I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:"

Transkript

1 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået med enkelte organisationer: KL 1. Overenskomst for kontor- og edb-personale mellem KL og HK/KOMMUNAL af 21. juni 2. Aftale for kontorpersonale mellem KL og HK/KOMMUNAL af 21. juni 3. Overenskomst for tandklinikassistenter mellem KL og HK/KOMMUNAL af 21. juni 4. Overenskomst for hjemmedagplejere mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 25. november 5. Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 13. august 6. Protokollat for trafikmestre og ledende trafikpersonale mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 2. oktober Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale og amtskommunale lejrskoleskibe og protokollat for skibsførere ved det amtskommunale miljøskib Daphne mellem KL og Sømændenes Forbund/SID af 3. marts Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bytrafik mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 13. august 9. Overenskomst for buschauffører ved Odense Bytrafik og Århus Sporveje mellem KL og Specialarbejderforbunet i Danmark af 15. marts Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. september 11. Overenskomst med tilhørende bilag for rengøringsassistenter mellem KL og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 31. august 12. Overenskomst med tilhørende bilag for husassistenter ansat ved alderdoms-, syge-, plejeog rekreationshjem mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 24. august 13. Arbejdstidsaftale med tilhørende bilag for husassistenter ansat ved alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 24. maj Overenskomst for medarbejdere ved kommunale flyvepladser mellem KL og Dansk Funktionærforbund af 1. oktober 15. Overenskomst for sikkerhedsmedarbejdere ved Esbjerg, Thisted, Vojens, Århus og Karup lufthavne mellem KL og Dansk Funktionærforbund af 1. oktober

2 2 16. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. gældende fra 1. juni 2000 mellem KL og Specialarbejderforbundet i Danmark af 2. juli 1999 med protokollater og bilag Overenskomst for gasmekanikere ved de regionale naturgasselskaber mellem KL og Dansk Metal, Blik og Rør og Dansk Elforbund af 13. august 19. Overenskomst for konserveringsteknikere og formgivere mellem KL og Teknisk Landsforbund af 11. januar Overenskomst for socialpædagoger, hjemmevejledere, familiekonsulenter/hjemme-hos pædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 6. januar Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 6. januar Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen har indgået aftale mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af 6. januar Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte af 7. januar Amtsrådsforeningen 24. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 30. juni 25. Aftale vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 30. juni 26. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for lægesekretærer mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 30. juni 27. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for miljøteknikere mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 30. juni 28. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for edb-personale mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 30. juni 29. Protokollat vedrørende tandklinikassistenter mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 5. november 30. Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale med tilhørende protokollater og bilag mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 11. april Arbejdstidsaftale mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 22. juli Overenskomst for rengøringsassistenter m.fl. mellem Amtsrådsforeningen og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 23. september 33. Overenskomst for husassistenter m.fl. mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 21. oktober 34. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere og instruktører/holdledere m.fl. ansat ved amter mellem Amtsrådsforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark af 20. august 35. Særaftale for specialarbejdere ansat ved Københavns Amts Tekniske Forvaltning mellem Amtsrådsforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark af 20. august

3 36. Protokollat vedrørende opsigelsesbestremmelser for specialarbejdere mellem Amtsrådsforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark af 11. juli Protokollat vedrørende konserveringsteknikere mellem Amtsrådsforeningen og Teknisk Landsforbund af 7. marts Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem med tilhørende bilag mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 5. april Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 5. oktober 40. Aftale for pædagogisk uddannet personale ved døgninstitutioner mv. mellem Amtsrådsforeningen og Socialpædagogernes Landsforbund af 18. januar Overenskomst for tegnsprogstolke, ansat ved den selvejende institution Institutionen for Døve, som Københavns Amt har indgået driftsoverenskomst med mellem Amtsrådsforeningen og Socialpædagogernes Landsforbund af 28. januar Protokollat vedrørende socialpædagoger, der ansættes som lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem Amtsrådsforeningen og Socialpædagogernes Landsforbund af 11. maj Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sygehusportører med bilag mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 17. marts Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter med bilag I-IV mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 8. oktober 45. Overenskomst med bilag om løn- og ansættelsesforhold for amtsbetjente, amtsbetjentformænd, skolebetjente, stedfortrædende/-assisterende skolebetjente, skolebetjentmedhjælpere, og pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 24. april Aftale vedrørende løn- og ansættelsesforhold for amtsbetjente, amtsbetjentformænd, skolebetjente, og pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 24. april Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 31. august 48. Overenskomst for trafikkontrollører/driftsassistenter ansat i amtslige trafikselskaber uden for hovedstadsområdet mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 18. december Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for audiologiassistenter (herunder ledende audiologiassistenter) og audiologiassistentelever mellem Amtsrådsforeningen og Teknisk Landsforbund af 17. maj Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for personale beskæftiget med billetsalg og kontorpersonale samt portvagt-/receptionspersonale ved teatre mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 18. maj Aftale for tjenestemandsansatte (der er fremsendt til underskrift den 4. december 2001) chauffører i Hovedstadens Udviklingsråd og tjenestegørende i ARRIVA A/S s driftsområde udenfor København, mellem Amtsrådsforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark. 52. Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 4. maj

4 53. Aftale for tjenestemandsansat personale ved trafiktjenesten i HT mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. december 54. Overenskomst for personale ansat ved trafiktjenesten i HT mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. december 55. Overenskomst for personale i HT mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 13. marts Overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for funktionærer mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Jernbaneforeningen. 57. Hovedaftale om overenskomstansættelse mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Jernbaneforeningen. 58. Overenskomst (som er fremsendt til underskrift den 31. august 2001) vedrørende scenefunktionærer ved Århus Teater mellem Amtsrådsforeningen og Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening i Århus. 59. Overenskomst (som er fremsendt til underskrift den 4. september og 30. oktober 2001) vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teatertekniske elever mellem Amtsrådsforeningen og Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening i Århus og Teaterteknikerforbundet Aftale mellem FR og LPA supplerende Arbejdstidsregler ved Privatbanerne for lokomotivpersonalet ved beskæftigelse med togfremføring mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Jernbaneforbund. 62. Aftale om kompensation til kørelærere i forbindelse med forberedelses- og afslutningstjeneste mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Jernbaneforbund. 63. Aftale om betjening af lokomotiver og motorvognsmateriel mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Jernbaneforbund. 64. Aftale om kørepenge mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Dansk Jernbaneforbund af 26. marts 65. Aftale om rangergodtgørelse inden for stationsområderne mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Dansk Jernbaneforbund af 26. marts 66. Organisationsaftale mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Dansk Jernbaneforbund/Lokomotivpersonalets afdeling af 4. januar Organisationsaftale mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Dansk Jernbaneforbund/Togpersonalets afeling af 10. maj Hovedaftale om overenskomstansættelser mellem Privatbanernes Fællesrepræsentation og Dansk Jernbaneforbund 69. Aftale om togrevision med stikprøvevis billetkontrol 70. Overenskomst for værkstedsassistenter i HT mellem Amtsrådsforeningen og Chaufførernes Fagforening af 21. december 71. Aftale om arbejdstid for lægesekretærer og telefonister på sygehuse mv. mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL af 5. april Protokollat vedrørende uddannet social- og sundhedspersonale, der ansættes som lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte. 4

5 5 Københavns Kommune 73. Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved kommunale daginstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 18. maj Protokollat I til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved kommunale daginstitutioner vedrørende område-, miljø- og familiepædagoger og pædagoger ved specialinstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 18. maj Overenskomst for børnehaveklassasssistenter mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 20. juli Overenskomst for klubmedarbejdere ved kommunale klubber mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. december Protokollat til overenskomst for klubmedarbejdere vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for område- og miljømedarbejdere ved kommunale klubber i København oprettet i henhold til 19 og 20 i lov om social service, og andre kommunale klubber, der i det væsentligste udfører tilsvarende opgaver mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. december Overenskomst for støttepædagoger mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 22. august Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for praktiske medhjælpere mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 3. august Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 12. december Overenskomst for pædagogmedhjælpere ved kommunale daginstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 7. juli Overenskomst med tilhørende bilag samt hviletidsaftale af 18. oktober 1982 for brand- og ambulancepersonale i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 26. juni Overenskomst for bygningskonstruktører mellem Københavns Kommune og Teknisk Landsforbund af 1. november 84. Protokollat vedrørende arbejdstid for lærere/overlærere ved døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 25. oktober Pædagogisk personale ved Københavns kommunale døgn- og særforsorgsinstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 9. marts Pædagogisk personale ved Københavns kommunale narkoinstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 14. marts Pædagogisk personale (assistenter) ved Københavns kommunale plejehjem og 94- forsorgshjem mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 12. maj Hjemmevejledere ved bofællesskaber for sindslidende mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 12. maj Hjemme-hos pædagoger mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 11. august Feriekoloni for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 14. marts Overenskomst for portører mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 23. marts 2000.

6 6 92. Aftale om arbejdstid for portører mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 7. august Overenskomst for museumsbetjente mellem Københavns Kommune og Dansk Funktionærforbund af 31. januar Overenskomst med tilhørende aftale og bilag for ejendomsfunktionærer mellem Københavns Kommune og Dansk Funktionærforbund Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning af 31. januar Overenskomst for betjent-, underformands- og medhjælpergrupper med tilhørende protokollater og bilag mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 26. oktober 96. Overenskomst for formandsgrupper og mesterstillinger samt skolebetjente med tilhørende protokollater og bilag mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 26. oktober 97. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere med tilhørende protokollater mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 26. oktober 98. Overenskomst for miljøkontrollører ved Miljøkontrollen med tilhørende protokollater mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 19. november 99. Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved Parkeringsservicekontoret med tilhørende protokollater mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 20. januar Protokollat vedrørende Tjenestemandsansatte håndværkere i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 21. december 101. Overenskomst for frisører mellem Københavns Kommune og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund af 5. januar Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 22. januar Overenskomsts for driftsassistenter incl. bilag og protokollater mellem Københavns Kommune og Lager & Handelsarbejdernes Forbund af 29. november 104. Overenskomst for tilsynsførende mellem Københavns Kommune og Dansk Funktionærforbund af 3. april Overenskomst for Børne- og Ungdomskonsulenter samt plejehjemskonsulenter mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 7. oktober 106. Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 1. februar Frederiksberg Kommune 107. Overenskomst for hjemmedagplejere ansat ved Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 24. november 108. Overenskomst for brandpersonale, ansat under Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 4. september Overenskomst for Pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 1. april 110. Overenskomst og holddriftsaftale for blik- og rørarbejdere mellem Frederiksberg Kommune og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark af 4. februar Overenskomst og holddriftsaftale for gartnere mellem Frederiksberg Kommune og Gartnernes Fagforening af 4. februar 2000.

7 Overenskomst og holddriftsaftale for elektrikere mellem Frederiksberg Kommune og Dansk El-forbund af 10. januar 2000, 113. Overenskomst og holddriftsaftale indenfor Dansk Metalarbejder Forbunds område mellem Frederiksberg Kommune og Dansk Metalarbejder Forbund af 20. januar Overenskomst og holddriftsaftale for tekniske arbejdsledere mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 20. januar Overenskomst og holddriftsaftale indenfor Miljø-, Energi, og Forsyningsarbejdernes Fagforening under SID s område i Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og Miljø, Energi- og Forsyningsarbejdernes Fagforening af 22. maj Hovedoverenskomst og holddriftsaftale indenfor SID s område i Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og Specialarbejderforbundet i Danmark af 8. februar Overenskomst og holddriftsaftale for tekniske servicemedarbejdere/-ledere mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 20. januar Overenskomst for badefunktionærer for Frederiksberg Svømmehal mellem Frederiksberg Kommune og Dansk Funktionærforbund Ejendoms og Servicefunktionærernes Landssammenslutning af 27. januar Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ansat under Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte Overaenskomst for ejendomsfunktionærer mellem Frederiksberg Kommune og Ejendoms- og servicefunktionærernes Landssammenslutning. Fællesoverenskomster med flere arbejdsgiverparter: 122. Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og HK/KOMMUNAL og HK/KOMMUNAL KØBENHAVN af 13. juli 123. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kontorfunktionærer mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og HK/KOMMUNAL af 16. juli 124. Overenskomst vedrørende løn og ansættelsesvilkår for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere og elever mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. september 125. Arbejdstidsaftale for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere og elever mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 20. juni Overenskomst for pædagogmedhjælpere mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og PMF af 1. november 128. Overenskomst for dagplejere med tilhørende protokollater mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 10. december 129. Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 20. oktober

8 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 5. juli 131. Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lignende mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. november 2000 (tillige tiltrådt af Kvindeligt Arbejderforbund) Overenskomst for serviceassistentelever mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Forbundet af Offentligt Ansatte og Kvindeligt Arbejderforbund af 20. juli Overenskomst for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere og teknisk assistentelever mellem KL, Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og Teknisk Landsforbund af 13. juli 134. Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 14. juli 135. Overenskomst for husholdningsledere ved døgninstitutioner for børn og unge mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 20. januar Aftale for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved amtskommunale/kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed amtsrådene/kommunalbestyrelserne har indgået aftale i henhold til 51 i lov om social service mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 20. januar Protokollat vedrørende arbejdstid for lærere/overlærere ved døgninstitutioner mv. mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 1. september Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund af 14. februar Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL, Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte af 9. november Overenskomster med flere organisationer: KL 140. Overenskomst med tilhørende protokollat og bilag for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved kommunale institutioner mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark af 3. august 141. Aftale for tjenestemandsansatte tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved kommunale institutioner mellem KL og Forbundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark af 3. august 142. Rammeaftale om kombinationsansættelse for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere og rengøringsassistenter mellem KL og Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 21. december 2000.

9 Overenskomst for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.lign. med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Forbundet af Offentligt Ansatte af 31. august 144. Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.lign. med bilag mellem KL og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Forbundet af Offentligt Ansatte af 24. maj Overenskomst for serviceassistentelever mellem KL og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Forbundet af Offentligt Ansatte af 8. maj Overenskomst for medarbejdere, der i selvejende daginstitutioner er beskæftiget med rengørings- og/eller køkkenarbejde mellem KL og Husligt Arbejder Forbund og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 24. juni Overenskomst for handicapledsagere mellem KL og Specialarbejderforbundet i Danmark, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Forbundet af Offentligt Ansatte af 22. september Overenskomst for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-Forbund, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark, Forbundet af Træ- Industri-Byg i Danmark og Restaurationsbranchens Forbund af 13. august 149. Aftale for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El- Forbund, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark, Forbundet af Træ- Industri-Byg i Danmark og Restaurationsbranchens Forbund af 13. august Amtsrådsforeningen 150. Overenskomst for serviceassistentelever mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 14. juni Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere, frisører, bagere, konditorsvende, ørepropteknikere og kokke mellem Amtsrådsforeningen og Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-Forbund, Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, Dansk Funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark, Forbundet af Træ-Industri-Byg i Danmark og Restaurationsbranchens Forbund af 17. august 152. Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for snedkere og smede ved teatre tilknyttet Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metal og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark af 28. maj Overenskomst vedrørende løn- og ansætttelsesvilkår for servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse mellem Amtsrådsforeningen og Forbundet af Offentligt Ansatte, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 28. januar Overenskomst for personale i HT s kundecenter mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL, Forbundet af Offentligt Ansatte af 22. marts 2000.

10 Lønningsreglement for tjenestemænd ved Danske Privatbaner af 1969 med senere ændringer, approberet af Trafikministeriet mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Jernbaneforbund og HK/KOMMUNAL Reglement for særlige ydelser ved Danske Privatbaner mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Ansættelses- og uddannelsesregler for tjenestemænd ved Danske Privatbaner mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Arbejdstidsregler for tjenestemænd ved Danske Privatbaner mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Ferieregler for tjenestemænd ved Danske Privatbaner mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Uniformsregler for tjenestemænd ved Danske Privatbaner mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Forhandlingsregler for tjenestemænd ved Danske Privatbaner mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Aftale om personalehåndbog for Privatbanerne mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Aftale om tillidsrepræsentanter mellem Amtsrådsforeningen og HK/KOMMUNAL og Dansk Jernbaneforbund Aftale om hviletid og fridøgn mellem Amtsrådsforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Københavns Kommune 165. Overenskomst for handicapledsagere mellem Københavns Kommune og Specialarbejderforbundet i Danmark, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Forbundet af Offentligt Ansatte af 11. december Overenskomst for værkstedsassistenter/-ledere ved selvejende revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder mellem Københavns Kommune og Metal København, afd. 6 og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. november 167. Protokollat om løn- og ansættelsesvilkår for værkstedsassistenter/-ledere ved selvejende revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder mellem Københavns Kommune og Metal København, afd. 6 og Forbundet af Offentligt Ansatte af 15. november 168. Overenskomst incl. bilag for faglærte lønarbejdere mellem Københavns Kommune og Centralorganisationen af faglærte lønarbejdere ved Københavns Kommune af 21. december 169. Holddriftsaftale for håndværkere og specialarbejdere mellem Københavns Kommune og Centralorganisationen af faglærte lønarbejdere ved Københavns Kommune, Specialarbejderforbundet i Danmark og Forbundet af Offentligt Ansatte af 9. december Aftale om aflønning af elever i håndværksfagene mellem Københavns Kommune og Cenralorganisationen af faglærte lønarbejdere ved Københavns Kommune af 17. december 171. Overenskomst for specialarbejdere mellem Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark af 22. februar Frederiksberg Kommune

11 Overenskomst for handicapledsagere mellem Frederiksberg Kommune og Specialarbejderforbundet i Danmark, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Forbundet af Offentligt Ansatte af 9. april Overenskomster med flere arbejdsgiverparter og flere organisationer: 173. Rammeaftale om kombinationsansættelser for pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter, specialarbejdere m.fl. på daginstitutioner eller i skolefritidsordninger mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Specialarbejderforbundet i Danmark og Pædagogisk Medhjælper Forbund af 15. marts Overenskomst med tilhørende protokollater for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lignende mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark af 20. marts Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med tilhørende protokollat og bilag samt tillæg af 16. august 2001 mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Specialarbejderforbundet i Danmark, Forbundet af Offentligt Ansatte, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Socialpædagogernes Landsforbund af 1. februar FTF-K Overenskomster indgået med enkelte organisationer: KL 176. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 31. maj Aftale om løn for lærere m.fl. ved ungdomskostskoler mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 27. juni Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 8. januar 179. Protokollat III til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. vedrørende uddannede pædagoger, der ansættes ved dagcentre og aktivitetscentre mellem KL og BUPL af 1. juli 180. Protokollat IV om pædagogisk personale (husmedarbejdere) ansat i beboerhuse/aktivitetshuse mellem KL og BUPL af 1. juli 181. Protokollat V til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. vedrørende ansættelse ved biblioteker mellem KL og BUPL af 1. juli 182. Overenskomst for hal-, stadion- og idrætsinspektører mellem KL og Halinspektørforeningen af 24. september 183. Overenskomst for tekniske assistenter ved Musikhuset Århus mellem KL og Teaterteknikerforbundet af 16. august Overenskomst for sceneteknikere og assistenter ved Værket i Randers mellem KL og Teaterteknikerforbundet af 15. februar 2001.

12 Protokollat for kulturteknikere ved Viften, Rødovre mellem KL og Teaterteknikerforbundet af 19. juni Overenskomst med tilhørende bilag for havnechefer, havnemestre, havnefogeder og havneassistenter mellem KL og Foreningen af Havnefogeder i Danmark af 12. juni Overenskomst for skov- og landskabsingeniører mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører af 8. januar Aftale for skov- og landskabsingeniører mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører af 8. januar Overenskomst for kort- og landmålingsteknikere mellem KL og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening af 28. juni 190. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker ansat i basisstillinger i kommuner mellem KL og Dansk Sygeplejeråd af 17. december 191. Arbejdstidsaftale for sygeplejersker mellem KL og Dansk Sygeplejeråd af 24. maj Overenskomst for økonomaer, køkkenassistenter samt køkkenledere ved institutioner med indtil kostdage med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og Økonomaforeningen af 8. februar Arbejdstidsaftale for økonomaer, køkkenassistenter samt køkkenledere ved institutioner med indtil kostdage mellem KL og Økonomaforeningen af 29. juni Amtsrådsforeningen 194. Overenskomst for kort- og landmålingsteknikere mellem Amtsrådsforeningen og Kortog Landmålingsteknikernes Forening af 30. august 195. Overenskomst for skov- og landskabsingeniører mellem Amtsrådsforeningen og Danske Skov- og Landskabsingeniører af 21. oktober 196. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for jordemødre med tilhørende protokollat mellem Amtsrådsforeningen og Den Alm. Danske Jordemoderforening af 20. december 197. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for radiografelever med tilhørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Sygeplejeråd af 19. november 198. Aftale vedrørende studerendes forhold under uddannelse til bioanalytiker i perioder, hvor der udbetales vederlag med tilhørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen og Danske Bioanalytikere af 21. januar Overenskomst for sygeplejersker og radiografer der ansættes som lærere ved sygeplejeskoler og radiografskoler i amterne med tilhørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Sygeplejeråd af 14. oktober 200. Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for skuespillere, dansere og operasangere ved Århus, Ålborg og Odense Teater mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Skuespiller Forbund Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for skuespillere, operasangere samt dansere ved Det Danske Teater mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Skuespiller Forbund Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for skuespillere, operasangere samt dansere ansat ved teatre drevet af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Skuespiller Forbund Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale mv. ansat på Det Danske Teater mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbundet af 29. januar 2001.

13 Overenskomst vedrørende løn- og ansætelsesvilkår for sceneteknisk personale mv. ansat ved Den Jyske Opera mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbunet af 29. januar Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale mv. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbundet af 3. april Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for scenefunktionærer ansat ved teatre drevet af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbundet af 27. marts Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat ved teatre drevet af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbundet af 29. januar Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede skræddere, frisører og sufflører beskæftiget på teatre drevet af det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbunet af 8. januar Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teatertekniske elever mellem Amtsrådsforeningen og Teaterteknikerforbundet af 13. november Overenskomst vedrørende musikere ved teatre mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Musiker Forbund af 4. juli Overenskomst for korister ansat ved Den Jyske Opera mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Kor Forbund af 4. februar Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for korsangere ansat ved Den Jyske Opera mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Kor Forbund af 18. maj Protokollat om arbejdstid for korister ansat ved Den Jyske Opera mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Kor Forbund af 4. februar Protokollat vedrørende tjenestemandsansat personale i HT mellem Amtsrådsforeningen og Københavns Kommunalforening af 21. juni Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere og lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne samt ved almen voksenuddannelse mellem Amtsrådsforeningen, og Lærernes Centralorganisation af 4. juli Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer mellem Amtsrådsforeningen, og Lærernes Centralorganisation af 22. december Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Socialrådgiverforening af 17. januar Overenskomst for socialrådgivere mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Socialrådgiverforening af 17. januar Overenskomst for skuespillere, dansere og operasangere ansat ved Den Jyske Opera mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Skuespillerforbund. Københavns Kommune 220. Aftale om løn i folkeskolen i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Lærernes Centralorganisation af 8. marts Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. mellem Københavns Kommune og Lærernes Centralorganisation af 7. december Overenskomst for økonomaer, køkkenledere og køkkenassistenter med protokollater og bilag mellem Københavns Kommune og Økonomaforeningen af 28. juni 2000.

14 Aftale om arbejdstid for økonomaer mellem Københavns Kommune og Økonomaforeningen af 7. august Overenskomst for sygeplejerskeuddannet personale med protokollater mellem Københavns Kommune og Dansk Sygeplejeråd af 7. februar Aftale om arbejdstid for sygeplejersker mellem Københavns Kommune og Dansk Sygeplejeråd af 15. juni Overenskomst for beredskabspersonale ved Beredskab Storkøbenhavn med tilhørende bilag mellem Københavns Kommune og Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund af 17. december 227. Aftale om tjenestemandsansættelse af skoleledere m.fl. mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 12. december Aftale om tjenestemandsansættelse af afdelingsledere og lærere på almen voksenuddannelse mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 27. juni Overenskomst for vejledere/undervisere indenfor beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 3. november Overenskomst og protokollat om arbejdstid incl. bilag for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse og for lærere ved specialundervisningen for voksne ved VUC mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 26. april Aftale om arbejdstid for rektorer ved gymnasieskoler mv. mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 15. juni Aftale om arbejdstid, overarbejdsgodtgørelse mv. for tjenestemandsansatte lærere ved gymnasieskoler mv. mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 15. juni Overenskomst for maskinmestre i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 30. november Overenskomst for kontoradministrativt personale med hertil tilknyttede aftaler om løn og ansættelsesvilkår for IT-koordinatorer (af 27. juni 2000), Socialmedhjælpere (af oktober 2000), jobkonsulenter (af 9. november 2000) mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 20. december 235. Overenskomst for EDB-medarbejdere mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 28. november Overenskomst for tandklinikassistenter mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 22. marts Overenskomst for revisorer mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 16. juni Overenskomst for teknisk personale mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 31. marts Overenskomst for forstandere ved Københavns kommunale døgninstitutioner mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening af 26. januar Aftale om regler for overarbejdsbetaling, godtgørelse for forskudt arbejdstid og godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandage, 1. maj og Grundlovsdag til assistentelever, underassistenter og kontorassistentsaspirenter mellem Københavns Magistrat og Københavns Kommunalforening af 13. oktober Frederiksberg Kommune

15 Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for syge- og sundhedsplejersker ansat i Frederiksberg Kommune med tilhørende bilag og protokollater mellem Frederiksberg Kommune og Dansk Sygeplejeråd af 26. januar Arbejdstidsaftale for sygeplejersker mellem Frederiksberg Kommune og Dansk Sygeplejeråd af 22. maj 243. Protokollat til overenskomst gældende for statsautoriserede fodterapeuter og afspændingspædagoger mellem Frederiksberg Kommune og Danske Fysioterapeuter af 12. maj Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for økonomaer, køkkenledere og køkkenassistenter mellem Frederiksberg Kommune og Økonomaforeningen af 11. juli Arbejdstidsaftale for økonomaer m.fl. mellem Frederiksberg Kommune og Økonomaforeningen af 22. december Tjenestemandsaftaler mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening Overenskomst for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte klinikassistenter mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening Overenskomst for ikke- tjenestemandsansatte socialrådgivere mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte maskinmestre mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunalforening Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen, ved selvstændige skoler for vidtgående specialundervisning i folkeskolen, ved selvstændige institutioner for specialundervisning for voksne samt ved den almene voksenuddannelse mellem Frederiksberg Kommune og LC af Fælles overenskomster med flere arbejdsgiverparter: 252. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og Københavns Skolevæsen, herunder protokollat nr. 1 om Læreruddannede ansat i KL s forhandlingsområde og Frederiksberg Kommune uden for folkeskolen og protokollat nr. 2 om læreruddannede ansat i Københavns Kommune uden for folkeskolen mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 22. december 253. Aftale om løn i folkeskolen mellem KL, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 22. december 254. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Amtsrådsforeningen i Danmark, Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation af 9. oktober Overenskomst for lærere m.fl. i ungdomsskolen mv. mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 31. maj Aftale om lederstillinger i ungdomsskolen mellem KL, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 31. maj Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 1999 for lærere m.fl. mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 12. april Overenskomst for tandplejere mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Dansk Tandplejerforening af 12. juli

16 259. Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL af 1. juli 260. Protokollat I til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. vedrørende ikke-pædagogisk uddannede eller anderledes kvalificerede pædagoger mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL af 1. juli 261. Protokollat II til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. vedrørende områdemiljø- og familiepædagoger og pædagoger ved specialinstitutioner mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL af 1. juli 262. Protokollat VI om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogstuderende under lønnet praktik mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL af 1. juli 263. Protokollat VII om overførsel af personalegrupper pr. 1. april 2000 mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL af 1. juli 264. Tillæg til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. som følge af den afsagte voldgiftskendelse vedrørende Leg og Læring i Skive Kommune og vedrørende kommuner i KL s forhandlingsområde samt Frederiksberg Kommune mellem KL, Frederiksberg Kommune og BUPL af 8. december Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for køkkenassistentelever mellem, Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Økonomaforeningen af 29. september 266. Aftale vedrørende studerendes forhold under praktikuddannelse til sygeplejerske i perioder, hvor der udbetales vederlag med tilhørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Dansk Sygeplejeråd af 24. november 267. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for økonomaelever med tilhørende protokollat mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Økonomaforeningen af 29. november 268. Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne samt ved almen voksenuddannelse med dertil hørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 3. juli Protokollat A, vedrørende arbejdstid for lærere m.fl. ved 1. Selvstændige amtslige/kommunale skoler for vidtgående specialundervisning i folkeskolen, 2. Selvstændige amtslige observations- og heldagsskoler, 3. Selvstændige amtslige/kommunale institutioner for specialundervisning for voksne, 4. Instituttet for blinde og svagtsynede, 5. Specialundervisning for voksne ved private initiativtagere mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 3. juli Protokollat B, vedrørende aftale om arbejdstid mv. for lærere ved almen voksenuddannelse mellem Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 3. juli 2000, med tilhørende protokollat om aldersreduktion Protokollat C, vedrørende arbejdstid for konsulenter/-skolepsykologer m.fl. ansat ved amternes skole- og undervisningsvirksomhed mellem Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 3. juli

17 Protokollat D, vedrørende arbejdstid og ulempeydelser for personale, der har gennemgået uddannelsen til lærer i folkeskolen, og som ansættes i henhold til overenskomstens 1, stk. 1, pkt. 6 og 7 mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 3. juli Aftale om kursusdeltagelse for lærere m.fl. mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 31. marts Overenskomst for lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation af 30. maj Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene mellem Amtsrådsforeningen, KL og Dansk Musiker Forbund af 4. oktober Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre mellem Amtsrådsforeningen, KL og Dansk Musiker Forbund af 4. oktober Protokollat vedrørende arbejdstid mv. for musikere ved landsdelsorkestre mellem Amtsrådsforeningen, KL og Dansk Musiker Forbund af 4. oktober Rammeaftale om kombinationsansættelse af fysioterapeuter i amter og Kommuner mellem Amtsrådsforeningen, KL og Danske Fysioterapeuter af 22. juni Overenskomster med flere organisationer: KL 280. Fællesoverenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområder, kostproduktion mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Økonomaforeningen af 11. februar Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter med tilhørende protokollater og bilag, herunder protokollat for statsautoriserede fodterapeuter og afspændingspædagoger mellem KL og Dansk Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen af 23. februar Arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter mellem KL og Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen af 23. juni Tiltrædelsesaftaler/overenskomster for personale under Gentofte og Søllerød Kommuner mellem Gentofte og Søllerød Kommunalforeninger og KL af 16. juni Amtsrådsforeningen 284. Overenskomst med tilhørende bilag mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Økonomaforeningen, Farmakonomforeningen, Dansk Tandplejerforening og Dansk Socialrådgiverforening af 10. februar Overenskomst for ledere med tilhørende protokollater og bilag mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Økonomaforeningen, Farmakonomforeningen, Den almindelige Danske Jordemoderforening og Dansk Socialrådgiverforening af 10. februar Arbejdstidsaftale mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Den Alm. Danske Jordemoder-

18 18 forening, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen og Økonomaforeningen af 22. juni Aftale om tjeneste- og lejebolig mv. for ansatte inden for sygehusområdet mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Den Alm. Danske Jordemoderforening, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Økonomaforeningen af 10. februar Overenskomst (som er fremsendt i udkast den 22. november 2001) vedrørende teknisk personale ved landsdelsorkestrene mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Musiker Forbund og Teaterteknikerforbundet. Københavns Kommune 289. Overenskomst for ergo- og fysioterapeuter samt afspændingspædagoger med bilag mellem Københavns Kommune og Ergoterepautforeningen og Danske Fysioterapeuter af 7. februar Aftale om arbejdstid for ergoterapeuter og fysioterapeuter mellem Københavns Kommune og Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter af 11. juli Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivere mellem Københavns Kommune og Dansk Socialrådgiverforening og Københavns Kommunalforening af 25. maj Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivere ansat ved de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser i Københavns Kommune mellem Københavns Kommune og Københavns Kommunalforening og Dansk Socialrådgiverforening af 1. februar Frederiksberg Kommune 293. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for ergoterapeuter og fysioterapeuter i Frederiksberg Kommune mellem Frederiksberg Kommune og Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter af 12. maj 2000, samt protokollat vedrørende statsautoriserede fodterapeuter og afspændingspædagoger af 12. maj Fællesoverenskomster med flere arbejdsgiverparter og flere organisationer: 294. Overenskomst for lærere ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med tilhørende bilag mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Økonomaforeningen, Farmakonomforeningen, Dansk Tandplejerforening og Dansk Socialrådgiverforening af 30. marts AC KL

19 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere mellem KL og Akademikernes Centralorganisation af 5. juli 296. Aftale om tjenestemandsansatte tandlæger mellem KL og TNL af 1. oktober 297. Overenskomst for tandlægekonsulenter mellem KL og DTF af 26. november 298. Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og BF af 26. juli 299. Overenskomst for ikke-faguddannede bibliotekarer mellem KL og BF af 18. juni Amtsrådsforeningen 300. Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere mellem Amtsrådsforeningen og Akademikernes Centralorganisation af 19. juli 301. Overenskomst for underordnede læger mellem Amtsrådsforeningen og FAYL af 5. november 302. Overenskomst om løn og andre ansættelsesvilkår for læger, der er ansat ved Århus Amts lægeambulance i Århus mellem Amtsrådsforeningen og FAYL af 6. maj Overenskomst om løn og andre ansættelsesvilkår for læger, der er ansat ved Vestsjællands Amts Storebæltsberedskab mellem Amtsrådsforeningen og FAYL af 10. november Aftale om boligforhold for læger mellem Amtsrådsforeningen og FAYL af 5. november 305. Aftale vedrørende lægelige chefer mellem Amtsrådsforeningen og FAS af 4. februar Overenskomst for overlæger mellem Amtsrådsforeningen og FAS af 4. februar Aftale om tillægspulje for overlæger (overlægepuljen) mellem Amtsrådsforeningen og FAS af 4. februar Overenskomst for speciallægekonsulenter mellem Amtsrådsforeningen og FAS af 29. marts Overenskomst for honorarlønnede sygehuslæger mellem Amtsrådsforeningen og FAS af 8. marts Aftale vedrørende tjenestemandsansatte sygehus-/hospitalsapotekere mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Farmaceutforening af 3. april Overenskomst for tandlæger og overtandlæger mellem Amtsrådsforeningen og DTF af 22. januar Aftale for tjenestemandsansatte overtandlæger mellem Amtsrådsforeningen og DTF af 22. januar Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for akademiske medarbejdere ansat i forskerstillinger ved Institut for Grænseregionsforskning af 5. juli 314. Københavns Kommune 315. Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere mellem Københavns Kommune og Akademikernes Centralorganisation af 1. juli 316. Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet mellem Københavns Kommune og Akademikernes Centralorganisation af 1. juli 317. Overenskomst for speciallægekonsulenter mellem Københavns Kommune og FAS af 11. maj Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger mellem Københavns Kommune og Tandlægernes Nye Landsforening af 25. oktober 319. Aftale om ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem Københavns Kommune og BF.

20 Aftale om vederlæggelse af funktion som vagthavende brandinspektør ved Københavns Brandvæsen mellem Københavns Kommune og Ingeniørforbundet i Danmark Aftale om løn- og andre ansættelsesvilkår for læger ansat ved Københavns Lægeambulance mellem Københavns Kommune og FAYL af 7. januar Protokollat vedrørende afdelingslæger, reservelæger og 1. reservelæger mellem Københavns Kommune og FAYL af 22. december Frederiksberg Kommune 323. Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere mellem Frederiksberg Kommune og Akademikernes Centralorganisation af 24. juni 324. Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for speciallægekonsulenter mellem Frederiksberg Kommune og FAS af 17. juli Aftale om honorering for skærpet rådighedsvagt for brandinspektører m.fl. ved Frederiksberg Brandvæsen af 10. oktober Fællesoverenskomster med flere arbejdsgiverparter: 326. Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet mellem Amtsrådsforeningen, KL og Akademikernes Centralorganisation af 5. juli 327. Aftale om honorering mv. af psykologiske konsulenter mellem Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og DP af 3. august 328. Overenskomst for lærere i gymnasieskolen, ved studenterkursus samt hf-kursus, herunder ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning med tilhørende protokollater mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Finansministeriet og GL af 18. januar Protokollat vedrørende ansættelse og aflønning af vikarer i gymnasieskolen mv. mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, og Finansministeriet og GL af 18. januar Protokollat om rekvireret undervisning mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Finansministeriet og GL af 18. januar Protokollat vedrørende pædagogikumkandidater mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Finansministeriet og GL af 18. januar Protokollat vedrørende inspektorer mellem Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Finansministeriet og GL af 18. januar Overenskomst for kommunallæger med tilhørende protokollater mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FAS af 22. juni 334. Overenskomst for tandlæger i København og Frederiksberg Kommuner og Tandlægernes Nye Landsforening af 25. oktober 335. Aftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BF af 19. juni Overenskomster med flere organisationer: KL 336. Overenskomst for tandlæger mellem KL og DTF og TNL af 1. oktober

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 O F F E N T L I

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor...

Forhandlingskartellets. hvem, hvad, hvor... Forhandlingskartellets hvem, hvad, hvor... Udgiver: Forhandlingskartellet c/o FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Telefon 33 36 88 00 fk@ftf.dk www.forhandlingskartellet.dk Introduktion

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde

Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde 20.01 Side 1 Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s forhandlingsområde KL Organisationer i KTO Organisationer i

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Stigning i organisationsgraden for andet år i træk Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2013 steget med hele 2,4 procentpoint på et år. Stigningen skyldes fremgang hos de gule,

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Studienr.: Forbeholdt skolen 1: Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Vejledning til Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne 1 INDHOLD Forord og indledning... 3 Formål med aftalen... 3 En eller flere ledere?... 3 Hvorfor er kombijob en god

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO

09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO ftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO o.08 Side 1 midler Indholdsfortegnelse Side o.08 Side 2 Område, definition og formåi.....3 $ 1. ftalens område...3 2. Defininon

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Marts 2012 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 Udgivet marts 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere