UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 LKR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2016 kl blev retten sat af kst. dommer Lise Krüger Andersen. Der foretoges: B Selskab 1 (advokat Boris K. Frederiksen) mod Person A (advokat, beskikket) og B Selskab 1 (advokat Boris K. Frederiksen) mod Person B (advokat, beskikket)

2 - 2 - Der afsagdes sålydende KENDELSE: Indledning og påstande Denne sag drejer sig om konkurskarantæne i tilknytning til behandling af konkursboet efter Selskab 1. Kurator har nedlagt påstand om, at Person A og Person B pålægges konkurskarantæne i tre år. Person A og Person B har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysninger i sagen Selskabet Selskab 1 er stiftet den 17. april 2013 af Person C, Selskab 2 og Selskab 3 med en selskabskapital på kr. Selskabets regnskabsår var 1. juli-30. juni og det første regnskabsår løb fra stiftelsen og frem til 30. juni Person A og Person B var frem til selskabets konkurs været registreret som direktører i selskabet. Selskabets formål var drift af restaurations- og cafevirksomhed, drift af selskabslokaler og hermed beslægtet virksomhed. På baggrund af en konkursbegæring fra SKAT af 7. januar 2015 modtaget i Sø- og Handelsretten den 8. januar 2015 blev selskabet den 26. januar 2015 taget under konkursbehandling. Advokat Boris Frederiksen blev samtidig udpeget som kurator i konkursboet. Det fremgår af konkursbegæringen, at SKAT havde opgjort sit tilgodehavende til ca. 2 mio. kr.

3 - 3 - Skifteretten har den 9. juni 2015 taget kurators indstilling om at indlede konkurskarantænesag mod Person A og Person B til følge. Der i konkursboet anmeldt simple krav for ca. 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 2,1 mio. kr. er anmeldt af SKAT. Af Person A og Person B redegørelse af 30. januar 2015 til kurator om årsagerne til konkursen fremgår blandt andet: Selskab 1 CVR-nummer:, blev efter længere tids drøm om en restaurant i centrum af København til en realitet. Ideen var en Amerikansk Diner, kombineret med det unikke bæredygtige koncept " ". Hertil blev en underenhed af virksomheden med navnet " Bar " åbnet i kælderen i særskilte lokaler. Bar er en Rock/metal bar-tema. Restauranten havde en forholdsvis hård start, da vi åbnede i starten af juni, der typisk er en måned hvor besøg er faldende. Trods den stille start, fik restauranten oftest gode anmeldelser. Efter en periode med for lidt omsætning, ændrede vi efter en analyse af besøgstallene åbningstider, for at minimere udgifterne og optimere virksomheden. Samtidig vælger vi at udskifte i menuen, med henblik på at nå et bredere publikum. Virkningen heraf var at se, men vi skulle gøre det endnu bedre, da omsætningen stadig var for lille. Gæsterne var der nu, men omsætningen pr. gæst var for lille til at kunne få det til at løbe rundt. Endnu engang, valgte vi at udskifte i menuen, for herefter at opgradere selve konceptet, der fik et reelt restaurantpræg og vi ændrede navnet udad til, til" ". Efter en først kortvarig god periode, faldt besøgstallene kraftigt i perioden i maj 2014 og fremad over sommeren. Vores opfattelse af årsagen til dette fald, var de mange helligdage, der holdt potentielle gæster fast i private arrangementer, og ikke spisning ude. I forbindelse med opgraderingen af restaurantens koncept, vælger vi også at udskifte i personalet, sådan at vi fik flere ansatte med en tjeneruddannelse. Efter sommeren 2014, som var fatal i forhold til besøgstal, vælger vi den 5. oktober 2014, at indstille driften, trods at der var ved at være en stabil situation, både i forhold til restaurantens koncept og det personale der var ansat.

4 - 4 - Baggrunden for beslutningen om at indstille driften var at vi ingen midler havde til den fortsatte drift. Vores opfattelse af årsagen til selskabets konkurs er; Restaurantens beliggenhed var forkert i forhold til strøgkunder i de perioder hvor besøgstallene var små, og vi fik derfor ikke gæster nok i disse perioder. Vores koncept havde en for lang periode før vi ramte konceptet i sin reelle udformning. Vores omsætning pr. gæst var for lille i forhold til vores udgifter. Bar I samme bygning som restauranten, drev selskabet en bar,. Ved overdragelsesaftale af 26. december 2014 overdrog selskabet med virkning fra den 29. december 2014 bar-aktiviteterne til Selskab 4. Købesummen var aftalt til kr. og blev berigtiget ved, at Selskab 4 overtog medarbejderforpligtelser for kr ,18. Person A og Person B er direktører i Selskab 4 Selskab 5 og Selskab 6 Selskabet havde et tæt samarbejde med Selskab 6. Selskab 5 og Selskab 5 er stiftet af blandt andet Person A den 19. marts Person D er direktør i selskabet, der er ejet af blandt andet Selskab 2 ; et selskabet ejet af Person A. Der var mellem selskabet og Selskab 5 indgået en royalty- og administrationsaftale af 4. juni 2013, hvorefter selskabet skulle betale kr. om måneden blandt andet for retten til brug af navnet og konceptet og en administrations afgift på kr. Selskab 6 Selskab 5 den 8. februar selskabets konkurs. Person A er blandt andet stiftet af var direktør i selskabet frem til

5 - 5 - Øvrige dokumenter Det fremgår af print af SKATs debitor/restance, at selskabet i dets levetid har betalt ca kr. i A-skat og AM-bidrag. Den sidste betaling blev indbetalt i juni Det fremgår af selskabets bankkontoudtog blandt andet, at der efter den 5. oktober 2014 er overført kr. til Selskab 5 og kr. til Selskab 6. Igennem selskabets levetid er der i alt er overført ca. 1,5 mio. kr. til Selskab 5 og ca. 2,8 mio. kr. til Selskab 6. Det fremgår endvidere, at saldoen forholdsvis konstant har udgjort kr. Der er efter den 10. juni 2014 blevet overført ca kr. til Selskab 5 og kr. til Selskab 6. Selskabet har ikke udarbejdet årsrapport for 2013/2014. Forklaringer Person A har forklaret blandt andet, at han har været i restaurationsbranchen i mange år. Han driver bæredygtige grønne restauranter, hvor der er fokus på dyrevelfærd og planeten. Det betyder, at de bruger hele danske ikke transporterede dyr. Han og kokken startede en op i Kødbyen i 2011, og konceptet fik en god modtagelse. Selskab 1's konkurs trak desværre Selskab 6 med sig. De startede Selskab 1, fordi de ville lave om på, at det er svært at få noget godt at spise i City. De havde fra åbningen i juni 2013 stærk modvind fra de omkringliggende konkurrenter, som dumpede deres priser til et niveau, hvor de på grund af deres koncept ikke kunne være med. Desuden havde det været meningen, at restauranten skulle være åbnet på et tidligere tidspunkt, men udlejer havde været meget tung at danse med. Gæsterne svigtede i sommerperioden. De havde ca ansatte. Baren var en Rock- og Metalbar, der hørte med til restauranten, men kørte selvstændigt. Baren kørte godt. De havde ramt et koncept, der tilsyneladende var efterspurgt.

6 - 6 - Efter sommeren 2013 gjorde de en del for at få skuden vendt, hvilket lykkedes til dels. Da de gik ind i sommeren 2014 var driften gået i den rigtige retning. De havde fundet det rigtige koncept, herunder fået tilrettet menukort og åbningstider, og havde fået skåret ind til benet. De havde, som forventet, ikke en travl sommer, men det var sensommeren som skulle vise omsætning. De måtte i oktober 2014 desværre indstille restaurantdriften. De fortsatte med at drive baren i kælderen. Der var ca ansatte i baren. Ultimo december 2014 overdrog de bar-aktiviteterne til et nystiftet selskabet. De kontaktede en mægler i et forsøg på at sælge restauranten, hvilket desværre ikke lykkedes, ligesom de var i dialog med SKAT i efteråret 2014 om en henstands- og afdragsordning. SKAT ville ikke indgå en sådan ordning. Selskabet har bogført og var up-to-date med bogføringen, ligesom at der blev indeholdt A- skat og AM-bidrag i forbindelse med udbetaling af medarbejdernes løn. Moms mv. blev også indberettet. Selskabet havde kun en bankkonto, som blev brugt til drift af såvel restauranten som baren. Selskabet havde et samarbejde med Selskab 5, derved at Selskab 5 leverede lagerplads i kødbyen og sørgede for håndteringen af det administrative, herunder markedsføring, kontorfacilitering, bogføring, indberetning til SKAT, lønregnskaber, HR, viceværtservice, håndtering af skrald, og pantordning. Der forelå en royaltyaftale med Selskab 5. Der var efter lukningen af restauranten stadig brug for Selskab 5's bistand til baren. Selskabet samarbejde endvidere med Selskab 6, derved at Selskab 6 købte mad- og drikkevarer ind og leverede det til Selskab 7. Selskab 6 havde styr på, hvilke varer der blev afsat til restauranten og baren. Derudover sørgede Selskab 6 Kødbyen, hvorefter maden blev færdiganrettet i for grundtilberedningen af maden i, hvor der var et anretterkøkken. Det var ikke alt til baren, der blev købt gennem Selskab 6. Efter sommeren 2014 betalte de stadig Selskab 5 og Selskab 6, da de blev nødt til at have varer på hylderne. De havde troen på, at deres projekt kunne lade sig gøre, og betalingerne

7 - 7 - var en nødvendig prioritering. De ville have stoppet, hvis de ikke længere troede på det. Der var stadig brug for Selskab 5 og Selskab 6's bidrag efter lukningen af restauranten, da selskaberne tillige servicerede baren. De lån, som blev tilbagebetalt i oktober 2014, var lån, som selskabet havde optaget i forbindelse med opstarten af selskabet. De syntes ikke dengang, at det var forkert, og der var likviditet til at foretagebetalingerne. Selskabet udarbejdede ikke årsrapport, da de kendte til SKATs holdning, og da der på det tidspunkt ikke var flere penge tilbage. De selskaber han i øvrigt er involveret i er sendt til tvangsopløsning, men han er i gang med genoptagelse af selskaberne. Person B har forklaret blandt andet, at han er selvstændig med Selskab 8, hvis formål er at hjælpe restaurationsvirksomheder med opstart, drift, kruser og personalehåndtering. Der er tale om en personlig virksomhed. Han arbejdede forinden for Selskab 9 i 18 år. Han var direktør sammen med administrative. Person Person A A sad med markedsføring, og han sad med det Sommerperioden i København er svær, især når det er varmt. De havde udfordringer både med udlejer, hvilket var forstyrrende for driften, og på madsiden, da gæsterne ville have burgere, og indtjeningen var derfor for lille per gæst. De fokuserede på, hvordan de kunne optimere indtjeningen og prøvede forskellige koncepter af. Selskabet oparbejdede løbende en gæld til Selskab 6. Selskabets omsætning, herunder omsætningen fra kr. om måneden. Bar, var ca ,1 mio.

8 - 8 - Der var i juni 2014 udsigter til, at det ville gå godt. Det var indgangen til downperioden, men det så ud til, at deres tiltag virkede. Lukningen i oktober var båret af, at restauranten ikke havde den forventede omsætningsstigning i august/september. De havde en drøftelse med SKAT om en henstand med betaling i 1 år til 1½, men det var desværre ikke muligt, hvilket lukkede selskabet. De har ikke tidligere bestridt SKATs opgørelse af krav. Selskab 5 har bogført, som det skulle. Momsen er indberettet, men ikke betalt, ligesom selskabet har indeholdt og afregnet A-skat og AM-bidrag. Momsgælden skyldes efterposteringer og efterreguleringer. Han havde regnet med, at momsen løbende blev betalt. Betalingerne til deres selskaber var betaling af gæld, ligesom de i en lang periode ikke havde modtaget penge for deres udførte arbejder. Der var på tidspunktet for betalingerne likviditet til det. Selskabet prioriterede at aconto betale Selskab 6 for leverancer for at overleve. På konkurstidspunktet skyldte selskabet Selskab 6 ca. 1 mio. kr. Det gav ikke mening at få udarbejdet årsregnskabet. Der var ikke penge til det. Synspunkter Kurator har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af, hvoraf fremgår blandt andet: 2 GROFT UFORSVARLIG FORRETNINGSFORRETNINGSFØRELSE 2.1 Manglende betaling af skatter og afgifter Det gøres overordnet gældende, at Person A og Person B på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157, stk. 1, 1. pkt., 3. led. I forlængelse heraf gøres det gældende, at konkursen har ført til betydelige tab for kreditorerne og i særdeleshed SKAT, der på nuværende tidspunkt har udsigt til at tabe kr.

9 ,49. Det er groft uforsvarligt og i strid med skatte- og afgiftslovgivningen at forsømme pligten til at betale moms, A-skat og AM-bidrag. Det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne til konkurslovens 157, at tilsidesættelse af pligten til løbende betaling af skatter og afgifter kvalificeres som groft uforsvarlig forretningsførelse. Selskabets sidste indbetaling til SKAT, som var på kr ,-, blev foretaget den 10. juni Gælden til SKAT var herefter på kr ,36. Gælden til SKAT blev efterfølgende løbende forøget, hvorfor gælden, som nævnt ovenfor, pr. konkursdagen var i alt kr ,98. Det gøres gældende, at selskabet på intet tidspunkt i selskabets levetid har afregnet moms til SKAT. I perioden efter den 10. juni 2014 overførte selskabet i alt kr ,- til Selskab 5, mens der i samme periode blev overført kr til Selskab 6, jf. i det hele opgørelsen over betalinger til Selskab 5 (bilag 10) og opgørelsen over betalinger til Selskab 6 (bilag 11). Det bemærkes, at Selskab 2, der ejede 31 % af anparterne i selskabet ejer mellem 50 66,66 % af anparterne i Selskab 5, mens Selskab 3 der ejede 29 % af anparterne i selskabet ejer mellem 33,33 49,66 % af anparterne i Selskab 5, jf. i det hele selskabsrapport af 26. oktober 2015 fra Erhvervsstyrelsen (bilag 23). Driften er således sket uden hensyntagen til SKAT. SKAT er således blevet anvendt som kreditfacilitet for selskabets drift, herunder også i forhold til de betydelige overførsler til de interesseforbundne selskaber. Det gøres gældende, at det skal indgå som et skærpende moment i vurderingen, at selskabet løbende er blevet tømt for likviditet ved overførslen af beløbene til Selskab 5 og Selskab Drift udover håbløshedstidspunktet og betydelige tab for kreditorerne Det gøres gældende, at selskabet, på tidspunktet for sidste betaling til SKAT den 10. juni 2014, har fortsat driften efter håbløshedstidspunktet. På dette tidspunkt var selskabets gæld til SKAT i alt kr ,36. Restancetilvæksten til SKAT fortsatte herefter kontinuerligt, og var pr. konkursdagen den 26. januar 2015 i alt kr ,98 (bilag 22) mens gælden til SKAT pr. den 31. august 2015 var på i alt kr ,49. Det gøres hertil gældende, at den fortsatte drift er sket uden hensyntagen til SKAT, der som tvangskreditor er blevet anvendt som kreditfacilitet. SKAT har i modsætning til øvrige kreditorer ikke noget valg i forhold til, hvorvidt SKAT vil være kreditor eller ej. SKAT er således på grund af SKATs særlige statuts tvunget til at være kreditor. På den baggrund skal der tages særligt hensyn til SKAT, når ledelsen skal vurdere, om driften kan forsætte, eller om driften skal indstilles. Det er konkursboets opfattelse, at ledelsen har forsømt hensynet til SKAT som tvangskreditor, hvorved SKAT har lidt et betydeligt tab på kr. kr ,49. Dertil gøres det gældende, at selskabet ikke har betalt de løbende momsforpligtelser til SKAT, hvorved selskabet har overtrådt momslovgivnin-

10 gen. Det forhold, at den pågældende virksomhed havde sæsonudsving, kan på ingen måde medføre, at virksomheden kan undlade at afregne skyldige skatter og afgifter. Det gøres gældende, at den fortsatte drift har medført, at kreditorerne har lidt betydelige tab. Der er på nuværende tidspunkt anmeldt krav i konkursboet for i alt kr ,12. Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til, at der vil komme dividende til udbetaling til de anmeldte krav. På den baggrund må det konstateres, at kreditorerne har lidt et betydeligt tab som følge af den fortsatte drift og den efterfølgende konkurs. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at de sagsøgte bærer ansvaret for kreditorernes tab ved at have fortsat driften på et tidspunkt, hvor selskabet ikke var i stand til at honorere de løbende forpligtelser, særligt over for SKAT, der har lidt det største tab som følge af konkursen. Det gøres hertil gældende, at de betydelige tab skal indgå som et skærpende moment i vurderingen af, hvorvidt ledelsens forretningsførelse har været groft uforsvarlig Konkursen kan dermed ikke henføres til ydre omstændigheder, men skyldes alene den af ledelsen i Selskab 1 udviste adfærd, herunder særligt den mangelfulde økonomistyring, der bevirkede at selskabets konto kontinuerligt var udtømt. Dette skete ved de førnævnte overførsler til Selskab 5 og Selskab 6. Det forhold, at Person A og Person B angiveligt ikke fik den nødvendige succes med konceptet, kan heller ikke berettige, at selskabet fortsatte driften efter den 10. juni 2014, uden samtidig at sørge for at betale de løbende skatte- og afgiftsmæssige forpligtelser til SKAT. Det forhold, at der i perioden efter den sidste indbetaling til SKAT den 10. juni 2014, er overført kr ,- til Selskab 5 og kr til Selskab 6 understøtter, at selskabet havde mulighed for at betale SKAT, men at selskabet desuagtet valgte at betale de interesseforbundne selskaber på bekostning af SKAT. 2.3 Manglende regnskabsaflæggelse Det må herudover anses for groft uforsvarligt, at Person B ikke har levet op til bestemmelserne i årsregnskabslovens 8, hvoraf det fremgår, at ledelsen har ansvaret for, at årsrapporten bliver udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og ansvaret for, at årsrapporten bliver indsendt til Erhvervsstyrelsen, inden de i lovgivningen fastsatte frister. Dette er ikke sket. Det gøres gældende, at dette i overensstemmelse med de særlige bemærkninger til skal indgå som et betydeligt moment i vurderingen af forretningsførelsen. Den manglende udarbejdelse og rettidige indsendelse af årsrapporten kan tillige være en overtrædelse af straffelovens 302, stk. 1, nr. 4. Sagsøgtes anbringende om, at der ikke var likviditet til udarbejdelse af årsregnskab, kan ikke medføre, at ledelsen er fritaget for at udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med blandt andet årsregnskabslovens 8. Ledelsen har pligt til at sørge for, at selskabet har det nødvendige kapitalberedskab, ligesom ledelsen har pligt til at sørge for, at der er likviditet til udførelsen af de lovmæssige forpligtelser, herunder udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskab. Tværtimod er det kurators opfattelse, at det skal indgå som et

11 skærpende moment, at ledelsen fortsatte driften til et punkt, hvor der end ikke var likviditet til udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskab. Det bemærkes i den forbindelse, at selskabet, i perioden efter at driften blev indstillet den 5. oktober 2014, overførte beløb til deres egne selskaber, jf. nærmere herom straks nedenfor under pkt Selskabet kunne således have undladt at gennemføre, de efter kurators opfattelse, omstødelige dispositioner, hvorved der ville være likviditet til udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskab. 2.4 Omstødelige dispositioner/ansvarspådragende adfærd Det gøres gældende, at de overførsler, der blev gennemført, efter at driften i selskabet blev indstillet den 5. oktober 2014 (bilag 17), er omstødelige, jf. konkurslovens 74. Det gøres gældende, at selskabet på tidspunktet for betalingerne i perioden efter den 5. oktober 2014, var eller ved betalingerne blev insolvent. Betalingerne til de sagsøgte skete ifølge Person B og Person A (bilag 17) - på et tidspunkt, hvor driften var indstillet, idet der ikke var likviditet til den fortsatte drift. Det bemærkes i den forbindelse, at gælden til SKAT, på tidspunktet for den første omtvistede betaling den 6. oktober 2014 var på kr ,30. På tidspunktet for den seneste omtvistede betaling den 29. december 2014 var gælden til SKAT i alt kr ,73. Hertil kommer yderligere gæld til øvrige kreditorer. Der var således tale gæld, som selskabet ikke var i stand til at honorere. Selskabet var derfor insolvent på tidspunktet for betalingerne til de sagsøgte. Kurator har anlagt sag mod Person A og Person B m.fl. vedrørende de omstødelige dispositioner. I sagen har kurator gjort gældende, at Person A og Person B, ved at have gennemført de omstødelige dispositioner, har pådraget sig et erstatningsansvar over for konkursboet. I sagen er der frist for svarskrift den 15. februar RIMELIGHEDSBETINGELSEN Det gøres gældende, at det under hensyn til Person A og Person B's handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge dem konkurskarantæne, jf. konkurslovens 157, stk. 2. Det må ved vurderingen af, om det er rimeligt at pålægge Person A og Person B konkurskarantæne, betragtes som en skærpende omstændighed, at der, i strid med momsloven, - ikke på noget tidspunkt er betalt moms til SKAT. Herudover har selskabet fortsat driften udover håbløshedstidspunktet, hvilket har medført betydelige tab på foreløbigt kr. kr ,12. Hertil kommer, at ledelsen har medvirket til gennemførelse af omstødelige dispositioner, ligesom ledelsen har forsømt den lovbestemte pligt til at udarbejde og aflægge årsregnskab. 4 KARANTÆNEPERIODEN Endeligt gør konkursboet gældende, at Person A og Person B skal pålægges konkurskarantæne i 3 år, jf. konkurslovens 158, stk. 1, som er udgangspunktet. Der er ingen særlige grunde taler for at pålægge Person A og Person konkurskarantæne i en kortere periode end tre år. B Det bemærkes, at kurator allerede i sin redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, af den 26. maj 2015, fremkom med en begrundet indstilling til skifteretten om, at der efter kurators opfattelse burde indledes konkurskarantænesag mod Person A

12 og Person B. Der ses således ikke at være grundlag for at nedsætte karantæneperioden under henvisning til boets sagsbehandlingstid. Samtlige ovennævnte forhold taler således for at pålægge Person A og Person B konkurskarantæne, jf. lovforslag nr. 131 af den 30. januar 2013 og de særlige bemærkninger til 157, idet de anførte forhold er af en sådan karakter, at Person A og Person B, på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse, må anses for uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Kurator har derudover anført, at SKATs krav ikke tidligere har været bestridt af de sagsøgte og derfor må lægges til grund. Advokat har for Person B og Person A i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af, hvoraf fremgår blandt andet: 1. Betingelserne i Konkursloven 157 ikke opfyldte Det gøres overordnet gældende, at betingelserne for pålæggelse af konkurskarantæne på ingen måde er opfyldte. har ikke tilnærmelsesvis udvist groft uforsvar- Person B og lig forretningsførelse. Person A 2. Mangelfuld begæring Kurators begæring om konkurskarantæne er mangelfuld og indeholder en række fejlagtige og ukorrekt angivelser, og kurators begæring synes at basere sig på det helt forkerte grundlag, at der ikke af selskabet skulle være foretaget betalinger til SKAT. 3. Bogføring, indberetning og indbetaling Der er løbende og stedse af selskabet blevet indberettet skatter og afgifter, hvilket ikke bestrides af kurator. Der er løbende og stedse af selskabet blevet foretaget bogføring, hvilket ikke bestrides af kurator. Der er løbende og stedse af selskabet blevet indeholdt A-skatter og AM-bidrag. Kurators påstand om det modsatte er ukorrekt. Selskabet har foretaget adskillige betalinger til SKAT af indeholdte A-skatter og AMbidrag. Der er således indbetalt knap 1 mio. kr. til SKAT, hvilket står i skærende kontrast til sagsøgers postulat om, at der intet er indbetalt.

13 Iværksættere og manglende succes for konceptet Person B og Person A har som iværksættere medvirket til opstart af en restaurant baseret på et bæredygtigt og økologisk koncept/ideologi, som havde vist sit i Kødbyen. Desværre kunne placeringen af den nye restaurant i Valkendorfsgade ikke tiltrække strøgkunderne i det omfang som var forudset. Årsagen til selskabets tab og konkurs kan således alene henføres til at den succes, som konceptet havde haft i Kødbyen, viste sig ikke at kunne overføres til en beliggenhed, der var målrettet indkøbsstrøgsegmentet. Person B og Person A har i denne forbindelse foretaget de dispositioner, som kunne forventes af en ansvarlig ledelse, herunder ændret konceptet og åbningstider samt da dette ikke havde den ønskede effekt lukket ned for restaurationsdriften. 5. Ingen drift udover håbløshedstidspunkt Ledelsen i selskabets har på ingen måde fortsat virksomhedens drift udover håbløshedstidspunktet. Sagsøger synes at være af den opfattelse, at datoen for den sidste betaling til SKAT, 10. juni 2014, skulle udgøre et håbløshedstidspunkt. Dette giver ingen mening. I den type forretning, som den konkursramte virksomhed drev, er der tale om meget sæsonbestemt virksomhed, hvor det er ganske sædvanligt med down perioder, dvs. perioder, hvor der lides budgetterede tab. Det er derfor intet usædvanligt ved, at der i sommer og sensommeren var et underskud i restauranten, da denne periode generelt set for strøgrestauranter er en død periode. Derfor er det intet kritisabelt ved, at der blev drevet virksomhed i selskabet også efter den 10. juni 2014, fordi den helt klare forventning og budgettering var, at der i september måned 2014 og frem ville komme en tilfredsstillende aktivitet, der kunne genere et overskud blandt andet til betaling af gælden til SKAT. Selskabets ledelse måtte desværre konstatere, at fremgangen i september måned og primo oktober måned 2014 var for lille i forhold til det forventede, og det var på denne baggrund, at det blev besluttet at lukke den underskudsgivende restaurationsdel, således at det alene var den ikke-tabsgivende bar, der blev drevet videre. Herefter havde ledelsen en drøftelse med SKAT omkring afvikling af gælden til SKAT, der imidlertid krævede betaling af den samlede gæld over 3 måneder, hvilket ledelsen ikke anså for realistisk. Det afvises således at ledelsen skulle have drevet virksomheden ud over noget håbløshedstidspunkt. Tværtimod har ledelsen taget de nødvendige tiltag. 6. Ingen omstødelige dispositioner Der er ikke foretaget omstødelige dispositioner. Betalingerne af de fire mindre beløb i oktober måned vedrørte betaling af forfalden gæld og skal ses i lyset af beløbenes begrænsede størrelse og cashflowet i selskabet. Betalingerne kan på ingen måde karakteriseres som groft uforsvarlig forretningsførelse, jf. Konkurslovens Stram likviditet

14 Likviditeten i selskabet var stram, og selskabet ledelse måtte således til stadighed foretage en prioritering af betaling af de forskellige kreditorer. Dette er ej heller på nogen måde at betragte som groft uforsvarlig forretningsførelse; i modsat fald ville ledelsen i alle konkursramte selskaber skulle undergives konkurskarantæne. Selskabet er ikke - som det postuleres af kurator uden nogen form for dokumentation - blevet tømt for likviditet; der er sket betalinger til kreditorerne, herunder blandt andet til SKAT, Selskab 5 og Selskab 6, i det omfang likviditeten tillod det. Betalingerne til Selskab 5 og Selskab 6 vedrørte betaling af ydelser, der var helt afgørende for selskabets drift, nemlig især madvarer samt lager- og tilberedningsfaciliteter. 8. Indgivelse af årsrapport Fristen for indgivelse af årsrapporten var 5 måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. ved udgangen af november 2014 på hvilket tidspunkt der ikke var midler i selskabet til at få iværksat en regnskabsudarbejdelse, hvilket klart fremgår af de som bilag 12 fremlagte kontoudtog. Selskabets ledelse har også på dette punkt handlet ansvarligt ved ikke at iværksætte et stykke arbejde, in casu revisors udarbejdelse af regnskab, som med en vis sandsynlighed ikke kunne betales. Kurators anbringende om at den manglende aflæggelse af årsrapport kan være en overtrædelse af Straffelovens 302, stk. 1, nr. 4 savner enhver form for holdepunkt i domspraksis eller forarbejder. Advokat har derudover anført blandt andet, at der er flere eksempler på, at skatterestancer, der er indgået i SKATs krav i konkursbegæringen, er betalt. Rettens begrundelse og resultat: Selskab 1 blev taget under konkursbehandling den 26. januar 2015 på baggrund af en konkursbegæring modtaget i Sø- og Handelsretten den 8. januar 2015, og den relevante periode for bedømmelse af sagen, jf. konkurslovens 157, stk. 1, er således tiden efter den 8. januar Person A og Person B var fra selskabets stiftelse og frem til selskabets konkurs registreret som selskabets direktører. Der er i konkursboet anmeldt simpelt gæld for ca. 3,3 mio. kr. Selskab 1 var i drift frem til ultimo 2014, hvor Bar blev solgt ud af selskabet. Det findes ikke godtgjort, at driften af selskabet burde have været indstillet på et tidligere tidspunkt.

15 Selskabet overholdt løbende frem til konkursen sine bogføringsmæssige forpligtelser, men fik ikke på grund af selskabets økonomiske forhold udarbejdet årsregnskab for det første regnskabsår, der løb frem til den 30. juni Frem til juni 2014 angav og afregnede selskabet A-skat og AM-bidrag. Selskabet har på intet tidspunkt afregnet moms, og efter juni 2014 har selskabet heller ikke afregnet A-skat og AM-bidrag, mens der fra selskabets konto er overført ca kr. til nærtstående selskaber. På denne baggrund finder retten, at Person A og Person B har udvist uforsvarlig forretningsførelse, men at der, uanset den betydelige gæld til SKAT og selskabets øvrige kreditorer, ikke findes at være tilstrækkelig grundlag for at anse forholdet for så groft, at Person A og Person B fremover vil være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, hvorfor bestemmes: Person A og Person B frifindes. Statskassen betaler sagens omkostninger med kr. *** Retten fastsatte kurator, advokat Boris Frederiksens vederlag til kr. med tillæg af moms, i alt kr. Retten fastsatte endvidere den for de sagsøgte beskikkede advokat salær til kr. med tillæg af moms, i alt kr. Beløbene udredes af statskassen. Sagen sluttet. Retten hævet. Lise Krüger Andersen

16 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den Eva Holmberg Retssekretær med specialistfunktioner

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris Frederiksen) mod A og B (advokat Marianne Sørensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Insolvensrettens Dag 2019-20. marts 2019 Hvor går grænserne for kurators handlefrihed Kan kurator opgive en allerede anlagt konkurskarantænesag

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG LKR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 11. maj 2016 kl.10:00 blev retten sat af kst. dommer Lise Krüger Andersen Der foretoges: B-340-15 Selskab 1 under konkurs mod Person B og B-341-15 Selskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 89/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-3, advokat Boris Frederiksen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 Sag 65/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen, beskikket) mod X ApS under konkurs (advokat Thomas Markert) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG EMA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 19. september 2017 kl. 10.00 blev retten sat af retsassessor Helle Degnbol. Der foretoges: B-235-17 Selskab B ApS u/konkurs (advokat Boris K. Frederiksen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U]. København, den 29. august 2014 Sagsnr. 2013-1715/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] som kurator for [Virksomhed A] og som advokat for [Bank Y] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 88/2018 (1. afdeling) A (advokat Tage Siboni, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-8, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 2. februar 2018 har A ApS under konkurs ved

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 90/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-5, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 17. november 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 17. november 2016. København, den 28. februar 2017 Sagsnr. 2016-3437/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] i egenskab af kurator i [X]s konkursbo og på vegne af [bank 1] klaget over

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A 1 Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A Nielsen,Anna Britta Troelsgaard For fordringshaveren mødte

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 Sag 130/2016 A (advokat Tue Askeland, beskikket) mod Kurator i X ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) og Sag 131/2016 A (advokat Tue Askeland,

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E

6. advokatkreds K E N D E L S E København, den 24. januar 2019 Sagsnr. 2018-947/CHO 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [kurator] som kurator i [virksomhed A] A/S under tvangsopløsning under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 Sag 242/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod X ApS og Y ApS (advokat Bent Stamer for begge) og SKAT (advokat Trine Irene Brodersen) I tidligere

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B2047004-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 21. december 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen og Cecilie Boel Winther

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

K e n d e l s e : Den 20. juni 2011 blev i sag nr. 31/2010. A ApS. mod. Registreret revisor B. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 20. juni 2011 blev i sag nr. 31/2010. A ApS. mod. Registreret revisor B. afsagt følgende Den 20. juni 2011 blev i sag nr. 31/2010 A ApS mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved en udateret skrivelse, modtaget den 10. juni 2010, har A ApS i medfør af revisorlo-vens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne.

Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne. Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne. Almindelige emner 1.2 - Konkurs- og anden insolvensret 2.9. Kurator, der behandlede konkursboet E ApS, indstillede, at skifteretten skulle indlede sag om

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år.

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år. Udskrift af retsbogen Den 1. november 2017 kl. 11:00 blev skifteretten sat på embedskontoret af retsassessor Helle Hager Thor. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS SKSo-373/2017: Selskab

Læs mere

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over:

B e s l u t n i n g. Revisornævnet forstår den tilbageværende klage således, at der klages over: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 96/2013 A A/S og til dels B A/S mod registreret revisor C afsagt sålydende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 16. juli 2013 har advokat D på vegne A A/S og B A/S,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Den 31. august 2018 blev der i. sag nr. 003/2018. A ApS. mod. forhenværende statsautoriseret revisor B. sag nr. 004/2018. A ApS.

Den 31. august 2018 blev der i. sag nr. 003/2018. A ApS. mod. forhenværende statsautoriseret revisor B. sag nr. 004/2018. A ApS. Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 003/2018 A ApS mod forhenværende statsautoriseret revisor B og sag nr. 004/2018 A ApS mod C Statsautoriseret Revisionspartnerselskab afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. i SKS /2015. Dataselskabet af ApS CVR nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. i SKS /2015. Dataselskabet af ApS CVR nr Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 103858/220 CHE/AKR 25. april 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143 i SKS 41-20913/2015 Dataselskabet af 12-10-2015 ApS CVR

Læs mere

ANDERSENI PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 2 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125 stk. 1

ANDERSENI PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 2 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125 stk. 1 ANDERSENI PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 31064S-3-AHJ KREDITORINFORMATION NR. 2 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125 stk. 1 Skifterettens j. nr.: SKS-nr. S21-489/20 16 - Skifteretten i Odense Navn:

Læs mere

Retten i Hernings kendelse 4. juni 2018, BS- 3704/2017

Retten i Hernings kendelse 4. juni 2018, BS- 3704/2017 U.2019.230 U.2019.230 Pålæg af konkurskarantæne efter ½ år som stråmandsdirektør. Konkurs- og anden insolvensret 2.9. D havde været registreret som direktør i anpartsselskab E fra den 20. juni 2016 til

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0193 Klager: ScanSleep Specialists ApS Tietgensvej 27 3400 Hillerød Indklagede: Cimo as Skjulhoej Alle 57 2720 Vanløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 8. marts 2019 Sag BS 27175/2018 HJR A (advokat Peter Gerken) mod B A/S under konkurs (advokat Carsten Henriksen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 216 2014-3053 AA og BB mod Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. marts 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Advokat A har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 6. maj 2014 ophæves, subsidiært at størrelsen af bøden nedsættes.

Advokat A har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 6. maj 2014 ophæves, subsidiært at størrelsen af bøden nedsættes. Retten i Svendborg DOM Afsagt den 23. oktober 2015 i sag nr. BS R5-425/2014: Advok A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG PJA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 14. september 2017 kl. 10:00 blev retten sat af konstitueret dommer Peter Juul Ager- gaard. Der foretoges: B-19-17 Selskab V under konkurs c/o kurator Boris

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2 ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 www.erhvervsankenaevnetdk,t 8800 Viborg,t Tlf. 72 40 56 00,t ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232) Betingelserne for fravalg

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. SKS /2016 Teledoktoren.dk ApS CVR nr Teledoktoren.dk ApS

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143. SKS /2016 Teledoktoren.dk ApS CVR nr Teledoktoren.dk ApS Claus Hedegaard Eriksen Partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. 107795/220 CHE/AKR 25. april 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 143 i SKS 44-21125/2016 Teledoktoren.dk ApS CVR nr. 36545984

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A]. København, den 25. november 2015 Sagsnr. 2015-2549/MKJ 2. og 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 Sag 15/2018 X ApS under konkurs (advokat Boris K. Frederiksen) mod A (advokat Klaus Ellis Henriques) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato:

Læs mere

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C.

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Vestre Lands~ets l. afdeling holdt den 6. september 2018 kl. 12.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Virksomhed A m.fl. kærer skifterettens

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Retten har ved kendelse af 9. juli 2015 bestemt, at sagen ikke skal behandles efter reglerne om småsager.

Retten har ved kendelse af 9. juli 2015 bestemt, at sagen ikke skal behandles efter reglerne om småsager. DOM Afsagt den 11. maj 2016 i sag nr. BS 150-429/2015: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle mod A vej 19 X-by Sagens baggrund og parternes påstande Den 26. august 2013 traf (da) Pientforsikringen afgørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således:

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således: Kendelse af 5. maj 1997. 96-126.184. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet.afgift eftergivet for tidligere bestyrelsesmedlem.(suzanne Helsteen, Morten Iversen og Niels Larsen) K

Læs mere