og kanal 2). Kun værdierne for vindhastighed og regn betragtes. Kanal 1 på NX 2600 er i automatisk mode, kanal 2 er i manuel mode. For kanal 1 betragtes alle sensorer. For kanal 2 betragtes kun værdierne for vindhastighed og regn. Kanal 1 på NX 2600 er i manuel mode, kanal 2 er i automatisk mode. For kanal 1 betragtes kun værdierne for vindhastighed og regn. For kanal 2 betragtes alle sensorer. Afhængigt af sensor værdierne vises følgende beskeder i displayet ved automatisk drift: Temperaturen er under den værdi, der er sat af rumføleren og temperatur reset forsinkelsen er ikke overskredet. Temperaturen er under den værdi, der er sat af rumføleren og temperatur reset forsinkelsen er overskredet.

19 Den forudindstillede solværdi er overskredet og tidsforsinkelsen er ikke overskredet. Den forudindstillede solværdi er overskredet og tidsforsinkelsen er overskredet. Den forudindstillede solværdi er for lav. Tidskontrollen er aktiveret, og ingen automatiske kommandoer vil blive udført før det indstillede sluttidspunkt er nået. Nedenstående beskeder kan fremkomme både ved manuel og automatisk betjening: Det har regnet. Der har været frostgrader. Reset forsinkelsen for regn og frost har ikke været overskredet. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis en af følgende beskeder vises i displayet: Sensorforbindelsen eller vindmåleren er defekt. Der er ikke tilkoblet nogen vindsensor og vindsensoren er ikke deaktiveret. Intet vindsignal er bemærket i 48 timer. Bevæg vindmålerens luftvinger for at tjekke, at de virker. Kontakt en professional elektriker, hvis beskeden ikke forsvinder eller hvis samme besked kommer igen efter 48 timer. Sensorforbindelsen eller ledningsførelsen ved lyssensor 1 er defekt eller der er ikke tilkoblet en sensor. Sensorforbindelsen eller ledningsførelsen ved lyssensor 1 er defekt eller der er ikke tilkoblet en sensor.

20 Informationer til faguddannede elektriker Enheden skal tilsluttes på følgende måde: - Tag strømmen fra. - Fjern de to skruer foroven og løft forsigtigt den øverste del. - Tag fladkablet fra basis PCB. - Før tilslutningskablet ind og monter basisbeslaget på væggen. Hvis kablerne føres bag væggen, brug de forberedte kabelgennemgangere i bunden af enheden++ - Tilslut strømkablerne og udvendige tilslutninger jf. el diagrammet. - Outputtet er flydende (potentialfrit), hvilket er vigtigt, når der skal anvendes decentraliserede og centraliserede styringer. - Forbind terminal 2 og 6 med en jumper, hvis solafskærmningen skal styres direkte (230 V, 50 Hz). - Hvis der ikke er installeret en lyssensor LS30 med enheden, skal der forbindes en 1k8 resistor mellem terminal 21 og 22 og i basisindstillingerne, og antallet af lyssensorer skal stilles til 1 stk. - Koble fladkablet til basis PCB igen, og hægt den øversten del sammen med den nederste. - Sæt strøm til. Nu skal LED lysene på fronten af styringen lyse. - Tjek at alle tilsluttede sensorer virker korrekt. - Tjek at alle tilsluttede drivere virker korrekt. - Udfør alle basisindstillinger. - Hægt delene sammen og stram de to skruer øverst.

21 Når du bruger en NX 2600, læs venligst nedenstående: NB! Bygningens konstruktionsegenskaber, så som metalliske områder, tykke og tunge armerede lofter og vægge kan reducere senderens eller modtagerens rækkevidde. Andre enheder, der bruger samme radiofrekvens (433,92) kan forårsage krydsinterferens. Af sikkerhedsmæssige årsager, vil funktionerne på Vestamatic radiokontrol ikke blive udført, medmindre enheden kan identificere signalerne uden problemer. For at modtage den bedst mulige kvalitet, skal ovenstående forbehold tages. Betjen derfor ikke to eller flere radiosendere lige op af hinanden. Vi anbefaler en minimum distance på 50 cm. mellem radiosendere.

22 El diagram for decentraliserede styringer Lysnettet 230 V NX 2500 Regn sensor (normal sensitiv) netspændingen Kanal 1 Vindmåler Udvendig knap Rummåler

23 El diagram for decentraliserede styringer Lysnettet 230 V NX 2600 Til decentraliserede enheder Regn sensor (normal sensitiv) netspændingen Vindmåler Udvendig knap for kanal 2 Udvendig knap for kanal 1 Rummåler

24 El diagram med direkte motortilslutning Lysnettet 230 V NX 2500 Regn sensor (normal sensitiv) netspændingen Vindmåler Udvendig knap Rummåler

25 El diagram med direkte motortilslutning Lysnettet 230 V NX 2600 Regn sensor (normal sensitiv) netspændingen Vindmåler Udvendig knap for kanal 2 Udvendig knap for kanal 1 Rummåler

26 Indstilling af regn sensor Sensitiviteten kan indstilles i regn sensoren. Man kan vælge mellem 4 niveauer. Forbind regn sensoren som følger: Regn sensor lav følsomhed: Regn sensor normal følsomhed: Regn sensor følsom: Regn sensor høj følsomhed: Basisindstillinger Åbn dækslet på enheden og lad en autoriseret elektriker udføre følgende: - Løsn skruerne øverst og tak den øverste del forsigtigt af. - Tryk på knappen på bagsiden af den øverste del for at aktivere menuen for basisindstillinger. - Ved at trykke på knappen inden i denne menu gemmes den værdi, der vises på det pågældende tidspunkt i displayet, og næste menu valg vises. Med op- og nedknappen kan værdier i displayet ændres. - Du kan komme ud af menuen ved at gemme sidste menuvalg eller ved ikke at trykke på nogle knapper i 20 sekunder. I det tilfælde gemmes den sidste viste værdi ikke.

27 NB! Parametrene indstillet i denne menu gælder for alle kanaler. Denne menu giver følgende indstillingsmuligheder: 1) Test mode 2) Vindmåler 3) Udvidet vindområde 4) Enhed for vindhastighed 5) Vindmåler type 6) Vind svartid 7) Antal lyssensorer 8) Fordeling af lyssensorer til kanaler (kun NX2500/2600) 9) Låses efter 2 sekunder 10) Regn prioritet 11) Fortsæt op kommando 12) Fortsæt ned kommando 13) Kanal 2 for loftvindue (kun NX 2500/2600) 14) Sprogvalg På de følgende sider vil disse funktioner blive beskrevet detaljeret. 1) Test mode: ON/OFF OFF For at teste funktionerne på alt tilsluttet tilbehør i test mode, øges de forudindstillede forsinkelser med faktor 5 og vindmålerens overvågning (48 timers alarm) svarer efter 90 sekunder. 2) Vindmåler: ON/OFF ON Hvis vindmåleren er slået fra, lyser vindmålerens LED konstant grøn. Vindsikkerhedsfunktionen er slået fra og menumulighederne 3-6 vil ikke blive vist. 3) Udvidet vindområde: ON/OFF OFF Denne menu mulighed er kun tilgængelig, hvis vindmåleren er aktiveret. OFF: Værdien for tilladte vindhastighed kan stilles til mellem 10 og 40 km/h. ON: Værdien for tilladte vindhastighed kan stilles til mellem 10 og 100 km/h.

28 4) Enhed for vindhastighed: km/h / m/s km/h Denne menu mulighed er kun tilgængelig, hvis vindmåleren er aktiveret. 5) Vindmåler type: WM1 (standard WS XS Tube) WM2 (speciel version WS Classic M) WM3 (kombineret sensor) WM1 Denne menu mulighed er kun tilgængelig, hvis vindmåleren er aktiveret. 6) Forsinket vind svartid: 0 10 sek. 0 sek. Denne menu mulighed er kun tilgængelig, hvis vindmåleren er aktiveret. Bemærk venligst, at værdien for den forsinkede vindhastigheden skal være overskredet i hele den forsinkede svartid, før solafskærmningen kan køre op/ind. 7) Lyssensorer: 1 / 2 Fabriksindstillet NX 2500: 1 Fabriksindstillet NX 2600: 2 Indstil antallet for tilsluttede lyssensorer. 8) Fordeling af lyssensorer: A / B B (kun NX 2600 med 2 lyssensorer) A: For begge kanaler: Kun den højeste af de 2 solintensitetsværdier målt af sensor 1 gælder.* B: Værdierne målt af lyssensor 1 gælder for kanal 1; Værdierne målt af lyssensor 2 gælder for kanal 2. 9) Låses efter 2 sekunder: ON / OFF OFF OFF: Efter at have trykket på knappen for at køre op/ind, vil solafskærmningen øjebliklig køre ind/op eller ud/ned. ON: Efter at have trykket på knappen for at køre op/ind eller ud/ned i mere end 2 sekunder, vil solafskærmningen køre fuldstændig op/ind eller ud/ned. Hvis man trykker på knappen i mindre end 2 sekunder, kører solafskærmningen kun op/ind eller ud/ned, mens knappen er holdt inde. På den måde positioneres dugen korrekt.

29 10) Regn prioritet: ON / OFF ON OFF: Sikkerhedsfunktionerne for regn og frost er deaktiveret ved manuel betjening. ON: Sikkerhedsfunktionerne for regn og frost er aktiveret ved manuel betjening. 11) Fortsat op-kommando: ON / OFF OFF OFF: Et fortsat tryk på op-knappen bevirker en op-kommando, mens motoren kører. ON: Et fortsat tryk på op-knappen bevirker en kontinuerlig op-kommando. 12) Fortsat ned-kommando: ON / OFF OFF OFF: Et fortsat tryk på ned-knappen bevirker en ned-kommando, mens motoren kører. ON: Et fortsat tryk på ned-knappen bevirker en kontinuerlig ned-kommando. 13) Kanal 2 for loftvindue: ON / OFF OFF Denne menu er kun tilgængelig i NX OFF: Normal funktion for op og ned knap 2. ON: Op og ned knap for kanal 2 er byttet. 14) Sprogvalg: engelsk/hollandsk/ Tysk/fransk Tysk NB! Når alle tests er udført, skal test mode deaktiveres. Det er ikke længere tilladt at betjene NX 2500/2600 i test mode.

30 SET knappen Ved at trykke på SET knappen (som sidder inde bag hullet på frontsiden) med det leverede justeringsværktøj i pakken, kan man aflæse og ændre de indstillede værdier med op- og nedknapperne. Du kan programmere enheden efter dine ønsker. Tryk på denne knap for at aktivere indstillingsmenuen. Ved at trykke på knappen i denne menu gemmes de værdier, der står i displayet og næste menu vises. Du går ud af menuen ved at gemme den sidste menu mulighed eller ved ikke at røre ved knappen i 20 sekunder. I begge tilfælde vil den sidste viste menu blive gemt. Justerbare værdier og tider Følgende indstillinger kan foretages: 1) Tid: 00:00 23:59 08:00 2) Baggrundsbelysning: % 50 % 3) Kontrast: % 50 % 4) Tidskontrol op: 00:00 23:59; -:- -:- 5) Tidskontrol ned: 00:00 23:59; -:- -:- 6) Starttidsperioden automatisk lås: 00:00 23:59; -:- -:-

31 7) Sluttidsperioden automatisk lås: 00:00 23:59; -:- -:- 8) Tærskelværdi for vindhastighed: km/h Udvidet rækkeviddes for vind: km/h (se kap. Basisindstillinger side 83) 30 km/h 9) Tidsforsinkelse for vind: 2 20 minutter 16 minutter 10) Solbestemt betjening: ON / OFF ON 11) Sol svarværdi, udrulning: 1 60 klux 15 klux 12) Sol forsinkelsessvar??????: 00:10 05:00 (min:sek.) 02:30 (min:sek.) 13) Sol svarværdi, indrulning: 1 60 klux 13 klux 14) Sol reset forsinkelse: 2 40 minutter 16 minutter 15) Motor løbstid: sekunder 90 sekunder 16) Modsatrettede signaler: 0 1,9 sekunder 0 sekunder 17) Temperaturbestemt betjening: ON / OFF ON 18) Temperatur reset forsinkelse : 2-15 minutter 5 minutter 19) Regn reset forsinkelse: 1 10 minutter 2 minutter

32 20) Programmering af håndholdt sender: (kun NX 2500/2600) Læs venligst kapitlet vedr. programmering af radio sender for mere information. NB! - Hvis solbestemt betjening (menu 10) er deaktiveret, vil menu 11 til 14 ikke være mulige. - Hvis den temperaturbestemte betjening (menu 17) er deaktiveret, vil menu 18 ikke være mulig. - Hvis du har købt en NX2600 enhed, vær sikker på at udføre alle indstillinger for kanal 1 og 2 separat, bortset fra tid, baggrundsslys og kontrast. Værdierne som alle er vist og ændret i indstillingsmenuen gælder kun for den aktiverede kanal. Hvis ikke nogle knapper berøres i 20 sekunder, går displayet tilbage til den forudindstillede betjeningsmode. I tilfælde af strømsvigt gemmes alle programmerede parametre, og det indvendige ur vil have en buffer i 24 timer. Programmering af radio transmitter NX 2600 NX2600 RC enheder kan efter ønske kontrolleres med den valgfrie håndholdte radio transmitter. Før du starter, alloker radio transmitteren to NX2600 RC enheden. Programmering af radio transmitteren Tryk på SET knappen flere gange på fronten af enheden, indtil displayfeltet viser: Tryk på op knappen på enheden og hold den inde. LED blinker langsomt og i displayet vil der stå:

33 Tryk nu også på den knap på radio transmitteren, som skal programmeres. Hvis programmeringen lykkes, blinker LED lyset hurtigt. Slip både knappen på radio transmitteren og op knappen på NX2600 RC enheden, indtil LED lyset forsvinder. Gentag denne proces for hver af de knapper, der skal programmeres på radio transmitteren. Fjernelse af programmeringen af en radio transmitter Tryk på SET knappen flere gange, indtil displayfeltet viser: Tryk på ned knappen på enheden og hold den inde. LED vil langsomt blinke og displayet viser: Tryk nu også på den knap på radio transmitteren, hvis programmering skal slettes. Hvis programmeringen lykkes, blinker LED lyset hurtigt. Slip både knappen på radio transmitteren og ned knappen på NX 2600 RCenheden, indtil LED lyset forsvinder. Gentag denne proces for hver af de knapper, hvis programmering skal slettes. Fjernelse af programmeringen af alle radio transmittere Tryk på SET knappen flere gange, indtil displayfeltet viser: Tryk på op og ned knappen på enheden og hold den inde. Displayet vil vise:

34 Efter 3 sekunder blinker LED lyset hurtigt. Slip knapperne på NX 2500/2600 enheden, indtil LED lyset forsvinder. Nu er alle programmerede radio transmittere slettet. Tekniske Data Strømforsyning: 230 V AC, 50 Hz Modstandsniveau impulsspænding: 2,5 kv Strømforbrug: 6 W Sikringer: 0.05 A /T (betjeningen) - NX A /T (motor) - NX A /T (motor) Output: flydende kontakt Max belastning: 250 V AC. 50 Hz, 4 A, cos ᵠ 0,8 ind. 30 VDC, 5A NX 2600), 4 A (NX2500) Justeringstid udrulning: sekunder Totale strømforbrug for den tilsluttede motor må ikke overstige 920 W (NX 2500) og 1400 (NX 2600). Softwareklasse: A Driftstemperaturområde: 0 o C (32 o F) til +40 o C (104 o F) IP klasse: IP 30 Støvtæthed: 2 Mål (lxbxh): 184x100x56 mm (uden ramme) Farveangivelse: Signalhvid (svarende til RAL 9016) UNI 12 RC / UNI 22 RC Transmitter frekvens: Transmitter batteri: 433,92 MHz 12 V, type 23A, 23L, EL12, VR22, MN21. Alle tekniske data kan ændres. Det er strengt forbudt at bortskaffe elektrisk udstyr og batterier med husholdningsaffald. Symbolet med en overkrydset affaldscontainer indikerer, at elektriske og elektroniske produkter skal affaldshåndteres separat i EU-landene. Smid ikke enheden væk med husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for korrekt bortskaffelse.

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 070402 _dk.pdf INSTALLATIONS manual DK Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindføler til Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med indbygget sol- & vindautomatik. Information om gældende sol- & vindforhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe dig i gang med dit PowerView

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Model: Luksus rullegardin

Model: Luksus rullegardin ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED RF-FJERNBETJENING Model: Luksus rullegardin 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med RF-fjernbetjening...3 1.1 Generelle

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere