Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Indledning...7. Installation Betjeningsknapper...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8 Hovedenhed...8 Tilslutningsstik...9 Fjernbetjening...10 Installation...11 Tilslutning af projektoren Tilslutning til computer/notebook Forbind til video...12 Forbind til 3D videoenheder...13 Sådan bruges 3D-brillerne...15 Tænd/sluk for projektoren...16 Tænd for projektoren...16 Sluk for projektoren...17 Advarselsindikator...17 Sådan justeres det fremviste billede...18 Indstilling af projektorens højde...18 Indstilling af projektorens zoom / fokus...18 Indstilling af det projicerede billedes størrelse...19 Betjeningsknapper...20 SYSTEM...35 SYSTEM Lampeinnstillinger...37 OPPSETT...38 OPSÆTNING Signal -RGB kilde...40 OPSÆTNING Signal -Videokilde...41 Bilag...42 Fejlfinding...42 Billedproblemer...42 Andre problemer...44 Problemer med fjernbetjening...44 LED lys meddelelse...45 Skærmmeddelelser...46 Udskiftning af lampen...47 Kompatibilitets-tilstande...49 RS232 Kommandoer og protokol funktionsliste...52 Tildeling af RS232-stikbenene...52 RS232 protokol funktionsoversigt...53 Loftmontering...56 Optomas globale kontorer...57 Bestemmelser & sikkerhedsoplysninger...59 FCC bemærkning...59 Overensstemmelseserklæring for EU-lande...60 Fjernbetjening...20 Skærmmenuer...22 Sådan bruges OSD menuen...22 Menutræ...23 BILDE...25 BILDE AVANSERT...27 BILDE AVANSERT PureEngine...28 BILDE AVANSERT FARGEINNSTILLINGER...29 SKJERM...31 SKJERM 3D

2 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Lynet med pilehovedet i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren mod tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inden i produktets kabinet, der kan have tilstrækkelig størrelse, til at udgøre en risiko for elektrisk stød på mennesker. Udråbstegnet inden i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om vigtig drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i den litteratur, der følger med apparatet. 2 ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2. Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at reducere risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller fugt. 3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. Rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten. 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk beskadigelse/misbrug er (men ikke begrænset til): -- Enheden har været tabt. -- El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. -- Der er spildt væske på projektoren. -- Den har været udsat for regn eller fugt. -- Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Kontakt venligst Optoma, inden du sender enheden til reparation. 7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne findes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk.

3 Bemærkninger om anvendelse NOTE Når lampen når enden på sin levetid, vil projektoren ikke tænde, før lampemodulet er blevet udskiftet. For at udskifte lampen skal du følge procedurerne, der er oplistet under Udskiftning af lampen. Forholdsregler For at få det maksimale ud af apparatets levetid skal du følge alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel- Undgå at kikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne. Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød. Når lampen skal udskiftes, skal enheden først have tid til at køle ned. Dette produkt vil detektere levetiden for lampen selv. Sørg for at udskifte pæren når projektoren viser en advarselsbesked herom. Advarsel- Advarsel- Advarsel- Nulstil Lampenulstilling funktionen under System Lampeinnstillinger menuen i skærmmenuen, når du har udskiftet lampemodulet. Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om at kølecyklussen er blevet fuldført før du frakobler effekten. Tillad 90 sekunder for projektoren til at køle ned. Brug ikke linsehætten, når projektoren er i brug. Advarsel- Når lampen nærmer sig afslutningen på dens levetid, vil meddelelsen Bytte av lampe foreslås komme frem på skærmen. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter og udskfit lampen hurtigst muligt. 3

4 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengøre skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Fjerne ledningen fra stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Du skal ikke: Blokere indstik og åbninger, der er beregnet til ventilation. Rengøre enheden med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsninger. Bruge enheden under følgende forhold: -- I ekstremt varme, kolde eller fugtige omgivelser. `` Du skal sikre, at rumtemperaturen er mellem 5 C ~ 35 C `` Relativ fugtighed er 10% ~ 85% -- I områder med megen støv og urenheder. -- Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. -- I direkte sollys. Brug af 3D PROJEKTOREN med 3D-funktionen VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED. LÆS FØLGENDE ADVARSLER INDEN DU ELLER DIT BARN BRUGER 3D-FUNKTIONEN. Advarsel Børn og teenagere kan være mere modtagelige overfor sundhedsproblemer, associeret med visning i 3D, og de bør holdes under nøje opsyn når de ser disse billeder. Advarsel om anfald fra lysfølsomhed og andre sundhedsrisici Nogle seere kan opleve et epileptisk anfald eller et slagtilfælde når de udsættes for visse blinkende billeder eller lys fra visse projektorbilleder eller videospil. Hvis du lider af, eller har en familiehistorie der inkluderer epilepsi eller slagtilfælde, skal du rådføre dig med din læge inden du bruger 3D-funktionen. Også de personer, der ikke lider af eller som ikke har en familiehistorie der inkluderer epilepsi eller slagtilfælde, kan have en ikke-diagnosticeret tilstand, der kan forårsage epileptiske anfald fra lysfølsomhed. 4

5 Bemærkninger om anvendelse Gravide kvinder, ældre personer, personer, der lider af alvorlige, medicinske sygdomme, personer, der har sovet for lidt eller er under indflydelse f alkohol, bør undgå at bruge enhedens 3Dfunktion. Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer, skal du straks ophøre med at se 3D-billeder og rådføre dig med din læge: (1) ændret vision; (2) uklarhed; (3) svimmelhed; (4) ufrivillige bevægelser med f.eks. øjnene eller muskeltrækninger; (5) forvirring; (6) kvalme; (7) bevidsthedstab; (8) krampetrækninger; (9) kramper og/eller (10) desorientering. Børn og teenagere kan være mere udsat end voksne overfor disse symptomer. Forældre bør holde opsyn med deres børn og spørge dem, om de oplever nogle af disse symptomer. Visning med 3D PROJECTOR kan også forårsage køresyge, sanseforstyrrelser, desorientering, overanstrengelse af øjne og mindsket holdningsstabilitet. Det anbefales, at brugere tager hyppige pauser for at mindske muligheden for disse påvirkninger. Hvis dine øjne viser tegn på træthed eller udtørring, eller hvis du har nogen af de ovenstående symptomer, skal du straks ophøre med brugen af enheden, og du må ikke fortsætte i mindst 30 minutter efter symptomerne er forsvundet. Visning med 3D PROJECTOR mens du sidder for tæt på skærmen i en længere periode kan skade synet. Den ideelle visningsafstand er mindst tre gange skærmens højde. Det anbefales, at seerens øjne er på samme niveau som skærmen. Hvis du ser 3D PROJECTOR mens du bærer 3D-briller i en længere periode kan det medføre hovedpine eller udmattelse. Hvis du oplever hovedpine, udmattelse eller svimmelhed, skal du stoppe med at se 3D PROJECTOR og hvile dig. Brug ikke 3D-brillerne til andet end at se 3D PROJECTOR. Hvis du bruger 3D-brillerne til andet (som f.eks. almindelige briller, solbriller, øjenværn etc.) kan det være fysisk skadeligt for dig og muligvis svække dit syn. At se 3D kan forårsage desorientering for nogle seere. Du må derfor IKKE anbringe din 3D PROJECTOR nær trapper, ledninger, balkoner eller andre steder, hvor der er ting der kan faldes over, gås ind i, skubbe ting ned eller ødelægge ting. 5

6 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Vend så meget som muligt ryggen til lysstrålen. Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen. For at minimere den nødvendige lampeeffekt, bruges gardiner til at reducere det omgivende lys niveau. 6

7 Indledning Oversigt over pakkens indhold Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis der mangler noget, skal du kontakte Optoma kundeservice. NOTE Projektor med linsedæksel 1,8 m strømforsyningsledning På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogle områder have forskelligt tilbehør. IR fjernbetjening 2 stk AAA batterier Dokumenter: Brugervejledning Garantibevis Startvejledning WEEE-kort 7

8 Indledning Produktoversigt Hovedenhed Ventilation (udgang) 8. Linsehætte 2. Fokusring 9. El-stik 3. IR modtager 10. Indgangs- / udgangs- stik 4. Ventilation (indgang) 11. Port til kensingtontm lås 5. Zoom-ring 6. Fødder til indstiling af hældning 7. Zoom-linse 8

9 Indledning Tilslutningsstik D SYNC Out (5V) 12V Trigger HDMI 1 HDMI 2 VGA YPbPr Y G Pb B Pr R VIDEO SERVICE RS V OUT POWER HDMI1 indgangsstik HDMI2 indgangsstik 3. VGA-Ind/SCART stik (pc analogsignal/komponent-video indgang/hdtv/ypbpr) Komponent video indgangsstik Komposit video indgangsstik 3D Synk udgangsstik (5V) 12V Udløserrelæ (12V, 250mA) 8. LED Lampe (angiver status for projektorens lampe) 9. LED Temp (angiver status for projektorens temperatur) 10. El-stik 11. USB Service 12. RS-232 stik (9 stikben) TM 13. Port til kensington lås 14. LED Strøm (angiver status for projektoren) 15. Strømknap 9

10 Indledning Fjernbetjening Tænd 2. Sluk 3. 16:9 4. Nativ 5. PureEngine 6. 3D format 7. Enter 8. Gensynkroniser 9. VGA kilde 10. Videokilde 11. HDMI 2 kilde 12. YPbPr kilde 13. HDMI 1 kilde 14. Menu 15. Kilde 16. Lampefunktion 17. Kontrast 18. Lysstyrke 19. LBX 20. 4:3 21. Tilstand 22. Fire retningsknapper 10

11 E62405SP R MOLEX 3D SYNC Out (5V) 12V Trigger POWER Tilslutning af projektoren Installation Tilslutning til computer/notebook 3D-briller +12V udgang HDMI 1 HDMI 2 VGA YPbPr Y G Pb B Pr R VIDEO SERVICE RS molex NOTE På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogle områder have forskelligt tilbehør. * Ekstra tilbehør El-ledning DVI/HDMI kabel * VGA kabel * USB kabel * Udsenderkabel * 12V DC stik * RS232 kabel * 11

12 E62405SP R 3D SYNC Out (5V) 12V Trigger POWER Installation Forbind til video Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager 3D-briller HDMI 1 HDMI 2 VGA YPbPr Y G Pb B Pr R VIDEO SERVICE RS-232 NOTE På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogle områder have forskelligt tilbehør. 12V Udløseren er en programmerbar udløser. For yderligere oplysninger om tilslutning til en 3D sender og 3D briller, bedes du venligst se i brugervejledningen. Brug en højhastigheds HDMI kabel til at forbinde en Blueray 3D afspiller. * Ekstra tilbehør El-ledning HDMI kabel * RCA komponent kabel til YPbPr * VGA til RCA komponent kabel til YPbPr * Udsenderkabel * 12V DC stik * Komposit videokabel * Komposit videoudgang Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager 12

13 Installation NOTE 3Dvideokildeenheden skal tændes før 3D-projektoren. NOTE Hvis inputvideoen er normal 2D, skal du trykke på 3D-Format, og skift til Av. Hvis SBS Mode er aktiv, vises 2D-indholdet ikke korrekt. Forbind til 3D videoenheder Når du har tilsluttet dine enheder med HDMI-ledninger, som vist i diagrammet, er du klar til at starte. Tænd for din 3D videokilde og dine 3D briller. PlayStation 3-spil y Sørg for, at du har opdateret din konsol til den seneste version af softwaren i PlayStation 3. y Gå til Indstillingsmenu -> Displayindstillinger -> Video-output -> HDMI. Vælg AUTO og følg vejledningerne på skærmen. y Indsæt din 3D-disk. Du kan alternativt hente spil (og 3D-opdateringer) via PlayStation -netværket. y Start spillet. I spilmenuen vælger du Spil i 3D. 3D Blu-ray afspiller y Sikre dig, at din afspiller understøtter 3D Blu-ray -diske og at 3D-output er aktiveret. y Indsæt 3D Blu-ray -disken i afspilleren og tryk på Afspil. 3D TV (f.eks. SKY 3D, DirecTV) y Kontakt din tv-udbyder for aktivering af 3D-kanaler for dit abonnement. y Efter aktivering kan du skifte til 3D-kanalen. y Du skulle se to billeder, side om side. y Stil 3D projektoren på SBS Mode. Indstillingen findes i afsnittet Skjerm i projektorens OSD-menu. 3D-enhed (f.eks. 3D DV/DC) med 2D 1080i side om side signal-output y Tilslut din 3D-enhed og skift til 3D-indhold med 2D side om side-output til 3D-projektoren. -- Du skulle se to billeder, side om side. y Stil 3D projektoren på SBS Mode. Indstillingen findes i afsnittet Skjerm i projektorens OSD-menu. Hvis du ser 3D indhold fra en HDMI 1.4a kilde (f.eks. 3D Blu-ray) skal dine 3D briller altid være i synk. Hvis du ser 3D indhold fra en HDMI 1.3 kilde (f.eks. en udsendelse i 3D via SBS mode) kan det være nødvendigt at bruge projektorens 3D Synk. invert funktionen for, at optimere din 3D oplevelse. Indstillingen findes i afsnittet Skjerm ->3D i projektorens OSD-menu. 13

14 Installation 3D-udsendelse 3D Blu-ray -disk 3D-konsolspil SKY+HD, kabel-tv/satellitboks 3D Blu-ray -afspiller PlayStation 3 3D-briller Fuld 3D 1080p DLP Projektor Alle andre produktnavne, firmanavne og mærkenavne, brugt her i, er kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Alle billeder er simulerede. 14

15 Installation NOTE For yderligere oplysninger henvises til brugervejledningen til 3D brillerne. Sådan bruges 3D-brillerne 1. Sådan tændes for 3D-glassene: Tryk på knappen Strøm og LED blinker en gang, hvilket angiver, at brillerne er klar til 3D-tilstand. 2. Kontroller, at 3D-indholdet sendes til projektoren og signalet er kompatibelt med projektorens specifikationer. 3. Tænd for 3D-modus (DLP-Link/VESA 3D - afhængig af hvilken type briller du bruger) på 3D projektoren. Indstillingen findes i afsnittet SKJERM i projektorens OSD-menu. 4. Tænd for 3D-brillerne og kontroller, at billedet vises i 3D uden anstrengelse for øjnene. 5. Hvis billedet ikke vises i 3D, skal du kontrollere, at 3D-enheden er opsat korrekt til at sende 3D-billeder. Ellers skal SBS Mode tændes når inputsignalet er 2D 1080i side-om-side. Gentag tidligere trin 1 ~ Luk for dit venstre øje når 3D billedet vises. Til at bruge projektorens 3D synk. invert funktionen så din 3D oplevelse forbedres. Indstillingen findes i afsnittet Skjerm i projektorens OSD-menu. 7. Sådan slukkes 3D brillerne: Tryk på Strøm knappen hold den nede indtil LED slukkes. 8. For yderligere oplysninger bedes du venligst se brugervejledningen til 3D brillerne, eller på producentens hjemmeside. 15

16 Installation Tænd/sluk for projektoren Tænd for projektoren 1. Fjern linsedækslet. 2. Kontroller, at el-kablet og signalkablet er korrekt forbundet. Når de er tilsluttet, lyser strøm LED rødt. 3. Tænd for lampen ved at trykke på Strøm knappen bagpå projektoren eller på knappen på fjernbetjeningen. Strøm LED blinker nu blå. Startskærmen ses i cirka 30 sekunder. Første gang du bruger projektoren, kan du vælge dit foretrukne sprog til hurtig menuen efter at start-op-skærmen vises. 4. Tænd for kilden, du vil vise på skærmen (computer, notebook, videoafspiller osv.). Projektoren detektere automatisk kilden og viser den på skærmen. Hvis ikke, skal du trykke på menuknappen og gå til OPPSETT. Kontroller, at Kildelås er indstillet til Av. Tryk på Kilde knappen, eller den direkte kildeknap på fjernbetjeningen for at skifte mellem tilslutningerne, hvis der er tilsluttet flere kilder på samme tid. 3D SYNC Out (5V) VGA YPbPr Y G Pb B Pr R VIDEO SERVICE 12V Trigger RS-232 eller NOTE POWER Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne. 2 Strøm / Standby 1 16 Linsehætte

17 Installation Sluk for projektoren 1. Sluk for projektoren ved at trykke to gange på på fjernbetjeningen, eller på Strøm bagpå projektoren med et étsekunds interval i mellem. Efter det første tryk på knappen vises følgende meddelelse på skærmen. Tryk på knappen igen for at bekræfte slukningen. Hvis der ikke trykkes på knappen, forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder. 2. Køleventilatoren fortsætter med at køre i omkring 60 sekunder for kølecyklus, og effekt LED lampen blinke blåt. Når dioden lyser rød, er projektoren gået i standby-tilstand. Hvis du ønsker tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og er gået i standby. Stil enheden i standby, og tryk på Strøm knappen, eller på knappen for at starte projektoren igen. 3. Fjern el-ledningen fra stikkontakten og fra projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren straks efter, at den har været slukket. Advarselsindikator NOTE Kontakt det nærmeste servicecenter hvis projektoren udviser disse symptomer. Når LAMP indikatoren lyser orange, slukker projektoren automatisk. Kontakt venligst det nærmeste Optoma værksted for hjælp. Når TEMP indikatoren lyser rødt, betyder det, at projektoren er overophedet. Projektoren lukker automatisk ned. Normalt kan der tændes for projektoren igen, efter at den har kølet af. Når TEMP indikatoren blinker rødt, betyder det, at ventilatoren ikke virker. Når projektoren er kølet ned, skal du holde knappen på fjernbetjeningen nede i 10 sekunder for at skifte fra fejltilstand til standby. 17

18 Installation Sådan justeres det fremviste billede Indstilling af projektorens højde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Find den justerbare fod, som du ønsker at ændre, på bunden af projektoren. 2. Drej den justerbare ring mod uret for at hæve projektoren eller med uret for at sænke den. Gentag det efter behov på de øvrige fødder. Fødder til indstiling af hældning Ring til skråstilling Indstilling af projektorens zoom / fokus Drej fokusringen for at zoome henholdsvis ind og ud. Fokuser billedet ved at dreje på fokus-ringen indtil billedet er skarpt. Projektoren kan fokusere indenfor en afstand af 1,0 til 10,0 meter. Fokusring Zoom-ring 18

19 Installation Indstilling af det projicerede billedes størrelse Set fra oven Skærm Skærm (B) Projektionsafstand (D) Højde Diagonal Skærm Skærm (H) Bredde Set fra siden Forskydning (Hd) Projektionsafstand (D) Diagonal længde Skærmstørrelse B x H (16:9) Projiceringsafstand (D) Forskydning (tommer) på 16:9 (m) (fod) (m) (fod) (Hd) skærm Bredde Højde Bredde Højde bredde tele bredde tele (m) (fod) 38 0,84 0,47 2,76 1, , ,97 0,08 0, ,00 0,56 3,27 1,84 1,49 1,79 4,89 5,88 0,09 0, ,11 0,62 3,63 2,04 1,66 1,99 5,45 6,54 0,10 0, ,33 0,75 4,36 2,45 1,99 2,39 6,54 7,84 0,12 0, ,55 0,87 5,08 2,86 2,32 2,79 7,63 9,15 0,14 0, ,77 1,00 5,81 3,27 2,66 3,19 8,72 10,46 0,16 0, ,99 1,12 6,54 3,68 2,99 3,59 9,81 11,77 0,18 0, ,21 1,25 7,26 4,09 3,32 3,98 10,89 13,07 0,20 0, ,66 1,49 8,72 4,90 3,98 4,78 13,07 15,69 0,24 0, ,32 1,87 10,89 6,13 4,98 5,98 16,34 19,61 0,30 0, ,43 2,49 14,53 8,17 6,64 7,97 21,79 26,15 0,40 1, ,64 3,74 21,79 12,26 9, , ,60 1,96 NOTE Denne graf er kun til brugerens reference. 19

20 Betjeningsknapper Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Tænd Sluk Dual Lamp modus Tilstand Tænder for projektoren. Slukker for projektoren. Øg billedets lysstyrke. Vælg mellem de forskellige visningsfunktioner, fra Kino, Lys, Foto, Referance, 3D, ISF Day, ISF Night og Bruker. 4:3 Skalerer billedet til 4:3 billedformat. 16:9 Skalerer billedet til 16:9 billedformat. Letterbox Original Lysstyrke Kontrast PureEngine 3D format Her kan du se billedet i fuldt letterbox format på film, som ikke er optaget anamorfisk. En del af det oprindelige billede går tabt, hvis billedformatet er mindre en 2,35:1. Indgangskilden vises, uden at billedformatet skaleres. Juster billedets lysstyrke. Styr forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. PureEngine er en samling avancerede, billedbehandlingsteknikker, som forbedrer det viste billedes kvalitet. Tryk på 3D-Format for, at skifte mellem Av og SBS, og brug op/ned tasterne til at skifte mellem Top and Bottom og Frame Sequential, og tryk herefter på Enter for at bekræfte. 20

21 Betjeningsknapper Brug af fjernbetjeningen Enter Kilde Gensynkroniser Meny HDMI 1 HDMI 2 VGA YPbPr Video Bekræft det valgte punkt. Tryk på Kilde for at vælge et indgangssignal. Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Viser eller afslutter de viste projektormenuer. Tryk på HDMI 1 for at vælge kilden fra HDMI 1 stikket. Tryk på HDMI 2 for at vælge kilden fra HDMI 2 stikket. Tryk på VGA for, at vælge en kilde fra VGA/YPbPr stikket. Tryk på YPbPr for at vælge komponent-videokilde. Tryk på Video for at vælge en komposit videokilde. Fire retningsknapper Brug retningsknapperne til at vælge med eller til at justere valget. 21

22 Betjeningsknapper Skærmmenuer Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden. Sådan bruges OSD menuen 1. For at åbne OSD menuen, skal du trykke på Meny på fjernbetjeningen eller på projektorens kontrolpanel. 2 Når OSD ses, skal du bruge knapperne til at vælge et punkt i hovedmenuen. Når der udføres et valg på en aktuel side, tryk på eller Enter tasten for at komme ind i en undermenu. 3. Brug knapperne til at vælge det ønskede punkt i undermenuen, og tryk herefter på eller Enter knappen for at se yderligere indstillinger. Juster funktionen ved brug af knapperne. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på Enter eller Meny for at bekræfte, hvorefter du vender tilbage til hovedmenuen. 6. Luk for skærmmenuen ved at trykke på Meny igen. Skærmmenuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Indstilling 22 Undermenu

23 Betjeningsknapper Menutræ Hovedmenu Main Menu BILDE Undermenu Sub Menu Skjermmodus Indstillinger Settings Kino / Lys / Foto / Referanse / 3D / ISF Day / ISF Night / Bruker Kontrast -50~50 Lysstyrke -50~50 Skarphet 0~15 #1 Farve -50~50 #1 Glød -50~50 Avansert Støyreduksjon 0~10 Gamma Film / Video / Grafikker / Standard PureEngine PureDetail / PureColor / PureMotion / PureEngine Demo / Avslutt Fargeinnstillinger Fargetemperatur Varm / Medium / Høy RGB økn./stnd. Rød forsterking / Grønn forst. / Blå forst. / Rød lysstyrke / Grønn grunninnst. / Blå grunninnst. / Reset / Avslutt Fargerom AUTO / RGB / YUV #2 AUTO / RGB /(0-255) RGB /(16-235) YUV SKJERM Avslutt Format #3 4:3 / 16:9 / LBX / Original #4 4:3 / SuperBred Zoom 0~10 Kantmaske 0~5 V. Posisjon -50~50 V. Keystone -30~30 SuperBred AV / På (2,35:1) / På (16:9) / AUTO 3D 3D modus DLP-Link / VESA 3D 3D -> 2D 3D / L / R 3D-Format AV / SBS / Top and Bottom / Frame Sequential SYSTEM Menyplassering Lampeinnstillinger Projeksjon #5 3D synk. invert På / AV Avslutt Lampetid Lampepåminnelse På / AV Dual Lamp modus STD / Lys / Image AI Lampenullstilling Avbryt / Ja Avslutt Testmønster AV / Rutenett / Hvitt mønster Bakgrunnsfarge Mørkeblå / Grå / Sort 12 volt utløser På / AV 23

24 Betjeningsknapper Hovedmenu Main Menu Undermenu Sub Menu Indstillinger Settings OPPSETT Språk English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk/ / Polski / Русский / Suomi /ελληνικά / Magyar / Čeština / عربي / / / / / Türkçe / Inngangskilde HDMI 1 / HDMI 2 / Component / VGA / Video / Avslutt Kildelås På / AV High Altitude På / AV Skjul Information På / AV Skru av automatisk (min) 0~180 Signal (VGA) Frekvens 0~100 Fase -50~50 H. Posisjon -50~50 V. Posisjon -50~50 AUTO Aktiver / Deaktiver Avslutt Signal (Video) Hvitt nivå -50~50 Svart nivå -50~50 Metning -50~50 Fargetone -50~50 IRE 0 / 7.5 Avslutt Reset Aktuell Avbryt / Ja Alle Avbryt / Ja NOTE Bemærk venligst at skærmmenuen ændre sig i forhold til signaltypen, og din projektormodel. (#1) Farve og Farvetone understøttes kun i videofunktionen. (#2) Kun på HDMI modeller. (#3) Hvor SurperWide er Av. (#4) Hvor SurperWide er På. (#5) 3D Synk. invert er kun mulig når 3D er aktiveret. 24

25 Betjeningsknapper BILDE NOTE ISF Day og ISF Night vises ikke hvis ISF funktionerne ikke er blevet kalibreret. Skjermmodus Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. `` Kino: Til hjemmebiograf. `` Referance: Denne funktion har til opgave at gengive billedet så tæt som muligt på, hvad der var instruktørens hensigt. Farve, farvetemperatur, lysstyrke, kontrast og gammaindstillinger er alle konfigureret til standard-referenceniveauer. PireEngine billedbehandlingen er deaktiveret. `` Foto: Optimeret til at vise fotografiske billeder. `` Lys: Maksimal lysstyrke fra pc-input. `` 3D: Anbefalede indstillinger for 3D aktiveres. Enhver yderligere indstilling foretaget af brugeren i 3D gemmes i denne tilstand til fremtidigt brug. `` ISF Day: Optimer billedet med ISF Day funktionen, så det er korrekt kalibreret og med god billedkvalitet. `` ISF Night: Optimer billedet med ISF Night funktionen, så det er korrekt kalibreret og med god billedkvalitet. `` Bruker: Brugerindstillinger. Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Ved justering af kontrasten ændres billedets mængde af sort og hvidt. 25

26 Betjeningsknapper NOTE Farve og Glød kan kun bruges på komposit og komponent kilder. `` Tryk på for at reducere kontrasten. `` Tryk på for at øge kontrasten. Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. `` Tryk på for at gøre billedet mørkt. `` Tryk på for at gøre billedet lyst. Farve Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver. `` Tryk på for at reducere billedets farvemætning. `` Tryk på for at øget billedets farvemætning. Glød Indstil rød- og grøn- farvebalancen. `` Tryk på for at øge mængden af grønt i billedet. `` Tryk på for at øge mængden af rødt i billedet. Skarphet Juster billedets skarphed. `` Tryk på for at reducere skarpheden. `` Tryk på for at øge skarpheden. 26

27 Betjeningsknapper BILDE AVANSERT Støyreduksjon Funktionen Adaptiv støjreduktion reducerer mængden af synlige støjgivende interlaced signaler. Der kan vælges fra 0 til 10. (0: Av) Gamma Dette gør det muligt for dig at indstille gammakurvetypen. Når første opstart og fi nindstillingen er udført, kan Gammajustering trinene bruges til at optimer billedkvaliteten. `` Film: Til hjemmebiograf. `` Video: Til video- eller tv-kilde. `` Standard: til standardindstilling. `` Grafikker: Til billedkilde. PureEngine PureEngine er en samling avancerede, billedbehandlingsteknikker, som forbedrer det viste billedes kvalitet. Fargeinnstillinger Tryk på for at gå videre til den næste menu, og brug herefter og til at vælge et punkt. 27

28 Betjeningsknapper BILDE AVANSERT PureEngine NOTE Hvis indgangskilden står på 120Hz timing, er det ikke muligt at bruge PureMotion funktionen og denne vil være skrevet med gråt. PureDetail PureDetail er et kantforbedringsværktøj, som forbedrer det projicerede billedes kanter, så det bliver mere detaljeret. PureColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farve-behandlings algoritme og forbedringer, for at forøge billedets livlighed, der bliver markant forbedret. Der kan vælges fra 0 til 5. PureMotion PureMotion bruger avancerede algoritmer til at sikre, at billedets naturlige bevægelser bevares. PureEngine Demo Med denne funktion kan du se forskellen i billedkvaliteten mellem det rå, ubehandlede billede og billedet, behandlet med PureEngine. Brug denne funktion til at tjekke justeringerne, som du foretager af PureEngine s indstillinger. 28

29 Betjeningsknapper BILDE AVANSERT FARGEINNSTILLINGER Fargetemperatur Vælg en farvetemperatur mellem D50, D65, D75, D83, D93 og Native. RGB økn./stnd. Tryk på for at gå videre til den næste menu, og brug herefter og til at vælge et punkt. `` Brug og til at vælge mellem Rød, Grøn eller Blå for Lysstyrke (økn.) eller Kontrast (stnd.). `` Reset: Vælg Ja for at vende tilbage til fabriksindstillingerne for farvejustering. 29

30 Betjeningsknapper NOTE (*) kun på HDMI. Fargerom Vælg en passende farvematrixtype i AUTO, RGB, RGB (0-255)(*) RGB(16-235)(*) eller YUV. 30

31 Betjeningsknapper SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. `` 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. `` 16:9: Dette format er for 16x9 indgangskilder, såsom HDTV og DVD med forbedring til Tv i bredformat. `` LBX: Dette format er til ikke-16x9, letterbox-kilde og for brugere, der anvender en ekstern, anamorfisk linse til at vise 2,35:1-aspektforholdet med fuld opløsning. `` Original: Dette format viser det originale billede uden skalering. `` AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Detaljeret informationer om LBX funktionen: 1. Nogle dvd er med letterbox-format er ikke beregnet til 16x9 tv er. I så tilfælde ser billedet ikke rigtigt ud, når det vises i 16:9 tilstand. Prøv at afspille dvd en i 4:3 tilstand. Hvis indholdet ikke er 4:3, vil der være sorte linjer rundt om billedet i 16:9-visning. Ved den type tilfælde kan man bruge LBX til at udfylde billedet ved 16:9 visning. 2. Hvis du bruger et ekstern, anamorfisk linse, gør LBX funktionen det muligt at se medie i 2,35:1 forhold (inklusiv anamorfisk dvd og HDTV kilde). Funktionen understøtter anamorfisk bredde, som er forstørret til 16x9 format i et bredt 2,35:1 billede. I det tilfælde vises der ingen sorte linjer. Lampens styrke og den vertikale opløsning udnyttes helt. 31

32 Betjeningsknapper NOTE SuperWide er som standard Av. Sådan bruges SuperWide : 1. Få en skærm i størrelsesforholdet 2.0:1 2. Slå Superwide AV (TIL). 3. ret projektorbilledet korrekt ind på skærmen. 4. Se film uden sorte bjælker :9 skærm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p Pc Zoom `` Tryk på for at gøre et billede mindre. `` Tryk på for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. Kantmaske Kantmaske-funktionen fjerner støj i et videobillede. Kantmaske billedet for at fjerne støj fra videokodningen ude i kanten af videokilden. V. Posisjon Ændrer det projicerede billedes vertikale position. V. Keystone Tryk på og for at justere billedforvrængning vertikalt og gøre billedet mere fi rkantet. SuperBred SuperWide er en funktion, som bruger en særlig 2,0:1 størrelsesforhold skærm, der gør det muligt at se film både i 16:9 og 2,35:1 størrelsesforhold uden sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. `` `` `` `` 3D 4: x 1080 center 16: x 1080 center LBX Nativ Auto 1920 x 1440 center, hvorefter det centrale 1920 x 1080 billede viser Ingen ændring på billedstørrelsen, 1:1 kortlægning og centreret. Dette format viser det originale billede uden skallering. Hvis dette format vælges, blive skærmtypen automatisk 16:10 ( ). Hvis kilden er 4:3 ændres billedstørrelsen automatisk til 1440x1080 Hvis kilden er 16:9 ændres billedstørrelsen automatisk til 1920x1080 Hvis kilden er 16:10 ændres billedet automatisk til 1920 x 1200, og beskæres til 1920x1080. Av: Det ønskede størrelsesforhold kan vælges - 4:3, 16:9, LBX og Native. AUTO: Denne funktion skelner mellem de forskellige filmformater og holder billedet i samme format. På (16:9): Kun 16:9 formatet kan vælges. På (2,35:1): Kun 2,35:1 formatet kan vælges. Tryk på for at gå videre til den næste menu, og brug herefter og til at vælge et punkt.

33 SKJERM 3D Betjeningsknapper NOTE 3D-Format kan kun bruges på ikke-hdmi 1.4a 3D timing. Tryk på Enter" for at vælge 3D format. 3D modus `` DLP-Link: Vælg DLP-Link for at bruge optimerede indstillinger til DLP-Link 3D billeder. (For DLP briller, bedes du venligst se side 16). `` VESA 3D: Vælg VESA 3D for at bruge optimerede indstillinger til VESA 3D billeder. (For 3D sender, bedes du venligst se side 13). 3D -> 2D `` 3D: Viser 3D signal. `` L (venstre): Viser den venstre side af 3D indholdet. `` R (højre): Viser den højre side af 3D indholdet. 3D-Format `` Av: Vælg Av for at deaktivere 3D format konvertering. `` SBS: Viser 3D signalet i Side-om-Side format. `` Top and Bottom: Viser 3D signalet i Top and Bottom format. `` Frame Sequential: Viser 3D signalet i Frame Sequential format. 33

34 Betjeningsknapper NOTE 3D synk. invert funktionen gemmer ikke indstillingerne. Den skifter til Av når den tændes igen og ændrer kilden. 3D Synk. Invert `` Vælg På for at invertere indholdet i venstre og højre ramme. `` Vælg Av for at vælge standard indhold. 34

35 Betjeningsknapper SYSTEM NOTE Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges en gennemlyselig skærm. Menyplassering Vælg, hvor menuen skal placeres på skærmen. Lampeinnstillinger Tryk på for at gå videre til den næste menu, og brug herefter og til at vælge et punkt. Projeksjon ` ` Front-skrivebord Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. ` ` Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. ` ` Forfra, loft Når det vælges, ses billedet på hovedet. NOTE Testmønster" funktionen er grå når 3D er slået til. ` ` Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. Testmønster Vis et testmønster. Der er gitter, Hvidt og Av. 35

36 Betjeningsknapper Bakgrunnsfarge Brug denne funktion til at vælge, om skærmen skal være Blå, Sort eller Grå, når der ikke er noget signal. 12 volt udløser `` Vælg Av for at deaktivere udløseren. `` Vælg På for at aktivere udløseren samt den programmerbare undermenu. Undermenuen nås ved at vælge Av og derefter trykke på Enter på fjernbetjeningen. Afkrydsning af en funktion i undermenuen aktiverer triggeren, når den tilsvarende billedtilstand vælges. For eksempel hvis der vælges 4:3 - Dette betyder, at udløser B vil være aktiv, når projektorens er stillet på 4:3. Ved alle andre indstillinger er udløseren inaktiv. 36

37 Betjeningsknapper SYSTEM Lampeinnstillinger NOTE Dual Lamp modus kan have forskellige indstillinger for 2D og 3D. Lampetid Viser, hvor lang tid lampen har været brugt. Lampepåminnelse Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampepåmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer før det anbefalede skift af pæren. Dual Lamp modus `` Lys: Vælg Lys for at øge lysstyrken. `` STD: Vælg STD for at dæmpe projektorlampen, hvilket sænker strømforbruget og forlænger lampens levetid. `` Image AI Image AI forbedrer kontrasten på billedet ved at optimere lampens lysstyrke i forhold til billedes indhold. Lampenullstilling Nulstiller lampetimeren efter udskiftning af lampe. 37

38 Betjeningsknapper OPPSETT Språk Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på og i undermenuen og brug derefter og tasten til at vælge dit foretrukne sprog. Tryk på Velg for at færdiggøre valget. Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå videre til den næste menu, og brug herefter og til at vælge et punkt. Tryk på Velg for at færdiggøre valget. Projektoren vil ikke søge efter indgangskilder der er fravalgt. 38

39 Betjeningsknapper Kildelås `` På: Projektoren vil kun søge nuværende indgangsforbindelse. `` Av: Projektoren vil søge efter andre signaler hvis det nuværende signal mistes. High Altitude Vælg På for at slå High Altitude" funktionen til. Herefter vil ventilatorerne køre konstant på fuld hastighed for at sikre, at projektoren i stor højde køles korrekt ned. Skru av automatisk Indstil, efter hvor lang tid systemet skal slukke, hvis der ikke er nogen signalindgang. (i minutter) Signal Tryk på for at gå videre til den næste menu, og brug herefter og til at vælge et punkt. Skjul Information `` Vælg På for at skjule informations-meddelelserne. `` Vælg Av for at vise søgemeddelelsen. Reset (Nulstil) Tilbagestil justeringerne og indstillingerne til fabriksindstillingerne. `` Aktuell: Nulstil til fabriksindstillingerne på det aktuelle signal. `` Alle: Tilbagestil alle menuindstillingerne til fabriksindstillingerne. 39

40 Betjeningsknapper OPSÆTNING Signal -RGB kilde NOTE Signal understøttes kun i et Analog VGA (RGB) signal. Frekvens Ændr billeddatafrekvensen, så den passer til frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion hvis billedet flimrer vertikalt. Fase Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion. H. Posisjon `` Tryk på for at flytte billedet til venstre. `` Tryk på for at flytte billedet til højre. V. Posisjon `` Tryk på for at flytte billedet nedad. `` Tryk på for at flytte billedet opad. Auto Vælger automatisk signalet. Hvis du bruger denne funktion, er Frekvens og Fase skrevet med gråt, og hvis Signal ikke står på automatisk, er det muligt for brugeren at justere Frekvensen og Fasen manuelt og gemme disse indstillinger til næste gang projektoren tændes. 40

41 Betjeningsknapper OPSÆTNING Signal -Videokilde NOTE Signal" understøttes ikke når indgangskilden står på HDMI eller DVI-D. IRE understøttes kun ved NTSC signal. Hvitt nivå Gør det muligt at justere hvidniveauet på S-videoog video/cvbs indgangssignaler. Svart nivå Gør det muligt at justere sortniveau ved s-video og video/cvbs indgangssignaler. Metning Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver. `` Tryk på for at reducere billedets farvemængde. `` Tryk på for at øge billedets farvemængde. Fargetone Indstil rød- og grøn- farvebalancen. `` Tryk på for at øge mængden af grønt i billedet. `` Tryk på for at øge mængden af rødt i billedet. IRE `` Juster målet for sammensatte videosignaler. 41

42 Bilag 42 Fejlfinding Hvis du oplever et problem med din projektor, læs venligst følgende information. Hvis problemet vedbliver, kontakt venligst, din lokale forhandler eller vores service centre. Billedproblemer Der er intet billede på skærmen `` Kontroller, at alle kabler og strømstik er korrekt og ordentlig forbundet som beskrevet i afsnittet Installation. `` Kontroller, at forbindelsesstikkenes stikben ikke er bøjede eller brækkede. `` Kontroller, at lampen indeni projektoren er korrekt anbragt. Se venligst afsnittet Sådan skiftes lampen for yderligere oplysninger. `` Kontroller, at linsedækslet er fjernet og, at projektoren er tændt. Billedet er ude af fokus `` Forvis dig om at linsedækslet er fjernet. `` Juster projektorlinsens fokusring. `` Forvis dig om at projektionsskærmen står med den krævede afstand på 4,9 til 32,8 fod (1,5 til 10,0 meter) fra projektoren. Billedet er strakt, når der vises 16:9 DVD `` Når du spiller anamorforisk DVD eller 16:9 DVD vil projektoren vise det bedste billede i 16: 9 format på projektorens side. `` Hvis du afspiller LBX format DVD titler, ændres formatet til LBX i projektorens OSD. `` Hvis du afspiller 4:3 format DVD titler, ændres formatet til 4:3 i projektorens OSD. `` Hvis billedet stadig er strakt, skal du også justere højdebreddeforholdet og på følgende måde: `` Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (wide/bred). Billedet er for lille eller for stort `` Juster zoom håndtaget på toppen af projektoren. `` Flyt projektoren tættere på eller længere væk fra skærmen. `` Tryk på Meny på projektorens panel, og gå til SKJERM-- >Format. Prøv med forskellige indstillinger.

43 Bilag Billedet har skæve kanter: `` Hvis det er muligt, omplacer projektoren sådan at den er centreret på skærmen og under undersiden af skærmen. `` Brug SKJERM-->V Keystone i OSD et for at lave en justering. Billedet er spejlvendt `` Vælg System-->Projeksjon i OSD et og juster retningen på projektionen. Uklart dobbeltbillede `` Tryk på knappen 3D-Format og vælg Av for at undgå, at normale 2D-billeder er uklare dobbeltbilleder. To billeder, side-om-side format `` Tryk på knappen 3D-Format og vælg SBS, således at input-signalet er HDMI 1.3 2D 1080i side-om-side. Billedet vises ikke i 3D `` Kontroller, om 3D-billedernes batteri er afladt. `` Kontroller, om 3D-brillerne er tændt. `` Når indgangssignalet er HDMI 1.3 2D (1080i side-om-side halv), skal du trykke på 3D-Format og vælg SBS. 43

44 Bilag Andre problemer Projektoren holder op med at svare på alle kontroller `` Hvis det er mulig, sluk for projektoren, derefter fjernes effektledningen og vent i mindst 20 sekunder før du tilslutter effekten igen. Lampen brænder ud eller laver en poppende lyd `` Når lampens levetid er udløbet, udbrænder den, hvilket kan give et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før lampen er udskiftet. For at udskifte lampen skal du følge procedurerne i afsnittet Udskiftning af lampen. Problemer med fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen ikke virker `` Kontroller, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15 vandret og lodret i forhold til projektorens IR modtagere. `` Forvis dig om at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Flyt dig til en afstand indenfor 6 m (20 fod) fra projektoren. `` Forvis dig om at batterierne er indsat korrekt. `` Udskifte batterierne, hvis de er udløbet. 44

45 HDMI 1 HDMI 2 3D SYNC Out (5V) 12V Trigger VGA YPbPr Y G Pb B Pr R VIDEO SERVICE RS-232 POWER Bilag LED lys meddelelse NOTE Strøm LED lampen er tændt: Intet signal. OSD menuen kommer frem og der er blevet fundet et signal. Strøm LED lampen er slukket: Signalet er blevet fundet men OSD menuen forsvinder. Standby (El-ledning) Meddelelse Strøm LED (Rød) Strøm LED (Blå) Temperatur LED (Rød) Lampe LED (Orange) Fast lys Av Av Av Tænder (opvarmer) Av Blinker Av Av Tænd og lampen lyser Av Fast lys * Av Av Slukket (køler af) Av Blinker Av Av Fejl (lampefejl) Blinker Av Av Fast lys Fejl (ventilatorfejl) Blinker Av Blinker Av Fejl (overophedning) Blinker Av Fast lys Av 3D SYNC Out (5V) 12V Trigger VGA YPbPr Y G Pb B Pr R VIDEO SERVICE RS-232 POWER 45

46 Bilag Skærmmeddelelser Avstengningstimer aktivert: Lampevarsel: Slå av: 46

47 Bilag Udskiftning af lampen Projektoren udregner selv lampens levetid. Når lampen er ved at nå afslutningen på sin levetid, viser projektoren en advarselsmeddelelse. Når du ser denne meddelelse, skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få skiftet lampen hurtigst muligt. Forvis dig om, at projektoren har kølet ned i mindst 30 minutter, før du skifter lampen. Advarsel: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsigtig når du åbner til pæren. Du anbefales at bruge sikkerhedsbriller, når du udskifter lampen på en loftsmonteret projektor. Du skal være yderst forsigtig for at forhindre, at der ikke falder løse dele ud af projektoren. Advarsel: Lamperummet er varmt! Tillad at det køler ned før du skifter lampen! Advarsel: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe lampemodulet og røre ved selve lampen. Pæren kan gå i stykker og forårsage skade, hvis den tabes. 47

48 Bilag 1 2 NOTE Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren. 3 4 Rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud. Procedure for udskiftning af lampe: 1. Sluk for strømmen til projektoren ved, at trykke på Strøm knappen. 2. Tillad at projektoren køler ned i mindst 30 minutter. 3. Træk stikket ud af stikkontakten. 4. Skru de to skruer i dækslet ud Løft opad og fjern dækslet Fjern lampemodulets tre skruer med en skruetrækker Træk lampemodulet ud. 4 Følg vejledningerne bagfra, når lampemodulet skal sættes tilbage. 8. Tænd for projektoren og udfør Lampenullstilling efter at lampemodulet er udskiftet. Nulstil brændetimer: (i)tryk på Meny -> (ii)vælg System -> (iii)vælg Lampeinnstillinger -> (iv)vælg Lampenullstilling -> (v)vælg Ja. 48

49 Bilag Kompatibilitets-tilstande Computerkompabilitet Signal Opløsning Frekvens V. Opdateringshastighed (KHz) (Hz) Video Digital Analog NTSC - 15, O , O x , O O PAL/SECAM 720 x , O O 720 x O O 640 x , O O 640 x O O VGA 640 x ,9 72,8 - O O 640 x , O O 640 x , O 800 x ,2 56,3 - O O 800 x ,9 60,3 - O O SVGA 800 x , O O 800 x ,1 72,2 - O O 800 x ,7 85,1 - O 1024 x , O O 1024 x ,5 70,1 - O O XGA 1024 x O O 1024 x , O 1280 x O O HD x O O 1280 x , O O 1280 x , O O WXGA 1280 x O 1280 x O WXGA x O O 1280 x O O SXGA 1280 x O O SXGA x O O UXGA 1600 x O O 1920 x O O HD x O O 1920 x O O WUXGA 1920 x O 49

50 Bilag Signal HDTV SDTV Opløsning Frekvens V. Opdateringshastighed (KHz) (Hz) Video Digital Analog 1920 x 1080i 50 - O O 1920 x 1080i 60 - O O 1920 x 1080p 24 - O O 1920 x 1080p 50 - O O 1920 x 1080p 60 - O O 1280 x O x 720p 50 - O O 1280 x 720p 60 - O O 720 x ,3 50 O x 576i 50 - O O 720 x 576p 50 - O O 720 x ,5 60 O x 480i 60 - O O 720 x 480p 60 - O O Computerkompabilitet for MAC Kompabilitet Kompabilitet Kompabilitet Opløsning Opdateringshastighed Kompabilitet med Macbook med Power med Power med Macbook (Hz) Pro (Intel) Mac G5 Mac G4 Digital Analog Digital Analog Digital Analog Digital Analog 800 x O O O O - - O O 800 x O O O O - O O O 800 x O O O O - O O O 800 x O - O - O - O 1024 x O O O O - O O O 1024 x O O O O - O O O 1024 x O O O O - O O O 1024 x O - O - O - O 1280 x O O O O - O O O 1280 x O O O O - - O O 1280 x O - O - O - O 1280 x O - O O 1280 x O O - O - O O O 1280 x O O - O - O O O 1280 x O O - O - O O O 1920 x O O - O - O O O 1920 x O - O - O - O 50

51 Bilag Kompabilitet med 3D indgangsvideo Indgangsopløsning HDMI 1.4a 3D indgang HDMI 1.3 3D indhold 2D indgang (inklusiv HDMI/ VGA stik) 2D indgang (inklusiv HDMI/VGA/ Komponent/ Komposit stik) Indgang timing 1280 x 50Hz Top and Bottom 1280 x 60Hz Top and Bottom 1280 x 50Hz Billedpakning 1280 x 60Hz Billedpakning 1920 X 50 Hz Side-om-Side (halv) 1920 X 60 Hz Side-om-Side (halv) 1920 x 24 Hz Top and Bottom 1920 x 24 Hz Billedpakning 1920 X 50Hz Side-om-Side (halv) 1920 X 60 Hz Side-om-Side (halv) Når 3D format 1280 x 50Hz Side-om-Side (halv) er SBS 1280 x 60Hz Side-om-Side (halv) 1920 X 50Hz Top and Bottom 1920 X 60 Hz Top and Bottom Når 3D format er Top and 1280 x 50Hz Top and Bottom Bottom 1280 x 60Hz Top and Bottom 1024 x 120Hz Frame Sequential Automatisk 1024 x 120Hz Frame Sequential anvend 3D 480i HQFS Når 3D format er Frame 576i HQFS sequential 51

52 Bilag RS232 Kommandoer og protokol funktionsliste Tildeling af RS232-stikbenene Stikben nr. Navn I/O (fra projektorens side) 1 NC 2 RXD IND 3 TXD UD 4 NC 5 GND Jordsignal 6 NC 7 RTS 8 CTS 9 NC 52

53 RS232 protokol funktionsoversigt Bilag Optoma Data and HT Projectors HD33 Baud Rate 9600 Note: There is a <CR> after all ASCII commands, 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code Data Bits 8 Parity None Stop Bits 1 Flow Control None UART16550 FIFO Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors ~ X X X X X n CR Lead Code variable carriage return Projector ID Command ID space Function ASCII Pass Fail Power On/Off n=1/n=0 & 2 ~XX00 n P F Re-sync ~XX01 n P F HDMI 1 n=1 ~XX12 n P VGA 1 n=5 VGA 1 Component n=8 Direct Source Commands Video n=10 Component RCA n=14 HDMI 2 n=15 Cinema n=1 ~XX20 n P F Bright n=2 Photo n=3 Reference n=4 Display Mode User n=5 ISF Day n=7 ISF Night n=8 3D n=9 Contrast n= ~XX22 n P F Brightness n= ~XX21 n P F Color n= ~XX45 n P F Tint n= ~XX44 n P F Sharpness n= ~XX23 n P F Noise Reduction n= 0-10 ~XX196 n P F Film n=1 ~XX35 n P F Curve Type n= ~XX182 n Offset n= ~XX183 n Reset n=1 ~XX206 n Video n=2 ~XX35 n Curve Type n= ~XX184 n Offset n= ~XX185 n Reset n=1 ~XX207 n Gamma Graphics n=3 ~XX35 n Curve Type n= ~XX186 n Offset n= ~XX187 n Reset n=1 ~XX208 n Standard n=4 ~XX35 n Curve Type n= ~XX188 n Offset n= ~XX189 n Reset n=1 ~XX209 n PureMotion OFF n=0 ~XX190 n LOW n=1 ~XX190 n IMAGE MED n=2 ~XX190 n HIGH n=3 ~XX190 n 120Hz n=4 ~XX190 n PureDetail OFF n=0 ~XX41 n 1 n=1 ~XX41 n 2 n=2 ~XX41 n Advanced 3 n=3 ~XX41 n PureEngine PureColor OFF n=0 ~XX42 n 1 n=1 ~XX42 n 2 n=2 ~XX42 n 3 n=3 ~XX42 n 4 n=4 ~XX42 n 5 n=5 ~XX42 n PureEngine Demo OFF n=0 ~XX197 n H Split n=1 ~XX197 n V Split n=2 ~XX197 n Red Gain n= ~XX24 n Green Gain n= ~XX25 n Blue Gain n= ~XX26 n RGB Gain/Bias Red Bias n= ~XX27 n Green Bias n= ~XX28 n Blue Bias n= ~XX29 n Reset n=1 ~XX33 n Color Settings / RGB Gain/Bias Warm n=1 ~XX210 n Color Temperature Medium n=2 ~XX210 n Cold n=3 ~XX210 n Auto n=1 ~XX37 n P F * RGB (0-255) supports when RGB (0-255)* n=2 HDMI is detected Color Space *RGB(16-235)supports when RGB(16-235)* n=4 HDMI is detected YUV n=3 4:3 n=1 ~XX60 n P F 16:9 n=2 LBX n=5 Format Native n=6 Auto235 n=8 SuperWide n=9 Edge Mask n=0-5 ~XX61 n P F Zoom n=0-10 ~XX62 n P F V Image Shift (16:9) n= ~XX64 n P F DISPLAY V Keystone n= ~XX66 n P F 3D Mode DLP Link/VESA 3D n=1/n=2 ~XX230 n P F 3D->2D 3D / L / R 2D->2D; 3D->3D / 3D->L /3D->R n=1/n=2/n=3 ~XX400 n P F 3D Off/SBS/Top and Decoding HDMI1.3 n=0/n=1/ 3D Format Bottom/Frame Sequential 3D timing n=3/n-4 ~XX405 n 3D Sync. Invert On/Off n=0/n=1 ~XX231 n Off n=0 ~XX199 n P F On (16:9) n=1 SuperWide On (2.35:1) n=2 Auto n=3 53

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2. Sikkerhedsoplysninger...2. Introduktion... 4

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2. Sikkerhedsoplysninger...2. Introduktion... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Du skal sørge for at...2 Du skal ikke...2 Klasse B emissionsgrænser...2 Brug af 3D PROJEKTOREN med

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual FOCUS (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Pas på dine øjne...4 Sikkerhedsforanstaltninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Produkt features...6 Oversigt over pakkens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger... Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

MimioProjector Brugervejledning. mimio.com

MimioProjector Brugervejledning. mimio.com MimioProjector Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5.

Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5. Brugervejledning 1. Bemærkninger om anvendelse 2. Introduktion 3. Grundlæggende betjening 4. Brugerindstillinger 5. Fejlfinding 6. Udskiftning af lampen 7. Bilag Læs denne vejledning grundigt, før du bruger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere